Na girlfriend and tana friend part 1

హలో రీడర్’స్. ఎలా ఉన్నారు న పేరు ఆష్ నేను sex stories చాల రోజులు నుండి డైలీ రీడర్ నేను చాల స్టోరీస్ చదివాను అందరి ఎక్స్పీరియన్స్ చాల బాగున్నాయి సో నేను కూడా న సెక్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేయసం అనని ఈరోజు ఈ స్టోరీ రాస్త్తున్న ఏది నిజంగా జరిగిన కథ.ఈ కథ లో నేను న నార్త్ గర్ల్ఫ్రెండ్ అండ్ తన ఫ్రెండ్ తో ఎలా సెక్స్ చేయసానో చెపుతాను
న గర్ల్ఫ్రెండ్ పేరు శృతి పేరు కి తాగుతూ శృతి హస్సన్ లాగా నే ఉంటుంది అండ్ ఇంకా తన ఫ్రెండ్ పేరు కావ్య తాను కూడా సెక్సీ ఫిగర్ ఈ బట్ శృతి అంట తెల్లగా ఉండదు బట్ దాని షాప్స్ చాల బాగుంటాయి తనని చుస్తే evariki ఐనా దెంగాలి అని పిస్తూ మొడ్డ లేస్తుంద. శృతి and కావ్య ఇద్దరు ఒకే ఫ్లాట్ లో ఉంట్టారు అంది 2బెడ్ రూమ్ ఫ్లాట్ శృతి న గ్ఫ్ కాబట్టి నేను చాల వరుకు వాలా ఫ్లాట్ లో నే ఉంటాను . సో ఆరోజు మా ఎక్సమ్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి శృతి collage టాప్ వచ్చింది అండ్ కావ్య కి తక్కువ మర్క్స్ వచ్చాయి అండ్ ఒక సబ్జెక్టు ఫెయిల్ కూడా ఇఇంది నేను అని పాస్ ఐయా యూ సో ఆ హప్పినెస్స్ అండ్ బాధ తో అందరం తాగాము shruthi అండ్ అండ్ కావ్య ఇద్దరు చాల తాగేయసారు అండ్ ఇద్దరు గొడవ పదం స్టార్ట్ చ్చేఅసరు ఆలా పడుతూ ఇద్దరు ఫ్లోర్ మీద పది poyaru ఇద్దరు చాల తాగేయసారు .

నేను వాలా న్నీ వాలా వేడి మీద పడుకో పెడుదాం అని శృతి ని ఎత్త్తికొని న బెడ్ రూమ్ లో బెడ్ మీద పడుకో పెట్టి అండ్ నేను కావ్య ని తీసుకొని తాను బెడ్ రూమ్ లో కి వెళ్త్తున తాను కొంచం సృహ లో నే ఉంది నేను తనని తన బెడ్ మీద పెట్టాను బ్లాంకెట్ కపి వెళ్తుంటే తాను న హ్యాండ్ పట్టుకొని న తో కొంచం సేపు undu అనని అడిగింది నేను ఓకే అని తన పాకాన కూర్చునా తాను ఏడవడం స్టార్ట్ ఛైసేంది నేను ఏఅందుకు ఈడుస్త్తున్నావ్ అని అడిగాను తాను ఏఅందుకు అని శృతి ఈ దొరుకుతాయి తాను రిచ్ బాగా చదువుతుంది చాల బ్యూటిఫుల్ గ ఉంటుంది అండ్ తనకి మంచి బాయ్ఫ్రెండ్ కూడా ఉంది నాకి కావాలి అనుకొన్నవి అని తన కి దొరికాయి లాస్ట్ కి నువు కూడా అండ్ ఈ మాట విని షాక్ ఐయాను లాస్ట్ కి నేను కూడా అంటే ఈమె అని అడిగాను
అపుడు తాను చాపింది ఆష్ నువ్వు అనంటే నాకి చాల ఇష్టం బట్ శృతి కూడా నిను లవ్ చేస్తుంది అండ్ మీరు ఇద్దరు రేలషన్శిప్ ల్లో క్కి వచ్చారు అని చాపింది నేను ఫుల్షాక్ లో ఉన్న ఆ టైం lo నే తాను నను కిస్ చేయాడింది లిప్స్ మీద నేను తనను వెనక్కి తోసి కావ్య ఇది తప్పు నువ్వు న గర్ల్ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ వి అనని చాపాను బట్ తాను విన్న లేడు తాను మల్లి నను కిస్ చేస్తుంది అండ్ తాను న ఒక హ్యాండ్ తీసుకొని తన salla మీద petukondi అండ్ తన హ్యాండ్ ని ఒకటి న మొడ్డ మీద పెట్టి రుడుతుంది అండ్ తన ఇంకో హ్యాండ్ ని న హెడ్ మీద పెట్టి తన లిప్స్ మీద కి అదుముతుంది న లిప్స్ ని బాగా చీకుతుంది అండ్ నాకి కూడా మూడ్ రావడం స్టార్ట్ ఇఇంది నేను కూడా తన లిప్స్ ని సుక్ చేయడం స్టార్ట్ చేయసాను అండ్ తన

బూబ్స్ ని బాగా పిసుకుట్టనా అండ్ తాను అహ్హ్హ్ అహ్హ్హ్ అని మూలగడం స్టార్ట్ చేఅసేంది న మొడ్డ న షార్ట్స్ లోనే పెరిగింది తనని కిస్ చేస్తూ తన మీద ని కిస్ చేస్త్తున్న ను అండ్ తాను న తలా మీద హ్హ్యాండ్ తో అదుముతుంది నేను ఆలా న్నే తన ని బెడ్ మీద పడుకోపెట్టి తన తషీర్ట్ ని టీసేసాను అండ్ పింక్ బ్ర లో ఉన్న బూబ్స్ దర్శనం ఇచ్చాయి తన సైజు మంగోస్ లాగా ఉన్నాయ్ నేను ఆగ లెక్క తాను బ్ర మీద నుండే తన బూబ్స్ ని కిస్ చేస్త్తున్న ఆనంద్ న ఇంకో హ్యాండ్ తన షార్ట్స్ మీద గ తన పూకు మీద పెట్టి నుదుటున అని న హ్యాండ్ తగల గానే అహ్హ్హ్హ్హ్ అనని అరిచింది నేను బూబ్స్ కిస్ chestu తే మల్లి అహ్హ్హ్హ్హ్హ్ అని అరిచింది నేను తన బ్ర టీసీసీ తన ముచుకాలు నిని ఒకటి నోట్లో పెట్టుకొని సుక్ చేస్త్తున్న కోరుకుట్టున న ఇంకో చీటిలో తన ఇంకో బూబ్ పిసుకుట్టనా అండ్ న ఇంకో హ్యాండ్ తన పూకు న్నీ రబ్ చేస్త్తుంది తాను స్వగరం లో ఉణ్టు అహ్హ్హ్హ్హ్ అహ్హ్హ్హ్హ్ ఏసస్స. హాఆ అని మొయిన్ చేస్తుంది బాగా ఎంజాయ్ చేస్తుంది నేను ఆలా boob మర్చి బూబ్ సుక్ చేస్త్తున్న తాను బాగా ములుగుతుంది .
తాను ఇంకా న తలా పట్టుకొని నను కిస్ చేస్తుంది న తషీర్ట్ tease డి అంది అండ్ నేను తన షర్ట్స్ అండ్ పింక్ పాంటీ చేసేసాను అండ్ tanu న ప్యాంటు అండ్ ఉందేర్వరే టీసేసేంది .
అపుడు ఫ్రీ iendi న మొడ్డ 6 యించి ఉంది అది చూసే ఆగలేక నను బెడ్ మీదకి తోసి న మూఢ హ్యాండ్ లోకి తీసుకొని న మొడ్డ టిప్ మీద కిస్ చేఅసేంది నేను అహ్హ్హ్హ్ అనని మొయిన్ చేయసాను తాను ఒక సరే గ నోటులో పెట్టుకొని చీకుతుంది నాకి చాల బాగా ఫీల్ అవుతున్న తాను చాల అనంటే చాల బాగా చీకుతుంది .

తాను న మొడ్డ మొత్తం లిక్ చేస్త్తుంది అండ్ బాల్స్ ని కూడా సుక్ చేఅసేంది ఆలా ఒక 15 mins న మోడ్డ సుక్ చేఅసేంది నాకి కారుతుంది అని చాపాయను తాను ఐనా న మొడ్డ notolo నే పెట్టుకోండి ieka న వాళ్ళ కాకా నట notolo నే అవుట్ ఐయాను inka 5mins తాను మొత్తం తజిస్సెంది ఇక tanu న మొఖం మీద వచ్చింది తన పూకా న నోటులో పెట్టిని అండ్ తాను న మొడ్డ మల్లి నోటులో తీసుకోండి తన పూకా స్మెల్ చాల బాగుంది నేను న నాలిక తో తన పూకా నాకడం స్టార్ట్ చేయసాను tanu ahhhhhh ahhhhh ahhhh ahhh ahhh ahah haaaa yehhhhh baby yesssa ahhhh ahhh ahhh అని మూలగడం స్టార్ట్ cheasendi ఆలా నే న మొడ్డ చీకితు న మొడ్డ ని లిపింది నేను తనని నాకుట్టున ఆలా ఒక 10 మిస్ తరువాత న నోటులో అహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ Ani గట్టిగ అరిచి కార్చేస్సెంది నేను కూడా మొత్తం తేజస్సు ఉప్పు గ ఉన్న బాగుంది .

తాను ఇంకా న మొఖం డాగర వచ్చి న lips ni కిస్ చ్చేస్తూ fuck మీ అని చాపింది నేను ఇంకా తనని బెడ్ మీద వెసి మిషనరీ పోసిషన్ లో తన పూకు మీద న మొడ్డ పెట్టి రబ్ చేస్త్తున్న తాను ahhhhh ahhhh ahhhh haaaa ahhhh అహ్హ్హ్ ఆహ్హ్హాహ్హ్హ్ అనని అరుస్తుంది తాను ఇంకా fuck మీ fuck మీ అని అరుస్తుంది నేను ఒకే సారె గ లోపలి తొస్యను తాను అహ్హ్హ్హ్హ్ అహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అహ్హ్హ్హ్హాహ్హ్హ్హ్హ్ హాఆఆఆ Ani అరుస్తుంది నేను slow గ దేన్గగుట్టున tanu బాగా ఎంజాయ్ చేస్తుంది తన బాగా అరుస్తుంది and తన పూకా రబ్ చేస్తుంది అండ్ తన బూబ్స్ ఐతే గట్టునై న దెంగుడికి నేను ఇంకా స్పీడ్ పెంచి దెంగుతునలా లోక 10 మిస్ తరువాత తనని డోగ్య్ లో పెద్ది దెంగడం స్టార్ట్ చేయసాను ఆలా ఒక 1౦ మిస్ దెంగి నాకి ఇంకా కారుతుంది అని దానికి చాపాయను తాను మత్తులో yeh baby cum for మీ Ani అంటుంది fill me with your cum అనని అరుస్తుంది నేను ఇంకా 2 మిస్ తరువాత న పూకా కార్చేవాసి తన pakka న పడిపోయా .

తాను అలిసిపోయి పనుకుని నేను తన మీద బ్లాంకెట్ పెట్టి డ్రెస్ వ్వేసుకొని బయటికి వాచ్యను ఇంకా శృతి రూమ్ లో కి వెళ్ల్యాను

ఈ స్టోరీ లో ఇఎంతే friends iena న గర్ల్ఫ్రెండ్ న్నీ ఎలా సెక్స్ చేయసానో నెక్స్ట్ స్టోరీ లో చెపుతాను .
ఫ్రెండ్ edi న ఫస్ట్ స్టోరీ సో తప్పులు ఉంటె అండ్ ఎం అణా ప్ feedback evali అంటే న మెయిల్ కి ఈవండి