చిన్నిల్లు -బ్రహ్మం గారి రెండో భార్య సరస్వతిని దెంగిన రాజు

ఎవరో తలుపు తడుతున్న చప్పుడు విని తృళ్ళిపడి లేచాడు రాజు. తల తిప్పి చూశాడు. గడియారం పన్నెండు గంటలు సూచిస్తోంది. అంత రాత్రి పూట తన కోసం వచ్చింది. ఎవరో అర్ధం కాలేదు. కానీ, గాజుల చప్పుడు విని పించడంతో ఉలిక్కిపడ్డాడు. ఆ మున! జ మున తన కోసం వచ్చిన ప్పుడల్లా అలాగే గాజుల చప్పుడయ్యేది. కానీ ఆమె ఇక రాదని తెలుసు. మరి వచ్చిన మన షి ఎవరు?
ఇంట్లో అంతా లోన పడు కుంటారు. తను మాత్రం అరుగు మీద గదిలోనే ఉంటాడు. స్టడీస్ కి డిస్ట్రబెన్స్ ఉండదని. ఒక వేళ ఏదన్నా పనబడి అమ్మ గాని అన్న గాని, వచ్చి తలుపు తడుతున్నారే మో.

బద్దకంగా లేచి లుంగీ. సరిగ్గా కట్టు కొని వెళ్ళి తలుపు తీసాడు. ఆమె లోన కు వచ్చి తలుపు గెడ పెట్టింది. కణం పాటు కొయ్య బొమ్మలా నిలబడి పోయాడు రాజు. మొదట జమునే వచ్చిందనే భాంతి పడ్డాడు. కానీ లేదు. ఎదురింటి బ్రహ్మం గారి రెండో భార్య సరస్వతి.

బ్రహ్మం గారి వయసు నలభై ఐదు ఉంటుంది. సరస్వతి కి, ఇరవై రెండు కన్నా ఎక్కువ ఉండదు వయసు. గొప్ప అంద గత్తె కాదు కాని స్త్రీ కి ఉండాల్సిన హంగులూ , పొంగులూ అన్నీ ఉన్నాయి. మన షి ఏపుగా పెరిగిందేమో కారు కొచ్చిన కన్నె కోడిలా చూడ గానే గుబ గుబలాడించే స్తుంది. మగాడ్ని. ముఖ్యంగా పిరుదులు దాటే. జడ , చేపల్లా కదిలే పెద్ద కళ్ళు ఆమె ఆకర్షణ కు ముఖ్య కారణాలు.

బ్రహ్మం గారు ఆమెను కాపరాన్ కి తెచ్చుకున్న కొత్తల్లో ఈ ముసలాడితో ఎక్కడ కాపురం చేస్తుందిలే… కాస్త వాట మైన కుర్రాడు తగిలితే లేచి పోతుంది అనుకున్నారు అమ్మలక్కలంతా. కానీ అంతా ముక్కు మీద వేలేసు కునేలా సరస్వతి ఆ ఇంట్లో అతుక్కుపోయింది. సవతి. పిల్లల్ని తన సొంత. పిల్లల్లా సాకుతోంది. కాపరాని కొచ్చిన ఈ మూడేళ్బలో ఆమె గురించి చెడు గా ఉన్న వార్త కూడా రాలేదంటే అబద్ధం కాదు. కొందరు కుర్రాళ్ళు ఆమెకోసం ట్రయల్స్ వేసి ఫెయిలయ్యారు.
అలాంటి కరుకైన సరస్వతి ఉన్నట్టుండి మబ్బులేని వానలా తన గదిలోకి రావడం రాజుతో తబ్బిబ్బు చేసేసింది. బ్రహ్మ మా మెయవ్వన పొగరును

అణచలేక పోవచ్చు. కాని ఇలా తెగించే తత్వం కాదు సరస్వతిది. పైగా తనె ప్పుడూ ఆమె కోసం ట్రయిల్ కూడా వేయలేదామెకు.
“ఏ మెటలా తెల్ల పోతావ్? జమున అను కొన్నావ్ కదూ ? ” అంది. దరహాసం తో వయ్యారంగా తలుపుకి, జేరబడి నిలబడుతూ. రాజు మన స్సు చివుక్కు మంది.
“క్ష మించండి. ఆ మున. ఇక రాదని నాకు తెలుసు. గాయపడ్డ నా హృదయాన్ని రేపకు ” అన్నాడు బాధ గా.
” నే , పోగొట్టాలనే వచ్చాను. రా ” అంటూ అతన్ని వాటే సు కుందా మె.
“తప్పు. ఈ పేటలో నువ్వు మంచి పేరు తెచ్చుకున్నావ్. నా మూలం గా నీకు చెడ్డ పేరు తెచ్చుకోకు. అయినా నీ గురించి. ఎప్పుడూ నేను ఆలోచించలేదు కూడా”
“కానీ నా ఆలోచన ఎప్పుడూ నీ మీదే.”
“నేజంగానా!”

“నీ మీద ఒట్టు. నా సళ్ళ మీద చెయ్యేసి చూడు. వాటి కి, కీ, చేతుల్లో నలగాలనే. ఎంత అట మో తెలుస్తుంది. నా నడుం మీద చెయ్యేసి చూడు. నీ దెంగులాట కి ఎదురొత్తులివ్వాలనే ఎలా తొందర పడుతోందో తెలుస్తుంది. నా కళ్ళల్లోకి చూడు. నీ రూపమే కనిపిస్తుంది.”
“జ మున మొదటి సారి నా గదికి వచ్చిన ప్పుడు ఇలాగే మాట్లాడింది. నీ కిది. ఎలా తెలుసు?”
“జ మునతో నీకు స్నేహం ఉన్నట్లు కూడా తెలియదే? ” వస్తు పోయి అడి గాదు రాజు.
“అంత స్నేహం లేదులే. ఆ మాత కొస్తే జమున కీ, పెళ్పయింది. నువ్వు బ్రహ్మచారివే” అంటూ అతని నోరుతో నోరు కలిపి బలంగా ముద్దు పెట్టు కుంది. ఆమె శ్వాస వెచ్చగా అతని చెంపలను తాకుతోంది. జాకెట్ తీసేసి వచ్చినట్లుంది. పైట జారి పోయి తెగ బలిసిన సళ అతని. ఛాతీనే గుద్దేస్తున్నాయి. అప్పటి కే లుంగీ ఎగ దన్నేసింది. అతని మొడ్డ. మరీ అంత వరకూ వచ్చాకా అయాచితం గా దొరికిన చాన్సు వదులుకోవడం రాజు కి ఇష్టం లేక పోయింది. ఆమె చీర , లంగా లాగి పడేసాడు. అతనే లుంగీ. పీకి పక్కన పెట్టింది సరస్వతి.

ఇద్దరూ ఎదురెదురుగా నేలబడ్డారు.
జ మున కన్నా కొంచెం కండ పట్టిన ఒళ్ళు సరస్వతిది. తొడలబింకం పిరల పొంకం సుపర్స్ గా ఉంటాయి. అసలు ఆడదాని కి అందం తెచ్చేది మగాడి కి కసి రేపేది. ఆడదాని పిరుదులూ , తొడలే. దాన్నే కొందరు సీట్ అంటారు. సీటు పొంకం ఉన్న ఆడదంటే. మగాడు పడి చస్తాడు. అందరికీ. ఆ షేపు ఉండదు. సరస్వతి. బట్టలు పిప్పగానే వస్తు పోయాడు రాజు. అసలె క్కడా ఆమెలో బిగి సడలలేదు.
బ్రహ్మం ఆమెను వాదు కుంటున్నాడా లేదా అన్నది ఆ ఇద్దరికే తెలియాలి. రొమ్ముల బింకం కాస్త కూడా తగ్గలేదు. పైగా పిల్లలు కూడా పుట్టలేదే మో యమ బిగి మీద ఉంది. మన షి. రాజు గూటం రక్తాన్నంతా తుడుచు కుంటూ గెడ కొయ్యలా లేచి పోయింది. అతని ఉదో కాన్ కి పై చర మం నాబ్ మీద కు పోయి దొండపండులా అతని బుజ్జి తల తొంగి చూస్తోంది. సరస్వతి. కి.సు క్కున నవ్వింది.
“నవ్వుతావేం” అంటూ మె సళ్ళ మీద చేయి వేసాడు.

“నా మొల చూస్తేనే జానా బెత్త సాగింది. ఇంక దిగేస్తే నా గొంతులోకి వస్తుందేమోనని భయం గా ఉంది ”
” మరి ఆలస్యం దేనికి? పెట్టుకుని చూసి ఎక్కడ పొడుచు కుందో చెప్పు” అంటూ ఆమెను రెండు చేతుల మీదా ఎత్తి బెడ్ మీద పడేసి మీద పడ్డాడు.
క్రింద క్లీన్ గా కట్ చేసుకుని ఏ వారం పది రోజులైందో గానే ఆతులు చేతి కి గుచ్చుకుంటున్నాయి. అరచేయి సైజులో దోరగా వేసిన దిబ్బ రొట్టెలా కండ పట్టి ఉంది. సరస్వతి. పూకు. ఆత్రంగా తొడలు విడదీసి చూసిన ప్పుడు పన సపండు మదపు వాసన గుప్పున కొట్టింది.
ఇం కా ఉంది.

చిన్నల్లు రెండవ భాగం చాలా పొందికైన పూకు ఆమెది. కాజా షేపులో ఉండి సాలు వురె మ్మలు విడివడ కుండా మూసుకున్న ఆలిచిప్పలా ఉంది. గజల నునుపు , పిర్రల బిగువు మతిన్ పోగొట్టేస్తున్నాయి. ఆగలేక వేళ్ళతో రెమ్మల్ని విడదీసి తలను ముంచేసాడు ఆమె తొడల్లో, అయిదు నిముషాల సేపు నాలుకతో ఆకు రాయిలా దిమ్మని సాన పడుతుంటే సరస్వతి. సుఖాని కి తట్టుకోలేక తీగలా వంకర్లు తిరిగి పోయింది.
” మీద కు రా, అర గ దీసింది చాలు ” అంటూ అతణ్ణి మీద కు లాక్కుంది.
రాజు ముఖాన్ని ఆమె సళ్ళకేసి రుద్దు కున్నాడు. కుడిచేత్తో ఓ చన్నుని కుదుళ్ళతో ఒడిసిపట్టి పిసికే స్తూ ముందుకు జరిగి, చంక నా వాసన చూస్తూ ఆమె తొడల్లో చోటు చేసు కున్నాడు. సరస్వతి అతని భుజం , కంఠం ముద్దులతో నింపేస్తూ చేతులు కిందకు జరిపి, ఇద్దరికీ లిం కు తగిలింది. పూకు పెదాలు బాగా విడదీసి అతని మొడ్డని లోపలి కంటా గుచ్చుకుంటూ నడుం ఎత్తింది.

రాజు గోడకు మేకు కొట్టి నట్టు నాలుగు సార్లు చిన్న చిన్న జర్కులిచ్చి ఆఖరి సారి గా లాగిపెట్టి కొట్టాడు. ఆమెలో కండరాల్ని బిగుతు గా తోసు కొంటూ ఆతని మొడ్డ మొదలంటా దూసుకు పోయింది.
“హాయ్ రాజా హాయ్ ” అంటూ అర మూత కళతో రాజు భుజమ్మీద చిటికె వేసింది. మరో సారి షాక్ తింటూ ఆమె ముఖంలోకి చూశాడు రాజు. సుఖంగా ఉండి కళ్ళు మూసుకొని ఉంది. సరస్వతి. పెదవుల మీది దరహాసం ముఖంలో తృప్తి చెందులే స్తున్నాయి. ముందు కు జరిగి పెదవులు ఘాటు గా ముద్దు పెట్టు కున్నాడు.
“సరూ…..” అన్నాడు.
“వూ…” అంది కళ్ళు తెరవకుండానే.
“అలాగే వుంచు కాసేపు, బాగుంది ” అంది మళ్ళీ.
“నువ్వు సరస్వతివే. కాని నీ అలవాట్లు మాటలు అన్నీ నాకు ఆ మునను గుర్తు చేస్తున్నాయి. ఆమె కూడా ఇంతే. మొడ్డ పెట్టిన వెంటనే దెంగ నచ్చేది కాదు. ఏ మెటీ మీస్టరీ? ” అంటూ చెవిలో అడిగాడు.

ఆమె కళ్ళు తెరిచి చూచింది.
“పోల్చుకుంటే అంతా ఒకటే. జమున కుండేదే నాకూ ఉంది. నాకున్నదే ప్రతీ ఆడదాని కీ. ఉంది. సుఖంలో అంతా ఒక్కటే. వృధా ఆలోచనలు పెట్టు కోకు. నీ మొడ్డ గుండెల్ని తాకుతోంది. జమాయించి. దెంగు…..” అంటూ మొత్త ఎగరేసింది.
రాజు నడుం ఎత్తెత్తి దెంగ సాగాడు. సరస్వతి అతని మొడ్డ తన పూకులో వాటం గా ఇమిడేందు కు కాళ్ళు చాపి. నడుం వెల్లులా వంచింది. దాంతో పిర్రలు పైకి లేచి ఆమె పూకు కుదురు గా అతనే దెంగులాట కి ఎదురు సిలబడింది. మొదలంటా మొడ్డ ను లాగి లాగి, దెంగుతున్నాడు రాజు. సరస్వతి ఆ సుఖాన్ని వంట పట్టించు కుంటూ కలవరించే స్తోంది.
“మీ ఆయన ఎప్పుడూ ఇంత బలం గా దెంగడా? ” కుతూహలం పట్టలేక. అడిగాడు రాజు.
“వాడి మొహం. వాడికి ఆ మాత్రం పదును తెలిస్తే నీకెందుకు కాలెత్తుతాను? ఈ సంతోష స మయంలో ఆ

సోది ఎందుకు? నా పూకు దూల తీరేలా, కసిదీరా దెంగు…. వూవ, అలా కాదు. కూర్చుని దెంగు బలం గా…”
రాజు ఆమె కాళ్న ఎత్తి భుజాల మీద వేసుకొని నడుం పట్టు కొని కసిగా దెంగ సాగాడు. మొత్తలు రెండూ ఇన పది మ్మల్లా గుద్దు కుంటున్నాయి. ఆ చప్పుడుతో పాటు ఆమె కాళ్ళ మువ్వలు మల్లు ఘల్లు మంటూ తాళం వేస్తున్నాయి.
ఒక ఇరవై నిముషాలు కసిగా ఆమెను దెంగి, తన వీర్యాన్ని ఆమె పూకులోకంటా పిచికారీ కొట్టి చెమటలు పట్టిన శరీరంతో ఆమె మీద కు వాలి పోయాడు. ఆమె కూడా అతన్ని తృప్తి గా వాటేసుకుంది.
మరునాడు చెరువు గట్టున నీళ్ళటింది. నెత్తు కుని, ఒంటరిగా ఎదురుబ డింది. సత్యవతి. చనువుగా పలకరించాడు రాజు. ఆమె ఎర్రబడి చూసింది.
“ఎవరూ లేరు లేదూ, రాత్రి కి. వస్తావ్ గా ” అన్నాడు.
” ఛీ నోర్ముయ్. నేనలాంటిదాన్నను కున్నావా? చెప్పు తీసు కు కొడతా జాగ్రత్త. మరో సారి నావంక చూస్తే మా