పిన్నీ బాబాయ్ శ్రుంగారం 5

పిన్ని బాబాయ్ ల పచ్చి శుంగారాన్ని చూడటానికి నాకు ఎక్కడలేని ఉత్సాహం వచ్చేసింది . అంత లా కసెక్కిపోయి వాళ్ళిద్దరూ చేసుకుంటున్న బూతు పనులకి నా వొళ్ళంతా కాగి పోతూ ఏదో కావాలన్న తపన పెరగ సాగింది.

పిన్ని నవ్వుతూ తన రెండు చేతులని బాబాయ్ తొడల మధ్యకు తెచ్చి…. మళ్ళీ బాబాయ్ చెవిలో ఏదో అంటూ ఒక చేత్తో దండం మీద పిడికిలి బిగించి కింద నుండీ పెదాకా రుద్దుతూ రెండో చేతి ని బాబాయ్ లవడా బాల్స్ మీద వేసి వాటిని నిమురుతూ బాల్స్ కింద కి ……. అంటే బాబాయ్ పిరుదుల మధ్యకి……..

తెచ్చి అక్కడ కూడా మెల్ల గా ని మరటం మొదలు పెట్టింది… .అబ్బా.. ఎంత పచ్చిగా చేసుకుంటున్నారు వీళ్ళు అనుకున్నా మన సులో… కానీ ఇంకా ఇంకా చూడాల ని పిస్తోంది…….. బాబాయ్ పిన్ని చేతి
మీద తన పిర్రలనానించి వాటి మధ్యలోకి పిన్ని చెయ్యి దూరేట్టుగా నిల్చొని పిన్నిని అదోలా చూశాడు……… పిన్ని ఏదో బూతు మాట అంది……. దాని కి బాబాయ్ నవ్వుతూ తన పిరుదులని పిన్ని చేతుల కే సి వత్తి పెట్టి రుద్దుతూ…. తన రెండు చేతులతో పిన్ని గుండెల మీద రెండు కొండల్లా

కనబడుతున్న సళ్ళని కసిగా పిసికెయ్యసాగాడు…….

అలా కాసేపు చే సి పిన్ని నుండి వేరై పోయి…… పిన్నిని తన రెండు చేతులతో ఎత్తుకుని నేల మీద నిలబెట్టి తను పిన్నికె దురుగా నిల్చొని గట్టి గా కావలించుకున్నాడు పిన్నిని….. కామ దేవతల్లాగా కనిపిస్తున్నారు నాకు వాళ్ళు ఇప్పుడు……. ఎలాంటి సిగ్గూ లేకుండా పిన్ని అలా బట్టలిప్పేసుకుని బాబాయిని అలా నిలబెట్టి బలంగా అదు ము కోవటం చూసి నాకు బీపీ, పెరిగి పోయింది…..

ఎన్నడూ లేని దురద ప్రారంభ మైంది.. తొడల మధ్య…….. అలా ఒకళ్ళనొకళ్ళు కావలించుకుని ముద్దులు పెట్టు కుంటూ మెల్ల గా నడుస్తూ నేను నిల్చుని ఉన్న కిటి కీ వైపుకు వస్తున్నారు. నాకు భయం ఆందోళ నా వేసాయ్….. ఒకటి వాళ్ళు నన్ను చూస్తారేమోనని… రెండోది ఇంత బ్రహ్మాండమైన లైవ్ షో మిస్ అవుతానే మోన …………

కానీ లక్కీగా వాళ్ళలా కొంత దూరం నడిచి ……. కిటికీ కి ఎదురుగా ఉన్న సోఫా దగ్గరికి వచ్చి అక్కడ కూర్చున్నారు….. అబ్బా….. ఇప్పుడు నాకు కరెక్టుగా ఎదురుగా ఉన్నారు…….. అంతా స్పష్టంగా కనబడుతోంది………
పిన్ని మొహాన్ని బాబాయ్ బలవంతంగా తన తొడల మధ్యకు లాక్కుని “చీకవే నా లవడాని……” అంటూ పిన్ని తల మీద తన చేతులు వేసి తొడల మధ్యకు నొక్కాడు. పిన్ని బాబాయ్ కళ్ళల్లోకి సెక్సీగా చూస్తూ, కింద

కూర్చొంది…….. వెనక నుండీ పిన్నిని చూసిన నాకు మతి పోయింది….. గుండ్రంగా బోర్లించిన కుండల్లా ఒక్క మచ్చ కూడా లేకుండా ఉన్నాయ్ పిన్ని పెద్ద పెద్ద పిర్రలు….. వాటి మధ్య ఉన్న లోయ అబ్బా…….. పిరుదులని రెండుగా చీలుస్తున్నట్లు పొడుగ్గా కనబడుతోంది……… బలమైన తొడలు….. వాటి మధ్య పాల కోవాలా ఉబ్బి కనబడుతున్న పూకూ………

పిన్ని బాబాయ్ కళ్ళల్లోకి సూటిగా చూస్తూ తన నాలి కని బాబాయి మగతనం పై.. దాని టోపీ పై కదిలిస్తూ నాక సాగింది……. చప్పుడు వచ్చేట్లు గా సెక్సిగా నాకుతూ ముద్దులు పెడుతోంది బాబాయ్ ను….. మీద…. మధ్య మధలో బాల్స్ ని కూడా నోట్లోకి తీసుకుని చీకుతూ, వాటి మీద ముద్దులు పెడుతూ…. హటాత్తుగా నేనూహించని ప్రదేశంలోకి తన నాలి కని పెట్టి నాక సాగింది….. అదే నండీ………. పిరుదుల మధ్య………నాలి కని కదపసాగింది…. అమ్మో…… చీ అని పించింది నాకు…….

ఇంత పాడు పని చెయ్యటాని కి పిన్నికి ఎలా మన సొప్పిందో అనుకున్నా……. కానీ పిన్ని సెక్సీగా నవ్వుతూ బాబాయ్ కేసి చూస్తూ బాబాయ్ పిరుదుల మధ్య నాలి కని దూర్చి వాటి మధ్య నుండి స్టార్ట్ చేసి పిరుదుల మధ్య నాకుతూ నాలి కని అలానే బాబాయ్ బాల్స్ దాకా తెచ్చి వాటి మీద నాలి కని తిప్పి మళ్ళీ కింద కి పిరుదుల మధ్యకి తీసుకెళుతోంది………… మళ్ళీ పిరుదుల మధ్య నుండీ స్టార్ట్ చేసి పైదాకా నాలి కని తెచ్చి కింద కీ పైకీ కదుపుతోంది…….. దాని కి బాబాయ్ కి బాగా కసెక్కి పోయిందనుకుంటా…… పిన్ని జుట్టు పట్టుకుని పైకి లేపి తన మొ..డ్డని పిన్ని నోట్లోకి దోపి,

” లాలీ పాప్ చీ కి నట్టు చీకవే లం……! నాలుగు రోజుల నుండీ ఇలానే లేచి ఉందే ఇదీ……నీ అమ్మ!…….. చీకవే నా లవడానీ……”
బలంగా తోసాడు తన నిగిడిన
అంట మొ…….ని.
పిన్ని మారు మాట్లాడకుండా తన నోటి ని బాబాయ్ రాడ్ మీద కిందకీ పైకీ కదిలిస్తూ , ఫాస్ట్ గా చీకటం స్టార్ట్ చేసింది.అలా
చీకుతూనే తన కుడి చేతిని పైకెత్తి తన బొటన వేలిని బాబాయ్ నోట్లో పెట్టింది చీక మన్నట్లు గా…….. బాబాయ్ చిన్న పిల్లాడిలా పిన్ని బొటన వేలు చుట్టూతా తన నాలి కని తిప్పుతూ దాన్ని నాకుతూ చీకుతూ…….

పిన్ని చేత తన సు…. – చీకించుకుంటూ…… తన ఒక కాలి ని పిన్ని తొడల మధ్యకు తెచ్చి విచ్చుకుని కనబడుతున్న పిన్ని పూ పెదాల మధ్య కాలి
బొటన వేలితో చీలిక మీద పెట్టి రుద్దనారంభించాడు…… అబ్బా…….. నిజంగా ఈ సీను చూసి నాకు పిచ్చి ఎక్కి పోయింది……. ఎంత ఇరాటిక్ గా ఉందో ఈ సీను…. తన బొటన వేలి నలా పిన్ని పూకు మీద కదిలిస్తుంటే అప్పటి కే కసెక్కిపోయి ఉన్న పిన్నికి జిలెక్కి బాబాయ్ మొ… ని ఇంకా వేగంగా
చీక సాగింది…….. బాబాయ్ పిన్ని బొటన వేలిని చీకుతూ తన కాలి బొటన వేలిని పిన్ని పూకులోపలి కి దోపి కెలుతూ పిన్నిని రెచ్చగొడుతుంటే పిన్ని ఆ కసినంతా బాబాయ్ మొడ్డ చీకటం మీద చూపెడుతోంది……….

ఇలా బాగా పచ్చిగా ఒక పావు గంట సేపు చీకిన తర్వాత పిన్ని పైకి లేచి…… బాబాయ్ కాళ్ళకి చెరొక పక్కా తన కాళ్ళని వేసి ఒళ్ళో కూర్చొని బాబాయ్ మెడ మీద తన రెండు చేతులనీ వేసి తన పిరుదులని బాబాయ్ ని గిడిన లవడాకే సి రుద్దుతూ………
“ఇప్పటి కై నా దెంగుతావా…..? లేక మళ్ళీ నాది నాకుతావా.. ప్లీజ్ ఇక చాలు మీద కొచ్చి కుళ్ళ బొడిచెయ్ నా పూ…..”

అంటూ సెక్సీగా నవ్వి బాబాయ్ మొహం మీద ముద్దులు పెట్టింది……. దాని కి బాబాయ్ నవ్వుతూ…..
“దా మరి……ఇక దెంగించుకుందాం…… రా..” అంటూ పిన్ని పిరుదుల మీద చేతులు వేసి తన వైపుకు పిన్ని ని గట్టి గా హత్తుకున్నాడు…….
(ఇదండీ, పిన్నీ బాబాయ్ లు చేసిన ఓరల్ …….. అందరు క పుల్స్ అసలు పనికి ముందు ఇలా చేస్తే ఎంత ఆనంద ముంటుందో మా పిన్నీ బాబాయిల్లా అనుభ వించి చూడండి మరి .ఇక అసలు పని గురించి వచ్చే భాగంలో……….