స్వర్గం ఉండి దిగి వచ్చిన దెవకన్యా

స్వర్గం ఉండి దిగి వచ్చిన దెవక
telugu sex stories కాసెపటికి రమ్యకి మెలుకువ వచ్చింది.ప్రభాకర్ రమ్య సన్నుని చీకుతూ ఇంకొ సన్నుని పిసుకుతున్నాడు టైం చుస్తె 10 అవుతుంది.రమ్య ప్రభాకర్ నొ పక్కకి తొసి అల్కలి అవుంది ఎమైన తిసుకురా అంది బెడ్ దిగి డ్రెస్ వెసుకుంటూ.ప్రభాకర్ లెచి బాత్ రూం లొకి వెల్లి ఫ్రెష్ అయి వచడు 5 నిమిషాలలొ.బట్టలు వేసుకుంతూ త్వర్గా ఫ్రెష్ అవు వెల్లి ఎమైనా తీసుకొస్తాను అని చెప్పి బయటకి వెల్లాడు.రమ్య లెచి బాత్ రూం లొకి వెల్లి ఫ్రెష్ అయి వచ్చి నైటి వెసుకుంది లొపల ఎమి వెసుకొలెదు హాల్ లొ కూర్చిని ఎలాగైనా వీడి దగ్గరి నుండి వీడియొ రాబట్టాలి అనుకుంది కాసెపటికి ప్రభాకర్ పార్సిల్ తీసుకొని వచ్చాడు.రమ్య పార్సిల్ తీసుకొని లొపలికి వెల్లి ప్లెట్స్ లొ పెట్టుకొని వచ్చి ప్రభాకర్ కి ఇచ్చింది ప్రభాకర్ బిర్యాణి తింటూ రమ్య వైపు చుసాడు రమ్య సన్నుల షెప్ కరెక్ట్ గా కనపడుతుంది.అంటె లొపల ఎమి వెసుకొలెదు అని ప్రభాకర్ కి అర్తం అయింది వెంటనె ప్రభాకర్ మొడ్డ లెచింది రమ్య ఎదొ ఆలొచిస్తూ తింటుంది కాసెపటికి ఇద్దరిది తినడం పూర్తి అయింది ప్లెట్స్ తీసుకొని లొపలికి వెల్లి ప్లెట్స్ సింక్ లొ వేసి చేతులు కడుక్కుంటుంది. ప్రభాకర్ వెనక నుండి వెల్లి రమ్య ని ఎత్తుకొని బడ్ రూం లొకి తీసుకెల్లి బెడ్ మీద పడెసాడు నైటిని నడుము వరకు జరిపి రమ్య కాళ్ళని బాగా దూరంగా జరిపాడు.రమ్య పూకు మీద ముద్దు పెట్టి నాలుకతొ పూకు మీద పైకి కిందికి నాకుతూ తన చేతిలని రమ్య సన్నుల మీద వేసి నైటి మీది నుండి పిసుకుతూ పూకు నాకుతున్నాడు.రమ్య గొల్లిని నాలుకతొ టికిల్ చేస్తూ నాలుకని పూకులొకి తొసి పూకు లొపల నాకుతున్నాడు.హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ మ్ మ్ మ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ నాకు ప్రభాకర్ నీ ఇష్టం ఎమైనా చేసుకొ అరిగిపొయెదాకా నాకు అంటూ మూలుగుతుంది.ప్రభాకర్ రమ్య సన్నులని గట్టిగా పిసుకుతూ పూకు మీద నాలుకని ఆడిస్తున్నాడు మెల్లిగా గొల్లిని టికిల్ చేస్తూ పూకు లొపల నాకుతున్నాడు.రమ్య బొల్లున ప్రభాకర్ నొటిలొ కార్చేసింది.పూకు చుట్టు నాలుకని పెట్టి చివబొట్టు వరకు పిల్చేసాడు పైకి లేచి తన బట్టలు మొత్తం విప్పెసి రమ్య పక్కన పడుకున్నాడు రావె నా మొడ్డ చీకు అన్నాడు రమ్య లేచి ప్రభాకర్ కాళ్ళ దగ్గర కూర్చొని వంగి ప్రభాకర్ మొద్ద గుండు మీద నాలుకతొ రాసింది ప్రభాకర్ మొడ్డ ఇంకా గట్టిపడింది మెల్లిగా నాలుకతొ మొడ్డని నాకుతుంది హ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ రమ్య ఎం చీకుతున్నావె స్వర్గం చూపిస్తున్నావు అంటూ మూలుగుతున్నాడు మెల్లిగా ప్రభాకర్ మొద్దని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతుంది మొత్తం నొటిలొకి కుక్కుకొని బయటకి తీస్తూ చీకుతుంది.ప్రభాకర్ లెచి రమ్యని కింద ఖూర్చొపెట్టి ప్రభాకర్ బెడ్ చివరన కూర్చొని రమ్య జుట్టు పట్టుకొని రమ్య నొటిలొకి తన మొడ్డని తొసాడు రమ్య జుట్టు పట్టుకొని గొంతువరకు నూకుతూ నొటిని దెంగుతున్నాడు కాసెపటికి రమ్యకి ఊపిరి ఆడలెదు మెల్లిగా ప్రభాకర్ సంచిని నిమురుతుంది ప్రభాకర్ మొడ్డని రమ్య గొంతువరకు తొసి కార్చేసాడు.ప్రభాకర్ వేడి రసం మెల్లిగా తన కడుపులొకి వెల్లడం రమ్యకి తెలుస్తుంది.రమ్యని పైకి లెపి తన నైటిని తీసి పక్కన పాడెసి రమ్యని బెడ్ మీదకి తొసాడు.రమ్య మెల్లిగా ఎంటాతొయడం అంది.రమ్య పక్కన పడుకొని రమ్య సన్నుని చీకుతూ ఇంతొ సన్నుని పిసుకుతున్నాడు.రమ్య షరీరాన్ని తడుముతూ రమ్య సన్నులని చీకుతున్నాడు మెల్లిగా ప్రభాకర్ మొడ్డ గట్టిపడింది.రమ్య మీది నుండి లేచి రమ్యని బెడ్ మీద వగొపెట్టాడు రమ్య వెనక కూర్చొని తన మొడ్డని పట్టుకొని రమ్య గుద్దకి ఆనించాడు ప్రభాకర్ ఇప్పుడు అక్కడ వద్దు అంది.రమ్య పిర్రలని సవరదీసి గుద్దలొకి మొడ్డని తొసాడు మొడ్డ గుండు దూరింది.అబా మండుతుంది ర వద్దు అంటున్న కద అంటుంది మంటని బరిచలెక.ప్రభాకర్ ఎమి పట్టించుకొకుండా మొడ్డని బయటకి తీసి మల్లి లొపలికి తొసాడు కాని మొడ్డ వెల్లలెదు.మల్లి లాగి కొంచెం ఫొర్స్ తొ తొసాడు.ఇసారి కొంచెం ఎక్కువ దూరింది.ప్లీస్ ప్రభాకర్ వద్దు మడుతుంది హ్ అమ్మా అంటూ అరుస్తుంది.ప్లీస్ ప్రభాకర్ వదులు మడుతుంది అంటూ అరుస్తుంది.రమ్య పిర్రలని పిసుకుతూ బయటకి తీసి మల్లి లొపలికి తొసాడు.ఇసారి ఇంకాస్తా లొపలికి వెల్లింది.నువ్వు అలా అరుస్తుంటె నాకు కసి ఇంకా ఇంకా పెరుగుతుంది అరువు గట్టిగా అరువు అంటూ మొడ్డని బయటకి తీస్తూ మల్లి మల్లి లొపలికి తొస్తున్నాడు.ప్లీస్ ప్రభాకర్ చాలా మండుతుంది వద్దు ప్లీస్ ప్రభాకర్ ఎమి రాయకుండా పెడుతున్నావు తిసెయు అంటూ అరుస్తుంది.ప్రభాకర్ మెల్లిమెల్లిగా తన మొడ్డని మొత్తం రమ్య గుద్దలొకి దింపెసాడు.రమ్య పిర్రలని మీద కొడుతూ రమ్య గుద్దని దెంగుతున్నాడు.ప్రభాకర్ ప్లీస్ ఇన్ నీద్ నొస్తుంది తీయు కొంచెం ఆయిల్ పెట్టు అంటూ అరుస్తుంది.నెను ఇలాగె దెంగుతానె నువ్వు అరువు ని అరుపులకి నాకు కసిరెగిపొతుంది అంటూ పిర్రలని పట్టుకొని వీర దెంగుడు దెంగుతున్నాడు ముందుకి వంగి రమ్య జుట్టు పట్టుకొని తలని తన వైపుకి తిప్పుకొని రమ్య పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ దెంగుతున్నాడు.రమ్య పెదాలని చీకుతూ పిర్రల మీద కొడుతూ రమ్య గుద్దని లాగి లాగి దెంగుతున్నాడు ప్రభాకర్ కి కసిపెరిగిపొతుంది రమ్య పెదాలని వదిలి రమ్య వీపుమీద ముందుకి పెడుతూ నాకుతూ దెంగుతున్నాడు.ప్రభాకర్ ప్లీస్ అంటూ వదులు మడుతుంది అంటూ అరుస్తుంది.ప్రభాకర్ కి చవరికొచ్చెసింది.రమ్య భుజం మీద నాకుతూ మెల్లిగా కొరికాడు.నొస్తుంది కోరకు అంటూ అరుస్తుంది.బుజం మీద పంటితొ పట్టుకొని పిర్రల మీద కొడుతూ రమ్య గుద్దని లాగి లాగి దెంగుతున్నాడు.ప్రభాకర్ వదులు నొస్తుంది నికె చెప్పెది అంటూ అరుస్తుంది ప్రభాకర్ అదెమి పట్టించుకొకుండా మొడ్డని మొత్తం గుద్దలొకి తొసి బయటకి తీస్తూ మల్లి మల్లి లొపలికి నూకుతూ దెంగుతున్నాడు పిర్రల మీద కట్టిన దెబ్బలకి తెల్లటి పిర్రలు ఎర్రగా మారాయి భుజం మీద అలాగె పంటితొ పట్టుకొని రమ్య గుద్దని దెంగుతున్నాడు రమ్య నొప్పితొ అల్లడిపొతుంది. ప్రభాకర్ కి కసిపెరిగిపొతుంది పెరిగి ఇంకా గట్టిగా పిసుకుతూ తన స్పీడ్ పెంచి గుద్దలొపల కార్చేసాడు.రమ్యని వదిలాడు రమ్య అక్కడె కుప్పలాగా పడిపొయింది రమ్య మీద ప్రభాకర్ పడిపొయాడు.

మెల్లిగా ప్రభాకర్ రమ్య మీది నుండి పక్కకి జరిపి పడుకున్నాడు.నొప్పి వల్ల రమ్య అలాగె పడుకుంది.రాత్రి 1 గంటకి ప్రభాకర్ కి మెలుకువ వచ్చింది పక్కన చూసాడు.రమ్య నగ్నంగా అలాగె పడుకొని ఉంది దీనమ్మా ఎముంది దీనిని వదలద్దు అనుకుంటూ రమ్య పిర్రల మీద చేయి వేసి నిమురుతున్నాడు మెల్లిగా రమ్య పిర్రలని పిసుకుతున్నాడు రమ్య వీపు మీద చమట ముత్యంలా మెరుస్తుంది మెల్లిగా రమ్య వీపు మీద ఉన్నా చమట మొత్తం నాకుతూ ముద్దులు పెడుతున్నాడు రమ్యలొ ఎటువంటి స్పందనలెదు రమ్య వీపు మీద మొత్తం నాకుతున్నాడు మెల్లిగా రమ్య నడుము మడతలని తడుముతూ వీపుని నాకెసాడు మెల్లిగా రమ్యని తిప్పాడు ఒకరి పై నుండి కింద్దాకా చూసాడు స్వర్గం ఉండి దిగి వచ్చిన దెవకన్యలా కనిపించింది.అబ్బా ఎముంది రా ఇది దీనిని అసలు వదలద్దు మెల్లిమెల్లిగా దీని రసం మొత్తం జుర్రుకొవాలి అనుకున్నాడు మెల్లిగా రమ్య సన్నుల మీద చేతులు వేసి పిసుకుతున్నాడు.రమ్య నెడ వంపులొ ముద్దులు పెడుతున్నాడు.రమ్యకి మెలుకువ రాలెదు.మెల్లిగా రమ్య చను ముచ్చికలని వేళ్ళతొ నలుపుతూ మెడ వంపులొ నాకుతున్నాడు రమ్య సన్నులని పిసుకుతూ మెడ మీద కొరికాడు.ప్రభాకర్ కి కసి పెరిగి కొంచెం గట్టిగా కొరికాడు.రమ్యకి చిన్నగా మెలుకువ వచ్చింది ప్రభాకర్ ఎం చేస్తునాడొ అర్థం అయి ప్లీస్ ప్రభాకర్ వద్దు నాకు ఒపిక లెదు నావల్లకాదు అంది.ప్రభాకర్ మెల్లిగా కిందికి వచ్చి ఒక సన్నుని నొటిలొకి తీసుకొని చీసుకుతున్నాడు ఇంకొ సన్నుని పిసుకుతున్నాడు.మెల్లిగా తన చేతిని రమ్య పూకు మీద పెట్టి పూకుని రుద్దుతున్నాడు.హ్ ప్రభాకర్ ప్లీస్ వద్దు ఒపిక లెదు అంటూ మూలుగుతుంది.తన గొంతుని బట్టి పిట్టలొ కొరికలు మొదలయ్యాయి అని అర్థం అయింది ప్రభాకర్ కి.తన చేతితొ రమ్య పూకుని కెలుకుతున్నాడు ఒక వేలిని రమ్య పుకులొ పెట్టి ఆడిస్తున్నాడు రమ్య సన్నులని మార్చి మార్చి చీకుతూ పూకుకి వేలిని ఆడిస్తున్నాడు.మెల్లిగా రమ్య షాసలొ మార్పు వచ్చింది ప్రభాకర్ దానిని గమనించాడు.ఇంకొ వేలిని కుడా పూకులొకి తొసాడు.హ్ ప్రభాకర్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ చంపెస్తున్నావు రా అంటూ మూలుగుతుంది రమ్య అని పిలిచాడు హ అంది ఇంత అందంగా ఉన్నావెంటె అంటూ పైకి వెల్లి రమ్య పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీసుకుతున్నాడు.బొటన వేలితొ రమ్య గొల్లిని తడుముతూ వేళ్ళని పూకులొ ఆడిస్తున్నాడు రమ్య పెదాలని మార్చి మార్చి నొటిలొకి తీసుకొని చీసుకుతున్నాడు కింది పెదవిని మెల్లిగా కొరికాడు.రమ్య ప్రభాకర్ తలని పట్టుకొని ప్రభాకర్ పెదాలని చీకుతుంది.రమ్య పూకులొ వేళ్ళని వేగంగా ఆడిస్తూ గొల్లిని రుద్దుతున్నాడు.హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ అని మూలుగుతుంది కార్చెసింది ప్రభాకర్ వేళ్ళు రమ్య రసాలతొ తడిచిపొయాయి వేళ్ళని రమ్య నొటిలొ పెట్టాడు మెల్లిగా ప్రభాకర్ వేళ్ళని షుభ్రం చెసింది.రమ్యని తన మీదకి కాళ్ళని రమ్య పిర్రలని పిసుకుతూ రమ్య సన్నులని మార్చి మార్చి చీకుతున్నాడు చను ముచ్చికలని పంటితొ కొరుకుతూ పిర్రలని సవరదీసి మెల్లిగా ఒక వేలిని గుద్ద మీద రాస్తున్నాడు రమ్యకి గుండెలొ దడ మొదలయింది మల్లి గుద్ద దెంగుతాడెమొ అని అలా ఆలొచిచెలొపె గుద్దలొకి ఒక వేలిని తొసాడు.రమ్య ఉలిక్కి పడి ప్లీస్ వద్దు అంటూ భాదతొ అడిగింది ప్రభాకర్ ఎందుకొ ఇసారి రమ్య మాట విన్నాడు.సరె కాని నా మొడ్డ చీకు అన్నాడు.రమ్య మెల్లిగా కిందికి వెల్తుంటె.అలా కాడు నా మీద కూర్చొని నీ పూకు నాకు అప్పగించి నా మొడ్డ నువ్వు తీసుకొ అన్నాడు రమ్యకి అర్థం అయింది.వెంటనె లేచి ప్రభాకర్ నొటి దగ్గర తన పూకుని పెట్టి ప్రభాకర్ మొడ్డ మీద ముద్దు పెట్టింది ప్రభాకర్ రమ్య పూకు మీద నాలుకని పైకి కిందికి నాకుతూ ఆడిస్తున్నాడు.రమ్య పిర్రలని పిసుకుతూ రమ్య పూకులొకి నాలుకని తొసాడు.రమ్య ప్రభాకర్ మొడ్డని పై నుండి కిందకి కింద నుండి పైకి నాకి మొడ్డని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతుంది.ప్రభాకర్ ఒక చేతితొ సన్నులని పిసుకుతూ ఇంకొ చేతితొ గుద్దని నిమురుతూ పూకు నాకుతున్నాడు.రమ్య ప్రభాకర్ పట్టాలని నిమురుతూ మడ్డని మొత్తం నొటిలొకి కుక్కుకొని చీకుతుంది అప్పుడప్పుడు ప్రభాకర్ కింది నుండి ఎదురొత్తులు ఇస్తున్నాడు ప్రతీసారి మొడ్డ నొంతుకి తాకుతుంది.ప్రభాకర్ రమ్య పిర్రల మీద కొడుతూ రమ్య పూకులొ నాలుకని ఆడిస్తున్నాడు సన్నుల మీది నుండి చేతిని తీసుకొచ్చి గొల్లిని పట్టుకొని నలుపుతున్నాడు పూకులొపల నాలుకని ఆడిస్తూ గొల్లిని నలుపుతున్నాడు.రమ్యకి చివరికొచెసి ప్రభాకర్ నొటిలొ కార్చెసింది.రమ్య లేచి ప్రభాకర్ పక్కన పడుకుంది.ప్రభాకర్ రమ్య కాళ్ళని ఎడం చేసి తన మొడ్డని పట్టుకొని రమ్య పూకు మీద పైకి కిందికి రాసాడ్.హ్ ప్రభాకర్ కాని అంది వెంటనె తన మొడ్డని పూకు లొతుల్లొకి దింపాడు హ్ ప్రభాకర్ మెల్లిగా అంది.ప్రభాకర్ రమ్య సన్నులని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ రమ్య పూకుని దెంగుతున్నాడు హ్ హ్ హ్ ప్రభాకర్ మెల్లిగా నావల్ల కావట్లెదు మెల్లిగా అంటూ మూలుగుతుంది.ఆ మూలుగులకి ప్రభాకర్ రెచ్చిపొయి దెంగుతున్నాడు.రమ్య సన్నులని మొదళ్ళ నుండి పట్టుకొని పిసుకుతూ వీర దెంగుడు దెంగుతున్నాడు ప్రభాకర్ మెల్లిగా అంటూ మూలుగుతుంది.ప్రభాకర్ తన మొడ్డని రమ్య పూకు లొతుల్లొకి నూకుతూ దెంగుతున్నాడు.రమ్యని తనమీదికి ఎక్కించుకున్నాడు రమ్యకి అర్థం అయి ప్రభాకర్ చాతి మీద చేతులు పెట్టి ఊగుతుంది.ప్రభాకర్ రమ్య సన్నులని మొదళ్ళ నుండి పట్టుకొని పిండి పిసికినట్టు పిసుకుతున్నాడు.ప్రభాకర్ మెల్లిగా ప్లీస్ నొస్తున్నాయి అంటూ మూలుగుతుంది.రమ్యని ముందుకి వంచి రమ్య పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ పెదాలని రెండు పెదాలని చీకుతూ కొరుకుతున్నాడు.రమ్య తలని పట్టుకొని రమ్య పెదాలని చీకుతూ కింది నుండి ఎదురొత్తులు ఇస్తున్నాడు.ప్రతీసారి రమ్య పూకు చివరన తగులుతుంది ప్రభాకర్ మొడ్డ.రమ్య పిర్రలని పట్టుకొని లెపి లెపి కుదెస్తున్నాడు.లొపలికి దింపిన ప్రతీసారి రమ్య పూకు చివరన తగులుతుంది.ప్రభాకర్ మెల్లిగా ఎక్కడెక్కడొ తగులుతుంది మెల్లిగా చెయూ అంటూ కళ్ళు మూసుకొని మూలుగుతుంది.రమ్య ంఒహన్ లొకి చూస్తూ రమ్య గొల్లిని నలిపాడు రమ్యకి ఒల్లంత కరెంట్ పాకినట్టు అయ్యింది రమ్య సన్నులు పైకి కిందికి ఊగుతుంది వాటిని చుస్తూ గొల్లిని నలుపుతూ దెంగుతున్నాడు.రమ్య ఒక్కసారిగా ప్రభాకర్ మొడ్డకి అభిషెకం చేసింది.ప్రభాకర్ మీద వాలిపొయింది.రమ్యని బెడ్ మీద వంగొవె అన్నాడు ఇప్పుడు వెనక వద్దు అంది వెనక వెయనులె కాని వంగొవె అన్నాడు.రమ్య బెడ్ మీద వొంగుంది వెనక నుండి రమ్య పూకులొకి తొసాడు మొడ్డని రమ్య పిర్రల మీద చరుస్తూ దెంగుతున్నాడు.రమ్య మెడలొ వెలాడె తాళిని చూసి అతను దెంగుతున్నది తన ఫ్రెండ్ అని ఉహకి వచ్చింది ఇంకా కసి పెరిగి వీర దెంగుడు దెంగుతున్నాడు.రమ్య జుట్టు పట్టుకొని లాగుతూ పిర్రల మీద చరుస్తూ దెంగుతున్నాడు.రమ్య ఎముందె నీపూకు రొజు వాయించిన నాతీట తీర్దె హ్ హ్ హ్ హ్ అంటూ మూలుగుతూ పూకు చీరికంటూ నూకుతూ దెంగుతున్నాడు.ఆపకుండా 20 నిమిషాలు దెంగి పూకులొ కార్చేసాడు.మొడ్డని బయటకి తీసి బాత్ రూం లొకి వెల్లిపొయాడు.

ఈ రోజు అప్ డేట్ అయినా సెక్స్ వీడియోస్

ఈ రోజు అప్ డేట్ అయినా సెక్స్ స్టోరీస్

loading…