రాధ-కృష్ణ (అమ్మ కొడుకుల ప్రేమ కథ) – Part 4

రాధ-కృష్ణ (అమ్మ కొడుకుల ప్రేమ కథ) – Part 4

పక్క మీది లంగా తీసుకోబోతుంటే ఆమె చెయ్యి పట్టుకున్నాడు కృష్ణ. నవ్వుతూ కృష్ణని తిరిగి చూసింది రాధ . తేటగా నవ్వుతు చంద్ర బింబంలా ఉంది ఆమె ముఖం . చెదిరిన కురులతో …బుగ్గలమీద అయిన కాటుకతో
రెచ్చగొడుతున్నట్టుగా ఉన్నది ఆమె అందం . చటుక్కున ఆమె చెయ్యిని లాగి తన మీదకి లాక్కున్నాడు కృష్ణ . “అబ్బ .. ఉండరా .. ” అంటూ తూలి పడింది వాడిమీద . “మొరటు ..చూడు రెండు గాజులు విరిగాయి
..” అంటూ వాడి మెడ చుట్టూ చేతులు వేసింది . ఆమె పడినప్పుడు ఆమె రెండు కాళ్ళ మధ్య వాడి కాలు ఉండిపోయింది . వాడి పెదవులను చేరుకోవటానికి వాడి పైకి పాకినప్పుడు ఆమె పువ్వు వాడి తొడ మీద
వత్తిడి వేసి రాసుకుని, ఆమె లో రసాలు ఊరి, వాడి తొడ మీద జాడ చేసాయి . “నువ్వే అన్నావు కదా .. గాజులు విరిగితే నాప్రేమ చూబుతుందని ..” రాధ పెదాలను అందుకుంటూ అన్నాడు కృష్ణ .
”నిజమే కానీ నువ్వేమన్నా కొనిస్తావా ఏమి , విరిగితే .. నీ కోసం అలంకరించుకోటానికి ఏమీ ఇవ్వలేదు .” అంటూ బుంగమూతి పెట్టింది రాధ .
“నువ్వెళ్ళి పోతావని బెంగతో అలా లాగానమ్మా ”.
“ఎందుకురా ..అంత బెంగ . ఉండమంటే ఇక్కడే ఉంటాను . కానీ వెళ్ళాలి కదా . నీకు చెప్పకుండా నేను కూడా వెళ్ళలేనురా కన్నా ..” అంటూ వాడి పెదాల మీద తన పెదవులను వత్తింది .
“ఇక వెళ్ళనా ” కొంటెగా చూస్తూ అన్నది రాధ. “ఒక్క సారి అమ్మా ..” అంటూ ఆమె మొహం మీద ముద్దులు పెడుతూ , చేతులతో కౌగిలించుకుని పిరుదులు వత్తుతూ, మధ్య మధ్యలో ఆమె పిరుదులను విడదీస్తూ
ఆమె వెను చీలికలో చూపుడు వేలు పెట్టి రాయసాగాడు, కృష్ణ . ఎంత పిసికినా వాడికి తనివి తీరడంలేదు. “స్స్స్ …అబ్బా .. చంపెయ్యకు …..”, అంటూ వాడి ఛాతి మీద ముద్దులు పెట్టసాగింది రాధ. వాడు ఆమెతో సహా దొర్లి ఆమెపైకొచ్చాడు . తిరిగి ఆమె ముఖాన్ని ముద్దులతో ముంచెత్తాడు. కిందగా వచ్చి ఆమె చండ్లను వత్తుతూ ముచ్చికలను
మార్చి మార్చి నోట్లో తీసుకుని చీకసాగాడు. ఆమె తన నడుమును ఎత్తి దింపు తోంది,కామోద్రేకాన్ని ఆపుకోలేక.
‘ ప్లీజ్..త్వరగా పెట్టేయి.. ఆగలేక పోతున్నా..” అంటూ వాడి ముఖాన్ని దగ్గిరగా లాక్కుని ముద్దులు పెట్టింది. వాడు నడుము లేపి ఆమె ఆడతనంలో కసుక్కున దిగిపోయాడు . “అబ్బా .. మెల్లగా ..ఎంత తొందర! ..ఎక్కడికీ పారిపోను కదా ..” అనింది రాధ , వాడి పోటుకి లోలోపల సంతోషిస్తూనే. ఉద్రేకంతో ఆమెలో కదల సాగాడు కృష్ణ . “నీ గాజులన్నీ విరగ కొట్టాలని ఉన్నది రాధా … “.
“నీ ఇష్టం .. ఏమి చేసినా నీ సొత్తుని కదా …”.
లోపలిదాక నెట్టి బయటికి తీయసాగాడు తన అంగాన్ని.

వాడు పోట్లు వేస్తుంటే “తపక్ ..”తపక్ ” అని చప్పుడు రాసాగింది . ఇద్దరికీ ఉద్రేకం ఎక్కువయి పరాకాష్టకు చేరుకుంది . వాడిని హత్తుకు పోయి పలవరించసాగింది రాధ ,
“కృష్ణా .. చేసెయ్యి .. నన్ను తల్లిని చెయ్యి. పోసేయ్యి ..నింపు నన్ను పూర్తిగా …”. ఆమె స్తనాలు పిసుకుతూ మధ్య మధ్య ముచ్చికలు చప్పరిస్తూ గుద్ధసాగాడు కృష్ణ .
“రాధ ..నీ అందం పిచ్చివాడిని చేస్తున్నది. ఎప్పుడూ ఇలానే ఉండిపోదాం. రోజంతా నీ తోనే ఉండాలని ఉంది ”.
వాడి మాటలతో , చేతలతో ఆమెలో అలజడి మొదలయ్యి కట్టలు తెంచుకుంది . వాడిని గట్టిగ కౌగిలించుకుని త్వర త్వరగా ఊపిరి పీల్చి వదులుతూ “మ్మ్మ్ …” అంటూ కళ్ళుమూసుకుని కాళ్ళను ఎడంగా వదిలేసింది రాధ.
ఆమెకు అయిపోయిందని అర్ధమయ్యింది కృష్ణకి. వాడికి అయిపోవడానికి మరికొంత సేపు పట్టింది. వాడు కారుస్తూ చివరి పోట్లు వేస్తుంటే మరోసారి అమెకి అయింది. చటుక్కున ఆమె ముచ్చికల పక్కన పెదవులతో కొరికి ఆమె పైన వాలిపోయాడు కృష్ణ .
ఆమె ఆయసపడుతున్నట్టుగా గాలిపీల్చి వదులుతూ వాడిని హత్తుకుని ఉండిపోయింది.
“అమ్మా ..”
“ఎందిరా?”.
“నాన్న తో ..”.
“ఇంక నిన్ను తప్ప రానియ్యను మీ నాన్నని నా దగ్గిరకి. ఇప్పుడు నువ్వే నా భర్తవి ”.
“బలవంతం చేస్తే ..?”.
“నేను ఏదో ఒకటి చేస్తా కదా ! నీ కెందుకు. అయినా నువ్వు ఆదుకోవూ నన్ను? నీ సొత్తును కదా ”,అంటూ నవ్వింది రాధ. మళ్ళీ తనే, “ఏదోకటి చేద్దాములే, నువ్వేమీ కలగ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదులే ”, అంది.
కొద్దిసేపటి తరువాత లేచి తన తొడలమీద కారుతున్న వాడి వీర్యాన్ని తృప్తిగా చూస్కుంటూ లంగా వేసుకుని , చీర బ్లౌజు వేసుకుని , జుట్టు ముడి వేసి బయటకు నడిచింది రాధ.
“ప్యాంటీ వేసుకోవా ?”, అంటూ ఆమె ప్యాంటీని ఊపుతూ అన్నాడు కృష్ణ.
“”ఉహూ … తరువాత .. ఇప్పుడే వేసుకుంటే అంత పీల్చుకుంటుంది కదా!” అని చెయ్యి చాచి దూరం నించే వాడి చేతిలో ఉన్న తన ప్యాంటీ లాక్కుంది, వాడి దగ్గిరకి పోతే ఇక బయటికి పోలేదని. బయటికి పోతూ అరచేతికి ముద్దు పెట్టి వాడికి చూపించింది రాధ.
తన గదిలోకి వెళ్లి భర్త పక్కన పడుకుని తన భర్త వైపు చూసింది రాధ . అతని నుదురు మీద చెయ్యివేసి చూస్తే , కొంచెం వెచ్చగానే తగిలింది ఆమెకి . భార్యగా కాకపోయినా తోటి మనిషిగా వర్రీ అయింది, ఎందుకు
ఈ జ్వరం మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తుందో అర్ధంకాక. ఇంతలో ఆమెకి ఒక ఆలోచన వచ్చింది . రమేష్ లుంగీ పక్కకు పోయి అతని అండర్ వేరు కనబడు తున్నది . . తన యోని లోనించి కారుతున్న రసాలను వేలితో
తీసి మెల్లగా , అతని అండర్ వేరులో చెయ్యి పెట్టి అతని లింగానికి పూసింది రాధ .

తరువాత రమేషు పక్కనే కొద్దిసేపు నిద్రపోయింది .
సమయం అరున్నరప్పుడు, పని మనిషి కాలింగు బెల్లు మోగితే బలవంతంగా లేచి వెళ్లి తలుపు తీసి, పనిమనిషి అంట్లు తోముతుంటే, తను పళ్ళు తోముకుని టీ పెట్టుకుంది.పని మనిషి చిన్నదే. కాని పెళ్ళయి రెండు సంవత్సరాలయింది.
పిల్లలు ఇంకా లేరు. మొగుడు వయస్సులో పెద్దవాడు, నలభయ్యి పైనుంటాయి. పని మనిషి ముసి ముసిగా నవ్వుతుంటే, “ఏంటే .. నవ్వుకుంటున్నావు ?”, అని అడిగింది రాధ దాన్ని.
“ఏమి లేదు అంటీ … మీరు అలసి పోయినట్టుగా కనబడుతుంటే ..”,అని గుంభనగా అన్నది పనిమనిషి. కోపమొచ్చింది రాధకి. కానీ అవకాశం ఉపయోగించుకుంది. ఈ పనిమనుషులు ప్రచారం చెయ్యడానికి బాగా పనికొస్తారు. “ఛీ ..పోవే ..” అని పనిమనిషి ఆలోచనలికి ఆజ్యం పోసి, టీ తెచ్చుకుని హాల్లో కుర్చుని తాగసాగింది రాధ. టీ తాగి స్నానానికి వెళ్లి డ్రెస్ అయింది సల్వారు కమీజులో. తలను దువ్వుకుని బిగుతుగా జడవేసి దీపారాధన చేసి తలలో పూలు పెట్టి, కాటుక అద్ది, నుదిట సింధూరం పెట్టుకుంది. అప్పటికే లేచి తయారైయ్యాడు కృష్ణ. ఒకే సారి పళ్ళుతోమి స్నానం చేసి టిఫినుకు కూర్చున్నాడు.
దాదాపు ఏడుగంటలకి భరించ రాని తలనొప్పితో లేచాడు రమేష్. వంటింట్లో చప్పుళ్ళు అవుతున్నాయి. దగ్గిరలో మచం పక్కన బాటిల్ తీసి నాలుగైదు గుక్కలు అలానే తాగేసాడు. తల భారం కొంచెం తగ్గింది. ముసుగుతన్ని మళ్ళీ నిద్రపోయాడు.
పనిమనిషి వెళ్ళగానే తలుపు మూసి వంటింట్లో కొచ్చాడు కృష్ణ. మరోసారి టీ పెట్టుకుంటున్నది రాధ. ఆమెకు తెలుసు కృష్ణ
వస్తాడని. రాత్రంతా ఆటలాడినా, వాడు సమీపంగా వచ్చి నిలబడితే ఆమె ఎద ఒక క్షణంపాటు లయ తప్పింది. “అమ్మా, ఏంటి సల్వార్ కమీజు వేసుకున్నావు?”,అంటూ చేతులతో ఆమె చేతుల పైభాగం సుతిమెత్తగా నిమిరాడు కృష్ణ .
“ఎం , బాగా లేదా? నచ్చలేదా అబ్బాయిగారికి ?”, కొంటెగా నవ్వుతూ వాడి వంక చూస్తూ అన్నది రాధ.
“దేంట్లో నైనా బాగుంటావమ్మా, కాకపోతే చీరలో అదిరి పోతావు ”.
“ఇప్పుడు చీరలో అదిరి పోతే నువ్వు రెచ్చి పోతావు. అప్పుడు మన గుట్టు రట్టవుతుంది “.
“పోనిలే …దిన్తోనే సరిపెట్టుకుంటా …” అంటూ ఆమె ఎద మీద చెయ్యి పోనిచ్చి వత్తసాగాడు.
“కృష్ణా ..” అంటూ మూలిగింది రాధ, “వద్ద్దునాన్నా….రాత్రికి నేనే వస్తా కదా …” అంటూనే వాడి చేతుల మీద తన చేతులు వేసి వత్తింది. ఆమె మెడమీద ముద్దులు పెడుతూ తలను ముందుకు వంచి ఆమెని ముద్దు
పెట్టుకున్నాడు కృష్ణ. స్టవ్వు ఆర్పేసి వాడివైపు తిరిగి కొంచెం ఎడంగా జరిగి వాడి జుట్టును వేళ్ళతో చెరుపుతూ తన చేతి వేళ్ళతో వాడి పెదాలమీద రాసింది రాధ.

“వద్దురా ఇప్పుడు , నువ్వు ముందుకు పోతే నా వల్ల కాదు నిన్ను వారించడం. మీ నాన్న లేచే వేళైంది .
నాకు కొన్ని పనులున్నాయి చెయ్యడానికి . మరిక రాత్రికి కూడా కొంచెం మోజు ఉండాలిగా నీ భార్య మీద నీకు. అంతా ఇప్పుడే ప్రేమ ఒలక బోస్తే నాకు రాత్రికేమిస్తావు ? ”, బుంగమూతి పెట్టి అన్నది రాధ.
ఆమె రెండు చేతుల వేళ్ళలో తన వెళ్ళు కలిపి ఆమెను దగ్గిరకు లాక్కుని మరోసారి గట్టిగా ముద్దుపెట్టుకున్నాడు కృష్ణ. “నీకు ఎంత ప్రేమ ఇచ్చినా నాలో ఇంకా అంత ఉంటుందమ్మా. ఒక్క సారి ఆఫీసు కెళ్ళేముందు, రోజంతా
గుర్తుకోసరం ..” అంటూ తన చేతిని ఆమె సల్వారు పైనించే ఆమె పువ్వును నలిపి వదిలాడు కృష్ణ. తన పువ్వును వాడి వేళ్ళకేసి అదిమింది,తనుకూడా రాధ, కళ్ళు మూసుకుంటూ. మరుక్షణమే బలవంతంగా వాడినించి వేరయి వాడిని బయటికి తోసింది, నవ్వుతూ .
వాడు టిఫిను చేసి వెళ్ళిన తరువాత , టీ తాగుతూ ఏమి చెయ్యాలో ఆలోచించింది రాధ. ఆమెకి ఒక పధకం తోచింది. దాని ప్రకారమే ధైర్యంగా తన గదికి వెళ్ళింది రాధ . రమేష్ కదులుతున్నాడు , బహుశా తలనొప్పి
తగినట్టుంది , కళ్ళు తెరిచాడు . లేని చిరునవ్వును తెచ్చిపెట్టుకుని అతని తట్టు చూసింది రాధ . “ఎలావున్నదండీ …టీ తెచ్చి మ్మంటారా ?”
“ఆ …”
వెళ్లి టీ తెచ్చి ఇచ్చింది రాధ . “ఏందే .. టై మెంతైంది ? ఆసుపత్రి కెళ్ల లేదా ?”, నీరసంగా అడిగాడు రమేష్.
“లేదండీ .. ఇవ్వాళ కొంచెం లేటుగా వెళ్తాను ..ఒంట్లో నలతగా ఉంది ..”
టీ తాగేసి ఆమె చేతికిస్తూ అడిగాడు, “ఏమైంది ?”
“అంతా మీ చలవే …నిన్న నా ఒళ్ళు హూనం చేసారు కదా ?!”, అంటూ కళ్ళు దించుకుంది రాధ. అర్థమై పొంగిపోయాడు రమేష్. అతనికి వాస్తావనికేమీ గుర్తులేదు. అస్సలు రాత్రుళ్ళు తాగి పడుకున్న తరువాత ఏమి జరుగుంతుందో అంత జ్ఞాపకం ఉండదు అతనికి. అయినా తెలుసుకోవడానికి అడిగాడు, “అంటే ..”
“ఆ …నజ్జునజ్జు చేసారు …ఇక వేచి చూడడటమే ..” అంటూ సిగ్గుతో నవ్వింది రాధ.
కష్టపడి లేచి తయారైయ్యాడు రమేష్. అప్పుడు చూసుకున్నాడు తన అంగం పైన వీర్యం ఎండిపోయిన ఛాయలు ….కొద్దిగా జ్వరంగానే ఉన్నది అతనికి. అయినా ఏదో కొంచెం తిని ఆఫీసుకు బయలుదేరాడు.