స్వాతి ఆంటీ తో కాపురం….

హయ్ న పేరు సతీష్ నేను 21 డిగ్రీ అయ్యి కాలీగ ఉన్న , మాది విజయవాడ ఉద్యోగం కొసం వేతుకుతున్న అయితే కాలీగ ఉన్న అని రైస్ మిల్ లో ఉద్యోగం చేస్తున్న అయితే రైస్ మిల్ ఒనర్ పేరు రాంబాబు వయస్సు 45 వాళ్ళ ఆవిడ స్వాతి వయస్సు 33 ఇల కాలం గడుస్తుండగ ఒక రోజు స్వాతి ని షాపింగ్ కి తీసుకోని వెళ్ళు అన్నాడు నన్ను వెళ్ళా అన్ని కొని బిర్యాని తిని ఇంటికి బయల్దేరాం వచ్చే పాటు కి రాత్రి 11 అ‌యింది అంకులేమౌ ఇవాల లేట్ అయింది పోద్దునే వెళ్ళు అన్నాడు సరే అని అన్నం తిని పడుకున్నా 1 గంట కి మెలుకో వచ్చి వాటర్ కి లేచ వాటర్ తాగి వస్తుంటే రూమ్ లో నుంచి ముూలుగులు వినపడినయ్ సరే అని దెగ్గరికి కి వేళ్ళి వింటున్న హహహ….యాయా…యస్ యస్ ..అని వినపడినయ్ సరే అని వెంటిలేటర్ దెగ్గరికి వెళ్ళా అంత కనపడుతుంది స్వాతి ఆంటీ అంకుల్ ని గట్టిగ కౌగలించుకుని ముూలుగుతుంది హహహ…మ్ మ్ మ్ అబ్బహహహహ అలాగే ఊపు హమ్మ … అంటుంది కాసేపటికి అంకుల్ కార్చేసాడు అంటీ ఎమౌ ఎవండీ కాసేపు ఊపండి రండి కాసేపు ఎక్కండి…అని లాగుతుంది ఛీ …..చేతకాని యదవ అని తిట్టుకుంటూ బయటికి వస్తుంటే నేను వేళ్ళి నిద్రపోయి నట్టు వుంటే ఆంటీ నన్ను చూసి కింద రుద్దు కుంటుంది కాసేపటికి ఆంటీ వంట గది లో క్యారేట్ తీసుకోని వెళ్ళింది తర్వాత రోజు నుంచి నన్ను వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండేల చేసింది తర్వాత కోన్ని రోజులకు అంకుల్ ఊరు వెళ్ళాసి వచ్చింది వేళ్తా అంటీ ని మంచిగ చూ సుకో అనాడు ఆరోజు రాత్రి స్వాతి ఆంటీ నైట్ న రూమ్ కి వచ్చి అమాంతంగ కౌగలించుకోని సతీష్ నన్ను సుఖ పెట్టవ అంది ఆంటీ అది అంకుల్ కి తెలిస్తే అన్న ఎలా తెలుసుద్జి అంది నువ్వు చెప్పకు నేను చేప్పను అంది అయితే సరే అన్న ఇక తలుపు వేసింది ఇద్దరం కౌగలించుకోని ముద్దులు పేడుతూ ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు పడుకోని ముద్దులు పేట్టుకుని సళ్ళు పిసుకుతుంటే ఆంటీ అబ్బ సూపర్ హ హ..రా అంది జాకేట్ తీసి సళ్ళు చీకుతున్న ఆంటీ ఎమౌ చీకు అలాగే చీకు హహ అమ్మ…… అబ్బ కింద తడి అవుతుంది ఈ చీకుడు ఎంట్రా న మెుగుడ అంటు తల ని గట్టిగ కౌగలించుకుని ముూలుగుతుంది….హ హ హ హ హ హ హ …మ్ మ్ మ్ మ్ మ్…అని ఇద్దరం నగ్నంగ అయ్యాంనేను దాని పూకునాకటం మెదలు అర్దగంట చీక దాని కి కారింది హహ గ హ హ హ వామెు దేంగకుండ మ్ కార్పించావ్ గర న మెగుడ న రంకు మెుగుడ ఇక ర ఎక్కు అంది ఇక దెంగటం మెదలు పెట్టా స్వాతి ఆంటీ ఎమౌ అది అలాగే తోయ్ పెటు హమ్మ అది అలాగే తోయ్ కోట్టు కోట్టు….హ.హ.హ.హ తోయ్ అది హమ్మ సతీష్ నాకు కారిపోయేల వుంది అంది అయిన తోస్తున్న ని నన్ను గట్టిగ కౌగలించుకుని ముూలుగుతుంది హహహ అంటుంది కాసేపటికి గట్టిగ వాటేసుకుని కార్చింది తర్వాత 5నిమి కి స్వాతి ని గట్టిగ పేట్టుకుని కౌగలించుకోని ముద్దులు పేడుతూ కార్చేసా అబ్బ న రంకు మెుగుడ ఇవాల నుంచి అంది నేను కూడ కౌగలించుకున్న తను ఐ లవ్ యు సతీష్ అంది నేను కూడ ఐలవ్ యు అన్న మళ్ళి ఇంకోసారీ వేసుకున్నాం తర్వాత అంటీ న చెవి లో న కోరిక తీరంది ర న మెుగుడ అంటు ముద్దులు పేట్టుకుని కౌగలించుకోని పడుకున్నాం