ఫాతిమాఫాతిమా Sex Story

నా పేరు రామి రెడ్డి, నేను కాలేజ్ లో డిగ్రీ థర్డ్ యియర్ లో చదువుతున్నప్పుడు జరిగిన సంఘటన ఇది. మా వూళ్ళో మాకు పొలాలు ఉన్నై. మా నాన్న గారు పొలం పనులుచూచుకుంటూ వూళ్ళోనే ఉన్నారు. నాకొక తమ్ముడు పదో క్లాస్ వూళ్ళోనే చదువుతున్నాడు. మా వూళ్ళొ డిగ్రీ కాలేజ్ లేదు. అందుకని మా నాన్నవాళ్ళు నన్ను పట్నంలో చదువుకో మని దగ్గరలోఉన్న వూరికి వచ్చి ఒక సింగిల్ రూం ఇంట్లో రెంట్ కి దింపి కావలసిన డబ్బు పంపి చదువూకోమని చెప్పారు. నేనుంటున్న ఇల్లు వూరికి కొంచెం దూరంగా ఎక్కువ జనాభాలేని చోట ఉన్నది. రెంట్ కూడా తక్కువే. చూట్టు ప్రహరీగోడ వెనుక బావి, ఒక మామిడి, మునగ వేప చెట్ట్లు ఉన్నై. నేను రైతుబిడ్డను కాబట్టి చూట్టూ కొన్ని పూల మొక్కలు వేసి పెంచాను. సాయత్రంపూట మొక్కల పని చూచుకుంటాను.

లాస్ట్ ఇయర్ మా ఇంట్లో చేసే పనిమనిషి వెళ్ళిపోయింది. ఓ మంథ్ తర్వాత ఒక అమ్మాయి వచ్చి “సార్ ఇంట్లో పనికి మనిషి కావాలా?” అని అడిగింది. ఆమెకు 25-28 వయసు ఉంటుంది. మనిషి చామనచాయ. కాయకష్టం చేసుకునే వాళ్లలాగ సాలిడ్ గా ఉన్నది. సళ్ళు ఓ మొస్తర సైజ్ అంటే చిన్నసైజ్ కమలా పళ్ళ లా ఉన్నై. సన్నటి నడుము కోల ముక్కూ పెద్ద కళ్ళు…చూడటానికి బాగున్నది.  “నీ పేరేమితి” అన్నాను. “నా పేరు ఫతిమా” అన్నది. “అంటే నువ్వు ముస్లింవా?” అని అడిగాను. “ఔనుసార్. మా ఆయన కార్పెంటర్. పక్క వూళ్ళో ఒక షాప్ ఉన్నది. ప్రొద్దుటే అక్కడికి వెళ్తాడు సార్. సాయంత్రం చీకటి పడ్డాక వస్తాడు సార్. నాకు చాలా టైం ఉంటుంది సార్. నాగాలు అస్సలు పెట్టను. మీకేమీ ప్రాబ్లం ఉండదుసార్. రెండుపూట్లా వస్తాను సార్” అని ఊపిరి తిప్పుకోకుండా తన బయొ డాటా అంతా చెప్పేసింది. “సరే ఎంత కావాలి. పొద్దున ఇల్లు వాకిలి చిమ్మి, గిన్నెలూ బట్టలు ఉతికి ఆరెయ్యాలి. నీకు వంట చాతవా? మా హిండూ వంట చేస్తావా?” అని అడిగా. “వంట బాగా చేస్తాను సార్. ఇంతకుముందు ఒకరింట్లో వంట చేసి అన్నీ నేర్చుకున్నను సార్. నెలకు వెయ్యి రూపాయలు ఇవ్వండిసార్. అన్నీ లోటులేకుండా చేసిపెడతాను సార్. అప్పుడప్పుడు ఇంకేమైనా ఎగస్ట్రా ఐనా చేస్తాను సార్!” అన్నది. ‘ఎగస్ట్రా అంటే” అని దానివైపు చూచాను. “అంటే …అంటే” అని ఒక్క అరనిమిషం ఆగి దుమ్ములు దులపటం లాంటివి కూడా చెస్తాను సార్!” నేను దాని వైపు కొంచెం గుచ్చి గుచ్చి చూచాను. అది తలవంచుకొని ” అక్కరలేకపోతే పరవాలేదు సార్!” అన్నది.
“సరే రేపటి నుంచి పనిలోకిరా. నీకు పిల్లలా?” అని అడిగాను. “లేరు సార్. మా ఆయనకు కొంచెం వయసు ఎక్కువసార్. నాకు పిల్లలు పుట్టలేదని ఇంకొక అమ్మాయిని కూడా చేసుకున్నాడుసార్. అది నాకన్నా నాలుగేళ్ళు చిన్నది.  దానికి కూడా ఇంకా పిల్లలు పుట్టలేదు సార్”  ” ఇప్పుడేమన్న పని ఉంటే చెప్పంది. ఇప్పుడు చేసి వెళ్తాను” అన్నది.

“సరే వంటింట్లో గిన్నెలు ఉన్నై. వెనకాల బావి దగ్గరేసుకొని కడిగేసి ఇంట్లో పెట్టు. ఇంకా టైముంటే బట్టలు కూడా ఉతికి ఆరెయ్” అన్నాను. అప్పుడదిగింది. “మీరొక్కరేనా ఉంటున్నది? ఇంట్లే ఇంకా ఆడవాళెవ్వరూ లేరా?” అని అడిగింది. “నేనొక్కడినే. ఐతే పని చెయ్యవా” అని అడిగాను. అది ” అబ్బే అలా ఏమీ లెదు సార్. నాకేమీ బయం లేదు సార్!” అన్నది.  ఫతీమా ఇంట్లోకి వచ్చి నా గది చూచి ” మీ గది కూడా మీరు ఓ కే అంటే సర్ది పెడతాను సార్.” అన్నది. నాది ఒక్క గది ఇల్లు. వెనక కిచెన్. అది గదిలోనుంచి కిచెన్ లోకి వెళ్ళి గిన్నెలన్నీ బుట్టలో వేసుకొని బావి దగ్గరకు వెళ్ళి నీళ్ళు తోదుకొని పని మొదలు పెట్టింది. దాన్ని చూస్తే నాకెందుకో కొంచెం గుబులు ఐంది. సరే నాలుగు రోజులు కానీ చూద్దాము అనుకున్నాను. మనిషి మాటకారి లాగానె ఉన్నది. మొగుడికి వయసు ఎక్కువన్నది. పొద్దునెళ్లితే రాత్రికే వస్తాడన్నది. సవతి కూద ఉన్నదన్నది. ఇంట్రెస్టింగ్! అనుకొన్నాను.
నా కాలేజ్ తొమ్మిదింటికి. అందుకని పొద్దున్నే 7.30 కల్లా రమ్మని చెప్పాను. నెక్స్ట్ డే 7.30 కల్లా వచ్చింది. నేనప్పుడు కాటన్ షార్ట్ వేసుకొని బావి దగ్గర్ స్నానం చెస్తున్నాను. గది తలుపు వేసి ఉంటే పక్క సందులోనుంచి వచ్చింది.

నన్ను తడి వొంటితో తడి కాటన్ షార్ట్ లో అలానే ఓ నిమిచం చూస్తూ నుల్చుంది.  నేను “ఫతీమా లోపలికివెళ్ళి నా గది సర్దు” అన్నాను. అప్పుడు తేరుకొని తలొంచుకొని గదిలోకెళ్ళింది. నేను వొళ్ళుతుడుచుకొని తవల్ చుట్టుకొని గదిలోకెళ్ళాను. అది నన్ను చూచి ఒక చిన్న స్మైల్ పడేసి కిచెన్లోకి వెళ్ళింది. “ఫాతిమా, కొంచెం టీ పెడతావా?” అన్నాను. సరే సార్. అన్నది. నేను “రెండుకప్పులు పెట్టు. నీవుకూడా ఓక కప్పు పెట్టుకో” అన్నాను. “సరే సార్” అని పదినిమిషాల్లో టీ ఒక కప్పు తెచ్చింది. “నీ టీ ఏది??” అన్నాను. ” నేను అక్కడ తాగుతాను సార్.” అన్నది. “ఏం నా ముందర తాగటానికి సిగ్గా?” అన్నాను. ” అదేమీ లేదు సార్” “ఐతే తెచ్చుకో ఇక్కడే తాగుదాము” అన్నాను. అది తన కప్పు తెచ్చుకున్నది. నెను మంచం మీద కూర్చొని తాగుతున్నాను. అది నుంచొని తాగుతున్నది. “ఇలా కూర్చో” నా మంచం మీద ఓ మూల చూపించాను. అది “వొద్దుసార్” అన్నది. ” ఏం నా మంచం ఎక్కటానికి సిగ్గుగా ఉన్నదా?” అన్నాను. అది ఒక చిరునవ్వు నవ్వి. “అదేమీలేదు సార్!” అన్నది. ఇద్దరం టీ తాగాము. “ఫాతిమా, ఇవ్వాళ నీవు వెళ్ళేముందు, కిచెన్ ఫ్రిజ్ లో గుడ్లున్నై. రెండు రెండు గుడ్ల ఆంలెట్లు వెయ్యి. నేను కాలెజ్ కి వెళ్ళేముందు ఒకటి తిని వెళ్తాను. నువ్వు రెండోది తిను.” అన్నాను. ఫాతిమా నా వైపు ఓరగా చూచి “నాకెందుకు సార్, మీరు తినండి. నేను ఇంటికెళ్ళి చద్దన్నం తింటాను” అన్నది. “ఇంటికెళ్ళి కావాలంటే మళ్ళీ చద్దన్నం తిను. ఇక్కడ మటుకు ఆంలెట్ తిని వెళ్ళు” అన్నాను. ఉల్లి ముక్కలు, మిర్చి ముక్కలు అల్లం ముక్కలూ వేసి ఆంలెట్ చాలా రుచిగా  చేసింది. “ఫాతిమా ఆంలెట్ చాలా రుచిగా ఉన్నది. సాయంత్రం వొచ్చి బంగాళ దుంప కూర పూరీలు చెయ్య గలవా? నీకు వచ్చా?” అని అడిగాను.  “బాగా చేస్తాను సార్. ఎన్నింటికి రమ్మంటారు?” అన్నది. “సాయంత్రం ఐదింటికి రా. ఇంకా లేటైతే, మీ ఆయన వస్తాడుకదా. ముందరే పనైపోతే ఇంటికెళ్ళచ్చు.” అని భావగర్భ్తం గా అన్నాను. దానికి కొంచెం అర్ధమైంది కాని కొంచెం కంఫ్యూజ్డ్ గా అనిపించింది. “సాయంత్రం వచ్చేప్పుడు సుభ్రం గా స్నానం చేసి రా. నాకు అలా అలవాటు.” అన్నాను. ఫాతిమా ” సరే సార్” అని బట్టలు ఉతకటానికి వెళ్లింది. దాని పనై పోయింతర్వాత అది వెళ్తానని చెప్పటానికి వచ్చిని. అప్పుడు నేను . అప్పుడు నేను నేను దాని నడుమ్మీద రెండుచేతులేసి, “సాయంత్రం వస్తావుకదా?” అన్నాను. నా చేతులను వొదిలించకుండా అది వెనక్కి జరిగి “ఐదింటికికదా?” అన్నది.

నేను, “ఎండ ఎక్కువగా ఉంటుందేమో, ఓ జత బట్టలు తెచ్చుకో. కావాలంటే ఇక్కడే స్నానం చేద్దువుగాని. ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది.” అన్నాను. ‘సరే సార్” అని చిన్న స్మైల్ ఇచ్చి వెళ్ళింది.నేను కాలేజీ లో ఉన్నానే కాని ఇంటికెప్పుడెళ్దామా ఎప్పుడు ఐదౌతుందా అనే ధ్యాస లోనే ఉన్నాను. ఏలాగో మూడింటికి ఇంటికి చేరి ఫ్రెష్ ఐ, కొంచెం సేపు రెస్ట్ తీసుకుందామని పడుకున్నాను. కానీ టెన్షన్ తో నిద్ర పట్టలేదు. ఇంతలో తలుపు చప్పుడైంది. ఐదైందనుకొని గడియారం చూచాను. నాలుగున్నరే ఐంది. నేను తలుపు తీసాను. ఫాతీమా లోపలికి వచ్చి తలుపుగ్ గడియ పెట్టింది. నేను దాని నడుము మీద చేతులేసి దగ్గరకు లాక్కున్నాను. అది ” ఆగు బాబూ. చెమటగా ఉన్నది.” అన్నది. నేను దాని చేతిలో సంచీ చూచి “సరే, జత బట్టలు తెచ్చావనుకుంటా!’ అన్నా. “నువ్వు స్నానం చేసిరా. నేను ఇందాకనే చేసాను.” అన్నాను. ఫాతిమా బాథ్రూంలోకెళ్ళి,”సార్ బాథ్రూం గడియ పడటంలేదు” అన్నది. నేను ” పరవాలేదు. ఇక్కడ నేనేగా ఉన్నది. ఇంకెవ్వరూ రారులే. నువ్వు మొదలెట్టు” అన్నాను. ఫాతీమా తలుపు దగ్గరకు లాక్కొని బట్టలు విప్పి గడియకు వేలాడేసి బక్కెట్ నుంచి నీళ్ళు తీసుకొని పోసుకుంది. నెను సందులోనుంచి చూస్తున్నాను. బట్టలు లేకుండా ఫాతిమా చాలా బాగుంది. నేను నెమ్మదిగా తలుపు కొంచెం తోసి, “ఫాతీమా, భ్లేగున్నావే! నీ వీపు రుద్దనా?” అని అడ్గాను. ఫాతీమా ముడుచుకుపోయి “వొద్దు సార్. నా కలవాటే. మీ రెళ్ళండి.” అన్నది. సరే అసలుకే మోసమొస్తుందేమో అని నేను బైటికి వచ్చి నా లుంగీ విప్పి షార్ట్స్ వేసుకొని ఎదురుచూస్తున్నాను. కొద్దిసేపట్లో ఫాతిమా వేరే జత బట్టలు వేసుకొని బైటికొచ్చింది. “ఫాతిమా ఫ్రెష్ గా స్నానం చేసి మంచి గులాబీ లాగా ఫ్రెష్ గా ఉన్నావే! ఒక్క ముద్దిస్తావా?” అన్నాను. అది తలవొంచుకొని, “ఎప్పుడూ అలా చెయ్యలేదు సార్!” అన్నది.
“నీ మొగుడు నిన్నెప్పుడూ ముద్దు పెట్టుకోలేదా?” అని అదిగాను.

“మా వాడికి ముద్దులూ సరసాలూ ఏమీ ఉండవు సార్. వాడికి మూడ్ వచ్చినప్పుడు నేరుగా ఎక్కేస్తాడుసార్. నాకు ఇంకా మూడ్రాలేదు, కొంచెంసేపు అగ్గు అన్నా వినదుసార్. ఎక్కి నాలుగూపులు ఊపి దున్నపోతులా పడుకోని తెల్లారిందాకా నిద్ర పోతాడు సార్.”
“మరి వాడు రెండో పెళ్ళాంతొ సరిగ్గా చేస్తాడేమో” అన్నాను.
“దానితో కూడా అంతే సార్. చాలా సార్లు నా ఎదురుగానే దాని బట్టలు విప్పి దాని మీద ఎక్కుతాడుసార్. అది కుయ్యో మొర్రో అంటున్నా వినడుసార్! మాకు తల్లక్ ఇవ్వరా అంటే ఇవ్వడుసార్! మేము వాడితో నరకం అనుభవిస్తున్నాము సార్!” అని కన్నీళ్ళు పెట్టుకుంది.
“అయ్యో అలానా? నేనేమైనా సహాయం చెయ్యనా?” అంటూ దానిని దగ్గరకు లాక్కొని కావలించుకున్నాను. అది కొంచెం సిగ్గుతో తటపటాయించింది. నేను దానిని ఇంకా గట్టిగా బిగించి దాని నోరుమీద నోరుపేట్టి లిప్లాక్ చేసి దాని సళ్ళు పిసికాను. అది ఏమనలేదు. దానిని ఇంకా గట్టిగా కావలించుకొని దాని మెడమీద చెవుల కిందా ముద్దులు పెట్టి దాని పిర్రలు పిసికాను. దానికి బాగా మూడ్ వచ్చింది. అది నా నడుము మీద చేతులేసి తన్వైపుకు లాక్కున్నది. నేను నెమ్మది గా దాని పమిట పక్కకు లాగి,” ఫాతిమా, నీ సళ్ళు భలేగ ఉన్నాయే”
“నావి చిన్నవేకదా సార్!”

“నీ మొహం, చిన్నవైనా, ఎంత బిగిగా ఉన్నైయ్యో చూడు” అంటూ పిసక సాగేను. దాని సళ్లు బాగా బిగిసి టెన్నిస్ బాల్ లాగా తయారైనై!
నేను నా నోటితో దాని సళ్ళను నాకుతు దాని బుడిపెలను నాలికతో కెలుకుతుంటే దానికి మంచి మూడ్ వచ్చి నా తలను గట్టిగా తన సళ్ళమీద నొక్కుకున్నది. నేను ఒకచేత్తో దాని పూకు చీరమీద నుంచి పిసికాను. అది నడుము కొంచెం వెనక్కి చేసింది కాని వొద్దన లేదు.
నేను నెమ్మదిగా దాని చీర కుచ్చెళ్ళు విప్పి లంగా బొందుమీద చెయ్యి పెట్టాను. అది నా చేతిమీద చెయ్యి పెట్టి ” అది వొద్దు బాబూ. ఇక్కడితో ఆపేద్దాము” అన్నది.
“ఇంతవరకూ వొచ్చి ఆపేద్దామని ఎలా అన్నావు. నీకు అసలు కోరిక రాలేదా?” అన్నాను.
” అదికాదు సార్. ఎవరికైనా తెలుస్తే పరువు పోతుంది.” అన్నది.
“నువ్వెవరికైనా చెప్తావా? నేనైతే ఎవ్వరికీ చెప్పను. మరి ఇంకొకరికి ఎలా తెలుస్తుంది? హాయిగా నీ భర్త ఇవ్వని సుఖాన్ని అనుభవించు.” అని దాని లంగా బొందు చటక్కని లాగేసాను. దాని లంగా కింద పడి పోయింది. నెను దాని పూకు మీద చెయ్యి పెట్టి దాని బొక్కలో వేలు పెట్టాను. చాలా ఊట వచ్చింది.

“ఫాతిమా, ఇంత తడీఇంది కదా, ఇంకా మూడ్ రాలేదంటున్నావు!”
“నేనన్నది ఎవరికన్నా తెలుస్తునేమో అన్నాను సార్! మూడ్ రాలేదని అనలేదు సార్” అన్నది.
“గుద్ గిర్ల్!” అని దాని చేతిని నా మొడ్డమీద పెట్టుక్న్నాను. అది పిడికిలి బిగించింది. నేను నా షార్ట్ విప్పేసి దాని చేతికి నా మొడ్డని అందించాను. అది నా మొడ్డను చూచి ” మీకు ఇంకా సుంతీ అవ్వలెదా సార్?” అన్నది.
“సుంతీ మీ ముస్లింస్ లో చెసత్త్రు మా హిదువులలో చెయ్యరు. కానీ దెంగేప్పుడు పై చెర్మం దానంతటదే వెనక్కుపోతుంది. ఇలా అంటూ నా మొడ్డ చెర్మాన్ని వెనక్కిలాగి నా మొడ్డ ఎర్రటి గుండు చూపించాను.
“ఎప్పుడైనా నీ మొగుడి మొడ్డ రుచి చూసావా?

“వాడే బలవంతంగా నా నోట్లో తోసాడుసార్ ఒకటి రెండుసార్లు. ఒకసారి నా నోట్లోనే ఒక్కనిమిషం లోనె కార్చేసాడు, దరిద్రుడు!”
” సరే ఇప్పుదు రుచి చూడు, నేను అంత తొందరగా కార్చనులే” అంటూ దానిని మంచం మీద కూర్చోపెట్టి నా మొడ్డని దాని నోటికందించాను. అది కొంచెం సిగ్గుగా హెసిటేట్ చెస్తూ ఉంటే నేనే దాని బుగ్గలమీద చేయ్యేసి దాని పెదిమల మీద నా మొడ్డని రుద్దాను. కొంచెం దాని బుగ్గలు నొక్కితే అది కొంచెం నోరు తెరిచింది. నేను అదే అనువుగా దాని నోట్లోకి తోసి ” నోరు పూర్తిగా తెరువు, లెకపోతే పళ్ళు గుచ్చుకుంటాయి” అన్నాను. అది నోరు పూర్తిగా తెరిచి నా మొడ్డని లోపలిదాకా రిసీవ్ చేసుకుంది. నేను నెమ్మది గా ముందుకూ వెనక్కు ఆదిస్తూ దాని సళ్లు పిసుకుతున్నాను. దాని కి బాగా మూడ్ వచ్చింది. ఓ నాలుగైదు నిమిషాల తర్వాత నేను బైతికి టీసి, ఫాతిమాను వెల్లకిలా తోసి పడుకోబెట్టాను. నేను మంచం పైకెక్కి దాని కాళ్ళు రెండూ వెడం చేసి దాని పూకుని చూచాను. నాకు దాని గొల్లి కనపడలేదు. అక్కడెదో వెలితి అనిపించింది.
“ఫాతిమా, నీ కు గొల్లి లేదా?” అన్నాను.

” మాకు ఆడవారికి గొల్లి చిన్నప్పుడే కత్తిరించేస్తారు సార్. అందరూ గొల్లిని రుద్దితే మంచి మజా వస్తుంది అంటారుసార్. కాని మాకు అది లేదు” అన్నది.
“సరే. పోనీలే అసలుది ఉందికదా!” అంటూ దాని పూకు పెదాలమీద నా మొడ్డని రుద్దుతూ నెమ్మదిగా దాని పూకులో దూర్చాను. అది ” సార్  నొప్పిగా ఉన్నది సార్.ఆపండి” అన్నది. దాని పూకు మటుకు చాలా టైట్ గా ఉన్నది.
ఏంతి ఫాతిమా, ఇంత బిగుతుగా ఉన్నది నీ పూకు?
వాదు ఎప్పుడైనా సరీగా దెంగుతేకదా సార్ కొంచెం లూస్ ఐయ్యేది? అన్నది
సరే ఇప్పుడు నేను లూస్ చెస్తాను. కొంచెం నొప్పి ఉన్నా తరవాత తగ్గిపోతుంది.అని ఇంకొంచెం లోపలికి తోసాను. అది కిందిపెదిమ పంటితో నొక్కిపెట్టి కళ్లు మూసుకుంది. నేను ఇంకొంచెం లోపలికితోస్తే ఏదో అడ్డు ఉన్నట్లనిపించి, ఒక్కసారి గట్టిగా తోసాను. ఫాతిమా గట్టిగా “అయ్యో! నొప్పి సారి మంటసార్” అన్నది. అప్పుడు నేను నా మొడ్డని బైటికి తీసాను. అక్కడ కొంచెం నెత్తురు కనిపించింది.

“ఫాతిమా, నీవు ఇంతవరకూ ఇంకెవ్వరితోనూ దెంగించుకోలేదా? నీ కన్నెపొర ఇప్పటిదాక అలానే ఉన్నది. ఇప్పుదు చిరిగింది. అందుకనేనీకు ఎక్కువ నొప్పి అనిపించింది. ఇంక తగ్గిపోతుందిలే” అని మళ్ళీ దాని పూకులో నా మొడ్డని నెమ్మది నెమ్మదిగా చివరంటా తోసాను. లోపలికి తోసి అక్కడ్ గట్టిగా వొత్తిపెట్టాను. ఫాతిమా తనరెండుచేతులూ నా మెడచూట్టు వేసి, గట్టిగా బిగించి
“అబ్బా, ఇలా మొదటిసారి ఐంది సార్.” అన్నది
“ఇప్పుడే ఏమవ్వలా, ఇంక ముందుచూదు ఎంత బాగుంటుందో” అంటూ నా మొడ్డని బైటికి లాగి మళ్ళీ నెమ్మదిగా నాలుగు ఐదు సార్లు తోసాను. అప్పటికి దాని నొప్పీ మంటా అన్నీ తగ్గిపోయి పూకులో ఊట బాగా వచ్చింది. అప్పుడు ఇంక స్పీడ్ పెంచి దెంగటం మొదలుపెట్టాను. ఒక్కొక్క పోటుకూ ఫాతిమా మెలికలు తిరిగిపోతూ నన్ను పెనవేసుకుపోయింది. నేను దాని సళ్ళు పిసుకుతూ దాని బుగ్గలమీద, నోట్లో ముద్దులుపెడుటూ ఓ పది పన్నెడు నిమిషాలు వీర దెంగుడు దెంగాను. అప్పుడు నాకు ఐపోయే తట్లింపించి
“ఫాతిమా, నాకు కారిపోయేట్లుంది. బైటికి తియ్యనా?” అని అదిగాను.

అది వెంటనే ” వొద్దుసార్. వొద్దుసార్! లోపలే పోసెయ్యండి. నేనెప్పుడూ ఇంత అనుభవించలేదు సార్! పోసెయ్యండి సార్. నాకు ఇందాకనె ఏదోఐపోయి వొళ్ళంతా బిగి సడలింది సార్!” అన్నది. ఆ మాట విని నేను బాగా స్పీడ్ పెంచి మొత్తం దాని పూకులోనే కార్చేసాను. నాకు కారిపోయిన తర్వాత అది వొదలకుండా నన్ను కావలించుకొని “ఇలానే కొంచెం సేపు ఉండంది సార్” అన్నది. నేను అలానే కొంచెం సేపు ఉన్నాను. కానీ నా మొడ్డ మెత్తబడి నెమ్మదిగా బైతి జారిపోయింది. ఫాతిమా లేచి బాథ్రుంకి వెళ్ళి కదుక్కొని వచ్చింది. నెను దానిని దగ్గరకు తిసుకొని
“ఫాతిమా, ఎలా ఉన్నది?” అని అదిగాను.

“దీంట్లో ఇంత సుఖముంటుందని నేనెప్పుడూ అనుకోలేదు సార్. ఇలా చేసుకుంటే గాని పిల్లలు పుట్టరుకదా సార్. మరి మా ఆయనకు ఎలా పుడతారు?” అన్నది.
” నీకెందుకూ, ఇలా నాతొ కొన్ని నెలలు దెంగించుకో, ఎదో ఒక నెలలో కడుపొస్తుంది!” అన్నను. “నిజమా సార్? నాకు బిడ్డలు పుడతారా  సార్?” అన్నది.
“పుడతారు, కానీ ఇలానె రొజూ దెంగించుకోవాలి. అప్పుడే రిసల్ట్ వస్తుంది.”
అలా మొదటి సారి ఫాతిమాను దెంగి దెంగి వొదిలాను. దానిని బాగా ముద్దులు పెట్టి, సరే నీ పని చేసుకురా. వీలైతే ఇంకోసారి దెంగుకుందాము.” అన్నాను.
“అప్పుడేనా సార్?”

“నువ్వు పనిచేసుకురా, అప్పుడు చెప్తాను,  ఇంకోసారికి తయారౌతావో లేదో” అని దాని పిర్రమీద ఒక చిన్నదెబ్బవేసి వొదిలాను.
నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ఫాతిమా తన సవితిని ఎలా  దారిలోపెట్టి నాదగ్గరకు తెచ్చిందో, దాని  సవతి ని ఎలా దెంగానో, ఫాతిమా సహాయంతో నాకు కొంచెం దూరంలో ఒక ఇంట్ళొ ఉన్న ఒక లంబాడీ ఆమె ను ఎలా ఫాతిమా ఎరేంజ్ చేసిందొ, ఆమె తో ఎలా చేసానో అన్నీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చెప్తాన్.
టిల్ థెన్, ప్లీస్ వైట్!

4.3
15
votes
Article Rating

Categorized in:

తెలుగు సెక్స్ కథలుSubscribe
Notify of

guest

1 Comment
Oldest

Newest
Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
dhanaraj

Bro maaku kuda oka chance unte cheppandi I will pay in money kaavali ante please