ఎర్ర చొక్కా కుర్రాడు 6

మీద కొచ్చి ఏట వాలు గా పడుకున్నాడు. వాడి మగతనం చీర మీంచే నా ఉపస్తుకి తగులుతోంది. గట్టిగా గుచ్చుకుంటూ దిగబడే ప్రయత్నం చేస్తోంది. వాడు నా సళ్ళని కొరికేస్తున్నాడు………నలిపేస్తున్నాడు. నేనెక్కడికో తేలి పోతున్నాను. వాడి పిర్రల మీద చెయ్యి వేసి……….నా లో కి అణి చేసుకుంటున్నాను. “ఆంటీ బాగా వేడెక్కి పోతోంది కదా” అన్నాడు. “వేడెక్కి పోదా……. ను వ్విలా చిత్ర హింస పెడుతుంటే” అన్నాను కోపంగా

“ఓ పని చేద్దాం………. నాది……..నీ దాంట్లో పెడితే నువ్వు తప్పంటావ్, పోనీ ఆరు తొమ్మిది వేసుకుందాం. నా నోటితో నిన్ను తినేస్తాను, నువ్వు నన్ను తినెయ్”………… నా సమాధానం కోసం చూడకుండానే నా ఒంటి మీద చీర లాగే శాడు. లంగా బొందు తెంపేసి లంగా కిందకు లాగేశాడు. బోసి మొలతో ఉన్నాను. వాడు లుంగీ విప్పి పారేసి అడ్డం తిరిగాడు. – నా కళ్ళ ముందు రోకలి బండలా ఉన్నాడు.

అప్రయత్నం గా నోరు తెరిచి అందుకున్నాను. వాడు నా ఉపస్తు మీద ఏ అడ్డు లే కుండా వాలి పోయాడు. నా పూ నిలువి చీలి కలో నాలి క బ్రష్ లా వాడు గిరగిరా తిప్పుతుంటే ఒళ్ళంతా ఎక్కడికో తేలి పోతోంది. ఆ ఉడికి ఉడకని మాంసం లా ఉన్న వాడ్ని ఐస్ ఫ్రూట్ చీకి నట్టు చీకేస్తున్నాను. వాడి తలని తొడలలో అణుచు కుంటున్నాను. నాకు ఊపిరి ఆడటం లేదు. ఎక్కడో……..ఏవో ద్వారాలు తెరుచు కుంటు న్నాయ్.

వాడ్ని నోట్లోంచి తీసి ” ఇంక చాలు……అయిపో…….. వాడు వదల లేదు…నాలి క పెట్టి లో లోతుల్లో అర గదీస్తున్నాడు. “అయిపోయింది” గట్టిగా మూలిగే ను, తొడలు జార్చేశాను నవ్వుతూ…… వాడు తొడల మధ్యనించి లేచి పక్కకు వచ్చి పడుకున్నాడు. పెరుగు తొరకల్లా వాడి మూతి మీద ఉన్న నా ఉదేకం చూసిన తర్వాత నేనెంత కుతి ఎక్కి పోయి ఉన్నానో నా కర్దమయింది. ” ఏమిటా మూతి” నవ్వుతూ….

పక్కనున్న లంగాతో వాడి మూతి తుడిచేశాను. “అమృత జలం….నీ పాతాళం లోంచి తవ్వి తీశా ఆంటీ……” అన్నాడు. వాడి ప్రేమకు…..నా గుండెల్లోంచి ప్రేమ పొంగు కొచ్చింది. నా తల ఒంచి…..నా స్తనాన్ని చేత్తో పట్టుకుని అందించాను చీక మన్నట్టు గా……. నా సన్నును కుడుస్తూ నా మీద కి ఒరిగాడు….. ఎగసి పడి నా సళ్ళను చప్పరిస్తున్నాడు అలా చేస్తే నాకు పిచ్చెక్కి పోతుందని వాడికి తెల్సు నాకు పూనకం వచ్చేస్తోంది.

నేను క్రింద నుండి నడుం ఎగరేస్తున్నాను. వాడి అంగం బేర్ గా నా తొడల మధ్య ఉపస్తుకి తగులుతోంది. నిక్కి చూస్తున్న బొడిపను వెర్రెక్కించేస్తోంది…… నిలువు పెదాల అంచులకు ఒరుసుకుంటోంది. వాడి కడ్డి కాలి పోతోంది నా తొడల మధ్యన వాడ్ని గట్టి గా నా స్తనాల కి అదుము కున్నాను.

వాడు నడుం ఎగరేస్తూ నా సళ్ళు చప్పరిస్తున్నాడు. వాడి ప్రయత్నం ఏమిటో నాకు తెల్సు నవ్వు కుంటూ……..తొడలు ఎడం చేసి తమాషాగా నడుం ఎగరేశాను గురి చూసి…. బాగా ఆయిలింగ్ అయి ఉన్న నాలో కి మెల్లి మెల్లి గా దిగి పోయాడు వాడు. నాలో నిండు గా దిగిపోయాడు. నాకు నిండు గా ఉన్నాడు. “వెధవా!…………………పేశావా………?” అన్నాను. “అరే ……. గి పోయిందా……….. అమాయకంగా నవ్వేడు. నడుం ఊపుతూ…. వాడి పిర్రల మీద చెయ్యి వేసి నా కేసి అణుచు కుంటూ ” ఇందుకే గా నీ తాపత్రయ మంతా” అన్నాను నవ్వాడు వాడు. “చేద్దువు గాని…….

నిజం చెప్పు…….ఈ కార్యం నీ కోసమేగా ఏర్పాటు చేసుకున్నది…..ఆ కుర్రాడికి చెప్పలేదు కదూ” అడిగాను. ” అవును నీ మీద నాకు పిచ్చి వ్యా మోహం……..ఈ వాళ నించి ….నువ్వు నా సొంతం, ……అంకుల్ తప్పించి శర్మని కూడా నీ మీద ఎక్కని వ్వను” నడుం ఊపటం మొd
నేను కూడా కిందనుంచి నడుం ఎగరేస్తూ ” నీ మీద ………నాకు ఉంది పిచ్చోడా!……శర్మని నేను మీదెక్కి చేస్తుంటే క్రింద ఉండేది నేను, అన్నావ్ సైగ చేసి గుర్తుందా! అన్నాను నడుం ఊపి……….అప్పట్నించి నాకు క్రింద ఊట ఊరి పోతూనే ఉంది.

“రా!……. నేను నీ మీదెక్కి నీ కల నిజం చేస్తాను” అంటూ రాంబాబును క్రిందకు తోసి మీదెక్కి నా పూకులోకి వాడి బలిసిన పొడ వాటి మొడ్డను దోపుకుని పిర్రలు ఊపుతూ దెంగ సాగాను……..
no end.

ఈ రచన నాకు చాలా నచ్చిన కధలలో ఒకటి. నాకు తెలిసి ఈ స్టోరి ని ఎవరూ ప్రెజంట్ చెయ్యలేదు. అందరికీ ఈ స్టోరీని అందివ్వాలనేదే నా ఈ ప్రయత్నం. మీకందరికీ నచ్చుతుందని తలుస్తాను. ఈ రచన పాత రమణి లోనిది. రచయిత పేరు అందులో లేదు. అందుకని రచయిత పేరు తెలుపలే కున్నాను. ఎవరో గాని చాలా బాగా వ్రాశారు కదా!
రచన నాది కాకున్నా, కధ ఎలా వుందో నాకు తెలుపుతారు కదా!