షవర్ ని అమ్మ మీద పెట్టేశాను

[​IMG]

ఒక్కొక్కటి తీస్తుంటే ‘ఇది బావుందా?’ అని అమ్మకి చూపించి అడగసాగాను.

ఇంతలో ధగ ధగ మెరిసిపోయే చీర ఒకటి తీసాడు. తెలుపు మీద ఎర్రటి అంచు తో చాలా అందం గా ఉంది.

‘అమ్మా ఇది నాకు నచ్చిందే’ అన్నాను చెవిలో.

దాన్ని పట్టుకుని చూసి సిగ్గు పడింది. మాములుగా చీరలు చూసినట్టు మడత విప్పి కొంచెం మీద వేసుకుని చూసింది.

‘మీకు చాల బావుంది మేడం’ అని వెంటనే నాలుక కరుచుకున్నాడు సేల్స్ మాన్.

నేను చెవిలో అన్నాను ‘అవును. కొత్త పెళ్లి కూతురు లా ఉన్నావు. నిన్నిప్పుడే గట్టిగా కావలించుకోవాలని ఉంది’ అన్నాను.

సిగ్గుపడుతూ లేచింది, ‘ఇక వెళ్దాం పద’ అని.

ఆ సెక్షన్ నుంచి బయటకు వస్తుంటే కింద ఫ్లోర్ లో కనిపించింది ‘అండర్ గార్మెంట్స్’ అని.

చెయ్యి పట్టుకుని అటు వైపు తీసుకెళ్ళాను.

లోపలకి అడుగు పెట్టక తెలిసింది అమ్మకి అది ఏ సెక్షన్ అని.

‘ఇవెన్దుకు?’ అంది రహస్యం గా.

‘నా పెళ్ళానికి అన్నీ కొత్తవే ఉండాలి. బయటనుంచి లోలోపలి వరకు’ అన్నాను నవ్వుతు.

వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళబోయింది. ఇంతలో ఒక సేల్స్ గర్ల్ వచ్చి, ‘ఎం కావాలండి’ అనడిగింది.

నేను వెంటనే అన్నాను, ‘మీ దగ్గర అన్నిటి కన్నా కాస్ట్లీగా ఉన్నవి చూపించు’ అన్నాను.

‘మేడం గారికా?’ అంది అమ్మకేసి తేరిపార చూస్తూ.

‘ఊ’ అని అమ్మని తోసాను ఆమె వెనకాల.

నేను అక్కడే దూరం గా ఉన్నాను అమ్మని ఇబ్బంది పెట్టడం ఇష్టం లేక.

అల్లంత దూరం లో టేబుల్ దగ్గర రకరకాల మోడల్స్ చూస్తూ ఉంది.

కాసేపు చూసాక ఒక సింపుల్ వైట్ బ్రా తీసుకుని నాకు కనిపించేలా పైకి ఎత్తి పట్టుకుని ఒక చూపు నా వైపు విసిరింది.

నాకు అర్థం అయ్యింది, నాకు నచ్చిందో లేదో అడగడం అన్న మాట.

చాలా సెక్సి గా అనిపించింది.

‘నో’ అన్నట్టు తల ఊపాను అడ్డంగా.

మళ్ళీ ఇంకోటి తీసింది. దీని పైన లేస్ ఉండి, నిండైన కప్పులతో బాగానే ఉంది. కాని ‘నో’ అన్నాను.

సేల్స్ గర్ల్ ఇంకా ఫాన్సీ మోడల్స్ తీసింది.

అందులో ఒకటి పట్టుకుంది అమ్మ. పల్చగా ఉండి లేస్ తో పాటు, దాని మీద పింక్ డిజైన్ కూడా ఉంది.

దూరం నుంచి డీటెయిల్స్ అంత బాగా కనిపించడం లేదు.

కాసేపు తటపటాయించి నా వైపు చూపించింది సీక్రెట్ గానే.

దాని కప్పులు సగం మాత్రమే ఉండి చాలా సెక్సి గా ఉంది.

వెంటనే తలూపాను. దానికి మాచింగ్ ప్యాంటి కూడా తీసుకుని సిగ్గు పడుతూ వచ్చింది.

వెళ్తుంటే సేల్స్ గర్ల్ నాతొ అంది, ‘మీ టేస్ట్ చాలా బావుంది’ అని.

నాకూ ఒక పంచె తీసుకుని ఇంటికి రాత్రికి చేరుకున్నాము.మరునాడు శనివారం. లేవగానే అమ్మ కనిపించింది. తల స్నానం చేసి ఉంది. ‘తల మీద స్నానం చేసి రా’ అని చెప్పింది సీరియస్ గా.

చేసి వచ్చాను. రాగానే చెయ్యి పట్టుకుని దేవుడి మందిరం దగ్గరకి నడిపించుకుని తీసుకు వెళ్ళింది.

నిన్న తెచ్చిన నగలు నా చేతిలో పెట్టి నాకెదురుగా తిరిగి తల వంచుకుని నిల్చుంది.

నన్ను నేనే నమ్మలేక పోయాను. ఇన్నాళ్ళు వేచిన రోజు ఇప్పుడు వచ్చిందా అని.

ఆనందం పట్టలేక ముందు డైమండ్ రింగు తీసి, అమ్మ ఎడం చేతిని నా చేతిలోకి తీసుకుని, ఉంగరమ్ వెలికి తొడిగాను. తన కళ్ళలోకి చూస్తూ చేతిని తీసుకుని ముద్దు పెట్టుకున్నాను.

సిగ్గుగా అందం గా చెయ్యి అడ్డు పెట్టుకుని నవ్వింది.

‘ఓహ్ ఐ లవ్ యు సో మచ్’ అనుకున్నాను లోపల.

అప్పుడు మంగళ సూత్రం తీసుకుని తన శరీరం తాకేవరకు దగ్గరగా వెళ్లి మెడ చుట్టూ చెయ్యి వేసి ముళ్ళు వేస్తూ ఉంటే మా తనువులలో ఉన్న టెన్షన్ కి భూమి బద్దలయ్యేటట్టు అనిపించింది.

మూడు ముళ్ళు వేసి తన మొహం లోకి చూసాను.

సిగ్గు, భయం, ఆనందం, కొత్తదనం, ప్రేమ, ఒకింత కామం కలిసిన చూపుతో నా వైపు చూసింది.

‘ఇక నుంచి నేను నీ దాన్ని. నువ్వేం చేసినా కాదనను’ అంది చిన్నగా.

తియ్యగా వినిపించాయి ఆ మాటలు.

ఆపుకోలేని ప్రేమ తో స్లో మోషన్ లో ఫస్ట్ కిస్ లాగా తన మొహం లోకి మొహం పెట్టి పెదవులకి ఒక్క అంగుళం దూరం ఉందనగా సడన్ గా మధ్యలో చెయ్యి పెట్టి ఆపేసింది.

వెనక్కి జరిగి, ‘ఆ అయితే మాత్రం అంత తొందరా?’ అంది కొంటెగా.

మళ్ళీ సీరియస్ గా మారి ‘ఈ రోజు ఎక్కడికయినా వెళ్ళు. రాత్రి వరకు నాకు కనిపించకు.’ అంది.

సరే అని బట్టలు కట్టుకుని బయటకు వెళిపోయాను.

మనసులో రకరకాల చెప్పలేని అనుభూతులు.

ఆ రోజు ఏం చేశానో నాకే తెలియదు. చూసిన వాళ్ళు నా వాలకం చూసి పిచ్చి వాడు అనుకుని ఉండాలి.

తిరిగి తిరిగి చివరికి పొద్దు వాలేసరికి ఇంటికి చేరాను, వెయ్యి కళ్ళతో.

‘ఎందుకు నన్ను ఇంటి దగ్గర ఉండవద్దు అంది?’ అనే కుతూహలం తో.

తలుపు దగ్గరగా వేసి ఉంది. తెరుచుకుని లోపలికి అడుగు పెట్టాను, అమ్మ ఎక్కడ ఉందొ ఏం చేస్తోందో అనే టెన్షన్ తో.

టేబుల్ మీద ఒక కాగితం కనిపించింది.

‘ఈ బట్టలు వేసుకుని బెడ్ రూం లోకి అడుగు పెట్టు’ అని రాసి ఉంది.

పక్కనే నా తెల్లటి పంచె, చొక్కా, అండర్ వేర్ ఉన్నాయి.

అటూ ఇటూ చూసాను. రెండు బెడ్ రూం లకి తలుపు వేసి ఉన్నాయి.

త్వరగా బాత్ రూం లోకి వెళ్లి శుభ్రం గా స్నానం చేసి బట్టలు కట్టుకున్నాను.

అంతా ఎక్సైటింగ్ గా ఉంది.

గదిలో కూర్చుని ఉంటుంది అమ్మ అనుకున్నాను. నిన్న కొన్న తెల్ల చీర కట్టుకుని ఉంటుందా అనుకుంటూ తలుపు నెమ్మదిగా తెరిచి లోపలి అడుగు పెట్టాను.

షాక్ తిన్నట్టు అయ్యాను.

గుప్పుమని అగరుబత్తుల పరిమళం సోకింది.

మంచం మీద తెల్లటి దుప్పటి పరచబడి, దాని మీద గులాబి రేకులు జల్లబడి ఉంది.

మంచం పక్కన టేబుల్ మీద పువ్వులు, స్వీట్ లు ఉన్నాయి.

కాని అమ్మ లేదు అక్కడ. డిసప్పాయింట్ అయ్యాను.

నెమ్మదిగా వెళ్లి మంచం మీద కూర్చున్నాను.

పక్కన ఉన్న స్వీట్ నోట్లో పెట్టుకుంటూ నమ్మలేకుండా ఉన్నాను.

ఇది కలా నిజమా? నా శృంగార దేవత ఇవాళ కరుణిస్తుందా?

ఏదో గిల్టీ ఫీలింగ్ తో కాకుండా నిర్భయం గా అమ్మని కౌగలించుకోకలుగుతానా?

తనని ఎన్నడూ తాకని విధం గా తాకగలనా?

తన వొంటి మీద ఆణువణువూ నా పెదవులతో స్పృశించగలనా?

తన చంకల్లో, బొడ్డు మీద, తొడల మీద. ఇలా ఊహించుకుంటూ ఉంటే నా కలల లోంచి మేల్కొలిపినట్టు తలుపు దగ్గర అలికిడి అయ్యింది.

ఎదురుగా అమ్మ, కాదు, ఇప్పుడు నా భార్య, నా రాణి నిలబడి ఉంది, చేతిలో పాల గ్లాసు తో.

తల వంచుకుని సిగ్గుతో, చిరు నవ్వుతో నడుచుకుంటూ వచ్చింది నా వైపు.

నోరు వెళ్ళబెట్టి చూస్తూ ఉండిపోయాను.

నేను ఊహించిన దాని కన్నా వెయ్యి రెట్లు అందం గా ఉంది ఈమె.

తెల్లటి చీరలో తెల్లగా మెరిసిపోతోంది అప్సరసలా.

వయ్యారం గా దగ్గరకి నడచి వస్తుంటే అలాగే మొదటి సారి సిగ్గు పడకుండా పై నుంచి కిందకి చూస్తూ ఉండిపోయాను.

దగ్గరకి వచ్చాక, ‘ఎవరు నువ్వు? మా అమ్మని ఏం చేసావు?’ అనడిగాను.

గలగలా నవ్వేసింది అప్పటివరకు కూడగట్టుకుని ఉన్న టెన్షన్ తొలగిస్తూ.

ఒక్క క్షణం ఆగి ‘నీ పెళ్ళాన్ని’ అంది చిన్నగా.

చాలా సెక్సి గా అనిపించింది.

‘మరి అక్కడే నుంచున్నావే? దగ్గరకి రా’ అని చెయ్యి చాచి అందిచ్చాను.

‘పాలు’ అని గ్లాసు అందించింది.

పాలతో పాటు చేతిని అందుకుని దగ్గరకి లాక్కుని అన్నాను,

‘నాకు ఇష్టమైన పాలు ఇవి కాదు. అవి ఏవో కూడా నీకు తెలుసు’ అని, తను పక్కన కూర్చోబోతుంటే నా మీదకి లాక్కుని వొళ్ళో కూర్చోబెట్టుకున్నాను.

నామాటలకి కిసుక్కుమని లోపల నవ్వుకుంటూ పైట సద్దుకుంది.

నేను చెయ్యి చుట్టూ వేసి పొదివి పట్టుకున్నాను.

నునుపు గా ఉన్న కొత్త చీర వొంటి మీద నిలవలేకుండా ఉంది.

తను వొళ్ళో కూర్చుంటే కొత్తగా ఉంది. మెత్తని తన కాళ్ళు, గుద్ద దృఢమైన నా తోడల లోకి చొచ్చుకొని పోతున్నాయి.

అర్జెంటు గా చీర మొత్తం తొలగించి నా మీద భారం మొత్తం వేసేసుకొవాలని ఉంది గాని ‘నిదానమే ప్రధానం’ అని తమాయించుకున్నాను.

తనంతట తాను ప్యాక్ చేసిన గిఫ్ట్ లా వస్తే, సున్నితం గా క్రమక్రమం గా అన్ ప్యాక్ చెయ్యాలి కదా.

లైట్ గా సుగంధం వస్తోంది తన దగ్గర నుంచి.

‘ఏంటి సెంటు రాసుకున్నావా?’ అని నా మొహాన్ని తన మొహం మీద పెట్టి ముక్కుతో బుగ్గల మీద రాస్తూ వాసన చూసాను, ముద్దు పెట్టి పెట్టకుండా.

మాటలలో పెట్టి నెమ్మదిగా మూడ్ లోకి తీసుకువెళ్ళాలి.

‘కాదు, గంధం తో రుద్దుకుని స్నానం చేసాను’ అంది.

‘ఓ, అయితే నీ వొళ్ళంతా వాసన వస్తుందా? చూడనా?’ అని చేత్తో చీర కొద్దిగా కిందకి లాగాను.

తెల్లటి బ్లౌస్ లో గుండ్రటి పాలిండ్లు గబుక్కున మెరిసాయి.

‘నో, అక్కరలేదు’ అని వెంటనే మళ్ళీ పైకి లాగేసుకుంది సిగ్గుగా నవ్వుతూ.

ఇంకా టైం పడుతుందన్న మాట అనుకుని రెట్టించలేదు.

‘కొత్త నగలు వేసుకున్నావు కదా, చూపించవా?’ అనడిగాను.

‘అవును, థాంక్స్ రా’ అని ఉంగరం ఉన్న చెయ్యి చూపించింది.

వేలికి ముద్దు పెడుతూ అన్నాను, ‘థాంక్స్ రా కాదు, థాంక్స్ అండీ అనాలి’. నవ్వింది.

‘మరి తాళి బొట్టు చూడనా?’ అని, చొరవగా పైట లోపల చెయ్యి పెట్టాను.

జాకెట్ లోపల ఇరుక్కుని ఉంది సూత్రమ్. లోపల చెయ్యి పెట్టి చన్నుల మధ్య లోయ లోంచి బయటకి తీశాను.

‘అయ్యో మృదువైన నీ గుండెలకి ఇది ఎంత గుచ్చుకుని ఉంటుందో’ అన్నాను.

‘పర్వాలేదు, ఏమీ అవ్వదులే’ అంది.

నేనలా తియ్యడంతో పైట దాదాపు పూర్తిగా జారిపోయింది.

మిల మిల మెరిసే చన్నులకి నా కళ్ళు అతుక్కుపోయాయి.

తను అదేమీ పట్టించుకోకుండా ‘ఇది చాలా మోడరన్ గా చాలా అందం గా ఉంది’ అంది సూత్రాల కేసి చూసుకుంటూ.

‘అవును మరి, ఆ లోపలి అందాలకి సరి తూగాలి కదా’ అన్నాను.నగలు బావున్నాయి గాని మరి నేను సెలెక్ట్ చేసిన చీర ఎలా ఉంది?’ అనడిగాను.

‘చూస్తున్నావు గా, నీకెలా ఉందొ చెప్పు’ అంది.

‘నిజం చెప్పనా? నేనెంత ఊహించానొ అంత కన్నా వెయ్యి రెట్లు బావుంది నీ ఒంటి మీద’ అని ఒక్క క్షణం ఆగి

‘ఈ జాకేట్టే బాగా టైట్ గా ఉన్నట్టుంది నీకు’ అన్నాను ఓపెన్ గా ఉన్న జాకెట్ లోపలి చూస్తూ.

నిజం గానే జాకెట్ లోంచి పెల్లుబికి ఎప్పుడు బయట పడదామా అన్నట్టు ఉన్నాయి వక్షోజాలు.

‘అవును కొంచెం’ అని సిగ్గు పడుతూ పైట మీదకి వేసుకోవడానికి ప్రయత్నించింది గాని నేను పైట పట్టుకుని వదలలేదు.

‘ఇలాగే బావుందిలే. పరవాలేదు’ అన్నాను.

తను అలా నా పక్కన ఉత్తి జాకెట్ లో ఉండడం చాలా బావుంది.

నేనే అన్నాను, ‘చీర జాకెట్ కాకుండా ఇంకా ఏవో కొన్నట్టు గుర్తు?’ అన్నాను ప్రశ్నార్థకం గా.

సిగ్గుపడుతూ చెప్పింది, ‘ఆ అవి కూడా బావున్నాయి’.

‘ఏది? వేసుకున్నావా మరి నాకు కనిపించడం లేదు?’ అని చొరవ గా జాకెట్ లోపల చెయ్యి పెట్టి బ్రా స్ట్రాప్ ని తడిమాను, ఆ పని లో క్లేవేజ్ టచ్ ని ఆస్వాదిస్తూ.

‘వేసుకున్నావు గాని, అది లోపలే ఉంచుకుంటే ఎలా తెలుస్తుంది బావుందో లేదో?’ అన్నాను.

‘కొన్ని వస్తువులు లోపల ఉంటేనే అందం’ అంది కొంటెగా.

నన్ను కావాలనే ఏడిపిస్తోంది.

‘ఇవి మాత్రం లోపల మగ్గిపోవలసినవి కాదు. అప్పుడప్పుడు కొంచెం కనువిందు చేస్తేనే వాటికి సార్థకత!’ అన్నాను నవ్వుతూ. అలా అంటూనే చేతిని దండ లాగా పాలిండ్ల మీద ఉంచి మెడ చుట్టూ వేసి పట్టుకున్నాను.

‘ఆ?’ అంది కొంటెగా వయ్యారంగా.

‘మరి కిందది వేసుకున్నావో లేదో చూపించవా ప్లీజ్’ అన్నాను గోముగా, చెయ్యి నడుము కిందగా పోనిచ్చి పిర్రల మీదకి రాసుకుంటూ జరిపాను.

‘ఊహు, తెలియడం లేదు’ అన్నాను.

కొంటెగా నవ్వింది మళ్ళీ ఏడిపిస్తున్నట్టు.

పంతం గా చెయ్యి ముందుకి పెట్టి కుచ్చిళ్ళ లోపల పెట్టాను.

ప్యాంటీ కొంచెం తగలింది, ఆ లోతులో.

చెయ్యి పట్టేసుకుంది. ఆపేసాను గాని చెయ్యి అక్కడే ఉంచేశాను.

ఇంకో చేతితో జాకెట్ మధ్యలో క్లీవేజ్ మీద తడుముతూ,

‘దాహం గా ఉంది, పాలు ఇవ్వవా, ప్లీజ్’ అన్నాను.

‘ఆ?’ అంది షాక్ తిన్నట్టు.

‘అదే, ఇందాక తెచ్చావు కదా, అది’ అన్నాను కొంటెగా నవ్వుతూ.

సరే అని నా వొడి లోంచి లేచి పక్కన టేబుల్ మీద ఉన్న గ్లాసు అందుకోడానికి చెయ్యి చాస్తూ వొంగింది.

నిండైన పాలిండ్లు లూస్ గా ఉన్న జాకెట్ లో వేలాడుతూ మాగిన బంగినపల్లి మామిడి పండ్ల లాగా ఉన్నాయి.

రమ్మని పిలుస్తున్నట్టు ఉంది విశాలమైన గుద్ద భాగం.

ఆ పోజ్ అలాగే ఉండాలని, ‘పంచదార కలుపు, ప్లీజ్’ అన్నాను.

పంచదార పోసి కలపసాగింది.

రెండు చేతులు నడుము మీద వేసాను. అక్కడ నుంచి చిన్నగా ముందుకి పోనిచ్చి వేలాడుతున్న చన్నుల కింద పెట్టి ఒక్క సారి స్క్వీజ్ చేసాను.

నా చేతుల్లో సరిపోయినట్టు లేవు అవి, అసలే వాటి ఫుల్ సైజులో వేలడుతుండడం వలన.

‘ఏయ్, ఏంటది?’ అంది చిరు కోపం గా. కాని, చేతిలో గ్లాసు, స్పూన్ ఉండడం వల్ల ఏమీ చెయ్యలేక వెనక్కి వచ్చి మంచం మీద కూర్చుంది.

‘ఇదుగో, తీసుకో’ అని అందిచ్చింది, గ్లాసు. నా చేతులు తన నడుమునే అంటి పెట్టుకుని ఉన్నాయి.

‘నా చేతులు బిజీ గా ఉన్నాయి, చూస్తున్నావు కదా’ అన్నాను నవ్వుతూ, ‘నోట్లో పెట్టు’ అని నోరు తెరిచాను.

నోట్లో పాలు పట్టింది కొన్ని. ఆపి, ‘నువ్వు తాగు’ అన్నాను.

సిగ్గుగా గ్లాసు తీసుకుని తన నోట్లో పెట్టుకుని సిప్ తీసుకుంది.

నాకు మత్తుగా కైపుగా అనిపించి బుజ్జిగాడు గేర్ మార్చి కొట్టుకోవడం మొదలు పెట్టాడు.

సరే, గేర్ మార్చాలన్న మాట, అనుకున్నాను.

‘అరె, నీ పెదాల మీద పాలు ఉండిపోయాయి’ అని గబుక్కున నా పెదవులతో వాటిని జుర్రేసాను.

‘మ్’ అని డీప్ గా సన్నగా మూల్గి కళ్ళు మూసుకుంది అమ్మ.

నేను నాలుక లోపల జొనిపి కింది పెదవిని పూర్తిగా నా పెదవుల లోకి తీసుకుని చప్పరించాను.

మళ్ళీ తియ్యగా మూల్గింది.

నాలుక తో తన అధరామృతాన్ని జుర్రుకుంటూ సన్నని పై పెదవి రుచి ని అనుభవించాను.

ఇంత సేపు కూడగట్టుకున్న టెన్షన్ అంతా ఈ ముద్దుల్లో కరిగిపోతోంది.

మరి చేతులు ఊరుకోవు కదా, నాకు తెలిసి చేసానో, తెలియక చేసానో, చీర కుచ్చిళ్ళు పట్టుకుని లాగేసాను.

అసలే మృదువు గా ఉన్న చీర పూర్తిగా కిందకి జారిపోవడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టలేదు.

కాని అది అమ్మ గుర్తించడానికి టైం పట్టింది. అంత బాగా ముద్దులో మునిగిపోయింది.

చివరికి గుర్తించి ముద్దు విడిపించుకుని పక్కన ఉన్న దుప్పటి మీదకి లాక్కుని మంచం మీద పడుకుంది, సిగ్గుతో.

నేను గట్టిగా ఊపిరి పీల్చుకుని పక్కకి వాలాను చేతి మీద తల పెట్టి, తన వైపు తిరిగి.

కళ్ళలోకి చూసాను.

‘తప్పు రా’ అంది తనూ నాకేసి చూసి. కాని ఆ చూపు లో ఎన్ని రకాల భావాలో!

‘తప్పు’ తో పాటు ‘కావాలి’, ‘రా’ అని కూడా. దానితో పాటు కన్నె పిల్ల సిగ్గు, కొత్తదనం.

నాకు అమ్మని ఇలా చూడడం మొదటి సారి అని వేరే చెప్పక్కరలేదు.

అలాగే కళ్ళలోకి చూస్తూ తెలియనంత నెమ్మదిగా తన మొహం వైపు జరిపాను నా మొహాన్ని.

వణుకుతున్న పెదవులతో నావైపే దృష్టి మరల్చకుండా చూస్తూ ఉంది.

వెళ్లి విశాలమైన కళ్ళ మీద చుమ్బించాను. ప్రేమ గా కళ్ళు మూసుకుంది.

తర్వాత ముక్కు మీద ముద్దు పెట్టాను. నవ్వింది.

బుగ్గని సుతారం గా కొరికాను. ‘అబ్బ’ అంది గోముగా.

పెదవులు ఫుల్ కవర్ చేసి, నాలుక బలవంతం గా లోపలికి పోనిచ్చి తన నాలుకని తడిమాను.

మెలికెలు తిరిగిపోయింది పరవశం తో.

తను ఆ పరవశం లో ఉండగానే నోటిని విడిచి తన భుజం మీద కిస్ ఇచ్చాను.

చేతిని ఒక్క సారిగా పైకి జరిపి కరెక్ట్ గా చంక లో ముద్దు పెట్టేసాను.

చక్కలిగింతలు పుట్టి నవ్వింది కాసేపు.

ఆ చంకలో చిరు చెమట తో కూడిన వాసన నాకు పిచ్చి ఎక్కించే టట్టు ఉంది.

అది అంత సెక్సీ గా ఉంటుందని తెలిస్తే ఎప్పుడో ట్రై చేసి ఉండేవాణ్ణి.

కూడని ప్రదేశం టచ్ చేసినట్టు నన్ను కొంచెం దూరం గా తోసింది.

సరే, కొంచెం విరామం ఇద్దాం, మరీ స్పీడ్ అయితే మంచిది కాదు అని ఒక్క క్షణం ఆగాను.

లేచి కూర్చుంది అమ్మ.