అత్త కధ

అందరు అమ్మాయిల్లాగే నేనూ సిగ్గుగా,బెరుగ్గా ఉండేదాన్ని. మగ పిల్లలంటే చాలా భయ పడేదాన్ని. మా అమ్మ కూడా మగవాళ్ళంతా రాక్షసులేనని చెప్పేది. నా అక్కలు ఇద్దరూ నాకంటే బాగా పెద్ద వాళ్ళు. పెద్దక్కకి నా ఆరేళ్ళ వయసులో పెళ్ళయ్యింది. రెండోఅక్కకి నా పదకొండో ఏట పెళ్ళయ్యింది. నాకు పదేళ్ళుంటాయేమో.ఒకసారి నేను మా తాత గారింటికి సెలవులకి వెళ్ళాను. తోటి పిల్లల్తోఆడుకుని వస్తూ ఉంటే అర్జెంటుగా ఒకటికి వచ్చింది. ఇంటికి వెళ్ళేదాకా ఆగలేననిపించింది. చుట్టూ చూసాను. ఎవరూ లేరు. రోడ్ పక్కన ఎత్తుగా గట్టు ఉంది.గట్టు అవతల చిన్న చెరువు ఉంది, గట్టుఎక్కి, రెండడుగులు దిగి, స్కర్ట్ లేపి, లాగుని కిందకి లాక్కుని కూర్చుని పొయ్యసాగాను. మధ్యలో ఎందుకో తలెత్తి చూసేసరికి నాకు నాలుగైదు అడుగుల దూరంలో ఒక పధ్నాలుగేళ్ళ కుర్రవాడు గట్టు కింద నిలబడి నోరెళ్ళబెట్టి నా పూకు కేసే చూస్తున్నాడు. సిగ్గేసి ఆపేసి లేచి పోదామనుకున్నాను కానీ మొహానికి చెయ్యి అడ్డు పెట్టుకుని మొత్తం పోసేసి లేచి లాగు లాక్కుని, స్కర్ట్ సరిచేసుకుని పరుగెత్తాను.
గుండె దడాదడా కొట్టుకుంది. ఆరాత్రి సరిగ్గా నిద్ర పట్టలేదు. ఆ కుర్రాడి మొహం, షాక్ అవే కళ్ళముందు తిరుగుతున్నాయి.
ఆ మర్నాడు లాగు లేకుండా పొడుగు స్కర్ట్ వేసుకుని ఆటలకి వెళ్ళేను. ఒకటికి వెళ్ళకుండా ఆపుకున్నాను. మళ్ళీ వచ్చేటప్పుడు సరిగ్గా అదే చోట గట్టు ఎక్కి చూసేసరికి ఆకుర్రాడు అక్కడే ఉన్నాడు.ఎంతసేపట్నుంచి ఎదురు చూస్తున్నాడో అని జాలేసింది. స్కర్ట్ ఎత్తి కూర్చుని ఈసారి అతని కళ్ళల్లోకే చూస్తూ పోసాను.అతను కూడా నాపూకు లోకి,కళ్ళల్లోకి చూస్తూ తన మొడ్డ తీసాడు. నేనుచూస్తూ ఉండగానే అది పెద్దది అయ్యింది. నా పని అయిపోయేక కూడా కొన్ని నిముషాలు అలాగే చూసి, లేచి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను.
ఆ రోజు సాయంత్రం అమ్మమ్మని కలవడానికి కొంతమంది ఆడవాళ్ళు వచ్చారు. వాళ్ళు హాల్లో కూర్చుని మాట్లాడుకుంటున్నారు. అమ్మమ్మ పిలిస్తే వెళ్ళి ఖంగు తిన్నాను. ఎందుకంటే ఆఆడవాళ్ళతో బాటు ఆ కుర్రాడు కూడాఉన్నాడు. అతనూ షాక్ అయ్యాడు.
“వీణ్ణి తీసుకెళ్ళు. పెరట్లో ఆడుకోండి. వద్దులే పురుగూ,పుట్ర ఉంటాయేమో.డాబా మీదకి వెళ్ళి ఆడుకోండి.” అని అమ్మమ్మ వాళ్ళతో కబుర్లలో పడింది. నేనూ,ఆ కుర్రాడూ డాబా మీదకి వెళ్ళాం.
“నిన్ను చూసి ఎంత భయపడ్డానో తెలుసా? ఎక్కడచెప్పేస్తావోనని ” అన్నాడు ఆకుర్రాడు.
“నేనూ అంతే” అనినేను అనగానే ఇద్దరం చేతులు అడ్డం పెట్టుకుని కిలకిలా నవ్వాం.
“అవును కానీ నీది చూపిస్తావా, అక్కడేమీ సరిగ్గా కనబడలేదు” అన్నాడు.
“మరి నీది చూపిస్తావా?” అని అడిగాను. సరేనన్నాడు.చుట్టూ చూసాను. మాడాబా పిట్టగోడ దగ్గిర కూర్చుంటే ఎవరికీ కనబడం. నేను డాబా తలుపు గొళ్ళెం పెట్టి, కూర్చుని స్కర్ట్ తీసేసాను. అతను కూడా కూర్చుని హాఫ్ పేంట్ తీసేసాడు.
“నువ్వు పడుకుని కాళ్ళు జాపు” అన్నాడు. ” మరి ముట్టుకోకూడదు” అన్నాను.
అని పడుకుని కాళ్ళు జాపాను. అతను నా కాళ్ళ మధ్య పడుకుని తనివితీరా చూస్తున్నాడు.
“వేళ్ళతో కొంచెం విప్పి చూపించవా?” అనగానే రెండు వేళ్ళతో విప్పి చూపించాను. జెన్*టిల్*మేన్ లాగ అసలు ముట్టుకోలేదు.
కొంతసేపు పోయేక నేను లేచి అతనిది చూసాను.
“ఎప్పుడూ ఇంత పొడుగు ఉంటుందా?” అని అడిగేను.
“అబ్బే,ఎప్పుడూ వేలంతే ఉంటుంది. నీది చూసినప్పుడు, మా అత్త,మీ అమ్మమ్మ ల సళ్ళు చూసినప్పుడు లేస్తుంది. అవును నీకు ఎప్పుడు వస్తాయి సళ్ళు?” అని అడిగేడు.
“ఇప్పుడిప్పుడే వస్తున్నయి” అని చొక్కా విప్పి ఇడ్డెన్ల సైజు లోఉన్నసళ్ళు చూపించాను. ఎవళ్ళో వస్తున్న అలికిడైతే గబగబా బట్టలు వేసుకుని తలుపు తీసేసి కిందకి వెళ్ళాం………………………………… అని కధ ఆపింది అత్త.
” అసలు పని చూసేక తక్కినది చెప్తాను” అని లేచిటేబుల్ దగ్గిరకి రాగానే అంత బిలబిలా మళ్ళి సుధ కాళ్ళ వైపు చేరారు.
మామ నాకు చెప్తూ ఉంటే నేను టిష్యూ పేపర్ తో సుధ పూకు,చంకలు క్లీన్ చెయ్యగానే ఆతులు అన్నీ రాలిపోయి ముత్యం లాంటి పూకు దర్శనమిచ్చింది. నేను సుధని ఎత్తుకుని బాత్*రూమ్ కి తీసుకెళ్తూ ఉంటే అంతా చప్పట్లు కొట్టారు.సుధ స్నానం చేస్తానంటే చేయించాను.ఇద్దరం స్నానం చేసి హాల్లోకి రాగానే ఆశ్చర్యపోయాం.
ఎందుకంటే మామ గదిలోని పెద్ద మంచం హాల్*లో వేసారు. దానిని గుబాళిస్తున్న గులాబీలు,మల్లెలు ఇంకా చాలా రకాల పూలతోఅలంకరించారు. మంచి సువాసన గల అగరొత్త్లు వెలిగించారు. మంచం పక్క టేబుల్ మీద రకర్కాల స్వీట్స్ పెట్టారు.
“ఏమిటిదంతా?” అంది సుధ ఆశ్చర్యపోయి.
“మీ శోభనానికి ఏర్పాట్లు” అంది సరూ.
“ఏమిటి హాల్*లో మీఅందరిముందూ చేసుకోవాలా?” అంది కోపంగా.
“అవును.ఇంతకు ముందు సోమయాజులు,సోమిదేవమ్మ యజ్ఞయాగాలు చేసేక, ఊళ్ళో అందరిముందు మంచెమీద దెంగుకునేవారు. అదీకాక ఎవరి పనుల్లో వాళ్ళం ఉంటాం. నీ రిబ్బన్ కటింగ్ చూడాలని అందరి కోరిక” అంది అత్త.
“మరి నాకోరిక కి విలువ లేదా? ” అంది సుధ. అని చుట్టూ చూసింది. అత్త తను పూకు,పూకు రాసుకుంటూ పడుకోవడం, రంగి సళ్ళనుంచి తను పాలు తాగడం, సరూ సళ్ళని చీకడం గుర్తు వచ్చింది.
“సరే,ఏమిటి నీకోరిక, అలాగే చేద్దాం” అన్నాను.
“మగవాళ్ళని గదిలో పెట్టి తాళం వేద్దాం. ఆడవాళ్ళు ముగ్గురూ నాతో ఉండాలి. మా మొదటి దెంగులాట అయ్యేక మొగవాళ్ళు బయటికి రావాలి” అంది.
మొగవాళ్ళు రచ్చ చేసినా లాభంలేకపోయింది. నేను పంచె, లాల్చీ వేసుకున్నాను. సుధకి పట్టుచీర, నగలూ పెట్టి అలంకరించారు. రతీదేవిలాగ వెలిగి పోతోంది. అందరికీ నోరూరిపోతోంది.
“ఇందాకా సుధ అంది నలుగురితో చేయించుకుంటానని, అది ఎప్పుడు” అని లేచిన మొడ్డని తడుము కుంటూ అడిగాడు శివ.
“ష్. నోర్ముయండి. ఇంకా శోభనమే కాలేదు. మూడ్రోజులు కానియ్యండి. చూద్దాం” అని వారించింది సరూ.
నన్ను,సుధనీ వేరేవేరే కూర్చోబెట్టేరు. ముహూర్తానికి ఇంకా అరగంట ఉంది……..
…………………….. ఈ లోపల నా కధ కానిస్తాను, అని అత్త కధ చెప్పడం మొదలుపెట్టింది.
నేను,ఆ కుర్రాడు కిందకి వచ్చేసరికి ఆడవాళ్ళ మాటలు వినిపిస్తున్నాయి.
” మీరు సుబ్బమ్మ గారి కోడల్ని చూసేరా? మొన్న నూతి దగ్గిర తడిచీరతో సళ్ళన్నీ బయటేసుకు మడినీళ్ళు తీసుకెళ్తూ ఉంటే మొగాళ్ళంతా మొడ్డలు బయటేసుకుని చాన్స్ దొరికితే దెంగేద్దామని చూస్తున్నారు.” అంది అమ్మమ్మ.
“మరే,మొన్న నేను వాళ్ళింటికి వెళ్తే, పడగ్గది తలుపుతీసుకునే దెంగుకుంటున్నారు” అంది ఒకావిడ.
” మీరు కనబడ్డారా వాళ్ళకి?” అని అడిగింది అమ్మమ్మ.
“నిక్షేపంలాగ. ‘తలుపెయ్యడం మర్చిపోయెను పిన్ని గారూ, తలుపేసి వచ్చి కూర్చుని కబుర్లు చెప్పండి’ అందండీ కోడలు” అందావిడ.
“నిజంచెప్పు.ఏం చేసావు?” అని అడిగింది అమ్మమ్మ.
“తలుపేసి, వాళ్ళ మంచంమీద కూర్చుని కబుర్లు చెప్పేను వాళ్ళు దెంగుకుంటూ ఉంటే” అందావిడ.
“అతనేమీ అనలేదా?” అని అడిగింది ఇంకొకావిడ.
“పెళ్ళాం సళ్ళు చీకుతారా అని అడిగాడు. నా సన్ను తన పెళ్ళానికిమ్మన్నాడు” అంది.
“ఇచ్చేరా/” అన్న ప్రశ్నకి సమాధానం వినేలోపల నాకాలికి తగిలి పీట పడిపోయింది.
“పిల్లి అయిఉంటుంది లెద్దురూ” అని అమ్మమ్మ బయటికి రాగానే మేం పరుగెత్తుకుని వెనక్కి వెళ్ళి అప్పుడే మెట్లు దిగి వస్తున్నట్టు నటించాం.
ఆ కుర్రాడు వెళ్తూ ఉంటే రహస్యంగా అడిగాను, ఎవరావిడ అని. మాఅమ్మమ్మ అన్నాడు.
తరవాత నేను మాఊరికి వచ్చేసాను. లాగు వేసుకోవడం మర్చిపోయినట్టు నటిస్తూ,పూకు ప్రదర్శించడం ప్రాక్టీస్ చేసాను. కూరలకి వెళ్ళినప్పుడుకింద కూర్చుని కూరలు ఏరుతూ చూపించేదాన్ని. నాకు స్టూల్ వేసి కూర్చొమ్మనేవాళ్ళు. చాలా తక్కువ ధరలకి ఇచ్చేవాళ్ళు. అలాగే ట్యూషన్ మాష్టార్ వచ్చినప్పుడు మఠం వేసుకుని కూర్చుని చూపించేదాన్ని. ఆయన పాపం గుటకలు మింగేవాడు.ఒకసారి లోకల్ ట్రైన్ లో వెళ్తున్నాను. ఖాళీ గా ఉంది. సెక్సీ గా ఒకావిడకూర్చుని ఉంది నాకు ఎదురుగా. నాకో చిలిపి ఆలోచన వచ్చింది. ఆడవాళ్ళకి పూకు చూపిస్తే ఎలా రియాక్ట్ అవుతారో అని.మఠం వేసుకుని స్కర్ట్ కొంచెం పైకి లాక్కుని కూర్చుని చూపించి గమనించసాగాను. ఆమె నాకేసి చూసి నవ్వింది.
“లాగు వేసుకోవడం మర్చిపొయావా పాపా” అంది. నేను గాభరాగా కాళ్ళు కింద పెట్టబోతూ ఉంటే వారించింది. తను లేచి చీరని లేపి కాళ్ళు జాపి కూర్చుంది.
“ఎప్పుడూ చూసుండవు. చూపించడమేకానీ. అవునా?వచ్చి చూడు” అంది.నేను బెరుగ్గా ఆమెముందు కూర్చుని ఆమె పెదాలు విడదీసి వివరిస్తూ ఉంటే తన్మయంగా కారిపోతున్న పూకునే చూడసాగాను. ఆవిడ నాకు మంచి ఫ్రెండ్ అయింది. అప్పటికి నాకు సళ్ళు కూడా పెద్దగా, బింకంగా తయారయ్యాయి.ఆవిడ నేర్పించింది ఎవళ్ళకి ఎలా,ఎంత చూపించాలని. ఎవళ్ళకి చూపించకూడదో కూడా ఆవిడే నేర్పించింది.
నేను ఎంతమందికి చూపించినాఎవర్నీ చేతులు వెయ్యనియ్యలేదు.
నాకు సంబంధాలు చూడటం మొదలు పెట్టేరు. తాత గారింటికి వెళ్ళినప్పుడు పెళ్ళిచూపులు కుదిర్చారు. నాకు ఇబ్బందిగా ఉంది. నాకున్న ఈ ఎక్స్*పోజింగ్ జబ్బు గురించి పెళ్ళికి ముందే చెప్తే మంచిదనుకున్నాను. పెళ్ళిచూపులయ్యాక నన్ను అతన్ని మాట్లాడుకోవడానికి వదిలేసారు.
నేను ఎలాగ టాపిక్ కదపాలో తెలియక సతమతమవుతున్నాను.
“మీకేమైనా చెప్పాలని ఉన్నా, అడగాలని ఉన్నా సందేహించకండి” అన్నాడు నవ్వుతూ.
నేను ధైర్యం కూడ దీసుకుని చెప్పాను .” మీరు మా వాళ్ళతో చెప్పనని ప్రామిస్ చేస్తే మీకొక విషయం చెప్పాలి” అన్నాను.
ప్రామిస్ చేసేడు.
” నాకొక విచిత్రమైన అలవాటు ఉంది. ఎక్స్*పోజింగ్ నాకు బాగా అలవాటు. అది వదుల్చుకోగలనని నాకు నమ్మకంలేదు. పెళ్ళి అయ్యేక అది మానెయ్యాలి.అది నా వల్ల కాని పని. అందుకని దయ చేసి నేను నచ్చలేదని చెప్పెయ్యండి ప్లీజ్” అన్నాను.
అతను ఏమి మాట్లాడలేదు. తలుపు దగ్గిరకి వెళ్ళి ” ఇంక మాట్లాడుకోవల్సినవేమీ లేవండి. మాఇద్దరికీఇష్టమే” అని చెప్పేసాడు.
నేను గాభరా పడి లేచి మాట్లాడబోతూఉంటే వచ్చి చెవిలో చెప్పాడు ” పొలంగట్టు, డాబా…. గుర్తు లేదా, అప్పుడేఅనుకున్నా, నువ్వే కావాలని. నీకు ఎక్స్*పోజింగ్ ఇంత ఇష్టమో నీచేత ఎక్స్*పోజింగ్* చేయించటం నాకు అంత్కు వంద రెట్లు ఇష్టం.” అని…………………..
…………………………..అని కధ ముగించింది అత్త. టైం చూసింది.
“ముహూర్తానికి వేళైంది. పదండి” అని ముగ్గురు మొగాళ్ళనీ గదిలో పెట్టి తాళం పెట్టింది. వాళ్ళెంత బతిమాలుకున్నా, సుధ కరగలేదు. వాళ్ళ గోల అరణ్య రోదనమే అయ్యింది.
“ఇంతకీ ముహూర్తం వేళకి పూకులో మొడ్డపెట్టాలా, కన్నెపొర చిరగాలా, లేక దెంగడం పూర్తి కావాలా?” అని ధర్మ సందేహం లేవనెత్తింది సరూ.
కార్యక్రమం మొదలైతే చాలని తీర్మానించి నన్ను, సుధ ని దగ్గిర నుంచోబెట్టి ఆడవాళ్ళు ముగ్గురూ దూరంగా నిలబడ్డారు.
నేను సుధని కౌగలించుకుని ముద్దు పెట్టుకున్నాను. ముందు పెదాలు బిగించినా,నాలుకతో ఆమె పెదాలు విడదీసి నానాలుకని చొప్పించాను. నెమదిగా రిలాక్స్ అయింది. తనూ నా నాలుకని నాకడం, చీకడం మొదలుపెట్టింది. నేను ముద్దు పెడుతూనే చీర కుచ్చెళ్ళు తీసేసాను. తనకి నా లాల్చికిందనుంచి పంచె తియ్యడానికి రావడంలేదు. అత్త, సరూ వచ్చి నా పంచె తీసారు. నేను తన లంగా ముడి తియ్యగానే ఆమె కాళ్ళ చుట్టూ పడిపోయింది. నా మొడ్డ తన పొట్టకి గుచ్చుకోసాగింది. ముద్దు కొనసాగిస్తూనే తన బ్లౌజ్ హుక్స్ తియడానికి ప్రయత్నించాను కనీ వీలు కావడం లేదు. సుధే గబగబా తీసేసి విసిరేసింది.బ్రా కూడా తనే తీసేసి విసిరికొట్టింది. తనచన్నులు గట్టిగా మెత్తగా ఒత్తుకుంటున్నాయి. సళ్ళు పిసుకుతూ నెమ్మదిగా మంచం మీద పడుకోబెట్టాను. సళ్ళు పిసుకుతూ,చీకుతూ ఉంటే అత్త చెప్పింది” సుధా కళ్ళు తెరిచిరాము కళ్ళల్లోకే చూస్తూ ఉండు. అదే రెచ్చ గొడుతుంది మొగవాడిని” అంది. సుధ నా కళ్ళల్లో కే చూస్తూ ఉంటే సుధ తొడల మధ్య చేరి అందాల పూకుని ముద్దు పెట్టుకున్నాను. సుధ ఒళ్ళు జలదరించింది. నా తల తోసెయ్యబోయింది. నేను తన సళ్ళు పిసుకుతూ నామేజిక్ నాలుకతో ఆమె క్లిటోరిస్ ని గిలకొట్టసాగాను. సుధ మూలుగుతూ మెలికలు తిరగ సాగింది. అత్త,రంగీ,సరూ ముగ్గురూ పక్క మీదకి చేరి ఆమె తల నిమురుతూ, నోటికి సళ్ళిచ్చారు ఒకళ్ళ తరవాత ఒకళ్ళు. సుధకి తెలియడం లేదు ఏసన్ను చీకాలి, ఏది పిసకాలి అన్నది. మిఠాయి షాప్ లో చిన్న పిల్లాడి లాగ తేల్చుకోలేకుండా ఉంది.
ఒక్కసారి గట్టిగా అరిచి బిగుసుకుపోయి నానోట్లోకి ఫౌంటెన్ లాగ మద జలం వదిలింది. ఒక నిముషం పాటు వణుకుతూనే ఉంది.
“అబ్బ, స్వర్గం చూపించారు కదండీ” అంది నవ్వుతూ.
” నేను చెప్పలేదూ, నువ్వెంత అదృష్టవంతురాలివో” అంది సరూ.
“చెప్తే ఎలా తెలుస్తుంది?అనుభవిస్తేనే కదా తెలిసేది? అవును నువ్వు తాగుతావా, ఇంకొకళ్ళకి చాన్స్ ఇస్తావా?” ” అంది అత్త.
“ఛీ” అంది సుధ. వెంటనే రంగి,సరూ నామీదకి వచ్చి నా పెదాలు,గెడ్డం,చెంపలూ నాక సాగారు. అత్త మధ్యలోదూరి నన్ను ముద్దుపెట్టుకుని సుధ రసాలు తాగింది. ఒకళ్ళ తరవాత ఒకళ్ళు తన పూకు రసాల్ని నా నోటి నుంచి జుర్రుకుంటూ ఉంటే సుధ తెల్లబోయి ఛూస్తోంది.
“అంత బాగుందా?” అని అడిగింది. అత్త నవ్వి, తరవాత తెలుస్తుందిలే అంది.
“అందరూ రెడీ కండి. అసలు కార్యక్రమానికి” అంది అత్త. నేను సుధ కాళ్ళు జరిపి,మొత్త కింద సన్నటి దిండు పెట్టి నా మొడ్డకి వేజలైన్ పట్టించాను. తన పూకు లోపల కూడా పట్టించాను.
“ముందు కొంచెం మండుతుంది. ఓర్చుకో” అంది అత్త తన సన్ను నోటికిచ్చి. సుధ భయం,భయం గా చీకుతూ, నెర్వస్ గా రంగి,సరూ ల సళ్ళు పిసుకుతోంది. “ఐ లవ్ యూ సుధా డార్లింగ్” అని నెమ్మదిగా తోసాను. సుధ గింజుకోసాగింది. లకీగా సుధ కన్నె పొర దళసరిగా లేదు. చటుక్కున చిరిగిపోయింది. అంతా హుషారుగా చప్పట్లు కొట్టారు.
” మొత్తనికి ప్రసవమంత సీన్ చేసారు” అంటూ అత్త సుధని ముద్దు పెట్టుకుంది. ఆ ముద్దు చాలా గాఢచుంబనం అయింది. సుధ అత్తని వదిలేక అత్త అడిగింది ” అంత బాగుందా నా ముద్దు” అని. సుధ నవ్వింది. ఇప్పుడు నా గుద్దులు ఎంజాయ్ చేస్తోంది.
“చాలా,చాలా బాగుంది ఎంత బాగుందో చెప్పలేను” అంది అదురుతున్న గొంతుతో.
“అది నీ పూకు రుచి వల్ల” అంది రంగి నవ్వుతూ. నేను గుద్ది,గుద్ది సుధ పూకు నింపేసాను……………..శోభనం జయప్రదంగా ముగిసింది.
ట్రెడ్ మిల్ మీద నడుస్తున్నాను నేను జిమ్ లో. కోచ్ కాక నలుగురే ఉన్నాము మేము జిమ్ లో- ఇద్దరు అమ్మాయి లు, మరో మగమనిషి నేను కాకుండా. ఎనిమిది నిమిషాలైంది నా నడక. కోచ్ మిగతా వాళ్ళకి ఏమేమి చేయాలో వరుసగా చెపుతున్నాడు. ఎవరో నన్ను చూస్తున్నట్టనిపించి నా ఎదురుగుండా ఉన్న అద్దం లో పరికించి చూసాను. ఒక ముఫై అడుగుల దూరం నించి ఒక్ పోరీ నన్ను తదేకంగా చూస్తోంది. నా చేతి మీది కండలని, నా ఛాతీ ని కన్నార్పకుండా చూస్తోంది.
నాకు భలే గర్వంగా అనిపించింది అది నాకు కొత్త కాకపోయినా. గత ఐదు సంవత్సరాలగా చాలా మంది ఆడవాళ్ళు వాళ్ళ చూపుల తోనే నన్ను తినేయడం నాకు అలవాటే. నా శరీరం అటువంటిది మరి. నలభై రెండు ఛాతీ తో కన్నుతిప్పుకోలేని శరీరాకృతి నాది. ఒక డజను మంది ఆడవాళ్ళనైనా కనీసం నేను అనుభవించి ఉంటాను ఎన్నోసార్లు ఈ ఐదు సంవత్సరాల లోనే. నా కట్స్, ఛాతీ చూసి వాళ్ళంతా ఫ్లాట్ అయిపోయిన వారే. కానీ ఈరోజు ఆ అమ్మాయి నన్ను అలా చూడడం వింతగా ఉంది. ఎందుకంటే గత రెండు నెలలగా ఆమె మా జిమ్ కి వస్తోంది. అందరి తోనూ అంటీ ముట్టనట్టుగా ఉండే శ్రావ్య చాలా రిజర్వడ్ అన్న పేరు తెచ్చుకుంది. తన పనేమిటో తన ది. వేరేవాళ్ళ జోలికి ఎప్పుడూ పోకుండా ఉండే శ్రావ్య ఇన్నాళ్ళకి నా మీద కన్నేసిందని ఒకింత గర్వంగా నే ఉంది.
రెండో అమ్మాయి తన టైమ్ అయిపోయిందని వెళ్ళిపోయింది. ఇంకో ఐదు నిమిషాలకి ఆమె కోసమే జిమ్ కొస్తున్న ఉదయ్ కూడా వెళ్ళిపోయాడు. నా ట్రెడ్ మిల్ మీద నడక కూడా ఐపోవచ్చింది. కోచ్ నన్ను ఒక అరగంట జిమ్ చూసుకోమని టీ తాగి వస్తానని వెళ్ళాడు. మిగిలింది నేను శ్రావ్య. మంచి అదును అనిపించినట్టుంది శ్రావ్య కి. నా పక్క ట్రెడ్ మిల్ మీదకు ఎక్కి నన్ను తినిసేలా చూస్తూ “కలిసి ట్విస్టర్ చేద్దామా?” అని కొంటెగా అడిగింది. ఆమె వైపు పరిశీలనగా చూసాను. ఎత్తులు పరవాలే, తొడలు స్టాంగే, పిర్రలు ఒకే అనిపించింది. పొట్ట కొంచెం ఉంది. తగ్గితే బావుండనిపించింది.
“ఎక్కడ చేద్దాము? ఇక్కడా, ఇంట్లోనా?” అని ఎదురు ప్రశ్న వేసాను. శ్రావ్య మొహం వెలిగిపోయింది. “అబ్బా! నీ ఒళ్ళే కాదు, మాటలు లు కూడా ఊరించేస్తున్నాయి” అనగానే “ఎక్కడ ఊరుతోందేమిటి?” అన్నాను. “అది కూడా తెలియదా యింత మంచి పోటు గాడికి?” అంటూ మూతి తిప్పింది. “నీ నోటి తో విందామని” అని అనగానే “ట్విస్టర్ మీదకు రా, చెప్తాను ఎక్కడ ఊరుతోందో” అంటూ దాని వైపు నడిచింది. ఒక రెండు నిమిషాల లో వస్తానని చెప్పి నా నడక పూర్తిచేసి పట్టిన చమట తుడుచుకొని వెళ్ళాను.
ట్విస్టర్ మీద కూర్చొని పంగ జాపి రెండు చేతుల తో ఎదురుగా ఉన్న రాడ్ పట్టుకొని అటు యిటూ తిరుగుతోంది శ్రావ్య. కావాలనే నాకు కనిపించే విధంగా తన టీ షర్ట్ తన మదనమందిరం పైకి లాగేసుకొని ఊగుతోంది. తొడలు జమాయించి ఉన్నాయి పిల్ల కి అనుకుంటూ “ఊ ఇప్పుడు చెప్తావా ఊట ఎక్కడో?” అని ఎదురుగా వెళ్ళి నిలుచున్నాను ఆమె పూకు భాగం కేసి చూస్తూ.
తన మొత్త కొంచెం ముందుకు జరిపి, తొడలు యింకొద్దిగా వెడల్పు చేసి టైట్ గా ఉన్న తన తోడల మధ్య భాగాని కేసి కళ్ళు చూపిస్తూ “వేళ్ళతో కెలుకుతావా, నాలిక తోనా?” అని అడిగింది
నన్ను. దీనమ్మ.. చాలా కసి మీదే ఉంది ఈ గుంట అనుకొని “ఎక్కడో చెప్పకపోతివి. ఎలా చెప్పగలను దేనితో కెలుకుతానో?”అని ఎదురు ప్రశ్న వేసాను. కళ్ళు పెద్ద్దవి చేస్తూ ” నా పూకు ఊరిపోతోంది. వేళ్ళ తో కెలుకుతావా, నాలిక తో నాకుతావా గురు?” అంటూ తన పంగ పూర్తిగా విప్పి ఒక చేత్తో తన పూకు నొక్కుకుంది పెదాలు కొరుక్కుంటూ.
తన పాంటు బొడ్డు దగ్గర నుంచి కిందకు జరుపు తూ పాంటీ లోకి తన వేళ్ళు దూర్చుకొని పూకు లో గుచ్చుకుంటూ నన్ను ఊరించసాగింది శ్రావ్య. నా మోడ్డ టైట్ అయిపోతోంది దాని పనికి. ఒక నిమిషం కెలుక్కుని తన చేతి వేళ్ళు బయటకు తీసి చూపిస్తూ” చూడు ఎంత తడిగా ఉందో.. రొచ్చు రొచ్చు గా ఉంది నా పూకంతా..మంచి పోటు కోసం తహతహ లాడుతోంది. వేసుకుంటా వా నీ నాలిక ని దాంట్లో?.. ఉప్ప ఉప్పగా రంజుగా ఉంటుంది. దా” అని కవ్వించింది శ్రావ్య.
నా చెయ్యి ముందరకి జాపి శ్రావ్య పూకు ని పాంటు పైనుంచే నా గుప్పిట బిగించాను. ఎంత సేపటి నుంచి నా గురించి తపిస్తోందో కాని ఆ లంజ పూకు కాలిపోతోంది. గట్టిగా నొక్కుతో ఇంకో చేతి తా దాని చన్ను ని పట్టుకున్నాను. మామూలు సైజు లో ఉన్నా గట్టిగా, బిగుతుగా ఉన్నాయనిపించింది దాని సళ్ళు. శ్రావ్య పూకు పిసికేస్తుంటే తన చేయి చాపి నా మోడ్డ ను పట్టుకుంది. “మా యింట్లో వీలు కాదు. అమ్మా, నాన్న ఉంటారు. ఎక్కడైన హొటల్ కి వెళదామా?”అంటూ నా మోడ్డ నలిపేస్తోంది.
నాకు గులెక్కిపోతోంది. దాని పాంటీ లోకి వేళ్ళు దూర్చి గరుగ్గ ఉన్న ఆమె పూకు ని కెలుకుతూ పూకు పెదాల మీద రాయసాగాను. పంగా ఇంకా జాపి పాంటీ కిందకు జార్ఛెసి తన పూకు చుపిస్తూ మొత్త ముందరికి తోసింది. నా వేళ్ళు మెత్తగా ఆమె ఊరిన పూకు లోకి దిగుతుంటే శ్రావ్య నా మోడ్డ మీద తన పట్టు బిగించింది. పాంటు పైనుంచి ఆమె చేతిని తీసి నా డ్రాయర్ తో సహా కిందకు జరిపి గూటాన్ని ఆమె చేతి కిచ్చాను. “ఓరి నీ యమ్మ! కాలిపోతోంది కదరా నీ మొడ్డ. త్వరగా దూర్చేసుకోవాలనుంది నా పూకు లో. రేపటి దాకా అగలేను నేను. తలుపేసి
వచ్చి నన్ను దెంగర నా మోడ్డ గాడా. రెండు నెలల నుంచి యిటువంటి అవకాశం కోసం చూస్తోంది రా నా పూకు.. దెంగరా నా పూకు ని నీ మోడ్డ తో” అంటూ కసెక్కిపోతోంది శ్రావ్య. ఇంకో ఇరవై నిమిషాల దాకా కొత్త బాచ్ రాదని తెలిసినా అక్కడే అలాంటి పని చేయడానికి మనసు ఒప్పుకోలేదు నా మోడ్డ కూడా తహతహలాడుతున్నా. నా వేళ్ళ ని శ్రావ్య పూకు లోకి ఇంకా లోపలికి తోస్తూ నా బొటన వేలి తో శ్రావ్య పూకు పైన ఉన్న బిళ్ళను కెలుకుంటే అది మధురంగా మూలగసాగింది. నా మోడ్డ మీద తన చేతి తో గట్టిగా నొక్కుతూ పైకి కిందకి ఊపుతూ గుడిచేస్తోంది. ఉన్నట్టుండి ముందుకు వంగి తన నోట్లోకి దూర్చేసుకొని ఆనందంగా చీకసాగింది ఎవరైనా వస్తారన్న భయం కూడా లేకుండా. చల్లగా శ్రావ్య నోరు తగలంగానే నా మోడ్డ ఇంకా పురివిప్పింది. దాని గొంతు దాకా దూర్చేసాను నా మోడ్డ ని. పూకు లో నా వేళ్ళు స్పీడు గా కెలుకుతున్నాయి. శ్రావ్య పూకు ఊట లో నా వేళ్ళు నానిపోతున్నాయి. వాటిని బయటకు లాగి నా నోట్లో పెట్టుకొని చీకుతూ దాని సళ్ళను కుమ్మసాగాను.
“ఒరేయి.. చంపేస్తున్నావు.. నీ మోడ్డ కాలిపోతోంది. నా పూకు ఊరిపోతోంది… దెంగ రా నన్ను.. ఆగలేకుండా ఉన్నాను” అంటూ నా మోడ్డ ని వంచేస్తోంది తన చేతి తో. సమ్మ గా ఉంది నాకు.
“నీ పూకు పగల తీస్తా.. తెగ కారిపోతోంది ఒకటే.. రేపు పొద్దొన్న పదకొండు గంటలకి నేను ఫ్రీ.. వచ్చై నా యింటికి నీ పప్ప పగలగొడతా నా లంజ.. “అని నా ఎడ్రెస్ చెప్పి ట్విస్టర్ మీదనుంచి దిగిపోయాను.
ఒక ఫది నిమిషాల తరువాత కోచ్ రాగానే నేను వెళ్ళిపోయాను. నా వెనకే ఒక నిమిషం తరువాత శ్రావణి కూడా బయల్దేరింది. జిమ్ కి ఎదురుగా ఉన్న టీ స్టాల్ లో నుంచుని శ్రావణి ఎటు వెళుతుందా అని చూస్తున్నాను. నన్ను గమనించని ఆమె రోడ్డు పైన ఎవరి కోసమో వెతుకున్నట్టనిపించింది. బహుశ నేను కనిపిస్తానేమో అని చూస్తున్నట్టుంది అనుకున్నాను. వేగంగా ముందరకి నడుస్తూ అప్పుడప్పుడు వెనక్కి చూస్తోంది శ్రావణి. టీ తాగడం కానిచ్చి నేను ఆమె వెనుకనే ఫాలో అయ్యాను ఆమెకు కనపడకుండా జాగ్రత్త పడుతూ. కుడి చేతి రోడ్లోకి తిరిగింది శ్రావ్య.
నాలుగో ఇంటి లోకి వెళ్ళడం చూసాను. అదే ఆమె ఇల్లు అని నిర్దారించుకొని నేను నా యింటి కి వచ్చేసాను. శుభ్రంగా స్నానం చేసి ఫ్రెష్ అయి టీవీ ముందు కూర్చొని చూస్తున్నాను. కాలింగ్ బెల్ మోగడం తో తలుపు తీసాను. ఎదురుగా కావ్య నిలబడి వుంది. నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది ఈ సమయం లో వచ్చిందేమిటని.ఇంకో పావుగంట లో కవిత వచ్చేస్తుంది ఎలా అనుకుంటూనే అయిష్టంగా ఆమెను లోపలి కి రమ్మన్నాను. నేరుగా వచ్చి సోఫాలో చతికిల బడింది కావ్య. టైట్ పంజాబీ డ్రెస్ వేసుకుంది. లోనెక్ కమీజ్ లోంచి ఊరించేటట్టుగా కనిపిస్తున్నాయి ఆమె సళ్ళు. దుపట్టా గుండెల మీద కాకుండా గొంతు కి ఉరి వేసినట్టు ఉంది. సల్వార్ లోంచి బలిసిన ఆమె తొడలు కొట్టొచ్చినట్టుగా కనిపిస్తూ చూసేవాళ్ళకి కసెక్కిస్తున్నాయి. కావ్య ముఖం ఎందుకో గానీ వెలిగిపోతోంది.
నేను కూడా వచ్చి ఆమె పక్కన కూలబడి త్వరగా ఈమెను పంపించేయాలన్న ధోరణి లో “ఏమిటి సంగతి ఈ వేళప్పుడు నీ గాలి యిటు మళ్ళింది?” అని అడగగానే నా తొడ మీద ఛాతీ మేద చేతులు వేసి రాస్తూ “నీ తో తోయించుకోవాలని వచ్చాను” అంటూ నాకు దగ్గరగా జరిగింది. దీనికి కసి వచ్చిందంటే గంట సేపు దెంగించుకుంటుంది, వదల్దు నన్ను ఈ రోజు అనుకుంటూ ఉపాయం ఆలోచించసాగాను ఆమెను సాగనంపటానికి. కవిత మొదటి సారిగా వస్తోంది ఈ రోజు.. ఈమెను చూస్తే కష్టం.. కోపగించుకుంటుందేమో అన్న భయం తో.
కావ్య ఇదేమీ పట్టించుకోకుండా నా ఛాతీ మీదకు వాలి పోతూ నా జుత్తు సవరిస్తూ తన కాలెత్తి నా తొడ మీద వేసి రాయసాగింది. నా లో అసహనం పెరుగుతోంది. కానీ ఆమె రాపిడి కి నా జూనియర్ కదలసాగాడు. నా పాంట్ జిప్ దగ్గర ఎత్తు పెరగడం గమనించిన కావ్య తన చేయి నేరుగా అక్కడే వేసింది. తన అరచేతి తో నా జంబాన్ని దొరక బుచ్చుకొని నలపడం మొదలెట్టింది.
దాని సళ్ళు ఊరి పెద్దవై నా ఛాతీ మీద తగుల్తున్నాయి. ఇంక లాభం లేదు ఈ గుంట ఈ పూట నన్ను వదలదు. ఎలాగైనా కవిత ను ఒప్పించి ఇద్దరి ని దెంగేయాలి అని మనసు లో అనుకుంటూ దాని సళ్ళను ఒక పట్టు పట్టాను. నా నోటిని తన పెదాల తో అందుకొని తన నాలిక వేగంగా లోపలికి జొనుపుతూ నా వట్టల తో సహా నా మోడ్డ ని పిసకసాగింది కావ్య పాంట్ పైనుంచే. ఆమె కమీజ్ పక్కకు తప్పుకుంది భుజాల మీద నుంచి. ఆమె స్థన ద్వయం బాహటమైంది. లోపల బ్రా వేసుకోలేదు. సళ్ళ మీద నిపుల్స్ నిక్కబొడుచుకొని ఉన్నాయి ఆమె కసిని ఊటంకిస్తూ.

|రోజూ చదవడం ఇష్టం తెలుగుసెక్స్కథలు.డాట్ కం|

వాటిని నా చేతి వేళ్ళ మధ్య పట్తుకొని నలుపుతూ రెండో చేతితో ఆమె పూకు భాగం పైన నొక్కసాగాను. తన తొడలు కొంచెం ఎడం చేసి తన పూకు ని నా అరచేతికి పూర్తిగా అప్పగించింది కావ్య. నా పాంట్ కిందకి జరిపి నా మోడ్డ ని తన చేతులో కి చిక్కించుకుంది. అది ఆమె అరచేయి దాటి వస్తుంటే నా మోడ్డ ని ప్రేమ గా నిమురుతో నా పై బుడిపెను తన వేళ్ళ తో సవరదీస్తోంది. ఎప్పుడెప్పుడు తన పూకు లోకి దూర్చేసుకోవాలా అన్న కోరిక ఆమె కళ్ళ లో కనిపిస్తోంది. ఆశగా నా వంక చూస్తూ తన కళ్ళ తో సైగ చేసింది బెడ్రూ మ్ కి వెళదామన్నట్టుగా. నాకు లోపల ఒక పక్క టెన్షన్ గా ఉంది.
కవిత వచ్చే టైమ్ అవుతోంది ఎలా అని. ధైర్యంగా ఆమెను లేవదీసి బెడ్రూ మ్ కి చేరాము ఇద్దరం. లైట్ వేసే లోపలే కావ్య తన కమీజ్ తొలగించేసింది. జైలు నించి బయటపడ్డ ఖైదీల లాగా ఆమె రెండు సళ్ళు ఉబుకుతున్నాయి. ముప్ఫై ఆరు సైజు వుండే ఆమె సళ్ళు, వాటి పైన ఉండే నల్లని ముచికలు నా కళ్ళ లో గుచ్చుకుంటున్నట్టు ఉన్నాయి. దీనమ్మ.. ఎలా పెంచిందో లంజ.. జిమ్ లో అదేపనిగా వాటికేసి చూసుకుంటూ వ్యాయామం చేస్తుంది కావ్య. తోటి మగవారు ఆమె సళ్ళ సైజు ని చూసి లొట్టలేస్తుంటే రెచ్చిపోయి వారిని ఊరించే విధంగా వాటిని ఊపుతుంది. ఇప్పుడు కూడా వాటిని ఊపుతూ నా పాంటు లాగేసింది. డ్రాయర్ లోకి చేయి దూర్చి నా మోడ్డ ని గట్టిగా పటుకొని నలిపేస్తూ
“రా రా నా రంకు గాడా.. దెంగు నా పూకు ని.. పగిలిపోవాలి అది మళ్ళీ ఈ రోజు.. వారం రోజులైంది నీ మోడ్డ ని నా పూకు లో దూర్చుకొని. నా పూకంతా జిల గా ఉంది నీ మొడ్డ దెంగుడి కోసం.. రా.. పెట్టు” అంటూ తన సల్వార్ విప్పేసింది. తెల్లని పాంటీ ఆమె పూకు రసాల తో తడిసి పోయి ఉంది. ఆమె పూకు ని ఆమె పాంటీ మీదనే నొక్కుతూ మెల్లగా ఆమె ఒక చన్ను ని నా నోట్లోకి జొనుపుకొని గుడుస్తుంటే కావ్య తన చేయి నా మోడ్డ మీద పైకి కిందకీ ఊపుతోంది.
కావ్య పాంటీ కిందకు లాగేసి తన పూకు లో నా వేళ్ళు దూర్చాను. బంక బంక గా రొచ్చు గా తయారైపోయింది అప్పటికే ఆమె పూకు. దీనమ్మ ఈ పూకు ని దెంగితే రంజుగా ఉంటుందనుకుంటూ ఆమె తో బాటుగా మంచం వైపు నడిచాను నా వేళ్ళు ఆమె పూకు నుండి తియ్యకుండానే. కావ్య కూడా నా మోడ్డ గుడుస్తూనే మంచం దగ్గరకు చేరింది నా తో బాటూ. మంచం అంచున కూర్చో బెట్టగానే తన పంగ బాగా ఎడం చేసి నా వేళ్ళను ఇంకా లోపలికి జరపమని మంచం మీద అడ్డంగా వెల్లకిల్లా పడుకుంది నా మోడ్డ ను వదిలేసి.
పడుకున్న ఆమె వంటి మీద స్థనాలు రెండు కుండల్లాగా నోరూరిస్తుంటే కళ్ళ కెదురుగా ఉన్న ఆమె నున్నని పూకు నా మోడ్డ కి స్వాగతం పలుకుతోంది. తినేయాలనిపించేటంత నీట్ గా వుంది ఆమె పూకు భాగం. “ఈ రోజే షేవ్ చేసుకున్నా నీ కోసమే.. దా.. నాకేయి దాన్ని, దూర్చేయి నీ మోడ్డ.. ” అంటూ తన తొడలు ముడిచి రెండు చేతుల తో వాటిని ఇంకా వెడల్పు చేసి పట్టుకుంది. విరిసిన పుష్పం లాగా ఉంది ఆమె పూకు. లోపల ఎర్రగా కొలిమిలాగా ఉంది. పక్క లో కావ్య స్వర్గాన్ని చూపిస్తుందని వెనుకటి అనుభవాలు గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఆమె మీదకు ఎక్కసాగాను. నా మోడ్డ ని తనె చేతి తో పట్టుకొని తన పూకు మీద రాసుకుంటూ మెల్లగా లోపలికి దించుకుంది కావ్య. సమ్మగా ఉంది ఆమె పూకు లోకి నా మోడ్డ దూరుతుంటే. బిగుతైన ఆమె పూకు నా మోడ్డ ని గట్టిగా పట్టుకొని ఉంది. నా నడ్డి ఊపుతూ దాని పూకు లోకి బాగా తోస్తుంటే పరవశించి పోతోంది కావ్య. తన పూకు కండరాలు నా మోడ్డ మీద బిగిస్తోంది నేను లోపలికి తోసినకొద్దీ.
తన పిర్రలు ఎత్తుతూ నా మోడ్డ ని తన పూకు లోకి అహ్వానిస్తూ తన రెండు చేతుల తో సళ్ళను పిసికేసుకుంటోంది కావ్య. నేను నా నోటిని వాటిపైకి తీసుకొని వచ్చి ఒక చన్ను ని గబుక్కున నా నోట్లో దూర్చుకొని చీకసాగాను. కింద నా మోడ్డ దాని పని అది చేసుకుంటూ పోతోంది. కావ్య ఎదురొత్తులిస్తూ తన తోడలు వెడల్పు చేస్తూ సహకరిస్తోంది.
సరిగ్గా అదే సమయం లో కాలింగ్ బెల్ మోగింది. చచ్చాం! కవిత వచ్చినట్టుందని అనుకుంటు కావ్య పూకు లోంచి నా మోడ్డ ని బయటకు లాగి లేచాను. నా మోడ్డ ఆమె పూకు రసాల తో నాని నిగినిగలాడిపోతోంది. నిరాశ గా మొహం పెట్టి కావ్య “వద్దు.. తలుపు తీయకు.. ఇంకో రెండు సార్లు కొట్టి వాళ్ళే వెళ్ళిపోతారు.. నీ మోడ్డ తియ్యకు నా పూకు లోంచి. దంచు అలాగే దాని తో “అంటున్న కావ్య మాటలు మధ్య లోనే ఆపేసి నేను ఆమెను బట్టలు కట్టుకొని తయారవమని చెప్పి ఐదు నిమిషాల లో వస్తానని చెప్పి ముందు గదిలోకి నడిచాను తలుపు తీయడానికి.