నా మొగుడు 5 వ భాగం

అంటూ మా ఆయన వళ్ళో కాళ్ళు చెరో వైపు వేసి, ఆయన నిగిడిన త్రాచు పాము కి నా మొత్త తాపడం పెడుతు పిచ్చి పిచ్చి గా ఆయన ముఖం అంత నాలుకతొ నాకేస్తు గట్టి గా కౌగలించుకొంటే ఆయన నవ్వుతూ..” ఇప్పుడు నిన్ను చూస్తోంటే నాకు మన పెళ్ళి అయిన మొదటి ఏడాది గుర్తుకు వస్తోందే” అన్నారు.
నేను ఆశ్చర్యపోతూ ” ఇప్పుడు అది ఎందుకు గురుతుకు వచ్చిందో అయ్య గారికి ?” అన్నా..

“నీకు రక రకాల పూలు జడలో పెట్టుకోవటం చాలా ఇష్టం … పెళ్ళి అయిన కొత్తలో కూడా ప్రతి రోజు ఆఫీసు నుంచి వస్తు పూలు పట్టుకు రమ్మని అదుగుతు వుందె దానివి. నువ్వు ఆ పూలు అన్ని జడలొ పెట్టు కొని రాత్రి గదిలోకి వస్తే… నిన్ను చూసి తట్టుకో లేక.. అప్పుడప్పుడు నేను.. ఒక పూల దండ తో నీ వళ్ళు అంత తడుముతూ… మెల్లి మెల్లి గా

నీ చీర లోకి దూర్చి.. ఒక్క సారిగా నీ దిమ్మ లోకి దూరుస్తోంటే.. నువ్వు సిగ్గు పడుతు.. పూలు అక్కడ పెడతారేంటి .. అని అనె దానివి.. నేను.. నవ్వుతు.. పూలు జుట్టు లోనే కదా పెట్టు కొనెది… అక్కడ కూడా జుట్టు ఉంది కదా అంటూ.. ఇంకా ఇంకా పూలు నీ బొక్క లోకి దూరుస్తే.. నువ్వు సిగ్గుతో మెలికలు తిరిగి పోతు..నన్ను గట్టిగా కౌగలించుకొనే దానివి.”
నేను “అబ్బ.. అవన్ని ఇప్పటికి కూడా గుర్తు పెట్టు కొని .. చంపుతున్నవు.. అవును.. మరి ఇప్పుడు నా దిమ్మ చుట్టు రా పూల దండలు చుడితే ఏమి చెప్ప మంటావు.. అప్పటి లా సిగ్గు పడలేను కదా..” అన్నా.
దానికి మా వారు నవ్వుతూ “అప్పుడు సిగ్గు పడుతూ దొబ్బించు కొనే దాని వి.. ఇప్పుడు.. విచ్చాలా విడి గా, కసి కసి గా దెంగించుకో” అన్నారు.
నేను ఇంకా తట్టుకోలేక అన్నా ” అబ్బా.. ఇం కా నా వల్ల కాదు రా దొంగ ముండా కొడకా.. నన్ను ఏమైనా చెయ్యి అంటూ… ఆయన వళ్ళో నుంచి లేచి మంచం మీద కాళ్ళు రెండు బార చాపి పడు కొంటూ చేతులు రెండూ చాచి నా మొగుడు ని మీద కి రమ్మని ఆహ్వానించా !!!!!

మా నారు నేను ఊహించని విధం గా చాలా ఆవేశం తో నా మీద పడి.. నా మీద నిలువునా పడుకొని.. నన్ను అమిత ఆవేశం తో కౌగలించుకొని… నా వళ్ళు అంతా తడు ముతూ.. కసి గా నా ముఖం, ఖండం మీద గాట్లు పడేలా కొరుకుతూ “అబ్బ.. ఇవాళ నాకు చాలా కసి గా వుందే.. నిన్ను కొరుక్కొని తినేద్దామని వుంది… నిన్ను ఇవ్వాళ చంపేస్తా.. నీ పూకు ముక్క ముక్కలు అయ్యే లాగ దెంగుతా.. నీ పిర్రలు చీల్చి నీ గుద్ద దెంగే స్తా.. నాటు పూకు లంజా.. నీ యమ్మని దెంగా.. నీ చెల్లి పూకు ఒక్క సారి చూపించవే.. అది కూడా నీ లాగే చాలా కసి గా వుంటూంది… దాని పూకు చూస్తు నిన్ను దెంగేస్తా.. లంజా..” అంటూ నా పై ఎత్తులు రెండూ
మొదళ్ళ నుంచి పట్టు కొని పిసుకుతూ .. నా ముచ్చిక నోట్లో పెట్టు కొని కసుక్కున కొరక గానే..
నేను “అబ్బా.. పనస తొనల్లంటి నా పూకు పెదాలు పూల పాంపు మిద పరిచావు కదరా.. ఒక్కో తొనని తనివి తీర చప్పరించి కొరుకుతూ తినేయి.. నా బొక్క మటుకు అలాగే వదిలేయి.. ఎందు కంటావా.. ఆ బొక్క లో నా మొగుడు నళ్ళ తాచు పాము దూర్చి దెంగుతాడు !!! నా మొగుడు దెంగక పోతే.. నేను వుండలే నుఊ భాగం నా కొడా కా.. నా చెళ్ళి కూడా కావాలా నీకు.. ఆ లంజ కి కూడా నా లాగే దూల ఎక్కువ.. ఒక్క సారి నీ రుచి మరిగిందంటే ఇక్కడే కాపురం పెట్టేస్తుంది.. దాని పూకు ఈ సారి వచ్చి నప్పుడు చూపిస్తానులే..” అని నేను అరుస్తోంటే.. నా మొగుడు నా

మాటలకి ఇంకా వెర్రెక్కి పోతూ… ఒక్క సారి గా కిందకి వెళ్ళి పూల దొంతి మీద నుంచి అందినంత వరకు కండ పట్టి .. ఒక్క సారిగా నా దిమ్మ కొరికి వదిలాడు..

నేను ” అబ్బా.. మొరటు నా కొడా కా.. ” అని అరిస్తే..
“నువ్వే కదే లంజా.. కొరుక్కొని తినెయ్య మన్నావు..” అంటూ.. ఎప్పటి నుంచో ఆకలి మీద వున్న వాడిలా.. నా పూకు మీద విచ్చాలా విడిగా, ఆబ గా .. పూలు, పూకు కలిపి కొరుకుతూ, నాకుతూ, చప్పరిస్తూ పోయాడు..
నేను “అమ్మా, అబ్బా..” అని అరుస్తు.. నా మొగుడి బుర్ర ని ఇంకా ఇంకా లోపలికి వత్తేసుకొంటూ మంచం మీద మెలి కలు తిరుగుతూ పోయా !!!!
ఆ విధం గా చాలా సేపు నాక్కొంటూ పోయాక.. నా పరిస్తితే మంటే.. మంచం మీద నేను అడ్డంగా నా కాళ్ళు ఒక చివర, నా బుర్ర ఇంకో వైపూ వున్నాయి.. మా వారు మెల్లి గా లేచి నా పొట్ట నాకుతూ నా పక్కన పడుకొని ఎంతో ప్రేమగా
“ఓయి.. కవితా..” అని పిల్చారు. మా వారు స్పంగారం లో ఉన్నప్పుడు నన్ను పేరు పెట్టి ఎప్పుడో కాని పిలవరు. అలా

పిలిచారు అంటే.. దాని అర్ధం.. ఆయన కి ఆ రోజు నా మీద ఎంతో, ఎంతో ప్రేమ, క సి, అభి మానం , ఇంకా ఇంకా… ఏదో…..
“ఓయి.. కవితా.. నీ మీద పిచ్చి ప్రేమ తో ఇవాళ .. అక్కడ… చాలా గట్టి గా కొరికి నట్టున్నాను .. నొప్పెడుతోందా” అంటూ.. నన్ను తన గుండెల్లోకి లాక్కున్నారు.
నేను చిన్న పిల్ల లాగా.. ఆయన గుండెల్లోకి ఒరిగి పోతూ.. ఆయన బాయిని సున్నితం గా పెదాల మధ్య తీసుకొని చప్పరిస్తూ.. మధ్య మధ్య లో కొరుకుతూ అన్నా “అది నీ వస్తువు.. నీకు ఎప్పుడో ఇచ్చేసా.. నీ ఇష్టం..” అంటూ మళ్ళీ అన్నా “ఈ రోజు బాగా వెర్రి ఎక్కిస్తున్నావు.. నాకు ఇంకా ఇంకా ఏదో కావాలి… నాన్ను ఎప్పుడూ చెయ్యని విధం గా ఎదైనా చెయ్యి… నాకు బాగా కోరిక గా ఉంది..” అంటూ.. మా వారి చెయ్య తీసుకెళ్ళి నా రెండో బొక్క మీద వేసా.
ఆయన కూడా నా కళ్ళ లోకి ప్రేమ గా చూస్తూ…..”ఓయ్.. నువ్వు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం..” అంటూ నా గుద్ద చుట్టు రా తన మధ్య వేలి తో సున్నితంగా నిమురుతూ.. .. చటుక్కున లేచి.. కాళ్ళు రెండూ కింద పెట్టి మంచ మ్మీద కూర్చొని .. నన్ను తన వళ్ళోకి లాక్కొని.. “దా.. ఇవాళ .. నిన్ను దెంగుతూ రెచ్చ కొడతా…..” అన్నారు.

నేను కూడా కొద్ది గా ఆశ్చర్య పోయా.. మా ఆయన ఎప్పుడు అంత తొందర గా లోపల పెదతాననడు.. ఇవాళ ఏదో ఉంది.. అయినా నాకు కావల్సింది నా మొగుడి మడ్డ నా గుడిసేటి పూకు లో దోపి దోపి దెంగించు కోవటం…. అని అను కుంటూ.. నేను మంచం కిందకి దిగి .. నా మొగుడు కి చెరో వైపు రెండూ కాళ్ళూ వేసి మీద కూర్చొని, భుజాల మీద చేతులు ఆంచి పెట్టి మా వారి మడ్డ దోపుకొని.. పైకి, కిందకి చాలా కసిగా, ఫాస్ట్ గా కదలటం మొదలు పెట్టా.. ఇద్దరి మధ్యా పెద్ద గా మాటలు లేవు !
ఒకళ్ళ కళ్ళలోకి ఓకోళ్ళు చూస్తూ నిశ్శబ్దం గా కదులుతున్నాము ! నా మొగుడు చేతులు మటుకు నా స్తనాల మీద, పిర్రల మీద, తొడల మీద నాట్యం చేస్తున్నాయి !
అలా కొంత సేపు జరిగిన తరువాత, నా లోకి తన అంగం పూర్తిగ దింపి వుంచి, నా మొగుడు, నన్ను తన మీద కి లాక్కుని ముద్దు పెట్టు కొంటూ చెవిలో గుస గుస గా “ఓయ్.. కవితా… నా మీద కి ఇంకా వంగు.. నీ గుద్ద లో ఒక
వేలు తోసి.. పూకు, గుద్ద ఒకే సారి దెంగేస్తా….” అంటూ ఒక చెయ్య మా ఇద్దరి మధ్య కు తెచ్చాడు.
” ఇవాళ ఏంటి రా అన్నీ నన్ను అడిగి మరీ చేస్తున్నావు..” అంటూ… “అది చెయ్యతం కష్టం.”

పోని నువ్వు angle మార్చు అంటూ.. నన్ను తన మీద నుంచి లేవదీసాడు”.
నేను నవ్వుతూ.. నా మొగుడు మీద నుంచి లేచి నుంచొని.. వెనక భాగం నా మొగుడు వైపు పెట్టి, రెండు కాళ్ళూ మొకళ్ళ దాక మడిచి మంచం మీద పెట్టి, నా భర్త నిగిడిన సుల్ల ని చేత్తో పట్టు కొని పూకు లోకి దోపుకుని, నా మొగుడు మీద అలాగే కూర్చుండి పోయాను !
నా మొగుడు మీద కి వంగి ముద్దాడుతూ, ఒక చెయ్య నా ఆడతనం మీద కి తెచ్చి మధ్య వేలుతో పూకంతా రాస్తు కసేపు నాకు పిచ్చి ఎక్కించి… ఆ వేలుని వెనక్కి తీసుకెళ్ళి నా పిర్రల మధ్య పెట్టి ఏదేదో చెయ్యటం మొదలు పెట్టాడు ! నేను కూడా నా మొ కాళ్ళ మీద పూర్తి గా లేచి కొద్దిగా ముందుకి వంగి నా మొగుడు కి సహకరిస్తూ మూలు గుతున్నాను !!!

కొద్ది సేపు అయిన తరువాత నేను వెనక్కి బుర్ర తిప్పి చూస్తూ అన్నా “అబ్బా .. మొత్తం వేలు దూర్చరా లోపల కి.. సగం .. సగం .. పెడతావు ఏంటి రా.. నీ యమ్మా.”
నా మొగుడు నవ్వుతూ అన్నాడు “నీ గుద్ద లోకి ఈ సుల్ల పెట్టి ఎన్నో సార్లు దెంగాను.. ఒక వేలు దూర్చటం ఏమన్నా కష్ట మా.. ఒక వేలుతో ఏమైందే.. రెండు వేళ్ళు దూర్చి

దెంగి.. సొర కాయ లాంతి ఈ సుల్ల ని కూడా పెట్టి నిన్ను దెంగితే కానీ నా కసి తీరదు ఇవ్వాళ !”
నేను ” చీ.. ఎవరైనా విన్నారంటే కంగారు పడి చస్తారు.. ఏమిటా మాటలు..” అన్నాను.
దానికి నా మొగుడు నవ్వుతూ “మన ఇంటి గోడలకి చెవులుంటే కష్టం కాని, లేకపోతే ఈ మాటలు ఎవరికి విన పడే అవకాసంలేదు.. అయినా..నువ్వు మటుకు ఏం తక్కువ.. పూకు లో వంకాయ, గుద్ద లో ఇంకో వంకయ, పెట్టి దెంగ మని అడిగిన రోజులు ఎన్నో ఉన్నాయి” అన్నాడు.
నేను “అవన్నీ ఇప్పుడు ఎందుకు లేండి..నా చేత బలవంతంగా మందు తాగించి.. బోతు సినిమాలు చూపిస్తూ.. ఏదేదో మాట్లాడించారు..” అంటూ మళ్ళీ అన్నా “ఎంత సేపు అక్కడ వేలు పెట్టి అలాగే ఉంచుతారు.. కాస్త కదపచ్చు కదా”
నా మొగుడు “బలవంతంగ ఒక సారి నీకు తాగించా.. ఆ తరువాత నుంచి నేను తాగిన ప్రతిసారీ నువ్వే గ్లాస్ తెచ్చుకుంటూన్నావు..” అంటూ.. వేలుని కదలచటం మొదలు పెట్టాడు !!!

నేను నా మొగుడు తొడల మీద గట్టి గా గిల్లుతూ “అవును మరి.. తాగిన మైకంలొ మీరు ఇచ్చే సుఖం తట్టు కోవలంటే నాకు కూడా మందు కావాలి ” అన్నా.
నా మొగుడు మీద పైకీ, కిందకి వేగంగా కదులుతూ.. నా మొగుడు తన రెండో చెయ్య ముందికి తెచ్చి నా బొడిపె మీద వేసి గుండ్రం గా రాస్తూ నన్ను మరింత రెచ్చ కొడుతూ, వేగంగా నా గుద్ద లోకి వేలితో కదుల్తూ… “అంత సుఖం ఇస్తానా మందు తాగాక.. ” అంటూ తిర్గి నన్ను ప్రశ్నించాడు.
మా మూలు గానే నువ్వు ఇచ్చే సుఖం తట్టు కోవటం చాలా కష్టం.. కనీసం గంట సేపు అయినా నన్ను కుక్క లాగ దెంగితే కాని కార్చవు .. అలాంటిది మందు తాగిన తరువాత.. నన్ను ఒక మదపు లంజ ని చేసి దెంగుతావు. అని నేను అంటూ వుండగానే .. నా మొరటు మొగుడు… గుద్ద లోకి రెండో వేలు తొయ్య గానే.. అబ్బా ..ఓవో .ఊయ్య.. మౌరా … ఆయ్యో …. ఓ వా… ఆ..ఆ..హా..” అని అరుస్తూ చాలా ఫాస్ట్ గా కదులుతూ.. నా మొగుడు ని ఇం కా ఫాస్ట్ గా గుద్దలో కదల మని అరుస్తూ పచ్చి పచ్చి గా మాట్లాడుతూ, పూకు మీద వున్న నా
మొగుడు చెయ్య మీద నా చెయ్య కూడా వేసి ఇంకా లోపల కంటా నొక్కుకుంటూ.. శరవేగం తో నా మొగుడు మీద ఊగ సాగాను.

నా మొగుడు “బేవార్సు పూకు లంజా కసిగా .. దెంగించుకుంటూ… స్వర్గ సుఖం ఇస్తున్నావే.. నీయ మ్మా.. అలాగే ఆప కుండా నా సుల్ల దెంగు.. ఇంకా.. ఇంకా.. అదీ… ఆలాగే .. నీ గుద్ద లో ఉచ్చ పోసి దెంగుతా… బే వారసు లంజా..”
నేను “అమ్మా.. న వల్ల కాదు.. ఈ సుఖం భరించ లేక పో.. … పో.. పోతున్నా.. న్నాను .. అమ్మా.. అయ్యో… స్వర్గం అంతా నా పూకు లోనే చూపిస్తున్నావు కదరా.. లంజ కోడా కా….అమ్మా, ఇలాంటి మొగుణ్ణి ఎక్కడ వెదికి తెచ్చావే.. అమ్మా.. చంపేస్తున్నాడే.. నా వళ్ళంతా గాల్లో తేలి పోతోందే.. అయ్యో..యే…” అంటూ అరుస్తూ, “ఇంకా ఆపకండి.. నాకు అయిపోవచ్చింది… అబ్బా..ఇలాగే నా రెండు బొక్కల్లో దంచుతూ పోండి……….” అని చాలా గట్టిగా అరుస్తూ.. రొప్పుతూ వేగంగా ఉగుతున్నాను.
నా మొగుడు సుడైన్ గా నా గుద్దలో ఉన్న తన వేలు బయటకి తీసి. అదే టైం లో సుల్ల ని కూడా బయటకి తీసి.. నన్ను నుంచో పెట్టి తను కూడా లేచి నుంచున్నాడు..!!!!

నేను “అబ్బ.. ఈ టైం లో ఆపుతావేంట్రా.. అయ్యో….అమ్మ మ్మా.. నేను చచ్చి పోతున్నాను..” అంటూ నా మొగుడు సుల్ల ని చేత్తో నలిపేస్తూ.. మొగుడు మీద కి వాలి పోయి .. మొత్త అది మేసుకుంటూ.. పిచ్చి పిచ్చి గా పలవరిస్తూ .. ఒరేయ్…

ఒక్క సారి కార్చుకోనియ్య రా.. అబ్బా.. తరవాత ని ఇష్టం వచ్చి నట్లు దెంగు.. నేనేమీ అన ను.. ఒక్క సారి నా మాట వినరా.. అయ్యో.. అమ్మా..” అంటూ పిచ్చి పిచ్చి గా కలవరిస్తున్నాను !!!
నా మొగుడు చాలా కూల్ గా నా పిర్రల మీద రెండు చేతులు వేసి కసిగా పిసుకుతూ…
“అంత ఈయ్ గా నిన్ను దెంగేస్తే ఎలాగే ! నీ లాంటి కసి పూకు లంజ ని కసి కసిగా దెంగాలి .. ఇంకా ఇది మొదలు… ఇంకా ఇంకా దెంగుతా ఈ రాత్రం తా..” అంటూ.. నన్ను అమాంతం ఎత్తు కొని భుజాల మీద వేసుకొని మంచం మీద పడేసాడు !

నేను రొప్పుతూ మంచం మీద వెల్లకిలా పడి, నా మొగుడు కేసి చాలా కసిగా చూస్తు రెండు చేతులు నా పూకు మీద వేసి మృదువుగా నిమురు కుంటూ నవ్వుతూ అన్నా..” ఇందుకే నువ్వు అంటే నాకు పిచ్చి.. నువ్వు బండ బూతులు మాట్లాడినా, నన్ను పచ్చి బూతులు మాట్లాడమన్నా, ఒక లంజ లాగ పంగ చాపి నీచేత నాకించుకుంటూ దెంగించు కుంటు.. ఈ స్వర్గ సుఖం ప్రతి రాత్రి నువ్వు ఇచ్చినా మళ్ళీ మళ్ళీ కావాలనిపిస్తుంది !” –

నా మొగుడు “నేను ఇప్పుడే వస్తా” అంటూ అలాగే పూర్తి నగ్నం గా నడుచు కుంటూ బెడ్రూం లోంచి బయటకు వెళుతున్నాడు. నేను “ఎందుకు వెళ్తున్నారు” అంటూ… నేను కూడా మంచం మీద నుంచి కిందకి దిగి అలాగే నగ్నం గా నడుచుకుంటూ నా మొగుడు వెనక్కాలే వెళ్ళా.
నేను వెళ్ళే సరికి నా మొగుడు ఫ్రిజ్ తలుపు తెరిచి, లోపలికి వంగి ఏదో వెదుకుతున్నాడు…. “చెపితే.. నేనే వెదికి ఇస్తాను కదా..” అంటూ.. వెనక నుంచొని పిర్రల మీద మృదువు గా రాసా.
“ఆ దొరికాయి అన్నీ..” అంటూ… చేతి లో ఏవో పట్టుకొని బెడ్రూం వైపు వెళ్ళటం మొదలు పెట్ట గానే.. నేను కూడా వారి వెనకే బయలు దేరా.. రూం లోకి వచ్చి చూస్తే.. మా వారు.. బెడ్ పక్కనే పెట్టిన… రెండు పొడుగు వంకాయలు, ఆ రోజే చేసిన గులాబ్ జాం స్వీట్, తేనె సీస.. నేను ఆశ్చర్య పోతూ… ఇవన్ని ఎందుకు అబ్బా .. అనుకుంటూ.. సరేలే… వీరి సంగతి తెలిసిందే కదా.. రక రకాలు గా ఏదేదో చేస్తూ ఉంటాడు.. చూద్దాము లే అనుకున్న !!!!
మా వారు ఒక సిగరెట్ వెలిగించు కొని.. మంచం మీద వెనక్కి వాలి కళ్ళు రెండూ జాపుకొని కూర్చొంటూ… నన్ను గులాబ్ జాం తో మంచం మీద కి రమ్మన్నారు.. నేను అవి తీసుకొని మంచం ఎక్కగానే.. నన్ను తన వళ్ళో తొడల

మీద నా వెనక భాగం ఆయన వైపు వచ్చేలా కూర్చో మన్నారు..
నేను ఆయన వళ్ళో పంగ పూర్తిగా చాపి మీద గా వెనక్కి వాలి కూర్చున్న.. ఇప్పుడు మా ఇద్దరి ముఖాలు పక్క పక్క గా ఉన్నాయి.. నా ఒక చెయ్య ఆయన మీద చుట్టూ రా వేసి కూర్చో గానే.. ఆయన తన చెయ్య తో నా పొత్తి కడుపు నిమురుతూ, తొడల పై భాగం లో మెత్తగా వత్తుతూ.. చటుక్కున నా నోట్లో సిగరెట్ పెట్టి
“పఫ్ కొట్టవే పూకు లంజా” అన్నారు.
నేను అప్పటికే కామం ఇచ్చిన మత్తు లో మునిగి తేలుతూ.. పఫ్ కొడుతూ అన్నా “ప్రతీ సారీ ఇంత చక్కగా సుఖం ఇవ్వటం ఎక్కడ నేర్చుకొన్నవే.. ముండా… నన్ను నీ
బానిస చేసుకొన్నవు.. నువ్వు సృంగారం లో ఏమి చెయ్య మన్నా ఎందుకు అని కూడా అడగ కుండా ఏమైనా చెయ్యటాకిని సిద్ధ పడతాను !!! నువ్వు మనిషివి కాదు.. స్పంగారం లో మన్మధుడి కి ఎదురు వస్తావు” అంటూ.. ఒక చెయ్య తో నా ఎడమ సన్ను ని బలం గా వత్తు కొంటూ.. రెండో చెయ్య ఆయన చాతీ మీద వేసి ఆయన బాయి ని మెల్ల గా నిమరటం చేయ గానె..
మా వారు నవ్వుతూ అన్నారు. “నువ్వు కాదే.. నేను నీ బానిస అయ్యి పోయ.. నిన్ను చూడ గానే మూడ్ వచ్చేస్తుంది.. నీ కళ్ళ లోకి చూడ గానే.. నా జూనియర్ గాడు లేచి గోల

పెట్టడం మొదలు పెట్టేస్తాడు.. దగ్గర గా వచ్చి నీ వాసన చూడ గానే నాలో కసి వరదలై పొంగుతుంది.. ఎప్పుడెప్పుడు నీ బట్టలు పూర్తి గా విప్పి నిన్ను కౌగలించు కొందామా అని ఉంటూంది నాకు.. నువ్వు నా అయస్కాంతానివి.. నీ కళ్ళలోనే నాకు ఎప్పుడూ కామ కోరిక కనిపిస్తుంది..” అంటూ సిగరెట్ నా నోట్లో పెట్టి.. నడుము చుట్టూ చెయ్య వేసి నన్ను తనలోకి గట్టి గా అదు ము కో గానే.. అంత గా కట్టు కొన్న మొగుడు పొగుడుతోంటే.. గర్వం గా, తుప్తి గా, గొప్ప గా, ఆనందం గా ఫీల్ అవుతూ ఇం కా ఇంకా కసెక్కి పోతు వారి గుండెళ్ళోకి గువ్వలా ఒదిగి పోయా ! (నాకు తెలిసి అంత చక్కగా మొగుడు పొగుడుతోంటే… ఫీల్ అవ్వని ఆడ వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు !!!)
ఆయన ఆ చెయ్య ని నా స్తనాల మీద కి తెచ్చి కసి కసి గా వత్తుతోంటే… నేను సిగరెట్ పొగ ఆయన ముఖం లోకి మత్తు గా చూస్తూ ముఖం మీద కి గుప్పు, గుప్పు అని వదులుతు…..ఆయన నోట్లో సిగరెట్ పెట్టా !!!!
అయన రెండు, మూడు పప్లు కొట్టి సిగరెట్ కింద పడేసి… పక్కనే ఉన్న గిన్నే లోంచి గులాబ్ జాం ఒకటి నా నోట్లో పెట్టి, ఇం కోటి తన నోట్లో పెట్టుకున్నరు..నేను అది తింటూ మళ్ళీ ఆయన మీదనే తొడల మీద కాళ్ళు రెండూ బార జాపి కూర్చొంటూ పక్కగా వెనక్కి వాలి కూర్చొన గానే.. ఆయన మళ్ళీ ఇంకో గులాబ్ జాం చేతి లోకి తీసుకొన్నారు…