ముస్లిం అంటీ తో నేను

నా పేరు మహేష్ 1స్ట్ టైం ఈ స్టోరి రాస్తున్నాను ..ఇది నా రియల్ కథ.. ఇక స్టోరీ లోకి వెళ్దాం

ఇది నేను బి టెక్ ..2 ఇయర్ లో ఉన్నప్పుడు కథ… నాకు సెక్స్ పిచ్చి బాగా ఎక్కువ ..డైలీ hp చేస్కోవడం అలవాటు ….bf లు ఎక్కువ చూసి hp చేస్కునేవాన్ని… ఎలా అయినా ఒకర్ని అయిన దెంగాలి అనుకున్న. ..అప్పుడే మా ఫ్రెండ్. ఒక muslim. అంటే …..నెంబర్ ఇచ్చి. చాలా బాగుంటుంది. …నీకు. ఎక్కపటినుంచో కోరిక ఉంది కదా ..తీర్చుకో అన్నాడు. …నేను నెంబర్ తీసుకొని తనకి msg చేస ఎవరు అన్నది. ….నేను నా ఫ్రెండ్ name చెప్పి అతను ఇచ్చాడు అన్నాను ok అంది ….

ఇక చాట్ చేయడం start చేస one డే ..మీరు చాలా బాగుంటారు అని మా ఫ్రెండ్ చెప్పాడు i love u అన్న తాను కోప్పడిన. హ్యాపీ ఫీల్ ఐ అంతలేదు లే అంది ..నేను మిమ్మల్ని ఒక్కసారి చూడాలి. అన్నాను తాను ok అంది. మా స్టీట్ బైట నుంచి వచ్చి ఒకసారి కనిపించు అంది. …..వెళ్ళాను 8pm. తనని నేను చూసి shock ఎందుకంటే తాను మా అక్క వల్ల classmate. బట్ తనకి తెలీదు నేను ఎవరు అని. ….తాను నన్ను చూడగానే హ్యాపీ feel అయింది ఎందుకంటే నేను handsome గా unta. …..తాను నను చూసి ఆగలేక ఇంటి ముందే కిస్ పెట్టింది ….అదే నా లైఫ్ లో 1స్ట్ కిస్. నేను గట్టిగా కొరికి. సల్లు వట్టను….తను ఇంకా ఇంట్లో ఎవరో పిలుస్తుంటే.

వెళ్ళిపోయింది …నాకు ఇంకా తానే కల్లోకి వస్తుంది ఎలా అయినా దెంగాలి అనుకున్న ….తనకి msg చేస నువ్ చాలా అందంగా ఉన్నావ్ అని. తాను నువ్ కూడా అంది. నిన్ను చూడాలి. అన్నాను. మీ ఇంటికి వస్తా తాను ok అంది …నేను ఇంటి దగ్గరి కి వెళ్లి కాల్ చేస. తాను main డోర్ ఓపెన్ చేసి నన్ను లోపలికి పిలిచి డోర్ చ్లొసె చేసింది. ….వాళ్ళ. ఇంట్లో 2 రూమ్స్ ఉన్నాయి ఒక రూమ్ లో వల్ల sister ఉంటుంది అని. చెప్పింది ..అమ్మ నాన్న తిరుపతి లో ఉంటారు అని. తన husband. వదిలేసి వేరే ammai తో ఉంటన్నాడు. అని. ఒక son అని nidrapotunna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *