నాకి దేన్గించుకుంది నా పిన్ని నాతో!

ఈ తెలుగు ఆంటీ సెక్స్ స్టోరీస్ లో నేను నా సెక్స్ అనుభవాన్ని మీతో పంచు కుంటున్న. నా అమ్మ చెల్లి కి ౪౦ yrs ఉంటాయి. య్తనకి ఇద్దరు పిల్లలు. తను చాల యుక్త వయసు లో ఉన్నట్లు ఉంటది. […]

అపర్ణ పూకు

నా పేరు రాజేష్.మా ఊరు కాకినాడ.నేను ఒక రోజురాత్రి సినిమా కు వెళ్ళాను(ఫష్ట్ షో)చూసి వస్తుంటే రోడ్డు ప్రక్కన ఒక ఆంటీ నుంచుని ఉంది. ఆటో గురించి నిలబడిందేమో అనుకున్నాను.(ఆంటి వయసు 35ఉంటుంది. ఫిగర్ కత్తిలా ఉంది.36-32-38)ప్రక్కన బండి ఆపి ఎక్కడకు […]

కొజ్జాదాని కథ

నే.(నేను)కొ.(కొజ్జా)ఆ.(డ్రైవర్) నేను ఉండేది తిమ్మాపురం. అప్పుడు టైం రా.09:30 అయింది.చిన్నపని ఉండి కాకినాడ వెళ్తున్న ఆటో లో.అచ్చంపేట జం.లో ఓరేంజ్ లో ఆంటీ ఎక్కింది.ఆది కొజ్జాది. కొ.నమస్తే డ్రైవర్ బావ అని అంది. ఆ.నమస్తే. ఈ రోజు త్వరగా వెళ్ళిపోతున్నావేంటి అని […]

మరదలు పిల్ల కి సుకం chupinchan

మంచిగా ఉన్నారా అల్ నేను మీ ప్రకాష్ మార్నింగ్ నేను రాసిన స్టోరీ బాగుందా లేదా సెప్పలేద్ సర్లే ఇంకో కొత్త స్టోరీ తో తిరిగి వచ్చాను మీకోసం ఇంకా డైరెక్ట్ స్టోరీలోకి పోదాం. తన పేరు నీలిమ బేగం వయసు […]