నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది అప్పటినుంచి

నేను వీసగ్ లో బీ.కామ్ చేసి హైడ్ లో జాబ్ జాయ్న్ అయ్యాను. నేను కాలేజ్ చదివే రోజులలో మంచి ఫ్రెండ్ ఉండేది.దాని పేరు ప్రియాంక (పేరు మార్చబడింది). తాను నేను హైడ్ వచిన తరువాత రెగ్యులర్ గా ఫోన్ లో టచ్ ఉండేది. అలా కొన్ని రోకులా తరువాత మయ ఇద్దరి మధ్య మంచి ఫ్రెండ్‌షిప్ ఇంకా ఎక్కువగా ఏర్పడింది. వల్ల అమ్మ గారు డుబై లో హౌస్కీపింగ్ పని చేస్తారు.

అలా చాలా రోజుల మయ ఫోన్ ఫ్రెండ్‌షిప్ పెరిగిన తరువాత తన నుంచి ఒక ఫోన్ వచింది. తనకి జాబ్ వచింది బ్యాంగలుర్ లో అని నేను చాలా సంతోషించాను. నాకు ఆ అమ్మాయి మీద ఎలాంటి దురుదేశం లేదు. తాను బ్ల్ర్ లో నేను హైడ్ లో జాబ్ చేస్తుండగా మయ కాలేజ్ మాటే వచ్చాడు హైడ్ కి. వాడు రిసీవ్ చేసుకోడానికి స్టేషన్ వెళ్ళాను. అప్పుడు రూమ్ కి వచ్చాక రెడీ ఐయే ఎవరి పనికి వాళ్ళం వెళ్ళిపోయాము. సాయంత్రం కలుసుకొన్నాము.

అప్పుడు అందరి గురుంచి టాపిక్స్ వచాయి. అప్పుడు నాకు తెలిసింది ఏమంటే నా ఫ్రెండ్ ప్రియాంక గురుంచి తెలిసింది. వాడు చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు,ఫర్స్ట్ నాకు కోపం వచింది. నా ఫ్రెండ్ ఇలా ఎండ్‌కూ చేసింది అని. తరువాత ఆలోచించగా నేను ఎందుకు ట్రై చేయకూడదు అని అలోచించాను. నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది అప్పటినుంచి. తరువాతే నా ఫ్రెండ్ తో నేను మామూలుగా మాట్లాడదను. ఒక రోజు నేను థంకి ఒక బూతు సందేశం పంపాను, తాను నాకు ఇంకా పెద్దది పంపింది.

నేను రేచి పోయి ఇంకా పంపడం మొడులు పెట్టాను, అప్పుడు నేను తన తో డిఫరెంట్ గా మాట్లాడం మొదలు పెట్టాను, దాన్ని నేను మెల్లగా నేను విన్న సంగతి అడిగాను ఆది అంత అబ్బాద్దం అని చెప్పింది. కానీ నేను నా ఫ్రెండ్స్ అందరి తో తెలుసుకున్నాను ఆది నిజంగా అలా చేసింది అని గా. ఆది తరువాత చూపిస్తాను అంది. ఒక రోజు మామూలుగా దాంన్‌తో ఫోన్ మాట్లాడుతుంటెయ్ మయ మధ్య పుట్టు మచ్చలా టాపిక్ వచింది. అప్పుడు ఆది సుద్దెంగా నా కుడి సల్ల కింద ఒక పుట్టు మచ్చా ఉంది అని చెప్పింది.నేను షాక్ అంతే తరువాత తరువాత నేను దాని ఫోన్ లో డెంగడాం మొదలు పెట్టాను. మెల్లగా తన బ్రా సైస్ గురుంచి తన పంట్‌య్ సైస్ గురుంచి అడిగాను. ఆది చెప్పిన తరువాత నేను దాని నాకు అవి చూపించమని అడిగాను. అప్పుడు అర్ధమైంది నాకు ఇది పడిపోతుంధీ అని. ఇంకా హైడ్ తీసుకుని రావడమే అని అనుకున్నాను. హైడ్ రమ్మన్నాను. ఒక రోజు ప్రియాంక హైడ్ వచీనిది నేను దాన్ని పిక్ ఉప్ చేయడానికి వెళ్ళాను. అక్కడ సడన్ గా ఆది యెల్లొ చుడిఢర్ వేసుకుని ఉంది. బండి నడిపేటప్పుడు దానికి చెప్పాను నేను ఏమీ శాల్లు బాగా పెంచావు. నవ నవ లాడుతున్నాయి. ఆది సిగ్గు పడింది. మెల్లగా రూమ్ కి చేరు కున్నాము. తిఫ్ఫిన్ చేసాము తరువాత స్నానం చేసింది మెల్లగా ఆది రెసస్ మార్చుకుని బొట్టు పెట్టు కుంటోంది అప్పుడు నేను దాన్ని మెల్లగా వెనకనుంచి కౌగిలించుకున్నాను. ముద్దు కూడా పెట్టుకున్నాను. ఆది నన్ను వెనాకి నెట్టింది. తరువాత మేము హైడ్ తిరిగ్దనికి వెళ్ళాము. రాత్రి అయింది వచేటప్పటికీ. ఇంకా పడుకున్నాము. అప్పుడు మెల్లగా నేను దాన్ని మీద చెయ్ వేసి మాట్లూడుతుంటే ఆది పడుకునిపోయింది. మెల్లగా నేను దాన్ని సల్ల మీద చేయి వేశాను.నాకు షాక్ కొట్టినట్టు అయింది కింద న సల లేచో పోయింది. మెల్లగా నేను దన్న సల్ల మీద చేయి వేసి రర్ున్నాను అప్పుడు ప్రియాంక ఇంకా పడుకుని ఉంది. ఆళ్ళ రాటుంటే ఆది ఏమీ అనట్లేదు అని నేను ఇంకొచమ్ అడ్వాన్స్ అయ్యాను. మెల్లగా నేను దాని కల్లా మీద నా కాలు వేశాను.అప్పుడు దాని గుడ్డ న సల కి తగిలేలా పడుకుని ఉన్నాను.

మెల్లాగ్ దాన్ని సల్ల మీద నేను చేటహో గటిఇగ నొక్కను.ఇంకా లబం లేదని దాన్ని వెళ్ళాకీల పడుకోమని లాగని. అంతేయ్ నేను దాన్ని మీద ఎక్కేసి దాన్ని శాల్లు నొక్కెస్తున్నాను. ఆది పట్టించుకోలేదు అప్పుడు మెల్లగా దాన్ని కూచో పెట్టి తన దాన్ని డ్రెస్ సిప్ విప్పేసాను. మెల్లగా ఆ డ్రెస్ తీసేసిన తరువాత ఆది బ్రా లో ఉంది. అప్పుడు డార్లింగ్ ఏమీ శాల్లు పెంచవే నువ్వు ఇవి ఇవాళ్టి నుంచి నావే నా సొంతం అని పిస్కేసను. ఆది మెలల్గా నీకు అంత నచ్చాయ ర అని అడిగింది. నచ్చడమా నచ్చడంనర అని గట్టిగా పిశ్కెస్తూ ఇవా ఇవాళ్టి నుంచి నా సొంతం అని అంది మీద ముద్దు పెట్టుకున్నాను. ప్రియాంక అప్ప్‌డు నా నెట్టి మీద ముద్దు పెట్టింది. నేను మెల్లగా దాన్ని పెదాల మీద ముద్దు పెట్టుకున్నాను.తరువహ్త దాన్ని నాలుక ని ఫుల్ గా చీస్కేసను.అపుడు మెలల్గా మెడ మీద బుగ్గల మీద ముద్దుపెట్టుకుని డార్లింగ్ ఈ శాల్లు నాకు ఇవ్వవ అని అడిగాను. మెల్లగా బ్రా అంచుల మీద ముద్దు పెట్టి దాన్ని శాల్లు చుత్తో ముద్దు పెట్టాను. మెల్లగా దాన్ని సల్ల మీద చీకుతున్నాను.ఇంకా బ్రా తెసేయాలేదు. ఒక శాల్లు చీకుతో రెండో డి పిశ్కెస్తునన్‌ను. ఇంకా ఈ శాల్లు నవి అనుకుంటూ దాన్ని తెగ చీకను. మెల్లగా దాన్ని బ్రా విప్పి పడేసి ఆ శాల్లు చూసి షాక్ అయ్యా. అప్పుడు డార్లింగ్ నీ సల్లకి నేను బానిసను ఇంకా నువ్వు ఏమీ చెప్పిన చేస్తాను దానికి బదులు నువ్వు నీ శాల్లు నాకు ఇస్తేయ్ చాలు అన్నాను. ఇంకా గట్టిగా పిస్కుతూ దాన్ని సల్ల మీద నా అధికారం చూపించాను.మెల్లగా డార్లింగ్ అని ఆంధీ. అంతే నోట్లో పెట్టుకుని అలా చీస్కతుంటే నా మనసౌ గాల్లో తేలిపోతోంది నమ్మంది.ఆ శాల్లు అంత గట్టిగా మరయు గుండ్రముగా ఉన్నాయి. ఒకటి చీకుతూ రెండోది పిసుకుతుంటే పీఛెక్కి పోయింది దాన్నికి. ఇంకా నన్ను గట్టిగా దాన్ని సల్లకి అదిమి పట్టుణుకుని ఇంకా చీకో ర డార్లింగ్ అని ఆంధీ. అంతే నేను రెచ్చిపోయి ఇంకా ఇంకా మార్చి మర్సీ చీకుంఠుంటే ఆది రెచ్చిపోతోంది. ఇంకా నా వల్ల కావట్లేదని నన్ను తన పెదాలతో నా పెదాల మీద కొరికింధీ. మెల్లగా దాన్ని పడుకోపెట్తి దాన్ని పంత్(పంజాబీ డ్రెస్ కిందది) నద లాగసేను.అప్పుడు దాన్ని పంత్ మెల్లగా విప్పేసాను అంతే ఆది ఒక్క పంట్‌య్ మాత్రమే ఉంది. అంతే నా సల టక్కు మని లేచింది. ఒకసారి దాని పంట్‌య్ మీద నుంచే ముద్దు పెట్టుకున్నాను ఒక సారి లైఫ్ పూకు వాసన చూసేటప్పటికీ నాకు పిచ్చి ఎక్కి పోయింది. వెంటనే నేను దాని పంట్‌య్ ఇప్పే అవతల పారేశాను. అంతే దాని కాలి వేలు నుంచి దాని పూకు వరకు ముద్దు పెట్టుకున్నాను. ఇంకా నా వల్ల కాక దాని పూకు ముద్దు పెట్టుకుని న సల మీద ఐ చెయ్ వేసింది.అంతే దానికి నా సల ఇచ్చేశాను చీకు అని నోట్లో పెట్టబోయను. డార్లింగ్ నది చీకితే నేను నీధి నాకుత అని చెప్పాను.

ఆది బెట్టు క్చేసింది నేను డార్లింగ్ ఇద్దరికి మ్సాయా వస్తుంది నేను చెప్పినట్టు చేస్తే అని చెప్ప బతిమల అప్పుడు ఆది లాస్ట్ కి ఒప్పుకుంది. వెంటనే నేను దాని నోట్లో పెట్టి నా సుల్ల్ చీకించుకుంటున్నాను.సరిగ్గ్‌గా చీకవే డార్లింగ్ అని చెప్ప ఐన దానికి అర్ధం కాలేదు. అప్పుడు నేను దాన్ని వేలు తీసుకొని ఎలా చీకలో నేర్పించాను అప్పుడు ప్రియాంక నా సల చీకడం మొదలు పెట్టింది. డార్లింగ్ అలాగే చీకో అని నేను దాన్ని మొహం మీద నా సల పెట్టినను. ఇంకా చీకడం మొదలు పెట్టింది అంతే లాన్‌జ అలా చీకవే అంతే అలాగా అలాగే అని చెప్పి చీకించుకొంటున్నాను. ప్రియాంక నేను లాన్‌జ అని పిలవగానే షాక్ అయింది ఏమిటి నన్ను అలా పిలుస్తున్నావు అని అడిగింది. మాటలు తరువాత ముందు నాది చీకవే లాన్‌జ అని నేను దాన్ని నోట్లో పెట్టి దెంగుతున్నాను. గైస్ మిగిలిన స్టోరీ మీ మీ ఫీడ్‌బ్యాక్ ద్వారా ఆధారపడి ఉంటుంది. నాకు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తే ఇంకా ఏమీ జరిగింది అన్నది పంపిస్తా.6115339cookie-checkనాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది అప్పటినుంచి