అమ్మ కొడుకు రాంకు -3

నిద్ర లేచి చూసే సరికి 7 అయ్యింది అమ్మ నన్ను నిద్ర లేపింది
నేను: ఏమిటి అమ్మ ఇప్పుడే నిద్ర లేపవు ఏమిటి
అమ్మ:టైం 7 అయ్యింది త్వరగా వెళ్లి స్నానం చేయాలి నేను చేయాలి అంటే నువ్వే చేయించాలి

అమ్మ కొడుకు రాంకు -2→
నేను: సర్లే తప్పుతుందా అమ్మ నాకు ఒక్క ఐడియా వచ్చింది ఎందుకు నువ్వు బట్టలు వేసుకోవడం నువ్వు ఎలాగో బయటికి వెళ్లవు కదా
అమ్మ: ఏడిచవు లే కానీ
ఇంకా నేను అమ్మ బట్టలు తీసుకొని అమ్మకి స్నానం చేయించాలి అని బాత్రూం కి తీసుకొని వెళ్ళాను ఇంకా నేను కూడా స్నానం చేద్దాం అని
వెళ్ళాను
అమ్మకి బట్టలు విప్పి పక్కన పెట్టాను ఇంకా నీళ్ళు పోస్తూ వొళ్ళు రుద్దుతూ ఉన్న
నేను: అమ్మ నేను కూడా స్నానం చేస్తాను అమ్మ
అమ్మ: సర్లే రా త్వరగా చేద్దాం
ఇంకా నేను నా బట్టలు అన్నీ విప్పి నగ్నంగా ఉన్న
నా లక్ ఓ బడ్ లక్ ఓ తెలియదు కానీ అమ్మ ఒక్క
సారిగా నా 6 ఇంచులా లేచిన మోడ్డ చూసింది
నేను: ఇంకా స్నానం చేయనా అమ్మ
అమ్మ: ఏమిటి రా ఇంత ఉన్నది నీది నీ కాబోయే పెళ్ళాం మాత్రం అదృష్టవంతురాలు లే
నేను గమ నించ అమ్మకి నా మోడ్డ చూసి కర్చు కున్నడి కానీ నేను చూసి చూడనట్లు వొదిలేసి
స్నానం చేసాను ఇంకా మేము ఇద్దరం స్నానం చేయడం ముగించు కొని ఉన్న
నేను అమ్మకి వొళ్ళు అంత తుడుస్తూ ఉన్న ఒక్క సారిగా అమ్మ పుకూ మీద చేయి పడినది ఇంకా నేను దానిని టవల్ తో రుద్దుతూ ఉన్న అమ్మ ఇస్ ఇస్ అన్నది ఒక్క సరిగా కర్చు కున్నాది
అమ్మ: ఎందుకు రా అక్కడ తుడిచవు అవసరం అయితే నేనే తుడుచుకుంట రా
నేను: సర్లే sorry అమ్మ
ఇంకా నేను అమ్మకి చీర కట్టి నేను బట్టలు వేసుకొని బయటకి వచ్చాను
ఇంకా నేను అమ్మ కిచెన్ లోకి వెళ్ళాం
నేను: అమ్మ నేను పాలు మిగితా వస్తువులు తీసుకొని వస్తాను నువ్వు వెళ్లి బట్టలు washing machine లో వెయ్యి
అమ్మ:సర్లే రా నువ్వు వెళ్ళు
ఇంకా నేను సామానులు కొనడానికి బయటికి వెళ్ళాను
ఒక 30 mins ఇంటికి వచ్చాను తెచ్చిన వస్తువులు అన్నీ కిచెన్ లో పెట్టాను అమ్మ కోసం చూసాను అమ్మ కనిపించలేదు
సర్లే అని బెడ్రూం కి వెళ్ళాను
అక్కడ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హా అమ్మ హా అని శబ్దాలు విన్పిస్తున్నాయి
ఏమిటా అని తలుపు తెరిచి చూసాను
అమ్మ పుకూ లో వెళ్ళు పెట్టుకొని కెలుకుతూ ఉన్నది
నన్ను చూసి చీర సర్దుకుంది
నేను:ఏమిటి అమ్మ నువ్వు చేసేది
అమ్మ: ఎందాక నువ్వు అలాగ చేసి నప్పుడు నాకు చాలా హాయిగా ఉన్నది
సర్లే ఇప్పుడు నేను చేస్తాను అని అమ్మ చీర నీ పక్కకు జరిపాను
అమ్మ వొద్దు వొద్దు అని అంటున్న నేను వినలేదు
అమ్మ పుకూ అప్పటికీ తడిగా ఉన్నది నేను 2 వెళ్ళు పెట్టాను ఇంకా ఫింగరింగ్ మొదలు పెట్టాను
అమ్మ హా అమ్మ మహి ఏమిటి రా ఇది అబ్బా ఏమి చేస్తున్నావు రా మహి ఇంకా ఒక్క సరిగా కర్చుకున్నదీ
నేను: ఇంకా నీకు సుఖం గా ఉన్నది కదా
అమ్మ: చాలా హాయిగా ఉన్నది రా మహి
నేను ఇంకా కిందకి వెళ్లి పోయా అమ్మకి నా మనసులో కోరిక కలిగించాలి అమ్మకి సుఖం ఇవ్వాలి అంతే
వంట గదికి వెళ్లి పని మొదలు పెట్టాను ఒక 40 mins కి వంట పూర్తి చేశాను అమ్మని కిందకి రమ్మని అన్నాను
అమ్మ వచ్చింది అమ్మకి టిఫిన్ తిని పిస్తు నేను కూడా తిన్నాను
అమ్మ: రేయ్ ఈ రోజు డాక్టర్ దగ్గరకి veldama రా
నేను: సరే అమ్మ
అమ్మ: రేయ్ ఈ రోజు నువ్వు చేసింది నాకు రోజు కావాలి రా అబ్బా ఇలాగ అయిన నా కోరికలు అదుపులో పెట్టుకుంటా రా
నేను: సర్లే అమ్మ
నేను తినేసి డాక్టర్ దగ్గరకి వెళ్ళాం ఆవిడ కొన్ని టెస్ట్స్ చేసింది ఇంకా టాబ్లెట్స్ ఇచ్చింది
ఇంకా మేము ఇంటికి వచ్చేసాము వచ్చేసరికి రాత్రి అయ్యింది ఇంకా నేను అమ్మ బయటే తినేసం
ప్రతి రోజు అమ్మకి ఫింగరింగ్ చేయడం నా రొటీన్ అయ్యింది ఈ విధంగా 2 నెలలు గడిచాయి అమ్మ
చేయి పూర్తిగా నయం అయ్యింది
ఇంకా అమ్మ తన పనులు తనే చేసుకునేది