మీమవయ్య రెండురోజుల నుండి

Telugu Sex Stories రాత్రి మొత్తం మెలుకువ వచ్చినప్పుడల్లా చపాతీ పిండిలా నలిపెసాడు అలౌకిక అత్తను ప్రభు. తెల్లవారజమున ఇద్దరికీ బాగా నిద్రపట్టింది. విజయవాడ చేరుకున్న కూడా మెలుకువ రాలేదు. అత్తయ్య.అత్తయ్య..అంటూ అలౌకిక కుదుపుతుంటే మత్తుగా కళ్ళు తెరిచింది అలౌకిక వాళ్ళ అత్త. ఏంటి అత్తయ్య.ఇంత మొద్దు నిద్ర పోయారు..అంది నవ్వుతు. మత్తు వదలడానికి తలను విదిల్చి హ..అలౌకిక.రాత్రి చాల బాగుంది..అదే బాగా నిద్ర పట్టింది..అంది నవ్వుతు. చిన్న మామయ్య రెండు రోజులు నిద్ర లేకుండా చేసాడు కదా అందుకే కాబోలు బాగా నిద్ర పోయింది అత్తయ్య అనుకుంది అలౌకిక. మీరే అనుకుంటే .ప్రభు కూడా నిద్ర ఇరగదీసాడు..అంటూ లలిత ప్రభు ని లేపింది. వాడు చటుక్కున లేచి అందరు లేచి ఉండడం చూసి సిగ్గుపడ్డాడు. ఒరేయ్ శ్రీ..నువ్వు కాలేజీ కి వెళ్తావ మా ఇంటికి వొస్తవ..అంది నవ్వుతు లలిత. లేదక్క .కాలేజీ కె వెళ్తాను..అన్నాడు వాడు. సరే వెళ్ళు.మేము ఇంటికి వెళ్లి ఫ్రెష్ అప్ అయి కాలేజీ దెగ్గరకు వొస్తము..ప్రభాస్ కి చెప్పు వదిన, అత్త వొచ్చారు అని.అంది లలిత.
లలిత వాళ్ళ ఇంటికి వొచ్చి, రెడీ అయ్యి కాలేజ్ దెగ్గరకు వెళ్లారు మహి వాళ్ళు. అత్తను చూడగానే చంద్రుణ్ణి చూసిన కలువ పూకులా వికసించింది ప్రభాస్ ముఖం. వాడిని చూడగానే అలౌకిక కళ్ళు తడి అయ్యాయి. వాడు వదినను కూడా సరిగా చూడకుండా అత్త దెగ్గరకు వొచ్చి అత్త చేయి పట్టుకొని ఎలా ఉన్నారు అత్త..అన్నాడు ఎన్నో రోజుల తర్వాత చూస్తున్నట్టుగా ముఖం పెట్టి. వాడి చేతిని వొత్తి పట్టి బాగున్నాను చిన్నా.నువ్వెలా ఉన్నావు .అంది కొంచెం జీర గొంతుతో అలౌకిక. చూడు లలిత.వదినని కూడా పట్టించుకోకుండా ..అత్తని అడుగుతున్నాడు..అంది నవ్వుతూ ప్రభాస్ వాళ్ళ వదిన. వాడు వదినను చూసి నవ్వి అమ్మా .నువ్వు చాలా కలర్ వొచ్చావు..అన్నాడు. వాడు సడెన్ గా అలా అనే సరికి తత్తరపడి అలౌకిక వైపు చూసింది ప్రభాస్ వాళ్ళ వదిన. అలౌకిక మూసి మూసి గా నవ్వింది. ఏంటి చిన్నా చిక్కిపోయావు.అంది వాడి తల మీద చేయి పెట్టి రాస్తూ అలౌకిక. నీ మీద బెంగ ఏమో..అంది నవ్వుతూ లలిత.నేనే కాదు .నువ్వు కూడా చిక్కిపోయావు అత్త..అన్నాడు అత్త బొడ్డుని చూస్తూ ప్రభాస్. వాడి చూపు బొడ్డులో కుచ్చుకునేసరికి చిలిపిగా వాడి వైపు చూసి చీరను సర్దుకుంది. అనుకోకుండా వాడి చూపు లలిత బొడ్డు మీద పడింది. వాడి చూపులు తన బొడ్డులో దిగేసరికి మత్తుగా చూసింది లలిత ప్రభాస్ వైపు. వాడు తడపడుతూ అత్త వైపు చూసి మా కాంటీన్ లో టీ బాగుంటుంది అత్త..అంటూ వాళ్ళని కాంటీన్ కి టిస్కెల్లి టీ ఇప్పిచ్చాడు. టీ తాగక చిన్నా రేపు హాలిడే నే కదా.మాతో వొచ్చేయి ఈవెనింగ్.మేము గుడికి పోయి మళ్ళీ వొస్తాము.అన్నట్టు శివరాం కలిశాడా నీకు.అంది లలిత ప్రభాస్ తో. హా ఆంటీ ..అతనే చెప్పాడు మీతో పాటు ఊరి నుండి వొచ్చాను అని..అన్నాడు ప్రభాస్. అవును.అతనెక్కడ..అంది మధ్యలో కల్పించుకుంటూ ప్రభాస్ వాళ్ళ వదిన. ప్రిన్సిపాల్ పిలిస్తే వెళ్ళాడు .మీరు వొచ్చే ముందే..అన్నాడు ప్రభాస్ వదినతో. అతన్ని కూడా నీతో పాటు తీస్కొని రా.ఎలాగూ హాలిడే నే కదా..అంది ప్రభాస్ వాళ్ళ వదిన. సరే అడుగుతాను..వదిన..అన్నాడు వాడు. ఇంతలో శివరాం అక్కడికి వొచ్చాడు. ఎరా..రేపు హాలిడే నే కదా.మా ఇంటికి వొస్తావా ..అంది లలిత శివరాం తో. లేదక్కా.రేపు వొస్తాను..నాన్నగారు ఈవెనింగ్ వస్తాను అన్నారు..ఫీ కట్టడానికి.ఉదయం నాన్న వెళ్ళిపోయాక వొస్తాను..అన్నాడు నవ్వుతూ శివరాం. పక్కన ఉన్న ప్రభాస్ వాళ్ళ వదిన బొడ్డుని కసిగా చూసాడు శివరాం. వాడి చూపు బొడ్డుని కెలికేసరికి పూకు తడి తడిగా అయ్యింది ప్రభాస్ వాళ్ళ వదినకు. ఎవరు చూడకుండా మత్తుగా చూసింది వాడి వైపు. సరే..ఇదిగో అడ్రస్..అంటూ పేపర్ మీద రాసి ఎలా రావాలో చెప్పింది శివరాం కి లలిత. ఈవెనింగ్ వొస్తాము అంటూ వాళ్ళు గుడికి వెళ్లారు, శివరాం, ప్రభాస్ లు క్లాస్ కి వెళ్లారు.గుడి నుండి వొస్తూ షాప్పింగ్ కూడా చేసుకొని ఈవెనింగ్ కాలేజ్ దెగ్గరకు వొచ్చారు అలౌకిక వాళ్ళు. ప్రభాస్ వాళ్ళతో పాటు బయలు దేరాడు లలిత వాళ్ళ ఇంటికి, శివరాం ని రేపు తప్పకుండా రమ్మని చెప్తూ.లలిత వాళ్ళ ఇంటికి చేరుకున్నాక, వాళ్ళ ఆయన వొచ్చాడు ఆఫీస్ నుండి. అతన్ని మహి వాళ్లకు పరిచయం చేసింది. ప్రభాస్ నువ్వు ఎలాగూ ఇక్కడే చదువుతున్నావు కదా..అప్పుడప్పుడు ఇంటికి రా..నేను నెల రోజులు టూర్ లో ఉంటాను..లలిత కి కూడా కంపెనీ గా ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది..అన్నాడు నవ్వుతూ లలిత భర్త ప్రభాస్ తో. మీరు ఏమైనా పరాయి వాళ్ళ.తప్పకుండా వొస్తాడు బాబు..అంది మధ్యలో కల్పించుకుంటూ ప్రభాస్ వాళ్ళ వదిన. అలౌకిక లలిత వైపు చిలిపిగా చూసింది. ఫ్లైట్ టైం అవుతుంటే లలిత వాళ్ళ భర్త వెళ్ళిపోయాడు.
కాళ్ళు నొప్పులు గా ఉన్నాయి అని ప్రభాస్ వాళ్ళ వదిన పడుకుంది. డల్గా బెడ్ మీద కూర్చున్న లలిత తో ఏంటే..డల్ అయ్యావు..అంది మహి నవ్వుతూ. మరి.నెల రోజులు ఉండరు కదా ..నాకు బోర్ కదా.అంది నిట్టూర్చుతూ. అప్పుడప్పుడు చిన్నా వొస్తాడు లే.మీ ఆయనే పెర్మిషన్ ఇచ్చాడు కదా .అంది ముసి ముసిగా నవ్వుతూ అలౌకిక. రాత్రి కి ప్లాన్ చెయ్యవే.త్రీ సం కి.అంది అలౌకిక చేయి పట్టుకొని నొక్కుతూ. త్రి సం ఏమో కానీ.పిచ్చెక్కుతుంది నాకు.చిన్నాతో ఒక మంచి దరువు వేయించుకుంటే గాని.సెట్ కాదు..అంది వొళ్ళు విరుచుకుంటూ అలౌకిక. లలిత మహి పొడుచుకు వచ్చిన సన్నుని ఒక నొక్కు నొక్కి వీటిని..చంపుతాడు.రాత్రికి.అంది మత్తుగా లలిత. ఓయి..ఏంటది.అలా నొక్కావు.పైన నే కాదు..కింద కూడా ఇష్టం వాడికి నా బ్యాక్..అంది మత్తుగా అలౌకిక. హ.ఇలా ఉంటే ఎవరు మాత్రం వొదులుతారు.అంటూ మహి ఒక పిర్రను పట్టి నొక్కింది లలిత. నీకు బాగా ఎక్కువ అయిందే..అంది మత్తుగా మహి. సరేగాని..నేను వంట రెడీ చేస్తాను.ఎలాగూ మీ అత్త నడుము వాల్చింది..నువ్వు చిన్నా ని తీస్కొని పైన ఉన్న రూం లోకి వెళ్ళు .ఎంజాయ్..అంది మత్తుగా లలిత. థాంక్స్ నే..అంటూ చిలిపిగా చూసింది అలౌకిక లలిత వైపు. సరే పద అంటూ ఇద్దరు కలిసి హల్ లోకి వొచ్చారు. టీవీ చూస్తున్న చిన్నాతో చిన్నా పైన రూం లో బుక్స్ ఉన్నాయి కావాలంటే వెళ్లి చదువుకో.నేను వంట చేస్తాను.మహి నువ్వు తోడుగా వెళ్ళు.అంది నవ్వుతూ లలిత. ప్రభాస్ అత్త వైపు చూసాడు పద అన్నట్టుగా చూసింది అలౌకిక. లలిత ముసి ముసిగా నవ్వుతూ కిచెన్ లోకి వెళ్ళింది. అలౌకిక ముందు నడుస్తుంటే చిన్నా ఫాలో అయ్యాడు. మెట్లు ఎక్కుతున్న అత్త పిర్రలు చూసి పిచ్చెక్కి అటు ఇటు చూసి రెండు పిర్రలు పట్టి కసుక్కున నొక్కాడు. ఎయి..అంటూ మత్తుగా చూసింది తల తిప్పి అలౌకిక. పైకి వెళ్లే వరకు గమ్మున అత్త పిర్రల మీద జడ వేస్తున్న దరువు చూస్తూ వెళ్ళాడు ప్రభాస్. పైన రూం లోకి వెళ్ళగానే వెనక నుండి గట్టిగా పట్టుకున్నాడు అత్త.అంటూ ఆత్రంగా చిన్నా. స్స్.అబ్బా..దొరికిందే ఛాన్స్ ..పట్టేస్తున్నావు రా.అంది మత్తుగా అలౌకిక. చాలా రోజుల తర్వాత వాడి స్పర్శని ఫీల్ అవుతూ అలౌకిక. చంకల కింద నుండి చేతులు పోనిచ్చి అత్త రెండు సళ్ళు పట్టి మెడ మీద కొరికాడు. స్స్..హా..మెల్లిగా నొక్కు..నీ చేతులు పడక చాలా రోజులు అయింది కదా .నొప్పిగా ఉన్నాయి.అంటూ వాడి చేతుల మీద చేతులు వేసి ఇంకా గట్టిగా నొక్కుకుంది సల్లకేసి అలౌకిక. స్స్..అత్త.అంటూ ఉడుము పట్టు పట్టాడు సళ్ళని. స్స్.హా.అలాగే నలుపు..ఇంకా గట్టిగా నలుపు..అంటూ గొణిగింది అలౌకిక. అత్త శరీరపు స్పర్శకు వాడి మొడ్డ లేచింది. పిర్రల మధ్యకు తెచ్చి గట్టిగా నొక్కాడు వెనక నుండి, పైన సళ్ళని నలుపుతూ. స్స్..లేపావా.మహానుభావా..అంది వాడి చేతులు గట్టిగా తమకంగా నొక్కుతూ అలౌకిక. స్స్..అత్త..అంటూ ఒక చేతిని విడిపించుకొని నడుము మీదకు తెచ్చి నడుము మడతను గట్టిగా నొక్కాడు. స్స్..అబ్బా..అంది మత్తుగా మహి. రెండు మూడు సార్లు గట్టిగా నొక్కి, అలాగే వేళ్లను బొడ్డు వరకు తీస్కెళ్ళి కసుక్కున నొక్కాడు బొడ్డుని, ఇంకో చేతితో ఒక సన్ను ని నలుపుతూనే. స్స్..అబ్బా.పిచ్చెక్కిస్తున్నావు రా..అంది అలౌకిక, పూకు తడి తడిగా అవుతుంటే. బొడ్డుని కసి కసిగా నలుపుతూ వేలుని బొడ్డులో కుచ్చాడు. అలౌకిక, పూకులో నే దిగినట్టుగా స్..అమ్మా..అంది మత్తు మత్తుగా. బొడ్డుని కెలికి కెలికి చటుక్కున చీర పై నుండి పూకు ని పట్టాడు. అలా హఠాత్తుగా తన పూకుని పట్టేసరికి స్స్..చిన్నా..చంపుతున్నావు రా ఈ అత్తను.అంది వాడి చేతిలో పూకు నలుగుతుంటే పిచ్చి పిచ్చిగా పిచ్చెక్కిపోతూ అలౌకిక. స్స్..అత్త..మెత్తగా ఉంది ..పూకు..అన్నాడు చెవి దెగ్గర గుసగుసగా ముద్ద ముద్దగా ప్రభాస్. స్స్..హ..అబ్బా.అలా నలపమాకు.నీతో ఇలా నలిపించుకోక ఎన్ని రోజులు అయ్యింది చిన్నా..అంది పిర్రలు వాడి మొడ్డకేసి వెనకకు నొక్కుతూ. హ..అత్త..అంటూ మొడ్డను పిర్రలకేసి గట్టిగా నొక్కాడు ప్రభాస్. స్..అబ్బా.అంది మహి.
అలాగే గోడ వరకు లాక్కెళ్లి ముందుకు తిప్పుకున్నాడు. మత్తుగా వాడి వైపు చూసింది అలౌకిక. వాడు తట్టుకోలేక కసిగా అత్తను చూస్తూ పాంట్ విప్పి నిల్చున్నాడు. మహి నవ్వుతూ వాడి డ్రాయర్ పై నుండి వాడి నిగిడిన మొడ్డను పట్టి తమకంగా చూస్తూ రాసింది. స్స్..అత్త.అన్నాడు మత్తుగా చూస్తూ ప్రభాస్. డ్రాయర్ లో నుండి మొడ్డను బయటకు లాగింది. స్ప్రింగ్ లా బయటకు వొచ్చి ఠీవిగా చూస్తున్న వాడి మొడ్డను మృదువుగా వేళ్ళతో రాస్తూ కసిగా చూసింది. స్..అత్త..గట్టిగా రాయి.అన్నాడు మొడ్డ అత్త చేతిలో ఇంకా కొంచెం పెద్దగా అవుతుంటే. స్స్.పెంచు.ఇంకా పెంచి నన్ను చంపడానికా..అంది మత్తుగా అలౌకిక. వాడిని కసిగా చూస్తూ మోకాళ్ళ మీద కూర్చుంది.అత్త పైట లాగేసాడు. బ్లౌజ్ లో నుండి అత్త సళ్ళు కనువిందు చూస్తుంటే మత్తుగా చూసాడు వాటిని. వాడి మొడ్డను చేతితో ఆడించి ఘాడంగా ముద్దు పెట్టింది మొడ్డకి బాల్స్ కి మధ్యన. స్స్ ..అత్త.అంటూ గట్టిగా అత్త తలను పట్టుకున్నాడు చిన్నా. వాడి మొడ్డను గట్టిగా నలుపుతూ బాల్స్ ని చీకడం స్టార్ట్ చేసింది అలౌకిక. అత్త..హ.అత్త.అంటూ వాడు నడుముని ముందుకు వెనకకు నెడుతున్నాడు తట్టుకోలేక. చీకుతూ తల ఎత్తి వాడిని కసిగా చూస్తూ మొడ్డని బాగా మర్దిస్తుంది అలౌకిక. వాడు ఒక చేయి ని జాకెట్లో సళ్ళ మద్యకు దూర్చి రెండు సళ్ళు మార్చి మార్చి నొక్కుతున్నాడు కసిగా. బాల్స్ ని వదిలి, మొడ్డ మీద ముద్దుల వర్షం కురిపించి చెంపకు పెట్టుకుంది మత్తుగా అలౌకిక. వెచ్చని వాడి మొడ్డ చెంపకు తగులుతుంటే కళ్ళు మూసుకుంది కాసేపు మహి. ఎం పెట్టి పెంచావు రా దీన్ని..అంటూ బాల్స్ ని నలుపుతూ మెల్లిగా నోట్లో పెట్టుకుంది. స్స్..హ.అత్త.అంటూ వాడు ఇంకా కొంచెం తోసాడు నోట్లోకి మొడ్డని. మెల్లిగా అన్నట్టుగా కళ్ళతో చూసి మొడ్డని చీకడం స్టార్ట్ చేసింది అలౌకిక.స్స్ అత్త.హ.అబ్బా..అంటూ వాడు గొణుగుతుంటే, పిచ్చి పెట్టినట్టుగా చిన్న పిల్లకు చాకోబార్ ఐస్ క్రీమ్ దొరికనట్టుగా ఆత్రంగా చీకుతుంది ప్రభాస్ మొడ్డను అలౌకిక. అనుభవం తక్కువ అవడం వల్ల ఇంక అత్త చీకుడు తట్టుకోలేక పిచికారీ కొట్టాడు గట్టిగా తలను పట్టి నోట్లో మొడ్డని నెట్టుతు. మరిది రసం మొత్తం మింగి మత్తుగా చూసి బయటకు తీసింది మొడ్డను నోట్లో నుండి. అత్త.అంటూ చంకల కింద చేతులు పెట్టి లేపుకొని నోట్లో నోరు పెట్టి గట్టిగా పట్టుకున్నాడు. అత్త పెదాలు బాగా చీకుతూ పిర్రలు పట్టి కస కస నలుపుతున్నాడు ప్రభాస్. నోట్లోకి మొత్తం నాలుక పెట్టి కలియతిప్పుతూ, మధ్య మధ్య అత్త నాలుకని కొరుకుతూ, ఇష్టం వొచ్చినట్టుగా ముద్దు పెట్టుకున్నాడు పిర్రలు వదలకుండా అలాగే పిసుకుతూ. వాడిని విడిపించుకొని ఊపిరి బలంగా తీస్కొని చంపుతున్నావు చిన్న..అంది వాడి జుట్టు లోకి వెళ్ళు పెట్టి నిమురుతూ. అత్త అంటూ వెనక చీర లేపి పిర్రలు పట్టి బలంగా పిసికాడు. స్స్..హా.. చిన్న .వాటి వెంట పడ్డావా.బండోడా..అంది మత్తుగా వాడి కళ్ళలోకి చూస్తూ ముక్కు కొరికింది. హా. అత్త.అంటూ వెనకకు తిప్పి చీర అలాగే ఎట్టి పట్టి నగ్న పిర్రల మీద నాలుకతో రాస్తూ ముద్దుల వర్షం కురిపించాడు నడుము మడతలు నలుపుతూ. ఆ సుఖం తట్టుకోలేక హా..చిన్న.చిన్న..వాడుకో నీ అత్తను ఇష్టం వొచ్చినట్టుగా ఈ రోజు.హా.అబ్బా..అంటూ గొణుగుతుంది మహి. అలాగే నిల్చొని చీర అలాగే ఎత్తి పట్టి మొడ్డను పిర్రలకు తగిలించాడు. అత్త పిర్రలు తగలగానే మొడ్డ, వెనుకంజ ఎరుగని వీర సైనికుడిలా లేచి నిల్చుంది. వాడి మొడ్డ పిర్రలకు కుచ్చుకోగానే చిన్న..ఇంక చంపు అత్తను..చీల్చి చెందాడు.అంది మత్తుగా. హా అత్త అంటూ అలాగే పట్టుకొని బెడ్ మీదకు తీసుకెళ్లాడు. వాడిని వదిలి బెడ్ మీద పడుకొని చీర పైకెత్తింది అలౌకిక మత్తుగా వాడిని చూస్తూ. వాడికి పిచ్చెక్కిపోయి అత్త పూకుని స్థాణువులా నిలబడి చూస్తూ మొడ్డ చేతితో పట్టుకున్నాడు. అలౌకిక స్వాగతిస్తున్నట్టుగా మొత్తని పైకెత్తి దించింది. చిన్న బెడ్ మీద కూర్చొని, అత్త తొడలు రెండు విడదీసి ఘాడంగా అత్త పూకుకి ఒక ముద్దు ఇచ్చాడు. స్స్..హాఆఆ.చిన్న..అబ్బా..అంది వాడి తల మీద చేయి పట్టి పూకుకి ఇంక నొక్కుకుంటూ మహి. అత్త గజ్జలను నిమురుతూ పూకు చుట్టూ నాలుక తిప్పి టపా టపా మంటూ పూకు మీద పొడిచాడు నాలుకను రాడ్ లా చేసి. అలౌకిక తట్టుకోలేక మూలుగుతూ, మొత్తని పైకెత్తి వాడి తలను యింకా యింకా నొక్కుకుంది పూకు కేసి. ఊపిరి తీసుకోవడం కష్టం గా ఉన్న కూడా అత్త పూకు ని వదలకుండా నాకుతూ, పొడుస్తూ, కొరుకుతూ, రఫాడిస్తున్నాడు. వాడి కెలుకుడికి నాకుడికి కొరుకుడికి పిచ్చి నాసాళం కి ఎక్కుతుంటే సుఖం తట్టుకోలేక రస గంగా ప్రవాహంలో వాడి ముఖాన్ని ముంచెత్తింది. అత్త రసం ఒక్క బొట్టు కూడా కింద రాల్చకుండా మొత్తం జుర్రుకొని జుర్రుకొని మింగి, నాలుకతో పూకు చుట్టూ మొత్తం నాకి నాకి శుభ్రం చేసి అలాగే చెంపని పూకుకి ఆనించి సేద తీరాడు. అలౌకిక వాడి జుట్టు లోకి చేతులు పెట్టి రాస్తూ హ..చంపావు..రా.అంది వాడి చెంప పూకుకి మెత్తగా తగులుతుంటే మత్తుగా అలౌకిక. చిన్న అలాగే ముఖం ఎట్టి అత్తను చూసి పూకు మీద ముద్దు పెట్టాడు. స్స్.హ.అంటూ మత్తుగా చూసింది అలౌకిక. మొడ్డని చేతిలో పట్టుకొని చూపించాడు. మత్తుగా దాని చూసి హు.పెట్టు..అంది మత్తుగా అలౌకిక. మోకాళ్ళ మీద కూర్చొని మొడ్డని సవరిస్తుంటే మత్తుగా కసిగా చూసింది అలౌకిక వాడి వైపు. మెల్లిగా కొంచెం వొంగి మొడ్డ టిప్ తో అలౌకిక పూకు చుట్టూ గట్టిగా కలియతిప్పాడు. స్స్..అబ్బా..అంది మొత్తను కదిలిస్తూ మహి. మెల్లిగా ఒక్కో పూకు దిమ్మకు నొక్కి నొక్కి రాసాడు పైకి కిందకు. వాడి మొడ్డ ఇనుప రాడ్ లా తన పూకు పెదాలకు తగులుతుంటే మళ్ళీ పూకు చెమ్మగిల్లడం స్పష్టంగా తెలుస్తుంది అలౌకికకి. స్స్..హా.. చంపకు అలా రాసి రాసి.కసి ధీర తొయ్యి..అంది తట్టుకోలేక అలౌకిక. హ.అత్త..అంటూ మొడ్డను పూకు మధ్యకు తెచ్చి నిలువుగా రాసి కస్సున దించాడు పూకులో మెల్లిగా దించు..అంది బాధను మునిపంట పట్టి అలౌకిక. వాడు ఇనిపించుకోకుండా బయటకు లాగి మళ్ళీ కస్సు కస్సున పొడిచాడు ఐదారు సార్లు పూకులో. స్స్..అబ్బా.స్.అమ్మా..స్స్..అబ్బా..హ.హ..అంటూ గట్టిగా కళ్ళు మూసుకుంది అలౌకిక.
అబ్బా.అత్త..అంటూ అలౌకిక మీద పడుకొని రెండు సళ్ళు దెంగుడు స్టార్ట్ చేసాడు చిన్నహ.హా..హా..అంటూ వాడి రెండు పిర్రలు పట్టి యింకా యింకా గట్టిగా నెట్టుకుంటుంది తన పూకు వైపు అలౌకిక. రెండు సళ్ళు చీకుతూ నలుపుతూ మెడ మీద ముద్దులు పెడుతూ, లేపి లేపి దెంగుతున్నాడు అత్త పూకుని, ఉపవాసం చేసినాక ఆకలి మీద ఉన్నవాడు గబా గబా తింటున్నట్టుగా, లాగి లాగి పొడుస్తున్నాడు అత్త పూకులో మొడ్డని. వాడి మొడ్డ మూల మూలలకి తగులుతుంటే తట్టుకోలేకగా వాడి పిర్రలు గట్టిగా పట్టుకుంది అలౌకిక. పది రోజులు అన్నం లేకుండా ఉన్నవాడికి సడన్ గా ఎదురుగా పంచభక్ష్య పరమాన్నాలు ఉంటే ముందు ఏవి తినాలో అర్థం కాక అన్ని కలుపుకొని తినే వాడిలా, అత్త సళ్ళు, నోరు , మెడ ఒక్కటేమిటి అన్నిటికి ముద్దు పెడుతూ అత్త పూకుని రఫాడిస్తున్నాడు మొడ్డతో. వాడికి ఎదురొత్తులు ఇస్తూ, తనలో కలుపుకుంటుంది అలౌకిక. వాడు గుబి గుబి మని బలమంతా ఉపయోగించి గుద్దుతుంటే తట్టుకోలేక వాడి ఇష్టానికి వదిలేసింది పూకుని అలౌకిక. వాడు బలమంతా పిక్కలలోకి నడుములోకి తెచ్చుకొని అత్త సళ్ళు ఇష్టం వొచ్చినట్టుగా చీకుతూ, పూకుని ఆపకుండా 10 నిమిషాలు దెంగి అలాగే అత్త మీద పడిపోయాడు ఆయాసంతో. స్స్..అబ్బా.తీరిందా.నీ బలుపు..పొడిచి పొడిచి చంపావు.అంది వోగార్చుతూ అలౌకిక. యింకా లేదు అత్త.అంటూ మళ్ళీ గట్టిగా ఊపిరి పీల్చి చీల్చి చెండాడాడు అత్త పూకుని. స్స్.అబ్బా..చాలు ర..చాలు .రా..అంటూ గట్టిగా కరుచుకుపోయింది అలౌకిక వాడిని బల్లిలా. యింకా వాడు తన ప్రవాహం ని అత్త పూకులోకి ప్రవహింపచేస్తూ చివరి గుద్దులు లేపి లేపి దెంగాడు పూకుని. అలసటగా దభేలున అత్త మీద పడిపోయాడు మొదలంతా నరికిన చెట్టులా. వాడి వీపుని రాస్తూ అత్తను.కుళ్ళ పొడిచావు కదరా లంజాకొడకా అంది గోముగా అలౌకిక.