బస్ జర్నీ, పార్ట్-2

నేను జిప్ పైకి లాగి పేంట్ సరి చేసుకున్నాను. లైట్ వెలుగులో సరితను పరి సీలన గా చూసాను. చాలా చక్కని అంద మైన ఫేస్. అందాలన్నీ ఎక్కడికక్కడ అమర్చినట్లు పొంది క గా ఉన్నాయి. గుండ్రని మొహం చామన చాయ రంగు అందమైన ముక్కు, దానికి చిన్న ముక్కు పుడక, లేత పెదాలు, నవ్వితే అందంగా మెరుస్తున్న తెల్లని పలువరస. నడుము సన్నగా ఉంది కాని దాని పిర్రలు మాత్రం బలిసి చిన్న చిన్న గుమ్మడి కాయల లాగ ఉండి చాలా సెక్సీగా ఉంది.
ఇవళ నా రొట్టె విరిగి నేతిలో పడ్డాది. సరిత కు దగ్గరగా జరిగి తలలో మల్లెల వాసన చూసాను. ఎవరైనా చూస్తారు అన్నట్లు సైగ చేస్తూ దూరంగా జరిగింది. అనుకోకుండా భలే అందం దొరికింది. ఇవాళ నా మొడ్డ పంట పండింది అనుకున్నాను. దీని ఎడెస్సు తీసుకుని లంజని ఎలాగైనా విజయవాడలో దెంగాలి అనుకున్నాను. ఒక్క సారి పైకి లేచి బ స్లో ఉన్న వాళ్ళందరిని పరికించి చూసాను. ఆశ్చర్యం నా వెనక సీట్లో నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ రమేష్ ఉన్నాడు. నేను బస్ ఎక్కేటప్పుడు కూడా గమనించలేదు. మంచి నిద్రలో ఉన్నట్లు గా కళ్ళు మూసుకుని ఉన్నాడు. వీడిని పలకరిస్తే
సరితతో నా వ్యవహారం చెడి పోతుంది. పూకుల దూల చాలా ఎక్కువ లంజ కొడు కికి. దొరికిన పూకుని ఒదల కుండా దెంగుతాడు. ఇవాళ దేనినో తెగ దెంగి ఉంటాడు. అందుకే అలసిపోయి ఒళ్ళు తెలియకుండా నిద్ర, పోతున్నాడు. విషయం గమనించాడంటే నన్ను వెనక సీట్కు మారి తనకు నా సీట్ ఇమ్మని అడిగిన అడుగుతాడు వెధవ అను కున్నాను. అందు వలన వాడిని పలకరించ కుండానే, కిందకు వెళ్ళి వస్తానని సరితకు సైగ చేసి బస్ దిగాను. బయట వెన్నెల పుచ్చ పువ్వులా పరుచుకొని విరగ కాస్తోంది. బస్ ముందు టైర్ దగ్గర డ్రైవర్ ఇంకా బ స్లో జనం మూగి ఉన్నారు. ఎండా కాలం, అర్ధరాత్రి, పైగా విరగ కాస్తున్నా వెన్నెల బయట వాతావరణం చాలా బాగుంది.
డ్రైవర్ స్పేర్ టైర్ లేదాని దగ్గరలో జగ్గయ్యపేట డిపో నుంచి తెచ్చుకోవాలి అంటు అటు గా వస్తున్న బస్ పట్టు కొని డిపో కు వెళ్ళడు. బస్ కదలడానికి కనీసం రెండు గంటల టైం పడుతుందాని కండక్టర్ అంటున్నాడు. అంత సేపు గాలి లే కుండా బ స్లో కూర్చోవడం చాలా కష్టం. లైట్లు వెలుగుతుంటై కాబట్టి సరితతో వ్యవహారం కూడా కుదరదు. ఎలాగా అని అలోచిస్తూ ఉచ్చ పోసుకుందామని కొద్దిగా ముందుకు వెళ్ళాను. ఉచ్చ పొస్తున్న చోట ముందు కి ఎదో ఫెంసింగ్ ఉంది. ఫెంసింగ్ లోపల మామిడి తోట ఉన్నట్లు కనబడుతోంది. ఫెంసింగ్ వెంట కొద్ది దూరం నాడిచాను. ఒక చోట ఫెంసింగ్ తోలగించి తోటలోకి వెళ్ళడానికి దారి కనబడ్డాది. వెంటనే ఒక అలోచన తళుక్కున మనసులో
మెరిసింది. సరిత ఒప్పుకుంటుందో లేదో అనుకుంతూ బస్ కిటికీ దగ్గరకు వచ్చి సరితను కిందకు రమ్మని పిలిచాను. ముందు కూర్చున్న ముసలమ్మలు ఇద్దరూ మంచి నిద్రలో ఉన్నారు. వెనక సీట్లో రమేష్ గాడు కూడా మొద్దు నిద్ర పోతున్నాడు. సరిత ఒక నిముషం సందేహించింది. తర్వాత ఎమను కుందో లేచి నిలబడి ముందు సీట్లో కూర్చున్న బామ్మల ను ఒక సారి చూసి నిద్రలో ఉన్నారని డిసెడ్ చేసుకుని బస్ దిగింది. వెన్నెల్లో సరిత కట్టిన చిన్న పూల డిజైన్ తెల్లని కాటన్ చీర చల్లని గాలి తెమ్మెరలకు రెప రెప లాడుతోంది. ఉచ్చకు అన్నట్లు ముందుకు పోయి ఫెంసింగ్ లోనుంచి తోటలోకి వెళ్తా మని దారి చూపిస్తూ మెల్ల గా చెప్పాను. ము
ందు ఒక్క క్షణం తటపటాయించింది. తర్వాత ఇటు వంటి అవ కాశం మళ్ళీ రాదాని అనుకున్నట్లుంది ఉచ్చ పోసుకుని మెల్ల గా ఫెంసింగ్ పక్క దారి లోనుంచి తోటలోకి వెల్లింది. నేను బస్ వైపు చూసాను. అందరు బస్ ఆగి పొయిందాని టెంషన్ లో ఉన్నారు. మమ్మలని ఎవరూ గ మనించడం లేదు అని డిసైడ్ చేసుకున్నాకా నేను కూడా ఒక రెండు నిముషాలు అక్కడే టచ్చాడి మెల్ల గా తోటలోకి అడుగు పెట్టాను. తోట వెన్నెల వెలుగులో చేళ్ల నీడలతో అందంగా కనబడుతోంది. చల్లని గాలి ఒంటికి తగులుతూ హాయిగా పలకరిస్తోంది. మామిడి కాయల సీజన్ వలన తోట విరగ కాసి పెద్ద పెద్ద మామిడి కాయలు బరువుగా చేళ్ల నుండి వేలాడుతున్నాయి. తోటలో అడుగుపెడుతూనే కమ్మని పండిన మామిడి పళ్ళ వాసనను గాలి మోసుకు
వస్తోంది. తోటలో ఒక పది అడుగులు ముందుకు నడిచి సరిత ఎక్కడ ఉందా అని వెది కాను. నేను ఇక్కడ ఉన్నాను అన్నాట్లు ఒక పక్కగా చేత్తు చాటునుండి గాజుల సబ్దం గల గల మంటూ వినబడుతోంది. ఒక పెద్ద మామిడి చేతు దగ్గర నిలబడి వెన్నెల్లో అప్పర స లాగ మెరుస్తోంది. నేను దగ్గరకు చేరి చెయ్యి పట్టుకుని మామిడి చేత్తు కిందకు తీసుకు వెళ్ళాను. మామిడి చేత్తు కింద నీడ వలన అంతా చీకటి గా ఉంది. చీకటి వెన్నెల కలగలిసిన వెలుగులో సరిత స్పష్టంగా కనబడుతోంది. దానిని గట్టిగా వాటేసుకుని దాని ఒళ్ళంతా కసి కసిగా నలిపాను.
సళ్ళను జాకెట్టు పైనుండి పిండుతుంటే “ఊం.. జాకెట్టు చిరిగి పోతుందేమో. మెల్ల గా …. ఊం…” అని చెవిలో గొణు గుతోంది.
“ఉండవే నా లంజా.. అడ్డు చెప్పకు .. నిన్ను ఈ రాత్రి పిండు కుతింటానే..” అంటూ దానిని అలాగే పట్టు కొని చేతు వెనక వైపుకి తీసుకు వెళ్ళాను.
చేతు మొదలులో కాండం పెద్ద గా ఉండటం వలన బస్ లో జనం ఎవరైనా తోటలోకి అడుగు పెట్టినా కూడా మేము కనబడం. చేత్తు వెనక్కి చేరగానె నా జీంసు పేంట్, అండర్ వేర్స్, షర్ట్ విప్పేసి చేత్తు మొదలులో దుప్పటి లాగా పరిచాను. నా 8 అంగుళాల మొడ్డ 3 అంగుళాల
చుట్టు కొలతతో బిర్రుగా నిగడతన్ని నిలబడింది. సరిత ఆబ గా నా మొడ్డను చూస్తూ చేతితో పట్టుకుని పిండింది. అది చేతితో పిండుతుంటే మొడ్డ ఇంకా బిర్రుగా నిలబడి చేతిలో ఇమడడం లేదు. ఇద్దరమూ నిలబడే ఉన్నాము.
నేను సరిత కుచ్చిళ్ళ పైన చేతులు వేసి లాగ బోతుంటే “అమ్మో… ఇటు వంటి ప్లేస్ లోన? చీర లాగ వద్దు.” అంటూ సున్నితంగా చేతిని తోసేసింది.
మళ్ళీ ఏమనుకుందో కాటన్ చీరను మదత చెదరకుండా విప్పేసి కిందుగా ఉన్న చేతు కొమ్మ మీద పెట్టింది. నేను సరితను నా జీంసు పేంట్ పైన చేతుకు ఆనుకుని కూర్చోబెట్టి దాని సన్నని నడుమును తడిమి తొడల మీద చెయ్యి వేసాను. సరిత లంగాను తొడలపైకి జరుపుకుని నడు ము ముందుకు జరిపి తొడలు ఎడం చేసి పూకును బాగా ఎక్స్పోజ్ చేస్తూ చూపించింది. దాని పూకు అర చేతి వెడల్పున రెమ్మలు మందంగా లోపల తెల్లని ఊటు రి ఊరిస్తూ ఉంది. ఆ కనీ కనబడాని వెలుగులో దాని పూకుని అలా చూస్తుంటే చాలా ఎగైటింగ్ గా అనిపిస్తోంది. దాని పూకు మీద చెయ్యి పెట్టి పాముతూ దాని నూనూగు ఆతులను సవరిస్తూ పూకు రెమ్మల చీలిక మీద మధ్య వేలితో పాముతో వేలును లోపలకు తోసాను.
“ఇస్స్….. ఇంకా చేతి పని ఎందుకు. మీద కు రారా…. మొడ్డను దోపెయ్యి రాజా ….” అంటూ గొణు గుతోంది.
దాని తొడలు పిసుకుతూ దానిని వెళ్ళకిలా పడుకోబెట్టి దాని పూకు రెమ్మలు విడదీసి పూకు వాసన చూస్తూ నా ముక్కు కొనతో గొల్లి మీద రుద్దాను. దాని గొల్లి నిగిడి పోయి చిన్న బల పంలాగ నిలబడి ఉద్రేకంతో పైకి కిందకు ఉగుతోంది.
గొల్లిని రుద్దుతుంటే “ఊమ్మ్మ… అలా చేయకు రాజా.. నాకు పిచ్చి రేగుతోంది..” అంటూ గారాలు పోతోంది.
అప్పుడు తోసాను కస్సున దాని పూకులోకి నా నాలుక ను. దాని పూకు రెమ్మలను దాటు కుంటూ, పూకు గోడలను
సప సపా ఆకురాయిలా ఒరుసుకుంటూ నాలుక లోపలికి దూరి పోతుంటే గిల గిలా లాడి పోతోంది లంజ. దాని పూకంతా చెమ్మ చెమ్మగా మారి పోయి జిగురు జిగురుగా ఉన్న పూకు వింత సువాసన వస్తోంది. దాని పిర్రలు పట్టు కొని పిండుతూ నాలుకతో పూకు మూల మూలలను కెలుకుతూ నాకుతుంటే రెండు చేతులూ వెనక్కి పోటి పెట్టి నడుము పైకెత్తి పూకు దిమ్మను నోటికి అందిస్తూ సమ్మ సమ్మగా నాకించుకుంటోంది. ఒదల కుండా పూకును నాలుకతో దెంగుతుంటే కసి పెరిగి పోయి నా తల వెంటు కలలోకి చేతులు పోనిచ్చి నిమురుతూ తలను
లోలోపలకు గట్టిగా ఒత్తు కుంటూ “20….ఒహ్..” అంటూ మూలు గుతూ పూకు రసాన్ని చివ్వున పిచికారి కొట్టినట్లు చిమ్మింది.

నోటి కి అంటుకున్న దాని పూకు రసాన్ని నాలుకతో నాకే సి పైకి లేచాను. అది జాకెట్ హూక్స్ తప్పించి బ్రాను పైకి జరిపి దాని సళ్ళను బయట కు తీసి నా నోటి కి అందించింది. దాని సళ్ళు చాలా పెద్ద గా ఉండి పెద్ద బంగినపల్లి మామిడి పండ్ల కంటే పెద్ద గా ఉన్నాయి. ఆ చీకటి వెలుగులో దాని సళ్ళు తెల్లగా మిస మిసలాడుతూ నా చెయ్యి పడ గానే పొంగుతున్నాయి. దాని సళ్ళ ముచికలు నిలబడి సళ్ళు బిర్రుగా ఉన్నాయి. పిండుతుంటే సళ్ళు బిరుసెక్కి చేతి కి ఎదురు తిరుగుతున్నాయి. దాని సళ్ళు రెండు చేతులతో పిసుకుతూ చను మొనాలు చీకుతూ రెండు వేళ్ళ మధ్య పెట్టి పిండాను.
“ఇస్…. ఏంటి రాజా.. నొప్పిగా ఉంది.. అలా పిండ కు” అంటూ గోము గా గుణు స్తోంది లంజ.
నేను అదే మీ పట్టనట్లు పైకి జరిగి దాని నోటితో నా నోటిని కలిపి దానికి తీయని ముద్దును పెడుతూ సళ్ళను రెండు చేతులతోనూ వడేసి పిండుతున్నాను. అది నా ముద్దు కు సహకరిస్తూ నాలుకతో నాలుకను పెనవేసి నా చొల్లును పీల్చుకుంటునే కింద రెండు చేతులతో నా సుల్లను
పట్టు కొని గట్టిగా పిండుతూ తన తొడల పైన రాసుకుంటోంది. నేను ఇంక ఆగ లేక కింద కు జరిగి దానిని వెల్ల కిలా చేసి దాని తొడల మధ్యకు చేరి పోయాను. అది తొడలు వెడల్పుచేసి నా వట్టలను సవరిస్తూ మొడ్డను పైనుండి కిందకి నిమిరి కుడి చేతి వేల్లతో పట్టు కొని పూకు రెమ్మల పైన రుద్దుకుంటూ పూకు గాడిలోకి సర్దుకుంది. నా 8 అంగుళాల మొడ్డ దాని పూకు రెమ్మలను ఒరుసుకుంటూ పూకులోకి కస్సున ఒక్క ఊపులో దిగబడి పోయింది. నా మొత్తతో దాని మొత్త అతుక్కుపోయి దాని తొడలు వెచ్చగా నా తొడలకు తగులుతుంటే దాని పూకులో ఒక విధమైన వేడి, ఉదే కంతో దాని పూకు గోడల వొత్తిడి నా మొడ్డ కు స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. నేను మెల్ల మెల్ల గా స్పీడు పెంచి దెంగుతుంటే అది తన పెదాలతో నా పెదాలను కప్పేసింది. దానిని కిందుగా చేసి నేను దెంగుతూ దాని సళ్ళు గట్టిగా వత్తుతుంటే అవి నా చేతుల్లో నలిగి పిండి అవుతున్నాయి. సళ్ళు అలా పిసుకుతుంటే నొప్పిలో ఉన్నా వింత హాయిని అది పెదాలు కొరుక్కుంటూ భరిస్తూ మూలు గుతోంది. అప్పటి వరకు నిశ్శబ్దంగా ఉన్న ఆ తోట లోని వెన్నెల రాత్రి నా మొడ్డ చేస్తున్న తపక్ తపక్ చప్పుల్ల తోనూ, సరిత చేస్తున్న కేరింతల పలవరింతలతోనూ పులకరిస్తోంది.
“రాజా, అబ్బా… అమ్మా… ఏం ఉంది రా నీ గాడిద మొడ్డ. …అబ్బా.. నా పూకు నిండా నిండి పోయిందిరా నీ మొడ్డ…
అమ్మా.. అలాగే పొడవరా… అది… అక్కడే… అక్కడే తగ లాలి … ఊం… అది… నన్ను చంపుతున్నావు రా… నా
మొడ్డ గాడా … ఒహ్….. ఓం….ఏదోగా ఉంది రా… ఎక్కడో ఏదో అయిపోతోంది… ఒహ్…” అంటూ పిర్రలు పైకెత్తి కర్చేసింది.
అది కర్చేటప్పటికి పూకు మరింత లూజుగా మారి మొడ్డ సైతుగా దిగుతూ అంచులు తగలటం లేదు. అది కూడా అలాగే ఫీల్ అవుతోందేమో నన్ను ఆగ మని సైగ చేసింది. నేను ఒక్క క్షణం ఆగి సేద తీర్చుకుంటుంటే నా పిర్రలు పట్టు కొని నన్ను తప్పించి నన్ను కిందుగా చేసి నా పైకి ఎక్కి గొంతు కూర్చుని అది నన్ను దెంగడం మొదలు పెట్టింది. అది పైనుంచి దెంగుతూ తొడలు టైటు చేస్తుంటే మొడ్డ కు పూకు ఒరిపిడి పెరిగి సుఖం నషాలానికి ఎక్కుతోంది. అది అలా పెన గొంతు కూర్చుని దెంగుతుంటే దాని సన్నని నడుము, వెడల్పైన తొడలు ఉగుతూ దాని పెద్ద పెద్ద సళ్ళు పైకి కిందకు కదులుతూ కింద ఉండి దాని పూకు సుఖాన్ని పీల్చుకుంటున్న నాకు చూడడానికి చాలా గమ్మత్తుగా ఉంది.
నేను అలా చుస్తుంటే అది …””రాజా .. నా సళ్ళు బాగున్నాయా? అంది.