Welcome to this Site where you can read all the Telugu Sex Stories. All the Kamakathalu are updated on regular basis. So make sure you bookmark the page.

అన్నట్లు నా పేరు ఉషా – Part 1

మాదో చిన్న ఊరు పాకాల కొంచెం బాగానే అభివృద్ది అయింది. ఎప్పుడూ కళకళ లాడుతూ ఉంటుంది పాకాల తెలియని ఎవరున్నారు మన తెలుగువారిలో.. జయం Cinema పాకలలో తీసారు. మా నాన్న మిడిల్ క్లాస్ వ్యక్తి …..నాకు ఒక చెల్లి ఒక అన్నయ్య. చెల్లి పేరు శశి నా పెళ్లికి దాని వయసు పదహారు. అన్నయ్య ఎదో చిన్న ఉదో్యగం చేస్తు నాన్నకి తోడుగా మావూరిలోనే పొలం పనులో సాయంగా టున్నాడు. ఈ రోజు మా ఇల్లంతా హడావిడిగా ఎకుకవగా వుంది కారణం నా మొదటి నాకు పెళ్లి చూపులు. బెంగళూరు నుంచి మంచి సంభంధం అని మా మామయ్య మధ్యవర్తిగా ఉండి పెళ్ళి చూపులు ఏర్పాటూ చేసాడు… ఏర్పాటులన్నీ నిండుగా ఊన్నాయి పెళ్లి కొడుకు IBM లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్. పెళ్లి చూపులకి టైం అవుతొందని వాళ్ళు వచ్చేస్తారని ఒకటే కంగారు చేస్తున్నరు. . నన్న అందంగా తయారు చేస్తున్నరు.. నా ఫ్రెండ్ బాను అందనికి మెరుగులు దిద్దితుంది …

“అబ్బా.. అక్క.ఎలాఉందో చూడు” అని శశి నా వేపు తిప్పింది అద్దoని
“అసలు నా పెళ్లి చూపులకి నన్ను చూసుకోనివ్వరా ఎలా ఉన్ననో ” అని అద్దం వేపు తిరిగి చూసుకున్నా. నాకే నమ్మబుద్ది కాలేదు.. – …. ఎందుకంటే నిన్నటి దాకా లంగా ఓణీ లో తిరిగిన నేను ఈ రోజు పూర్తి అమ్మాయిలా ఉన్నాను. ఇరవై నాలుగేళ్ళ నా అందాలు చీర బ్లౌజు లో పెట్టి సింగారించారు లేత పసుపు రంగు చీర, అదే రంగు జాకెట్టు లో చాలా అందం గా ఉన్నాను. నామేని రంగు కూడా కొంచెం పసుపు కలిపిన తెలుపేమో ఈ చీర మీద ఇంకా అందంగా గుమ్ముగా ఉన్నాను. కావాలనే లోపల ఊదారంగు బ్రా వేసింది బాను… పైట వెనకనుంచి నా భారపుటంచులు ఉబ్బి జాకెట్టు లోపల రెండు విడివిడి రంగులలో కొట్టొచ్చినట్టు కనబడుతున్నాయి. ఈ మత్రం సెక్సీ గా ఉండలని నాకూ అనిపించింది. చూద్దాం …..
అన్నట్లు నా పేరు ఉషా …

ఓక fashion డిజైనరు అయి వుండి ఇంతవరకు నా అలంకర్ణ ఎప్పడు చేసుకోలేదు మరియు నా Dressing గురించి నేను ఎప్పడు అంతగా ఆలోచించలేదు.. అద్దంలో నా అందం , సల్లు సంపద చూసి , నా శ్రరీరంలో వేడి ప్రకంపనలు మొదలయింది… క్రమంగా నాలో సెగల పెరిగింది. కష్టంగా ఉంది తట్టుకోలేక పోతున్న ….. నా చెల్లెలు ని అమ్మకి సాయం చేయమని నారుమ్ నుండి బయట పంపి చేసాను.. Door లాక్ చేసి నా ప్రేండూ బాను ని దగ్గరికి రమన్నను .నా దగ్గరికి వచ్చింది.. బాను ని వంగమని చెపి . నా చీర పైకి లేపాను … ఎంటి అని పైకి చూసింది. తన తలని పూక్కేసి నొక్కుకుంటూ నాకు అని మత్తుగా కళ్లతో సైగ చేసాను …. ఇక నా ఫ్రెండు నాకుడు మొదలు పెట్టింది. అన్నట్లు బాను గురించి చెప్పలేదు కదూ, తను ముస్లిం అమ్మయి.

మంచి పుష్టిగా తెగ బలిసింది, ఇక ముస్లిం అమ్మయిలు గురించి చెప్పను అక్కరలేదు ఎందుకంటే నాకుడు మరియు దెంగించుకోవడంలో వాళ్ళ అంత కసిగా ఎవరు ఉండరుని. తను నాకు ఇంటర్ నుంచి మంచి ఫ్రెండు. ఇక కథలోకి వస్తున్నను భాను నోరు తెరిచి తన నాలుక తెచ్చి నా పూకు దగ్గర పెట్టింది వక్కసారిగా నా సెగల వల్ల వల్లంత కుదుపుకి లోనయింది.. తను మెల్లిగా నాలుకతో నా పుకుని నాకటం మొదలుపెట్ట.నాకైతే బాబోయి ఎంత హాయిగా ఉందొ చెప్పలేను. భాను అలా నాకుతుంటే నాకు స్వర్గంలో ఉన్నటుంది . అలాగే ఇంక కాసేపు నాకిన్చుకుంటావున్నను. నాకు ఆల్మె స్ట్ చివరి దశలో ఉన్న. ఇంతలో అమ్మ పిలిచింది . కోపంగా చీరనునార్మల్ సద్దుకొని వెళ్లి తలుపు తీసి ఎంటి అన్నను. అమ్మ ఎంత సేపు వాళ్లు వచ్చే టైమ్ అయింది అని.. అయిపోయి వచ్చింది అని తలుపు వేసి వచ్చి.. భాను కి నా పూకుని అప్పగించను. ఆది తన ప్రతపాన్నీ చూపిస్తావుంది. ఒక్కసారిగా చివరికి వాచెసినిది.. భళ్ళున కార్చిసన..ఆది తృప్తిగా నా రసలు ని జుర్రుకునెసింది … నాకు హాయిగా వుంది. కానీ మాకు తెలీయదు క్రీడాని మరో మనిషి చూస్తా వున్నరని…

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *