మహారాణి కసిగా తన నోటిలో పూరమ్మల మధ్యలో వేళ్ళని పెట్టి నాకుతూ

మహారాణి కసిగా తన నోటిలో పూరమ్మల మధ్యలో వేళ్ళని పెట్టి నాకుతూ

అది ఒక పెద్ద రాజ్యం. రాజ్యం లో మహారాజు మహారాణి అంటే ప్రజలకు చాలా గారవం. మహారాజు గురించి చెప్పాలంటే అతను కండలు తిరిగిన శరీరం తో మంచి అందగాడు. అలాగే బాలసాలి.ఆయనకి పక్కన మహమంత్రి చాలా తెలివైన వారు. మహారాజు రోజు వ్యాయామం చెసి వేటకు వెళ్లి వచ్చి రాణి మందిరం లో విశ్రమించటం ఆయనకు అలవాటు. ఇక రాణి వారి కోసం మాట్లాడితే ఆవిడ అంత అందగాత్తి కాకపోయినా చూడగానే ఆకర్షయించుకునేంత సుగుణవతి.వివాహం అయ్యి రెండేళ్లు ఇయినా పిల్లలు లేరు. మహారాజు లో లోపమో లేక ఆవిడ లో లోపమో తెలీదు కానీ ఇద్దరూ చాలా బాధపడేవారు.

మహారాజుకి బాగా నమ్మిన బంటు ధీరుడు. ధీరుడు మంచి యోధుడే కాదు గ్రీకువీరుడు కూడా. మహారాజు కి తమ్ముడు లాగా అన్ని విషయాల్లో సాయంగా ఉండేవాడు. మహారాణి మందిరానికి కాపలాదారి గా ఉండేవాడు. మహారాణి మందిరం లో ఎంతో మంది చెలికతులని అనుభవించేవాడు. అతను అంతే వాళ్ళకి కూడా చాలా ఇష్టం.మహారాణి మీద అంతనికి ఎలాంటి ఉద్దెశం లేదు.

ఒక రోజు మహారాణి ని తీసుకు రమ్మని, రాజ్యం బైట శత్రువులు యుద్ధం కోసం కాసుకు కూర్చున్నారని రాజు కబురుపేట్టాడు. మహారాణి ని సురక్షిత ప్రదేశానికి తీసుకు వెళ్ళటానికి దీరుడు వెళ్ళాడు. అప్పటికి మహారాణి కి విషయం తెలీక ఆవిడ ఎప్పుడు లాగే స్నానము చేస్తూ కూని రాగాలు తీస్తుంది. దీరుడు వెళ్లి చూసేసరికి ఆవిడ స్నానము చేస్తూ ఉంది. దీరుడు అది గమనించి లోపలికి వెళ్ళకుండా బైట ఉన్నాడు.

ఎంత సేపటికి రాకపోయేసరికి లోపల కి వెళదామని అనుకున్నాడు.
లోపలికి వెళ్ళగానే ఆవిడ వెనుకకి తిరిగి ఉంది. ఆవిడ ఆ సబ్బు నురగ లో ఒళ్ళంతా కప్పబడి ఉంది.దీరుడు కి ఎక్కడో ఒక ఆశ మొదలైంది. చూదామా వద్ద?? వదిన లాంటి దానిని ఇలా చూడటం తప్పేమో??
ఏదైనా సరే ఎలాంటి అవకాశం మళ్ళీ రాదు అని.. ఆలా చాటుగా దాక్కొని చూస్తున్నాడు. మహరాణి నడుము చెక్కిన శిల్పం ల కనిపిస్తుంది. ఆ వెనకు ఉన్న కాంతి ఆవిడ తడిసి ఉన్న ఎత్తులపై పడుతుంది. ఎంతో ఆబాగా వెనక్కి ఎప్పుడు తెరుగుతుందా రాణి ఎత్తులు ఎప్పుడు చూదామా అని దీరుడు చూస్తున్నాడు. ఆమెకు పిల్లలు లేరు కానీ మహారాజు రోజు చేసే శృంగారకెలికి మహారాణి ఎత్తులు మంచి బరువు గా ఉన్నాయి. మహారాణి ఎత్తులు చూడగానే దీరుడు లో కల్లోలం ఏర్పడింది. మహారాణి శరీరం అంత దీరుడి కి కనిపిస్తుంది. తన ఆయుధం అప్పటికే గట్టిపడింది.కసిగా చూస్తూ అవకాశం ఉంటే ఒక్క పోటు పొదవటానికి ఆసగా చూస్తుంది. మహారాణి తన అందాలను చూస్తూ మురిసిపోతు తన ఎత్తులు తడుముకుంటుంది. తాను కళ్ళుమూసుకుని ఆలా ఊహల్లో మహారాజు ఆయుధాన్ని గుర్తుతేచుకొని తన వేళ్ళని తన కింద బాగానికి ఒత్తుకుంటుంది. అది చుసిన దీరుడు తన చేతిని ఆయుధం పై వేసి ఊపసాగాడు

మహారాణి చేతి వేళ్ళని తన యోనికి అత్తుకొని లోపలికి బైటకి తీయసాగింది. తన వేగానికి అక్కడ ఉన్న నీళ్ల శబ్దం దీరుడుకి కసిపెంచింది.మహారానిని తన ఆయుధం తో సుఖపెడదామా..? వెళ్లి అమాంతం వాటేసుకుంటే ఏమంటుంది?? ఎంతో మందిని తార్చ, ఒక్క అవకాశం ఇస్తే చాలు దాన్ని నాచుట్టూ తిప్పుకునేలా చేస్తా అని అనుకుంటున్నాడు.అప్పటికి మహారాణి తట్టుకోలేక అక్కడ మెట్ల పైన ఉన్న దండానికి తన పు పెదవులని అనిస్తూ మెల్లగా ఉగసాగింది. వేగం మెల్లగా పెరుగుతూ నోట్లో నుంచి శబ్దలు చేస్తూ ములుగులు చేస్తుంది.దీరుడు కి ధర్యం చాలటం లేదు. దీరుడు చాటున ఉన్న స్థంబానికి తన నెక్కపొడిచిన ఆయుధాన్ని అనిస్తూ తన దండాన్ని ఊపుతున్నాడు. మహారాణి కసిగా తన నోటిలో పూరమ్మల మధ్యలో వేళ్ళని పెట్టి నాకుతూ చివరకరికీ చేరుకుంది. అక్కడ దీరుడు దండం నుంచి ఆవిడ ని అనుభవిస్తున్నాడని అనుకుంటూ నడుముని ఊపుతూ చాలా పెద్దగా కార్చేశాడు. ఇంతలో మహారాణి మహారాణి అని చెలికత్తి సుగుణ వచ్చింది. జరిగినది అంత చెప్పగానే మహారాణి భయం తో తన బట్టలు వేసుకొని కంగారుగా వెళ్తుంటే దీరుడు అప్పుడే వచిన్నట్టు మహారాజు తీసుకురమన్నారు అని తెసుకెళ్లాడు.

స్వరంగా మార్గాన ఆమెను తీస్కొని ఒక్కడే వెళ్ళాడు.వెళ్తుండగా ఆమెను చూస్తున్నాడు. నగ్నంగా ఆవిడ ఎత్తులు గుర్తుకు వస్తున్నాయి. రాణి కి ఎడమ పక్క ఉండటం వాళ్ళ ఆమె జాకెట్ లో నుంచి పైట కింద ఉన్న ఎత్తులు ఆకృతి కనిపిస్తుంది. కంగారుగా నడవటం వాళ్ళ అవి ఉగసగాయి. మహారాణి ఒళ్ళంతా చెమట తో తడిసి ఉంది.ఏ క్షణాన ఏమవుతుంది అని బయపడుతూ ఉండగా… దీరుడు మహారాణి మేడపై ఉన్న చెమటను చూస్తూ అమాంతం తనని వెనుక నుంచి వాటస్కొని తన పెదవులతో తన మెడ కు ఉన్న చెమట ను కసిగా నాకాలన్న కసి పెరిగిపోతుంది. అప్పటికే చాలా దూరం నడవటం వాళ్ళ మహారాణి ఆగిపోయింది. కళ్ళకి ఎప్పుడు అంత దూరం నడిచే అలవాటు లేకపోవటం తో కళ్ళు కందిపోయాయి. ఆ విషయం గమనించిన దీరుడు కాసేపు విశ్రాంతి తెస్కుందామని కూర్చున్నారు.
ఒక వైపు ఆమె అందాలు బోసిగా చుసిన దృశ్యం కనిపిస్తుంది కళ్ళ ముందు వాడికి. మహారాణి కళ్ళు చాపి ఆలా గోడకు వాలి కళ్ళుమూసుకొని ఉంది.

“ఎం చేదాం?? ఉదయం మనవళ్ల కాలేదు ఎప్పుడైనా ఏదోకటి చేయాలి. మహారాజు యుద్ధనికి ఎప్పటికె వెళ్లుంటాడు. తిరిగి వస్తాడో లేదో తెలీదు. రాణి ఒకవేళ ఒప్పుకోకపోతే ఆవిడని హతమార్చినా ఎవ్వరికి తెలీదు, ఒప్పుకుంటే బ్రతికినంత కాలం ఆమెను ఆమె చెలికతెలను కూడా కలిసి అనుభవించొచ్చు ” అని రాణి పక్కకు వెళ్ళాడు.

రాణి ఎదలు తనని పిచ్చివాడిని చేస్తున్నానుయి. “మహారాణి! మీరు ఎక్కువసేపు ekkada ఉండటం మంచిది కాదు. మీరు నడవలేకపోతె నేను సాయం చేస్తాను, మనం వెళ్ళాలి. ఇంకా చాలా దూరం ఉంది “అని రాణి ని లేపటానికి ప్రయత్నిస్తూ ఆమె చంకల మధ్య చెతలు పెట్టి లేపసాగాడు. ఆమె చల్లను తన చేతులతో హత్తుకునేంత దగ్గరగా పెట్టాడు. ఐనా ఆమె లేవలేని స్థితి. ఇక ఆవిడను లేపే నెపం తో అమాంతం చంకలోనుంచి చేతులు పెట్టి లేపుతు ఆమె చల్లని తాకాడు. మహారాణి మొహం లో ఎమన్నా తేడా ఉందేమో అని చూసాడు. చలనం లేదు. పైకి లేపుతు ఆమెను వెనక నుంచి తన గూటాన్ని పిరుధులకు అనుస్తున్నాడు. ఆమెకు గట్టిగా ఏదో తగులుతుంది. కానీ దిరుడి పై అనుమానం రాలేదు. ఆమె స్పర్శకు దిరుడికి ఆవేశం పెరిగిపోతుంది. ఇంక ఆగలేక మహారానిని అమాంతం వెనుక నుంచి హత్తుకున్నాడు. తన చేతులతో మహారాణి రొమ్ములను ఆదుముతు తన వాంఛ నెరవేర్చుకోటానికి ఒక క్షణం కూడా మహారానికి వీలు లేకుండా కామం తో ఉన్న శునకం ల వెనుకనుంచి మహారాణి ఒళ్ళంతా తడిమిస్తున్నాడు.తన నాలుకతో ఆమె చెవుల సంధుల్లో అల్లకల్లోలం చేస్తూ కసిగా ఆమె మెడ ను ఆక్రమించేస్తున్నాడు. మహారానికి ఎం జరుగుతుందో అర్ధం కావట్లేదు. దీరుడు ఇలాంటి వాడు కాదు. ఎప్పుడు ఇలా అవకాశం తెసుకోలేదు.రాణి దేరుడిని వేసుగ్గా ఒక్కసారిగా నెట్టేసింది.

ఇప్పటి వరకు ఎవ్వరు దిరుడిని కథనలేదు. మహారాణి ఇలా చేసేసరికి దిరుడికి కోపం వచ్చింది. మహారాణి ని జుట్టుపట్టుకొని “నిన్ను అనుభవించాలనే కోరిక నువ్వే వచ్చేలా చేసావ్. ఇన్ని రోజ్జుల్లో ఈరోజు నీమీద ఆశ పడలేదు. ఉదయం నువ్వు స్నానం చేస్తుండగా నీ అందాల కు ఆకర్షయితుడిని చేసావ్. నాలో కసిని పెంచావు. ఇ రాజ్యం లో ఎంతో మందితో శృగారం చేసినా నీ మొహం లో ఇ రోజు నేను చుసిన కసి చూడలేదు. నీ కామదాహం నాకు పిచ్చేస్కిస్తుంది. అందుకే.. అందుకే నాకు నిన్ను అనుభవించాలని ఉంది. నా కామావాంఛ తెర్చటానికి నువ్వు ఒప్పుకుంటె నీకు ఎన్నడూ లేని తృప్తిని చూపిస్త “అని అన్నాడు.
మహారాణి దేరుడు మాటలకూ ఎం చెప్పాలో తెలియటం లేదు. తన ప్రాణాలు దిరుడి చేతుల్లోనే ఉన్నాయి. ఒప్పుకోకపోతే ఏమవుతుందో.. ఒప్పుకుంటె జరిగే నష్టం ఏంటి అని ఆలోచిస్తుంది. తన చెలికతెలు దిరుడి పనితనం కోసం మాట్లాడు కుంటే ఒకేసారి విన్నట్టు గ్యాపకం వచ్చింది. మహారాజు మగతనాన్ని తప్ప ఇంకెవ్వరిని రుచిచుడని రానికి జిల పుట్టింది.మహారాజు మగతనం పెద్దదే కానీ పిల్లలు పుట్టకపోవటం తో లోపం నాలో ఉందొ లేదో చూదాం అని ఉపాయం వచ్చింది. దాంతో మహారాణి దిరుడిని చూసి అంగీకారం తెలిపుతూ సిగ్గుపడింది. కానీ ఇ విషయం మన మధ్యలోనే ఉండాలని తన చెవిదగ్గరకు వెళ్లి చెప్తూ తన పెదవులతో దిరుడి పెదవులను కొరికింది.

మహారాణి కి కామ వాంఛ చాలా ఎక్కువే ఉన్నా ఎప్పుడు బైట పడేది కాదు. తన మంత్రిని అన్న అని శంభోదిస్తూ వాడితో రాజు వేటకు వెళ్ళాక పెదవులు దాహం తీర్చుకునేది. మంత్రి ఆయుధం మహారాజు కన్నా చున్నది కానీ మంచి రాశాస్పందన కలిగించగల మొనగాడు. రాజు వేటకు వెళ్లి రెండు రోజులు మూడు రోజులు అయ్యిటప్పుడు మంత్రి మహారానిని రాత్రి పగలు తేడాలేకుండా మహారాణి పు పెదవులుని తన కిటుకులతో స్వర్గం చూపించే వాడు. మహారాణి తొడలని చీలుస్తూ తను లావు అంగాన్ని రాణి కసితేరా దున్నెవడు. ఆమె రాశాలతో ఊరుతున్న బావి ని నాలుకతో జుర్రుకుంటూ ఆమె కు మైకం వచ్చేలా చెసి ఆమె పిరిధులని తన లావు దండం తో కుక్కలా దించే వాడు. మంత్రి ఊపుకి తట్టుకోలేక రాణి అరుపులతో అంతరంగిక మందిరం హోరేతిపోయేది.
నిజానికి మహారానికి మంత్రికి ఇ తొడ సంబంధం ఈనాటిది కాదు. రాణి తన 14 వ యేటా పెద్దమనిషి ఐనప్పుడు తన తండ్రి పక్క రాజ్యం లో ఉన్న తన మిత్రుడు మంత్రికి కబురుపెట్టి వివాహ సంబంధం కోసం అడగగా… పక్క రాజ్యానికి రాజైన వీరసింహ కి పెళ్లి చేయాలనీ అడిగాడు. రాణి నిర్ణయం కోసం మంత్రి రాణి తన అంతరంగిక మధిరం లో ఉందని తెలుసుకొని వెళ్ళాడు.రాణి తన ప్రియుడు రుద్రుడు తో ప్రేమ లో ఉంది. ఎవరు లేరు అనుకొని వాళ్ళు ఇద్దరూ శృగారకేళి లో ఉండగా మంత్రి చాటునుంచి చూడసగాడు. కొంచెం బొద్దుగా ఉన్న రాణి కి అప్పటికే రొమ్ములు చూడగానే కొరుక్కు తినెలా ఉండేవి. తన ఎత్తులను రుద్రుడు చీకుతూ తన వేళ్ళతో రాణి నోట్లో ఆడిస్తూ రాణి ని కిందకి తోయసాగాడు. రాణి పైటను తీసి తన మాదిరిగా ఉన్న ఆయుధం తో రాణి రొమ్ములను చిల్చుతూ రాణి ఎదలను దున్న సాగాడు. మంత్రి ఇదంతా చూసి రాణి ని ఆక్రమించుకోవచ్చని ప్రియుడు రాణి రొమ్ములను దున్నుతుంటే మెల్లగా మంత్రి తన బలిసిన కర్రని రాణి భుజం పై నుంచి అంధుచాడు. కామాకేలి లో నుండి హటాతుగా రాణి భయపడి పావిట సర్దుకున్నది. ప్రియుడు కంగారులో ఎం చేయాలో తెలియక మూలన.
దాక్కుని చూస్తున్నాడు. మంత్రి ఎం భయపడకు ఎవ్వరికి తెలియనివ్వను అని అన్నట్టుగా తన ఆయుధాన్ని రాణి నోటికి అందించాడు. వేరే దారి లేక ఒప్పుకొని తన నోటిలో మొక్కజొన్న పొత్తుల ఉన్న మంత్రి మగతనాన్ని ఇమడకపోయినా బలివిన పెట్టుకొని కుడుస్తుంది. తన ప్రియుడిది ఇంత ముదిరినది కాకపోవటం, ఆమెకు ప్రియుడుది తప్ప ఇంకెవ్వరిది చూడకపోవటం వలన మంత్రి కర్రను చూసి భయపడింది. మెల్లగా అలవాటు పడి.. మంత్రి ఆయుధాన్ని శృతి లో నోట్లో ఉపసాగింది. మంత్రి తన దుస్తులని తీసి బోసి గా తన మొలను రాణి కి చూపిస్తూ.. తన సంచులని పేదలకు అందించాడు. రాణి కి తన ఆయుధం నుంచి వచ్చే ఆముదాన్ని రుచి చూపించి మిగిలినది నీ పిల్లికి ముందు వస్తాను అని చెప్పి వెళ్ళాడు. ఇప్పటి వరకు ఒక ఎదిగిన ఆయుధం రుచి చూడని రాణి ఇలా ఐనా మంత్రి తో తన దాహం తెర్చుకోవాలని అనుకున్నది.

ప్రొయుడు ఇదంతా చూస్తూ తన దుద్ధుని ఓపికగా అవకాశం దిరికితే రాణి పు ప్రవేశం చేద్దామని చూస్తున్నాడు. కానీ ఇప్పుడు రాణి మంత్రి రుచికి ఇష్టపడి రుద్రుడిని ఇంకెప్పుడు రావొద్దని చెప్పి వెళ్ళకోట్టింది

4.3
3
votes
Article Rating