విందు (ఒకటవ భాగం)

నా పేరు కిరణ్ …. నా సెక్స్ అనుభ వాలు మీతో పంచు కొంటూ నేను ఇంతకు ముందు HITS లో ” మంజుల” అనే కధ రాసాను … దాంట్లో నా యుక్త వయసులో మా ఊళ్ళో మంజు anty తో నేను real sex కి ఎలా expose అయానొ చెప్పాను…. అలా నా సెక్స్ అనుభ వాలు మీతో యిం కా పంచు కొంటున్నాను….
ఓసి లంజ ముండా ఎలా దెంగుతున్నావే నా పూకుని, దొంగ ముండా నీ మొగుడు నీ పూకుని దెంగ క పోతే నీ పూకు తీట తీరని కసి నా పూకుని దెంగుతూ చూపిస్తున్నావటే లంజ ముండా… నా పిర్రలు దున్నుతూ నా పూకుని పగల దెంగుతున్నావు కదే… ఎరక్కపోయి మళ్ళీ నిన్ను వెనకాల నుంచి దెంగ మన్నానే… అబ్బా ఎలా మదించిన కామ మగాడు దెంగినట్టు దెంగుతున్నావే, అబ్బా అబ్బా యీ పోట్లు కావాలే నా పూకు కి …. దెంగవే లంజ ముండా దెంగవే, నీ బలిసిన పిర్రలు ఇంకా వూపుతూ కసిగా లోతుకు దెంగ వే… అబ్బా, ఏమి హాయిగా వుందె పూకులొ….. నా తీరని కామ దాహానికి ఇలాంటి దెంగుడు కావాలే…. ఆ
మొడ్డ విప్పి పక్కన పెట్టి నీ పూకుతో నా పూకు మీద రుద్దవే …. గుద్దలో కూడా దెంగవే దొంగ ముండా, నీ ఆతులు నా పిర్రల మీద రుద్దు కొంటూ నా గుద్ద లోతుకు పోవాలె ఆ లావాటి పొడు గాటి మొడ్డ …. ఇంక ఆ మొడ్డ కట్టు కోవే తొందరగా, దెంగే లంజా దెంగు, అనే మాటలు … సంస్కృతం ఉట్టి పడుతోంది…
అది సెలవు రోజు, మద్యాహ్నం 2 గంటలు అయింది…. డాబా మీద ఎండేసిన బట్టలు తీసు కోవడానికి అక్కడికి వస్తే చక్కటి సంస్కృత మాటలు వినే సరికి నా చెవులు ఉలిక్కి మన్నాయి…. రాక్షసులకు నర వాసన కొట్టి నట్టు నా మొడ్డ కు కామ పూకు వాసన వచ్చి నిద్ర లేచింది…
మొడ్డ వున్న ప్రతి వాడి కీ ఇలాంటి మాటలు వింటే ఆ మొడ్డ వూగి పొదూ ?… ఇంత చక్కటి సంస్కృత మాటలు విని చాలా రోజులు అయింది, అయినా ఇక్కడ ఇంత చక్కటి సంస్కృత విద్వాంసులు ఎవరు అని నా మనసు ఆలోచిస్తోంది …?… మదించిన కాముకులు కామ కేళి చేస్తున్నారని తెలుస్తోంది….
దెంగవే అంటోంది అంటే ఆ రెండో మనిషి ఆడది అన మాట… మా ఊళ్ళో మంజు ఆంటి ఇలా ఇంకో ఆడ దానితో సెక్స్ చేయడం నేను చూసాను… ఆ రెండొ మనిషి మాట మాత్రం నాకు వినిపించలేదు, కాని ఇద్దరి ఆడ వాళ్ళ కామ మూలుగులు సన్నగా వినిపిస్తున్నాయి….

|రోజూ చదవడం ఇష్టం తెలుగుసెక్స్కథలు.డాట్ కం|

అది నేను అద్దె కున్న రెండు అంతస్తుల ఇల్లు… అందులో నేను క్రింద ఒక గది లో అద్దెకు వున్నాను… మా పల్లెటూళ్ళో english medium లేదని మా నాన్న ప్రక్క ఊళ్ళో B.Sc. english medium వున్న కాలేజీ లో నన్ను చేర్చి అక్కడ తనకు తెలిసిన వాళ్ళ ఇంట్లో అద్దెకు వుంచారు….
నాకు తెలుసే లంజ దానా, నీ పూకులొ సగం దూరిన ఆ double side లౌడ నీ ఎగురుడికి నీ పూకుని కూడా దెంగుతుంటే ఆ వేడితో నా పూకుని గుద్దని పచ్చడి చేస్తున్నావే ….. ఏమోనే ఎంత మాట చెప్పలేనే … దెంగించు కొంటే ఇలా దెంగే మొడ్డతో దెంగించు కోవాలి … ఇలా దెంగాలే పూకుని గుద్దని, ఈ దెంగులాట సుఖం కావాలే ఒంటి కి… అప్పుడే ఒళ్ళు హాయిగా తేలిక గా వుంటుందే… నీ పిర్రలు ఇంకా ఊపుతూ నా పూకులొ గుద్ద లొ గానుగ ఆడించవే లంజ ముండా.. గానుగ లోంచి నూనె కారేట్టు దెంగే లంజా… నేను నిన్ను యెంత కసిగా దెంగుతానో నీ
గుద్ద కి పూకు కి బాగా తెలుసు కదే, అలా కసిగా దెంగవే దొంగ ముండా… మన ఇద్దరి కామ దాహం తీర్చుకొవాలే రోజూ….. నీ లంజ పూకు తీట కూడా నేను నిన్ను దెంగి తీరుస్తానే….
ఆమె ఎవరో కాని ఆ రెండొ మనిషి తో ఇంత ప్రేమగా బండ భూతులు మాట్లాడుతూ దెంగించుకుంటోంది. అంటే ఆ రెండొ మనిషి తన పని మనిషి అయినా అయివుండాలి , లేదా అంత గాఢ కామ స్నేహితులు అయినా అయి వుండాలి అని అనిపించింది నాకు….
ఆ సంస్కృత మాటలన్ని కామ కేళి లో కసిగా నోరారా కామ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ మాట్లాడుకునే మాటలు అని నాకు బాగా తెలుసు… మంజు అంటి నేను కలిసి కామ కేళి చేసేప్పుడు తను ఇలానే బండ భూతులు మాట్లాడుతూ నన్ను కూడా అలా మాట్లాడ మనేది……
ఆవేశెంతో కసిగా మాట్లాడే కామ మాటలు వినిపిస్తుంటే నా లుంగీ లో నా మొడ్డ లేచి లావాటి అడవి తొండ తన మొహాన్ని అటు ఇటు తిప్పుతూ చూస్తున్నట్టు, నా మొడ్డ కామంగా ఊగుతూ ఆ కామ పూకులో దూరాలన్న ఆతంతో ఆ కామపూ కుల కోసం వెతుకుతోంది… ఆ రోజు చడ్డీ ఎండక వేసుకోలేదు, అలా లుంగీతోనే వున్నాను…. ఇంక హద్దులు లేక నా మొడ్డ విర్ర వీగుతోంది, నా చేతులు నా మొడ్డని నొక్కి పట్టు కొని ఆపుతు న్నాయి…
అసలే నాకు మా ఊళ్ళో మంజు ఆంటి తో కామ కేళి బాగా అల వాటు అయింది, తను నాతో పిచ్చిగా కామ కేళి చెయడం తో నాకు కామం ఏమిటో దానిలోని ఆనందం ఏమిటో బాగా తెలుసు కనుక ఆ మాటల కు నా మనసు కామ కేళి కోరుకుంటోంది…
ఆ ఇల్లు ఆ ఊరు చివర్లో వుంది… చుట్టు ప్రక్కల ఎక్కువగా ఇళ్ళు లేవు అప్పుడు… వాళ్ళ ఇంటి వెనకాల అంతా వాల్ల పొలం వుంది.. ఆ ఇంట్లో కేవలం ఆ ఇంటి యజ మాని, ఆయన భార్య వుంటారు అని మాత్రం నాకు
తెలుసు.. కాని ఆమెను నేను ఎప్పుడూ చూడ లేదు… వాళ్ళ పని మనుషులు వస్తూ పోతూ వుంటారు.. ఇంక ఆమె ఆయన స్నేహితులు రావడం పోవడం నేను చూస్తునే వుంటాను.. కాని, నేను తల వంచు కొని నా పని నేను చూసుకునే వాడిని, ఎవరు ఎవరో ఎవరి
మొహాలు కూడా నాకు సరిగా తెలియవు… నా గది కి అద్దె విషయం కూడా మానాన్నే చూసుకునే వారు…
ఎవరు అంత సంస్కృతం మాట్లాదేది… ??… నేను డాబా మీద నుంచి అటూ ఇటూ తొంగి చూస్తున్నాను… ఒక కిటికీ నుంచి ఆ మాటలు రావడం నేను గమనించాను.. అయితే ఆ కిటికీ కి పరదా వుండటం వల్ల నాకు ఎవరో తెలియలేదు…
కాని ఆ గదిలో వెలుతురు దిశె ను బట్టి కాబోలు, ఆ కిటికీ పరదా మీద వాళ్ళ ఆకారం తో నీడ పడటం నేను చూ సాను… వాళ్ళ తెలియని న గ్నాలని వూహించు కొంటూ నా చేతులు నా లుంగీ లోకి వెళ్ళీ మొడ్డని ఒట్టలనీ పిసుకుతున్నాయి…. నా లుంగీ పేరు కి ఒక సన్నని బట్టే కాని లోపల లేచిన మొడ్డ కి ఆ బట్ట అడ్డు కాదు అన్నట్టు లుంగీ లోంచి కర్ర పెట్టి లేపినట్టు నా లుంగీ నా మొడ్డ దగ్గర అలా లేచి నిలబదింది.. నా
మంజు anty నా ఆతులు గొరిగి నా మొడ్డని, నా ఒట్టలని తన నోట్లోకి పూర్తిగా తీసుకొంటే నేను ఆమె పళ్ళు తోముతున్నట్టు ఆమె నోట్లో దెంగుతుంటే నా మొడ్డ ను అరటి పండు న మిలి నట్టు న మలడం నాకు గుర్తుకు వచ్చింది….|తెలుగుసెక్స్కథలు డాట్ కం ఉత్తమ కథలను చదవండి !
ఆ కామ ఆలోచన కూడా రావడం తో నా మొడ్డ ఇంక నా మాట వినడం లేదు, కట్టు విప్పుకొని పారిపోవడానికి చూసే పరుగుడు గుర్రం లాగా ఎగిసిపడుతోంది… అలా ఆ కిటికీలో చూస్తూ నా చేతులు నా మొడ్డని ఒట్టలని నిమురుతూ ఊరడిస్తుంటే వాళ్ళే నా అంగాలని నిమురుతూ
చీకుతున్నట్టు వూహించు కొంటూ నిలబడి వున్నాను…
ఆ కిటికీ నీడలొ ఇద్దరు మొకాళ్ళ మీద చేతుల మీద ఒంగి వాళ్ళ ఇద్దరి పూకుల్లో లేక గుద్దల్లో మొడ్డతో గుద్దు కొంటున్నట్టు కనిపిస్తోంది…. ఎంతో కాముకులు అయితేనే అలాంటి కామకేళి చెస్తారు అని నాకు తెలుసు, ఎందుకంటే
మంజు అంటి నేను తన ఆడ స్నెహితులు కలిసి చేసే కామ కేళి ఇలానే వుంటుంది….
దొర సానీ నా పూకులో ఇంకా గట్టి గా గుద్దుతూ దెంగు దొర సాని, ఇంకా పిచ్చి గుల గా వుంది అనే మాట నా ఆలొచనకు కొంత సాయం చేసింది… అంటే ఆ రెండో ఆమె వాళ్ళ ఒక పని మనిషి, ఆ ఇద్దరు కలిసి కామ కేళి చేస్తున్నారని తెలుస్తోంది నాకు….
ఒరేయ్ కిరణ్ గది తెలుపు తీసిపెట్టి ఎక్కడ వున్నావురా ?.. అని నా కోసం వచ్చిన నా ఒక స్నేహితుడి అరుపు కింద నుంచి వినిపించే సరికి
కొంప మునిగిందిరా అనుకొంటూ ఉలిక్కి పడి నా మొడ్డ కొట్టే బుసలు కనపడకుండా వుండేట్టు లుంగీ కట్టు కొని క్రిందకి గబ గబా వచ్చేసాను….
ఆ సాయంత్రం మా స్నేహితులతో ఎలానో గడిచింది.. కాని నా మనసులో ఆ నగ్న నీడలు, నా చెవిలో ఆ కామ మాటలు తిరుగుతున్నాయి … కామ ఆనంద రుచి చూసిన నా మనసు మా ఊరి మంజు ఆంటి ని ఆమెతో నేను చేసిన కామ కేళిని గుర్తు చేస్తోంది….
ఆ ఊరు వచ్చిన తరవాత కూడా మంజు ఆంటి నాకు ఫోన్ చేస్తూ నాతో కామ మాటలు మాట్లాడుతుండేది… సెలవు దొరక గానె వచ్చేయరా, నా పూకులో నీ మొడ్డ కావాలి రా, గులాబి జాం లాంటి నీ వొట్టలని నాకాలని నా నాలిక, నీ వీర్యం జుర్రుకోవాలని నా నోరు ఎంతో ఎదురు చూస్తున్నాయిరా, అని ఇలా ఎంతో కాముకంగా మాట్లాడుతూ ఫోన్ లొనుంచే నా మొడ్డ మీద ఒట్ట మీదా ముద్దులు కురిపించేది…
ఆమెకు నా మొడ్డతో దెంగించు కోవడం అంటే అంత యిస్టం, (ఇప్పటికి కూడా)… ఆమె కామ దాహం నాకు బాగా తెలుసు… నా దాహానికి నువ్వే కావాలి రా అంటూ నన్ను రెచ్చగొడుతుంది…. ఆ కామ చూపులు ఆ కామ ఒయ్యారం నిజంగా నాకు కూడా ఎంతో ఇష్టం… తను కోరి ఇష్టపడి వచ్చిన వారితో