కావ్య 7 వ భాగం

ఆ విధం గా సుజాత ని చూసి.. RM ఇంక తట్టుకోలేక.. తనే దగ్గరగా వచ్చి.. ఒక్క సారిగా దాని లంగా బొందు లాగి పడేసాడు.
సుజాత.. అదో రకం గా నవ్వుతూ.. RM భుజాల చుట్టు రా చేతులు వేసి, అంది “అబ్బయి గారికి అంత తొందరగా వుందా.. నీ ఒక్కడికే కాదు…. నాకు కూడా తొందర గానే వుంది..అంటూ వాడి చెయ్య తీసి తన పూకు మీద వేసుకొని గట్టి గ వత్తు కొంది.”
వెంటనే.. RM ఇంక ఆగలే నంటూ.. సుజాత ని ఎత్తు కొని మంచం మీద పడేసి.. దాని కాళ్ళ చివరి నుంచి మొదలు పెట్టి.. మొ కాళ్ళు, తొడల పైభాగం చప్పుడు వచ్చేలా ముద్దులు పెడుతూ, నాకుతూ.. చటుక్కున సుజాత ని వెనక్కి తిప్పి.. దాని పిర్రల మీద చాలా గట్టి గా అరచెయ్య తో కొడుతూ.. పిర్రలు అంతా పిసుకుతూ, నాకుతూ,

కొరుకుతూ… ఒక్క సారిగా దాని పిర్రలు రెండు ఎడంగా విడతీసి.. అక్కడ నోరు పెట్టి నాకటం మొదలు పెట్టాడు.
సుజాత ఇంక తట్టుకోలేక.. “అబ్బా.. .. అమ్మా.. ఏమి చేస్తున్నావు రా.. అక్కడ ఎముంది రా.. అబ్బా.. ఇంకా కిందకి వెళ్ళు.. వారాం .. అది.. అలాగే… ఇంకా .. ఇంకా .. నాకు.. ఒహో.. అదీ…అక్కడే…. అబ్బా.. అమ్మా.. అక్కడే.. ఇంకా ఇంకా.. లోపలికి దోపి నాకు.. హా..” అంటూ పలవరించటం మొదలు పెట్టింది.
RM. దాని పిర్రల మధ్య లో నాకేస్తూ.. అరచెయ్య తో సుజాత పిర్రలు రెండు పగిలి పోయేలా.. బాదేస్తున్నాడు. దాని పిర్రలు
రెండూ.. ఎరగా కంది పోతున్నాయి. సుజాత ఏమి అనటంలేదు అంతే కాకుండా.. ఇంకా ఇంకా చెయ్య మని పలవరిస్తూ.. తన తల ని పిల్లో కి అటు, ఇటు తిప్పేస్తూ పరుపు ని చేతుల తో నొక్కేస్తూ ఉన్నట్టుండి.. RM.. తన ముఖం సుజాత పిర్రల మధ్య నుంచి తీసి.. సుజాత ని చటుక్కున వెల్ల కితలా తిప్పి.. మీద పడి.. దాని నోట్లో నోరు పెట్టి.. కసిగా ముద్దు పెడుతూ… ఒక చెయ్య దాని పూకు లో దూర్చి కసిగా పిసికేస్తూ.. ఒక్క సారి గా..
సుజాత చంకలొ నోరు పెట్టి నాకటం మొదలు పెట్టే సరికి.. ఇంక దానికి పిచ్చి ఇక్కినట్టయి.. RM.. తలని తన చంక లోంచి లాగి .. (నేను ఊహించని విధం గా) వాడి చెంప మీద ధబీ ధబీ మంటూ.. రెండు సార్లు బాదింది.. RM కూడా

నేను ఏమి తక్కువ కాదు అన్నట్లు.. తిరిగి సుజాత చెంప మీద రెండు సార్లు గట్టిగా కొట్టి.. దాని సళ్ళు రెండూ పట్టు కొని.. చపాతి పిండి పిసికి నట్టు పిసుకుతూ… సళ్ళని బాగ సాగతీసి.. ముచ్చికలు రెండూ వేళ్ళ తో పట్టు కొని బాగా సాగ దీసి.. దాని ముచ్చికలు దాని నోట్లో పెట్టి.. “చీ
కవే లంజా.. చీకు.. నీ సళ్ళు” అంటూ… మళ్ళీ చటుక్కున.. దాని చంక లో నోరు పెట్టి నాకటం మొదలు పెట్టాడు.
సుజాత ఇంకా కసెక్కి పోయి.. ” అబ్బా.. చంపుతున్నావురా.. నేను తట్టుకోలేను.. నా వల్ల కాదు.. ఇంక పైకి రా” అంటు.. వాడి జుట్టు పీకటం మొదలు పెట్టింది.
RM ఎక్కడా దాని మాట వినేలా లేడు.
సుజాత చంకలో నుంచి తన ముఖం తీసి.. మంచం మీద వెనక్కి వాలి కూర్చొని.. దాన్ని చిన్న పిల్ల లా ఎత్తి.. తన రెండు కాళ్ళ మధ్యన వెనక్కి తిప్పి కూర్చున్నాడు.
ఇప్పుడు సుజాత వెనక భాగం.. RM వైపు.. ముందు.. భాగం నేను వున్న వైపు వున్నయి. ఆబ్బా.. సుజాత .. దిమ్మ చూడాలీ.. వర్షా కాలం లో గోదావరి నది లాగ.. పూర్తి గా తడిసి పోయి.. దాని బొక్క రసాలు.. తొడలంతా, కిందకీ పాకే సి ఉంది.

సుజాత. .. వెనక్కి తిరిగి.. కసిగా ముద్దు పెదుతూ… “అబ్బా.. ఇంకా ఎంత సేపు చంపుతా వు.. ఒక్క సారి… నా మాట విను.. తరువాత నీ ఇష్టం” … అంటూ.. వాడి చెయ్యని మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి తన పూకు మీద వేసుకొంది.
RM నవ్వుతు.. “నిన్ను అంత ఈజీ గా దెంగ కూడాదే లంజా.. ఇంకా ఇంకా.. కసెక్కించి అప్పుడు దెంగాలి” అంటూ.. చటుక్కున రెండు వేళ్ళు దాని పూ బొక్క లో దూర్చాడు.”
సుజాత మరీ కసెక్కి పోయి.. అబ్బా.. అమ్మా.. అంటూ.. ఒక చెయ్య వెనక్కి వంచి వాడి మెడ చుట్టూరా వేసి.. రెండో చెయ్య వాడి తొడల మీద వేసి.. తన నడుము పై పైకి ఎత్తుతూ.. ఊగటం మొదలు పెట్టింది.
RM అదే టైం లో.. దీనికి ఇంకా కసి ఎక్కించాలి అన్నట్లు… తన రెండో చెయ్య… దాని దిమ్మ కింద నుంచి మొదలు పెట్టి మృదు వు గా రాస్తు.. చటుక్కున.. దాని కింద బొక్కలో దూర్చటం తో.. సుజాత.. అమ్మా.. చచ్చి పోయాను రా.. అంటూ.. వెనక్కి వాలి RM ముఖం మీద ముద్దులు పెట్టేస్తూ.. పూనకం వచ్చిన దానిల ఊగ సాగింది. ,
వాళ్ళ ఇద్దరి శృంగారం చూసి.. నా లంగా కూడా తడవటం మొదలు పెట్టింది.

అప్పుడు ఎవరు ఊహించనిది జరిగింది. వాళ్ళ ఇంటి గేట్ చప్పుడు వినిపించింది నాకు. ఒక్కసారి గా భయపడ్డా ఈ టైం లో ఎవరు వచ్చి ఉంటారా అని… వీళ్ళు ఇద్దరు మటుకు ఈ లోకం లో లేరు.
దాని 4 ఏళ్ళ కొడుకు తలుపు కొట్టటం మొదలు పెట్టాడు.
వెంటనే సుజాత.. విసుక్కుంటూ.. అబ్బా.. ఈ టైం లో ఎవరు వచ్చారా అని.. హల్లోంచే గట్టిగా అరిచింది.. ఎవరూ… అంటూ. దాని కొడుకు.. “అమ్మా నేనే కడుపు నొప్పి వచ్చి స్కూల్ మధ్య నుంచి వచ్చేసా” అన్నాడు.
వెంటనే.. సుజాత.. లోపలికి వచ్చి.. నా కొడుకు.. నువ్వు లుంగీ కట్టుకొని ఉండు.. నేను వస్తా.. అంటూ.. చీర చుట్టు కొని .. తలుపు తీసింది.
వాడు లోపలికి వస్తునే అన్నాడు.. “టీచర్ రోడ్ చివర నుంచుంటే నేను నడుచు కుంటూ వచ్చా..” అని.
వాడిని కూడా బెడ్రూం లోకి తీసుకొచ్చి.. పక్కనే వున్న చిన్న మంచం మీద పడుకోమని … కొడుకు పక్కనే కూర్చొని … వాడితో నాలుగు కబుర్లు చెప్పి పడుకో పెట్టి… వాడు పడుకున్నాడు అని అని పించ గానే లేచి.. RM దగ్గరికి వచ్చి వాడిని తీసుకోని పక్క రూం లోకి వెళ్ళింది.

తరువాత వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్య ఎలా జరిగిందో తెలియదు కాని.. నేను నెమ్మది గా చప్పుడు కాకుండా.. అక్కడ నుంచి బయట పడ్డా.. అంటూ.. అమ్మ తన స్నేహితురాలి రంకు చెప్పటం ముగించింది.
అమ్మ చెప్పటం ముగించే సరికి.. నాన్న.. అబ్బా.. ఎంత కసిగా చేయించుకుంటోందే నీ ఫ్రెండ్.. అంటూ.. అమ్మ వీపు మీద ఒక చేయ వేసి కసిగా మీదకి లాక్కుని.. ముద్దు పెడుతూ.. రెండో చెయ్య బోర్లించి అమ్మ పూకు మీద వేసి.. కసిగా నొక్కుతూ.. ఆ చెయ్య ని నెమ్మది గా అమ్మ పిర్రల మధ్య కి తోసాడు.
అమ్మ.. తన రెండు చేతులు నాన్న మెడ చుట్టు రా వేసి.. .. కసిగా.. సళ్ళు రెండూ నాన్న ఛాతీ కేసి రుద్దేసుకుంటూ… ముద్దులు పెదుతు.. తన పిర్రలు ఎత్తి ఎత్తి మరీ నాన్న చేత రుద్దించుకుంటోంది.
అలా కొద్ది సేపు అయిన తరువాత.. నాన్న.. అమ్మని తన మీద నుంచి లేపి.. ఎదురుగా వున్న సిమెంట్ బెంచీ మీద పడుకో పెట్టాడు.. ఇప్పుడు.. అమ్మ నడుము పై భాగం పైన.. కాళ్ళు రెండూ కిందకి వేళ్ళాడుతూ వున్నాయి. నాన్న ఇప్పుడు.. అమ్మ పూకు నాకుతాడేమో అని నేననుకున్నా.
కాని.. నాన్న చేసిన పని చూసి.. నాకు పిచ్చి ఎక్కింది. |తెలుగుసెక్స్కథలు డాట్ కం ఉత్తమ కథలను చదవండి !

నాన్న.. అమ్మ మీద కి వెళ్ళి చెరో వైపూ కాళ్ళు వేసి అమ్మ సళ్ళ మీద తన పిర్రలు పెట్టి కూర్చున్నాడు.
నేను (కావ్య) .. అంత వరకు చూడలేదు కాని.. బాలూ గాడు.. నేను చెబుతున్నది వింటూ.. తన పైజమా లో చెయ్య పెట్టు కొని కసి కసి గా పిసుక్కుంటున్నాడు. అమ్మో.. వీడిది ఎంత పెద్ద గా ఉందో అనుకున్నా…
ఏంట్రా… ఏమి చేస్తున్నావు .. అన్నా. వాడు అబ్బా.. కావ్యా ఎంత బాగా చెప్తున్నావే.. చూస్తే ఇంకా ఎంత బావుంటుందో అన్నాడు.
అవును.. ఆపేసావే.. చెప్పు.. అంటూ నన్ను మళ్ళీ చెప్పమన్నాడు.. అదే టైం లో అమ్మ కూడా స్నానం పూర్తి అయ్యి నట్టుంది.. బయటకి వచ్చి..” అను కోకుండా.. కొద్ది గా టైం ఎక్కువ పట్టింది.. మీరు ఇంక లోపలికి రావచ్చు” అంది.

బాలు గాడు.. లేచే పరిస్థితిలో లేడు. వాడి తొండ పూర్తి గా లేచి పోయి.. పైజమా లోంచి … ఎత్తుగా ఉంది.

నేను అమ్మ తో.. ” మేము వస్తున్నాము.. మాకు తినటాని కి ఏమైనా పెట్టు” అంటూ అమ్మ తో పాటే వెళ్ళా.

అదే టైం లో నా మనసులో ఒక ఆలోచన వచ్చింది. బాలు గాడితో నేను చేయించు కుంటే ఎలా వుంటుంది అని.
(ఇంకా ఉంది…..)