హాపీ ఫామిలీ సౌజీ!

మాధవి భర్త పోయి 9 నెలలు అయింది. ఆమెకు 43 వయసు. ఆమెకు ఒక కొడుకు రవి, ఒక కూతురు పద్మ. కొడుక్కు 21, కూతురికి 23. తండ్రి ఉద్యోగం రవికి ఇచ్చారు. ఉండటానికి ఇల్లు ఉంది. కేవలం మొగుడు పక్కలో లేదు అనే దిగులు తప్ప జీవితం సాఫీగా సాగిపోతూ ఉంది.ఈ 9 నెలల్లో మాధవి భర్తను క్రమక్రమంగా మరిచిపోతూ ఉంది కానీ రాత్రిళ్లు పక్క మీద పడుకొంటే మాత్రం మొగుడు గుర్తుకొస్తున్నాడు. అయినా మాధవికి ఇప్పుడు బాగా దెంగించుకొనే వయసు. పూకులో బాగా జిల పుట్టే వయసు. ఏ బాదరబందీ లేని వయసు. కూతురి పెళ్లి చేసేస్తే ఇంక చీకూ చింతా లేదు. అదొక్కటే సమస్య మాధవికి.

రాత్రిళ్లు బెడ్ ఎక్కితే పూకులో జిల సమస్య ఎటూ ఉండనే ఉంది.ఇలా జీవితం సాగిపోతూ ఉంది. తొమ్మిదవ నెల నిండేలోపల మాధవి కూతురు పద్మ ను తీసుకొని పుట్టింటి వెళ్లింది. మాధవి చెల్లెలు కూడా మాధవిని తీసుకొని వెళ్లి చీర పెట్టి పంపింది. కానీ పద్మను నాలుగు రోజులు తరువాత పంపిస్తానని తమ ఇంట్లో ఉంచుకుంది. మాధవి ఒక్కతే తన ఇంటికి వచ్చింది. ఒంటరిగా వచ్చిన అమ్మను చూచాడు రవి.”అమ్మా అమ్మా అక్క ఏదే.” అని అడిగాడు. “అక్క మీ పిన్ని వాళ్ల ఇంట్లొ ఉందిరా. నాలుగు రోజులు ఉండమంటే ఉంచాను” అంది అమ్మ”అది కాదే మనం ఉండేదే ముగ్గురం. అందులో అక్క బయట ఉంటే ఎలాగమ్మా” అన్నాడు రవి.పద్మను చూడంది ఒక్క రోజు కూడా ఉండలేదు రవి. దానికి వేరే కారణం ఉంది.

రవికి లావు పాటి పిర్రలు, లావుగా బలిసిన తొడలు, ఎత్తైన పిర్రలు ఉన్న వాళ్లు ఎంతో ఇష్టం. అల్లాంటి వాళ్లంతే పడి చస్తాడు.పద్మక్క దాదాపు అలాగే ఉంటుంది. పద్మ నడుస్తుంటే దాని పిర్రలు పైకి కిందికి గమ్మత్తుగా ఊగుతుంటే మొడ్డ నలుపుకొనె వాడు. అక్క స్నానం చెయ్యగానే వెంటనే బాత్ రూం లోకి దూరే వాడు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *