డిన్నర్ (ఎనిమిదో భాగం)

ఇంక కధలోకి వస్తే
అ మరునాడు కూడా వాన పడుతునే వుంది… నేను నాగ ది బయట గొడు గు వేసుకొని చాటు గా ఒక చోట కూర్చున్నాను…
గ దిలొ చప్పుడు కాగానే నేను నాగది తలుపుల దగ్గరికి
వెళ్ళాను కాని నాగది తెలుపులు దగ్గరికి వేసి నేను బయటి కి రావడంతొ లోపల వెంటనె చూడలేక పొయాను, కాని నేను
మెల్లి గా తలుపు ఒక రెక్క లాగి ఆమెకు అను మానం రాకుండా చాటు గా నిలబడి ఆమెను గమనిస్తున్నాను….. గదిలో లైటు వేసి వుండటంతో బాగానే కనిపిస్తోంది…. ఆమె కళ్ళు తెరిచి అటు ఇటు చూ స్తోంది, కప్పిన బొంత తన మీదనే వుంది… తన ఇల్లు కాదు అని తనకు తెలిసినట్టు ఆ మొహంలో కనిపిస్తోంది… తన కళ్ళల్లో మొహంలో కంగారు సిగ్గు కోపం అన్ని కనిపిస్తున్నాయి.. ఎమిచేయాలొ తోస్తున్నట్టు లేదు ఆమెకు… తను నగ్నంగా కూడా వుందని అని పించిందేమో, ఆతంగా తన పైన కప్పివున్న
బొంతలో తన చేతులతొ తన ఒంటిని అన్ని చోట్లా తాకి చూసుకొంటొంది అని అర్థ మవుతొంది నాకు… కంగారు గా
వెంటనె బొంతను తన మీద కి సరిగ్గా లాక్కొంది… రాత్రి నేనూ ఆమె కలిసి క్రింద పడ్డట్టు ఆమెకు తెలిసే వుండాలి … నేను
క్రింద పడ్డాను కాని నన్ను ఇలా నగ్నం గా చేసింది ఎవరు అని తనకు తను మాట్లాడుకునే మాటలు వినిపిస్తున్నాయి…
కంగారు గా తన పక్క ఇంకెవరైనా పడు కొన్నారే మొ అని ప్రక్కలకు దొర్లుతూ చూస్తోంది…. ఆమె అలా దొర్లినప్పుడు ఒక సారి ఆమె వీపు పిర్రలు, ఇంకోసారి ఆమె సళ్ళు తొడలు, ఆతులతొ కప్పిన పూకు కనిపించి నాయి…ఎవరు ఇక్కడ ?, ఎవరు వున్నారండి, అని ఆమె పిలుపులు వినిపిస్తున్నాయి… నగ్నంగా వుండటంతో ఎవరైనా చూస్తారేమో అని ఆమె వెంటనె లే వాల న్నా లె వలేదు కదా అనుకున్నాను… గదిలో ఎవరున్నారు అని మెల్లి గా అరుపులు వినిపిస్తున్నాయి… నేను తలుపు దగ్గర చాటుకు నిలబడి అన్ని చూస్తూ వింటూ కూడా కావాలనే
మాట్లాడటం లేదు….. ఆమె లేచి అక్కడ ఆరేసిన చీర కట్టు కొన్న తరవాతనే నోరు విప్పాలని అనుకొన్నాను… ఆమె చీర కట్టు కొంటె కనీసం ఆమె ఆత్రత ఆమె కోపం కొంత తగ్గచ్చు, అప్పుడే నేను గదిలోకి వెళ్ళాలి అనుకొన్నాను….. గదిలో నిశ్శెబ్దం గా వుండటంతో ఎవరు లేరు అనుక్కున్నదే మొ, ఆమె ఒక్క సారి ఆ బొంతను అలా తీసేసి ఇటు అటూ చూస్తూ ఆ మంచం మీద నుంచే మొ కాళ్ళ మీద ఒంగి అక్కడ దండెం మీద ఆరే సిన తన బట్టలని లాక్కోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తోంది….. తనకు ఇంకా నొప్పులు పూరి గా తగ్గినట్టు లేదు, తను బట్టలు తీసుకునే ప్రయత్నంలో అబ్బా అని అనుకుంటోంది, పూర్తిగా ఒంగ లేక పోతొంది…
ఆమె అలా తన మోకాళ్ళ మీద ఒంగి బట్టలు అందు కొంటుంటే ఆమె వెనకాల కామ అంగాలు ఎత్తి చూపిస్తున్నట్టు ఆమె పిర్రలు తొడలు, ఆ తొడల మధ్య పూకు పెదాలు ఆతులు కొట్టొచ్చినట్టు కనిపిస్తున్నాయి. ఆమె కాళ్ళ మద్యలోంచి ఆమె సళ్ళూ కూడా
కనిపిస్తున్నాయి … ఆమె సన్నని పూకు పెదాలు చూస్తే అది బాగా దెంగి న పూకు లాగా కనబడటంలేదు, బాగా దెంగిన పూకుకి పూకు తొనలు బాగా కండతేలి చాలా లావు గా తెరుచు కొని కనిపిస్తాయి…. కాని తన పూకు అలా లేదు… అంటే తన మొగుడు బాగా దెంగ లేడ లేదా తను దెంగించు కోదా ?… అని నా మనసు మళ్ళి కామ ఆలొచనలు చేయసాగింది… ఓరి పాపాత్ముడా, ఆమె దెంగించు కుంటే దెంగించు కోక పోతే నీ కే మిటి రా ?… ఆమె పూకు ఆమె ఇష్టం మధ్యలో నువ్వు ఎవరు ఆమె దెంగులాట గురించి మాట్లాడటానికి ? అని నా మనసు నన్ను పిచ్చిగా తిట్టేస్తోంది… బట్టలు అందు కొవడానికి ఒంగి ఆమె ముందుకూ వెన్నక్కి వూగుతుంటే ఆ పొజులో
వెనకాల నుంచి పూకు గుద్ద దెంగుతుంటే ఎలా ఊగుతారొ అలా కామంగా వుంది, ఆమె సళ్ళూ కూడా తను ఊగే రీతిలొ ఊగి పోతున్నాయి…. ఆమె తన నోట్లో నా సుల్లి చీకుతున్నట్టు లుంగీ లొ నా సుల్లి సాగి లౌడ అయింది, నా లుంగీ ముందు అలా లేచింది, వెంటనే నా లుంగీని పైకి మడిచి కట్టు కొని ఒక చేత్తో నా మొడ్డని శాంత పరచడాని కి ప్రయత్నిస్తున్నాను…
తను లేచి నిలబడి బట్టలు తీసుకోవడానికి తన నగ్నాన్ని ఎవరైనా చూస్తారె మొ అని అని పించిందేమో, తను ఒంగి బట్టలు తీసుకోవడానికి ఎంత ప్రయత్నించినా ఆమెకు దండెం మీది బట్టలు అందడం లేదు… ఇంక చేసేది లేక మళ్ళీ అటు ఇటూ చూసి ఆ బొంతతో తన ఒంటి ముందు భాగాం పూకు సళ్ళని దాస్తూ కప్పుకొని చటుక్కున లేచి బట్టలు అందు కొంది… ఆమె లేచి నిలబడి అలా బట్టలు అందు కొంటుంటె ఆమె వెన
నిలబడిన నగ్నం నా మొడ్డని ఇంకా నిలబడేట్టు చేసింది…. ఆ గుండ్రటి పెద్ద రబ్బరు బంతుల్లాంటి పిర్రలు ఆ సన్నని కాళ్ళు ఆ నడుము ఆ నగ్న ఒంపు సొంపులు చూస్తుంటే నా కళ్ళు అలా తెరుచుకునే వుండి పోయినాయి… ఆమెకు దగ్గరై మెప్పించి ఆమె న గ్నాన్ని అనుభవించాలనే కోరిక నాలో మొదలైంది… కాని ఆమె ఎలాంటిదో మరి, పరాయి మగాడితో పూకు దెంగించు కొంటుందా ?.. నాలో కామ ఆలొచనలు మళ్ళీ మొదలయినాయి….
నేను వున్న ఆ పరిస్థితిలో దెంగులాట వెంటనే సాధ్యం కాదు కనుక ఏదొ రకంగా నాలో చెలరేగే కామ దాహాన్ని ఎంత ఆపు కొందామన్నా ఏదోరకంగా ఆమె నగ్నం కనిపిస్తోంది…. పూకుని దెంగి కామ రుచి అనుభ వించి వారికి మొడ్డని చేత్తో పిసుక్కొని masturbation చెసు కొంటె తీరేది కాదు ఈ కామ దాహం…. దానికి ఒక్కటే మందు…. నగ్నం గా మొడ్డ వొట్టలు
చీ కించు కొని, పూకును నాకుతూ నాలి కతొ దెంగి ఆ ఆడదాని నగ్నం మీద పడుకొని పూకులో గుద్దలో మొడ్డ లోతుకు తొసి కసిగా బలంగా ఇద్దరి ఆతులు రుద్దుకునే వరకు లోతు కి దెంగి ఇద్దరం ఒకరి సొన ఒక రు జుర్రు కుంటె కాని తీరదు….. అంతె కాని ఆ కామ దాహం తీరకానికి ఇంక ఏ మందులూ పని చేయవు….
ఇంతలొ తను బట్టలు తీసుకొని చీర కట్టు కోవడానికి తన ముందు కప్పుకొని వున్న బొంత తీసేసి నా పరుపు మీద విసిరేసింది… ఆమె పూర్తి నగ్నంగా నిలబడి వుంది, నిలబడిన ఆమె పూర్తి నగ్నం ఒక్కసారి నా కళ్ళ ముందు మెరిసింది,
ఆవొంపు సొంపుల కు నా కళ్ళు చెదిరిపోతున్నాయి, పంచెలో నా లౌడ ఆమె పూకుతొ కామం గా ఆడు కోవాలన్న కోరికతో పరుగులు తీస్తోంది…. గబ గబా బట్టలు వేసుకోవాలనే ఆత్రంతో లోపలి లంగా వేసుకోవడానికి ఆమె కొంత వంగి కాలు పైకి ఎత్తింది… అంతే, ఇంక తను దాచుకున్న నగ్న సౌందర్యాలు అన్ని స్పష్టంగా కనిపిస్తూ నా కళ్ళకి విందు చేస్తున్నాయి…. నేను కాస్త వంగి చూసాను, ఆమె నున్నటి తొడల మధ్య తన పూకు తొనలు నలుగుతూ నల్లని ఆతుల గుబురులోంచి కనిపిస్తున్నాయి….. ఆమె వంగి నప్పుదు ఆమె సళ్ళ మొనలు క్రింద కుతేలి గట్టి గా కదల కుండానే నిలబడి వున్నాయి, నా నాలి క ఆమె పూకును సళ్ళను నాకాలని తెగ అల్లరి చేస్తోంది…. నా నోట్లో నీళ్ళు ఊరి పోతున్నాయి…. ఆమె నగ్నంలో ప్రతి చోటా నాకి చీ కి ఆ మెలో కామం పెంచి ఆమె నా మొడ్డని పట్టు కొని తన పూకు పెదాల మీద రుద్దు కొంటూ నన్ను దెంగు అని నా పిర్రలని తన కాళ్ళతో వొత్తుటూ తను కాళ్ళు ఎత్తి నా భుజాల మీద పెట్టి నా మొడ్డని వొట్టలని తన నాజూకు వేళ్ళతో తన పూకులోకి దింపుకునేట్టు చేయాలని అని పిస్తోంది…. నా మొడ్డని ఆమె మెత్తటి సళ్ళ మధ్య పెట్టు కొని రుద్దు కొంటూ ఆమె నోటి కి అందిస్తూ ఆమె నాకుతుంటే ఆమె నాలిక మీద నా మొడ్డ లావా చిమ్మి ఆమె చప్పరిస్తూ మింగుతుంటే ఆమెను ముద్దులాడాలని అని పిస్తోంది… ఆమె సళ్ళ దగ్గర కూర్చొని ఆమె నోట్లో నా నా వొట్టలు నా మొడ్డ
చీ కించు కొంటూ ఆ మెనోట్లో దెంగాలని అనిపిస్తోంది… అలా ఆమె నోట్లో దెంగి ఇన పక ఢీలా గా అయిన నా మొడ్డతొ ఆమె పూకుని ఆమె గుద్దని తనివితీరా దెంగి ఆమెను కామకేళి లో మెప్పించాలని వుంది… నేను వెల్ల కిలా పడుకొని ఇన పక ఢీ
లాగా అయిన నా మొడ్డ మీద కూర్చొని దాని మీద ఆమె పూకుని గుద్దని ఎగరేస్తూ దెంగ మని అడగాలని వుంది… అమెను బొర్లా పడు కోపెట్టి ఆమె లా వాటి గుండ్రటి పిర్రల మధ్య నా మొడ్డని రుద్దు కొంటూ మెల్లి గా వెనకాల నుంచే ఆమె పూకులో గుద్దలో నాజూ కు గా దెంగుతూ ఆమె సళ్ళు పిసుకుతూ ఆమె చెవులు కొరుకుతూ ఇద్దరం కామం గా మాట్లాడు కొంటూ ఆమ నగ్నం మీద ఊగులాడాలని అనిపిస్తోంది…. నా లౌడ ఆమె రంధాలలో దూరడానికి పరుగులు తీస్తోంది… ఆమె పూకుని గుద్దని దెంగుతుంటే ఆమె కామ మూలుగులు వినాలని వుంది… నేను నగ్నం గా అయి ఒక్క సారి ఆమెను ఆ నగ్నంలోనే వాటేసుకొని ఆమె పిర్రలు అక్కడి కుర్చీ మీద పెట్టి ఆమెను కాస్త వాల్చి ఆమె పూకుని చీకి నా మొడ్డను కూరి అలా నిలబడి దెంగుతూ నగ్నం గా ఊగాలని అనిపిస్తోంది….. ఇంక చాలు అనే వరకు ఆమె పూకుని గుద్దని దెంగి దెంగి ఆమెను కూర్చొపెట్టి ఆమె నా వొట్టలని పిసుకుతుంటే ఆమె నోటి నిండా నా లావా నింపి ఆమె నా లావాని చప్పరిస్తూ కాముకంగా నా వంక చూస్తూ మిం గుతుంటే ఆమె కళ్ళల్లో కామ త్రుప్తి చూడాలని వుంది…. తర వాత 69 పొజులో ఆమెను నా మీద పడుకో పెట్టు కొని దెంగులాటలొ మెత్తబడిన నా సుల్లిని ఆమె కాముకంగా చీకుతుంటే మెత్తబడిన ఆమె పూకుని నానోట్లో పిండు కొంటూ ఆమె పూకు లావాని జుర్రుకోవాలని వుంది…. ఇంక అలా ఆ మెను నగ్నంగా చూస్తున్న కామ మత్తులో కామంగా ఆలొచిస్తూ నా తల దిమ్మిక్కి” ఇంకా నా పూకులోతు కి బలంగా పిర్రలు ఊపుతూ దెంగ రూ” అని ఆమె నాచెవి కొరుకుతూ కామగా చెప్తున్నట్టు అని పించి ” ఓ తప్పకుండా నా మొడ్డని ఇంకా నీ
పూకులోతుకి దూర్చి దెంగుతాను, మరి నువ్వు నీ పూకుని ఇంకా నా మొడ్డ దగ్గరికి ఒత్తుకో ” అంటూ నా చేతులు నా
మొడ్డని వొట్టలని పిసుకుతుంటే ఆ కామ మత్తులో అప్రయత్నం గా గట్టి గా నానోటి నుంచి ఆ మాటలు వచ్చేసినాయి… –
ఆమె నగ్నాన్ని అలా చూసిన కామ మత్తులో నా నోటి నుంచి గట్టి గా వచ్చిన ఆ మటలు ఆమెకు వినిపించినాయి….. అంతే, ఆమె లోపలి లంగా వెసుకొంటూ అలా ఒదిలేసి వెంటనే ఒక చేత్తో పూకును ఇంకొ చెత్తో సళ్ళని దాచు కొంటూ పరుగున గదిలో ఒక మూలకు పరిగెత్తి అటు కే సి మొహం పెట్టి కంగారు గా ఎవరు నువ్వు ?.. చెప్పు ఎవరు నువ్వు, క్రింద పడ్డతర వాత నన్ను ఎవరు లోపలికి తీసుకొచ్చారు ?, నువ్వేనా ?.. నువ్వేనా నా బట్టలు విప్పి నన్ను నగ్నం గా చేసింది ?, ఒక ఆడదాని బట్టలు అలా పిప్పేయడ మేనా ?.. చెప్పు ? అని కాస్త కొపం గా నా మీద ప్రశ్నెల వర్షం కురిపించింది…
నా మాటలు ఆమె వినడం, వెంటనే ఆమె అలా ప్రశ్నేల వర్షం కురిపించడం వెంట వెంటనే జరగడంతో నేను త మాయించు కోలేక పోయాను… ఆమె న గ్నాన్ని నేను చూసానని ఆమెకు తెలిసింది, పైగా కోపంగా అడుగుతుండటంతో ఏమి జరుగుతుందో అన్న భయంతో నాకు చెమటలు పట్టి నాయి.. నానోట మాట రావడం లేదు… ఆమె మాటలకు ఏమని జవాబు చెప్పాలో నాకు తెలియడం లేదు…. అప్పటి వరకు ఆమెతో కామకేళి చేసే నా ఆలోచనలు ఒక్కసారి మాయ మైనాయి….. నా మొడ్డ గాలి తీసిన blaader లాగా, దెంగి semen కార్చేసిన
తరవాత వాలి పొయినట్టు ఒక్కసారి ఈ క్కున అలా క్రిందకు వాలి పోయింది… నీళ్ళు మింగుతూ అలా నిలబడి పోయాను…
(ఇం కా వుంది…)