ఎర్ర చొక్కా కుర్రాడు 4

వాడి చేతి మడma మీద ఒక దెబ్బ వేసి ….”రాత్రి కి గా శుభ్రం కావాల్సింది నేను చేస్తాలే” అన్నాను. అలా అన్నాను కాని ఎనీ పెంచి వేర్ రిమూవర్ ఇక్కడకు తేలేదని గుర్తు కొచ్చింది….. నువ్వు బజారు కెళ్ళినప్పుడు ఎనీ ఫ్రెంచి పత్రా” అన్నాను లేస్తూ. “ఇక్కడ అవన్నీ దొరకవు రేజర్ వాడేయ్” అన్నాడు వాడు.

నాకు భయం …. నే చేసుకోలే ను” “నే చేస్తాగా శర్మ లాగే …. గాటు కూడా పడ కుండా చేస్తాను నా కు ఆ చాంస్ అయినా ఇవ్వు ఆంటీ” అంటూ నా రెండు భుజాలు పట్టు కున్నాడు. వాడి తొడల మధ్య లుంగీ గుడారంలా లేచి నా ఉపస్తు కి తగులుతోది. తొడల మధ్య పొడుచు కుటూంటే కసి పెరిగి పోతోంది.

ఎప్పుడూ లేనిది, వాడి దాని మీద చెయ్యి వేసి ” పిచ్చి వేషాలు వేశావంటే విరిచేస్తాను” అంటూ విరిచేస్తూ అన్నాను. కాని వాడు నా చేతులకి ఎదురు తిరిగి ఎగిసి పడుతున్నాడు. అది పట్టుకోగానే నాకు పచ్చడి బండ గుర్తు కొచ్చింది. ఒళ్ళు జల్లు మంది. తక్కున వదిలేశాను. నా చెయ్యి వాడి దాని మీద పడగానే రాంబాబు లోను ధైర్యం పెరిగి నన్ను పూర్తిగా దగ్గరకు లాగే సుకున్నాడు. కౌగిలిలో బిగించేశాడు.

వాడి కింత బలం ఎక్కడితో శర్మ కంటే ఉక్కు కౌగిలిలా ఉంది. నా స్తనాలు వాడి గుండేల మీద నలిగి పోతున్నాయ్. వాడి చేతులు నా ఎత్తైన పిర్రల్నినలిపేస్తున్నాయ్, పెదాలు నా బుగ్గల మీద ముద్దు పెట్టుకుని భుజం మీద మొహాన్ని కుమ్మేస్తున్నాడు. నాకు మైకం కమ్ముకుంటోంది. ఉదయం వాడు మోచేత్తో నా స్తనాల మీద గుద్దిన దగ్గర నుంచే నేను కారి పోతూనే ఉన్నాను. ఇప్పుడు తేనెటీగల తుట్టిని కదిపినట్టయింది.

నా చేతులు వాడి నడుం చుట్టు బిగుసుకున్నాయి. వాడు ఓ చేతిని మా ఇద్దరి మధ్యకు తెచ్చాడు చీర మీచే తొడల మధ్య ఉపస్తును పిసికాడు.. నేను అప్పటికే తడిసిపోయాను. ఏ పాటో నా తడి చీర మీంచి చేతికి తగిలే ఉంటుంది. వాడు నన్ను

నలిపేస్తున్నాడు ప్రాణం జిల్లార్చుకు పోతోంది. నా చేతిని లేపి వాడి దాని మీద వేసుకున్నాడు. నేను చెయ్యి తీయకుండా నా చేతి మీద వాడి చెయ్యి వేశాడు. వాడూ నా లాగే కాలి పోతున్నాడు, ఉక్కు గూటంలా ఉన్నాడు. వాడి ముఖం వంగి నా ఎద మీద లోయలో తల పెట్టి కుమ్మేస్తోంది.

నడుం మీంచి రెండో చెయ్యి వేసి కుడి స్తనాన్ని నలిపేస్తున్నాడు. నా చేతిలో వాడు నలిగి పోతున్నాడు. ఆ లావు బలుపు……..నా వేళ్ళకి ఎదురు తిరుగుతోంది. నేను వాడ్ని నలపటం మొదలు పెట్టిన తర్వాత వాడు తన చెయ్యి నా య్యి మీంచి తీసి నా చీర మీద నుంచే నా పూ…

అందుకున్నాదు. ఓ చెయ్యి స్తనం మీదుంది తలతో ఓ రొమ్ముని నోటితో జాకెట్టు మీంచే నోటిలో కూరుకోవాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ఆ త్రిబుల్ ఏకంకి నాకు పిచ్చెక్కి పోయింది. నా కైపు వాడి మగతనం మీద చూపిస్తున్నాను. ఇక ఆగలేని పరిస్తితి కొచ్చేశాడు సరిగ్గా నిలబడి తన మగసిరి మీదున్న నా చేతి మీద చెయ్యి వేసి నడుం ముందుకు తోసి తన మ…… ను నా పూ…. చీలిక మీద రుద్దేడు చీర మీంచే ……..

నా ఒళ్ళంతా కరెంట్ పాస్ అయినట్టు అంపించింది ఎందుకో టక్కున వదిలేశాను. “అది గో.. అది మాత్రం వద్దు” ఎర బడిన కళ్ళతో దూరం జరిగే ను “ప్లీజ్ ఆంటీ…..” వాడు లుంగీ పైకెత్తి ఇంత దాకా నేను పెంచిన వాడి మగతనపు ఉద్రేకాన్ని పట్టుకుని ముందుకు అడుగు వేశాడు. “ఏంచేసినా ఊరుకుంటా అది మాత్రం వద్దు” అన్నాను . నా చూపు మాత్రం నిగిడిన ఆ నరాల మీదనే ఉంది. శర్మ కంటే, మా వారి కంటే పొడుగు వీడు. వీడ్ని ఇంత దగ్గరగా చూడటం ఇదే మొదటి సారి నాకు ఉద్రేకం ఆవేశం ఎగదన్నుకొచ్చేస్తోంది.

“ఒక్క సారి….. ఒక్క సారి” అంటు ముందు కొస్తున్నాడు. నా వెనక గోడ వుంది. వెనక్కి వెళ్ళలేక నిలబడి పోయాను. సరిగ్గా అప్పుడే ఎవరో తలుపు తట్టారు లేకుంటే ఏం జరు గునో…… “రాధా అంటే… నిన్ను అమ్మ రమ్మంటోంది” రాంబాబు చెల్లెలు పిలుస్తోంది. రాంబాబు కంగారు పడ్డాడు. “అలాగే వస్తున్నా పద” అన్నాను కంగారు గా. “ఆంటీ…. ఒక్క సారి” మెల్లి గా బలహీనంగా అడిగాడు. ” రాంబాబు నిన్ను లోపల కంటే దింపుకోలేదు. కాని అన్ని చేయనిచ్చేను గా ఇంక వదిలి పెట్టేయ్ .. ప్లీజ్” అన్నాను దగ్గరగా వచ్చి గడ్డం పట్టుకుని.

“సరే నీ కోసం అంత శ్రమ పడ్డాను. రాత్రి కి నీకు కార్యం ఏర్పాటు చేశాను, కనీసం నాకు చూసే అవకాశం కూడా ఉండదు. అక్కడో ముద్దు పెట్టు కుంటాను” అన్నాడు . “తప్పు, అక్కడ నువ్వు నోరు పెట్ట కూడదు ” అన్నాను “ఇందాక పెట్టేను గా నోరు” , “అది చీర మీంచి” “అదే చీర మీంచే పోనీ…..” గట్టిగా కౌగిలిలో నలిపేస్తూ, నా బుగ్గల మీద ముద్దులు పెట్టు కుంటూ అడిగేడు. నేను ఏదో అన బోయేంత లో వాడి పెదాలుతో నా పెదవులు మూసేశాడు. కింద ముల్లు కర, పొడుచుకుంటూ ఉంటే ఎంత సేపు నిలుస్తుందీ నా నిగహం.

వాడి పిర్రల మీద చెయ్యి వేసి వాడ్ని ఒక్కసారి నాకే సి అణుచుకుని విడిపించుకున్నాను. ఆలా అణుచు కున్నప్పుడు వాడి నిక్కిన ఇనప గూటం నా తొడల మధ్య కసుక్కున గుచ్చుకుంది చీర
మీంచే. ” మరి ముద్దూ” అడిగాడు. “రా! పెట్టు కో……” అన్నాను తొడలు ఎడం చేసి, వాడు మోకాళ్ళ మీద నిలబడి తల వంచ బోతూ, తల పైకెత్తాడు, చీర మీంచే తొడల మధ్య పరీక్షగా చూశాడు. వాడి చూపుల కు నా ఒళ్ళంతా కైపు ఎగబ్రాకింది.

వాడు అలా చూసి తల పైకెత్తి, “నువ్వు ఇక్కడ తడిసిపయావు కదూ” అడిగేడు. నాకా విషయం ముందే తెల్సు కాని ఆ మాటతో నాకు ఎక్కడలేని సిగ్గు ఆవహించుకుంది, “తడిసిపోనా, నువ్వలా, క్రిందా, మీదా ఒక్కలా నలిపేస్తుంటె” అన్నాను. “అయితే తడి చేరిన బంగారం అన్నమాట అదృష్టం అంతా నాదె, ఇదంతా నా వల్ల ఏర్పడిందే అంటూ, తొడల్లో అమాంతం ముఖం దాచేసుకున్నాడు. ఆ రత్వాత………… అయిదు నిమిషాలు చీరంటే అడ్డం చుంది కాని వాడు నన్ను తినే సిన విధానానికి నేను రెండోసారి అయిపోయాను. తలుపు మీద రెండోసారి శబ్ద మైయాక కాని వాడు నన్ను వదిలి పెట్టలేదు.

ఆ రాత్రి తొమ్మిది దాటిం దగ్గర నుంచి రాంబాబు చేసిన హడావిడి ఇంతా అంతా కాదు. వాడి అవస్త చూస్తే నాకు జాలి వేసింది. మంచం మీద తెల్ల దుప్పటి వేశాడు . స్వీట్ పాకెట్లు అరటి పళ్ళు బల్ల మీద ప్లాస్క్ లో పాలు గ్లాస్ సర్దాడు. మంచం మీద మల్లె పూలు సర్దుతుంటే నేను నవ్వేను. “నిజంగా నాకు కార్యం చేయిస్తున్నావల్లే ఉందే” అన్నాను. “అవునాంటీ, అంకుల్ వల్ల శర్మ వల్ల నీకు నెల తప్ప లేదు, ఈ వాళ
ఆ మాట అనటంతో నాకు వాడి మీద ఎక్కడలేని ప్రేమా పుట్టు కొచ్చింది…..

మంచం మీద సర్దుతున్న వాడ్ని వెనక నించి కౌగిలించుకుని ముద్దు పెట్టు కున్నాను బుగ్గ మీద. వాడు నాకేసి తిరిగి నవ్వి, “నన్నలా రెచ్చగొడితే నేనే కార్యం చేసేయాల్సి ఉంటుంది” అంటూ నా ఎడం స్తనాన్ని నొక్కేడు. నేను నవ్వి ఊరుకున్నాను.