సులోచన, రఘు ఇద్దరి శరీరాలు

అలాంటి వాడు రమ్మని పిలిస్తే వెల్లనివారెవరైనా ఉంటారా. వాడితో వెళ్ళిన నేను పార్టీ లో జాయినయ్యి రెండు పెగ్గుల మందు పూర్తి చేశానో లేదో సత్య ఆంటీ ఫోన్. ఫోన్ లేపి హలో అన్నానో లేదో..సత్య ఆంటీ “హలో రఘు అక్కడికెల్లాక ఫోన్ చేయమన్నాగా చేరుకున్నావా పెళ్లి దగ్గరకు”అంది. ఆ “చేరానాంటీ పెళ్లి ఇంకా మొదలవలేదు.అంకుల్ వాల్లు ఎలావున్నారు. ఇంకా ఎవరెవరు ఉన్నారక్కడ”అన్న రఘు మాటలకు సత్య “ఇప్పుడు పరవాలేదు బాబూ బావగారికి కూడా స్పృహ వచ్చింది. కానీ ఓ రెండు రోజులు హాస్పిటల్ లోనే ఉడమన్నారు”అంటుంది. రఘూనే మళ్లీ సరే ఆంటీ నేను పదిగంటలకు అక్కడికి వస్తా నేనొచ్చాక మీరింటికెలుదురు.మళ్లీ పొద్దున్నే వద్దురుగానీ నే మళ్లీ ఫోన్ చేస్తా అని సత్య సమాధానం కూడా వినకుండా కాల్ కట్ చేసి మళ్లీ మిత్రులతో చేరిపోయాడు రఘు.ఏరా విశ్వం చెప్పరా ఇంకేంటి సంగతులు అన్న రఘుమాటాలకు సమాదానంగా తడబడున్న గొంతుతో ఏముందిరా అన్నీ ఫోన్ లో మాట్లాడుతూ ఉన్నాంకదరా కొత్తగా చెప్పేదేముంది అంటూ ఏవేవో కుల్లు జోకులు వేస్తూ పకపకా నవ్వసాగాడు.అతడికి సపోటుగా మిగతావాల్లుకూడా నవ్వుతూ అరే లేటయితుందిరా ఇప్పటికి మూడు బాటిల్స్* ఖాలీ… ఇక్కడే ఉంటే మిగిలినవి కూడా ఖాలీయే.అక్కడ పెళ్లి మొదలయ్యే ఉంటుంది. అలా అందరం పెళ్లి మండపం చేరుకునే సరికి అప్పటికే మండపం నిండా బంధువులతో కలకలలాడుతూ ఉంది. ఎక్కడ చూసినా రంగు రంగుల చిలకలే.కానీ ఏం లాభం మనోల్లు తాగున్నారు.నోరు తెరిచి ఏదైనా మాట్లాడితే ఈ విశ్వం గాడు ఎక్కడికి లాక్కెలతాడో అన్న భయంతో కాంగా ఉండాల్సొచ్చింది.పెళ్లి అయిపోగానే తినేసి లలిత్ కి చెప్పి రేపు ఉదయమే ఇంటికొస్తానని నా లగేజ్ కూడా వాడికే అప్పజెప్పి నాక్కాస్త పనుందని మనోల్లకి చెప్పకని తెలిస్తే వెల్లనివ్వరని మిగిలిన వాల్లెవరికీ చెప్పకుండా హాస్పిటల్ కి చేరుకున్నాను. అప్పటికి టైం పది నలభై. లేటైపోయింది అనుకుంటూ లోనకెల్లాను.అక్కడ సులోచన ఆంటీ ఒకతే ఉంది.సత్య చిన్నోడితో ఇక్కడ ఇబ్బంది అని తనూ,రాణి ఇంటికి వెళ్ళారు అని చెప్పింది సులోచన.నేనెల్లి ఆంటీ ఏమైనా తిన్నారా అంటే ఆ తిన్నా రఘూ పెళ్లి బాగా జరిగిందా అంది.అక్కడే క్యాజువాలిటీలో మేము మాట్లాడుతూ ఉంటే పేషెంట్లకు నిద్ర భంగమని రిసెప్షన్ వైపు వెల్లి అక్కడ ఉన్న కుర్చీలలో కూర్చొని మాట్లాడుతూ ఉన్నాం.కానీ తనతో ఏం మాట్లాడితే మరేమర్థం చేసుకుంటుందోనని ఆంటీ టీ తాగుదామా అన్నా.తను ఆ అవును రఘు నాక్కూడా కాస్త తలనొప్పి గా ఉంది పద అంది. ఇద్దరం బయటికి వెళ్లి హోటల్లో టీ తాగి లోనకొచ్చాము.నేను ఆంటీతో చెప్పి మళ్లీ బయటికి వెళ్లి ఒక సిగరెట్ తీసుకొని ముట్టించి ఓ దమ్ము లాగి ఆ తరువాత సత్య ఆంటీకి కాల్ చేసా.హలో రఘు ఏంటి ఈ టైంలో అంటూ నిద్ర మబ్బులో మత్తుగా మాట్లాడే సరికి నాకప్పటివరకు లేని ఒక ఆలోచన. సత్యా.అని హస్కీగా పిలిచేసా…అంతే…! ఏంటిరా పిలుపులో తేడా ఉంది ఏంది సంగతి హా.అంటూ అవతలివైపు గొంతు.నిన్ను చూడాలనుంది.ఇప్పడా..కుదరదు పొద్దున్నే హాస్పిటల్ కి వస్తాగా.అదికాదు నేనిప్పుడే చూడాలి నిన్ను. అంటూ సిగరెట్ మరొక దమ్ము లాగి మరేం మాట్లాడకు నేను వస్తున్నా.అంటూ కాల్ కట్చేశా.ఆ తరువాత మిగిలిన సిగరెట్ తాగేసి లోనకెల్లా అక్కడ రిసెప్షన్లో సులోచన ఆంటీ ఏదో ఆలోచిస్తుంది.అయితే ఇక్కడ సులోచన ఆలోచనలు మరో విధంగా ఉన్నాయి. ఒక్క రోజు పరిచయం తోనే మాకోసం ఇంతగా ఆలోచిస్తున్నాడే మరి ఎప్పుడూ మాతో కలిసుంటే…ఆ ఆలోచన రావడమే తడువు తన మనస్సులో రఘు స్థానం ఎక్కడో నిలిచిపోయింది. తను నా అల్లుడైతే ..ఇంతకంటే మంచివాన్ని నాకూతురుకి భర్తగా తీసుకు రాగలమా..అప్పుడే మరో శంఖ.అదేంటంటే రాత్రి సత్యతో అతడిని చూస్తే అతడిదివరకే ఎంతోమందికి తనపక్కలో చోటిచ్చాడనిపిస్తుంది.కానీ తెలుసుకోవడమెలా..అని ఆలోచిస్తున్న సులోచనకి రాత్రి జరిగింది ఒకసారి కళ్ళముందు తిరిగేసరికి ఇందాక ఏదేదో ఆలోచిస్తున్న సులోచనకి రఘు మొడ్డ కళ్ల ముందు మెదిలేసరికి ఒక్కసారిగా ఒళ్లు జలదరించింది. అంతే మళ్లీ మల్లీ అదే రూపం తన కళ్ల ముందు ప్రత్యక్షమై తన ఒంట్లో ఏదో తెలీని ప్రకంపం.తనిలా ఆలోచనలో ఉండగానే రఘు లోనకొచ్చి తను కూర్చున్న దగ్గరకు వచ్చి ఆంటీ అని పిలవగానే ఏదో ఆలోచిస్తూ కంగారుగా లేచేసరికి పైటజారి సులోచన రెండు నిండు కుండలు దర్శనమిచేసరికి రఘు అంతటి అందాలని నోరెల్లబెట్టి చూస్తుండిపోయాడు అలాగే…కింద టెంటు లేపేసి.తనిలా ఆలోచనలో ఉండగానే రఘు లోనకొచ్చి తను కూర్చున్న దగ్గరకు వచ్చి ఆంటీ అని పిలవగానే ఏదో ఆలోచిస్తూ కంగారుగా లేచేసరికి పైటజారి సులోచన రెండు నిండు కుండలు దర్శనమిచేసరికి రఘు అంతటి అందాలని నోరెల్లబెట్టి చూస్తుండిపోయాడు అలాగే…కింద టెంటు లేపేసి.అప్పటికే రఘు గురించిన ఆలోచనలతో మనస్సు నిలవక ఆ క్షణానే మళ్లీ తన లోలోపల అంతతొందరగా అతనికి లొంగిపోతే తనను చులకనగా చూసే అవకాశం ఉందని చూద్దాం అతనెంతవరకు వెల్లగలడో అని మనస్సులోనే తన కోరికను అనుచుకొని అప్పుడే ఈ లోకంలోకొస్తూ ఆ చెప్పు బాబూ అంది.అయితే ఇక్కడ రఘు ఏదో వంకతో వాల్ల ఇంటి అడ్రస్ అడిగి రాత్రంతా సత్యతో జాగారం చేద్దామని అనుకున్నా. లోనకొచ్చి సులోచన రెండు కలషాలను చూసాక మనస్సులో అనుకున్న జాగారం తప్పకుండా చేయాల్సిందే కానీ సత్య ఆంటీతో కాదు సులోచన ఆంటీతో అని నిర్ణయించుకున్నాడు.కానీ ఎలా..అవిడసలే సూర్యకాంతం. తేడా వస్తే ఆయుధం లేకుండా మాటలతోనే చంపేయగలదు.కానీ మనస్సు నిలవడం లేదు. తనలా ఆలోచిస్తూ ఉండగానే సులోచన రఘూ అని పిలిస్తే ఈ లోకంలోకొచ్చి హా.ఆంటీ చెప్పండి అటున్నాడు తత్తరపాటుతో..అదే బాబూ తలనొప్పి తగ్గడం లేదు ఏవైనా మందుబిల్లలు తెస్తావేమోనని..మాట మధ్యలోనే మింగేసింది. ఇప్పుడే తెస్తానని రఘు వాళ్లు కూర్చున్న అటుపక్కన ఉన్న షాపులో మందుబిల్లలు ఒక వాటర్బాటిల్ తెచ్చి సులోచన కిచ్చి వేసుకోడాంటీ పది నిమిషాలలో తగ్గుతుంది అంటూ ఎక్కువగా ఆలోచించకండాంటీ అంతా తొందరగానే సర్దుకుంటుంది అన్నాడు. అతడు దేనిగురించి అంటున్నాడొ మొదట అర్ధం కాకపోయినా తరువాత అర్థమయ్యే సరికి అబ్బాయి నేననుకున్నంత చెడ్డవాడేమీ కాదనిపించింది సులోచనకి. మాత్రలు వేసుకొని అటూ ఇటూ ఏదో వెదుకుతున్న సులోచనకి అడ్డు పడుతూ ఏం కావాలి ఆంటీ అని రఘు అడిగితే అదే బాబూ ఇప్పుడే మందు బిళ్లలు వేసుకున్నాగా కొద్దిసేపు పడుకుందామని చూస్తున్న అంది.
ఆ పక్కన ఆయా కనబడితే ఆవిడని అడిగి అటుపక్కన ఉన్న సింగిల్ పేషెంటు అబ్జర్వేషన్ రూం చూపించి మూడు గంటలకు డాక్టరు గారు వస్తారు అప్పటి వరకూ అందులో పడుకోమనండి.డాక్టరు వచ్చే సరికి ఆ రూంలో ఎవరూ ఉండకూడదు.ఎందుకంటే నాపై కోప్పడతారు.ఆ తరువాత పేషెంటు దగ్గర ఒకరు మాత్రమే ఉండాలి. ఎక్కువ మందిని ఉండనీయరు లోపల. ఇక్కడ రిసెప్షన్ పక్కన ఇంకొకరు ఉండండి అనిచెప్పి ఆ రూం తాళం తీసి వెళ్లి పోయి మళ్లీ పడుకుంది. అప్పటికి టైం పదకొండున్నర దాటింది. రఘు ఆంటీ ఒప్పుకుంటే మూడు గంటలు, మూడు షోలు, మూడు భంగిమలలో…ఆహా..ఏమిరా రఘూ నీ అదృష్టం అని మనస్సులో అనుకొని తనని ఒప్పించటం ఎలా అనుకుంటూ మీరిక్కడ పడుకోండి ఆంటీ నేను బయట కుర్చీలో పడుకుంటా అన్నాడు..కానీ మనస్సులో మాత్రం సులోచన తనను ఉండమంటే బాగున్ను దేవుడా. అనుకున్నాడు. అతడి మాటలు ఆ దేవుడు విన్నాడో లేక సులోచన సిక్స్త్ సెన్స్ పనిచేసిందో కానీ బాబూ ఒంటరిగా ఉండటం అంటే నాకు చాలా భయం.నువ్వూ ఇక్కడే పడుకో అంది.కానీ ఆ తరువాత అర్థమైదామెకు తనేమందో.ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నది ఒక్క బెడ్ . ఆపక్కన రెండు కుర్చీలు మాత్రమే ఉన్నాయి. తను బెడ్ పై పడుకుంటే అతనూ..అని ఆలోచిస్తుంది.కానీ రఘుకి మాత్రం చాలు నాకీ అవకాశం ఆతర్వాత ఎలా నరుక్కురావాలో నాకు తెలుసు అన్నట్లుంది. సరే ఆంటీ మీరు పడుకోండి నేనీ కుర్చీలలో పడుకుంటాను ఒక్క రోజు అదీ మరో మూడు గంటలు సర్దుకుంటానులెండి అంటూ రెండు కుర్చీలు ఎదురెదురుగా ఫ్యాన్ కిందకొచ్చేట్టుగా వేసుకుని అందులో సెటిల్ అయ్యడు. సులోచన, రఘు ఇద్దరి శరీరాలు ఆ ఫ్యాను గాలికి కూడా చెమటలు పడుతున్నాయి వారి ఆలోచనలతో.కానీ ముందలికెల్లాలంటే ఏదో సంకోచం. ఎలా అనుకుంటూ సులోచన నిద్దరలోకెల్లిపోయింది.కానీ రఘుకి మాత్రం ఏదైనా ఉపాయం తడితే బాగున్ను అని ఆలోచిస్తునాడు.అదిగొ అప్పుడే ఒక ఆలోచన రావడం దాన్ని అమలు చేయడం వెంట వెంటనే జరిగింది. అయితే రఘు ఆలోచనేంటంటే అంతకు ముందే బాత్రూంలో తన దిగంబర దేహాన్ని ఎలాగో చూసింది. మరొక్కసారి ఆమె ముందు తన కండలు కనబడేటట్లు చేయటం. అంతే మరునిమిషంలో చొక్కా ప్యాంటూ విప్పి ఆ పక్కన పడేసి కుర్చీలలో సెటిల్ అయ్యాడు. ఇప్పుడు రఘు వంటిపై బనీను డ్రాయరు మాత్రమే ఉన్నాయి. రఘు నిద్ర నటిస్తూ సులోచన ఎప్పుడు లేస్తుందా అని ఎదురు చూస్తున్నాడుఇప్పుడు రఘు వంటిపై బనీను డ్రాయరు మాత్రమే ఉన్నాయి. రఘు నిద్ర నటిస్తూ సులోచన ఎప్పుడు లేస్తుందా అని ఎదురు చూస్తున్నాడు.అయితే సులోచన మనస్సులో రఘు చొరవచూపితే బాగున్ను మొదట కాస్త బెట్టుచేసి ఆ తరువాత అతనికి సహకరించాలి అనుకుంటూ ఉంది. కానీ తనకు తెలియదు అతగాడు తన ఒంటిపై బనీను డ్రాయరుతో మాత్రమే ఉన్నాడని.

సులోచన కళ్ళల్లో ఎంతసేపు రఘు లింగ దర్శనం అవుతుండటంతో ఎంతకూ నిద్ర పట్టక అటూ ఇటూ కదులుతూ ఉంది కానీ కళ్ళు తెరవటం లేదు అతగాడి మగతనం తన కలలో ఎక్కడ మాయమవుతుందోనని.మరోవైపు రఘు అదే ఆలోచనలతో సతమతమవుతూ కాస్త కదిలే సరికి కుర్చీ శబ్దతో కళ్ళు తెరచి చూసిన సులోచన కళ్లకు రఘు అవతారం చూడగానే షాక్ కొట్టిన దానిలా అలాగే చూస్తుండిపోయింది.రఘు మాత్రం కళ్లు మూసుకొనుండటంతొ సులోచన తనను చూస్తున్న విషయం గమనించలేదు. అతడు కళ్లు మూసుకొనుండటం ఆమె పాలిట వరంగా భావించినా అతన్ని ఎలా లేపాలో ఆలోచిస్తున్న సులోచన మదిలో ఏమీ పాలుపోవడంలేదు.కొద్దిసేపటికి మళ్లీ రఘు కదలడంతో కుర్చీ పక్కకి జరిగి ఆ శబ్దానికి కళ్లు తెరిచేసరికి సులోచన కోరికతో తననే చూస్తుండటంతో క్షణమాలస్యం చేయక ఆమెపై దూకి తన కౌగిలిలో బంధించి మోమంతా ముద్దులతో నింపేసాడు.చాలా సేపటినుంచీ రఘుపై కామపు ఆలోచనలతో ఉన్న సులోచన మారు మాట్లాడలేక అతనిలో కలిసిపోసాగింది.
రఘు తన మోముపై ముద్దలవర్షం కొనసాగిస్తూనే వంటిపై బట్టలు ఒక్కొక్కటి వలిచేస్తున్నాడు.మంచం పైనుంచి ఆమెను లేపి కింద నిలబెట్టి చీరకుచ్చిల్లు లాగుతుండగా కళ్లు తెరచి చూస్తున్న సులోచనకి ఒక్కసారిగా సిగ్గుముంచుకొచ్చి చేతుల్లో మోమును దాచుకుంది(ఇప్పటివరకూ చంద్రం తప్ప మరొక మగాడు చూడని తన అందాన్ని ఇంకొకరికి చూపిస్తున్నాననే భావన ఒకవైపు. ఈరోజుతో తన పాతివ్రత్యం చెడుతుంది అనే బాధ ఒకవైపు. ఇన్నిరోజులు ఇటువంటి ఆలోచనలు లేని తనకు రఘుతో, సత్య కామకలాపం చూసాక ఏమైంది.ఎందుకిలా మారాను అనే ఆలోచన మరొకవైపు.)ఆమె అలా ఆలోచిస్తుంటే.. రఘు మాత్రం సులోచన కొబ్బరిబొండాలు లాంటి సల్లని ఒకదాని నలుపతూ మరోదాన్ని నోట్లో పెట్టి చీకుతున్నాడు.సులోచనకి చాలాకాలంగా ఈ సుఖం లేకపోవడం చేత ఒళ్ళంతా గాలిలో తెలుతున్నట్టుగా ఈ లోకాన్ని మర్చిపోయి రఘు తలను మరింతగా తన సల్లకి అదుముకుంటూ రఘూ ఏదైనా చేయి నన్ను తట్టుకోలేకపోతున్నా..ప్లీజ్ .ఏదైనా చేయరా అంటూ పలవరింతలు మొదలెట్టింది. అంత వయస్సు వచ్చినా ఆమె సల్ల బిగి తగ్గకుండా ముచ్చికలు నిల్చొని రా..మా పొగరనుచు అన్నట్లుగా రఘు ఎంత పిసికినా ఎదురు తిరుగుతూ రఘుని మరింత రెచ్చగొడుతుంటే పది నిమిషాలు వాటిని ఒకదాని తరువాత మరొకటి మార్చి మార్చి చీకుతూ మర్దిస్తూ బెడ్ పై చివరగా కూర్చోబెట్టి తనముందు మోకరిల్లి తలను తొడలమధ్య దూర్చి సులోచన నిలువు పెదాలమీద రఘు అడ్డ పెదాల దాడి మొదలెట్టాడు. అప్పటి వరకు చంద్రం ఎన్నడూ ఇవ్వని ఆ కొత్తసుఖాన్ని వంటబట్టించుకుంటూ రఘు తలవెంట్రుకల్లో తనచేతి వేళ్లని దూర్చి అతడి తలని తన మొత్తకి మరింత అదుముకుంటూ స్..హా..మ్మ్…అంటూ పలవరిస్తుంది.సులోచన కామకిలని తన పళ్లతో కొరుకుతూ నాలికతో నాకుతూ చేతివ్రేళ్ళు రెంటిని సులోచన పూ లోతుల్లోకి దూర్చి లోనకి బయటకు ఆడిస్తుంటే సులోచన మూల్గులు కాస్త అరుపులుగా మారి అమ్మా…స్…హా… ఆ …చం.పు..తు.న్నా..వు..
క… ద.రా…అంటూ ఆగి ఆగి పలవరిస్తూ తడవ తడవలుగా రఘు చేతిలో కార్చుకుంది.సులోచన వదిలిన రసాలను మొత్తం జుర్రుకొని పైకి లేచి తన చేతికంటిన ఆమె రసాలను నాకుతూ తన నోట్లో ఉన్న ఆ మదనామృతాన్ని ఆమెనోట్లో పోసి ఓరెండు నిమిషాలు ఒకరి ఎంగిలి ఒకరు జుర్రుకున్నాక ఆమెను మంచంమీద పడుకోబెట్టి ఆమె పాదాల దగ్గరగా వెళ్లి వాటినోసారి ముద్దాడి ఆమెని తనవేపు లాక్కుని కాళ్లను పైకెత్తి తన భజాలమీదేసికొని అతడి మన్మధబాణాన్ని ఎక్కుపెట్టి ఆమె రాణిమందిరంలోకి ఒక్కసారిగా దూసుకుపోయాడు. అయితే అంతకుముందే అతడి నోటిపనితో ఆమె పూ మందిరం తడిదేలి ఉండటం వల్ల కాస్త సులువుగా వెల్లినప్పటికీ చాలాకాలంగా చంద్రంతో కలవకపోవడంవల్ల అతడు ఒక్కసారిగా దిగబడేసరికి రంపంతో కోసినట్లుందామెకు.కానీ అందులో కూడా ఏదో తెలీని అనుభూతి. రఘుని లోపలే కాసేపు ఉంచమని అతడి చేతులను తన సల్లపై వేసుకొని వాటిపని చూడమంది.రఘు తన చేతుల్లో ఉన్న సులోచన సల్లని ఓ రెండు నిమిషాలు పిసుకుతూ మధ్య మధ్యలో ముచ్చికలు నలుపుతూ తన భుజాలపై ఉన్న ఆమె పాదాలను ముద్దు పెట్టుకుంటూ మెల్లగా కదలనారంభిచాడు.అప్పటికే పూ లోతుల్లో కొద్ది కొద్దిగా రాసాలూరడంతొ రఘు మడ్డకి ఆయిలింగయ్యి మరింత లావెక్కి పూ గోడలు ఒరుసుకుంటూ ముందుకూ వెనక్కి కదులుతూ ఉంటే సులోచన ఆ ఒరిపిడికి తట్టుకోలేక కల్లెంబడి నీళ్లు కారుతున్నాయి. రఘు మెల్లగా వేగంపెంచుతూ..పిస్టిన్ లా కదులుతూ ధరువేస్తుంటే సులోచన చాలాకాలంగా పొందని ఆ సుఖానికి మరో రెండు నిమిషాలలోనే బావప్రాప్తి చెంది తన రసాలతో అతడి మొడ్డకి అభిషేకించి తన ఒళ్లు అతడికొదిలేసి అలాగే పడుకుండిపోయింది.కానీ ఇంకా చివరకు రాని రఘుకి ఆమె పూ మార్గంలో తన మొడ్డ సులువుగా వెల్లి వస్తుంటే సంతృప్తికరంగా లేదు. దానితో ఆమెని లేపి బెడ్ పైనుంచి కిందికి దింపి ఆమె తలను బెడ్ పైకి వంచి అమె వెనకాల చేరాడు. అతడేంచేస్తున్నాడో తెలీని సులోచన అతను చెప్పినట్లు పడుకొని కాళ్లు కిందుంచి అతనిని తనలోకి ఆహ్వానిస్తుంది.కానీ రఘు ఈసారి ఆమె వెనకమార్గంలో చేయాలని ఆలోచనతో అప్పటికే ఆమె రసాలతో నాని ఉన్న తన మొడ్డ సరాసరి ఆమె గుద్దబొక్కకానించి మెల్లగా మెలమెల్లగా కొంచం కొంచెంగా మొత్తం ఆమెలోకి దింపేసాడు ఆమె కదలకుండా ఒక చేతిని ఆమె భుజాలపై ఒత్తిపట్టి. అతడు అలా మొత్తంగా తన గుద్దబొక్కలో దిగబడేసరికి ఒంట్లో ఏదో గడ్డపార దిగబడ్డట్లుగా రంపంతో కోస్తున్నట్లుగా చాలా నొప్పిగా ఉంటంతో కల్లెంబడి నీళ్లు జలజలా కరుతుంటే ఎటూ కదలలేని స్థితిలో ఏడుస్తూ అలాగే ఉండిపోయింది చేసేదిలేక. అయితే రఘు మాత్రం కొద్ది సేపు కదలకుండా అలాగే ఉండి ఒకచేత్తో సులోచన వీపు నిమురుతూ ఉంటే ఆమెకు ఏర్రని ఎండలో నడిచొచ్చి చెట్టు నీడలో నిలబడగానే చల్లని పైరగాలి తగిలినట్లు అయ్యి క్షణక్షణానికి నొప్పి స్థానంలో హాయిగా సుఖంగా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు. అయినప్పటికీ కల్లెంబడి నీళ్లు మాత్రం ఆగడంలేదు.ఏదోల తొందరగా అవగొడితేగాని వదిలేలా లేడని తన మొత్తని కాస్త వెనక్కి నెట్టింది కదమన్నట్లుగా.. సులోచన పచ్చ జెండా ఊపడంతో తన రెండు చేతులతో ఆమె వీపుపై రాస్తూ మెల్లగా కదలనారంబించి పది ఇరవై ఊపుల తరువాత వేగం పెంచి ధరువేస్తున్నాడు.ఆ దెబ్బలకు తట్టుకోలేక ఆమె గట్టిగా అరుస్తుంది. అయినా రఘు తన వేగం ఏమాత్రం తగ్గకుండా పదినిమిషాలు ఐనా ఊపుల్లు ఆపట్లేదు.అప్పటికే సులోచన రెండసార్లు కార్చుకుంది.రఘుకి ఎంతసేపటికీ అవ్వట్లేదు. ఇకనావల్ల కాదు ఓర్చుకోవటం తొందరగా అవగొట్టరా ఎంతసేపు ఉండాలి కాళ్లు నొప్పెడుతున్నాయి అంటూ బెడ్ పై అలాగే జావగారిపోయింది.మరో రెండు నిమిషాలు లాగిలాగి పొడుస్తూ చివరకు లోనకంటా అదిమిపెట్టి ఆరేడుసార్లు తడవలు తడవలుగా కార్చుకొని అలాగే ఆమెపై పడిపోయాడు. రఘు కారుస్తుండగానే అతడితోపాటు ఆమెకూడా మూడోసారి కార్చుకొని అతడి బరువును మోస్తూ అలాగే పడుకుంది. ఓ అరగంట తరువాత మెలుకువొచ్చి చూస్తే రఘు కనబడకపోతే కంగారు పడిపోయింది సులోచన. అంతరాత్రప్పుడు ఎక్కడికెల్లాడా అని.ఓ నిమిషం తరువాత బాత్రూమ్ నుండి బయటకు వస్తున్న రఘుని చూడగానే లేడిపిల్లలా పరుగెత్తికెళ్ళి అతన్ని హత్తుకొని మొకమంతా ముద్దులతో ముంచెత్తింది అంతటి సుఖాన్నిచ్చినందుకు.రఘు ఆమెని కౌగిలించుకొని బాత్రూమ్ వరకూ తీసికెళ్లి ప్రెషవమని చెప్పి వెనక్కొచ్చి బెడ్ పై పడుకున్నాడు.ఆమెతిరిగొచ్చాక మరోసారి చేసుకొని నిద్ర పోయారు..