పల్లవి ప్రణయ సరాగాలు రెండవ భాగం

(ఇది యదార్ధ గాధ .. నా నెట్ స్నేహితురాలు అయిన పల్లవి (ఈ కథలో పేర్లు అన్ని మార్చి రాయడమైనది) ఈ కధకు మూలం మరియు తన జీవితంలో జరిగిన సంఘటనలు నాకు వివరించి
కథ రాయమని కోరారు. ఆమె కోరిక మేరకు రాసినా కొద్ద కొంత కథాపరంగా చిన్న చిన్న శృంగార పరమైన మాటలు జరచేర్చి మీకు ఇక్కడ అందించటమైనది.. నా స్నేహితురాలు పల్లవి కి కృతజ్ఞతలు
తెలుపుతూ ఈ కధ రెండవ భాగం ప్రారంభిస్తున్నాను ..)

నేను అలాంటి దాన్ని కాదు .. వదిలేయ్ ప్లీజ్ నీకు దణ్ణం పెడతాను అంటున్నది కాని , నాకు దూరంగా జరిగే ప్రయత్నం కాని విడిపించుకునే విదంగా కాని ప్రవర్తించలేదు .. బలిసిన గుండ్రటి పిర్రల గాడిలో లేచిన నా మగసిరి కటువుగా గుచ్చుకుంటూ మెత్తని నున్నని బలిసిన పిర్రలకు ప్రభాస్ కటి భాగం ఒత్తుకుంటుంటే పల్లవికి సమ్మగా అనిపించింది …నడుం పిసుకుతున్న ప్రభాస్ చెయ్యి మెల్లగా పల్లవి చీరలోపలికి నెట్టి మెల్లగా పొట్టను నిమరటం
మొదలుపెట్టింది …. ఇస్స్…. ప్లీజ్ ప్రభాస్ నన్ను వదిలెయ్యి … నేను ఎప్పుడు ఇలా పరాయివాల్లను తాకలేదు . నన్ను ఇలాగే ఉండనివ్వు .. రెచ్చ గొట్టద్దు ప్రభాస్… అంటూ పొట్ట మీద ఉన్న నా చేతిని పట్టుకుని తీసేయ్యటానికి ప్రయత్నించింది ..

అదే సమయములో నేను పల్లవి బుజాల మీద ప్రభాస్ పెదాలు తో పాటు మీసాలతో రాస్తూ మెడ మీద ముద్దు పెట్టాడు ..పల్లవి ఒంటి

మీఎడ రోమాలు నిక్కబొడుచుకుని .. ఇస్స్.. మ్మ్మ అని చిన్నగా మూలిగింది .. పాడు పిల్లాడా… వదిలెయ్యి రా ప్లీజ్ అంటూనే ఒక్కసారి నా చేతిని తన పోట్టకేసి అదుముకుంది … పల్లవి పిర్రల గాడిలో దూరిన నా మగతనం తో గట్టిగా గుచ్చుతూ నా నడుముని తన పిర్రలకేసి అదిమి పొట్ట నిమురుతున్న చేతిని బొద్దు చుట్టూ వేళ్ళతో రాస్తూ .. బొడ్డులో వేలు దూర్చి మెల్లగా తిప్పాను … ఇస్స్… చంపేస్తున్నావు ప్రభాస్ .. ప్లీజ్ ఎవరన్న చూస్తే బాగోదు వదిలెయ్యి ..
అంటే ఎవరు చూడకపోతే ఇష్టమేనా ? …. ..

పోరా పాడు పిల్లాడా … ఇలా చేసి నన్ను రెచ్చ గొట్టద్దు రా..నేనేమి చేసాను ఇక్కడ కదలటానికి కూడా ప్లేస్ లేదు …కావాలంటే ఆనుకుని నిల్చో అంతే కాని ఇలా చేతులు వేసి నన్ను ఇబ్బంది పెట్టవద్దు .. ఈ పరిస్థితిలో నువ్వు వద్దు అన్న కావాలి అన్న నేను ఇక్కడనించి కదల లేను అంత ఇరుకుగా ఉంది….

ప్లీజ్ ప్రభాస్ ఇబ్బంది పెట్టకు చేతులు తీసెయ్యి …అంటూ బతిమిలాడుతూనే తన గుద్దని నా మగసిరికేసి వెనక్కు నొక్కి ఆ హాయిని అనుభావించసాగింది …. బొడ్డులో తిప్పుతున్న వేలుని తీసి చేత్తో మెల్లగా కుచ్చిళ్ళ అంచుగా చేతిని రాస్తూ మెడ మీద సుతారంగా మునిపంటితో కొరుకుతూ పల్లవి పిర్రల మెత్తదనం ఆస్వాదిస్తూ ఉంటే …ఇస్స్ … మ్మ్మ అంటూ నా మగసిరి గట్టిదనపు రాపిడిని, నా చేతి స్పర్స తన పొట్ట మీద, నా వేడి ఊపిరి మెడను తాకుతుంటే అనుభావించసాగింది. … కుచ్చిళ్ళ దగ్గర రాస్తున్న చేతిని మెల్లగా జరిపి పొట్టంతా నిమురుతూ జాకెట్టు అంచులవరకు తెచ్చాను … ప్రభాస్ నీకు సీరియస్ గ చెబుతున్న చెయ్యి తీసెయ్యి అంటూ నా చేతిని లాగేసింది.
ఇప్పటిదాకా బాగానే ఉన్నావుగా ఇప్పుడేమైంది అంటూ నా నడుముని కొంచం పల్లవి గుద్ద కేసి నొక్కాను ….. ఇస్స్ … అబ్బా చంపుతున్నావు రా ప్రభాస్ … ప్లీజ్ నన్ను వదిలిపెట్టు నేను అలాంటి దాన్ని కాదు అని చెబుతున్నాను కదా …

నా చెయ్యి లాగేసావు కదా ఇప్పుడు నేను ఏమి చెయ్యటం లేదు… కాకపొతే దూరంగా జరగలేను నేను జరగాలి అనుకున్న ఇక్కడ జాగా లేదు. ఏమి చెయ్యమంటారు …? .
కనీసం తగలకుండా నిల్చో ప్రభాస్ … నేను ఎమున్నా కావాలని కావాలని అనుకున్ననా ఏమిటి ? ఇక్కడ ప్లేస్ లేదు పైగా ఫుల్ రష్ గా ఉంది … నీకు అలాగే ఉంటుంది ప్రభాస్ ఇక్కడ నా పరిస్థితి చూడు ఎంత ఇబ్బంది నాకు.. కనీసం ఆడదాన్ని అని దూరంగా ఉండకుండా ఏకంగా ఆనించి నిల్చున్నావు .. నేను ఎక్కడ ఆనించానండి బాబు జనాలు తోపుడికి అదే ఆనుకుంది … అయినా మీకు హాయిగా లేదంటారా ? పైకి వూరికే కబుర్లు చెబుతారు పల్లవి గారు మీరు … సంతోషాన్ని అలా దాచుకో కూడదు .. హాయిగా ఆనందాన్ని అనుభావించాలండి … నీకేమి కబుర్లు బాగానే చెబుతావ్ … ఏదన్న అయితే మా జీవితాలు నాశనం అవుతాయి …

భలే వారు పల్లవి మీరు ఇంత చిన్న విషయానికి జీవితాల నాశనం అంటూ పెద్ద మాటలు అంటున్నారు … అంతలో బస్సు డ్రైవర్ బ్రేక్ వేసాడు నా మగసిరి చాల గట్టిగా పల్లవి పిరుదుల మద్య గారిలో గుచ్చుకుంది … ఇస్స్ … అబ్బా .. ఎంటండి ఇలా పొడిచి పొడిచి చంపుతారు . ఎంత గట్టిగా గుచ్చుకుందో .. ప్రాణం విలవిల లాడింది ….
ప్లీజ్ ప్రభాస్ నాకు అంటూ ఏదో చెబుతూ ఉన్న సమయంలో బస్సు స్పీడ్ బ్రేకర్ ఎక్కి దిగటంలో మళ్ళి ఆ కుదుపుకి నా మగసిరి ఇంకో రెండు సార్లు గుచ్చుతుంటే ఇదే అవకాసం అని ప్రభాస్ నడుం రెండు వూపులు వూపాడు .. కసిగా పల్లవి వెనకను అనుభవిస్తున్న ఫీలింగ్ కలిగింది..
మ్మ .. ఇస్స్ ..చంపుతున్నవురా ప్రభాస్ నేను ఓర్చుకోలేక పోతున్నాను … కదులుదాం అంటే ప్లేస్ లేదు … తప్పించుకోవటానికి వీలు లేదు … ఒక పక్క నిల్చుని నిల్చుని నా కళ్ళు లాగుతున్నాయి .. ఇంకోపక్క నువ్వు నా వెనక కర్ర పెట్టి పోడుస్తున్నావు……అల్లాడి పోతున్నాను. నేను ఇలా చిక్కుకున్న నేంటి నీ చేతిలో అయ్యో .. ఏమి చెయ్యలేని పరిస్థితి అంతా నా కర్మ … అని
గోనాగటం మొదలు పెట్టింది పల్లవి ….

అదేంటి పల్లవి గారు అలా అంటారు … సరే నన్ను తిట్టుకోవటం దేనికి ఇక్కడనించి వెనక్కు వెళ్లి వెనకవాడిని ముందు రమ్మంటాను లెండి .. ఈరోజు ఎవడి మొహం చూసానో మీ చేత మాటలు పడాల్సి వచ్చింది అని జరగబోతుండగా .. అయ్యో వద్దండి మళ్ళి వాడెవడో వచ్చి నిల్చుంటాడు .. మీరే కొంచం మర్యదస్తుల్లాగా ఉన్నారు అంది పల్లవి తన మనసులో ఇష్టం ఉన్న కాని వేరే వాడు చెయ్యటం కంటే ఇష్టపడిన ప్రభాస్ తో
మేలుఅనుకుంటూ ..
వద్దులెండి మళ్ళి అనిన్చావు, పోడిచావు, గిల్లావు గిచ్చావు అంటారు నాకు ఎందుకొచ్చిన గొడవ .. వచ్చే స్టాప్ లో చేంజ్ తీసుకుని మీ డబ్బులు మీకు ఇచ్చేస్తే నాకు సుఖంగా ఉంటుంది అని వెనుకకు తిరుగుతుంటే …
ప్లీజ్ ప్రభాస్ అలా అనకు … నిన్ను తప్పుగా అనలేదు ప్రభాస్ నా పరిస్థితి ఆలోచించి .. వాడెవడో తెలియదు ఎమన్నా ఇబ్బంది పెడితే కష్టం.. నేను ఏమి అనను ఇక్కడే ఉండు ప్లీజ్ , కాని చేతులేయ్యవద్దు …

పల్లవి గారు సరే అలాగే కానివ్వండి కాని పొరపాటుగా బస్సు కుదుపులకు గుచ్చుకుంటే సారీ అండి ..
పర్వాలేదు లే ప్రబాస్ కాని తగలకుండా ఉండటానికి ప్రయతించు .. నా ఇబ్బంది కూడా అర్ధం చేసుకో ప్రభాస్ .
మీ ఇబ్బంది అర్ధం అయింది పల్లవి కాకపొతే ఎటు కదలలేని పరిస్థితి .. ఒక్క రిక్వెస్ట్ పల్లవి గారు .. గారు తీసెయ్యండి ప్రభాస్ .. అయితే నువ్వు కూడా అండి గారు తీసేయ్యాలి మరి … సరే ప్రభాస్ …ఇంతకీ ఏమి రిక్వెస్ట్ ?.. – ఏమి లేదు కదల కుండ నిల్చోవాలి అంటే ఇక్కడ ఏదన్న పట్టుకోవాలి కాని పైన బస్సు రాడ్ కూడా పట్టుకునానికి ప్లేస్ లేదు … మీరు ఏమనుకోకుండా ఉంటే మీ బుజం పట్టుకుని నిల్చుంటాను .. తప్పుగా అనుకోకండి ప్లీజ్ …. అంతే నా లేక ఏదైనా దురుద్దేశం ఉందా ? అసలే నువ్వు పోకిరోడివి … వూరికే నిల్చో అంటేనే ప్రాణం జివ్వుమని లాగేలాగా గుచ్చుతూ చేతులు ఎక్కడెక్కడో వేసి నా ప్రాణం విలవిల

లాడిస్తావు .. అమ్మో ఇంకా చేతులు వేయనిస్తేనా ఇంకేముంది ఎకకంగా పని కానిచ్చేస్తావు .. వద్దులే బాబు చెయ్యి వెయ్యకుండా నిల్చో … అస్సలు కుదరటం లేదు పల్లవి ఏమి ఆకోవద్దు అంటూ ప్రభాస్ బుజం మీద చెయ్యి వేసాడు … ఒక ప్రక్క మనసులో ఆందోళన ఎమన్నా తిడుతుందో లేక చెయ్యి తీసేస్తుందో అని .. చెయ్యి తియ్యకుండా ఉంటే బాగుణ్ను అనుకుంటూ ఉండగా… చెబితే వినవుగా పాడు పిల్లాడివి అలాగే ఉండు చెయ్యి అటు ఇటు పోనిచ్చావో మర్యాదగా ఉండదు అంటూనే ప్లీజ్ ప్రభాస్ నన్ను ఇబ్బంది పెట్టకురా … సరే సరే పోనివ్వనులే అంటూ బుజం నొక్కాడు మెత్తగా .. తలవేనక్కు తిప్పి ప్రభాస్ మొహం లోకి చూసి మాలల్లి వేణు తిరిగింది….. ఏమనుకుందో కాని చీకట్లో ప్రభాస్ కి పల్లవి
మొహంలో ఫీలింగ్స్ కనిపించలేదు … ఏమి అనలేదు అని కొంచం దైర్యం పెరిగి మెల్లగా తన నడుం ఇంకా ముందుకు నెట్టి పల్లవి పిర్రల గాడిలో తన మగసిరిని వేసి రుద్దటం మొదలు పెట్టాడు ..

|తెలుగుసెక్స్కథలు డాట్ కం ఉత్తమ కథలను చదవండి !

ఇస్స్ … ప్రభాస్ గమ్మున ఉండురా … ప్లీజ్ నన్ను రెచ్చగోట్ట వద్దు … తర్వాత నేను వోర్చుకోలేను రా .. ఇస్స్ పాడు పిల్లోడు ప్రాణం జివ్వు మంటుంది తెగ గుచ్చేస్తున్నాడు అని మనసులో అనుకుంటూనే … ప్రభాస్ చెబితే వినరా ఇక్కడ తట్టుకోలేకపోతున్నాను అసలే చాల రోజులయింది చేయించుకుని అని నోరు జారి నాలిక కరుచుకుంది పల్లవి …
దానితో ప్రభాస్ దైర్యం పెరికి కొంచం ముందుకు మొహం పెట్టి చెయ్యి తీసి నడుం మీద వేసి నాకు కూడా అలాగే ఉంది పల్లు అంటూ కలవరిస్తూ మత్తుగా పల్లవి బుజానే ముద్దు పెట్టాడు ….
ప్రభాస్ ప్లీజ్ చెయ్యి వెయ్యనిస్తే ఏదో చేసే లాగున్నావే ,, ఆ మాటలు విననట్లుగానే నడుం మీద వేసిన చేతిని మెత్తగా పల్లవి నడుం నొక్కుతూ మళ్ళి ఎక్కడ వొద్దు అంటుందో అని తన నడుం ని ఆమె పిర్రల కేసి నొక్కుతూ వూపిరి ఆడనివ్వకుండా ఆమె బుజాల మీద మీసాలతో తన పెదాలతో రాస్తూ ముద్దులు పెడుతూ ఉంటే…….

ఇస్స్ ఉమ్మ్మ — అబ్బా ప్రబాస్ తట్టుకోలేక పోతున్నాను …నన్ను చంపమాకురా అంటుంది కాని ఈసారి ప్రభాస్ చెయ్యి ని లాగటం కాని తీయటం కాని చెయ్యలేదు …. అది అర్ధం అయిన ప్రభాస్

వెంటన తన చేతిని నడుం మీద నించి పొట్ట నిమిరి మళ్ళి పల్లవి చీర లోపలిగా దూర్చి పల్లవి ఎత్తుల మీద మెల్లగా చేతిని రాసాడు … అప్పటికే బిరుసు ఎక్కినా ఆ కుండల్లాంటి పల్లవి ఎత్తులు ప్రబాస్ చెయ్యి ఎప్పుడు వేస్తాడా అన్నట్లు చిమ చిమ లాడుతూ ఎదురు చూస్తున్నట్లుగా అనిపించాయి …ఎప్పుడయితే పల్లవి ఏమి అనలేదో వెంటనే ప్రబాస్ చేతులు పల్లవి ఎత్తులు సవరించటం తో పాటుగా ఒట్టటం మొదలెట్టాయి … ప్రభాస్ ఒటం మొదలెట్టగానే .. ఒరేయ్ ప్రభాస్ నిజంగా చంకనేక్కవా ? నా బాధ చెప్పిన వినవా
అని గోనుగుతూనే తన చేతిని ప్రభాస్ చేతి మీద వేసి తను పిసుకుతున్న తన ఎత్తుల మీద ఒత్తుకుంది పల్లవి ..
ఇంకా ప్రభాస్ కి పూర్తీ ధైర్యం వచ్చి పల్లవి ఎత్తులు పిసికేస్తూ… తన నడుముని పల్లవి పిరుదలకేసి బలంగా అదిమిస్తుంటే .. అది తట్టుకోలేని పల్లవి … ఇస్స్ .. చంపుతున్నావు రా ప్రభాస్ ….ప్లస్ తట్టుకోలేక పోతున్న అంటూనే పల్లవికి ఒక దీర్ఘ భావప్రాప్తి కలిగింది … అదేసమయంలో పల్లవి ఎత్తులను బలంగా పిసుకుతున్న ప్రభాస్. ……. రాజు