డిన్నర్ (మూడవ భాగం)

ఇంక కధ లోకి వస్తే ……..
మంజు అంటి తనే ఎప్పుడు ఫోన్ చేస్తుంది, కనీసం ఒక సారైనా నేను
చేయాలని అని పించి ఆ రోజు నేను ఫోన్ చెయడాని కి బజారుకు వెళ్ళాను, రాత్రి 9 గంటలు అయింది… ఫోన్ చేసి వస్తుంటే జోరున వాన
మొదలయింది, దారిలో ఒక చోట ఆగాను.. కరంట్ పోయింది…. అయినా వెన్నేల రాత్రుళ్ళు కావడం వల్ల చంద్రుడు మబ్బుల్లో దాగుడు మూతలు ఆడుతుండటం వల్ల ఏదొ మసక మసక గా అన్ని కనిపిస్తునే వున్నాయి… రాత్రి 11 గంటలు అయింది, అయినా వాన ఆగటం లేదు…
ఇక లాభం లేదని నేను వానలోనే తడుస్తూ గబ గబా నడిచి ఇంటికి చేరాను…. దీపం వెలిగించి తడిసిన బట్టలు విప్పి టవలు చుట్టు కొని బట్టలు మార్చుకొంటున్నాను… ఇంతలో తలుపు దగ్గర ఒక ఆడ గొంతు వినిపించింది.. మెట్ల తలుపు పట్టడం లేదు, కాస్త సహాయం కావాలి అన్న మాటలు వినిపించినాయి… బయట మసక గా వుండటం తొ నాకు అంత బాగా ఏమి కనిపించలేదు… నా లుంగి ని అలా మీద వేసుకొని బయటి కి వచ్చి, ఒక్క నిమిషం లో వస్తాను అంటూ లోపలికి వెళ్ళి తొందరగా లుంగి బనియన్ చొక్కా వేసుకొని వచ్చాను…
ఆమె దగ్గరికి రాగానే కనిపించీ కనిపించని మసక్ చీకటిలో ఆమె అందం కనిపించింది… నా కళ్ళు ఆమె ఫొటో తీసాయి… ఆమెను చూసి రెప్ప వాల్చాలని అని పించ లేదు… కాని మర్యాద కాదు అని తల పక్కకు తిప్పాను… 30 ఏళ్ళలోపు మనిషి లాగా అని పిస్తోంది… తెల్లని వొళ్ళు, ఎత్తైన రొమ్ము, రొమ్ముకన్నా చిన్నటి నడుము,
రొమ్ము సైజు కన్నా కొంత పెద్ద సైజు గుండ్రటి పిర్రలు, సన్నటి కాళ్ళు : ఆహా చంద మామ మీద బాపు బొమ్మ లాగా వుంది ఆమె విగ్రహం.. నిజానికి ఆమె ఎవరో కూడా నాకు తెలియదు…. ఆ ఇంటి ఆవిడా ?… చీ, వాళ్ళకు ఇంత మంది పని మనుషులు వుండగా ఆమె ఈ పనికి నాదగ్గరికి రావడం యే మిటి ?.. మరి పని మనిషా ?… వెధవా, ఇంత చక్కటి సుకు మారి లాంటి విగ్రహం పని మనిషి కావడం ఏమిటి ?.. నీ వెధవ ఆలొచనలు ఆపు వెధవా అని నా మనసు నన్ను తిడుతోంది…
గొడు గు ఆమె చేత వున్నా ఆ మె ఒళ్ళు తడిసి వుంది, వాన అంత జోరుగా వుంది… తడిసిన ఆమె బట్టలు ఆమె ఒంటి కి అతుక్కొని నా అంగాల సైజులు ఇవి అని తనే ఎత్తి చూపిస్తున్నట్టు కనపడుతున్నాయి… ఆమె నన్ను ఎటో తీసుకెల్తోంది… ఆ ఇంటి గేట్ నుంచి నేను వుండే రూం వరకు తప్ప నాకు ఆ ఇంట్లో ఇంక ఏ చొటూ తెలియదు… ఆమె గొడుగు నాకు కూడా వచ్చేట్టు పట్టుకోవాలని చేయి పైకి ఎత్తింది, అటు వైపుని ఆ సన్ను పైకి సాగి పూర్తి సైజు కనిపించింది…
గుండ్రంగా చాలా పెద్ద గా జాకెట్టులో ఎత్తులతో తెలుస్తోంది, అరచేతి నిండా పట్టు కొని ఆడు కోవచ్చు అని అర్థమైంది… రొమ్ము మీద తడిసిన జాకెట్టు రొమ్ముకు అతుక్కొని రొమ్ము లోయ ఆ లోయలో దాగిన తాళి కనిపిస్తున్నాయి….ఆ మె ఒయ్యార పు నడకతో ఆమె రొమ్ము మీద ఎత్తైన సళ్ళ కొండలు నాట్యం చేస్తుంటే చూసి చూడనట్టు చూస్తూ లొలోపల ఆనందిస్తున్నాను…
తడిసిన సళ్ళ చివర చంటి మొనలు లావాటి ఉలి మేకులు లోతు కి కొట్టినట్టు కనిపిస్తున్నాయి… ఆపు కొంటున్నా ఆగని కామంతో నా ఒళ్ళు వేడెక్కి పోతోంది… ఆహా ఈ మె న గ్నాని కి తన నగ్నం రుద్దు కొంటూ ఎద క్రింద సళ్ళు, పొట్ట క్రింద పొట్టా, తొడల క్రింద తొడలు దున్నుతూ ఆమె పూకు అనే కోనేటిలో మదన దండం మొడ్డతో ఈదుకున్న మొ గాడిదే గా అద్రుష్టం అని పించింది….
ఎక్కువ గా సెక్స్ ఆలొచిస్తే మొడ్డ లేచి దాన్ని ఆపలేక నువ్వు నిలబడలేక అవస్థ పడతావురా వెధవా అని నా మనసు తిడుతుంటే ఆ కామ ఆలొచన దూరం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను.. ఆమె నాతొ ఏమీ మాట్లాడటం లేదు… నేను ఏమని మాట్లాడను… కాని ఆమె ఏమి మాట్లాడ కుండానే ఆమె ఒయ్వారం నన్ను కదిలించేస్తోంది… ఆమె ఏమి మాట్లాడ కుండా వుంటేనే ఆమె తడిసిన అంగాల ఆకారాలు ధ్యానంగా చూడచ్చు, నువ్వు కూడా నోరు తెరవకు అని నా మనసు నా చెవిలో మెల్లి గా చ్చింది…. ఆమె గబ గబా నడుస్తుంటే నేను కొంత వెనక పడ్డాను.. ఇవి కూడా చూడు అని నా కాళ్ళే నన్ను అలా నడిపించాయా అన్నట్టు, ఆమె వెనకాల
అందాలు కనిపించాయి… తడిసిన జాకెట్టు లోంచి వెనకాల ఆమె bra కనిపిస్తోంది.. ఆమె చీర ఆమె పిర్రల కు అతుక్కొని ఆమె నడుస్తుంటే ఆ పిర్రల మధ్య చీలిక స్పష్టం గా అక్కడి లోతులు చూపిస్తున్నాయి…. గుండ్రటి ఎత్తైన వెడల్పాటి పిర్రలు ఆమె నడక కు తగ్గట్టు నాట్యం చేస్తున్నాయి…
పొడు గాటి జడ ఆ నడక కి తాళం వేస్తున్నట్టు ఆమె పిర్రల మీద ఆడుతున్నాయి…. పిర్రల కింద సన్నని కాళ్ళు తడిసిన చీర తో తడబడుతుంటె వడి వడిగా అడుగులు వేస్తున్నాయి…. ఆ మె నడకలొ ఆమె అంగాల సైజులు పెద్ద వి కావడం వల్ల ఆమె రొమ్ము నడు ము పిర్రలు జడ ల కదలి కలు ఒక దాని కి ఒకటి అణు గుణంగా నిలయ విద్వాంసుల వాద్య గోష్టి లాగా నాట్యాలు చేస్తున్నయి… నా బట్టలు ఆతులు తిరిగి పొతున్నాయి, ఇంక నా మొడ్డ మొండికేసి అల్లరి చేసే చిన్న పిల్లల లాగా తన అల్ల రి ఆపడం లేదు…|తెలుగుసెక్స్కథలు డాట్ కం ఉత్తమ కథలను చదవండి !
ఎవరి మీద న్నా పగ తీర్చుకోవాలి అంటే ” ఇలా ఏమి చేయలేని స్థితిలో వాడి మొడ్డ లేవు గాక ” అని శె పించచ్చు అని అనిపించింది నాకు… నాలో చలరేగే కామం దాచాల న్నా దాచలేని పరిస్తితి వస్తున్నందుకు కాస్త భయం కూడా వేస్తోంది… మొత్తానికి మెట్ల దగ్గరికి చేరినట్టు నాకు అర్ధ మవుతోంది… మెట్లు కాస్త చిన్నగా వున్నాయి మెల్లి గా నడవండి అంటోంది ఆ మె….
పలి కిందిరా పసిడి బొమ్మ అను కున్నాను….
ఇంతలో మెట్లు తడిసి వుండటంతోనే మో మరి, ఆమె కాలు జారి నా మీద పడింది, నేను ఆమె దొర్లుతూ ఇద్దరం ఒక రి మీద ఒకరం కిందకు పడ్డాము.. ఆ పడటం నేను క్రింద ఆమె నా పైన అడ్డంగా పడి వున్నాము… ఆ పడి వున్న తీరు ఎంత సెక్సీ గా వున్నది అంటే నేనూ ఎప్పటి కీ మర్చిపోలేను… పట్టు కోసం అప్రయత్నంగా ఆమె చేతులు నా నడుముని చుట్టు కొన్నాయి… ఆమె మొహం నా మొడ్డ మీద వుంది అని నాకు తెలుస్తోంది, ఎందుకంటే ఆమె నోరు చెంపలు నా మొడ్డ కి రాసుకొంటున్నాయి…. ఆమె చీర పైకి జరిగి ఆమె తొడల మధ్య నా మొహం
వుంది… ఆ మె కాళ్ళ మధ్య లోంచి పిర్రల క్రింద చీలిక మసక మసక గా కనిపిస్తోంది నాకు…. ఎత్తైన కొండల క్రింద నిలబడి ఆ కొండలను చూస్తున్నట్టు అని పించిది నాకు…ఆ కొండల ను ఏమి చేయలేక అలానె చూస్తూ వాటిని ఎలా ఎక్కాలా అని ఆలోచిన వచ్చేసరికి సరిగ్గా అదే సమయం లో రేగి చెట్టు కింద పడి వున్న నా నుదుటి మీద గాలి కి ఒక లా వాటి రేగి పండు పడి వెర్రి, ఆలోచనలు మాన రా వెధవా అని తిడుతున్నట్టు కొట్టింది…. నా చేతులు ఆమె పిర్రలని అంటు కొన్న చీరని పట్టు కొని వున్నాయి…
దెబ్బలు తగిలి నోట మాట్లాడలేక పోతోందే మో, ఎమి చేయద్దు అన్నట్టు తన పిర్రలు అటూ ఇటూ అడ్డంగా కదులుతున్నాయి …. ఆ పిర్రల కదలికలకు ఆమె నున్నటి తొడలు నా మొహాని కి రుద్దు కొంటున్నాయి…. తన బొడ్డు నా పొట్ట మీద రుద్దుతూ నాలో కామాన్ని రేపుతోంది… సారా తాగి నట్టు మెల్లి గా మత్తు ఎక్కుతోంది నాకు…. దెబ్బల మాట దేవుడెరుగు, అసలే అణుచు కొంటున్న నా కామం ఆమె స్పర్సెతో పొంగి పోయి నా మొడ్డ స్ప్రింగ్ లాగా లేచి నిలబదింది, నా లుంగి ప్రక్కకు జరికి నా మొడ్డ స్పస్తం గా కనిపిస్తోంది. ఆమెకు అని తెలుస్తోంది నాకు… మరి ఆ చీకట్లో ఆమె నా మొడ్డని చూస్తోందో లేక తనకు ఎమైనా దెబ్బలు తగిలితె లేవలేక అవస్థ పడుతోందో అర్థం కావడం లేదు నాకు..

|రోజూ చదవడం ఇష్టం తెలుగుసెక్స్కథలు.డాట్ కం|

ఆమె మాట పలుకూ లేదు…. నాకు కాస్త దెబ్బలు తగిలినా అవి భరించేట్టు గానే వున్నాయి కనుక వేరే ఆలోచనలు రేగుతున్నాయి నాలో… క్షణం లో స్వర్గ ద్వారాలు కనిపించినట్టు అని పించింది నాకు… విందు నా ముందు పెట్టి చేతులు కట్టే సినట్టు అయింది నాపని… ఆమెకు పెళ్ళి అయింది, ఆమె మొగుడు ఎంత అదుష్ట వంతుడొకదా, అలాంటి కామింపచేసే కైపెక్కించే అందాల రాసి భార్యగా దొరికింది అని అని పించింది…. ఆమె మొగుడు ఆమె నగ్నం మీద ఎన్ని సార్లు ఊగి వుండాలో కదా అన్న ఈర్ష్య కూడా కలిగింది నాలో…. ఆమెకు పెళ్ళి అయినట్టు అర్థమైంది గా ఇంక నీ చెత్త ఆలొచనలు ఆ పిచావు అని నా మనసు నన్ను ఇం కా కవ్విస్తున్నట్టు చెప్పింది…
మేము ఇద్దరం అలా అతి కాముక రీతిలో ఒకరి మీద ఒకరం పడి వున్నా దేనికీ అది సమయం కాదు అని నాకు తెలుసు…ఆమె మనసు కి ఎలా వుందో నాకు అప్పుడు తెలియలేదు కాని నేను నిగ్రహించు కోవడం తప్ప చేసేది లేక పోయింది…. ఆ స్థితి లో ఇద్దరం ఒక 2 నిముషాల పాటు వున్నా మేమో ఆ తగిలిన దెబ్బలకు తట్టుకోవడానికి… మెల్లి గా ఆమె లేవడానికి ప్రయత్నిస్తోంది అని అని పిస్తోంది నాకు… నేను ఆమెను లేపుతూ నేను లేచే ప్రయతం చేస్తున్నాను…….
మరి తర వాత వచ్చే భాగం లో…..
(ఇంకా వుంది)