కిరాణా షాప్ ఆంటీ తో దెంగులాట part-2

అలాగా ఆ రోజు ఆంటీ ని దెంగి ఇంటికి వెళ్లను…
తరువాత నేను ఇంటికి వేలే సరికి మా అమ్మ రూమ్ లో సౌండ్ లు వస్తున్నాయి ఏమిట అని కిటికీ లోంచి చూసాను అంతే నేను షాక్…

కిరాణా షాప్ ఆంటీ తో దెంగులాట part-1→
మా ఇంటి పక్క అంకులు మొడ మా అమ్మ నోటిలో పెట్టుకుని సీకుతుంది మా అమ్మ వంటి మీద నూలుపొగు లేదు మా అమ్మ ని నేను ఎపుడు బట్టలు లేకుండా చూడలేదు మా అమ్మ లో చేలా అందం దాచుకుని వుంది ఇంతకీ మా ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పలేదు కదా..
మా అమ్మ పేరు గంగ, మా నాన్న పేరు వెంకన్న మా నాన్న ఫుల్ తాగుబోతు మా అమ్మ ని సుఖపెటే వాడు కాదు ముందు బాగానే వుండే వాడు మా ఇంటి పక్క అంకుల్ మా నాన్న ని తాగుబోతులోకి దించాడు…మా అమ్మ ఏజ్ 37 అయినా 25లాగా ఉంటది మా అమ్మ చేలా సెక్సీ గా ఉంటది..
నేను అమ్మ ని అంకుల్ ని అలాగా చూసాను అంకుల్ అంటున్నాడు ని కొడుకు ఎక్కడికి వేలాడు వాడిని బయటకి పంపాను.. ఓకే అయినా మీ అయన ని పాడుచేసింది నేనే నేను నిను చూడగానే దెంగాలి అని పించింది కానీ మీ అయన నాకు అడు..
సరే కానీ మన పని చేసుకుందాం అని అమ్మ బయలని గట్టిగా పిసికాడు అమ్మ అబ్బా మెలిగా పిసుకు నొపిగా వుంది ముచికాలాని గట్టిగా కోరికడు అమ్మ బయలు చేలా చిన్నవి వాటిని బాగా సగాడిశాడు తరువాత మెల్లగా తొడలని పాముటు వాడి మొడ తీసి అమ్మ పూకులో పెట్టాడు అమ్మ గట్టిగా అరుస్తూ ములుగుతుంది వాళ్లని అలాగా చూసి మా మొదని నలుపుకుంటున్నాను…
వాళ్లు ఇద్దరు బాగా దెంగించుకున్నారు.. తరువాత అంకుల్ బయటికి వెళిపోయాడు నేను ఏమి తేలినట్టు ఇంట్లోకి వెళ్లను అమ్మ చీర మీద రసం వుంది ఏంటి అమ్మ చీర మీద ఏమో రా సరే నాడు భోజనం చేదాం.. అప్పటి నుంచి అమ్మ ని కూడా దెంగాలి అని కోరిక పుటింది..
ఒక పక్క ఆంటీ ఒక పక్క అమ్మ ఇద్దరిని ఎలాగ దెంగాలి అని ఆలోచించాను అమ్మ ని దెంగడం ఎలాగ ఓపించాలి అని అనుకుని అలాగా పడుకుని మొర్నిగ్ లెగిసి ఆంటీ దగ్గరకు వెళ్లి ఆంటీ బయలను గట్టిగా పిసికి పూకులో వేలు పేటి సాయంత్రం వస్తా అని చెప్పేసి వచ్చేసాను….ఇంకా వుంది నెక్స్ట్ పార్టు లో చెపుతా…
Yevarikayina auntys, ammayilu,korikalu vunte.. ki msg cheyandi
ఎవరికైన పెళ్లి అయినా అంటీలు పెద్దమనిషి అయినా అమ్మాయిలు కోరికలు ఉంటే తెలుగు వాళ్లకి మాత్రమే పైన vuna gmail కిమెస్సేజ్ చేయండి… Bye. నెక్స్ట్ పార్టు లో kaludam