అన్నట్లు నా పేరు ఉషా – Part 2

మాఆయన: మోసం తూచ్ …….

నేను : ఏంటి తూచ్ .. రూల్ ఏంటి ఒంటి మీదున్న వస్తువు ని తీసేయ్లిలీ అంతేగా ఏంటి మోసం లేదు నెక్స్ట్ అట మొదలు ఎత్తండి

తరువాత అట మా ఆయనే గెలిచాడు

ఈసారి ఏమి తీయాలి అలోచించి మీలాగా నా చేతులు పైకి ఎట్టి జాకెట్ లోపల చేయి పెట్టి బ్రా తీసి మాఆయన ముందు పడేసాను

లోపల అందాలు అయన చేత్తితో ఇప్పించాలని కోరిక.. అంతవరకూ ఊరించాలిని బ్రా తీసాను . మాఆయన కొద్దిగా నిరాశ చెందినట్టుగా పేస్ లో ఎక్స్ప్రెషన్స్ కనుపడుంది

నేను : ఇక మొదలు ఎట్టండి …
మావారు : ఏంటి అని పైకి వస్తున్నాడు
నేను : నేను అపి ; అట ఆడండి పైకి రావడానికి ఇంకా సమయం ఉంది

నెక్స్ట్ నేను గెలిచాను ఆ అయన తన షర్ట్ తీసి పక్కన వేసాడు , ఆ తరువాతః నేనే గెలిచాను అయన ఉంగరం , చైన్ లో తీసి పక్క పెట్సాడు…

తరువాత గేమ్ లో అయన గెలిచాడు నేను నా చీర తీసి పక్కన పడేసి కొద్దిగా సిగ్గుతో కూర్చొని ఉన్నను … నేను గెలిచను అతన్ తన లుంగీ విప్పేసాడ….. నెక్స్ట్ అతడు గెలిచాడు నేను లంగా విప్పేసా

ఆ తరువాత నేను గెలిచాం అతడు షర్ట్ విప్పేసాడు…

నెక్స్ట్ గేమ్ అడినాము ఎవరు గెలవ లేదు

సరే నెక్స్ట్ గేమ్ స్టార్ట్ చేసి ఆడుతున్నాం …. అట కుడా చాల రసావత్రంగా సాగిపోతుంది …. గేమ్ టెన్షన్ పెరిగిపోతుంది ఎవరు గెలుస్తారా అని … అటు లాస్ట్ లో మా ఆయనే గెలిచాడు నన్ను విప్పమండు …. నేను ఏమి తీయల అని మదన పడుతున్న ….

సరే ఇంకా తప్పిచు కోవాడిని ఛాన్స్ లేదు కాబ్బటి జాకెట్ విప్పడానికి రెడీయా చేతులు పెట్ట

ఇంతలో అలారం మోగింది

అనంటే శోభనం ముహూర్తం కి సమయం మొదలు అయింది అన్నమాట