కొలీగ్ పెళ్ళాం తో నా దెంగులాట

కొలీగ్ పెళ్ళాం తో నా దెంగులాట

నేనొక ప్రైవేట్ కంపెనీలో పనిచెస్తాను. నా కొలీగ్ ఒక అతను తమిళ్నాడు నుంచి వచ్చాదు.నాతో చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాడు. రోజు ఇద్దరం కూర్చొని ఆఫీస్ లొ లంచ్ చెసేవాళం. వాడి భార్య రకరకాల వంటలుచేసేది. నేను రోజు వాడి భార్య వంటలు మెచ్చుకునేవాడిని. వాడు ఇంటికివెళ్ళి నేను తనవంటని బాగా మెచ్చుకోవటం రోజూ చెప్పేవాడుట. ఒకరోజు రెడ్డిగారు, మా ఆవిడ మీకు ఇష్టమైన వంట చెప్పమన్నది. అదే చేసి పంపుతుందిట! అన్నాడు. ఒరే మీఆవిడ ఇంతబాగా వంటచేసుందికదా, ఆమె కూడా చాలా చక్కగాఉంటుందనుకుంటా! అని కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చాను. వాడు ఇంటికివెళ్లి వాడి భార్యకు చెప్పాడుట. చాలా సంతోష పడిందిట. అప్పటిదాకా నేనెప్పుడూ వాళ్ళింటికి వెళ్ళలేదు.

ఒక ఆఫ్ఫీస్ ఫేమిలీ పార్టి లో అందరం ఫమిలీస్ తొ కలిశాము. వాడి భార్య నిజానికి అంత అందమైనదేమీకాదు
. కాని చాల సెక్సిగా ఉంది. చామనచాయ. పెద్ద పెద్ద సళ్ళు, కొనదేలిన ముక్కు, సళ్ళకుతగ్గ పిర్రలు, సన్నటినడుము. ఆమె కళ్ళలో ఉన్న సెక్సీ లుక్ ఎదుటివాడిని నీరు కార్చేస్తుంది. ఆ పార్టీలో ఆమె నన్ను వదలకుండా ఏదోఒక టాపిక్ తెచ్చి మాట్లాడుతూనే ఉన్నది. ప్రతి ఐదు నిమిషాలకి ఒకసారి ప్లీజ్ మాఇంటికి రంది అని రెక్వెస్ట్ చేసింది. వెళ్ళబోయె ముందు అందరూకొంచెం దూరంగా ఉన్నప్పుడు నాదగ్గరకు వచ్చి, రెడ్డిగరూ మీరు తప్పక మాఇంటికి రావాలి.

మీరు నాకు చాలా నచ్చారు. ఒక్కసారైనా తప్పకుండా రండి. అని ప్రాధేయ పడింది. మీఆయన పిలవకుండా నేనెట్లా వస్తాను? అన్నాను. అది నే చూసుకుంటాను లేండి. అన్నది. ఒక వారం రోజుల తర్వాత వాళ్ళ పండగ ఏదో వొచ్చింది. మా కొలీగ్ నాదగ్గరకు వచ్చి రెడ్డిగారూ మీరు మాఈంట్కి భోజనానికి రాక తప్పదు. మా అవ్విడ మరీమరీ చెప్పింది. మీమ్మల్ని తేకపోతే నాకు కూడా భోజనం పెట్టదుట! అని జోకేసాడు. అప్పుడు మా ఆవిడకూడా పుట్టింట్లోఉన్నది. అందుకని సరే వస్తాను అని చెప్పాను.

ఆరోజు బాగా తయారై ఒక మంచి గిఫ్ట్ ఆమెకోసరం కొని వాళ్ళింటికి వెళ్ళాను. ఆమె నాకోసరం బాగా ఎదురు చూస్తున్నట్లుంది. డోర్ బెల్ల్ కొట్టగానే వెంటనే తలుపు తీసింది. యమగా తయాదైంది. అసలే సెక్సీగా ఉంటుందని చెప్పానుగా, ఇప్పుడు లైట్ పింక్ చీర మేచింగ్ రెవిక రెవికలోనించి కనిపిస్తున్న దార్క్ బ్రా, నడుముకిందికి కట్టిన చీర. తన బొడ్డు చూస్తుంటే నాకు మతి పోయింది. నేను అలానే గుడ్లప్పగించి చూస్తుంటే ఏంటి రెడ్డిగారు? అలా చూస్తున్నారు? అన్న్నది.

అప్పుడు నేను తెలివిలోకొచ్చి, అబ్బే ఏమి లెదండి మీరు చాలా చాలా అట్రాక్టివ్ గా ఉన్నారు. మీ చీర కలర్ సెలెక్షన్ నాకు చాలా నచ్చింది. అసలు నాకు ఆ పింక్ కలర్ అంటే చాలా ఇష్టం. మీఆయన చాల అదృఇష్టవంటుదు. మీలాంటి చక్కటి భార్య దొరికినందుకు అన్నాను. ఆమె మెలికలు తిరిగిపోతూ షేఖేండ్ కోసరం చెయ్యి చాపింది. నేను ఆమె చేతిలో చెయీ పెట్టి మన ఇద్దరి ఫ్రేండ్షిప్ ఇలానే ఉండాలి అని నెమ్మదిగా రెండుమూడు సార్లు కదిలించి, నెమ్మదిగా అరచెయ్యి నొక్కి, కెన్ ఈ కిస్స్ యువర్ హేండ్ అన్నాను. ఆమె నెమ్మదిగా తన చేతిని పఈకి లేపింది. నేను ఆమె చెయ్యిని నా పెదిమలతో లైట్గా ముద్దుపెట్టి కొంచెంగా నా నాలికతో టచ్ చేసాను. ఆమే మొహంలో రంగులు మారటం నేను గమనించాను. ఈ చిన్న గిఫ్ట్ మీకోసరం అని ఆమె చేతులో గిఫ్ట్ ఇచ్చాను.

అబ్బే ఇదెందుకండి. అన్నది. ంఇ ఇంటికి మొదటిసారి వస్తున్నాను, అందుట్లో ఒక అందమైన స్త్రీని కలవటానికి. అని ఒక చిన్న దైలాగ్ కొట్టి లైట్ గా కన్ను గీరాను. ఆమె ముసిముసి నవ్వు నవ్వుతూ గిఫ్ట్ తీసుకొని టేబిల్ మీద పెట్టి, కూర్చోంది. వాటర్ తెస్టాను అంటు లోపలికి వెళ్ళింది. ఆమె వెనక్కి తిరిగి వెళ్తూఉంటే ఆమె పిర్రలస్వింగ్ చూసి నా బుజ్జాడు ఊపిరి పోసుకున్నాడు. ఆమె గ్లాసులో కూల్డ్రింక్ తెచ్చి నా ముందు పెట్టి తీసుకోమని చెప్పింది. నేను ఆమెతో మీకేది? అన్నాను. నాకొద్దులేండి. అన్నది. ఐతే నేనుకూడ తీసుకోను. ఫ్రెండ్స్ అన్న తర్వాత సుఖాన్ని ఇద్దరం సమానంగా పంచుకోవలి.

అన్నాను. ఆమె మళ్ళీ లోపలకు వెళ్ళి తన గ్లాస్ తెచ్చుకుంది. నేను చీర్స్ అని చెప్పి నా గ్లాస్స్ ని నోటిదెగ్గర పెట్టుకున్నాను. ఆమె సార్ ఇది కూల్ డ్రింకేకదా అన్నది. ఐనా పర్వాలేదు. మనిద్దరం షేర్ చేసుక్న్నాము కదా? మీరు ఛీర్స్ డ్రింక్ కూడా తాగుతారా? అని అడిగాను. ఆమె కొంచెం సిగ్గుతో తలదించుకొని ఏదో అప్పుడప్పుడు. అన్నది. వెరీ గుడ్. ఐతే మరోసారి డ్రింక్ పార్టీ అరేంజ్ చేస్తాను మీరు తప్పకుండా రావాలి అన్నాను. ఆమె మా ఆయన బైట డ్రింక్ చెయ్యటానికి వొప్పుకోడు. అది నాకొదిలెయ్యండి అన్నాను. ఇంతకీ మీఆయన ఏడీ అన్నాను. ఆయన ఏదో పని ఉందని బజార్ కి వెళ్ళారు. ఇంక కొంచెం సేపు పడుతుందనుకుంటాను.

పరవాలేదులేండి, మీతో చాలా ఈజీగా టైం గడిచిపోతుంది. నాకు కూడా మీతో కొద్దిగా టైం స్పెండ్ చేయటానికి టైం దొరికింది. మీపిల్లలేరీ అన్నాను. ఆమె ముఖం దించుకొని నాకింకా పిల్లలు పుట్టలేదండి. నాలుగేళ్ళైంది. అని చిన్నబుచ్చుకున్నట్లు తలదించుకుంది. నేను కొంచెం ధఈర్యం చేసి ఆమె గడ్డం కింద చెయ్యి పెట్టి పుడతారులేండి మీరు అన్నీ చెకప్లు చేఇంచుకున్నారా? అన్నీ ఐనయ్యండి కాని ఆయనకు కొంచెం స్పెర్మ్ కౌంట్ తక్కువని రెపొర్ట్ వచ్చింది. ఏవో మందులు వాడుతున్నారు. నేను నెమ్మదిగా టాపిక్ మార్చి ఆమిడ పెర్సనల్ విషయాలు కాలేజి, వాళ్ళ పుట్టింటి సంగతులు మొదలు పెట్టాను.
కొంచెంసేపైంతర్వాత మీతో కలిసి కొన్ని క్షణాలైనా ఏదోమీదు నాకు చాలా దగ్గర వారులా అనిపిస్తున్నారు అని, ఇఫ్ ఊ డొంట్ మైండ్ కెన్ ఐ హగ్ ఊ. ఊరోప్ లో హగ్ డయ్ అని ఒక రోజు అందరూ హగ్ చేసుకుంటారు. హగ్ చేసుకుంటే ఇంకా బాగా దగ్గరౌతారట! మీకు అభ్యంతరం లేక పోతేనే! లేకపోతే వదిలేయ్యండి అన్నాను. ఆమిడ వొద్దని చెప్పలేదు, తలెత్తి నన్ను కోపంగా చూడలేదు.

అలానే కూర్చుంది. నేనే ధైర్యం చేసి ఆమె దగ్గరకు వెళ్ళి ఆమె చెయ్యి పట్టుకొని నుంచోమని సిగ్నల్ ఇచ్చాను. ఆమె నుంచుంది కాని తలేత్తి నా మొహంలోకి చూడలేక పోయింది. నేను ఆమె నడుమ్మీద చెయ్యి వేసి దగ్గరకు లాక్కున్నాను. ఆమె రెసిస్ట్ చెయ్యలేదు. నాకు ఇంకొంచెం ధైర్యం వొచ్చింది. ఆమెను ఇంకా దగ్గరా లాక్కొని నడుము చుట్టూ చెయ్యి వేసి గట్టిగా దగ్గరకు లాక్కున్నాను. అప్పటికే నా బుజ్జిగాడు గట్టి పడ్డాడు. ఆమెను అలా దగ్గరకు లాక్కొని గట్టిగా ఆమె రొమ్మును నా రొమ్ముకు నొక్కుకున్నాను. ఆమె సళ్ళు నా రొమ్ముకు గట్టిగా తగులుకున్నాఇ. నా రెండో చెయ్యి కూడా ఆమె నడుముకి చుట్టి ఇంకా గట్టిగా బిగించి బాగా ప్రెజర్ తో నాచాటీ మీద నొక్కుకున్నాను. ఆమె మటుకు తన చేతులు కిందికే వేలాడేసి నుంచుంది. నేను ఆమెతో, చూడండి, హుగ్ అంటే ఇద్దరివైపునుంచి ఉండాలి. లేకపోతే నేనొక్కడినే మిమ్మల్ని హగ్ చేసుకున్నట్లౌతుంది. అని ఆమె చెయ్యిని నా వీపు మీదికి వేసాను.

ఆమె సిగ్గుపడుతూ తన రెండొ చెయ్యి కూడా నా వెనక్కి వేసి నన్ను కొంచెంగా తనవైపు లాకూంది. అల్లా కాదు నేన్నెంత గట్టిగా మిమంల్ని హగ్ చేసానో మీరూ అంత గట్టిగానే హగ్ చేయ్యాలి. అప్పుడే నేనంటే మీకు లైకింగ్ ఉందోలేదో తెలీదు. అన్నాను. ఆమె మరికొంచెం సిగ్గుపడుతూ నన్ను గట్టిగా వాటేసుకుంది. నేను వొచ్చిన చాన్స్ వొదలకుండా నా మొడ్డని తన పూకు మీద తగిలెట్టుగా ఒక చెయ్యి ఆమె పిర్రలమీద వేసి గట్టిగా అదుముకున్నాను. కొంచెం గింజుకున్నది గాని ఎక్కువ రెసిస్ట్ చెయ్యలేదు. అలానే ఓ ఐదు నిమిషాలు అతుక్కుపోయి, నేను నెమ్మదిగా ఆమె గడ్డం మీద చెయ్యి పెట్టి మొహాన్ని పఈకి చేసి ఆమె కళ్ళలో కళ్ళుపెట్టి, మీ కళ్ళు బుగ్గలూ చాలా అందంగా ఉంటాయి.

నన్ను చాలా టెంప్త్ చేస్తున్నై. అన్నాను. అలా అంటూనే ఆమె జవాబుకోసరం వైట్ చెయ్యకుండా ఆమె కళ్ళమీద లైట్గా ముద్దుపెట్టుకొని నెమ్మదిగా ఆమె బుగ్గల మీద ముద్దుపెట్టుకొని నెమ్మదిగా ఆమె బుజం మీద తర్వాత ఆమె చెవి కిందా ముద్దు పెట్టుకున్నాను. ఆమెలో కలిగిన వేడి తెలిసిపోయింది. నేను నెమ్మదిగా ఒక చెయ్యి ఆమె వీపు వెనకనించిన్ ముందుకు పోనిచ్చి, ఆమె చంకలకిందకుండా ఆమె సన్ను మీద లైట్తా నిమిరాను. ఆమె ఏమీ విడిపించుకునే ప్రయత్నం చేయ్యలేదు. నాచెయ్యి ఇంకొంచెం గత్తిగా ఆమె సన్ను పినికింది. కింద నా బుజ్జిగాడు ఇంకా గట్టిపడి ఆమె పొత్తమీద పిడిగుద్దులు గుద్దినట్లు నొక్కేస్తున్నాడు. నేను మళ్ళీ ఆమె నోటింద నోరుపెట్టి లిప్స్ మీద నెమ్మదిగా ముద్దు పెట్టాను. ఆమె ఏమీ రెసిస్ట్ చెయ్యలేదు. ఇంక ధైర్యం తో నా నాలిక ఆమె నోట్లోకి తోసి లిప్లాక్ చేసి నా నాలికతో ఆమె నోరు అంతా కుళ్ళ బొడిచాను.
అలా ఓ ఐదు నిమిషాలు ఉండిపోయాము.

నేను నెమ్మదిగా ఆమెను వొదిలి “క్షమించాలి ఏదో ఆవేశం లో కొంచెం ముందుకెళ్ళాను. ఏమీ అనుకోవద్దు ప్లీజ్’ అన్నాను.
ఆమె ‘అలా ఏమీలేదు. నేనొప్పుకుంటేగదా మీరు ముందుకివెళ్ళారు.” అన్నది.
ఐనా వీడేమిటీ ఇంకా రాలేదు? అన్నాను. ఆమె మొబైల్ చేసింది. వాడు తను ఏదో పనిలో ఇరుక్కుపోయాను, ఇంకొక గంట పడుతుంది మా ఫ్రేణ్డ్ కి భోజనం పెట్టేయి అన్నాడు. నేను వాడికి ఫోన్ చేసి ఇదేమి మర్యాదరా? నన్ను ఇంటికి పిలిచి నువ్వు ఇలా పనులమీద తిరగటం ఏమిటిరా? అన్నాను. వాడు సారీరా . తప్పించుకోలేని పని వచ్చింది. నీవు భోజనం చేసి రెలేక్స్ అవ్వు. నేను పనీఇపోయినవెంటనే వచ్చేస్తాను సుమారు ఒక గంట పైన పడుతుంది. అన్నాడు.

నేను ఆమెతో ఏమండి, వాడికి గంటపైన పడుతుందిట. మరి మనమేమి చేద్దాము అన్నాను. ఆమె ఇదో ఇప్పటిలానే టైం గడుపుదాము అన్నది. నాకు కొంచెం షాక్ తగిలింది. ంఇ వాష్ రూం ఎక్కడ అని అడిగాను. అది వాళ్ళ బెడ్ రూం కి ఏటాచెడ్. అందుకని వాళ్ళ బెడ్ రూంలోకుండా తీసుకువెళ్ళింది. నేను బైటికివచ్చిందాక అక్కడే పక్కమీద కూర్చుంది. నేను వాళ్ళ బెడ్ రూం చుట్టూ చూచి ‘మీ టేస్ట్ బ్రహ్మాండం గా ఉందండి. పెర్ఫెక్ట్ గా హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ కి మూడ్లోకి రావలసిన్ ఏంబియన్స్ ఉంది. అన్నాను. ఆమిడ థేంక్స్ అండి. అని, ఇక్కడే కొంచెంసేపు కూఋచుందాము. అక్కడ సోఫా లో అంట కంఫర్టబిల్ గా ఉండదు. అన్నది. ఇందాక నేను చెప్పినట్లు మీ బెడ్రూం ఏంబియన్స్ లో ఉంటే మనస్సు మీలాంటి చక్కటి లేడీ ఎదురుగా ఉంటే పరిపరి విధాల పోతుంది అన్నాను.

పరవాలేదు కూర్చోంది. అని తను వంటింట్లోకి పోయింది. మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి, ఆయెన రావటానికి చాలా టైం పడుతుంది, మీరు కొంచెం డ్రింక్ తీసుకుంటారా? అన్నది. నేను ఇందాకనే చెప్పాను నేను ఒక్కడినే తీసుకోను, కంపెనీ ఉంటే అభ్యంతరం లేదు. అన్నను. ఆమె లోపలికి వెళ్ళి రెండుగ్లాసులలో విస్కీ తెచ్చింది. చెరొకటి తీసుకొని చీర్స్ చెప్పటానికి ఒకళ్ళ చేతుల మీదకుండా చేతులు వెసి సిప్ చేసుకొని రెందోసిప్ ఆమె నోటికి అందించాను. ఆమె కూడా తన గ్లాస్ నుంచి విస్కీ నా లిప్స్ దగ్గర పెట్టింది. ఒక పెగ్ ఐనతర్వాత నేను ఆమె దగ్గరకు జరిగి ఆమె బుజమ్మీద చెయ్యిజ్ పెట్టి దగ్గరకు హత్తు కున్నాను. ఆమె ఏమీ రెసిస్ట్ చెయ్యలేదు. నేను ఇంకొంచెం గట్టిగా పటూకొని హగ్ చేసి అలానే ఓనిమిషం కూర్చున్నాము. నేను ఆమె ను దగ్గరకు తీసుకొని ముద్దుపెట్టి లిప్లాక్ చేశాను. ఆమెకి కూడా కొంచెం విస్కీ తలకెక్కినట్లుంది.

బాగ రెస్పాన్స్ ఇచ్చింది. అలా రెండునిమిషాలు లిప్లాక్ చేసుకొని నెమ్మదిగా ఆమెను మంచం మీదికి వాల్చాను. తను వెల్లకిలా పడుకుంది. నేను ఆమె మీదికి వొరిగి మళ్ళీ ఆమె లిప్స్, బుగ్గలు, మెడకింద చాలా పస్సనేట్గా ముద్దులు పెట్టాను. ఆమె రెస్పాన్స్ బాగానే ఇచ్చింది. నేను నెమ్మదిగా కొంచెం కిందికి జరిగి ఆమె పొట్టమీద బొడ్డు దగ్గర నా నాలికతో ముట్టీ ముట్టనట్లు నాకుతూ ఒక చెయ్యి ఆమె సళ్ళమీద రెండో చెయ్యి ఆమె పొత్తి కడుపు మీద వేసి నొక్కాను. ఆమె తన చెయ్యి నా సళ్ళమీద ఉన్న చేతిమీద వేసి నొక్కుకున్నది. నా పొట్టికడుపు మీద ఉన్నచెయ్యిన్ కిందికి జరిపి ఆమె పూకు మీద పెట్టి సరీగా ఆమె క్లిట్ దగ్గర నొక్కాను. ఆమె పక్కకు తిరిగి నా బుజం మీద చెయ్యి వేసి దగ్గరకు లాక్కొని గత్తిగా కావలించుకొని లిప్లాక్ చేసింది. నేను ఆమె పూకుమీద ఇంకొంచెం ప్రెజర్ పెంచాను. తర్వాత ఆమె పమిటను పక్కకు తోసి ఆమె సళ్ళమీద రెవిక మీద నుంచే పెదిమలతో తడమసాగేను. ఆమె లో బాగా కసి పెరిగింది. నేను నా కింద ఉన్న చేతిని ఆమె చీర లోకి పెట్టి ఆమె పూకు దగ్గర కు తీసుకెళ్ళి నొక్కసాగేను. నెమ్మదిగా ఆమె నడుముదగ్గర నుంచి చీర కుచ్చెళ్ళు లాగి తీసేసాను. ఆమె ను నుంచోబెట్టి మొత్తం చీర పేటీకోట్ ఊడతీసాను. ఆమె లోపల ఇన్నర్ ఏమీ వేసుకోలేదు. ఆమె దిబ్బరొట్టె లాంటి పూకు చూచెప్పటికి నాకు నోరాగలేదు. వెంటనే కిందికి వొరిగి నేరుగా ఆమె క్లిట్ని నోట్లో పెట్టుకొని రెండు పెదిమలతో గట్టిగా బ్గించి నాలికతో నాకసాగేను. తనకు అప్పటికే భావ ప్రాప్తికలిగిందని ఆమె పొట్ట కండరాలు సిగ్నల్ ఇచ్చాయి. నేను నా పట్టు వదలకుండా నా నాలికతో ఆమె పూకు రెమ్మలు నాకుతూ ఆమె ఎర్రని ఫూకు లోపలికి దూర్చాను. అక్కడ అప్పటికే చాల ఊట వచ్చేసింది. నేను పైకి లేచి ఆమె రెవిక బ్రా విప్పి ఆమె శల్ల ను పిసుకుతూ నోటితో సళ్ళని చీకుతూ ఆమె సళ్ళ ముచ్చికలను నెమ్మదిగా పళ్ళతో కొరుకుతూంటే ఆమె కు వెర్రి ఎక్కి పోయింది.

చటుక్కని లేచి నా షర్ట్ బట్టన్లు విప్పి పేంట్ విప్పి నా అండర్వేర్ కిందికి లాగేసింది. నా మొడ్డ అప్పటికే ఫుల్ల్ బిగిసి ఉన్నాడు. ఈ ఫోర్ ప్లేతో నా మొద్దలోనుంచి కొంచెం రసం కారింది. ఆమె చటుక్కని తల వంచి నా మొడ్డని నోట్లో పెట్టుకుని చీకసాగింది. తన అరచేతిలో మొద్దని గట్టిగా బిగించి ముందుకువెనక్కూ ఆడిస్టూ నా మొడ్డా ముందరి బుడిపెను నాలికతో బాగా ఆనందంగా చీక సాగింది. నేను కూడా ఆమె ఉన్న పొసిషన్ లొ ఆమె వెనకనించి ఆమె పూకులో కి వేలు పెట్టి పూకు చుట్టు రుద్దుటు మధ్యలో ఆమె గొల్లిని నొక్కుతూంటే ఆమె ఇంక ఆగలేక వెల్లకిలా పడుకొని నన్ను మీదికి లాక్కుంది. ఆమె మంచానికి అడ్డంగా పడుకుంది. నేను ఆమె రెండు కాళ్ళు నా బుజాల మీద వేసుకొని ఆమె పూకు లోకి చూస్టు మీ పూకు లేత కొబ్బరి అంత సున్నితంగా ఉంది. ఇక టేస్ట్ సంగతి అడగొద్దు. ఏంతసేపు చీకినా తనివితీరటం లేదు అంటూ మళ్ళి వొంగి ఆమె పూకు మీద నాలికతో ఒక్సారి చీకి ఇంక నా మొడ్డకి పని చెప్పనా? అని అడిగా? తొందరగా పెట్టంది నాకు చాలా మంచి మూడ్ వచ్చింది. అన్నది. నేను నా మొడ్డని ఆమె పూకుదగ్గ్ర పెట్టి ముందర బుడిపెతో క్లిట్ ని బాగా రుద్దాను. ఆమె తమకం తో మెలికలు తిరగటం మొదలు పెట్టింది. రెడుచేతులతో దుప్పటిని గట్టిగా బిగించి పట్టుకుంది. నేనిక ఆలస్యం చేయకుండా నా మొడ్డని ఆమె పూకులొ పెట్టాను.

ఆమె అమ్మా, మీమొడ్డ ఎంత వేదిగా ఉన్నదండి అంటు రెండుకాళ్ళు నా నడుము చుట్టూ బిగించి చెడుగుడు ఆటలో పట్టినట్లు గట్టిగా బిగించింది. నేను ముందుకు వొంగి ఆమె సల్లని పిసుకుటూ ఆమె ముచ్చికలని నోట్లో పెట్టుకొని కెలుకుతుంటే ఆమె పూకులో కందరాలు గట్టిగా బిగుసుకోవటం రెలాస్ అవ్వటం నా మొడ్డ అనుభవిస్తున్నది. నా కుకూడ విపరిత మైన ఆవేశం వచ్చి మొడ్డతో దంపుడు మొదలు పెట్టాను. ఆపకుండా ఓ పది నిమిషాలు స్పీద్ దెంగుడు చేసాను. ఆమె కు ఈలోపల మళ్ళి భావ ప్రాప్తి ఐంది. ఆ పూకులో ఊటకి నా మొడ్డచాలా లూస్ ఐంది. నేను మొడ్డని బైటికి టీసి, గుడ్డతో తడి అంటా తుడుచుకోని కొంచెం ఆమె పూకు రసాలు తుడిచ్ మళ్ళీ నా మొడ్డనీఅమె పూకులోకి దోపేను. ఇప్పుడు బిర్రుగా దిగింది. నెమ్మదిగా లోపలిదాక నా మొద్దని పూర్తిగా దించి ఆమె కల్లలో కల్లుపెట్టి ఎలా ఉంది అని అడిగాను. మార్వలస్ అండి. ఇవ్వాళ్టి దెంగుడు ఇవ్వాలే మొదటిసారి. మా ఆయనకు ఇన్ని మెళుకువలు తెలియవు.

బానే దెంగుతాడుకాని దెంగుడు ఆర్ట్ ఆయనికి తెలియదు. అంటూ నన్ను గట్టిగా కావలించుకొని లిప్లాక్ చేసింది. అలా ఇంకొంచెంసేపు దెంగి దెంగి నాకు ఐపోయే టైం కి అమ్మా నాకైపోయేట్లుంది. కార్చుకో మంటారా అని అడిగా. గట్టిగా కొట్టండి కారిపోYఎప్పుడు మీరు ఎంత గట్టిగా దెంగితే అంత బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాను. పూర్తిగా కార్చండి…..నాకు కూడా ఐపోతున్నది…అమ్మా… అబ్బా.. ఇంకా గట్టిగా కొట్టండి….దంచండి….దెంగండి…అంటు కార్చేసుకుంది. నాకు కూడా చివరి చుక్క కూడా కారిపోయింది. కానీ అలానే ఆమె పూకులో నుంచి మొడ్డని తీయ్యకుండానే కొంచెం సేపు పూకులోనే ఉంచాను. ఆమెతో తీయ మంటారా అని అడిగా. ఇంకొంచెం సేపు దానంతత అదే బైటికి వొచ్చిందాక ఉంచండి. నాకు ఇవ్వాళ చాలా మంచి అనుభవం ఇచ్చారు. నేను మీకు అనుభవం ఇచ్చను అంటున్నారు, మీరు నాకు ఎలాంటి అనుభవం ఇచ్చారో మాటలలో చెప్పలేను. అన్నాను.

మాటలెందుకులేండి…చేతలలలోనే చూపించారుకదా! అన్నది. అప్పటికి నా మొడ్డ మొత్తం మెత్తబడి బైటికి వొచ్చింది. బైటికి కారే జూస్ లకి గుడ్డ అడ్డం పెట్టుకొని ఆమె బాథ్ రూం వైపు నడిచింది. ఆ నడక చూసి నేను ఉండలేక ఆమె వెనుకనే చేరి ఆమె పిర్రల్ మధ్య చెయ్యి పెట్టి ఆమెతో పాటు బాత్ రూం లోకి వెళ్ళాను. అక్కడా ఇద్దరం కలిసి షవర్ కింద స్నానం చేసి ఒకళ్ళనొకళ్ళు రుద్దుకుంటూ ముద్దులు పెట్టుకుంటూ చీకు కుంటూ స్నానం ముగించ్ బైటికి వచ్చాము. ఇద్దరం డ్రెస్స్ అప్ ఐ సిట్టింగ్ రూంలోకి వచ్చాము. ఆ తర్వాత ఓ పదిహేను నిమిషాల లోనే మా కొలీగ్ వచ్చాడు. నాకు చాల చాల్ల్ సారీ చెప్తూ నువ్వు ఇంకా భోజనం ఎందుకు చెయాలేదు అంటూ వాళ్ళామెను కోపం గా పిలిచాడు. నేను అందుకొని, ఆమె తప్పుగాదు, ఆమె చాలా బలవంత పెట్టింది. నేనే నువ్వురాకుండా తిననని కూర్చున్నాను. కాని నువ్వు అదృఈశ్ట వంతుడివిరా… నీవు లేక పోయినా గెస్ట్ని ఏలా సంటొష పెట్టాలో మీ ఆవిడదగ్గర నేర్చుకోవాలి. అని కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చాను. వాడు చాల సంతోష పడిపోయాడు. ముగ్గురం కలిసి జోకులేసుకుంటూ భోజనం చేసాము. సాయంట్రం ఛాయ్ ఐనతర్వాత నేను బయలుదేరుతుంటే వాడు మళ్ళి ఇలానే వస్తుండు అని ఓపెన్ ఇన్విటేషన్ ఇచ్చాడు. ఆమె పక్కనుంచి, సార్ మీకు వీలు దొరికినప్పుడు ఒకటో రెండొ సార్లు నైట్ ప్రొగ్రాం వేసుకు రండి. సరదాగా గడుపుదాం అంది. నేను మా కొలీగ్ వైపు చూసాను. ఔను. రాత్రికి ఇక్కడ వుంటే కొంచెం డ్రింక్స్ కూడ ఎంజాయ్ చెయ్యొచూ. తప్పకుండా ప్రోగ్రం వేసుకుందాము అన్నాడు.
అలా గడిచిపోయింది నా కొలీగ్ భార్యతో నా అనుభవం. ఆ తర్వాత అలా ఫ్రీక్వెంట్గా కలుసుకునేవాళ్ళం. వీలైనప్పుడల్లా ఆమె ను దెంగేవాడిని. ఓక రోజు మా కొలీగ్ స్వీట్ బాక్స్ తో వచ్చి మొదటి గా నాకు ఇచ్చి “ఒక శుభవార్త. మా ఆవిడ కడుపుతో ఉంది.” అని సంతో షంగా చెప్పాడు. అంత లో స్పెర్మ్ కౌంట్తో పెళ్ళానికి ఎలా కడుపొచ్చిందని వాడికి అనుమానం రాలేదు. ఆవిడమటుకు తర్వాత కలిసినప్పుడు….సార్ నా కొరత తీర్చారు సార్. చాలా చాలా థెంక్స్ అనిచెప్పింది. మీకు ఇంకొకటి కావాలన్నా నేను రెడీ అని ఎవ్వరు చూడకుండా ఆమె బుగ్గ గిల్లాను. అలా జరిగి పోయింది నా అనుభవం

3.4
5
votes
Article Rating