అత్త పోరు మొగుడు బోరు – 2

“ఏం చేస్తున్నావు రాము” అని సుఖంగా మూలిగింది లావణ్య. “అందాలని ప్రార్థిస్తున్నాను దేవి” అని చెప్పాడు రాము. ఇంత ఆరాధనా భావం తో సుఖాలని అందుకోవడం లావణ్య ని అదే మొదటి సారి. ఎంత రసికుడైనా సొంత పెళ్ళాన్ని ఇంత బాగా సుఖపెట్టడేమో.
రాము చేసే పనులకి సుఖాల్లో తేలిపోతోంది లావణ్య. చేతులతో మస్సాజ్ కూడా చేస్తున్నాడు

రాము. ఎంతో బావుండి గాలిలో తేలిపోతున్నట్టు ఉంది లావణ్యకి. పర్వతారోహణ చేసి పైనున్న ముచికల చుట్టూ నాలుకతో చుట్టి, శిఖరాలను పెదాలతో మెల్లిగా లాగాడు రాము. ఆ సుఖానికి మెలికలు తిరిగిపోయిన లావణ్య రాముని వాటేసుకుంది.

“అబ్బా చంపేస్తున్నావు రా, ఎక్కడ నేర్చుకున్నావు రా దొంగా” అంటు రాము తలని పట్టుకుని కిందకి తోసింది. ఆమెకి ఏమి కావాలో అది అప్పుడే ఇచ్చేస్తే మజా ఏముంటుంది అని ఊరిస్తూ ఆమె చూడీదార్ తీసేసి మడమల నుండి ఒక్కో అంగుళం ముద్దు పెట్టుకుంటు వస్తున్నాడు రాము. లావణ్యకి దూల తడి వేడి అన్నీ పెరిగిపోతున్నాయి. చాలా మెల్లిగా పైకి పైకి ఎగబాకుతున్నాడు రాము ముద్దులతో. లావణ్య తొడల మీద ముద్దులు పెడుతూ వాడు చేతులతో ఆమె ఎత్తులని సుతిమెత్తగా మర్దనం చేస్తున్నాడు. మదన మందిరానికి చేరువౌతున్న కొద్దిగ మరింత మెల్లిగా కదులుతోంది
రాము నాలుక. ఇక భరించలేక లావణ్య వాడి తలని పట్టుకుని ఆమె మదన మందిరానికి హత్తుకుంని తొడలను దగ్గరకు చేర్చి అతని తలని బంధించింది.

మనసు పడ్డది మనసు పడి మెత్తటి కొండల మధ్యలో సెలయేరు నోటికి అందిస్తే ఇంక ఆ సుఖం చెప్పాలా. లావణ్య కింద పెదాలని మెల్లిగా నాకుతూ తెరుస్తున్నాడు, అలా ఎంత సేపు చేసాడో తెలియదు కాని లావణ్య కి ఏదో మైకం కమ్మింది ఒక్క ఉదుటున రాము ముఖమ్మీద రసాలు చిమ్మింది. “వొరేయ్ రాము” అంటు వాడిని గట్టిగా కౌగలించుకుంది.

పెళ్ళైనా లావణ్యకి ఇప్పటివరకు ఇంత సుఖం లభించలేదు. అది మరి రాము నేర్పరితనమో లేక పొరిగింటి పుల్ల కూర రుచో తెలియదు. అప్పటివరకు రాము అలుపెరగక చేస్తున్న సేవలకి మెచ్చి అతన్ని మంచం మీద వెల్లకిలా పడేసి వాడి మీద ఎక్కింది లావణ్య. వాడి 8 అంగుళాల గూటం చూసి మొదట కుసింత భయమేసినా బాగా తడిసిన తన సుఖాలా గుహలోకి మెల్లిగా ఎక్కించుకుంది వాడి గూటం.
మేలు జాతి గుర్రం, మనసైన వాడు దొరికితే ఎక్కి స్వారీ చెయ్యాలని ఉండని ఆడది

రాము. ఎంతో బావుండి గాలిలో తేలిపోతున్నట్టు ఉంది లావణ్యకి. పర్వతారోహణ చేసి పైనున్న ముచికల చుట్టూ నాలుకతో చుట్టి, శిఖరాలను పెదాలతో మెల్లిగా లాగాడు రాము. ఆ సుఖానికి మెలికలు తిరిగిపోయిన లావణ్య రాముని వాటేసుకుంది.

“అబ్బా చంపేస్తున్నావు రా, ఎక్కడ నేర్చుకున్నావు రా దొంగా” అంటు రాము తలని పట్టుకుని కిందకి తోసింది. ఆమెకి ఏమి కావాలో అది అప్పుడే ఇచ్చేస్తే మజా ఏముంటుంది అని ఊరిస్తూ ఆమె చూడీదార్ తీసేసి మడమల నుండి ఒక్కో అంగుళం ముద్దు పెట్టుకుంటు వస్తున్నాడు రాము. లావణ్యకి దూల తడి వేడి అన్నీ పెరిగిపోతున్నాయి. చాలా మెల్లిగా పైకి పైకి ఎగబాకుతున్నాడు రాము ముద్దులతో. లావణ్య తొడల మీద ముద్దులు పెడుతూ వాడు చేతులతో ఆమె ఎత్తులని సుతిమెత్తగా మర్దనం చేస్తున్నాడు. మదన మందిరానికి చేరువౌతున్న కొద్దిగ మరింత మెల్లిగా కదులుతోంది
రాము నాలుక. ఇక భరించలేక లావణ్య వాడి తలని పట్టుకుని ఆమె మదన మందిరానికి హత్తుకుంని తొడలను దగ్గరకు చేర్చి అతని తలని బంధించింది.

మనసు పడ్డది మనసు పడి మెత్తటి కొండల మధ్యలో సెలయేరు నోటికి అందిస్తే ఇంక ఆ సుఖం చెప్పాలా. లావణ్య కింద పెదాలని మెల్లిగా నాకుతూ తెరుస్తున్నాడు, అలా ఎంత సేపు చేసాడో తెలియదు కాని లావణ్య కి ఏదో మైకం కమ్మింది ఒక్క ఉదుటున రాము ముఖమ్మీద రసాలు చిమ్మింది. “వొరేయ్ రాము” అంటు వాడిని గట్టిగా కౌగలించుకుంది.

పెళ్ళైనా లావణ్యకి ఇప్పటివరకు ఇంత సుఖం లభించలేదు. అది మరి రాము నేర్పరితనమో లేక పొరిగింటి పుల్ల కూర రుచో తెలియదు. అప్పటివరకు రాము అలుపెరగక చేస్తున్న సేవలకి మెచ్చి అతన్ని మంచం మీద వెల్లకిలా పడేసి వాడి మీద ఎక్కింది లావణ్య. వాడి 8 అంగుళాల గూటం చూసి మొదట కుసింత భయమేసినా బాగా తడిసిన తన సుఖాలా గుహలోకి మెల్లిగా ఎక్కించుకుంది వాడి గూటం.
మేలు జాతి గుర్రం, మనసైన వాడు దొరికితే ఎక్కి స్వారీ చెయ్యాలని ఉండని ఆడది