షవర్ ని అమ్మ మీద పెట్టేశాను

Telugu sex stories డిగ్రీ పూర్తి అవ్వటానికి ఇంకా సరిగ్గా ఒక నెల రోజులుందనగా జరిగింది ఆ సంఘటన. చాలా రోజుల్నించి భయపడుతూనే ఉన్నాను. అమ్మకి నాన్నకి కొంచెం సంఘర్షణ జరిగింది. మర్నాడు ఉదయం వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటుంటే విన్నాను.

‘నాకు దుబాయి లో deputation వచ్చింది. నాలుగేళ్ళు అక్కడే ఉంటాను.’ అన్నాడు సీరియస్ గా.

అమ్మ షాక్ అయ్యింది.

‘అయ్యో మీరక్కడికి వెళ్లిపోతే మా గతి ఏం కాను? మేం ఎలా బతికేది? పోనీ మమ్మల్ని కూడా తీసుకెళ్ళండి’ అని బ్రతిమాలింది.

‘అక్కడ కూడా ఎందుకు నాకు ఈ శని? కుదరదు.’ అన్నాడు. ‘ఉన్నాడు గా నీ సుపుత్రుడు. వాడు చూసుకుంటాడు బాగా’ అన్నాడు వెటకారంగా.

కొంచెం సేపు వివాదం జరిగిన తర్వాత ఇక తప్పదులే అన్నట్టు వదిలేసింది అమ్మ.

ఆ రోజే పెట్టె సద్దుకుని వెళ్లిపోయాడు నాన్న.

ఆ రోజు, మర్నాడు కూడా అమ్మ మొహం దిగాలు పడిపోయి ఉంది. లోపల ఏడుస్తూనే ఉంది.

నాన్న వెళ్ళిపోయినందుకు కన్నా అమ్మని ఏడిపించినందుకు కోపం వచ్చింది.

మర్నాడు రాత్రి భోజనం దగ్గర అడిగాను. ‘ఎందుకు జరిగిందమ్మా ఇది?’ అని.

‘నీకు అర్థం కావు లేరా ఇవి పెద్ద వాళ్ళ సమస్యలు.’ అంది క్లుప్తం గా.

‘నువ్వు దిగులు పడకమ్మా. నేనున్నాను కదా’ అన్నాను.

‘నువ్వు బాగా చదువుకుని పైకి రా. చాలు.’ అని నిట్టూర్చింది.

వెంటనే నాకు పరీక్షలు మొదలయ్యాయి. చదువు లో మునిగిపోయాను. రాత్రి లేటు గా ఉండిచదువుతుంటేఅమ్మ కూడా మెళుకువ గా ఉండి పాలో ఏవో ఒకటి ఇస్తూ ఉండేది.

‘ఎందుకమ్మా ఇంత కష్టం నీకు. వెళ్ళి పడుకో’ అన్నాను ఒక సారి.

‘ఇంకా నీ కోసమే కదా నేను ఏం చేసినా. ఇది నా బాధ్యత.’ అంది.

ఈ పరీక్షలు బాగా రాసి మంచి ఉద్యోగం తెచ్చుకుని అమ్మని నిజం గా సుఖపెట్టాలి అనిపించింది.

పొద్దున్న లేపి బ్రేక్ఫాస్ట్ పెట్టడం దగ్గరి నించి రాత్రి పడుకునే వరకు కనిపెట్టుకునే ఉండేది.

Ooooooooooooooo

రోజులు గిర్రుమని తిరిగి పరీక్షలు రావటం రాయటం కూడా అయిపోయాయి.

ఎక్కువ కష్టపడకుండానే ఒక పెద్ద MNC లో ఉద్యోగం వచ్చింది. ఆ రోజు నా జీవితం లో మర్చిపోలేని రోజు.

ఇంటికి వచ్చి వెంటనే అమ్మని ఎట్టి గిరా గిరా తిప్పేశాను.

‘అమ్మా ఈ రోజు నుంచి మనకి కష్టాలు ఉండవు’ అన్నాను గర్వంగా.

‘అవును రా. నా బంగారు కొండ ఉండగా నాకెందుకు కష్టాలు’ అని బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టింది.

‘ఉండు. నీకు ఇష్టమైన పాయసం చేస్తాను.’ అని పాయసం, స్పెషల్ డిన్నర్ చేసి పెట్టింది.

తీరిగ్గా రిలాక్స్ అయ్యి భోజనం చేశాము. ఇన్ని రోజుల నించి కూడగట్టుకున్న టెన్షన్ అంతా తగ్గినట్టు అనిపించింది.

ఇంకా నాన్న వదిలేసి వెళ్లాడన్న బాధ కళ్ళల్లో కనిపిస్తూనే ఉంది. కానీ ఇంతకు ముందు కన్నా బెటర్.

నేను ఉద్యోగానికి వెళ్ళటం మొదలు పెట్టాను. రోజూ పొద్దున్నే లేచి టిఫిన్ చేసేది. కూర్చుని టిఫిన్ తినేవాళ్లం.

ఆఫీసు కి వెళ్ళటానికి డ్రస్, షూస్, రెడీ చేసి పెట్టేది. వెళ్ళే ముందు తలుపు దగ్గరకి వచ్చి టాటా చెప్పేది.

చిన్నప్పుడు స్కూల్ కి వెళ్ళేటప్పుడు ఎంత అటెన్షన్ చూపించేదో అంత కన్నా ఎక్కువ అనిపించింది నాకు.

ఎంతో సంతోషం గా అనిపించేది అమ్మ చూపిస్తున్న ప్రేమకి.

ఒక రోజు అలా కొంచెం దూరం వెళ్ళి ఎందుకనిపించిందో వెనక్కి తిరిగి చూశాను.

ఇంకా తలుపు దగ్గరే ఉండి చూస్తోంది అమ్మ. సగం తలుపు వెనకాల ఉండి తొంగి చూస్తున్నట్టు ఉంది.

ఒక నవ్వు నవ్వాను. అమ్మ కూడా నవ్వింది. మళ్ళీ చెయ్యి ఊపి బై చెప్పాను.

మర్నాడు కూడా ఆలాగే వెనక్కి చూశాను. అలా రోజూ చూడడం నవ్వడం మాకు అలవాటయిపోయింది.

ఒక రోజు అనుకోకుండా నోటితో flying kiss వదిలాను.

అమ్మ నవ్వింది. కొంచెం సిగ్గు పడినట్టు.

మర్నాడు తలుపు లోంచి బయటకు వెళ్ళేముందు బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టాను ఆలోచించకుండా.

మళ్ళీ కొంచెం సిగ్గు గా నవ్వింది. మా ఇంట్లో ఎక్కువ గా relatives ని ముద్దు పెట్టుకోవడం, కావలించుకోవడం ఇలాంటివి తక్కువ. మా నాన్న కి అమ్మ కి కూడా ఫిజికల్ టచ్ ఎప్పుడు కనిపించేది కాదు.

‘వస్తానమ్మా’ అని చెప్పి వెళ్లిపోయాను.

దాంతో రోజూ వెళ్ళే ముందు ముద్దు పెట్టటం అలవాటు అయిపోయింది.

అమ్మ మొహం లో నవ్వు, సిగ్గు చూడడం భలే అనిపించేది.

ఓ రోజు ఆఫీసు కెళ్ళే టైమ్ కి అమ్మ ఇంకా వంటింట్లోనే ఏదో పని చేస్తూ ఉండిపోయింది. నేను అంతా రెడీ అయిపోయి ‘వెళ్లొస్తానమ్మా, బై’ అన్నాను. ‘సరే, బై’ అంది క్లుప్తం గా అక్కడినించే.

వెళ్ళబుద్ధి కాలేదు. ఎలా చెప్పాలో అర్ధం కాలేదు. అక్కడే తటపటాయిస్తూ ఉన్నాను.

‘ఆ? దగ్గరకొచ్చి సాగనంపాలా దొరగారిని?’ అని నవ్వుకుంటూ వచ్చింది పైట కొంగు సద్దుకుంటూ.

‘అంతే కాదు. నా మామూలు?’ అని పెదవులు ముడిచి ముందుకు పెట్టాను.

నవ్వుకుంటూ దగ్గరకొచ్చి బుగ్గ అందించింది.

భుజాల చుట్టూ చేతులు వేసి దగ్గరకి తీసుకున్నాను. ముద్దు పెట్టుకోవడానికి ముందుకి వొంగాను.

ఆ తొందర లో బుగ్గ మీద వాలడానికి బదులు నా పెదవులు తన బుగ్గ, పెదవులు కలిసే చోట చివర్లో తగిలాయి.

తగిలీ తగలనట్టు గా తగిలాయి ఆ పెదవుల కొనలు. డిఫరెంట్ గా అనిపించింది.

‘థాంక్స్ అమ్మా’ అని చెప్పి బయలుదేరాను.ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఉదయం అమ్మని చూసినప్పుడు సిగ్గు, దానితో పాటు కామం చెలరేగాయి.

ఎం మాట్లాడాలో తెలియక కంగారు పడుతుంటే అమ్మే కలగ జేసుకుని ఎప్పటిలా మామూలు గానే మాట్లాడి నా కంగారు పోగొట్టింది.

ఏమీ జరగనట్టే మాట్లాడింది. నిన్న అంత పని జరిగాక ఇలా ఎలా ఉండగలిగింది అని నాకు అర్థం కావటం లేదు.

సరే, ఇదీ మంచిదేలే అని నేనూ ఏమీ అనలేదు. లోపల ఫీలింగ్స్ ని అణచి వేస్తోంది అనిపించింది.

ఇక ఆఫీసుకి వెళ్ళబోతూ తన రియాక్షన్ టెస్ట్డె చేద్దామని సడన్ గా తను ఊహించని టైం లో నడుము మీద చెయ్యి వేసి స్వల్పం గా నా వైపుకి లాగాను.

నేను లాగిన దానికన్నా వేగం గా నా మీదకి వాలిపోయింది, అదను కోసం చూస్తున్న దాని లాగా. సినిమాల్లో చూపించినట్టు తన బరువైన పాలిండ్లు నా గుండెల్లోకి చొచ్చుకుపోయాయి. పెదవులు విచ్చుకుని, కళ్ళు సగం మూసుకుని ట్రాన్స్ లో ఉన్నట్టు ఉంది.

తన పెదవుల్ని నోట్లోకి తీసుకుని కింద పెదవిని కసిగా కొరికాను.

చేతిని పైట లోపల దూర్చి డైరెక్ట్ గా చన్ను మీద పెట్టి నొక్కాను.

‘ఊ’ అని మూల్గింది.

పెదవిని కొరుకుతూ ‘దొంగ ముండా’ అన్నాను ముద్దుగా.

అనేసి వెళ్ళిపోయాను. గాల్లో తేలుతున్నట్టు ఉంది.

ఆ రోజంతా పరధ్యానం లోనే ఉన్నాను. అమ్మ మొహంలోని ఎక్స్ ప్రెషన్ గుర్తుకొస్తూనే ఉంది.

పండిన మామిడి పండు ముట్టుకుంటే చేతిలోకి వచ్చేటట్టు పక్వం చెంది ఉంది.

ఇప్పుడే కోసేయ్యచ్చు, కాని ఇది జీవితం లో ఒకే ఒక్క ఛాన్సు. పర్ఫెక్ట్ టైం అనిపించినప్పుడే ఆ ప్రయత్నం చెయ్యాలి.

ఏమన్నా అయ్యిందంటే ప్రాణం లాంటి అమ్మ దృష్టి లో నీచుడిగా మిగిలిపోతాను.

అందుకే మనస్ఫూర్తి గా వొళ్లోకి వాలడానికి రెడీ గా ఉంది అన్నప్పుడే ఆ ఆఖరి అడుగు వేస్తాను.

అంత వరకు దూరం నుంచే ఆస్వాదిస్తూ ఉంటాను.

ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఏదో ఒకటి కొనటం నాకు అలవాటు. అలాగే ఆ సాయంత్రం జిలేబీ కొనటం జరిగింది.

ఇంటికెళ్ళే సరికి అమ్మ వంట పని లో నిమగ్నమై ఉంది.

‘అమ్మా జిలేబీ తెచ్చాను, రావే తిందాం’ అన్నాను.

‘నా చేతులు ఖాళీ లేవు రా, నువ్వు తినులే’ అంది.

‘కాదు, నువ్వు తినకుండా నేను తినను’ అన్నాను గోముగా.

కానీ తన పని ఇప్పుడే అయ్యేటట్టుగా లేదు. ఇప్పుడే మొదలు పెట్టినట్టు ఉంది, చపాతీ పిండి కలుపుతోంది.

ఐడియా వచ్చింది. ‘సరే నేను నోట్లో పెట్టనా?’ అనడిగాను.

‘ఊ’ అని వెంటనే నోరు తెరిచింది.

స్వీట్ డబ్బా తీసుకుని కిచెన్ లోకి నడిచాను. నేను కొంచెం నోట్లో పెట్టుకుని ఊరించాను అమ్మకి పెట్టకుండా.

కాసేపు చూసి, ‘ఆ’ అని మారాం చేసింది.

తన వెనక నుంచుని నోట్లోకి అందించాను.

‘ఆ బావుంది, ఇంకా పెట్టు’ అంది.

ఒక సగం తన నోట్లో పెట్టి ఇంకో సగం నా నోట్లో పెట్టుకుని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఆఫీసు కబుర్లు అవీ ఇవీ చెప్పసాగాను.

అమ్మ కూడా కబుర్లు చెప్తోంది, నేను అక్కడ తచ్చాడడం నచ్చినట్టు ఉంది.

చపాతీ పిండి పిసుకుతోంది నీళ్ళు పోసి. గాజుల గల గల ఇంకా అందాన్ని పెంచింది.

ఆ కదలికలకి చీర కొంగు అటు ఇటు కదులుతూ సన్నగా అయ్యి పాలిండ్లకి రెండు వైపులా ఓపెనింగ్ వచ్చింది.

స్వీట్ నోట్లో పెడుతూ గుండెల మీద తగిలేలా చెయ్యి ఆన్చి,

‘నేను పిసకనా’ అనడిగాను.

‘ఆ?’ అంది ఖంగు తిన్నట్టు. కాని ఏమీ మాట్లాడలేదు.

మళ్ళీ తన కబుర్లు తను చెప్పడం మొదలు పెట్టింది.

ఈ సారి పెద్ద జిలేబీ చుట్ట తీసి నోట్లో పెట్టాను. దానికి ఉన్న జ్యూస్ మూతికి అంతా అంటుకుంది.

‘ఇంత పెద్దది పెట్టావేరా’ అంది ఫుల్ గా ఉన్న నోటితోనే.

‘అయ్యో అవునా’ అని వెనక నుంచి ఒడిసి పట్టుకుని తన పెదవుల్ని పూర్తిగా నాకేసి చప్పరించాను.

ఏదో అనబోయింది గాని నేను పట్టించుకోకుండా నా పని నేను చేసుకున్నాను.

కాని ఆ ఒడిసి పట్టుకోవడం తన నడుముని, బొడ్డు మీద పట్టుకున్నాను కాబట్టి నా చేతులకి ఉన్న పాకం అంతా తన ఉదర భాగానికి అంటుకుంది.

నా పెదవుల నుంచి ఎలాగో విడిపించుకుని అంది ‘చూడు, ఒంటి నిండా అంటించావు ఇది’ అంది తన పై భాగం కేసి చూపిస్తూ.

అప్పటికే తన కొంగు దాదాపు పక్కకి జారిపోయి అంతా ఓపెన్ గా కనిపిస్తోంది గాని దాని కన్నా ఆ జిగురు గురించి ఎక్కువ వర్రీ అవుతున్నట్టుంది అమ్మ.

‘ఓ అంతేగా, నేను క్లీన్ చేస్తాను లే’ అని మారు మాటాడడానికి చాన్సు ఇవ్వకుండా తన పై భాగాన్ని చేతులతో పట్టుకుని వెనక్కి వంచి వంగి తన నాభి ప్రదేశాన్ని, నడుముని నాలుక తో నాకడం మొదలు పెట్టాను.

చక్కలి గింతలు పుట్టి ఒకటే నవ్వసాగింది అమ్మ.

నా చెయ్యి ఒకటి చన్ను మీద పడి నొక్కుతూ ఇంకో డైమెన్షన్ ఇచ్చింది ఆ ప్లెజర్ కి.

పొత్తి కడుపు కింద స్లోప్ మొదలయ్యే భాగం లో కూడా నాకేసాను గాని అప్పుడే విడిపించుకుని,

‘ఉండు, నీ పని చెప్తాను’ అని అక్కడే ఉన్న చపాతీ కర్ర తియ్యబోయింది.

కాని ఆ హడావిడి లో ఆ పళ్ళెం బోర్ల పడి అందులో ఉన్న పిండి మొత్తం నా నెత్తి మీద, తన వొంటి మీద పడిపోయింది.

నా వేషం చూసి పగల బడి నవ్వింది.

‘చూడు ఎంత పని చేశావో? నేనిప్పుడు వెళ్లి ఇదంతా కడుక్కోవాలి’ అని బాత్ రూం వైపు నడిచాను. తను ఇంకా నవ్వుతూనే ఉంది.

తల కడుక్కొడానికే కాదు ఇందాక రేగిన వేడిని చల్లార్చుకోడానికి అవసరం బాత్ రూం బ్రేక్.బట్టలు ఇప్పేసి, కట్ డ్రాయర్ మాత్రం ఉంచి షవర్ అన్ చేసాను.

కాని వొళ్ళు చల్లారడం లేదు.

వొళ్ళంతా అమృతం దాచుకున్నట్టు తియ్యగా ఉంది తను. ఆ ప్యాంటీ లోపల త్రికోణం ఎప్పుడు నాకగాలుగుతానో కదా!

అక్కడ ఎంత తీపి ఉందో!

అవును, ఇవాళ అమ్మ బ్రా వేసుకోవడం మర్చిపోయిందో ఏమో! ఇందాక చన్ను నొక్కుతుంటే మెత్తగా తగిలింది.

ఇంకా సేపు నొక్కి ఉంటే ఎంత బావుండేది!

ఈ ఆలోచనలతో మడ్డ నిలబడే ఉంది గాని అది మాత్రం చల్లారడం లేదు.

మళ్ళీ అమ్మని చూడాలి అనిపించి,

‘అమ్మా, ఇది పోవడం లేదు తల లోంచి’ అని అరిచాను.

‘సరే ఉండు, వస్తున్నా’ అని బదులిచ్చింది కిచెన్ లోంచి.

నా పాచిక పారింది అని సంబరపడ్డాను.

కొన్ని యుగాలు గడిచాక బాత్రూం దగ్గరకి వచ్చింది అమ్మ.

లోపలి వచ్చి, ‘ఏం ఆ మాత్రం కడుక్కోలేవా? చంటి పిల్లాడివా?’ అనడిగింది.

‘ఊ’ అని చేతులు కట్టుకున్నాను.

‘సర్లే’ అని నవ్వుతూ, ‘నేను కడుగుతాను లే’ అని షాంపూ తీసుకుని దగ్గరకి వచ్చింది.

అప్పుడు గమనించింది నా అండర్ వేర్. అందులో నిటారుగా ఉన్న అంగం మీద కన్ను పడి ఒక్క క్షణం కన్ను చెదిరి మళ్ళీ తేరుకుంది.

‘మరీ ఇంత పొడుగు ఉంటే ఎలా పట్టుకోను? కూర్చో’ అంది.

మరి కావాలని అందో లేక నేనే అలా అర్థం చేసుకున్నానో గాని ఆ డైలాగు కి మడ్డ ఒక సారి జివ్వుమంది.

పక్కన ఉన్న స్టూల్ లాక్కుని కూర్చున్నాను ఇబ్బంది గా.

‘కళ్ళు మూసుకో’ అని షాంపూ తల మీద పెట్టి రుద్దడం మొదలు పెట్టింది.

మూసుకున్నాను.

‘నీకు చిన్నప్పుడు ఇలాగే తలంటి పోసేదాన్ని’ అంది.

గాజుల గల గల వినిపిస్తోంది గాని ఏమీ కనిపించక చికాకు వేసింది.

నా మొహానికి చాలా దగ్గరలో ఉన్నట్టు, తన చీర నా మొహానికి అప్పుడప్పుడు తగలడం తెలుస్తోంది.

మంగళ సూత్రం కూడా అప్పుడప్పుడు తగలడం తెలుస్తోంది.

రెండు చేతులు నా తల మీదే ఉన్నాయి, నా మీద అలా వంగి ఉంది అంటే ముందు ఎంత కనువిన్డు గా ఉండాలి?

షాంపూ కళ్ళల్లో పడినా ఫర్వాలేదు అని ధైర్యం చేసి ఒకకన్ను తెరిచాను.

పైట అడ్డం తొలగి లూజ్ గా ఉన జాకెట్ లోంచి బంగినపల్లి మామిడి పండ్ల లాగా పాలిండ్లు భారం గా వేలాడుతూ దర్శనం ఇచ్చాయి.

నా కళ్ళు చెదిరిపోయాయి. బ్రా అడ్డు కూడా లేకపోవడం తో దాదాపు పూర్తి స్వరూపం కనిపించింది.

అంతకు ముందు చూసిన దాని కన్నా దీని బ్యూటీ ఇంకో రకం. చెయ్యి చాచి పట్టుకోవాలి అనిపించింది.

అంతేనా? కింద తల పెట్టి వాటిని నోట్లో పెట్టుకుని చీకాలి, అది జీవితం.

తెలిసిపోయింది అమ్మకి,

‘ఏయ్, కళ్ళు మూసుకోమని చెప్పానా?’ అని లేచి నిల్చుంది.

‘ఇక చాల్లే, లేచి వొళ్ళు రుద్దుకో’ అని వెళ్ళబోయింది.

చొరవ గా చెయ్యి పట్టుకుని లాగాను.

‘వొళ్ళు కూడా నువ్వే రుద్డవే ప్లీజ్’ అన్నాను గారం గా, ‘చక్కగా నీ మెత్తని చేతులతో రుద్దు’.

అయిష్టం గానే సబ్బు తీసుకుని మొదలుపెట్టింది.

‘ముందు తల కడుక్కోవాలి, నీళ్ళు కావాలి’ అని అటు వైపు తిప్పి ఉన్న షవర్ ని నా వైపు తిప్పాను.

దాంతో అమ్మ మీద కూడా నీళ్ళు పడి తడిసిపోయింది, తను తప్పించుకోవడానికి చాన్సు లేకుండా.

‘చూడు, ఎంత పని చేశావో!’ అంది ఒకింత కోపం గా.

‘పోనీ లేవే, నువ్వు కూడా స్నానం చెయ్యాలి కదా, నీ వంటి నిండా పడింది కదా’ అన్నాను నవ్వుతూ.

‘ఊ సర్లే’ అని రుద్దడం మొదలు పెట్టింది నా ఛాతీ మీద.

చక్కలిగింతలు పెడుతోంది తన మెత్తటి చేతులు నా మీద విహారం చేస్తుంటే.

నా కండల మీద రుద్డుతుంటే గర్వం గా అనిపించింది.

చంకల్లో చెయ్యి పెట్టి రుద్డుతుంటే నా అంతరంగ ప్రదేశాల్లోకి తను ప్రవేశించినట్టు అనిపించింది.

అప్పుడు గమనించాను, నా వొంటిని తదేకంగా పరిశీలిస్తూ రుద్దుతూ ఉంది.

మొహం లో ఫీలింగ్స్ కూడా మారాయి, మూడ్ లోకి వచ్చినట్టు.

నేను రెండు చేతులు తీసి ఎదురుగా తన నడుం మీద వేసాను.

తడిసిన చీర వొంటికి అతుక్కుపోయి ఏమీ కవర్ చెయ్యలేక పోతోంది.

తెల్లటి జాకెట్ తడిసిపోయి లోపల స్కిన్ కలర్ కనిపిస్తూ ఉంది.

అందులోంచి సళ్ళు స్పష్టం గా కనిపిస్తున్నాయి.

చేతులు పైకి జరిపాను వాటికేసి.

కాని వాటిని అందుకునే ఛాన్సు ఇవ్వకుండా కిందకి వంగి కాళ్ళు రుద్దడం మొదలు పెట్టింది.

కాళ్ళు నాకే వదిలేస్తుందేమో అనుకున్నాను గాని ఏమీ అడగకుండా తనే రుద్దేస్తోంది. ఆనందం వేసింది.

కాళ్ళు కింద నుంచి మొదలు పెట్టి తొడల వరకు వచ్చి రుద్దింది.

నేను ఊపిరి బిగపట్టుకుని ఉన్నాను టెన్షన్ తో, ఇది ఎంతవరకు వెళుతుందో అని.

గజ్జల వరకు చేతులు వెళ్ళాయి గాని అది మాత్రం టచ్ చెయ్యలేదు.

కాసేపు చూసి చేతులు అక్కడకి వెళ్ళినప్పుడు నేనే హిప్స్ జరిపి తన చేతులకి మడ్డని గట్టిగా తగిలించాను.

చేతులు వెనక్కి తీసేసుకుని, ‘నువ్వు వెళ్ళు ఇంకా నేను స్నానం చెయ్యాలి’ అంది కళ్ళల్లోకి చూడకుండా.

‘నువ్వు నా కోసం ఇంత కష్టపడ్డావు, నేను కూడా నీకు హెల్ప్ చేస్తాను లే’ అని మారు మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇవ్వకుండా

షవర్ ని అమ్మ మీద పెట్టేశాను.

నీళ్ళు మీద పడుతుంటే అభ్యంగన స్నానం చేస్తున్న ముత్తైదువ లాగా ఉంది అమ్మ.

లూజు గా ఉన్న జడని విడి గా తీసి షాంపూ పెట్టాను.

తడిసిన చీరనే వొళ్ళంతా సరి చేసుకుంది గాని ఏమీ మాట్లాడలేదు.

‘నీవి ఇంత పొడవాటి కురులని నేనెప్పుడు గమనించలేదు సుమా’ అన్నాను.

తన తనువుని తాకాలనే తపన ని అణుచుకుంటూ తనకి ఆ స్నానం చేయించడం లో తృప్తిని పొందాను.

అమ్మకి ఇలా ఎవరైనా సేవలు చేసి ఎన్ని ఏళ్ళు అయి ఉంటుంది! అందుకేనేమో తను కూడా ఎక్కువ అభ్యంతరం చెప్పలేదు.

తను పర్మిషన్ ఇవ్వాలే గాని అన్ని సేవలు నేనే చేస్తాను రోజూ.

జుట్టు వాష్ చెయ్యడం ముగించి జుట్టుని ముందుకి వేసి సబ్బు తీసుకున్నాను వొళ్ళు రుద్దడానికి.

తన వెనక నుంచుని వీపు రుద్దడం మొదలు పెట్టాను.

జాకెట్ అడ్డం ఉండడం ఏ మాత్రం బాగా లేదు గాని అది తియ్యమనే ధైర్యం లేక దాని మీదనే రుద్దాను.

లో కట్ జాకెట్ లాగా వెనకాల ఎక్కువ కవర్ చెయ్యకపోవడం వల్ల అది తేలికే అయ్యింది.

రెండు చేతులతో సబ్బు నురగ తీసుకుని నడుము మీద రుద్దాను.

మీట నొక్కినట్టు పైకి లేచింది గాని ఏమీ అనలేదు.

దాంతో ధైర్యం వచ్చి చేతులు ముందుకు పోనిచ్చి పొట్ట మీద అంతా రుద్దాను.

ఇదంతా వెనకాల నుంచునే తనకేసి చూడకుండా, అందుకేనేమో ఇంత అయినా చనువు ఇచ్చినది.

నేను పై భాగానికి వెళ్ళకుండా రెండు చేతులతో తన గుండెల్ని పొదివి పట్టుకుంది తెలివిగా.

అక్కడే నన్ను తక్కువ అంచనా వేసింది అమ్మ.

పొట్ట, నడుము అంతా రుద్దుతూ ఉంటే, వెడల్పు అవుతున్న కింది భాగం దగ్గర చీర అడ్డుగా నిలిచింది.

ఏమైనా కానీ అని చీర కుచ్చిళ్ళ మీద చెయ్యి వేసి ఒక్క ఉదుటున ముడి విప్పేసి కిందకి తోసాను.

తడిసి బరువైన చీర వెంటనే నేలకి జారిపోయింది.

ఇది అస్సలు ఎక్స్ పెక్ట్ చెయ్యని తను పూర్తిగా షాక్ చెంది ఏం చెయ్యాలో తోచక నా వైపు తిరిగి నా గుండెల్లో తల పెట్టి దాచేసుకుంది.

లోపల లంగా లేదు, ఒక్క ప్యాంటీ మాత్రమె ఉంది అని అర్థం అయ్యింది నా చేతి స్పర్శ వల్ల.

కాని ఇక్కడే సుకుమారం గా ప్రవర్తించాలి మొరటు గా కాదు.

తన పిరుదులని టచ్ చెయ్యాలి అనే తపన ఆపుకుని, నా చేతుల్ని తన భుజాల చుట్టూ వేసి పట్టుకున్నాను, ‘నేనున్నాను’ అన్నట్టు.

సిగ్గుతో వణికిపోతోంది అమ్మ.

అలాగే పట్టుకుని, తల మీద ముద్దు పెట్టాను.

తర్వాత నుదుటి మీద ముద్దు పెట్టాను.

తర్వాత సున్నితం గా బుగ్గల మీద ముద్దులు పెడుతుంటే తను రిలాక్స్ అయింది.

తడిసిన పెదవుల మీద ముద్దు పెడుతూ, అలాగే పట్టుకుని, నేను కింద కూర్చుని నా వొళ్ళో పడుకో బెట్టుకున్నాను.

తన గుండెల్ని పట్టుకునే ఉంది, సళ్ళు బయటపడకుండా.

కాని ఇప్పుడు నా ఫోకస్ అంతా ఇప్పటి వరకు నా కంట పడని కాళ్ళ మీద, తొడల మీద.

సబ్బు తీసుకుని మళ్ళీ బొడ్డు దగ్గర మొదలు పెట్టాను.

చిన్న త్రికోణం లాంటి ప్యాంటీ తప్పించి కింద అంతా ఓపెన్ గా ఉంది, ఆస్వాదించు అన్నట్టు.

బొడ్డు దగ్గర నుంచి ప్యాంటీ టచ్ చేస్తూ సైడ్ గా తొడల దగ్గరకి వెళ్లాను.

తొడలు కలిసే చోట తెల్లటి ప్యాంటీ లోపలి మాయం అయిపొయింది.

సెక్సి అనే దానికి ఇదే నిర్వచనం అయి ఉండాలి.

ప్రపంచం లో ఇంత కన్నా సెక్సి వస్తువు గాని సెక్సీ ఆడది గాని ఉండి ఉండదు.

డైరెక్ట్ గా దాన్ని తగిలే ధైర్యం లేక తొడ మీద చెయ్యి వేసాను.

సిగ్గు తో ఒక కాలిని ఇంకో కాలి మీద వేసి తన ఆడతనాన్ని దాచుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తోంది గాని

అంత తేలిగ్గా దాగే అందమా అది. అలా తొడలు క్రాస్ అయి ఇంకా సెక్సీ గా ఉంది.

అరటి బోదెల లా లావుగా ఉన్నాయి ఆ పిక్కలు.

ఎప్పుడు చీర లో దచ్చుకోవడం వలన వెలుగు చూడక తెల్లగా నిగనిగ లాడుతున్నాయి.

అలా కాలి కింద వరకు వెళ్లి మళ్ళీ పైకి వచ్చాను నెమ్మదిగా.

తను కనులు మూసుకునే ఉంది ఇంత సేపూ.

ఇంకా ధైర్యం వచ్చి, కాళ్ళు పూర్తిగా రుద్దాలి అనే నెపం తో కాళ్ళ కింద కూడా రుద్దుతూ పిక్కల వరకు వచ్చాను.

రెండిటి మధ్య చెయ్యి పోనిచ్చి నెమ్మదిగా పైకి వెళ్లసాగాను.

శృంగార శిఖరాన్ని అధిరోహిస్తున్నట్టు ఉంది.

పోయిన కొలదీ దట్టమై వేడి గా తగలసాగింది.

ఎట్టకేలకి తొడలు కలిసే చోట, ప్యాంటీ లోపల మాయమయే చోట చెయ్యి పెట్టాను.

చెయ్యి వణకసాగింది.

ఇక ఆపుకోలేకుండా చెయ్యి పూర్తిగా ప్యాంటీ మీద పెట్టి చిన్నగా నొక్కాను.

‘ఊ’ అని తియ్యగా మూలిగింది.

చేత్తో పూర్తిగా దాన్ని కవర్ చేసి ఇంకొంచెం లోపలి నొక్కాను.

రెండు వేళ్ళు తొడల మధ్యలో దాక్కున్న ప్రదేశం లోకి జొనిపాను.

తడిగా వేడిగా ఉంది అక్కడి ప్రదేశం.

సడన్ షాక్ తిన్నట్టు నన్ను తోసేయ్యడానికి తన చేతిని నా చేతి మీద పెట్టి తోసేయ్యబోయింది.

ఇప్పుడు వెనకాడితే మళ్ళీ ఈ అవకాసం రాదు. తనని ఇంత దగ్గరగా తీసుకురావటం కూడా కష్టమే.

అందుకని, నేనే చొరవగా తన చేతిని పట్టుకుని నా మడ్డ మీద పెట్టాను.

దాని మీద తనకి ఉత్సుకత, ఆసక్తి ఉన్నదని తెలుసు నాకు.

అందులో ఈ కైపులో ఉన్న తనని ఇంకా డీప్ గా తీసుకెళ్ళడానికి ఇదే సమయం.

తనకి డైరెక్ట్ గా తగలడం కోసం డ్రాయర్ లోంచి బయటకు తీసి తన చేతిలో పెట్టాను.

మళ్ళీ మూలిగింది. ఆసక్తి గా నా మడ్డ వైపు చూసింది చెయ్యి వేసి పట్టుకుని.

ఆ చూపులో ఎంత కామం ఉందో ఆశ్చర్యం వేసింది.

నిటారైన నా కడ్డీ ని వేళ్ళతో చుట్టేసింది.

నా ప్లాన్ ప్రకారం పూకు కి అడ్డు తొలగి పోవడం తో, మళ్ళీ చేతిని అక్కడ పెట్టాను.

ఈ సారి రెట్టించిన ధైర్యం తో, ప్యాంటీ లోపల చెయ్యి పెట్టాను.

చిన్నగా జుట్టు తగులుతూ ఆ కింద గ్యాప్ వచ్చి, అందులో సలసల కాగుతున్నట్టు వేడి గా ఉంది.

అక్కడ తగల గానే ఇంకా గట్టి గా మూలిగింది అమ్మ.

‘వద్దురా కన్నా’ అంది గాని అందులో నిజంగా వద్దు అనే అర్థం లేదు.

ఇదే అయ్యి ఉండాలి తన స్వీట్ స్పాట్ అని అక్కడ నొక్కాను.

మెలికెలు తిరిగిపోయింది పరవశం తో. నా మడ్డని ఇంకా గట్టిగా ఒడిసి పట్టుకుంది.

దాంతో నాకు ఇంకా కైపు పెరిగిపోసాగింది.

నేను చేత్తో అక్కడ రాస్త్రున్న కొద్దీ అమ్మకి మూలుగులు, ఊపిరులు పెరుగుతున్నాయి.

ఆడదానికి రతి లో ఆనందం ఇదే కాబోలు అనుకున్నాను.

నాతో పాటు అమ్మ కూడా ఇంత ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉన్నందుకు ఇంకా ఆనందం వేసింది.

ఇప్పటి వరకు చేతుల అడ్డు ఉన్న సళ్ళు ఏ అడ్డు లేకుండా పొగరుగా నుంచున్నాయి.

తడిసిపోయిన తెల్లని జాకెట్ లోంచి కవ్విస్తూ ఇంకా సెక్సీ గా ఉన్నాయి.

ఆరగించమని ఎదురుగా విందు భోజనం పెట్టినట్టు ఉంది నాకు.

ఇంకో చేతితో తన బొడ్డు దగ్గర మొదలు పెట్టి రాస్తూ నొక్కుతూ చివరికి ఆ సల్ల మీద పెట్టి నొక్కాను.

నాకేసి చూసింది ఒక సారి అమ్మ. ఆ చూపులో ఎన్ని భావాలో ఉన్నాయి కాని నాకు కనిపించింది మాత్రం ‘ఇదంతా నీదే ఎంజాయ్ చేస్కో’ అని.

హుక్కుల మీద చెయ్యి వేసి అసహనం గా లాగాను. వెంటనే రెండు హుక్కులు తెగిపోయి గుండ్రటి చన్నులు దాదాపు బయటకు వచ్చేసాయి.

కింద ఒక్క హుక్కు మాత్రమె ఉంది వాటిని అదుపులో ఉంచడానికి.

లోపల చెయ్యి పెట్టి ఒక దాన్ని ఒడిసి పట్టుకున్నాను.

ఆ అనుభవాన్ని మాటల్లో చెప్పలేను. అది పొందని వాడు మగాడు కాదని మాత్రం చెప్పగలను.

మెత్తని ఆ చన్ను ని మసాజ్ చేస్తూ కళ్ళతో ఆస్వాదిస్తూ ఉంటే అమ్మ మూలుగులు ఇంకా ఎక్కువ అయ్యాయి.

ముచ్చిక ని వేళ్ళ మధ్య పట్టుకుని నలిపాను. గట్టిగా అయిపొయింది అది.

‘ఒరే కన్నా వద్దు రా’ అంది మళ్ళీ మత్తుగా.

‘అమ్మా’ అన్నాను నేను. ఆ పరిస్థితి లో పిలుపు లో ఎంత మజా ఉందొ ఇప్పుడే అర్థం అయ్యింది.

ఇంక ఆపుకోలేకుండా ఉంది నా పరిస్థితి. ఈ ఆనందం తట్టుకోలేను.

ఇంకో చేతిని పూకు లోకి ఇంకొంచెం దూర్చి గట్టిగా రాస్తూ, చేత్తో చన్ను ని నలిపేస్తూ ఉండగా క్లైమాక్స్ కి వచ్చేసాను.

అంగం లోంచి తెల్లగా ద్రవం ఎగసి పడి అమ్మ వొంటి మీద అంతా కారిపోయింది.

అమ్మ కూడా గట్టిగా నన్ను పట్టుకుని కళ్ళు మూసుకుని ఉండిపోయింది.

కాసేపు అలాగే ఉన్న తర్వాత తేరుకుని అక్కడి నుంచి నన్ను వెళ్ళ గొట్టేసింది.

నేను మాట్లాడకుండా ట్రాన్స్ లో ఉన్నట్టు బయటకు వచ్చి బట్టలు కట్టుకున్నాను.ప్పటి లాగే పరిస్థితులు హాట్ గా అయ్యాక మళ్ళీ కూల్ అయ్యి మామూలు కి వచ్చేవరకు జాగ్రత్తగానే ఉన్నాను.

ఈ టెక్నిక్ బాగా పని చేసింది అమ్మ దగ్గర. కొంచెం రుచి చూపించి, మూడ్ మార్పించి, తరువాతి గేర్ లోకి తీసుకెళ్ళి, దాన్ని జీర్ణించుకునే వరకు టైం ఇచ్చి, తరువాతి గేమ్ కి రెడీగా ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ మొదలుపెట్టాలి.

నిన్న జరిగిన దానితో తనలో కోరిక రగులుతూ ఉండాలి ఈ పాటికి.

మర్నాడు పొద్దున్న అమ్మ ఎదుట పడేసరికి తనలో ఏదో కొత్త అందం కనిపించింది.

కళ్ళలో, మొహం లో ఇంతకు మునుపు చూడని సిగ్గు కనిపించింది.

కాని నా రియాక్షన్ లో మార్పు లేకుండా జాగ్రత్త పడ్డాను.

అలా వారం రోజులు గడిచాయి.

రోజు రోజు కి తను ఇంకా ఆకర్షణీయం గా కనిపించసాగింది.

ఇలా ఎన్ని రోజులు దూరం గా ఉండడం? స్వర్గానికి అంత దగ్గరలోకి వెళ్ళాక!

ఆదివారం వచ్చింది. సుష్టుగా అన్నం తినేసరికి మధ్యాహ్నం అయ్యింది.

ఇవాళ అమ్మ చాలా పదార్థాలు వండి పెట్టింది. పొద్దున్న అంతా నా కళ్లు అమ్మని అంటిపెట్టుకునే ఉన్నాయి.

ఎందుకు అంటే ఇవాళ అమ్మ బ్రా వేసుకోలేదు.

లాస్ట్ సీన్ జరిగాక కూడా రోజూ వేసుకునే ఉండేది, మరి ఇవాళ ఏంటి స్పెషల్?

అంటే తన ఉద్దేశం నేను చూడాలనా?

లేక నన్ను కవ్వించ డానికా?

ఏదైనా గాని అది గమనిన్చినప్పటి నుంచి నా కళ్ళు ఆ సళ్ళ మీదే ఉన్నాయి.

ఎలాగైనా ఈ రోజు వాటితో బంతులాట ఆడుకోవాలసిందే అనుకున్నాను ద్రుఢమ్ గా.

అన్నం తిని సోఫా లో రిలాక్స్ అయ్యాను టీవీ చూస్తూ.

కాసేపు అయ్యాక అమ్మ కూడా పని ముగించుకుని వచ్చి కూర్చుంది సోఫా లో అటు మూల.

ఏదో అల్లిక సామానులు తెచ్చుకుని అల్లుకోవడం మొదలుపెట్టింది.

నేను ఏదో చిన్నపాటి కబుర్లు చెబుతూ టీవీ చూస్తూ మధ్యలో అమ్మని స్టడీ చేస్తూ, ఉన్నాను.

అంత సింపుల్ పని చేస్తూ కూడా ఎంత సెక్సీ గా ఉంది!

చేతుల కదలికలతో అటూ ఇటూ కదిలే పైట లోంచి పల్చటి జాకెట్ లోంచి నా కళ్ళు దూసుకుపోతున్నాయి వాటి గమ్యానికి.

కాసేపు అయ్యాక ఉండబట్టలేక,

‘ఏంటి మేడం మేము అంటరాని వాళ్ళమా అంత దూరం గా కూర్చున్నారు?’ అన్నాను వేళాకోళం గా.

‘ఊ సరే’ అని కాళ్ళు తీసి నా వైపు జాపి పెట్టింది నాకు తగిలేలా.

నవ్వింది, వేళాకోళమ్ గా.

‘ఊ’ అని నిట్టుర్చాను, ‘సరేలే, కాళ్ళయినా ఇచ్చారు, థాంక్స్’ అని

కాళ్ళు తీసి వొళ్ళో పెట్టుకున్నాను.

కాసేపటికి కాలి వేళ్ళు, పాదం మొత్తం మసాజ్ చెయ్యడం మొదలుపెట్టాను, అనుకోకుండానే.

‘ఊ’ అని మూల్గింది తనకి నచ్చినట్టు.

కాసేపటికి ‘దొరగారికి ఫుట్ మసాజ్ బాగా వచ్చు!’ అంది.

‘ఇంకా చాలా వచ్చు, దొరసాని గారు, చూడండి?’ అని చీర లోపల చెయ్యి పెట్టి మోకాలు వరకు ఉన్న కింద కాలుని మసాజ్ చేశాను.

కొంత సేపు అలా చేయించుకుని,

‘ఛాన్సు ఇస్తే హోల్ బాడీ అంతా మసాజ్ చేస్తారు దొర గారు’ అని నవ్వుతూ కాలు వెనక్కి తీసేసుకుంది.

నేను ఊరుకోకుండా, ‘అయితే, నా పక్కకి వచ్చి కూర్చోండి, నేనేమీ చెయ్యను’ అన్నాను.

అయినా నా మాట వినలేదు.

చెయ్యి పట్టుకుని లాగాలనే ఉద్దేశం తో గబాలున వంగాను ఆమె వైపుకి.

కాని చెయ్యి దొరకక పైట మాత్రం దొరికింది.

గట్టిగా లాగడం తో తన గుండెల మీద నుంచి పూర్తిగా జారిపోయింది.

‘ఇచ్చెయ్యి ప్లీజ్’ అని ప్రాధేయపడింది.

‘ఇస్తాను, వచ్చి పక్కన కూర్చో’ అన్నాను.

అలాగే తన అల్లిక వస్తువులు సద్దుకుని వచ్చి పక్కన కూర్చుంది.

అంత సేపూ ఆ పాలిండ్ల మీద నుంచి దృష్టి మరల్చలేదు.

కూర్చున్నాక దగ్గరకి లాక్కుని పైట కప్పి, చుట్టూ చెయ్యి వేసి పట్టుకుని ఉన్నాను.

సిగ్గు పడుతూనే తన అల్లిక పని లో పడిపోయింది మళ్ళీ.

నేను టీవీ చూస్తున్నాను గాని మనసు అంతా ఈ ఎత్తుల మీదే ఉంది.

చేతులతో పొదివి పట్టుకుని దగ్గరకి లాగుకుంటూ ఉన్నాను.

టీవీ లో వస్తున్న యాడ్ ల మీద, సినిమా మీద ఏవో కామెంట్ లు చేస్తూ నవ్విస్తూ ఉన్నాను.

తను నా కబుర్లు వింటోంది గాని తన పని తను చేసుకుపోతోంది తల వంచి.

ఇంతలో ఒక యాడ్ రాగానే, ‘అమ్మా, ఇది చూడు, నీకు కావాలంటే కొని పెడతాను’ అన్నాను.

తల ఎత్తి చూసింది. మోడల్ ఎర్రటి బ్రా వేసుకుని చూపిస్తోంది, ‘మృదువుగా, మెత్తగా.’ అంటూ.

‘ఛీ పోరా’ అని సిగ్గు పడుతూ తల మళ్ళీ కిందకి దించేసింది.

‘అవును, నువ్వు అసలు వేసుకున్నావా ఇవాళ?’ అని వీపు మీద జాకెట్ మీద నుంచి తడిమాను.

సిగ్గుగా నవ్వింది దొరికిపోయినట్టు. సహజం గా ముందు పైట కప్పుకుని కవర్ చేసుకోడానికి ప్రయత్నించింది.

నేను మళ్ళీ, ‘ఏమో వెనక హుక్కులు లేని ఫాన్సీ బ్రా ఏదైనా వేసుకున్నవేమో చూడనీ’ అని మాట్లాడడానికి ఛాన్సు ఇవ్వకుండా

వీపు మీదనుంచి చెయ్యి చంకల గుండా ముందుకి పోనిచ్చి చన్నుల మీద ప్రెషర్ అప్లై చేస్తూ రెండు చన్నుల మీద నొక్కి మధ్య భాగం లో చెయ్యి ఉంచి, ‘ఏం అయిపోయాయా? కొత్తవి కొనిపెడతాను లే’ అన్నాను అమాయకం నటిస్తూ.

‘ఏయ్ ఎంటా పని’ అంటూ నా చేతిని కిందకి తోసింది. కాని పూర్తిగా పైట లోంచి బయటకు తోసేయ్యలేదు.

ఎత్తుల మీద నుంచి దించి కరెక్ట్ గా వాటి కింద forearm పెట్టి ఉంచాను.

బ్రా కూడా లేకపోవడం వలన వాటి భారం అంటా నా చెయ్యి మీద పడి నా చేత్తో వాటిని మోస్తున్నట్టు ఉంది.

విపరీతం గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను ఈ క్షణాన్ని, ఈ తాకిడి ని.

అలాగే ఉంచాను చేతిని, అతి చేస్తే మొదటికే మోసం వస్తుందని.

తన పని తను చేసుకుపోతోంది.

కాసేపటికి, ‘ఎలా మోస్తున్నావో రోజు ఇంత బరువులని’ అన్నాను నవ్వుతు.

‘తప్పదు కదా ఆడదాన్ని అయినందుకు’ అంది. నాకు సెక్సి గా అనిపించింది ఆ మాట.

‘ఫర్వాలేదు, నేనున్నాను కదా, నాకు చెప్పు. నాకేమీ అభ్యంతరం లేదు. బ్రాలు కొనే ఖర్చు తప్పుతుంది కూడా నాకు’ అన్నాను.

కిసకిసా నవ్వింది.

‘ఇంకా కావాలంటే ఈ జాకెట్ కూడా అవసరం లేకుండా నేనే కవర్ చేస్తాను.’ అంటూ ఒక చన్ను ని చేతిలోకి తీసుకుని మెత్తగా నొక్కాను.

‘ఆ’ అని మధురం గా చిన్న అరుపు అరిచి, ‘అక్కర లేదు, వాటి సంగతి నేను చూసుకుంటాను. నువ్వు చెయ్యి తియ్యి’ అని తోసెయ్య బోయింది.

‘సరే సరే’ అని నేనే దానిని వదిలిపెట్టేసాను గాని చెయ్యి అక్కడే వాటి మీదే ఉంచాను.

కాసేపు మళ్ళీ ఏమీ మౌనం గా ఉన్నాము. ఈ ఆట నాకు ఎంతో మజా గా ఉంది.

చేతులతో జాకెట్ మొత్తం తడుముతున్నాను, లైట్ గా, క్లీవేజ్ మీద, అటు ఇటు గుండ్రని వొంపుల మీద, తీరిగ్గా.

అమ్మ దానికి ఆబ్జెక్ట్ చెయ్యలేదు.

కాని ఇబ్బంది గా మంగళసూత్రం తగులుతూ ఉంది.

ఇన్నాళ్ళు దాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోలేదు గాని ఇప్పుడు అనిపించింది.

మంగళ సూత్రాన్ని చేతిలో పట్టుకుని, ‘అమ్మా, ఇది ఎప్పటి నుంచి మోస్తున్నావే?’ అనడిగాను.

‘నాకు పెళ్లయినప్పటి నుంచి, అంటే పదహారో ఏటి నుంచి’ అంది.

‘కాని ఇంకా ఎందుకు ఇది? ఆ దుర్మార్గుడు నిన్ను వదిలేశాక?’ అన్నాను చిరు కోపం తెచ్చుకుంటూ.

పేలవం గా చిన్న నవ్వు నవ్వి, ‘ఈ సంఘం లో తాళి లేని ఆడదానికి గౌరవమ్ లేదు రా’ అంది.

‘వాడు కట్టినది నీ వొంటి మీద ఉండడానికి అర్హత లేదు. తీసేయ్’ అన్నాను.

చివాలున తల ఎత్తి నా కళ్ళల్లోకి చూసింది.

‘ఈ సంఘం కోసం కావాలంటే నేను కడతాను ఇంతకన్నా రెండింతలు బంగారం తో’ అన్నాను ఆవేశంగా.

షాక్ తిన్నట్టు నా కళ్ళల్లోకి చూసింది కాని ఏమీ మాట్లాడలేదు.

అది అంగీకారం గా తీసుకుని తాళిని ఇంకా పైకి ఎత్తాను, మెడ వరకు.

పైట పూర్తిగా పక్కకి తొలగిపోయింది.

తాళిని తల మీదుగా ఎత్తి బయటకి తీసేసాను. చూపు మరల్చి తల దించుకుంది.

‘ఇప్పుడు చూడు, కన్నె పిల్ల లాగా ఎంత అందం గా ఉన్నావో’ అంటూ పెదవుల మీద డైరెక్ట్ గా ముద్దు పెట్టేసాను.

‘శంఖం లాంటి నీ మెడ చూడు ఎంత నాచురల్ గా ఉందో’ అంటూ మెడ మీద ‘ప్చ్’ అని ముద్దు పెట్టాను.

అంతటితో ఆగకుండా పైట అడ్డు లేని గుండెల మీద మొహం పెట్టి కరెక్ట్ గా చన్నుల మధ్య ముద్దు పెట్టాను.

‘ఏయ్’ అని విడిపించుకుని, ‘కన్నె పిల్ల అయితే

ఎక్కడ పడితే అక్కడ ముద్దులు పెట్టేస్తావా?’ అని దూరం జరగబోయింది.

‘అ సారీ సారీ’ అని మళ్ళీ దగ్గరకి లాక్కున్నాను.

చెయ్యి అలాగే చుట్టూ వేసి పాలిండ్లని తాకుతూ ఉంచాను.

తను పైట కొంచెం మీదకి వేసుకుంది గాని అంతా కనిపిస్తూనే ఉంది.

ఇంత దగ్గర ఉండి కూడా ఏమీ చెయ్యలేకపోతున్నాను అనిపిస్తోంది.

చేత్తో నడుము, బొడ్డు దగ్గర తడుముతూ ఇంకా లోపలికి ఎలా జొరబదాలి అని ఆలోచిస్తున్నాను.

అమ్మ మొహం లో కూడా సిగ్గు, అది కనిపిస్తోంది తనలో కోరిక పెరిగినట్టు.

ఆడదానికి కోరిక కలిగితే చనుమొనలు గట్టిపడతాయి అని విన్నాను.

వెరిఫై చేద్దాం అని చేతిని చన్ను మీదుగా పోనిచ్చాను.

స్పాంజ్ లాగా ఉన్నదాని మీద రాయి లాగా తగిలింది. నిజమే!

దాన్ని రెండు వేళ్ళతో పట్టుకుని చిన్నగా నొక్కాను.

అది ఎక్స్ పెక్ట్ చెయ్యని తను గట్టిగా ‘ఆ’ అని సన్నటి స్వరంలో సౌండ్ చేసింది.

ఎంతో మత్తుగా ఉంది ఆ కూత.

‘ఇలా చేసావంటే నేను వెళ్ళిపోతాను’ అంది గోముగా.

‘లేదులే’ అని చెయ్యి తీసేసాను నవ్వుతూ.ఇంతలో టీవీ లో ఫారెక్స్ పాల పొడి యాడ్ వచ్చింది.

క్యూట్ గా చిన్న బేబీ, తన మమ్మీ వొంటి మీద ఆడుకుంటోంది.

‘నాకు చిన్నప్పుడు ఇదే పట్టేదానివా అమ్మా’ అనడిగాను.

వెంటనే వచ్చింది తన రెస్పాన్స్, ‘ఛ, నీకెప్పుడూ డబ్బా పాలు పట్టలేదు. నువ్వు ఈ డబ్బా పాలతో పెరగలేదు రా’.

నేనెప్పుడూ నిజంగా ఆలోచించలేదు గాని అంటే ఇప్పుడు ఈ కళ్ళెదురుగా, చేతులకి ఆనుతూ ఉన్న ఈ పాలిండ్లు ఎన్ని సార్లు చీకి ఉంటానో!

ఇప్పటికే లేచి ఉన్న బుజ్జి గాడు ఇంకా రెచ్చిపోవడం మొదలుపెట్టాడు లుంగీ లోపల.

అమ్మకి కూడా ఈ టాపిక్ రాగానే గుండెలు వేగం గా కొట్టుకోవడం తెలుస్తోంది.

ఇదే సమయం అని చేతులు మళ్ళీ పాలిండ్ల మీదకి పోనిచ్చి పై భాగం లో అంటే బేర్ స్కిన్ కి తగులుతూ ఉంచాను.

‘ఎందుకమ్మా డబ్బా పాలు మంచివి కాదా?’ అనడిగాను అమాయకం గా.

‘అవి కృత్రిమమైనవి. పిల్లలకి మంచివి కాదు రా’ అంది. తనలో వాత్సల్యం పెరిగి పాత రోజులు గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఉన్నట్టు కళ్ళు ఎక్కడో చూస్తున్నాయి.

హెచ్చిన గుండె చప్పుడు నా చేతికి స్పష్టం గా తెలుస్తోంది.

‘అంటే దానర్థం?’ అన్నాను కొంచెం చిన్నగా.

ఏమీ మాట్లాడలేదు.

మళ్ళీ రెట్టించాను, ‘అంటే దానర్థం, నాచురల్ గా నువ్వే పట్టేదానివా?’ అన్నాను. అలా అంటూ జాకెట్ లోపలి చెయ్యి పోనిచ్చి ఒక దాన్ని చిన్నగా పిసికాను.

గట్టిగా శ్వాస విడిచి, నిట్టూర్చింది.

‘నువ్వు ఎప్పుడూ ఐవి పట్టుకునే ఉండేవాడివి. అందుకేనేమో ఇప్పుడు కూడా వదలట్లేదు’ అని సిగ్గుపడుతూనే నవ్వేసి చేతి మీద ఒక దెబ్బ వేసింది.

స్వీట్ డబ్బా లో చెయ్యి పెట్టి దొరికిపోయిన పిల్లాడిలా చెయ్యి తీసేసి నేనూ నవ్వేసాను.

కాని అమ్మని ఆ మూడ్ లోనే ఉంచాలి అని మళ్ళీ అన్నాను,

‘ఏమో, అంత తియ్యగా ఉండేవేమో మరి’ అన్నాను చిన్నగా నవ్వుతూ.

‘ఆ చాల్లే’ అని మళ్ళీ ఆ జ్ఞాపకాలు తెచ్చుకుంటూ అంది, ‘ఒక్కో సారి ఎంత ఏడ్చే వాడివో పాల కోసం, నేనేమో పని లో ఉంటే ఆలస్యం అయ్యేది’.

అమ్మ చెప్పడం చూస్తుంటే తనకి ఎంత ప్రేమ ఉండేదో అర్థం అవుతోంది.

మాట్లాడుతుంటే నా చెయ్యి మళ్ళీ అక్కడికి పోనిచ్చి, నెమ్మదిగా పై హుక్కు మీద చెయ్యి వేసి తెలిసీ తెలియనట్టుగా హుక్కు తొలగించాను.

ఇంకా ఎక్కువ భాగం సళ్ళు చేతికి తగిలాయి.

మాటల్లో పెడుతూ, ‘మరి నిద్ర పోతున్నప్పుడు ఏం చేసేదానివి?’ అన్నాను అమాయకం గా.

‘అలాగే పక్కలోనే పడుకునేవాడివి. నిద్ర లోనే తాగేసే వాడివి’ అంది చిన్నగా నవ్వుతూ.

ఊహించుకుంటూ ఉంటే బలే ఉంది నాకు.

అలా ఇంకా చెప్తూ ఉండగా, ఇంకో హుక్కు కూడా పక్కకి తప్పించాను.

వాటిని చేత్తో తాకుతూ ఉంటే అమ్మకి ఇంకా ఆ అనుభూతి పెరుగుతున్నట్టు స్పష్టం గా తెలుస్తోంది.

ఇంకొక్కటి తీస్తే మొత్తం బయటకి వచ్చేస్తాయి అని ఆత్రం గా ఉంది నాకు.

‘అలాగే చిన్న చిన్న చేతులతో పట్టుకుని నిద్రపోయేవాడివి’ అంది డ్రీమి గా.

ఇక ఆగలేక ఆ చివరి హుక్కు కూడా టప్ మని లాగేసాను.

సంకెళ్ళ నుంచి సడలించిన వాటిలాగ భారం గా నా చేతిలోకి ఒరిగిపోయింది ఒక నిండు చన్ను.

ఊపిరి ఆపేసింది ఒక్క క్షణం. ఫర్వాలేదు అన్నట్టు ఇంకో చేత్తో తనని పొదివి పట్టుకున్నాను.

నా మొహాన్ని తన బుగ్గల మీద పెట్టి ‘ఇలాగేనా ఈ చేతుల తోనేనా ?’ అని సుతిమెత్తగా నొక్కాను దూది లాంటి చన్నుని.

‘ఆ’ అని చిన్న సౌండ్ వదిలింది విచ్చుకుని ఒణుకుతున్న పెదవుల లోంచి.

చప్పున నా పెదవులతో చుంబించాను. నా నాలుక తో రెండు పెదవులని తడుపుతూ చేత్తో చన్నుని పూర్తిగా నొక్కాను పైనుంచి కిందకి.

నా చేతుల్లో పట్టనంత పెద్దగా ఉంది అది. దాన్ని వదిలి పక్క చన్ను ని చుట్టూ స్పృశిస్తూ మెత్తగా నొక్కాను.

దాని ప్రభావం వల్లనో ఏమో తన నోటితో నా కింద పెదవిని లోపలికి పీల్చుకుని గట్టిగా నొక్కేసింది.

అమ్మ నాకు పెట్టిన మొదటి రియల్ కిస్ ఇదే అనిపించింది.

క్లియర్ గా ఇది అమ్మ ఎంజాయ్ చేస్తోంది.

నా పెదవులతో తాకుతూనే తన భుజాల మీదకి పోనిచ్చాను.

జాకెట్ పక్కకి తొలగి భుజాలు, చంకలు కనిపిస్తూ విపరీతమైన సెక్సీ గా ఉంది.

భజం మీద చిన్నగా కొరుకుతూ అదే సమయం లో చేత్తో జాకెట్ ని కిందకి తోసాను.

మొహాన్ని గుండెల మధ్యలో పెట్టి ‘ప్చ్’ అని గట్టిగా ముద్దు పెట్టాను.

అప్పుడు నా జుట్టులోకి వెళ్ళు పెట్టి ఇంకా తన గుండెల్లోకి తోసింది నా తలని, స్వల్పంగా.

మెత్తటి చన్ను మీద పెట్టాను నా పెదవులని. స్వర్గం లో ఉన్నట్టు గా ఉంది.

దాని చుట్టూ నాలుక తో నాకుతూ ముద్దులు పెడుతూ పోయాను.

ప్రపంచం లో ఇంత అందమైన వస్తువు ఏదీ చూడలేదు, లేదు అంటే అతిశయోక్తి కాదు.

కాని అన్నిటికన్నా తియ్యనిది ఆఖరుకి దాచుకున్నట్టు ముచిక ని మాత్రం టచ్ చెయ్యలేదు.

దాని దగ్గరకి వచ్చేసరికి అమ్మకి కోరిక పెరిగినట్టు ఉంది. తన ఊపిరి పెరిగి చేతులతో నా ముఖాన్ని గుండెల్లోకి గట్టిగా నొక్కింది.

అప్పుడర్థమైంది తనని నోట్లోకి తీసుకోమని ఎంతగా కోరుకుంటున్నదో.

ముందు ముచికని నాలుక తో నాకి, తర్వాత నోట్లోకి తీసుకుని సింపుల్ గా ముద్దు పెట్టుకున్నాను.

సినిమాలో హీరోయిన్ కైపుగా మూల్గినట్టు మూల్గింది.

దాంతో ఇంకా రెచ్చిపోయి ఇంకా గట్టిగా చప్పరించాను తాగుతున్నట్టు. మళ్ళీ మూల్గింది.

ఇప్పుడు ఆ మిగిలి ఉన్న జాకెట్ ఆసరా కూడా లేకుండా కిందకి పూర్తిగా తోసేసాను.

అమ్మ కంగారు పడింది గాని అంత ఆలోచించే ఛాన్సు ఇవ్వకుండా చప్పున మొదటి చన్ను వదిలిపెట్టి రెండోదాని ముచిక ని పట్టుకున్నాను.

ఇది కొత్త ఫీలింగ్ ఇచ్చిందేమో మళ్ళీ మూలుగు వినిపించింది.

ఒకటి చేత్తో అదుముతూ రెండోది నోటితో చప్పరిస్తూ రెండిటిని పూర్తిగా ఒక్క అంగుళం కూడా వదలకుండా అనుభవించాను.

చాలా సార్లు స్ఖలనం వరకు వెళ్లాను గాని అతికష్టం మీద ఆపుకున్నాను.

అమ్మ కూడా కళ్ళు మూసుకుని మత్తు లో ఉన్నట్టు గా ఉంది.

ఇప్పుడు చేత్తో తనని జాగ్రత్త గా వెనక పట్టుకుని సోఫా లో పడుకోబెట్టాను.

పడుకుంది గాని స్త్రీ సహజమైన సిగ్గుతో గుండెల మీద చేతులు క్రాస్ గా అడ్డు పెట్టుకుని సిగ్గు తో కళ్ళు మూసుకుంది.

‘ఎందుకమ్మా నా నుంచి దాస్తావు ఇంత అందమైన సంపదలు పెట్టుకుని?’ అంటూ సుతారం గా తన చేతులని ఎడం చేసి మళ్ళీ వాటిని ఒక సారి

చూసుకున్నాను.

బోర్లించిన కుండల లాగా ఉన్నాయి. కుంభ కుంచములని వీటినే అంటారు కాబోలు! తెలుపు రంగు ఒక్కటే తేడా.

బయట వెలుగు చూసి ఎన్నేళ్ళు అయిందో, తెల్లగా పాల వలె మెరుస్తున్నాయి.

పాల పొంగులనే మాట వీటి నుంచే పుట్టి ఉండాలి.

ఇవి నావి కావడం నా అదృష్టం కదా!

ఒక కుచం మీద చెయ్యి వేసి పిసుకుతూ రెండో దాన్ని నా నోటితో పూర్తిగా తడిపెసాను.

ఏది చెమట ఏది లాలాజలం

తెలియకుండా ఉంది ఆ వేడిలో ఆ తపన లో, ఆ శృంగార కేళిలో.

ఇక స్ఖలనం ఆపుకునేటట్టు గా లేదు.

కాని దానికి ముందు చెయ్యవలసిన ముఖ్యమైన పని ఇంకోటి ఉంది.

ఒక చేతిని కిందుగా పోనిచ్చి గట్టిగా నడుముని నొక్కుతూ చీర దగ్గరకి నడిపాను.

పాలిష్టర్ చీర కావడం వల్ల ఈ పెనుగులాటలో లూజ్ అయి దాదాపు ఊడిపోఎటట్టు ఉంది.

కుచ్చిళ్ళు దాదాపు సడలిపోయి ప్యాంటీ పూర్తిగా బహిర్గతమయింది.

లూజ్ గా ఉన్నఆ చీర లోపల చెయ్యి పెట్టాను.

ప్యాంటీ ఉన్న భాగం తప్పించి తొడ మీద చేత్తో రాసాను.

కాలి కింద చెయ్యి పెట్టి పిర్రని చేత్తో పట్టుకుని గట్టిగా నొక్కాను.

తన కాళ్ళలో కదలిక హెచ్చసాగింది.

ఇదే అదను అని ప్యాంటీ లోకి చెయ్యి దూర్చాను.

తన రతి సామ్రాజ్యం లో ఆఖరు ద్వారం దగ్గర ఉన్నాను.

కొంచెం జుట్టు తగిలింది గరుకుగా. ఒళ్ళంతా స్పాంజ్ లాగా ఉండగా ఈ పార్ట్ మాత్రం స్పెషల్, జాగ్రత్తగా వెళ్ళు అన్నట్టు గరుకుగా ఉంది.

అక్కడ తగలగానే ఇంకా గట్టిగా మూలిగింది.

మత్తుగా పచ్చిగా, ఆడతనం నిండిన ఆ కేక తియ్యగా ఉంది.

ఇంకా లోపలికి దూర్చాను చేతిని.

స్వర్గ ద్వారం తెరుచుకున్నట్టు విచ్చుకుంది అక్కడ. వేడిగా కాలిపోతూ ఉంది.

రెండు వేళ్ళు లోపలికి పెట్టాను. చాలా తడిగా ఉంది.

‘ఆ’ అని అరిచి నా చేతిని తోసేయబోయింది.

కాని నేను వదలకుండా వేళ్ళని ఇంకా లోపలి పోనిచ్చి ముందుకి, వెనకకి రాసాను.

ఓ ఇది స్వీట్ స్పాట్ అని అర్థం అయ్యింది తన అరుపులు విని.

ఒళ్ళు మరచిపోయి పరవశంలో ఉంది తను.

ఇక ఆఖరు స్టెప్ గా డ్రాయర్ లోంచి నా మొనగాణ్ణి బయటకి తీశాను.

తన కాలికి తగిలే లాగా రాసాను. అప్పటికే కొంచెం కారుతోంది.

ఆ తొడ స్పర్శ మొట్టమొదటి సారి తగలగానే ఇంకా రెచ్చిపోయి ఊగసాగింది.

ఎదురుగా ఉన్న రతీదేవి ని పై నుంచి కిందకి చూస్తూ, చన్నులని కసి తీరా నొక్కుతూ, యోని లో చేతి వాటం పెంచగానే

అమ్మ, నేను ఇద్దరం ఒకే సారి క్లైమాక్స్ కి చేరుకున్నాము.

వీర్యం తన తొడల మీద కార్చేసాను.

నా చెయ్యి తన రసాలతో నిండిపోయింది.

ఇంత ఆనందం ఎప్పుడూ అనుభవించలేదు. ఇలాంటిది ఉంటుందని కూడా తెలియలేదు ఇప్పటి వరకు.

నేను తృప్తి గా ఫీల్ అవుతుంటే అమ్మ సిగ్గుతో పక్కకి తిరిగి మొహం దాచేసుకుంది.

సరే, కొంచెం టైం ఇద్దాం అని చివరి సారి ముద్దు పెట్టి అక్కడ నుంచి లేచాను.

ఆ రోజు అలా తియ్యగా గడిచిపోయింది.

మర్నాడు ఆఫీసు కి వెళ్ళేటప్పుడు సిగ్గుగా అడిగింది అమ్మ, ‘నా తాళి ఎక్కడ పెట్టావు రా నిన్న?’

‘ఆ కాబోయే మొగుణ్ణి అలాగేనా పిలవడం?’ అన్నాను నవ్వుతూ.

‘సర్లే వేళాకోళం, ఇచ్చెయ్యి. ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు చూస్తే బావుండదు’

‘కాదు నేను సీరియస్ గా చెప్తున్నాను. నీ మొగుణ్ణి ఎలా పిలవాలో అలా పిలువు. ఇస్తాను’ అన్నాను.

సిగ్గు పడుతూ ‘ఇవ్వండి ప్లీజ్’ అంది చెయ్యి చాచి. చాలా ముద్దుగా అనిపించింది.

‘ఏమివ్వను? నిన్న ఇచ్చానుగా అదా?’ అన్నాను కొంటెగా నవ్వుతూ.

‘ఛీ పొండి’ అని తల దించుకుంది.

‘నీకు ఇంకా ఇవ్వాల్సింది చాలా ఉంది’ అంటూ వెనక నుంచి తనని పట్టుకుని నాలోకి లాక్కున్నాను – తన పిర్రలు నా మొల లోకి చొచ్చుకు పోయేలా.

అప్పటికే లేచి ఉన్న నా మగతనాన్ని పిరుదులలోకి నొక్కాను.

‘అంతే కాదు, నీ దగ్గర నుంచి తీసుకోవలసింది కూడా ఉంది’ అని చేతుల్ని ముందు పెట్టి చీర లో లోతుగా ఉన్న భాగం లో పెట్టి ఇంకా లోపలి నెట్టాను.

‘ఏంటి రా ఇది? వేళా పాళ లేకుండా’ అంది ఇబ్బంది గా సదలించు కుంటూ.

‘సరే ఏ వేళ లో అయితే ఇక్కడ పట్టుకోవచ్చో చెప్పండి మేడం గారు’ అన్నాను కొంటెగా.

‘ముందు నా తాళి ఇచ్చి అప్పుడు చెయ్యి వెయ్యి’ అంది బదులుగా.

వెయ్యి వోల్టుల బల్బు వెలిగినట్టు అయ్యింది.

తనని వదిలిపెట్టి కళ్ళల్లోకి చూస్తూ అన్నాను, ‘అంటే తమరి ఉద్దేశం తాళి కడితే ఈ లోపలికి ప్రవేశం ఇస్తారన్న మాట’ అన్నాను తన పూకు మీద చెయ్యి వేసి.

దూరం జరిగిపోయి అటు వైపు వెళ్ళిపోయింది సిగ్గు పడుతూ.

‘యురేకా ‘ అని ఆనందం పట్టలేక బయటకు వచ్చేసాను.

ఈ వచ్చే వీకెండ్ కి ముహూర్తం పెట్టాలని నిర్ణయించాను.

కాని ఆ రాణిని నా రాణిని చేసుకోవడం ఇంత చవక గానా?

వచ్చే ఐదు రోజులు నాకున్న ఫ్రెండ్స్ ని అందరినీ అడిగి ఎంత ఉంటే అంత అప్పు తీసుకున్నాను.

నా దగ్గర ఉన్నవి, అప్పు చేసినవి కలిపి అక్షరాలా పది లక్షలు అయ్యాయి.

ఇక అక్కడ నుంచి నా మనసు అధీనం లో లేదు. ఎప్పుడెప్పుడు అమ్మకి వాటితో నగలు కొనిపెడతాను, ఎప్పుడెప్పుడు తాళి కడతాను, ఎప్పుడెప్పుడు అమ్మని తొడల మీద కూర్చోపెట్టుకుని నిర్మొహమాటం గా వొంటి మీద బట్టలు వొలిచి.

అమ్మకి కూడా నా ప్రయత్నాలు అర్థం అయినట్టున్నాయి. పెళ్లి అయ్యి శోభనం ముహూర్తం కోసం వేచి చూస్తున్న కన్నె పిల్లలా అనిపించింది తన హావభావాలు చుస్తే.

ఒక సారి మళ్ళీ అడిగింది ‘అది ఎప్పుడు ఇస్తావు?’ అని. నేను చెప్పాను, ‘నువ్వే చూస్తావు గా. ఈ శనివారం నీకు ఇవ్వాల్సిన రీతిలో ఇస్తాను’. అని.

శుక్రవారం సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చి చెప్పాను అమ్మతో, ‘అమ్మా మనం షాపింగ్ కి వెళ్ళాలి, అర్జెంటు గా బయలుదేరు’.

కాసేపటికి తయారయ్యింది, సింపుల్ గా, కాని హుందా గా.

టాక్సీ పిలిచాను. లోపల కూర్చున్నాక అమ్మలో బెదురు కనిపించింది.

ఒక జువెలరీ షాపు దగ్గరకి తీసుకెళ్ళాను.

‘మేడం కి మంచి నెక్లెస్ కావాలి’ అని చెప్పాను.

కొన్ని చూసి అందులో అమ్మకి నచ్చినది ఒకటి తీసుకున్నాను.

తర్వాత డైమండ్ నగల దగ్గరకి వెళ్లి రింగులు తీయించాను.

అందులో బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నది ఒకటి తీసి ‘ఇది బావుందా అనడిగాను’ అమ్మని.

అమ్మ కళ్ళు మెరిశాయి గాని ‘ఎందుకురా ఇంత ఖరీదైనది?’ అని సందేహించింది.

నేను బలవంతం గా తన చేతిని తీసుకుని వెలికి తొడిగాను.

ఆ షాపు వాడు అన్నాడు, ‘చూడండి ఎంత బావుందో మీకు. సార్ మీకు ఎంతో ప్రేమ గా తొడిగారు. వద్దనకండి’.

అమ్మ సిగ్గు పడుతూ చేసేది లేక ‘ఊ’ అంది.

అక్కడే కొత్త మోడల్ లో ఉన్న మంగళ సూత్రమ్ ఒకటి తీయించాను.

‘పాతవన్నీ పోయి ఇక నుంచి నీకు కొత్త మోడల్స్, కొత్త అనుభవాలు’ అన్నాను చెవిలో. సిగ్గుపడిపోయింది.

ఖరీదైనవి, మంచి చీరలు తియమన్నాను.

సేల్స్ మాన్ అడిగాడు, ‘పెళ్లికా?’ అని.

నేనేం చెప్తానో అని భయపడి ఉంటుంది, వెంటనే అమ్మ అంది, ‘అవును, మా అబ్బాయి పెళ్లి’.

నవ్వొచ్చింది.

రెండు మంచి చీరలు కొన్నాక, ‘ మీ దగ్గర ప్యూర్ వైట్ చీరలు ఉంటాయి’ కదా అన్నాను వాడితో.

‘ఓ అంటే శోభనం కోసమా?’ అన్నాడు మొహమాటం లేకుండా.

అవును అన్నట్టు తల ఊపాను.

అమ్మ చేత్తో నన్ను పొడిచింది ‘ఆపు’ అన్నట్టు.