శృంగారం – మానవజాతి కి అతి ప్రీతికరమైనది

అతి ముఖ్యమయిన పని

మనిషి కి తిండి, బట్ట, గూడు ఏ విధంగా అత్యవసరమే దెంగుడి కార్యక్రమం కూడా అంతే. నిజానికి వీటన్నిటికన్నా అదే ముఖ్యమేమో కూడా. ఎందుకంటే ఆ పని తో చాలా విషయాలను చక్కబెట్టవచ్చును! ఇంకా చెప్పాలంటే, తిండి తయారుచేసుకోవడం, బట్ట అల్లుకోవడం, గూడు ఏర్పరచుకోవడం నేర్చుకోక ముందే మానవుడు దెంగడం నేర్చుకున్నాడు. తిండి ప్రకృతి లో పుష్కలంగా లభించేది ఆ కాలం లో. చెట్ట్ల మీది ఫలాలు, నీటి లోని ప్రాణులను పట్టుకొని తినేవారు. చెట్ట్ల మీద, కింద బతికేసేవారు. జంతు చర్మాలని బట్టలుగా కట్టుకునే వారు. కనుక వాటి కోసం అంతగా శ్రమించవలసిన అవసరం, అగత్యం ఉండేది కాదు ఆ కాలం ప్రజానీకానికి. మనిషి పుష్తిగా ఉంటే మదిలో మెదిలేది దెంగుడు కార్యక్రమం గురించే మరి. అసలు వింత ఏమిటంటే ఆడదానికి రెండు కాళ్ళ మధ్య ఒక బొక్క ఉన్నదని, దాంట్లో మగవాడి ఆయుధం పెట్టి కెలకి సుఖించాలని తెలుసుకున్న మొదటి జంటకు జోహార్లు చెప్పవలసినదే!

నిద్ర లేచింది మొదలు ఆ బొక్క కోసం అన్వేషించడం లోనే సగం సమయం వెచ్చించే వారేమో అప్పట్లో! ఎందుకంటే జనాభా తక్కువ. దెంగిన దానినే దెంగాలంటే విసుగు కూడా వచ్చేది. ఆ దెంగుడి కోసమే ప్రపంచ చరిత్ర లో చాలా యుద్ధాలు జరిగాయన్నది లోక సత్యం. క్రమేపీ దెంగుడు ఒక కళగా రూపుదిద్దుకుంది. ఏదో మొక్కుబడిగా కానిచ్చే కార్యక్రమం గా కాకుండా దెంగుడు ఒక పద్దతి సంతరించుకుంది. అనాదిగా మానవుడు దెంగుడు కిచ్చిన ప్రాముఖ్యత మూలంగానే నేటి ప్రపంచానికి అంతులేని విధాలు అవగతమైనాయి.

వాత్సాయనుడు వంటి పురుషుల పుణ్యమా అని దెంగుడి కి ఒక స్థాయి ఏర్పడ్డది సంఘం లో. దెంగడం లోని వివిధ భంగిమలను నిశితంగా, విశదంగా వివరించే వాత్సాయనుడి కామసూత్రం యొక్క గొప్పదనం ప్రపంచ నలుమూలలకి పాకింది.