మీ చీకుడుకి నా గూటం పేలిపోయేల ఉంది

సార్. తలుపు తీయండి.. నాకు నిద్దర్రావట్లేదు. నేనూ ఆడతాను.” అంటూ రూంకి అటువైపున్న తలుపుని తడుతూ ఓ గొంతు వినబడింది. అంతే, వారి గుండెల్లో రాయి పడినట్లయ్యింది!ఇద్దరూ లేచి ఆ తలుపు వైపు చూసారు. మూసివున్న ఆ తలుపు మధ్యలో ఉన్న ఖాళీ జాగాలోంచి వీణ కన్ను వారికి స్పష్టంగా కనబడింది!
లత, సురేష్ లు ఇద్దరూ షాకయ్యారు. లతకి తన నగ్నత్వం గుర్తొచ్చి ఓ చేత్తో తన యదని కప్పుకుని మరో చేత్తో జారిపోతున్న లంగాని పట్టుకుని గబగబా గోడ దగ్గరికి పోయి నక్కింది. ‘ఇదేంటి. ఇలా జరిగింది!?’ అనుకుంటూ తన తలపట్టుకుని కూచుంది.
సురేష్ కూడా మొదట కొంచెం కంగారుపడినా వెంటనే తేరుకుని మంచమ్మీద నుంచి లేచి తన పేంట్ సర్దుకుని లత బట్టల్ని పట్టుకెళ్ళి ఆమెకి ఇస్తూ, “ఏం భయపడకు.. ఇవిగో, బట్టలు. వేస్కో!” అన్నాడు. లత సురేష్ మాటలతో కాస్త స్థిమితపడి తన బట్టలు వేస్కుంది. తర్వాత వెళ్ళి తలుపు తెరిచి వీణని చూడలేక నేలచూపులు చూస్తూవుంది. మొట్టమొదటిసారి లతకి తన పిచ్చీని చూడటానికి ముఖం చెల్లట్లేదు!
మరి వీణ విషయానికొస్తే. ఇంతకుముందు వరకు కూడా ‘ఈ ఆటని ఆడి తప్పు చేసాను’ అనే భావన తనలో ఉండేది. కానీ, ఎప్పుడైతే లత, సురేష్ లు ఈ ఆటని ఆడుతుండగా చూసిందో అప్పుడే తాను ఏ తప్పు చేయలేదని తనకి అనిపించింది. ఎందుకంటే, తన అక్కా, ఇంకా తన సార్ ఎప్పటికీ తప్పుచేయరు. అంతేకాక, ఈ ఆట తప్పని తను భావించింది తప్ప ఇప్పటివరకూ ఎవరూ తనకు చూచాయగా చెప్పింది కూడా లేదు.అయితే, తన అక్క తనకు ఈ ఆటని పరిచయం చేసిందని దీప్తిని తిట్టి మళ్ళా తనెలా ఈ ఆటని ఆడుతుందనేది వీణ బుర్రకి ఇంకా తట్టలేదు.
వీణ గదిలోకి వస్తూనే, “అక్కా. నన్ను కూడా మీ ఆటలో కలుపుకోండీ!” అంది లత వైపు తిరిగి.హ్మ్. ఏ కల్లాకపటం ఎరుగని మన వీణకేం తెలుసు.! ఈ ఆటని సాంప్రదాయబధ్ధంగా జంటలు చాలా గోప్యంగా ఆడతారనీ. అలాగే, అందరూ కలిసిమెలసి ఆడుకునేందుకు ఇదేమీ చిన్నపిల్లల ఆట కాదనీ. ప్చ్..!తనకు తెలిసినంతవరకు ఇది కూడా ఓ ఆట. కాకపోతే మిగతా వాటికంటే దీనిలో ఎక్కువ మజా వస్తుంది, అంతే!
లత, ఏం చెప్పాలో తెలీక అలా మౌనంగా ఉండిపోయింది. ఎంతసేపు ఎదురుచూసినా తన అక్కనుండి యేఁ సమాధానం రాకపోయేసరికి. వీణ తనకి తోచిన విధంగా చేసింది. చప్పున తన టాప్ ని విప్పి నేలమీద పడేసి నడుం మీద చేతులు వేసుకుని నించుంది.ఇందాక తన అక్కే సార్ ముందు విప్పగా లేనిది ఇక తనెందుకు సిగ్గుపడుతుంది! పైగా ఈ ఆట కూడ భలే బాగుంటుంది మరి!ఇక వీణ అయితే ఆ భంగిమలో(అదే. poseలో) అచ్చంగా శృంగార దేవతని తలపించింది. సురేష్ కళ్ళు ఆమె హిమగిరుల మధ్యనున్న లోయలో చిక్కుకుపోయాయి. సియాచిన్ పర్వత శ్రేణుల్లో ఉన్న లోయలకంటే ఎంతో ప్రమాదకరమైన లోయ ఇది. ఎంతటి మగాడైనా అందులో పడి చావాల్సిందే!వీణ చేసిన పనిని గుర్తించిన మరుక్షణం లత తన చెల్లి ఎద సంపదల్ని తన కౌగిలిలో దాచేసింది; తన ప్రియుని దృష్టి సోకకుండా.!లత వీణని అలాగే గట్టిగా పట్టుకుని పక్క గదికి పట్టుకుపోయింది. సురేష్ ఏమీ చేయక ఆ అక్కాచెల్లెల్లనీ చూస్తూ ఉన్నాడు. అదీ కాసేపే! ఎందుకంటే. లత ఆ రూంలోకి తన చెల్లిని తీసుకువెళ్ళిన వెంటనే తలుపుని మూసేసింది.
“అక్కా ఇక్కడికెందుకు తీసుకొచ్చావ్? పద.. వెళ్ళి ఆడదాం,” అంది వాణి. లత ఏమీ మాట్లాడకుండా నిల్చుంది. తల దించుకుని. వీణకి తన సార్ తో ఈ ఆటని ఆడాలని బాగా ఉబలాటంగా ఉంది, “పోనీ నేనెళ్ళి ఆడి వస్తా.. నువ్వుండు,” అంది వీణ.”ఇద్.దేమీ ఆట క్..కాదు వ్..వీణ..!” అతికష్టంమీద నోరు విప్పింది లత.”ఆట కాకపోవడం ఏంటక్కా..? ఎంత మజాగా ఉంటాది ఈ ఆట.!””వీణ. ఇది ఎవరితోబడితే వాళ్ళతో ఆడే ఆట కాదు.!” అని భావోద్వేగంతో చెప్పింది లత.”కానీ. నువ్వూ ఆడుతున్నావుగా. సార్ తో! నేనేం పడుకోలేదు, మొత్తం చూసాను..””నేను అతన్ని ప్రేమిస్తున్నాను, వీణ!” ఆ మాట అంటున్నప్పుడు లత స్వరంలో కాస్త గర్వం ధ్వనించింది.”నేను నీకన్నా ఎక్కువే ప్రేమిస్తున్నాను. సార్ ని. సార్ కూడ నన్ను ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పారుగా.! నీకు మళ్ళా డౌటైతే. పద, అడుగుదాం..”ప్రేమ అనేది జీవితంలో ప్రతీచోట మనకు విభిన్న పార్శ్వాలుగా కనిపిస్తుందని.. అందులోనూ వాత్సల్యంతో కూడిన ప్రేమకి, యవ్వనంలో కలిగే ప్రేమ భావనకీ చాలా తేడా ఉందని. పాపం మన వీణకి తెలీదు. చెప్పినా అర్ధంకాదు!”వీణ. నేను అతన్ని.. పెళ్ళి చేసుకుంటాను.”లత తన ఆఖరి అస్త్రాన్ని ప్రయోగించింది!వీణ కాసేపు ఏదో ఆలోచిస్తున్నట్టుగా గెడ్డంకింద చెయ్యి పెట్టుకుని తలని పైకెత్తి చూస్తూ, “అయితే, నేనూ సార్ ని పెళ్ళి చేసుకుంటాను,” అంది.లత నవ్వకుండా ఉండలేకపోయింది. ‘పిచ్చీ.!!!’ అనుకుంది మనసులో”వీణ.. నువ్వు చాలా చిన్నపిల్లవేఁ.””నువ్వెంత పెద్దదానివి.? నాకన్నా రెండేళ్ళేగా.!”లత దగ్గర వీణ మాటలకి సమాధానం లేకపోయింది. అయినా. ఎప్పటిలాగే వీణని దబాయించడానికి ప్రయత్నించింది.”ఎక్కువ వాగకు. నీకేం తెలీదు. నోర్మూస్కో. అలా జరగదు. జ్..జరగదు!”కానీ, వీణ కామోద్రేకంలో తన అక్కకి ఎదురుతిరిగింది.”అక్కా. నన్ను ఆడకుండా నువ్వు ఆపలేవు. సార్ తో కాకపోతే రేపు వెళ్ళి రాజేష్ తో ఆడతాను.”లతకి తల తిరిగినట్లయ్యింది. దబ్బుమని మంచంమీద కూర్చుండిపోయింది. ‘వీణకి ఎలా చెప్పాలి.? ఎలా ఆపాలి.?’కాసేపటికి తలెత్తి వీణని చూస్తూ, “సరే వీణ. నువ్వు ఆడు-” అని కాసేపాగి, “కానీ, నాతో.”దానికి వీణ కాస్త మెత్తబడినా “కానీ, అక్కా. ఈ పూర్తి ఆట ఆడాలంటే మ-“లత వీణకి ఆ మాటని పూర్తి చేసే అవకాశం ఇవ్వలేదు. చప్పునలేచి రక్తపిపాసిలా వీణ ఎర్రని రసాలూరే పెదాలమీద దాడిచేసింది. వీణ కూడా అన్నీ మర్చిపోయి ఉత్సాహంగా తన అక్కకి సహకరించింది.లత కేవలం వీణని సంతోషపరచడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. అయితే, వీణ మాత్రం మాంఛి జోరుమీదుంది. తన జోరు చూస్తే ఎవరికైనా తనేదో చాలాకాలంగా తన అక్కమీద ఈ రకమైన వాంఛని పెంచుకుని ఉందేమో అనే అనుమానం రాకపోదు.! లతకి కూడా క్రమంగా వేడెక్కసాగింది.. తన చేతుల్ని వీణ నడుముకు ఇరువైపులా వేసి బిగించి పట్టుకుంది. వీణ కూడా ఏమీ వెనక్కి తగ్గక లత పెదాలని చప్..చప్. మంటూ చప్పరిస్తూ చేతులని పిరుదులమీద వేసి నొక్కసాగింది. వీణ అలా నొక్కుతుంటే లతకి తొడలమధ్య తీయని నొప్పి మొదలైంది. తన కాళ్ళలో బలం తగ్గినట్టయ్యి లత వీణమీద వాలిపోవడంతో ఇద్దరూ అలాగే మంచంమీద పడ్డారు.. లత వీణని తనమీదకు లాక్కుంది. వీణ రెండు చేతులతో లత బంగారు బంతుల్ని పట్టుకుని కసాబిసా నలిపేసింది. ‘అ..హ్హ..హా.’ అని చిన్నగా మూల్గుతూ లత వీణని తనకు మరింత దగ్గరికి నొక్కుకుంది. తమకంతో ఆమెకి కళ్ళు మూతలుపడుతున్నాయి. ఆమెకళ్ళముందు సురేష్ ముఖం కదలాడసాగింది. లత వీణ గుండ్రని పిరుదుల్ని తన చేతులతో పొదివి పట్టుకొని బలంగా పిసికింది. అలా ఆడుతూ ఆ ఆటకి సంబంధించిన జ్ఞానాన్ని వారంతటవారే సంపాదించుకోసాగారు. ఒక్కొక్కటిగా వారినుంచి వారి దుస్తులు వేరయ్యాయి. ఇద్దరూ లేచి కూర్చుని ఒకరినొకరు చూడసాగారు. ఇద్దరి కళ్లు సిగ్గు, సంకోచంతో కాక కోరికతో నిండివున్నాయి. లత తన నాలుకను వీణ నోట్లోకి జొప్పిస్తూ చేతులతో వీణ చన్నుల్ని పిడికిట పట్టి గట్టిగా నలపసాగింది. ‘స్.మ్మ్.’ అని మూల్గుతూ వీణ కూడా లత బంతుల్ని హార్న్ నొకినట్టుగా నొక్కుతోంది.
లత మెల్లగా తన చేతిని కిందకి తీసుకెళ్ళి వీణ పూ..పెదాలమీద ఓమారు సుతారంగా రాసింది. వీణకి ఒక్కసారిగా జివ్వుమంది! మొదట సార్ ‘కాలు’ తగిలినప్పుడు. తర్వాత దీప్తి నాలికతో రాసినప్పుడు. కలిగిన అనుభూతి, మళ్ళీ ఇప్పుడు. తన అక్క చల్లని వేళ్ళు అక్కడ పడగానే ముచ్చటగా మూడోసారి వీణకి ఒళ్ళంతా సలపరం మొదలైంది. వెంటనే లత పెదాలని వదిలి కిందకు జారి లత ఎడమ స్తనాన్ని నోట్లోకి తీసుకొని పదునైన దంతాలతో గట్టిగా కొరికింది. ‘ఆహ్.!’ అని లత చిన్నగా వగరుస్తూ వీణ పూ. పెదాలని నలిపేయసాగింది. అక్కడ చెమ్మ తగిలేసరికి లత కిందకు దిగి వీణ తొడల మధ్యకు చేరింది. ఎంతో చిన్నగా, మృదువుగా ఉండి చాలా ముద్దుగా కనిపించింది ఆ ప్రదేశం. రెండేళ్ళ క్రితం తనది కూడా ఇలాగే ఉండేది. ఇప్పుడు అక్కడ కొంచెం ఎరుపెక్కింది. అలాగే వెంట్రుకలు కూడా వచ్చాయి.కాస్త ముందుకి వంగి వీణ పూ..పెదాలను ముద్దుపెట్టుకుంది.తన పూకు మీద తన అక్క పడటంతో వీణ కూడా బదులు తీర్చుకోవడానికి లత పూకు మీద ముద్దులవర్షం కురిపించడం మొదలెట్టింది.ఇక ఇద్దరూ ఒకరి పూకుని మరొకరు పీల్చి పిప్పిచేసేలావున్నారు. మధనరంగం కాస్తా కదనరంగంగా మారిపోయింది. ఆ గదిలో ‘అ..ఆ.’లు అన్నీ ‘అం.. అః’లుగా మారిపోయాయి. ఇద్దరూ కలిసి అద్వితీయమైన అరవై తొమ్మిదో (69) అంకెను అక్కడ వేసారు. ఒకరు ముగిస్తే మరొకరు మొదలెట్టడంతో మాటిమాటికీ ఆ మంచం రసాలతో తడిచిపోసాగింది. అలా ఓ అరగంటపాటు వారి ఆట కొనసాగింది.ఇక సురేష్ ఇందాక వీణ చేసిన పనిని చేసాడు. తలుపు సందుల్లోంచి ఆ అక్కాచెల్లెల్ల కామక్రీడని వీక్షిస్తూ తన సమయం కోసం వేచియున్నాడు.!వీణకి ఇది ఎక్కువ మజానిచ్చే ఆటే కావచ్చు. అయితే, లతకి మాత్రం ఈ ఆట ఓ కార్చిచ్చు. అది దావానలంలా మారి మొత్తం తన శరీరాన్ని దహించివేస్తున్నది. దీన్ని ఇప్పుడు మాపాలంటే సురేష్ కావాలి!అందుకే, ఏదైతే అదయ్యిందనుకుని, “సురేష్.!” అని మత్తుగా పిల్చింది. వీణ కూడా తిన్నగా కూర్చుని తలుపు వంక చూసింది.కానీ, సురేష్ ఏమీ తెలీనట్టుగా నాటకమాడుతూ, “వీణ పడుకుండిపోయిందా.!” అని అడిగాడు.కానీ, లత ఇంక ఆగలేక మంచం మీద దొర్లుతూ, “పర్లేదు. తొందరగా రా.!” అని పిల్చింది.సురేష్ తలుపు తెరిచి లోపలికి వెళ్ళాడు. అప్సరసల వలే ఆ అక్కాచెల్లెలని చూడగానే భూతలస్వర్గంలో అడుగుపెట్టినట్టుగా అనిపించింది తనకి.ఇద్దరికిద్దరూ ఎందులోనూ తక్కువగాదు. వీణలో లేనివీణ అక్కడే ఉందన్న విషయం మరచి లత వెళ్ళి సురేష్ ని అతుక్కుపోయింది. ఆమె బంతులు అతనికి మెత్తగా తాకాయి. వీణ వాళ్ళిద్దరినీ చాలా ఆసక్తిగా చూస్తూవుంది. ఆ రెండో ఆటేమిటో తనకు తెలుసుకోవాలనుంది.! తర్వాత, తను కూడా ఆడాలి కదా.!సురేష్ లత నడుంచుట్టూ తన చేతిని బిగించి పట్టుకుని తలుపువైపు తిరిగాడు.వీణ వెంటనే సురేష్ చెయ్యి పట్టుకుని,”సార్. నన్నూ తీసుకెళ్ళండి. నేనూ ఆడతాను..” అని బ్రతిమాలింది.సురేష్ ఓసారి లత వైపు చూసాడు.తన కన్యత్వాన్ని త్వరగా కోల్పోవాలనే తప్ప ఇంక దేని గురించీ తను పట్టించుకునేలా కనబడలేదు.సురేష్ వెనక్కి వెళ్ళి వీణని ఏదో చంటిబిడ్డను ఎత్తుకున్నట్టుగా తన చంకనెక్కించుకున్నాడు.అది చూడగానే లతకు నవ్వొచ్చింది. కళ్ళుమూసుకొని సురేష్ ఛాతీమీద తలవాల్చి కిలకిలా నవ్వేసింది.ఈలోగా సురేష్ ఆ ఇద్దరినీ తీసుకెళ్ళి తన గదిలోని మంచంమీద దింపాడు. దింపీదింపగానే లత తాపంతో సురేష్ అంగాన్ని పేంట్ మీదనుంచే తడిమింది.సురేష్ కూడా చాలాసేపటినుంచి ఈ ఘడియ కోసం ఎదురుచూస్తున్నాడు. తను మాత్రం ఎంతని కంట్రోల్ చేస్కుంటాడు. మెరుపువేగంతో తన పేంటుని అండర్వేర్ తో సహా విప్పి విసిరేసి మంచమెక్కాడు. అతని 8 అంగుళాల ఆయుధం నిటారుగా నిలబడి ఆ అక్కాచెల్లెల్ల పువ్వులకు సలాం చేసింది.వీణ కళ్ళు పెద్దవయ్యాయి. ‘సారు సుల్లి ఇంత పెద్దగా ఉందేంటి!’ అని నోరెళ్ళబెట్టి అలా చూస్తూ ఉండిపోయింది. ఇంకా దాన్ని దేనికోసం వుపయోగిస్తారో కూడా తెలీదు తనకి.!లత వెంటనే సురేష్ మగసిరిని తన రెండు చేతులతో పట్టుకుని పైకి కిందకీ ఆడించసాగింది. సురేష్ లత ముఖాన్ని దగ్గరకు లాక్కొని ఆమె పెదాలను కొరుకుతూ చీకుతున్నాడు. ‘మ్మ్..’వీణ కూడా మెల్లగా తన చేత్తో దాన్ని పట్టుకుంది. ‘హా.’ చాలా వేడిగావుంది!కాసేపటికే అతని అంగం ఉచ్ఛస్థితికి చేరింది. సురేష్ లత ముఖాన్ని పట్టుకుని దాని ముందుంచాడు. కానీ, లత ఏం చెయ్యాలో తెలీక దానిమీద ఓసారి ముద్దుపెట్టింది.”నోట్లోకి తీసుకో.హ్. దాన్ని.. నాకుతూ చప్పరించు..””ఏంటీ.?” అని ఆశ్చర్యపోతూ సురేష్ వైపు చూసింది.”ప్లీజ్. ఆశా. లావణ్య.!” అని ఆమెను వేడుకున్నాడు.
లత తన చెలికాడి కోర్కెను మన్నించింది. ఆ అంగం మొత్తాన్ని తన నోట్లోకి తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించింది. కుదిరితేగా.! అందుకే దాన్ని మొత్తం నాకడం మొదలెట్టింది.ఆ దృశ్యాన్ని చూస్తుంటే వీణకి నవ్వొచ్చింది. నాకడానికి, చీకడానికీ అదేమైనా పుల్ల ఐసా.!కానీ, లత తన్మయత్వంతో తన కళ్ళను మూసుకుని సురేష్ అంగాన్ని చీకడం మొదలెట్టగానే. వీణ, “నేనూ చేస్తా.!” అంటూ ముందుకు వంగి సురేష్ బాల్స్ ని నోట్లోకి తీసుకుంది.ఓవైపు లత. మరోవైపు వీణ సురేష్ అంగాన్ని పోటీపడి మరీ చీకుతున్నారు. ‘మ్.మ్మ్.’వాళ్ళ చీకుడుకి సురేష్ అంగం పేలిపోతుందా అనేట్టుగా తయారయింది. సురేష్ ఓ చేత్తో లత పువ్వును గెలుకుతూ మరోచేత్తో వీణ స్తనాలను పిసకసాగాడు.లత సురేష్ అంగం మొనని నోట్లోకి పెట్టుకుని గట్టిగా ఓసారి చీకింది.. సురేష్ ఒక్కసారిగా ఎగిరిపడ్డాడు.’హ్.హా.’ అంటూ ఓ వేలుని లత యోనిలోకి తోసాడు. తను మెల్లగా అరుస్తూ (ఆ. హా.) తన రసాలను కార్చేసి సురేష్ అంగాన్ని గట్టిగా ఒత్తి పట్టుకుంది.సురేష్ వెంటనే ఆమె తొడల మధ్య తన తలను పెట్టి ఆమె యోని రసాలను జుర్రుకోసాగాడు.ఇదే అదనుగా భావించి వీణ కూడా సురేష్ తొడల మధ్యకు చేరి అతని పుల్ల ఐసుని నోట్లోకి తీసుకోడానికి ప్రయత్నించింది.లత తన కళ్ళను మూసుకుంటూ సురేష్ జుత్తులోనికి తన వేళ్ళను పోనిచ్చి తన పువ్వు మీదకి అదుముకుంది. ఆమెకి మళ్ళీ ఊట మొదలైంది.సురేష్ ఇదే సరయిన సమయమని తలచి వీణ నోట్లోంచి తన ఆయుధాన్ని తీసి లత మీదకెక్కి ఆమె తొడలను వేరుచేసి కసుక్కున ఆమె పూకులో తోసాడు.. “ఆ..హ్-” లత అరుపు తన నోటిని దాటేలోగా సురేష్ ఆమె నోటిని తన నోటితో బంధించాడు.ఆమె కళ్లవెంబడి నీళ్ళు రాసాగాయి.. వీణ అదంతా చూసి బెదిరిపోయింది. ‘అక్క నిజమే చెప్పింది. నేనింకా చిన్నపిల్లనేఁ.! ఈ రెండో ఆటని నేను ఆడకూడదు.’ అని మనసులో అనుకుంటూ తన అక్క పూకు వైపు చూసింది. అక్కడ్నుంచి రక్తం కారడం తన కంటపడింది.”సార్. వదలండి. అక్కని వదిలేయండి.! మాకీ ఆటొద్దు. తను చచ్చిపోతోంది. ప్లీజ్ సార్. మమ్మల్ని వ-ద-లే-యం-డీ.!” అని బిగ్గరగా అరిచింది. తనకి భయంతో గొంతెండిపోయింది.సురేష్ వీణని ఊర్కోపెట్టడానికి ప్రయత్నించాడు. కానీ, వీణ వణికిపోతూ సురేష్ నుండి దూరం జరిగి లత వైపు చూసింది. ఆమె ముఖం ఇప్పుడు కాస్త ప్రశాంతంగా ఉంది.”అక్కా.!” అని మెల్లగా పిల్చింది. లత తన కళ్ళను తెరచి చిరునవ్వుతో వీణని చూసింది. తన అక్క నవ్వుని చూసాక వీణలో భయం కాస్త తగ్గింది. మళ్ళీ వాళ్ళకి దగ్గరగా జరిగి తన అక్క చేతిని పట్టుకుంది. సురేష్ ఓ చేత్తో లత స్తనద్వయాన్ని మర్ధిస్తూ మరో చేతితో మెల్లగా వీణ నడుమును నిమిరాడు.తర్వాత లత తన పిరుదులను కాస్త ఎత్తడానికి ప్రయత్నించడంతో సురేష్ మెల్లగా ముందుకు వెనక్కు ఊగడం మొదలెట్టాడు. మరికాసేపటికి లత భావప్రాప్తిని చేరుకోవడంతో సురేష్ తన గేర్ మార్చి వేగంగా ఇంకా బలంగా పోటు వేయసాగాడు.. పోటుపోటుకీ లత స్వర్గంలో తేలియాడుతున్నది. “ఆ.హ్.. ఆ..హ్. అ-లా-గే.హ్.. ఇం-కా..హ్. వే-గం-గా.హా..హా..మ్మ్.” అంటూ అతన్ని తన గుండెలకు హత్తుకుంది.తన అక్క ముఖంలో భాధ స్థానే ఆనందం ప్రకటితమయ్యేసరికి వీణ కూడా నిశ్చింతగా సురేష్ కి చేరువై అతని పెదాలను అందుకుంది.సురేష్ అలా కాసేపు పోటువేసాక తన అంగాన్ని బయటకుతీసి వీర్యాన్ని లత పొట్టమీద కార్చేసి ఆమె పక్కన వాలిపోయాడు.. వీణ కాసేపు అలా వాళ్ళను చూసి తన సార్ ని కావలించుకుని అతని మీద పడుకుంది.లత కూడా సురేష్ ఛాతీమీద తలపెట్టి నిద్రపోయింది.సురేష్ ఇద్దరినీ ఓసారి చూసాడు. అతని కళ్ళలో సన్నటి కన్నీటి పొర కదలాడింది. అది సంతోషంతో వచ్చిందా. లేక పశ్చాత్తాపం వల్లనా. అనేది గుర్తించేలోగా అతను కూడా నిద్రలోకి జారిపోయాడు.మీ చీకుడుకి నా మొడ్డ పేలిపోయేల ఉంది