నీరజ నిలయం – 08

‘ నేననుకున్న దాని కన్నా చాలా బాగుంది ఇది ‘ అనుకుంటూ కసిగా నడుం వెనక్కి, ముందుకి ఊపుతూ రాఘవతో కుమ్మించుకోసాగింది. వాడు ఆమె నడుము చుట్టూ చేతులేసి తనలోకి లాక్కుంటూ కుమ్ముడు కొనసాగించాడు. రెండు నిమిషాలు గడిచాక ఇక తమకం తట్టుకోలేక మూలగసాగింది నీరజ. ఇంతలో రాఘవ ‘ నీరూ, భలే మెయింటెయిన్ చేస్తున్నావే నీ సీటుని. రోజు నిన్ను వెనక నుండి చూసి తట్టుకోలేక అల్లాడిపోతుండేవాడిని ‘ అన్నాడు, దెంగుడు ఆపకుండానే.

నీరజకి కొద్దిగా గర్వంగా అనిపించింది అతడలా పొగుడుతుంటే. అయినా బయట పడకుండా అంది, ‘ పెద్ద సీటంటే ఇష్టమా నీకు? నాకన్నా పెద్దవి ఉన్న వాళ్లెవరూ దొరకలేదా నీకు? మరీ అంత చొంగ కార్చుకోటానికేముంది ‘. “ నీకన్నా పెద్ద సీటా? ఉంటే ఉండొచ్చు చాలా మందికి.

కానీ నీ సీటు షేపు అదిరిపోయేలా ఉంటుంది. బావ అదృష్టవంతుడు ఎంతైనా ‘.
ఆ మాటకి నవ్వొచ్చింది నీరజకి. ఆపుకోటానికి ప్రయత్నిస్తూ అంది, “ దేనికి? “ * రోజూ ఇంత సుందరమైన సీటుని వెనకనుండి చూస్తూ కుమ్మే భాగ్యం ఉన్నోడు అదృష్టవంతుడు కాదా మరి ‘.
ఇక నవ్వాపుకోవటం వల్ల కాలేదామెకి. పెద్దగా నవ్వుతూ “ నీకో రహస్యం చెప్పనా ‘ అంది.
“ ఏంటి?’.

“ నువ్వొక్కడివే ఆ అదృష్టవంతుడివి. ఆయనెప్పుడూ నన్ను వెనకనుండి చెయ్యలేదు ..
‘ వావ్ ” అన్నాడు రాఘవ. ఆమె చెప్పిన రహస్యంతో అతని ఉద్రేకం రెట్టింపయ్యింది. ఇక మాటలాపి ఆమె సీటునే చూస్తూ దెంగ సాగాడు. మధ్య మధ్యలో అర చేతుల్తో ఆమె పిర్రలపై బలంగా చరవసాగాడు. అతడి కుమ్ముడుకి, చరుపులకి నీరజ స్వర్గంలో తేలిపోసాగింది. ‘మ్మ, మ్మ ‘ అని మూలుగుతూ వేయించుకోసాగింది. ‘ ఎంత బాగా చేస్తున్నాడో “ అనుకుంది తనలోనే. అంతలో చప్పున ఇంతకు ముందెప్పుడో తనకొచ్చిన అనుమానం గుర్తొచ్చింది. ‘ అవునూ. మ్…. ఇంత బాగా చేస్తున్నావు. ఎంత ఆహ్.. మందితో అనుభవం ఉంది.. ఆహ్.. ఉందే ఏమిటి? “ అంది కుతూహలంగా, మధ్య మధ్యలో అతడి కుమ్ముడుకు మూలుగుతూనే. |తెలుగుసెక్స్కథలు డాట్ కం ఉత్తమ కథలను చదవండి !

“ నువ్వే మొదటిదానివి ‘. * చెవిలో పూలెట్టకు బాబూ. కన్నె పిల్లలకి చెప్పామాట నమ్ముతారు. నాక్కాదు. “ “ నిజం. నమ్ము ‘. ‘ ఛా. ఇంకో మాట చెప్పు ,

‘ నిన్ను బురిడీ కొట్టించటం తేలిక కాదు. సరే. లెక్క గుర్తు లేదు కానీ పన్నెండు మంది దాకా ఉన్నారు ‘.
‘ వామ్మో. ఏకంగా అంత మందే? ఎవరాళ్లు? నీతో ఫొటోలు తీయించుకున్న అమ్మాయిలా? ” ‘ వాళ్లు కొందరు, వేరే వాళ్లు కొందరు ‘. ‘ అమ్మో. అయితే నీతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎక్కడెక్కడి జబ్బులో నాకంటిస్తే కొంప కొల్లేరవుతుంది ‘.

“ నీకా భయం లేదులే. వాళ్లతో తొడుగేసుకునే చేస్తా ‘. * మరి నాతో అది లేకుండా చేస్తున్నావేం? ‘. “ నీతో ఎందుకు అది? నీతో ప్రమాదం లేదని నాకు తెలుసులే. ఉంటే గింటే నీకే ఉండాలి కడుపొస్తుందనే భయం ‘.
“ ఈ రోజుకయితే అవసరం లేదులే. రాత్రే మీ బావగారి కోసం టాబ్లెట్ వేసుకున్నా. రెండు రోజులదాకా పనిచేస్తుందది. “

‘ అంటే బావ తొడుగులేసుకోడా? ” ‘ ఆయనకి అవిష్టం ఉండదు. నాక్కూడా పెద్దగా ఇష్టం ఉండదు ‘.
అంతలో నీరజకి పూకులో అలజడి మొదలవబోతుందనే సూచన కనిపించింది. ఇక మాటలాపేసి ఊపిరి బిగబ్బి కుమ్మించుకోసాగింది. రాఘవకి కూడా ఆ సంగతి అర్ధమయ్యింది. మరింత వేగంగా ఆమెని దెంగ సాగాడు. ఎడమ చేత్తో ఆమె ఒక పిర్రని కసిగా నలిపేస్తూ, కుడి చేత్తో రెండో పిర్ర మీద దరువేస్తూ ఎగిరెగిరి ఆమె బొక్కలోకి పోట్లేయ్యసాగాడు. ఆ తాకిడికి మంచం కదిలిపోతూ కిర్రు శబ్దాలు చేయసాగింది.

రెండు నిమిషాల్లో నీరజకి కారిపోయింది. పెద్దగా మూలుగుతూ బెడ్ మీదకి జారిపోయింది. అప్పటిదాకా బిగబట్టిన ఊపిరి ఒక్క సారిగా బయటికొదులుతూ పెద్దగా రొప్పసాగింది. రాఘవ ఆమె నడుం బలంగా పట్టుకుని మరింత బలంగా పోట్లేస్తూ అర నిమిషం తిరిగేలోగా తను కూడా కార్చేసుకున్నాడు. ఆమె నడుముని తనకేసి లాక్కుంటూ మొత్తని ఆమె దిమ్మ కేసి బలంగా అదిమి పెట్టి తన కామ రసాన్ని నీరజ మదన గుహలో అన్ లోడ్ చేశాడు.

కాసేపలాగే వత్తిపట్టి తనకు పూర్తిగా కారిపోయాక ఒక్కసారిగా ఆమె మీదక్ వాలిపోయి కరుచుకుని పడుకున్నాడు. ఆ ఊపుకి అతడి దడ్డు ఆమె కుత్తలో నుండి బయటికొచ్చేసింది. ఆమె బొక్కలో నుండి తెల్లటి, చిక్కటి రసం నెమ్మదిగా బయటికి కారసాగింది.

ఇద్దరూ అలాగే పడుకుండిపోయారు. వెంట వెంటనే రెండు రౌండ్స్ చేసేసరికి పూర్తిగా అలసిపోయారిద్దరూ. మాట్లాడకుండా అలాగే పడుకుని సేద తీరసాగారు.

ఐదు నిమిషాలు గడిచాక ఏదో గుర్తొచ్చినట్లు దిగ్గున లేచింది నీరజ. గోడ గడియారంకేసి చూస్తూ “ అప్పుడే పదయ్యింది ‘ అంటూ కిందున్న బట్టలు అందుకుంది. * తొందరేంటి? కాసేపాగి వెల్గొచ్చుగా ‘ అన్నాడు రాఘవ. ‘ వంట చేయాలి. మళ్లీ ఆయనొచ్చేస్తారు ‘ అంటూ గబ గబా బట్టలు కట్టుకోసాగింది. లంగా, బ్రా వదిలేసి డైరెక్ట్ గా చీర కట్టుకుని బ్లెజ్ తొడుక్కుంది. తరువాత లంగాని, బ్రాని మడత పెట్టి చేతిలో పట్టుకుని వెళ్తున్నానన్నట్లుగా రాఘవకేసి చూసింది.

|రోజూ చదవడం ఇష్టం తెలుగుసెక్స్కథలు.డాట్ కం|

ఆమె కేసే చూస్తున్నాడతడు. అప్పటిదాకా తనని నగ్నంగా చూశాడన్న స్పృహ కలిగి ఆమె బుగ్గలు ఎరుపెక్కాయి.
‘ చీ. సిగ్గులేకుండా ఆ చూపేంటి. అవతలకి తిరగొచ్చుగా “ అంది చిరు కోపంగా. అతను నవ్వాడు. ‘ నీకు లేని సిగ్గు నాకెందుకు? అయినా ఇంకా సిగెందుకు. అంతా చేసేసాక ‘ అన్నాడు.

“సరే మరి. నేను వెళ్తున్నా. లేచి బట్టలేసుకో. ఎవరన్నా చూస్తే దడుచుకుంటారు “ అంటూ చిలిపిగా నవ్వుతూ తలుపుకేసి నడిచింది నీరజ.

‘ మళ్లీ వస్తావా, బావ వెళ్లగానే. నేను మధ్యాహ్నం కూడా ఇంట్లోనే ఉంటాను ‘, వెనకనుండి అతని గొంతు వినిపించింది.

“ అబ్బా. ఆశ. అబ్బాయిగారికి రెండు సార్లు చాల్లేదా. ఇంక ఇవాళ లేదు. తరువాత చూద్దాం లే ‘ అంటూ తలుపు తీసి తన ఇంట్లోకి పరిగెత్తింది.

ఇంట్లో కొచ్చి తలుపు గడె పెట్టి బాత్ రూం లోకి నడిచింది. చేతిలో ఉన్న బట్టలు మూలగా ఉన్న లాండీ బాక్స్ లో పడేసింది. తరువాత వంటి మీది బట్టలు విప్పి దండెమ్మీద వేసి షవర్ తిప్పింది. గీజర్ లోనుండి గోరు వెచ్చని నీరు వంటి మీద పడుతుంటే అలసట మాయమైపోయి హాయిగా అనిపించింది. రాఘవతో తన రాసలీలని తలచుకుంటే ఆమె మనసు ఏదో అనిర్వచనీయమైన ఆనందంతో నిండిపోయింది. తను చేసిన దానికి గిల్టీగా అనిపించకపోగా, చాలా థ్రిల్లింగ్ గా అనిపించింది.

రాఘవ కుమ్ముడు గుర్తుకొచ్చి ఆమె మోములో చిరు నవ్వు విరిసింది. అతను వెనకనుండి దెంగుతున్నప్పుడు తనకి కలిగిన గిలిగింతలు తలుచుకుని ముసి ముసిగా నవ్వుకుంది. చిన్నగా కూని రాగాలు తీస్తూ, ఆ నాటి తన తీపి అనుభవాన్ని పదే పదే తలచుకుంటూ, హుషారుగా స్నానం పూర్తి చేసి రెడీ అయ్యింది. వెంటనే వంట మొదలెట్టింది.