అమ్మ నేను మద్యలో నాన్న!

నమస్కారం అండి నా పేరు మున్నా నా వయసు 23 సం।। మామూలుగా ఈ వయసులో అందరి కి అమ్మాయిల మీద మోజు ఉంటుంది నాకు మాత్రము మా అమ్మ మీద ఉంది ఈ మోజు అమ్మ తో కాపురం వరకు వెళ్లింది…

మా ఇంట్లో…

నేను :-మున్నా- 23సం”
అమ్మ :-పద్మావతి-42
నాన్న :- రామ చంద్ర-48
అక్క :-శ్యామల-(26)అత్త వారింటిలో ఉంటుంది,ఇది మా ప్యామిలి ..

మేము ఉండేది బెంగుళూరు లో మాకు ఒక పేద్ద సిమెంటు షాపు ఉంది,
నేను నా చదువు ముగించుకొని నాన్నకు సహాయంగా వుంటున్నాను,
మా నాన్న చాలా మంచి వారు మా ఏరియూలో మా నాన్న అంటే చాలా మర్యాద ,

ఇక అమ్మ గురించి చెప్పాలంటే సేమ్ జయసుధా లా ఉంటుంది,
చాలా ఫిట్ ,సెక్సీగా ,చాలా పద్దతిగా ఉంటుంది,

ఇక కథలోకి వెళ్లితే ……..

ఓక రోజు నేను షాప్ లో ఉండగా మా అక్క ఊరినుంచి పోన్ చేసింది,

నేను:-హలో అక్క బాగున్నావా ,
అక్క:-బాగున్నాను రా నువ్వు,
అక్క:-నేను బాగున్నాను రా నీకు ఒక విషయం చెప్పాలని ఫోన్ చేసాను రా,
నేను:-చెప్పు కా ఏంటి,
అక్క:-ఏమి లేదు రా అమ్మ గురించి మాట్లాడాలి,
నేను:- అమ్మ గురించా ఏంటి కా అది,
అక్క:-అమ్మ గురించి నీకు ఒక విషయం తెలుసా…..?
నేను:-ఏంటి కా అది నువ్వు దేని గురించి మాట్లాడుతూ వువ్నావో అర్తము కాలేదు,

అక్క:- నీకు అర్తము కాదు లేరా అమ్మ చనిపోతే అప్పుడు తెలుస్తుంది (అని ఏడుస్తోంది…….)
నేను:- (నాకు భయమేసి )ఏంటి కా ఏమి మాట్లాడుతూన్నా వ్ అని గట్టిగా అన్నాను..

(అక్క మాత్రము ఏడుస్తూనే వుంది)

నేను :- అబ్బా ప్లీజ్ అక్కా ఏడ్వకుండా చెప్పు అక్కా……
అక్క:- సరే రా ఐతే చేప్తా విను,అమ్మ రోజు sleeping tablets వేసుకుని పడుకుంటోంది తెలుసా ……!!
నేను:- (నాకు ఏ మాత్రము అర్థము కాలేదు) ఏమి మాట్లాడుతున్నావు కా నువ్వు అర్థము కాలేదు…అసలు అమ్మ నిద్ర మాత్రలు వేసుకోవడం ఏంటి అసలు అమ్మ కు
ఏమి ప్రాబ్లము ఉంది అసలు..
అక్క:- సరేరా నేను సూటిగా చెబుతా విను …నాన్న కు యాక్సిడెంట్ డెంట్ జరిగింది గుర్తుంది కదా…?
నేను:-అదెందుకు గుర్తు లేదు కా అది జరిగి 20 సం।। అవుతోంది కదా ఇప్పుడు దాని గురించి ఏందుకు ….?
అక్క:-అప్పటి నుంచే అమ్మ కు సంతోషము లేదు తెలుసా …?
నేను:-అంటే ఏంటి కా ఇప్పుడు నాన్న బాగానే వున్నాడు కదా ఇప్పుడు ఏమైంది..
అక్క:-నాన్న బాగా నే వున్నాడు కాని అమ్మకు సుఖాన్ని ఇవ్వ లేక పోయాడు రా…
నేను:-అంటే ఏంటి కా నువ్వు అంటున్నది…?
అక్క:-అంటే నాన్న కు జరిగిన యాక్సిడెంట్ లో నడుము విరిగింది రా ……నాన్న నడవగలడు అంతే వేరె పనికి ఉపయోగపడడు(అన్నది)
నేన:- అక్కా అంటే …..
అక్కా:-అంటే నాన్న కు యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పటి నుంచి అంటే దాదాపు 20।।నుంచి అమ్మకు పడక సుఖం లేదు..
నేను:- దానికి మనము ఏమి చేయగలము అక్కా అమ్మ కు అంత రాసి పెట్టి ఉందేమో అన్నాను ..
అక్క:- అదే రా అమ్మ ను మల్లి సంతోషంగా ఉండేలా చేస్తే నే మన అమ్మ ఇంకా కొంత కాలం బతుకుతుంది..(అన్నది)
నేను:- సరే కా చెప్పు అమ్మ సంతోషం కోసం నేను ఏమి చేయడాని ఆనా నేను రెడి అన్నాను…
అక్క:-నువ్వు వున్నావన్న నమ్మకం తోనే నీకు ఫోన్ చేసాను రా అంది..
నేను:-చెప్పు అక్కా నువ్వు ఏమి చెప్పినా చేయడానికి సిద్ధంగా వున్నాను ..
అక్క:-మాట తప్ప కూడదు మరి…?
నేను:- ఏంటి కా అలా అంటున్నావు నా మీద నమ్మకము లేదా అన్నాను…
అక్క:- ఉంది రా కాని నువ్వు చేస్తావా లేదా అని…..

(అక్క ఏందుకు అలా అంటోందో నాకు అర్తము కాలేదు)

నేను:-అక్కా చెప్పు కా అమ్మ కోసము నా ప్రాణమైనా ఇస్తా అన్నాను…
అక్క:-ప్రాణం వద్దు కాని అమ్మ కు నాన్న ఇవ్వ లేని సుఖాన్ని నువ్వు ఇవ్వాలి రా ….(అని బాంబ్ పేల్చింది)
నేను:-అక్క ఏమి అంటున్నావు నాన్న లేని సుఖం అంటే…అన్నాను.

అక్క:-అంటే నువ్వు అమ్మ కు పడక సుఖం ఇవ్వాలి అంది
నేను:-ఏంటి కా నే నే నే నేను అమ్మ ను……………..(అని లోపలే నవ్వుకుంటున్నాను అమ్మ ను దేంగడానికి అక్క సహయ పడుతున్నందుకు)
అక్క:-అమ్మ ను ఒక భార్య లాగే అనుభవించు రా అప్పుడు నీకు ఇబ్బంది ఉండదు అమ్మ కు ఇబ్బంది ఉండదు ….
నేను:-ఏంటి కా నువ్వంటున్నది అమ్మ ఏంటి భార్య ఏంటి ……??? నాకు అర్థము కాలేదు కొంచెము సూటిగా చెప్పు అక్కా అన్నాను….
అక్క:- ఏమి లేదు రా నువ్వ అమ్మ ను పెళ్లి చేసుకోవాలి రా మున్నా….అంది
నేను:-ఏంటీ…………………..అమ్మ ను నేను …….పెళ్లి చేసుకోవడం ఏంటి కా అన్నాను..

(దానికి అక్క నా వేషాలు అన్నీ తెలిసి నట్టు )

అక్క:-రే…….రే నిలపరా నీ వేషాలు నీ గురించి నాకు మోత్తము తెలుసురా….అమ్మ బాత్రూము లో కమెరాలు పెట్టడం ఆ వీడియో లు సూసి నువ్వు కొట్టు కోవడం నేను
మోన్న బెంగుళూరు వచ్చి నప్పుడు నీ వేషాలు అన్నీ చూసాను లేరా ఏందుకు నటిస్తావు…..

నాకు ఏమి చెప్పాలో అర్థము కాక అక్క అది………అది..దిదిిి అని నసుగుతుంటే …..

అక్క:- రే నేనెమి అననలు లేరా నువ్వు చేసింది కూడా మన మంచికేలే అంది…

ఆ మాట తో నాకు ఏందుకో బాగా ధైర్యం వచ్చింది

అక్క :-వింటున్నావా అంది..
నేను:-ఆోఆఆఆ………వింటున్నాను కా చెప్పు కా అన్నా..
అక్క:-అమ్మ ను నేను ఓప్పించాను….
నేను :-అక్కా నిజంగానా అమ్మ నన్ను బర్తగా వొప్పుకుందా అన్నా…?

అక్క:-రే నేను ఓక వారం నుంచి అమ్మ ను ఒప్పించటానికి ట్రై చేస్తున్నాను లక్కీ గా ఈరోజు ఓప్పుకుంది…నేను అమ్మ ను ఓప్పించి నీకు చెబుతామని నీకు చెప్పలేని అంతే. నీకు అమ్మ ను ఓకే కదా అంది చిలిపిగా……

నేను:-నాకు అమ్మ అంటే నాకు చాలా ఇష్టము అక్కా ����

నేను:-ఐనా అమ్మ ని దీనికి ఏలా ఓప్పించావు అక్కా అన్నా నాకు అర్తము కాక……???

అక్క:-చూడ రా మనము అమ్మను పోగొట్టకుంటే మనము మల్లీ అమ్మా అని ఏవరిని పిలవలేము అందుకే నేను బాగా అలోచించి ఈనిర్ణయం చెప్పాను మొదటి లో అమ్మ ససేమీరా ఓప్పకోలేదు ……..అందుకు నేను అమ్మ తో 2సెంటిమెంటు డైలాగులు కొట్టాను అంతే దెబ్బకు అమ్మ ఓప్పుకుంది…

నేను:-ఐతే అక్కా నేను ఇప్పుడు ఏమి చేయాలి అన్నా …
అక్క :-నువ్వు ఏమి చేయొద్దు నేను afternoon flight ki బయలు దేరుతున్నాను evening కి అంతా అక్కడ వుంటా అన్నీ నేను చూసుకుంటాను ……(అని అక్క ఫోన్ రెట్టేసింది)

నేను సరే అని ఏంతోసంతోషంగా అమ్మ ను మాట్లాలని ఇంటికి ఫోన్ చేద్దామని mobile theesukunnanu ఇంతలో నాన్న shop Loki వస్తూ. “ఏవరికి రా ఫోను అన్నాడు …….”

నేను “నాన్నా అదీ నీ కోసమే ఇంటికి చేస్తు న్నాను” అన్నా …

సరేలే నీతో పని ఉంది రా అని నన్ను shop Loki తీసుకెళ్లాడు అలా వెళ్లి షాప్ పనిలో పడిపోయాను……..

అలా షాప్ పనిలో పడి night 8 గంటలు aaindi..నా ఫోన్ రింగ్ అవుతుంది ఫోన్ లిప్ట్ చేసాను అటు సైడు నుంచి అక్క ..

అక్క:-ఏక్కడ రా అంది..

నేను:-షాప్ లో కా అన్నాను …
అక్క:-నేను బేంగళూరు వచ్చే సాను ఇక్కడ చూస్తే అమ్మ కు ఫూల్ గా జ్వరం రా నువ్వు తొందరగా రా ఇంటికి అంది కోపంగా….
నేను:-“సరే అక్కా ఇప్పుడే బయలుదేరుతున్నాను” అని ఫోన్ పెట్టేసాను….

నాన్నకు చెప్పాను నాన్న “సరేరా నువ్వు తొందరగా ఇంటికి వెల్లు నేను డాక్టర్ ని ఇంటికి పంపిస్తాను” అన్నాడు సరేనాన్నా నువ్వు తొందరగా పంపు అని నేను అక్కడి నుంచి వచ్చేసాను…

1hour tarvatha intiki cherukunnaanu …

కాలింగ్ బెల్ కొట్టాను డోర్ ఒపన్ అంది ఏదురు గా బావ” హాయ్ మున్నా ఏలా వున్నావు “అన్నాడు …

…ఏందుకు బావ కూడా వచ్చాడు అక్క బావ కి మా విషయం చెప్పేసిందా అని నాలో నేనే ఆలోచిస్తు అలాగే బావను చూస్తూ బొమ్మ లా నిల బడి పోయా …

అప్పుడు వినపడింది బావ గట్టిగా పిలుస్తున్న పిలుపు “ఏ మున్నా ఏ మైంది అలా ఐపోయావేమి” అంటున్నాడు ….

నేను తేరుతొని “వో సారీ బావ “అని లోపలకు వేల్తూ “బాగువ్నావా బావా “అని పలకరించాను …దాని కి “ఊ బాగున్నాము మున్నా నువ్వు ఏలా వున్నావు “అన్నాడు…

నేను అమ్మ రూము వైపు చూస్తుంటే బావ “ఇలా రా మున్నా కూర్చో” అని బావ సోఫా లోకి నన్ను లాగాడు నేను “అమ్మ కు ఏలా వుంది బావా “అన్నాను బావ వదలడని …
“అత్తమ్మ కు బాగానే వుందిలే మున్నా కొంచెము జ్వరము అంతే మందులు వేసుకుని పడుకుంది ఇప్పుడే అన్నాడు ” బావ..
మరి అక్క అన్నాను వంట రూములో ఉంది చూడుఅన్నాడు,నేను సరే బావ అని అక్కడ నుంచి కిచెన్ వైపు వెల్లాను ,అక్కడ అక్క టీ కి పెడుతుంది ఏంటి అక్క బాగున్నావా..అన్నా ,దానికి అక్క నన్ను చూస్తూ ఆ ఆ రండి నాన్న గారు రండి టీ ఇవ్వనా అంది..ఆట పట్టస్తూ, నేను అక్కా నిన్నూఉఊఊఊఊఊ….అంటూ అక్క దగ్గరకు వెల్లీ…అవును అక్కా అమ్మ కేంటి షడన్ గా జ్వరము ఏంటి అని అడిగా,అంత పేద్ద జ్వరము ఏమి కాదులే రా మార్ణింగ్ అంతా తగ్గిపోద్ది లే అంది..నేను అమ్మ ను మాట్లాడొచ్చా అన్నా అక్కతో వద్దు రా పొద్దు నే మాట్లాడదాము లే రెస్ట్ తీసుకొని అంది…నేను సరేలే అన్నాను..అవును అక్కా బావ కూడా వచ్చాడు మనగురించి. చెప్పావా అన్నా..అక్క రే ఈ ఐడియా ఇచ్చిందే మీ బావ తెలుసా అంది…

నాకు షాక్ ఏంటికా నువ్వ ఈరోజు షాక్ మీద షాక్ ఇస్తున్నావు అన్నా, ఇంతలో బావ నవ్వూతూ లోపలకు వస్తూ….ఏంటి మున్నా అత్తకోసం ఆ మాత్రము నేను చేయకూడదా అన్నాడు నవ్వూతూ…..

నేను ఆఆ బావా అలాని కాదూ అని అంటుంటే…బావ చూడు మున్నా మనకున్న పెద్ద దిక్కు అత్త ,మామ వాళ్లను పోగొట్టుగుంటే మనము బతికీ లేనట్టే అని భుజము మీద చేఇవేస్తూ అన్నాడు …

నేను అక్క చేఇ బావ చేఇ పట్టుకుని అమ్మ సంతోషం కోసం మీరు ఏమి చేయమన్నా నేను రెడీ అన్నాను, ఇంతలో నాన్న వచ్చాడు సరే మీరు మాట్లాడుతూవుండండి అని నాన్న దగ్గరకు బావ వెల్లాడు…

నేను:-“అక్కా మరి నాన్న గురించి”అన్నా…

అక్క :-నాన్న గురించి నువ్వు ఏమి దిగులు పడకు రా నాన్న ఏప్పటి లాగే బిజినెస్ చూసుకొనీ నువ్వు అమ్మ ను చూసుకో సరేనా అంది..
నేను:-అది కాదు కా నాన్న కు తెలిస్తే అన్నా…
అక్కా:-చూడరా నాన్న కు మీగురించి తెలిసి ఓప్పు కుంటే ఓకే లేదంటే తర్వాత కథ నేను చూసుకుంటా అని నాకు ధైర్యము చెప్తూ …
రేపు మనము ఊరికి వెళుతున్నాము అంది..

నేను :-ఏందుకు అక్కా…ఆశ్చర్యంగా
అక్క:-అబ్బ బ్బ బ్బ నీకు అన్నీ వివరంగా చెప్పలారా అంటూ…సరే చెబుతా విను అని “నీకు అమ్మ కు మా ఇంటి లోనే పెళ్లి ,శోభనం” అంది,
నేను:-శోభనం అనగానే పో కా అన్నా …అది చూసి రే రే ఏమి చేస్తున్నావు సిగ్గు పడుతున్నావా ,నాతో సిగ్గు పడుతున్నా ను సరే అమ్మ తో సిగ్గు పడేవు అంటూ.,పో వెళ్లి అమ్మ తో మాట్లాడు నిన్ను కలవరిస్తోంది అంది …నేను సరే అక్క అని వంట రూము నుంచి బయటకు వస్తుంటే నాన్న పిలిచాడు…నేను అబ్బా అమ్మ ను కలుస్థామనుకుంటే ఈయన ఓకడు అనుకుంటూ నాన్న దగ్గరకు వెళ్లాను ….

నాన్న:-రే మున్నా రేపు అక్క వాల్ల జతలో ఊరికి వెళ్లాలి బట్టలు సర్దుతో అన్నాడు…

నేను :-మరి మీరు ఓస్తున్నారా నాన్న అన్నాను ..
నాన్న :-లేదు రా నువ్వు అమ్మ వెల్లండి నేను రావట్లేదు ఐనా ఇక్కడ పని గురించి నీకు తెలుసు కద నేను ఏలా వచ్చేది అన్నాడు….

అమ్మాయ్య అనుకుంటూ …