పిన్నీ బాబాయ్ శ్రుంగారం 7

హటాత్తుగా బాబాయ్ తన లవడాని పిన్ని పూకులోంచీ బయట కి లాగేటప్పటి కి పిన్ని షాక్ అయ్యి……
“అబ్బా……..ఈ టైములో ఆపుతావేట్రా మగడా……..? అయ్యో….. అమ్మా……… నేను చచ్చిపోతున్నాను…..

అంటూ బాబాయ్ మగాడిని చేతులతో పట్టుకుని నలిపేస్తూ……బాబాయ్
మీద కి వాలి పోయింది….., తన మొత్త ని అది మేసుకుంటూ……. పిచ్చి పిచ్చిగా పలవరించ సాగింది…..

“ఒరేయ్ ఒక్క సారి కార్చుకోనీయ్య రా…… ప్లీజ్ రా……. అబ్బా……తర్వాత నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు దెంగుదువు కానీ…… నేనే మీ అన ను…. ఒక్క సారి నా మాట వినరా….. అయ్యో…… నువ్వెప్పుడూ ఇంతే….”

అంటూ పిన్ని పిచ్చిగా కలవరిస్తూ తన పిర్రలని కసిగా పైకీ కిందకీ ఊపేస్తోంది….

అలా ఊగుతున్న పిర్రలని బాబాయ్ కూల్ గా రెండు చేతులతో పట్టుకుని కసిగా పిసుకుతూ….
“అంత ఈజీ గా నిన్ను దెంగితే ఎలాగే…?! నీ లాంటి కసి పూకు లం……ని బాగా కసెక్కించి దెంగితే భలే థిల్ గా ఉంటుంది….. ఇంకా ఇది మొదలు…. ఇంకా ఇంకా దెంగుతా ఈ రాత్రంతా నిన్ను…”
అంటూ పిన్ని ని అమాంతం ఎత్తుకుని తన భుజాల మీద వేసుకుని పందిరి మంచం మీద పడే సాడు…..
మంచం మీద వెల్ల కిలా పడి,బాబాయ్ కేసి చాలా కసిగా చూస్తూ రెండు చేతులూ తన పూకు మీద వేసి మృదువుగా నిమురుకుంటూ నవ్వుతూ….

“ఇందుకే నువ్వంటే పడి చచ్చేది……. యమ కసిక్కెస్తావ్ రా నీ బండ బూతులతో…… నువ్వు బూతులు మాట్లాడినా…… నన్ను పచ్చి బూతులు మాట్లాడ మన్నా……. ఒక లంజ లాగా పంగ చాపి నీ చేత నాకించు కుంటూ దెంగించు కుంటా…….. ఈ స్వర్గ సుఖం ప్రతి రాత్రీ నువ్వు ఇచ్చినా మళ్ళీ మళ్ళీ కావాలని పిస్తుంది…..”

అంటూ తన పూ రెమ్మల మధ్య వేలితో కిందనుండీ పెదాకా సున్నితంగా రాసుకుంటూ……… కసెక్కిన దానిలా పిచ్చిగా మాట్లాడేస్తోంది……..
దాని కి బాబాయ్,
“నేను ఇప్పుడే వస్తా……”
అంటూ అలాగే పూర్తి నగ్నంగా నడుచుకుంటూ బెడ్ రూం లోంచి

బయట కి వచ్చాడు……..
“ఎక్కడికి వెళుతున్నారు..?”
అంటూ పిన్ని తను కూడా మంచం మీద నుండి కిందకి దిగి అలాగే బట్టల్లేకుండా…… బాబాయ్ వెనకాలే వెళ్ళింది… అబ్బా….. పిన్ని నడుస్తుంటే వయ్యరంగా ఊగుతున్న పిర్రలు నాకు పిచ్చెక్కించి నయ్…..
ఇద్దరూ బెడ్ రూం లోంచీ బయట కి వెళ్ళి 5 నిమిషాలు గడిచినా ఇంకా రాక పోతే……. నేను నా ఆతం ఆపుకోలేక పోయా….. ఏం చేయాలో తోచలేదు……. ఇక ఇలా కాదని….. నేనున్న చోటు నుండీ కదిలి హాల్లో వాళ్ళేం చేసుకుంటున్నారో చూద్దామని… హాల్ వైపుకు కదిలా……. స్టోర్ రూం తలుపులు మూసేసి…….

హాల్ కి చాలా కిటి కీలు ఉన్నాయ్….. అందులో ఒక్కటి అన్నా తెరిచి ఉంటే బాగుణ్ను అనుకున్నా….. అబ్బా… లక్కీగా ఒక వైపు కిటికీ సగం తెరిచే
ఉంది………. పాపం కసి మీద ఉన్నారులా ఉంది అది మూయటం మర్చి పోయారనుకుంటా……..
పిల్లి లా తలని సందులో పెట్టి లోపల కి చూ సా….. వాళ్ళిద్ద రూ చేసుకుంటున్న పని చూసి మతి పోయింది నాకు……….

హాల్లో ఒక పక్కగా ఉన్న ఫిజ్ మీద కి పూర్తి గా వాలి ఉంది…….. పిన్ని . తన రెండు చేతులనీ బాబాయ్ భుజాల చుట్టూ వేసి ఉంది. బాబాయ్ తన ఒక చెయ్యి మోపుతో పిన్ని కుడి కాలుని పైకి ఎత్తి పట్టుకుని, రెండో చెయ్యిని పిన్ని తొడల మధ్య పెట్టి వేగంగా కదుపుతూ ఏదో చేస్తున్నాడు…… ఏమేమో మాట్లాడుతున్నాడు……….

హల్లో వెలుతురు సరిగా లేక పోవడంతో ఏమి జరుగుతోందో….. నాకు సరిగా కనబడటం లేదు కానీ పిన్ని మటుకూ చాలా సుఖం అనుభవిస్తున్నట్లు ఏదేదో చాలా పచ్చిగా మాట్లాడే స్తోంది….. పిన్ని మాటలు సగం సగం అర్ధ మవుతున్నయ్…… అలా ఒక మూడు నిమిషాలు గడిచిన తర్వాత…..
సడన్ గా పిన్ని గట్టి గా అరవసాగింది…..

“అమ్మా…….. ఇంత సుఖం..నా వల్ల కాదురా.ఇక ఆపెయ్…….”
అంటూ బాబాయ్ మొహం అంతా చాలా వేగంగా కసిగా నాకేస్తూ……. తన నడుము కూడా అదే టైములో వేగంగా వెనక్కీ ముందు కూ కదల్చటం మొదలు పెట్టింది……..

బాబాయ్ మళ్ళీ సడన్ గా తను చేస్తున్నది ఆపేసి చటుక్కున పిన్ని ని భుజాల మీద వేసుకుని పిన్నికి మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వకుండా……. మళ్ళీ బెడ్ రూం వైపు నడవటం మొదలు పెట్టాడు…….
పిన్ని తన కాళ్ళూ చేతులూ విసురుగా ఆడిస్తూ….. బాబాయ్ వీపు మీద పిడికిళ్ళతో గుద్దుతూ…. చిన్న పిల్లలా మారాం చేస్తున్నట్లు……,

“వరా………….. మూడో సారి కూడా నేను చివరి క్షణం లో ఉండగా ఆపుచేసి మళ్ళీ నన్ను పిచ్చి దాన్ని చేస్తున్నావ్ కదరా……. నీ అమ్మ….. నేను చచ్చి పోతున్నానురా….. హా……. అమ్మా…… అయ్యో ” అంటూ పెద్ద గా అరుస్తోంది పిన్ని…….
అంట”

నేను మళ్ళీ స్టోర్ రూము వైపుకు గబా గబా పరుగెత్తుకుంటూ వెళ్ళా.ఎక్కడ మంచి సీనులు మిస్ అవుతునానే మో అన్న ఆదుర్దాతో……..
బాబాయ్ అవేవీ పట్టించుకోకుండా పిన్నిని అలాగే భజాల మీద మోసు కుంటూ తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ మంచం మీద అడ్డంగా పడే సాడు……

మంచం మీద అడ్డంగా పడ్డ తర్వాత పిన్ని…… ఏదేదో మాట్లాడుతోంది………
పెద్ద గా అర్ధం కావట్లేదు కానీ పిన్ని తన కు వచ్చే పిచ్చి మదపు సుఖం గురించీ, అది ఇంకా పూర్తి గా కావాల …… తట్టు కోలేక పోతోందని అర్ధం అయ్యింది.

బాబాయ్ ఏమీ సమాధానం చెప్పకుండా మంచం మీద పక్కనే నిలబడి నవ్వుతున్నాడు… అంతే కానీ మంచం ఎక్కుదా మని మాత్రం ప్రయత్నం చెయ్యటం లేదు……
అప్పుడే నేను గ మనించిన ద్రుశ్యం చూసి నాకు నిజంగానే పిచ్చి ఎక్కింది….
(last part in tomorrow)