మరదలుతో పాటు అత్తని కూడా మావయ్

Telugu Sex Stories ఆంటీ డాడీలకి షాక్ ఇవ్వాలని వెళుతున్నాడు. నిజానికి అతని చదువుకి చాలా ఖర్చైంది, అయిన కానీ అతని అత్తమావయ్యలు వెనుకాడలేదు. అతడిని ఉన్నత చదువులు చదివించారు. ఇవ్వాళ వారి శ్రమ ఫలించే రోజు అని రాజ్ తరుణ్ మనస్సు అనందంతో ఉరకలు వేస్తుంది. రాజ్ తరుణ్ అత్తమావయ్యలు ప్రేమ వివాహం. ఇరువైపుఆ పెద్దలు ఒప్పోకోకాపోయిన వాళ్ళిద్దరూ తమ ప్రేమని నమ్ముకున్నారు. ఎటువంటి ఆసరా లేకపోయినా ఉన్నంతలో కలిసి ఉన్నారు. ఒకరికి ఒకరు తోడుగా నిలిచారు.
రాజ్ తరుణ్ చదువు కోసం వాళ్ళకి డబ్బి అవసరం అయ్యింది. దానీకోసం వాళ్ళు చాలా చోట్ల అప్పులు కూడా చెయ్యాల్సి వాక్చింది. రాజ్ తరుణ్ ఇంజనీరింగులోకి వచ్చాక వాళ్ళకి పెద్ద మొత్తలకి డబ్బు అవసరమయ్యింది. పెద్దగా ఆస్తి పాస్తులు లేని ఆ దంపతులు ఆ ఉరిలో కాస్త కలిగిన కుటుంబమైన వీరజోగయ్యని అడగవల్సి వచ్చింది. తాకట్టు పెట్టటానికి ఏమిలేని వాళ్ళకు అప్పు ఇవ్వను అన్నాడు. అయితే నిస్సహాయ స్థితి ఉన్న రాజ్ తరుణ్ అత్తదండ్రులు సుమతీ, సుధాకర్లకి అతను ఒక ప్రత్యామ్నాయం చూపించాడు. మీ దగ్గర ఆస్తులు లేకపోవక్*కు కానీ సౌందర్య నిధులు ఉన్నాయి. అవి పూర్తిగా అవసరం లేదు కొంత నాతో పంచుకుంటే మీకు డబ్బుకీ తడుముకోవాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పాడు, అప్పుడే నలభైలలోకి చేరుకున్న సుమతీ శరీరాన్ని పట్తిపత్తి చూస్తూ.
సూఅతి సుధాకర్ లు మాట్లాడకుండా వెనూతిరిగారు. ఇద్దరి మధ్య మౌనం. కాంి ఒకటే దృఢ సంకల్పం. అల్లుడు చదువు ఆగిపోకూడదు అని. ఆ రాత్రి ఇద్దరు ఒక్కటయ్యేవేల అతనితో అంది ఆమె “”ఏమీ ఆలోచించారు అని. మన అబ్బాయి బాగా చదువుకోవాలని ఉంది నాకు అన్నాడు ఇంకేమి అనలేకపోయాడు అతను. కానీ వాళ్ళిద్దరూ ప్రేమికులు ఒకరి మన్స్సులో మాట మరొకరికి విడమర్చి చెప్పక్కర్లేదు.అయితే రేపు వీరజోగయ్య గారితో మట్ల్దాండి అన్నది ఆమె.కాంి నీకు..నువ్వు.. అంటూ నీళ్ళు నమిలాడు సుహాస్.పెళ్లైయన్ప్పటి నుంచి ఈఈ సంసార గడవటం కోసం మీరు ఎన్ని కస్తాలు పొందరో నాకు తెలియనిది కాదు, ఇప్పుడు మన ప్రేమ బంధాన్ని నిలబెట్టుకోవటానికి నన్ను కూడా నేయా వంతు చెయ్యనివ్వండి. మనము అబ్బాయి చదువు కోసం కావాల్సినవన్నీ చేశాం ఇప్పుడు మానదగ్గర తాకట్టు కి విశమెత్టు బంగారమైన లేదు, ఇంకా మనమెమీ చేస్తాం. అన్నది సుమతీఅతను ఇంకేమి మాట్లాడాలేక పొయ్యాదు మౌనంగా తలని భార్య ఎడా ఎత్తుల మధ్యన దాచేసుకున్నాడు. నలభై ఏళ్ల వయస్సులోనూ బిగీ సడలని ఆమె ఎడా సంపద అతని తలని తమలో ఇముడ్చుకోవటానికి కొంచెం పక్కకి కదిలింది.ఆ మరుసటి రోజు నుంచి వారంలో రెండు రోజులు వీరజోగయ్య గారు ఆ ఇంటికి వచేవాళ్ళు. ఆయనకి తెలుసు సుమతీ, సుహాస్ లాడి పరువుగల సంసారమని ఇద్దరు ఎంత గుత్తుగా కాపురం చేసుకుంటారో, నలుగురికీ ఎంతలా తలలో నాలూకల ఉంటోరో అని. కానీ ఆ కారణాలు సరిపోలేదు ఆయన దృస్టినీ నిందైన అందాలతో ఉన్న సుమతీ మీద కన్నుపడకుండా ఉండటానికి. నలభైలలో ఉన్న బిగీశాడలని శరీరం సుహాసినిది. పచని లేత బంగారు రంగు దేహం ఆమెది. చెదరని చిరునవ్వు, నిందైన ఎడా సంపద, కొద్దిగా చిక్కిన నడుము, విశాలమైన పీరుదులు, నూనుపుదేరిన తోడలు ఆమె సొంతం. అందుకనే ఆమె మీద అంత ఆకర్షణ.మొదటి రోజు రాత్రి పది గంటలకి వచాడు వీరజోగయ్య. అప్పటికే ఆమె భర్త సుధాకర్ బయటకి వెళ్లాడు.ఆ రాత్రి అతను తిరిగి రాదని ఆ ఇద్దరికి తెలుసు. వీరజోగయ్య గారు రాగానే ఆమె అతనికి కూర్చోవాటానికి కుర్చీ చూపించింది. భోజనం వడ్డిస్తాను ఉండండి అంటూ వెళ్ళబోయింది. పర్లేదు ఆంటీ నేను చేసేవచాను అన్నారు ఆయన. ఆయన వయస్సు 60 కి దగ్గర్లో ఉంటుంది. సుమారుగా ఆమేకన్నా 20 ఏళ్లు పెద్దాయన. అందుకే అంత పద్దతిగా ఉన్న సుమతీ లాంటి స్ట్రిి ఇచే సుఖం ఏమిటి ఆమెను మొదటి సారి చూడగానే గ్రహించాడు. అందుకే ఆయన మిగత విషయాలు పక్కన పెట్టి ఆమె ను కోరుకున్నాడు.అయిన కానీ ఆయన ఆ సమయంలో పవిత్రమైన ఆమె ముఖంలోాకి నేరుగా చూడలేకపోయారు. కానీ ఆమె అర్ధం చేసుకుంది. మౌనంగా పడక గదిలోకి నడిచింది. రండి అని ముక్త సరిగా అంది. అతను వెంటనే వెళ్లాడు. కూర్చోండి అని మంచం చూపించింది ఆమె.ఆ దంపతులు పాడుకునే మంచం ఆది. ఇప్పుడు పరాయి మగవడు కూర్చోన్నాడు. అదే మగ వాడు మరికొద్ది సేపట్లో వల్ల ప్రేమ కథలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు కూడా.నేను వెళ్ళి చీర మార్చుకుని వస్తాను అంటూ ఆమె వెళ్ళబోయింది, ఆయన మాత్రం పర్లేదు అత్త ఇలా రా అంటూ పిలిచాడు, ఆ మాట అంటునప్పుడు ఆయన చూపులు కదులుతున్న ఆమె పీరుదులపైన ఉనయి. సుహాసినివెనుకకి తిరిగి అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ మంచం దగ్గరకి వచ్చింది. నిండుగా భుజాల చుట్టూ పైట తో కప్పుకుని ఉంది. అయన సుహాసినిని తన పక్కన మంచం మీద కూర్చోమన్నాడు. ఆమె సంశయించింది. పరాయి మగవాడి పక్కన చొరవగా కూర్చునేలాంటిది కాదు ఆమె. అది అర్ధం చేసుకున్న అతను లేచి నిలబడ్డాడు. సుహాసిని భుజాల చుట్టూ చేతులు వేసి దగ్గరకి తీసుకున్నడు. పర్వాలేదు అనఅనంట్లుగా ఆమె వీపు మీద తట్టాడు. అయితే ఒదార్చినట్లుగా ఓదార్చిన అతని చెయ్యి నెమ్మదిగా కిందకి జారి సుహాసిని పిరుదులను తడిమింది. అతని స్పర్శ తగలకూడని చోట మొదటి సారిగా తగలటంతో ఆమె కొంచెం ముందుకు జరిగింది. దాంతో సుహాసినికీ రధాక్రిష్ణ గారికీ మధ్యన ఉన్న దూరం మరింత తగ్గింది.అతను సుహాసినిని హత్తుకున్నాడు. మెడ వంపులో ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. ఆమె కళ్ళు మూసుకుంది. సుహాసినిని అలానే హత్తుకుని మంచం మీద కూర్చొబెట్టాడు రాధాక్రిష్ణ. నెమ్మదిగా ఆమె మీదకి ఒరిగాడు. సుహాసిని శరీరం మంచి గంధపు వాసన వస్తుంది.ఆమె లోని పవిత్రత అలా నిలిచి ఉంది. సుహాసినిని మంచం మీద పడుకోబెట్టి ఆమె మీదకి చేరుకున్నాడు అతను. ముఖం మీఇద ముద్దులు పెట్టుకుంటూ ఉంటే ఆమె తన ముఖాన్ని ఒక పక్కకి తిప్పేసింది. అయిన రధాక్రిష్ణ చిన్నబుచ్చుకోలేదు. ఆయనకు తెలుసు సుహాసిని ఎంత పవిత్రంగా ఉంటుందో. పరాయి మగవాడిని కన్నెత్తీయినా చూడని వ్యక్తి ఆమె. అటువంటి స్త్రీని అనుభవించగలగడమే ఎక్కువ ఇంకా ఆమె ప్రతిస్పందించాలనుకోవటం అత్యాసే అవుతుందని అతనికి తెలుసు.అందుకే అయిష్టంగా అయిన తన కోరిక తీర్చటానికి ఒప్పుకున్న సుహాసినిని అయన ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టలేదు. ఆమె కదలక మెదలక బొమ్మలా ఉన్న ఆయన ఆ సౌందర్య శిల్పాన్ని అనుభవించడం మొదలుపెట్టాడు.ఆమె శరీరం అతని స్పర్శకి లోనవుతుంది. ఆమె వంటి మీద దుస్తులు తొలిగిపోయాయి. తరువాత అతనివి కూడా. సుహాసిని దేహం ఎంత అద్భుతమైనదో ఆ రాత్రి రాధాక్రిష్ణకి అర్ధమైంది.ఆమెతో ఒక్క రాత్రి పడుకున్న జన్మ ధ్న్యమైట్లే. ఇష్టం లేకపొయినా ఇంత సుఖం ఇచ్చిన సుహాసిని సహకరిస్తె ఆమె తొ జరిపే శృంగారం ఇంకెంత బాగుంటుందో కదా అనుకున్నడు రాధాక్రిష్ణ. ఆమె భర్త సుధాకర్ అదృష్టానికి అసూయ పడ్డాడు అతను. రాత్రి నెమ్మదిగా గడిచిపోయింది.అప్పటి నుంచీ రాధాక్రిష్న తరుచుగా వాళ్ళ ఇంటికి రాసాగాడు. అయితే శని, ఆది వారాలలో మాత్రం అతనిని రావద్దని చెప్పింది సుహాసిని. ఆ రెండు రోజులు సుధాకర్ కి శెలవలు ఉంటాయి. మిగతా రోజులంతా అతను బయట కుటుంబం కోసం కష్ట పడుతూ ఉంటే , సుహాసిని నాలుగు గోడల మధ్యన అత్మాభిమానాన్ని పక్కన పెట్టి తను ఇష్టం లేకపోయినా శ్రమించసాగింది.ఇప్పుడు రాజ్ తరుణ్కి ఉద్యోగం రావటంతో అతను ఇంటికి వచ్చి తన ఆనందాన్ని అత్తదండ్రులతో పంచుకున్నాడు. అల్లుడు ప్రయోజకుడైనందుకు సుహాసిని, సుధాకర్ ఇద్దరూ సంతోషించారు. ఆ సాయంత్రం చుట్టుపక్కల వాళ్ళ వాళ్ళకి స్వీట్లు పంచిపెట్టారు. అయితె రాత్రి భొజనాలు అయ్యక సుధాకర్ తన ద్యూటీకి వెళ్ళీపోగా, రాజ్ తరుణ్ ప్రయాణపు బడలికతో తొందరగా నిదురపోయాడు.సుహాసిని కూడా వంటగది సర్ది నిద్రకి ఉపక్రమించబోతూ ఉండగా ఇంతలో ఎవరొ తలుపు తట్టిన చపుడైంది. సుహాసిని వెళ్ళీ తలుపు తీసిసంది. ఎదురుగా రాధాక్రిష్ణ.చొరవగా లోనికి రాబోయాడు. అయనకు దారి ఇచ్చి నెమ్మదిగా లోగొంతుకతో అన్నది సుహాసిని”మా అబ్బయి వచ్చాడు, ఇవ్వ్వాళ్టికి వద్దు “రాధాక్రిష్ణ ముందు ఏమీ మాట్లాడలేదు. తరువాత నెమ్మదిగా అన్నాడు.”నీ కోసం అంత దూరం నుంచి నుంచి వచ్చాను, ఒక్క పది నిముషాలు కాదనకు ” ఆమె ఏమీ మాట్లాడకపోయేసరికి అయన కొంచెం ముందుకు వచ్చి చనువుగా న్సుమతి నడుము వంపులో చెయ్యి వేసి ఆమె ని తన మీదకు లాక్కున్నాడు. సుహాసిని మెత్తని పూలచెండులా వచ్చి అయనని ఢీ కొట్టింది. అలానే ఆమె ని పొదివి పట్టుకుని గదిలోకి తీసుకెళ్ళడు రధాక్రిష్ణ. అయన పట్టు విడిపించుకోవటానికి సుహాసిని కొద్దిగా ప్రయత్నించింది కానీ వీలు కాలేదు. దాంతో ఆమె అతనికి లొంగిపోయింది. ఆమెను మంచంపైన పడుకోబెట్టి ఆమె మిదకి చేరుకున్నడు రాధాక్రిష్ణ. అతని వేడి నిట్టుర్పులు, ఆమె చేతి గాజుల చప్పుడు ఆ గదిని నింపాయి. ఆమెను వివస్త్రను చేస్తున్నప్పుడు అన్నడు రధాక్రిష్ణ, “సుమతీ, నువ్వు 20 యేళ్ళ అల్లుడు ఉన్న స్త్రీ లాగా లేవు. ఇంత అందమా, .” ఆయన ఇంకా ఎదో మాట్లాడసాగాడు. సుహాసిని కళ్ళు ముసుకుని మౌనంగా ఉన్నది, కానీ అతని కదలికలకు నిదర్శ్నంగా సుహాసిని గాజులు చప్పుడు చేస్తున్నయి.ఇంతలో పక్క గదిలో నిద్రపోతున్న రాజ్ తరుణ్కి మెలుకువ వచ్చింది. గుసగుసగా వినిపిస్తున్న మాటలు వినిపిస్తున్నయి. ఆ గొంతు తండ్రిది కాదు. మరెవరిది?అతను నెమ్మదిగా తన అత్తదండ్రుల పడక గది దగ్గరకి వచ్చాడు. తలుపు కొద్దిగా మూసి ఉంది. వద్దు వద్దు అంటున్న సుహాసినిని లాక్కువెళ్ళీన రాధాక్రిష్న తలుపు పూర్తిగా వేయలేదు. సుహాసిని కుడా ఆ విష్యం గమనించలేదు. రాజ్ తరుణ్కి మాటలు ఇప్పుడు మరింత స్పష్టంగా వినిపిస్తున్నయి.”సుమతీ 41 యేళ్ళ్ళ వయస్సులో కూడా నీ అందాలు బిగి సడల లేదు. నీ శరీరం పట్టు తప్పలేదు. అనుభవిస్తున్న కొద్ది కోరిక పెంచుతున్నావు. ..అబ్బా..నీ వక్షోజాలు చూడు అమృత కలశాలు వీటిని అనుభవించని మానవ జన్మ వృధా.”రాజ్ తరుణ్ ఇంక వినలేకపోయాడు. తలుపు కొద్దిగా నెట్టాడు. కనపడిన దృశ్యానికి అతను హతాశుడయ్యాడు. తను ఎంతో గౌరవించే, ప్రేమించే అత్త నగ్నంగా పడుకుని ఉంది, ఆమె మీద ఆ ఊరి పెద్ద రాధాక్రిష్ణ గారు, ఆయన రెండు గుప్పిట్లలోనూ బిగించినా ఇమడక బయటకి పొంగుకువచ్చిన అత్త వక్షొజాలు.రాజ్ తరుణ్ స్తాణూవులా అలా నిలబడిపోయాడు. అతను గిరుక్కున వెను తిరిగి వచ్చడు. తన గదిలోకి వచ్చి పడుకున్నాడు. అతనికి కోపం వస్తుంది. ఇ అతని కల్లల్లో ఒకటే దృశ్యం. ఎలాంటి అచ్చదనా లేని నిండైన అత్త తెల్లటి రొమ్ములు. పదే పదే మెదులుతున్నయి. అతనికి తెలియ కుండానే అతని కోపంతో పాటూ మరేదో అనుభూతి కలగ సాగింది. అదేమిటన్నది అతనికి అంతుబట్టత్లేదు. అదేమిటొ అతనికి తెలిస్తే అతను మరోసారి నిష్చేష్టుడయ్యేవాడు. కానీ సుహాసిని లాంటి సౌందర్యమూర్తిని ఆ స్తితిలో చూసిన ఏ మగాడికైన కలిగే స్పందనలే ఇప్పుడు రాజ్ తరుణ్లో కలుగుతున్నయి, కాని ఆమే అతని అత్త అవటం వలన అతనికి ఆ విషయం అర్ధంకా వట్లేదు. అతను నిద్రలోకి జారుకున్నాడు. కానీ అపుడే వెగం పుంజుకుంటున్న అతని పడుచు రక్తం, యవ్వనపు హౄదయం న్మాత్రం నిద్రపోలేదు, ఆ వయస్సులో అతనికి కలగాల్సిన అనుభూతిని అందివ్వటానికి, సహజమైన కోరికలు కలగటానికి అవి అతడిని సిద్దం చేస్తున్నయి. తెల్లారి లేచాక రాజ్ తరుణ్ కి ముందు రాత్రి జరిగిన సంఘటన గుర్తుకు రాలేదు. కానీ అతను ఫ్రెష్ అప్ అవుతున్నప్పుడు అది గుర్తుకువచ్చింది. అతనికి కోపం, భధా రెండూ కలిగాయి, కానీ వీటితోపాటూ అతని సరీరంలోని రక్తం అంతా ఒక చోటికి పరుగులు పెట్టి సుతి మెత్తని ఆ అవయవాన్ని బలంగ చెయ్య సాగాయి. రాజ్ తరుణ్ అలోచన్లో పడ్డాడు, “తనకు ఎందుకిలా అవుతోంది,” ఆ ప్రశ్న ఉదయించగానే అతని మనస్సులో అత్త నిండైన ఎద సంపద సాక్షాత్కరించింది. అతను ఎంత వద్దు అనుకున్న ఆమె నిండైన ఎద పొంగులు అతని మస్తిష్కం నుంచి తొలిగిపోవట్లేదు. అతను స్నానం చేసి ఇంట్లోకి వచ్చేటప్పటికి సుహాసిని అతనికి టిffఈన్ చేసిపెట్టింది. టిఫ్ఫిన్ వడ్డించివెళుతున్న అత్త వైపు చశాడు అతను, ఒక పక్కగా తిరిగి ఉన్న సుహాసిని పైట కింద బ్లవుజులో దాగి ఉన్న ఎత్తూ అతని కంటబడ్డాయి. అతనికి అర్ధమవుతుంది. అతనికి అత్త మీద కోరిక కలుగుతోంది. అతనేమీ మంచీ చెడూ తెలియని వాడు కాదు, కానీఇ ప్రవరఖ్యుడిననినా పడగొట్టే అంత అందమైన సుహాసినిని చూసాక ఎలాంటి మగవాడికైన నిగ్రహించుకొవటం కష్టమే. వంటగదిలోకి వెళుతున్న్న అత్తని అలా చూస్తు ఉండిపోయాడు రాజ్ తరుణ్. అతని చుపులు అత్త నునుపైన భుజాల మీద నుంచి జారి, వీపుని తాకుతూ, నడుము వంపులో చిక్కుకుని, మరదలుడ నుంచి ఆమె విశాలమైన పిరుదుల మిదకి చెరుకున్నయి. అతను తల తిప్పుకున్నడు.మధ్యాన్నం భోజనం వడ్డిస్తున్నప్పుడు వంగిన అత్త మెడ కింద దేనికొసమో ఆశగా అతని చూపులు వెతికాయి. అతనికి తన తండ్రి కట్టిన మంగలసూత్రం కనిపించింది. దాని వెనుక పచ్చని పసిమి రంగులో ఉన్న సుహాసిని దేహాన్ని కప్పి ఉంచిన పవిట చెంగు ఉంది. అతని చూపులు అత్త నడుము వంపులోకి జారి మరదలుడ కొద్దిగ ఏర్పడ్డ నడుము మడతలలో చిక్కుకున్నయి. ఇల పడుతూ లేస్తూ అతను భొజనం కానిచ్చడు. తన గదిలోకి వెళ్ళడు. అల్లుడు పర్ధ్యన్నంగా ఉండటం గమనించిన సుహాసిని “ఎమైంది నన్నా” అంటూ అలకరించిన “ఏమీ లేదు, కొంచెం తలనొప్పిగా ఉండి పడుకుంటే అదే పోతుందిలే ” అంటూ అతను తన గదిలోకి వెల్లిపోయాడు. అతనికి ఏమి చెయ్యలొ పాలుపొవట్లేదు. రాత్రి వ్యవహారం గురించి అత్తని అడిగేద్దమని ఉంది కానీ అడగలేకపోతున్నడు. అలానే ఆ రోజంతా గడిచింది.రాత్రి భోజనాలు అయ్యక అతను త్వరగా తన గదిలోకి వెళ్ళడు, అతనికి నిద్ర రావట్లేదు. రాత్రి 10:30 కి మళ్ళీ రాధాక్రిష్న వచ్చడు. అతనికీ సుహాసినికీ మధ్య చిన్న వదులాట. ఆమె వద్దని అతను కవాలనీ అన్ని రాజ్ తరుణ్ చెవినపడుతూనే ఉన్నయి. చివరికి అతని పంతమే నెగ్గింది, సుహాసినిని తీసుకుని రాధాక్రిష్ణ గదిలోకి వెళ్ళడు. వద్దు వద్దు అన్న ఆడదానిని అంభవించేటప్పుడు మగవాడికి కసి, కోరిక ఎక్కువగా ఉంటాయి. సుహాసినిని గట్టిగా కౌగిలించుకుని ముఖం మీద బలంగా ముద్దులుపెట్టుకుంటూ ఆమె దేహాన్ని నలిపేస్తున్నడు రధాక్రిష్న. అతని దూకుడుకి సుహాసిని నెమ్మదిగ చప్పుడు కాకుండా నిట్టూర్పులు విడుస్తూంది. ఇదంతా వింటున్న రాజ్ తరుణ్ ఇంక ఆగలేకపోయాడు.విసురుగా వెళ్ళి వాళ్ళ గది తలుపు తన్నాడు. ఆ చప్పుడుకి తలతిప్పి చూసిన రాధాక్రిష్న ఒక్క ఉదుటున సుహాసిని మీద నుచి లేచాడు. అతను అస్తవ్యస్తంగా ఉన్న తన దుస్తులని ఒక చేత్తొ పట్టుకుని బయటకి పరిగెత్తడు. సుహాసిని ఇంకా మంచం మిదనే ఉంది. ఆమె కు ఎమి చెయ్యలో తెలియని స్తితిలో ఉంది. సుహాసిని పైట తొలిగించి ఉంది. కొద్దిగా తెరిచి ఉన్న బ్లవుజు లోపలి నుంచి ఆమె నిండైన ఎద సంపద తొంగి చూస్తూంది.తల్ల్లి ముఖంలోకి కోపంగా, భధగా చుస్తున్న రాజ్ తరుణ్కి ఆమె చెంపల మీద నుంచి జారుతున్న ఒక చెమట బిందువు కనిపించింది. అది వెగంగా సుహాసిని చెంపలని దాటి ఆమె శంఖం లాంటి మెడ మీదకి చేరుకుని మరదలుడ నుంచి ఆమె ఎద ఎత్తుల మధ్యన ఉన్న లోయలోకి జారిపోయింది. ఆ చెమట బిందువుని అనుసరించిన రాజ్ తరుణ్ కళ్ళూ సుహాసిని ఎద పొంగులలో చుక్కుకున్నయి. ,ఎన్నాళ్ళ నుంచి జరుగుతూంది ఇది, రాజ్ తరుణ్ అడిగాడు, సుహాసిని అవమాన భారంతో, సిగ్గుతో మాట్లాడ లేకపోయింది. నిశ్శబ్దంగా కళ్ళు మూసికుని భాధని దిగమింగుకున్నది. కానీ ఆమెకి అంతలోనె ఎదో వెచ్చటి శ్వాస తన ఖంఠాన్ని తాకినట్లనిపించింది. ఆమె కళ్ళు తెరిచి చూసేలోపే రాజ్ తరుణ్ పెదవులు సుహాసిని మెడ మీద పరుచుకున్నాయి. అతని ముఖం సుహాసిని మెడని అదుముతూ మరింత కిందకి దిగసాగింది. సుహాసిని కదలక మెదలక అలా ఉండిపోయింది.రాజ్ తరుణ్ తన ముఖాన్ని అత్త కంఠానికి అదుముతూ ఆమె స్తన ద్వయం వైపు ప్రయాణించాడు. అతని చేతులు అత్త భుజాలని ఒడిసి పట్టుకున్నాయి. అతని బలానికి సుహాసిని మంచం మీద పడింది. సుహాసిని మీద రాజ్ తరుణ్ ఉన్నాడు.అతని పెదవులు సుహాసిని ఎద పొంగుల వద్దకు చేరుకున్నాయి. అతని రెండు చేతులూ అత్త భుజాలని బలంగా అదిమి పట్టుకున్నాయి. అతను కోరికతొ కాలిపోతున్నాడు. రాత్రి చూసిన అమృత కలశాలని మళ్ళీ చూడాలని, వాటిని తడిమి పరవశించిపోవాలని అతను తాపత్రయపడుతున్నాడు. కానీ అతని తొందరకి సుహాసిని బ్లవుజు హుక్స్ అడ్డూపడుతున్నాయి. అతని కి సహనం చచ్చిపోయింది. తన రెండు చేతి వేళ్ళనీ అత్త బ్లవుజు రెండు పక్కలకీ పోనించి బలంగా లాగాడు. ఒక్కొక్క హుక్కు ఫట్ ఫట్ మని చప్పుడు చేస్తూ ఊడి వచ్చాయి. ప్రతి హుక్కు ఊడినప్పుడు సుహాసిని నోటి వెంట హ్మ్మ్..హ్మ్మ్మ్ అంటూ మూలుగులు వినిపించాయి. అతను అత్త బ్లౌజుని ఆమె శరీరం నుంచి తప్పించాడు. తెల్లని బ్రా ఆమె కుచోన్నతూని పట్టి ఉంచింది.అతను ఆమె వీపు వెనుకకి చేతులుపోనించి బ్రా హుక్కు తప్పించాడు. ఎలాస్త్క్ బ్రా వదులైంది. సుహాసిని ఒక్కసారిగా ఉఇక్కిపడినట్లై గాలి పీల్చుకుంది. అతను అత్త బ్రాని లాగేశాడు. నిండైన సుహాసిని ఎద ఎత్తులు, ఎలాంటి మగవాడినన్ని పిచ్చివాడిన చెయ్యగల ఆమె మధుర కలశాలు సాక్షాత్కరించాయి.రాజ్ తరుణ్ చేతులు సుహాసిని ఎద ఎత్తుల మీద పడ్డాయి. అతని చేతివేళ్ళు అత్త వక్షోజాలను నలిపేస్తున్నాయి. తెల్లతి, నిండైన సుహాసిని ఎద సంపద రాజ్ తరుణ్ కోరికకు తీవ్రంగా నైగిపోతుంది. అంతకంతకూ రాజ్ తరుణ్ చేతులలో కోఇకా, బలం రెండూ పెరుగుతున్నాయి. అప్పతి వరకు కేవలం చేతివేళ్ళతో నలిపిన రాజ్ తరుణ్ క్రమంగా తన చేతులతో అత్త రొమ్ములను పత్తుకుని బలంగా కుమ్మసాగాదు.అతను తన రెందు రొమ్ములని చెతితో నొక్కుతో కుమ్ముతున్నప్పుదళ్ళా సుహాసిని బలంగా శ్వాస తీసుకోసాఇంది. అత్త ఘాదంగా తీసుకుంతున్న స్వాస వలన ఆమె ఎద సంపద పొంగతం రాజ్ తరుణ్ చేతులకి తెలుస్తూంది. అతను మరింత కోరికతో, సవాలు చేయబదిన మగతనంతో సుహాసిని అందాలపైన దాది చేస్తున్నడు. ఒకప్పుడు ఆ రొమ్ముపాలు తాగి ఎదిగిన బిద్దెనా అంత కసిగా అనుభవిస్తున్నదు ఆ అందాలని అని చుసినవారు ఎవరైన అనేలా అతను అత్త రొమ్ములని రెందు చేతులా అనుభవిస్తున్నడు. రాజ్ తరుణ్ చేతులలో ఘఢత పెరిగిన కొద్దీ సుహాసినికి తనని తాను అదుపు చేసుకోవతం కష్తమవుతుంది. ఆమె రెండు చేతులూ అల్లుడు జబ్బలను ఇరువైపులా పత్తూని ఉన్నయి. రాజ్ తరుణ్ సుహాసినిని నొక్కె నొక్కుల్లకి ఆ మంచం అప్పుదె కిర్రు కిర్రు మని చప్పుదు చెయసాగింది. రాజ్ తరుణ్ మధ్య మధ్యలో ముందుకు వంగి సుహాసిని పెదవులు అందుకుంటున్నాడు. అతను తనపెదవులను అందుకుని ముద్దడుతున్నప్పుడు సుహాసిని అల్లుడు పెదవుల తాకిడిని తత్తుకోవదానికి అతని తలని తన చేతితో గట్టిగా పత్తుకుని కంట్రోల్ చెయ్యతానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఆ ప్రయ్త్నంలో లయబద్దంగా కదులుతున్న సుహాసిని చేతి గాజులు రాజ్ తరుణ్కి కొత్త కోరికలను రాజేస్తున్నాయి. తనకు చిన్నప్పుడు పాలిచ్చి తన ఆకలి తీర్చి, రెండురోజుల ముందు నుంచీ తనను కవ్వించి, రెచ్చగొత్తి నిద్రలెకుందా చెసిన అత్త ఎద సంపదని ఆ విధంగా సుమరు 40 నిముషాలు అనుభవించాక రాజ్ తరుణ్ నెమ్మదిగా ఆమె మిగిలిన అందాల వైపుకు దృష్టి సారించాదు.సుహాసిని ఒక సౌందర్య సిల్పం. 40 ఏళ్ళ వయస్సులో కూడా సడలని బిగుతైన అందాలు ఆమె సొంతం. పోతపోసిన స్రంగార దెవత ఆమె మంచం మీద ఉన్నంత సేపూ. అదే సుహాసిని కార్యనిర్వహనలో ఉన్నప్పుడు సమర్ధురాలైన స్త్రీ మూర్తిగా ఉంతుంది. ఆమె ఒక చక్కని ఇల్లాలు, ప్రేమమయి, చురుకైన మధ్యవయస్సు స్త్రీ, అమృత సమానమైన మాతృమూర్తి. రాజ్ తరుణ్కి సుహాసినితో లైంగికంగా కలవాలన్న కోరిక మొదతలేదు. అతను ఆమె ఎద సంపదకే పరిమితమయ్యాదు. కానీ ఇప్పుదు అర్ధ ఘంతకు పైగా సుహాసిని మీద పదుకుని ఆమె వెచ్చతి, మౄదువైన దేహ స్పర రుచి చూసి, ఆమె పాలిండ్లతో క్రీడించి, ఆమె అధరపానం చేసిన తర్వాత, ఆమె వేడి నిత్తూర్పులు అనుభూతించిన పిదప కన్న అల్లుడుకైన ఆమెతో పూర్తి సృంగారం జరపకుండా విరమించుకోవతం అసాధ్యం.అత్త అచ్చదన్ లేని గుండ్రని భుజాలను తన నాలికతో నాకుతున్నప్పుదు రాజ్ తరుణ్ ఈ విషయం అర్ధం చేసుకున్నాదు. తను తన అత్తలో అన్వేషించవలసిన అందాలు ఇంకా మిగిలే ఉన్నాయి, కొద్దిగా అలసిన అతను మల్లి ఉత్సాహం తెచ్చుకున్నాదు. గుండెల నిందుగా గాలి పీల్చుకుని కొద్దిగా పైకి లేచి తన కుడి చేతిని తన బరువు వలన అదిమినట్లుగా ఉన్న అత్త పొట్ట కిందుగా ఉన్న ఆమె లంగా ముడి మీద వేసాడు. ఒక్క గుంజుడుతో అది ఊడ్ వచ్చింది. సుహాసిని తల ఎత్తి చూడబోయింది. కానీ రాజ్ తరుణ్ ఆమె పెదవులు అందుకుని ఆమె తలని మల్లీ తలగడ మీదకు చేర్చాడు.సుహాసిని తొడల మీద రాజ్ తరుణ్ చేయ్యి తడుముతూంది. కొద్ది సేపత్లోనే సుహాసిని లంగా అంచులు ఆమె పాదాలను చేరుకున్నాయి. ఇప్పుడు రాజ్ తరుణ్ నగ్న దేహానికీ, అతని అత్త సుహాసిని దేహానికీ మధ్య స్పర్స మరింతగా పెరిగిండి.కొంత వరకు పరిస్తితి అర్ధం చేసుకున్న సుహాసిని తనపై నుంచి రాజ్ తరుణ్ను దింపతానికి ప్రయత్నించసాగింది. గత్తిగా అరవతానికి రాజ్ తరుణ్ పరాయి మగవాడు కాదు, అందులోనూ రాజ్ తరుణ్ తన మీద ఎక్కిన సందర్భం వేరు. ఇప్పుదు తను గత్తిగా అరిచి గొడవ చేస్తె పోయేది తమ కుతుంబ పరువె. అందుకని సుహాసిని నెమ్మదిగా రాజ్ తరుణ్తో పెనుగులాడుతూ అతనిని తన మీద నుంచి దించతానికి విఫల యత్నాలు చేస్తుంది. అయితే అంత అందమైన స్త్రీ (కన్న అత్త అయినా సరె) మీద అప్పతి వరకూ అన్ని సుఖాలుపోందిన తరువాత ఆమెను అంతటితో విడిచిపెత్తాలని ఏ మగవాడూ అనుకోడు. నిజానికి ఆ స్తితిలో స్త్రీ ఇచ్చె ప్రతిఘతన మరింత ఎక్కువగా మగవాడిలో కోరికని రాకేస్తుంది. అత్త తన్ చేతులతో తన చాతిని తోసేస్తూంతే రాజ్ తరుణ్ మరింత బలంగా తన చాతిని అత్త మీదకి నొక్కుతున్నాడు. దాంతో అతని బలమైన చాతి కింద ఆమె గుప్పిత బిగించిన చెయ్యి, ఆ గుప్పిత కిందా ఆమె ఎద సంపద.వెరసి అతని బలాన్ని ఆమె అందిపుచ్చుకున్ తన గుప్పిల్లతో తానే తన వక్షోజాలని అదుముకుంతునత్లైంది. అతని ముద్దును తప్పించుకోవతానికి ఆమె తలను ఒక పక్కకి తిప్పేస్తె ఇందాకతి వరకూ అతను ఆమె బుగ్గల మీద, మెడ వంపులో ముద్దాడాడు. కానీ ఇప్పుడు ఆమె మీద్ తనకేదో అధికారం ఉన్నట్లు అత్త జుట్టులోకి వేళ్ళు పోనిచ్చి ఆమె ముఖాన్ని కదలకుందా గత్తిగా పత్తుకుని తనకు ఎకావలసిన భాగాలని అంతె పెదవులన్, కల్లను, బుగ్గలను, ముద్దాదసాగాడు. తన మీద అతని అహుకారానికి సుహాసిని విస్తుపోతుంది, అయినా అల్లుడుచేసే శృంగారాన్ని ప్రతిఘటించతం మానలేదు.రాజ్ తరుణ్ బలమైనవాడే,కానీ సుహాసిని బలహీనమైన స్త్రీ కాదు, ఆమె అతనికి జన్మనిచ్చిన అత్త. ఇంకా శరీరంలో బిగువు తగ్గని వనిత. అల్లుడుతో మల్లయుద్దం చేయలేకపోయినా పడక గదిలో పోటీ పడగలిగిన శరీర ధారుడ్యం ఆమెకు ఉంది. ఒక స్త్రీతో పూర్తి శారీరిక సుఖం పొందాలంతే ఆమె కూడా మగవాడికి సరి జోడైన శరీరిక పటుత్వం కలిగ్ ఉండాలి, అప్పుడే ఆ మగవాడు వేరే ఆలోచన్లేకుండా స్వేచ్చగా ఆ స్త్రీని అనుభవించగలడు. ఆమెకు బలమైన స్త్రోక్స్ ఇవ్వగలడు. ఆమె కూడా ఆ స్త్రోక్స్ తట్టుకోగలుగుతుంది. గాఢమైన శృంగారానికి సమ ఉజ్జీలైన స్త్రీపురుషులు అవసరం. అయితే అలాంతి సమ ఉజ్జిలలో ఒకరిని ఇంకొకరు అడ్డూకుంటూ ఉంతే అప్పుదు పరిస్తితి ఏమిటి. అలాంతి స్తితిలో ఆ స్త్రీని లొంగతీసుకుని ప్రేమ సామ్రాజ్యంలోకి ఆమెతో పాతుగా అడుగు పెట్టటానికి ఆ మగవాడికి చాలా ప్రయాస అవుతుంది. ఇప్పుడు రాజ్ తరుణ్ పరిస్తితి అదే. సుహాసిని కనుక అతనికి సహకరిస్తె అది చలా ఘాడమైన శృంగారం అవుతుంది. కానీ ఆమె సున్నితంగా అయినా, బలంగానే అల్లుడుని నిలువరిస్తూ ఉండతంతో, ఆమె సారీరిక బలం ముందు తన ధారుఢ్యం ఎక్కువ సెపు నిలబడత్లెదు.అత్త మీద అదుపు తప్పిపోతున్నత్లు అనిపిస్తున్న చివరి నిముషంలో రాజ్ తరుణ్ అన్నాడు”నిన్ను అనుభవించని మగజన్మ వృధా అని వీరజోగయ్యగారు అన్నారు ప్లీజ్ నాకు ఒక్క అవకాశం ఇవ్వు, కాదనకు.ఆంటీ.. ప్లీజ్”సుహాసిని సిగ్గుతో చితికిపోయింది, తనని అనుభవించని మగజన్మ తనకు వద్దు అని అల్లుడు అంటునాడు, తను ఏమనుకోవాలి, తన శ్రంగార సామర్ధ్యానికి గర్వపడాలా లెక తన కొడుకే తనను కోరుకుంతున్నందుకు సిగ్గుపడాలా/ ఆమె మనస్సు అతడిని ప్రతిఘటించటంపైన కన్నా తన పరిస్తితి ఏమిటీ అని అలోచించసాగింది. మన మనస్సు కూడా మన సరీరంలో భాగమే. మనస్సు ప్రతిఘటించటం మాని వేరే అలోచిస్తున్నప్పుడు సరీరం పూర్తిగా పని చెయ్యలేదు. ఇప్పుడు సుహాసిని సరీరం మీద రాజ్ తరుణ్ పత్తు బిగిసింది. అతను నిలదొక్కుకున్నాడు. అత్త సరీరం మీదా తన శరీరాన్ని వ్సాలంగా, బరువుగా పరిచాడు. తన భుజాలతో ఆమె భుజాలు వత్తిపెత్టీ, తన నడుముతో అత్త నడుముని నొక్కిపెట్టి, తన కఠి భాగంతో ఆమె కటి భాగాన్ని మంచాంకేసి అదుముతూ, ఆమె పాదాల వద్ద ఉన్న లంగా పూర్తిగా తప్ప్పించి ఆమె పాదాలను తన పాదాలతో అదిమిపెట్టీ ఉంచాడు.సుహాసిని ఇంకా అతనిని ప్రతిఘతించతానికి ప్రయతంస్తూనే ఉంది. అతను అత్త చెవిలో మల్లీ చెప్పాడు. ‘నీ స్తన ద్వయం తొ క్రీడించని మగవాడు అసలు మగవాడు కానే కాదు. ఆంటీ నీజబ్బలు నునుపుదేరిన చెరుకుగడలు, నీ తొడలు అరటిబోదెలు, నీ బొడ్డు మన్మధ కేండ్రం, నీ పెదాలు తీపెక్కిన పనస తొనల్- కున్న ఇంకా తియ్యగానే ఉన్నయి..నువ్వు ఇచ్చే సుఖం వెల కట్టలేనిది, నీ శరీర కోమలత్వం నన్ను వివశుడ్ని చేసంది ఆంటీ..నాకు అడ్డు చెప్పక నన్ను నితొ కలవనియ్యి, ఆ అమర సౌఖ్యాన్ని నాకు దూరం చెయ్యకు.ఒక్క సారి ఆంటీ ఒక్క సారీ ప్లీజ్’..అతను ఆమెను బ్రతిమిలాడుకుంటున్నాదు అదే సమయంలో ఆమెను బాంగా మంచానికి అనిచిపెట్టి ఉంచాడు. అల్లుడు రాధాక్రిష్న గారు అన్న మాటలనే మల్ళీ అంతూ తన దేహ సౌందర్యాన్ని వర్ణిస్తూ, తనతో కలవాలనే కోరికని తెలియజేస్తూ తనని అనుభవించడానికి ఉద్యుక్తుడవుతూంటే సుహాసిని పూర్తి డిఫెన్స్ లో పడిపోయింది. ఆమెకి అల్లుడు వర్నన సిగ్గుని తెస్తు ఆమె దెహం సిగ్గుతో ముదుచుకుపోయెతట్లు చెస్తూంతె, మరొక పక్క ఎక్కడో సుహాసినిలోని స్త్రీ మనస్సు ఎగిరెగిరిపడుతోంది. శృంగారపూర్వకమైన ప్రశంసని ఎవరో ఒక మగవాడి నుంచి వినటం వెరు, చిన్నప్పటి నుంచి కనీపెంచీపెద్ద చెసిన సొంత అల్లుడు వర్ణిస్తూంతె అత్తగా ఆమెకు సిగ్గని పించవచ్చు కానీ ఒక స్త్రీగా అది అత్యుత్తమ ప్రశంస, సుహాసినిలోని స్త్రీత్వం ఇప్పుదా ప్రసంసకి ఆనందంతో ఎగిరెగిరిపడుతూంది.అత్త సరీరం నుంచి ప్రతిఘతన లెకపోయెసరికి రాజ్ తరుణ్ మిగతా పనికి ఉపక్రమించాడు. అది అర్ధం చేసుకున్న సుహాసిని చివరిసారిగా నోరు విప్పింది, “నాన్నా రాజ్ తరుణ్ ఇంక వద్దురా ప్లీజ్ జరిగింది చాలు ఇంక లే” ఆమె గొంతులో మాతృప్రేమ ఉంది, లాలన ఉంది’ఆంటీ ..కాదనకు ప్లీజ్.ఇంతదాకా వచ్చాక ఆగటంవీలవుతుందా చెప్పు..అదీ నీలాంటి స్త్రీతో..’ ఒకపక్క రొప్పుతూనే అన్నాడు రాజ్ తరుణ్, అతని మాటలకు ఏమి చెప్పాలో అర్ధం కాలేదు సుహాసినికి. నిజమే ఆ స్తితిలో ఏమగవాడూ ఆగలేడు తర్వాత పని చెయ్యకుండా.కానీ ఎమన్నాడు చివరలో..అదీ నాలాంటి స్త్రీతో అని కదా..సుహాసిని ఆ మాట గురించీఅలోచించతానికన్నా ముందే ఆమె శరీరం ఆ మాటకి స్పందించింది. ఆమె శరీరంలో రక్తం వేడెక్కింది, పరుగులుపెత్తింది. సుహాసిని తనకు ఎమౌవుతుందో తెలియని స్తితిలో ఉంది. ఒక స్త్రీకి ఆమె సరీరమే కాదు మగవాడి మాతలు కూడా చాలా ఉద్రేకపరుస్తాయి.’కానీ కన్నా.’ సుహాసిని ఎదో అనబోయేంతలో రాజ్ తరుణ్ అత్త పెదవులను తన పెదవులతో మూసేసాడు. అతను కొంచెం కదిలి అత్త మీద సర్దుకుని పడుకున్నాడు. అతని ప్రయత్నం అర్ధమైన సుహాసిని తన దేహాన్ని కొంచెం రిలాక్స్ చెయ్యడానికి ప్రయత్నించింది. రాజ్ తరుణ్ మత్రం ముందు జాగ్రత్తగా అత్త పాదాల దగ్గర నుంచి తల వరకు తన అదుపులో ఉంచుకున్నాడు. అత్త ఎడమ చెయ్యిని తీసుకుని తన కఠి భాగం దగ్గరకు తీసుకువెళ్ళీ ఆమె పొత్తి కడుపు ను గుచ్చుకుంటున్న తన 8 అంగులాల మదన ద్వజాన్ని ఆమె చేతికి అందించాడు. మొదత పత్తుకోవతానికి సంశయించి చెయ్యి వెనక్కు లాక్కుంది ఆమె. అతను మల్లీ ఆమె చెయ్యిని మరదలుడ పెట్టుకుని ఆమె మళ్ళీ చెయ్యి వెనక్కి లాక్కోకుండా తన పురుషాంగంతో సహా తన శరీరాన్ని ఆమె చేతి మీద వత్తాడు. వాల్లిద్దరి దేహాల బిగిసిన వత్తిడిలో అతని స్తంభించిన అంగం ఆమె చెయ్యి చిక్కుకుపోయాయి. ఇప్పుదు ఎలాగైనా ఆమె అల్లుడు అంగాన్ని పత్తుకోకతప్పనిసరి పరిస్తితి అది. సుహాసిని చేతి వేళ్లు కదిలాయి. రాజ్ తరుణ్ అంగం అత్త గుప్పిత్లో చిక్కుకుంది. ‘పెట్టూకో.ఆంటీ.ఆ” వగరుస్తూ అన్నాడు రాజ్ తరుణ్. సుహాసిని ఏమీ తెలియని కన్నెపిల్ల్ల ఏమీ కాదు, తనని అనుభవిస్తున్న ఆ రాజ్ తరుణ్కే జన్మనిచ్చిన అత్త. అందుకని ఆమె అతని ఆజ్ణని పాటించలేదు. సరి కదా అతనికి హస్తప్రయోగం చేసి అతడిని తనలోకిప్రవేశించకముందే నీరుకార్చే ప్రయత్నంచేసింది. ముందు తన పురుషాంగం మీద కదలాడుతున్న అత్త చేతి స్పర్శకి మైమరిచిపోయిన రాజ్ తరుణ్ కొద్దిసేపత్లోనే ఎమి జరుగుతోందొ గ్రహించాడు. అతనికి శృంగారంలో అనుభవం లేదు. కానీ ప్రకృతికి తెలుసు ఎప్పుడు ఎవరికి ఏ జ్ణానం ఇవ్వాలో. ఒక మగవాడు తనకు సరి జోడైన స్త్రీతో కలవటం మొదలుపెట్టీనప్పుడు ఆమెతో ఎలా కలవాలో, ఆ స్త్రీ వేసే ఎత్తులకుపై ఎత్తులు ఎలా వేయాలో ప్రకృతి అతనికి నేర్పుతుంది. ఆ స్త్రీ అతనికి రెట్టింపు వయస్సుదైన ఆమె ఎత్తుగడలని చిత్తుకావలసిందే. అదే సృష్టి ధర్మం, అదే ప్రణయ ప్రణవ మంత్రం.రాజ్ తరుణ్ మళ్ళీ తన అంగంతో అత్త గుప్పిటని నొక్కసాగాడు, ఆమే చెతివేళ్ళూ స్వేచ్చగా కదలతానికి వీలు లేకుండా నొక్కుతున్నాడు. సుహాసిని తన చేతిని లాగేసింది. రాజ్ తరుణ్ అత్త చేతిని మల్లీ తన అంగం మోదట్లో పట్టుకునేతత్లు ఉనంచి, ఈ సారి తన చేతితో తన అంగాన్ని గైద్ చెస్తూ తన మదన స్తావరం.కాదు.కాదు తన జన్మస్తానం కోసం వెతకసాగాడు. అతనికి ఇదే తొలొ అనుభవంకావతంతో అతనికి వెంతనే ప్రేమద్వారం దొరకలెదు. అందువలన అతని ముందోలు తొలిగిన పురుషంగపు గులబీ రంగు తొడిమ సుహాసిని ఉబ్బెత్తుగా ఉన్న బొక్క ప్రదేసంపై అంతటా రుద్దుకోసాగింది. ఈ స్పర్శ సుహాసినికి మొదట గిలిగింతలుపెత్టినా తరువాత ఇంకేదో సందేశాలను తనువంతా వ్యాపింపచేయసాగింది. ఆ ప్రకంపనలు ఏమితో తెలీనిది కాదు సుహాసిని. ఆమె నిగ్రహించుకోవతానికి ప్రయత్నిస్తుంది కానీ ఓడిపోతున్న భావన ఆమెకు తెలుస్తూనే ఉంది. అది ప్రకృతి నిర్దేశించినకలయిక అప్పుడు కొద్ది సేపు సుహాసిని ఓడిపోక తప్పదు, ఆ ఓటమే ఆమె వద్దు అన్న ఆమెకు అంతులేని సుఖాన్ని ఇస్తుంది. అయితె వాళ్ళ తొడల మధ్యన ఇంత పోరాటం జరుగుతున్నా వాళ్ళిద్దరూ పైన ముద్దులాడుకోవతం మానలేదు. చెదిరిన అత్త జుట్టులోకి వేల్లుపోనిచ్చి అతను ఒక చేత్తో ఆమె కేశసంపదని తడుముతూ మరొకపక్క అత్త పెదవులని చప్పరిస్తూ, మధ్య మధ్య ఆమె ముఖంలోకి చుస్తూ ఉన్నాడు. తమ తొడల మధ్యన జరుగుతున్న పోరాతాన్ని ఉద్దరూ తమ ముఖాలలో కనపడకుండా ఉంచటానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు కానీ అది వీలు కావట్లేదు. నేనంటే నేను అనిపోటీ పడుతున్న వారిద్దరిలో, సుహాసిని పెదవులు బిగబట్టీ తన ప్రయత్నాలు కొనసాగిస్తుంది అతని పురుషాంగానీ నెట్టివేయతానికి, అతను ముఖం చిట్లించి అత్త ప్రయత్నాలను వమ్ముచెయ్యతానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. వెసవి తరువాత తప్పకుండా వర్షాలే వస్తాయి,రాత్రి గడిచిన తరువా ఖచ్చితంగా పగలే వస్తుంది..తీవ్రమైన ఆ అత్తాఅల్లుడుల పోరాతంలో విజేత ఎవరు కాబతున్నారన్నది ఊహించలేని విషయమెమీ కాదు. ఎందుకంటే భూమాతా తనని తాను బిగ దీసుకున్నంత్త మాత్రాన తొలకరి చినుకు ఆమెను తడపక మానదు కొత్త వసంతానికింకి కావల్సిన విత్తులను ఆమె గర్భంలోకి ప్రవేశపెట్టక మానదు దానికి ముందు ఉరుము ఉరిమినా, మెరుపుమెరిసినా ప్రకృతి భిభత్సమె జరిగినా అది ఆ వసుధ పులకరించతానికే. ఉరుములు మెరుపుల తర్వాత చినుకు రాలక మానదు ఆ చినుకును ప్రేమతో భూమాత స్వీకరించకా మానదు. అది సౄష్టి సహజం. అది ముందే గెలుపెవరిదో నిర్నయించిన మధుర యుద్దం.అవును రాజ్ తరుణ్కి దొరికింది, అతని ప్రయత్నాలు ఫలించాయి, కొన్ని నిముషాల నుంచీ అతను తన ప్రణయ దండంతో శోధిస్తున్న దానిని అతను కనుగొన్నాదు, మౄదువుగా, తేమగా, ప్రేమగా ఉన్న ఆ ప్రదేశం 21 సంవత్సరాల క్రితం అతనికి ఈ అవనిని చూపించిన ప్రాంతం. అది గుర్తుకు రాగానే అతని అంగం మరింత బలపడింది. మరదలుడ అతని స్పర్స తగలగానే సుహాసిని ఉలిక్కి పడింది. అతనికి గుప్త నిధి దొరకనంత వరకే ఆ పోరాతం, దాగుడుమూతలూనూ, ఒక్క సారి ఆమె మర్మ స్తానం అతనికి చిక్కిందా ఇక ఆమె సరీర ధారుద్యానికి పరీక్ష మొదలౌవుతుంది.
అతను తన బలమైన మొడ్డని తన జన్మస్తానంపైన నిలువుగా రుద్దాదు. సుహాసిని ఉలికులికి పదుతూ గుండెల నిమండా గాలి పీల్చుకుంది. అతను ఆమె కల్లలోకి చూసాడు, ఆమె అబావంగా చూసింది, దొరికిపోయాను కదా..పెట్తేస్తావా.రెండో ఆలోహన ఏమీ లేదా అన్నత్లు ఉన్నాయి సుహాసిని చూపులు, చలా కష్త పది సాధించిన నిధి ముంది విజయగర్వంతో ఉన్న సాహసికుని మాదిరిగా ఉన్నయి రాజ్ తరుణ్ చూపులు.రాజ్ తరుణ్ కొద్దిగా కదిలు తన పొజిషన్ సరి చేసుకున్నాదు. సుహాసిని అందుకు అనుగుణంగా సర్ధుకోక తప్పిందికాదు.. రాజ్ తరుణ్ కొద్దిగా నొక్కాదు సుహాసిని కల్లు మూసుకుంది. సుహాసిని ప్రేమద్వారం అప్పతికే రాజ్ తరుణ్ తో గడిపిన సమయంలోనే తది అయ్యింది అంగప్రవేశం అంత నొప్పికలిగించే విషయం ఏమీ కాదు, కానీ ఆమె ఇంకా బిగబత్తి ఉండతం వలన ఆమె బొక్క కండరాలు రాజ్ తరుణ్ ప్రవేశాన్ని కొంతవరకు అడ్డుకుంటున్నాయి.రాజ్ తరుణ్ తన తొలి ప్రయత్నం విఫలమయ్యెతప్పటికి, మరొక సారి ప్రయత్నించాడు. ఈ సారీ కొంచెం బలంగా వత్తాడు, సుహాసిని ఉఫ్ఫ్ఫ్.ఉఫ్ఫ్ఫ్.ఉమ్మ్మ్ అని మూల్గింది, అతను సుహాసినిని హత్తుకున్నాదు, అయితే సుహాసినికి ఎందుకు అతను హత్తుకున్నాడొ తెలియనిది కాదు, తన మీద ప్రెమతోనె కాక అతను ఇవ్వబోయే రెండవ పుష్ కి ఈ సారి ఆమె దిండు మీదకి జరిగిపోకుండా అత్త భుజాల మీదుగా చయ్యివేసి హత్తుకున్నాదు. ఆమె శ్వాస బిగబత్తింది, అతను మరొక పుష్ ఇచ్చడు సుహాసినికి నొప్పిగా అనిపించింది, ఆమె కోదుకుతో కలుస్తున్నాను అన్న ఫీలింగ్ వలన ఆమె శరీరం బిగుసుకుపోతూంది. స్త్రీ స్వేచ్చగా ఉండకపోతే కలయిక సమయంలో బొక్క ద్వారం వదులుగా ఉండదు. ఇప్పుడు సుహాసిని పరిస్తితి అదే. కానీ మదించిన పోత్ల గిత్తలా ఉన్న రాజ్ తరుణ్ తన ప్రయత్నాలని విరమించుకోవత్లేదు. కొంచేం గ్యాప్ తీసుకుని మల్లీ నొక్కాదు, సుహాసిని ఈ సారి నొరు తెరిచి “ఆ. ఆ..” అంటూ మూలిగింది, చప్పుడు చెయ్యకుండా ఉండాలన్న ఆమె అలోచన ఇక్కద వీలు కాలెదు. రాజ్ తరుణ్ దాదాపు సగం దురం చేరుకున్నాదు.
ఇప్పుడు అత్త ముఖంలోకి చూసాదు. ఆమె కింది పెదవిని మునిపంత నొక్కిపెత్తి నొప్పిని బయతకు తెలియ కుందా ఉంచతానికి ప్రయత్నిస్తుంది. అయితే ఆ సమయంలో ఆమె ముఖకవలికలు కోరికను పెంచేవిధంగా ఉన్నయే కానీ అయ్యొ పాపం అమ్మే కదా వదిలేద్దం అనిపించేలా లేవు. నిజానికి తన పురుషాంగ ప్రవేసమ్మ్ వలన ఒక స్త్రీ నొప్పిని పొందుతుందంతే ఏమగవాదు కోరికతో ఉన్నప్పుడు జాలి పదడు, మరింత ఉద్రేక పదతాడు. రాజ్ తరుణ్ పరిస్తితి ఇప్పుడు అలానే ఉంది. అత్త ముఖకవళికలకి ఆమెకు తాను బొక్క వద్ద కలిగిస్తున్న వత్తిడే కారణమని గుర్తొచ్చి రాజ్ తరుణ్ రక్తం పరుగులు పెత్తింది. ఇంకొంచేం నొక్కాదు. ఉహూ ఈ సారి లోపలకి వెళ్ళలేకపోయాదు. అతను అత్త ముఖంలోకి చూశాదు “ఏమి చెయ్యాలి” అన్నట్లు, ఆ స్తితిలో కూడ అతను తనకి ఏదైన తెలియకపోతే ఇదెలాగా ఆంటీ అని అడిగే చిన్నపిల్ల్లవాదిలానే ప్రవర్తించాదు.
అతని అనుమానం గమనించిన సుహాసిని అల్లుడు కళ్ళాలోకి చూసింది, కానీ నోరు తెరిచి ఎల చెపుతుంది ఇదిగో ఇలా చెస్తే మొత్తం నా బొక్కలోకి వస్తుంది రా నా చిన్నితంద్రీ అని, అందుకనె ఆమె అల్లుడు కల్ల్లోకి చూసి మల్లీ ఏమీ ఎరగనత్లు కళ్ళు మూసుకుంది. కానీ ప్రతివాడికీ ఒక సహజ జ్ఞానం ఉంటుంది. అది అతనికి ఎప్పుడు ఏమి చెయ్యాలో చెపుతుంది. అదేప్రకృతి జ్ఞానం.
ఘు కొంచెం వెనక్కి లాగాదు తన దానిని. అప్పుదు సుహాసినికి అర్ధమైంది. అల్లుడు చెయ్యబోతున్నదేమితో, అతను సరైన దారిలోనే వెళుతున్నాదు. ఇప్పుడు ఆమె సిద్దమవ్వలి లేకపోతే ఆ బలమైన పుష్ కి ఆమెకి సుఖంతో పాతూ నొప్పి కూడ ఉంటుంది. సుహాసిని తన శరీరాన్ని రెలాక్స్ చేయతానికి మల్లీ ప్రయత్న్నించింది. ఆమె సర్ధుకుని అతని బలమైన పోటుని నిభాయించుకోవతానికి అనువుగా పదుకుంది. రాజ్ తరుణ్ అత్త భుజాలమీద తన పట్టు బిగించాదు, ఆమె కాల్ల్ మధ్య తనను తాను సర్ధుకున్నాదు .గుండెలనిండుగా గాలి తీసుకున్నాడు, సుహాసిని పెదవులు బిగబట్టి కళ్ళు మూసుకుంది..హుమ్మ్.హా..అతను చిన్నగనే “హుమ్మ్” అన్నాడు కానీ బలంగా అతను తోసినతోపుకు అతని 8 అంగుళాల అంగం పూర్తిగా తనలోకి దూసుకెల్లటంతో సుహాసిని పెద్దగానే “హా.”అంటూ మూలిగింది, బిగబట్టిన ఆమె పెదాలు విచ్చుకుని ఆ కేకని బయతకి మోసుకొచ్చాయి.. అతను కొంచెం కదిలాడు, సుహాసిని కదలక మెదలక అలనే ఉంది, అతను ఒక్కసరి కొంచెం బయటకి లాగి మళ్ళీ గుద్దాడు. సుహాసిని శరీరం మొత్తం ఒక చిన్నపాటి కుదుపునకు లోనయ్యింది..
రాజ్ తరుణ్ మరొక సారి కదిలాడు. సుహాసిని పల్లు బిగబత్తి అతని కదలికలను అనుభూతి చెందుతూంది. అతను 21 ఎల్ల తరువాత తిరిగి తన జన్మస్తానంలోకి ప్రవేసించాదు.. ఆమె అతనికి ఓనమాలు దిద్దించింది, నడకలు నేర్పించింది, గోరుముద్దలు తినిపించింది, అతను ఒక శిశువు దశ నుంచి నవయువకుదుగా ఎదిగే క్రమంలో అతనికి కావలసినవన్ని నేర్పింది అందిందించింది, ఒక్కటి తప్ప అది..స్త్రీ సుఖం. ఇప్పుడు ఆమె ఊహించకుండానే అది ఆమె అతనికి అందించసాగింది. ఆమె ..’ఆంటీ”..అవును ఆంటీ అంటే అన్నీ.. అంతా.. .ఆమె కళ్ళేదుట నడయాడే దేవత. ఆ దేవత అందించే వరాలకు లోతే లెదు.
రాజ్ తరుణ్ తన పొజిషన్ సరి చేసుకుని సుహాసిని మీద ఊగసాగాడు. ఇంక తనలోకి ప్రవెసించిన తరువాత స్కలించకుండా తనని వదలడని అర్ధమైన ఆమె అతని సయ్యాతకు అనుగునంగా సర్ధుకుని పడుకుంది. రాజ్ తరుణ్ అత్త మీద ఊగుతున్నాడు. లయబద్దంగా ఊగుతున్నాదు. ఆమె మృదువైన కండరాలు ఇప్పుదు అల్లుడు మొడ్డని అదిమిపత్తుకుని ఉంచి తాము ఇచ్చే సుఖం ఎలాంటిదొ అతని అంగానికి తెలియజేస్తున్నాయి. సుహాసిని పూర్తిగా ఇష్తపడకపోయినా రాజ్ తరుణ్కి సుఖాన్ని ఇచ్చె విషయంలో ఆమె శరీర భాగాలు అతనికి ఏమీ తక్కువ చేయత్లెదు. మొదత ఆమె పెదవులు, తర్వాత ఆమె ఎద ఎత్తులు, భుజాలు, జబ్బలు,మెత్తని పొత్త తోడలు, నునుపైన పాదాలు అన్నితి నుంచీ అతనికి సుఖం లభించింది.ఇప్పుడు అతనికి సుఖన్ని అందించే భాద్యతని ఆమె బొక్క తీసుకుంది. అతను సుహాసిని మీద తన కదలికల వేగం పెంచాడు.
సుహాసిని అల్లుడు ప్రతి దెబ్బకీ హమ్మ్.హమ్మ్మ్.మ్మ్..మ్మ్.మ్మ్. అని అనసాగింది. ముందు ఆమె అతని ఊపులకి ప్రతిస్పందించకుండా ఉందాలని అనుకుంది. మోదట్లో ఆమె అలానే ఉంది. కానీ ఇప్పుడు రాజ్ తరుణ్ బలంగా కొడుతున్నాడు, ఎలాంటి స్త్రీకైనా ఆ ఊపులు నిభాయించుకోవతం కష్తమే. సుహాసిని లాగా సారీరిక పటుత్వం లేని ఎస్త్రీ అయినా ఆ దెబ్బలకి బెంబేలెత్తిపోవతం ఖాయం. కానీ చెక్కు చెదరని సుహాసిని శరిర్రీం అతని బలమైన తాకిడికి తత్తుకోగలుగుతూంది కానీ పూర్తిగా నిభాయించు కోలేకపోతుంది.అనుభవం లేకుందానే రఘ్ అలా వాయిస్తున్నడంతే కొంచెం అలవాతుపడితే అతను సుహాసినికి ముందు ముందు స్వర్గం చూపిస్తాదు. విచితమెమితంతే తనను నవమాసాలూ మోసీ కనీ పెంచిన తన కన్న అత్త సరీరాన్ని సృంగార సౌఖ్యంతో అదరగొట్టగలిగే సక్తిని ఆమె అల్లుడుకె ఇస్తుంది ఈ ప్రక్ర్తి. ఎ ప్రయజనాలు ఆశించి అలా చెస్తుందో కదాసుహాసినికి దెబ్బ దెబ్బకీ ఉఫ్ఫ్ ఉఫ్ఫ్ అంతూ వగరుస్తుంది, ఆమె మీదకి ఎక్కి కొడుతుంది ఆమెతో గడపతం అలవాతు అయ్యి ప్రేమగా కొత్తే భర్త సుధాకర్ కాదు, 60 ఎళ్ళ వయస్సులో ఆమె అందాలనే అదమాలా, ఆమె కు స్ట్రోక్స్ ఏ ఇవ్వలా తెలీక తికమక పడే ముసలి రాధాక్రిష్న కాదు, నిండు వయస్సులో కోడె డ్దూడలా ఉరకలెత్తే ఉత్సాహం, జిమ్ము చెసి కండలు పెంచిన దెహ ధారుడ్యం తో ఉన్న ఆమె కన్న అల్లుడు రాజ్ తరుణ్. అతను గుద్దే గుద్దులకి సుహాసిని ఎగిరెగిరి పడ్తూంది, కానీ ఆమెమీద బరువుగా వాలీ ఆమెను అదిమిపత్త్తుకుని ఉన్న రాజ్ తరుణ్ ఆమెని పుర్తిగా పైకి ఎగరనివ్వతం లేదు, ఆమెను భుజాల మీదుగా చెయ్యివెసి కౌగిలంచుకుని ఉందతంతో సుహాసినికి అతని దెబ్బ అడ్డప్పుడల్ల కనీసం ఐకి జరగతానికి కూడా వీలు లేదు. ప్రతీ దెబ్బకీ ఆమె బొక్క భాగం బలంగా ధీ కొంతుంది, ఇప్పతి వరకు ఎర్రగా కందిపోయింది ఆమె వక్షోజాలు మాత్రమె ఇక ఇప్పుదు కందిపోవడం ఆమె యొని వంతు.
రాజ్ తరుణ్ మధ్య మధ్యలొ ఆమె వక్షొజాల మీద చెయ్యి వెసి నొక్కుతున్నాడు, నిజానికి శృంగారం జరపతంలో అతని అనుభవలేమి ఆమె కు తెలుస్తూనె ఉంది, కానీ అతని బలానికి ఆమె చెల్లాచెదురైతుంది. సుహాసినికి తన బొక్క తిమ్మిరెక్క్కినత్లు అనిపించంది. అహా.ఆహా అంటూ సుహాసిని ములుగ్తూనే ఉంది. రాజ్ తరుణ్ ఎగిరెగిరి దెంగుతున్నాడు సుహాసిని మీద. కొద్ది సేపత్లోనే సుహాసిని వంట్లో రక్తప్రసరన తారా స్తాయికి చెరుకుంది. ఆమె గుప్పిత బిగించి అల్లుడుని హత్తు కుంది. రాజ్ తరుణ్ అత్తని కొద్దిగా పైకి లేపి పత్తుకుని బలాంగా దెంగుతున్నాడు. తిమ్మిరెక్కి మొద్దుబారిపోయినత్లైన సుహాసిని బొక్కని అదేపదే బలంగా దెంగి దెంగి పెడుతున్నాడు. ఇంతలో రాజ్ తరుణ్ దేహం అంతా కదిలిపోయినత్లైంది, స్వర్గ ద్వారాల అంచులకి చెరుకున్నాడు. అదె.అదీ..అదె స్వర్గం మొదటి సారి, రెండవసారి, మూడవసారి కూడా ఆగలేదు. అతను హస్తప్ర్యోగం చెఏసుకున్నప్పుడెపుడూ ఇంత్లా స్క్లించలేదు, మరొక మరదలు సుహాసిని పరిస్తితి కుడా అలానే ఉంది, సరీరం మొత్తం చిక్కటి గులబీ రంగులోకి మారిపోయి, రక్త నాలాల్ చిట్లిపోతాయా అన్నంతగా సుఖానికి పరవసించిపోతూ ఆమె తను ఎవరితొ సంగమిస్తుందో కుదా గమనించ్లేనంత్ పారవస్య స్తితిలో సుఖానుబూతిని పొందసాగింది. ఇద్దరు స్త్రీపురుషులు స్రంగారంలో ఒకేసారి భావప్రాప్తి పొందడం అరుదుగా జరుగుతుంది.. కానీ ఇక్క్కడ అదే జరిగింది.
రాజ్ తరుణ్ పుర్తిగా స్కలించాక “ఆంటీ.. ఆంటీ.. “అంతూ సుహాసిని మీద వాలిపోయాడు. అంతకు ముందెన్నడూ పొందని బలమైన భావప్రాప్తిని పొందిని సుహాసిని పూర్తిగా అలసిపోయింది, ఆం మీద పడుకున్న అల్లుడుని కనిసం లెపేప్రయత్నం కూడా చేయలేక అతనిని అలానే మీద పడ్కొబెట్టూకుని నిద్రలోకి జారిపోయింది. కితికీలోంచి వస్తున్న వెన్నెల కిరనాలు ప్రేమించుకోవతంలో ఇప్పతి వరకు అలసిసొలసిన ఆ అత్తాఅల్లుడుల దెహాలను ప్రేమగా నిమురుతూ ఉన్నయి. ఆ రాత్రి ఒక గొప్ప దృస్యాన్ని తనలో ఇముద్చుకుని నిశ్శబ్దంగా గడవసాగింది.సుహాసిని నిద్ర లేచేటప్పటికి తెల్లవారుఝామున 4 అవుతుంది. అప్పుడుకానీ ఆమె కి తెలియలేదు తన అల్లుడుతో పాటుగా రాత్రంతా దెంగించుకొని నగ్నంగా తాను నిద్రపోయిందని. ఆమె వెంటనే లేచి మంచం కింద్పడి ఉన్న తన చీర్ తీసి వంటికి చుట్టుకుంది. ఆమె లో దుస్తులు రాజ్ తరుణ్ శరీర్మ్ కింద ఉన్నయి. ఆమె రాజ్ తరుణ్ను లేపకుండా పరుగులాంటి నడకతో పక్కగదిలోకి వెళ్ళిపోయింది. వెంటనే వెళ్ళీ స్నానాల్ గ్దిలోకి చేరుకుంది. వంటి మీద చల్లని న్నీళ్ళూ పొసుకున్నక కానీ సుహాసినికి మనస్సు తేలికపడలేదు. త్వర్గా స్నానం ముగిచుకుని వచ్చి చలా సేప్ దేవుని మందిరంలో కూర్చుండిపోయింది ఆమె. తరువాత వెళ్ళి తన రోజువారీ వంట పనులు మొదలుపెట్టింది.