ముసలి మొగుడు పడుచు పెళ్ళాం దేన్గుకుంటే ఎలా ఉంటుంది ?

నా సొల్లు బాగానే ఉన్నాయి, కాని నీ సుళ్ళ మాత్రం అసలు బాగా లేదు అని అన్నాడు. నా సులాల్ నీ పూకు ని దేన్గాలి అనుటకు ఉంది. కాని నాకు శక్తి లేక పోవడం వలన నేను నిన్ను దేంగా లేక పోతు ఉన్నాను అని ఆనందు. సరే ఒక సారి ప్రయత్నిస్తాను అని అన్నావు కదా ప్రయత్నించు అని అన్నాడు.

తను నా అపైకి ఎక్కి తన సుళ్ళ ని నా చేతిలో పెట్టదు. నేను దానిని ముట్టు కున్న, అతని సుళ్ళ బాగా పైకి లేచింది. అతను దానిని నా పూకు లోకి దుర్చాడు. నా సొల్లు పట్టుకుని చీకుతూ నన్ను దేంగా సాగాడు. అతను నాకు చాలా గట్టి స్ట్రోక్స్ ఇస్తూ ఉన్నాడు. ఇంతకు ముందు నన్ను ఎలాగానే అలానే అతను నన్ను ద్నేగుతూ ఉన్నాడు.

నేను చాలా త్వరగా అవుట్ అయిపోయాను, నాకు చాలా రోజుల తర్వాత అతను మంచి సుఖాన్ని ఇచ్చాడు. నేను ఆ రోజు చాలా సంతోషించాను ఆ టైం లో. అతను ఇంకా కాసేపు నన్ను దెంగి అప్పుడు నా పూకు లో అవుట్ చేసు కున్నాడు. నీకు ఈ రోజు ఏమైంది ఇంతకు ముందు నన్ను అసలు దేన్గడం మనే సావు అని అన్నాను.

నీ శరీరం ఇంతకు ముందు లాగా లేదు కదా, అందుకే నాకు మూడ్ రావడం లేదు, కాని ఇప్పుడు మీ ఇద్దరు అలా రొమాన్స్ చేసుకోవడం చూసి నాకు బాగా మూడ్ వచ్చింది అని ఆనందు. నాకు అప్పుడు ఒక సెక్స్ సీక్రెట్ తెలిసింది. మొగుడు పెళ్ళాల మధ్యన సెక్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి అంటే మొగుడు పెళ్ళాలు ఇద్దరు చాలా ఆక్టివ్ గా ఒకరిని ఒకరు seduce చేసు కోవాలి అనిపించింది.

అప్పుడే వాళ్ళ మధ్యన మంచి సెక్స్ రేలషన్ ఉంటుంది అని అనుకున్నాను. ఆ రోజు నుంచి నేను నా మొగుడిని నా సొల్లు కొంచెం కొంచెం చూపిస్తూ నా తొడలు చూపిస్తూ రెచ్చ కొత్త సాగాను. ఇప్పుడు అతను మల్లి active గా మల్లి నాతో సెక్స్ చేస్తున్నాడు.