పూకు ని న పళ్ళతో కొరికి కొరికి నాకేసాను

Telugu Sex Stories నేను రాజమండ్రి లో ఉంటున్నాను .నేను అక్కడ చాదుకునే వాడిని .నేను ఉంటున్న హౌస్ సిటీ లో ఉన్న రిచ్ పీపల్ కాలొనీ లో ఉంది అదొక సూపర్ హోమ్ .దాని పైన ఉన్న చిన్న రూమ్ లో నేను రెంట్ కి న్నను .. కింద ఓనర్స్ ఉన్నారు .ఓనర్ అంకల్ సింగపుర్ లో ఇంజినియర్ ఆంటీ కి ఒక అమ్మాయి కూడా ఉంది ఆంటీ , ఆంటీ కూతురు మాత్రమే ఇంట్లో ఉంటారు అంకల్ వన్ ఎఆర్ కి ఒకసారి అలా వాచీ అలా వెళ్ళిపోతారు ..అందుకే ఆ హోమ్ ని నేను వదాలలేదు .ఆంటీ వాళ్ళకి అన్ని నేనే పనులు చేసేవాడిని .అంధుకే ఆంటీ వాళ్ళు నన్ను సొంత మనిషిలా చూసుకొనే వాళ్ళు . లేకపోతే ఆంటీ నేమ్ సుజాత .ఆంటీ కూతురు నేమ్ కీర్తి.తాను చదువుకుంతుంధీ .ఆంటీ కి 40 యియర్స్ ఆంటీ కూతురు కి 18 యియర్స్ ..మొగుడు దూరం గా ఉండడం వల్ల సుఖానికి ఎంత నరకం గా ఉంటుందో ఆంటీ కి తెలుసు ..పాపం ఆంటీ చస్తుంది ..ఎవృీతో నైనా దూల తిరుచుకోవాలంటే భయం ..అందుకే ఆంటీ న మీద కన్నేసింధీ ..ఆ దాయ్ ఫుల్ రేన్ పడుతుంధీ ..కీర్తి కాలేజ్ కి వెళ్ళింధీ నేను వెళ్లలేదు ..ఆంటీ పిలిచింధీ ..నేను వెళ్ళాను ..గోవ్‌తాం బ్రేక్‌ఫాస్ట్ చేశావా అని అడిగారు నేను చేయలేదు అంటే ..ర కూర్చో తిఫెన్ చెయ్ అనరు నేను దీన్నింగ్ టేబల్ దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చున్నాను .ఆంటీ తీఫ్ఫెన్ పెట్టారు ..తిననాను ..ఆంటీ తీఫ్ఫెన్ చాలా బాగుంధీ ..అనను ..గోవ్‌తాం నేను గోరింటాకు పెట్టుకుంటాను నువ్వు కాస్త ఆ క్లాత్స్ వాషింగ్ మెఅచినే లో వేసేయావా అనరు ..అలాగే అని నేను బ్యాక్ సైడ్ కి వెళ్ళి క్లాత్స్ తీసుకున్నాను ..అన్ని బ్రాస్ పంట్‌య్స్ నీఘ్ట్ైస్ ..నాకు మతిపోతుంది.ఎందుకో తెలియదు బాడీ వేడిగా అయిపోయింది అపుడు చూశాను ..

బ్రా సైస్ ఆంటీ డి 38 కేక్ ..పంట్‌య్ చూశాను ..పంట్‌య్ జిగత గా ఉంధీ ..నాకు కొంచం అర్థమయంది ..అన్ని వాష్ లో వెస్ఎస్ వచాను ..ఆంటీ .తాన్స్పారెంట్ నీఘ్ట్య్ లో ఉన్నారు ..నాకు మొద్ద లేచింధీ సైలెంట్ గా సోఫా లో కూర్చునను .ఆంటీ గోరింటాకు పెట్టుకున్నారు .అలా లైట్ వెళుతురులో చూశాను నీఘ్ట్య్ తప్ప లోపల ఏమీ వేసుక్నట్లు లేదు ..ఆంటీ ఎంకో సోఫా లో పడుకుణారు ..నిద్రపోతునారు అనుకున్నాను ..నాకేమో బాడీ ఫుల్ హాట్ గా ఉంధీ .నిద్రలో ఆంటీ నీఘ్ట్య్ మోకాలు పైకి వచేసింది ..న మొద్ద డాబా డాబా అని కొట్టెసక్‌ంటుంది .ఆ హోదాలూ వైట్ గా నున్నగా ఉన్నై .మళ్లీ ఆంటీ లేచారు హ్యాండ్స్ వాష్ చేసుకుని .గోవ్‌తాం నేను పడుకుంటునను ..ఏదైనా కాల్ వస్తే లేపు అనరు .ఆంటీ బెడ్ రూమ్ తలుపు తెరిచి పడుకుణారు నేను వెళ్ళి మైన్ డోర్ లాక్ చేసి వచాను . భ్యత రేన్ చాలా హెవీ గా పడుతుంది .సరే ఏక ఆగలేక ఒక 20 నిమిషాల తరువాత ఆంటీ బెడ్ రూమ్ వైపు నడిచాను .నిద్రలో ఆంటీ నీ పైకి వచేస్తుంది ..డోర్ తీసి ఆంటీ కి ఎదురుగా వెళ్ళి నిల్చుకున్న .ఆంటీ హాండ్ పూకు మీద రుద్దుకునుండి ..సడన్ గా ఆంటీ లేచేశారు ..నాకు హార్ట్ ఆగినట్లుండి ..అన్‌హే ఉన్న పాలం గా ఉంటయ్ న దగ్గర కోచి ..ముసుగులో గుద్దులాట ఎందుకు గోవ్‌తాం ..గోవ్‌తాం మే అంకల్ లేక సుఖం లేక చస్తున్నా న కోరిక తీర్చు గోవ్‌తాం నేకు అన్ని నేనే చూసుకుంట .నువ్వు అయితే ఎవరికి అనుమానం రాదు ప్ల్స్ ఏ హెల్ప్ చెయ్ గోవ్‌తాం అని ఆదుకుంటుంది .నాకు కళ్ళు చేతులు ఆడడం లేదు .ఆంటీ ఆదుకుంటూనే న్నారు .గోవ్‌తాం నువ్వు నాకోసమే పుట్టవు ర ,,ప్ల్స్ ర అంటూ నన్ను గట్టిగా కౌగలించుకున్నారు ..38 ఇంచస్ సన్నులు ..హాఆఅబబ్బా ఏక నేను ఆపుకోలేను వచిన అవకాశాన్ని వదులుకోలేను అంతే ఆంటీ ని బెడ్ మీద పడేసి ఎద్దరం బట్టలు విప్పేసాము ..నేను ఆంటీ ని శరీరం అంత నాకేస్తునాను.ఆంటీ హాఆ బాఆఆఆ హుమ్మ్ అంటూ ములుగుతుంది ..పూకు ని న పల్ళతో కోర్కీ కొరికి నాకెసారికి ఆంటీ అరుపులు ఎక్కువగా ఉన్నై ..రేయ్ న గోవ్‌తాం ర ర ఏక దెంగుర అంటూ ఆంటీ పిలుస్తుంది ఏక అంతే మొద్ద ని పూకు లోపలికి దూర్చి డాబా డాబా అని స్ట్రాంగ్ దెంగుతునాను .ఆంటీ కి అనన్ంధం పొంగుకోచేసింది ..చాలా దాయ్ తరువాత పూకు లో మొద్ద పడేసారికి ఆంటీ ర ర న మొగుడ .ఎన్‌క దెంగు ర బలం గా అంటూ కేకలు పెడుతుందు .ఉనట్లుండి ఆంటీ కి భూతులు వచేస్తునై.నాకేమో 22 ఆంటీ కి 40 ఆగే .ఆయీన్ ఆ గాని సుజాత ఆంటీ 25 ఆగే లో ఉన్న అమ్మైల్ ఉంటుంది ..గట్టి శరీరం 38-32-34..మంచి స్ట్రక్చర్..ఆంటీ ని చూస్తే ఏ మగడికైనమొడ్డ లేవాలి ..ఎంత సెక్స్ బాడీ ని వదిలి అంకల్ అక్కడ ఎం పీకుతుందో నాకు అర్థం కాలేదు ..ఆంటీ న మీద పడుకుని నన్ను దెంగుతుంది ..సన్నులు ఉగిపోతునై .వాటిని నేను ఎష్టం వచినట్లు పిసుకుతుంటే ఆంటీ కేకలు పెడుతుంది .రేయ్ గోవ్‌తాం ఏక మద్ద ను గుద్ద లో దింపు ర గుద్ద గుల తీర్చు అని అంది వెంటనే గుడ్డలో పెట్టి డెంగాను బామ్ గా ..న రాజా ఎం దెంగుతునవ్ ర ..నేను ఎన్ని దాయ్ వేస్ట్ చేసక్‌న్నాను ర రాజా ..అంటూ ఆంటీ ఏదేదో మాట్లాడుతుంది ..అప్పటినుంచి ఆంటీ ని డేలీ డెంగేవాడిని ..నాకు కావాల్సీనత మనీ కూడా ఆంటీ ెచ్‌వరు ..ఒక దాయ్ న మనసు కీర్తి పైన పడింది ..కీర్తి ని కూడా డెంగళీ అనుకున్న ..అందుకు ఆంటీ ని ఎలాగం పడగొట్టాలి అనుకున్న ఆంటీ హెల్ప్ లేకుడా కీర్తి ని తాకాడ కష్టం .అందుకే ఆంటీ ని న మద్ద కు బాగా అలవాటు పడేలా చేశ్యాసాగానూ ..ఎప్పుడు ఆంటీ కి న మద్ద పడక పోతే ఏక నిద్ర రాదు అలా ఉంధీ ..నాతో లేచిపోదం అని కూడా చాలా సార్లు అనింది ఆంటీ ..రోజు డేలీ ఏసీ లో చల్లగా వేచగా ఔుంటుయ్ ని డెబ్‌గేశారికి ఆంటీ పూకు ఎర్రగా వచింది .అయిన డేలీ డెంగిచుకుంటుంది .ఎల్లంత బట్టలులేకూడా తిరిగేవాల్ళం .న రసం ని ఆంటీ ఒక చుక్కకుడా మిగల క్ండా తాగుతుంది ..న మద్దని చికేస్తుంది ..వన్ ఎఆర్ గా ఎలా నే జరుగుతుంది .నెక్స్ట్ మంత్ అంకల్ వస్తునారు ..ఆ లోపు కీర్తిని దెంగి దెంగి పెట్టాలి .ఆంటీ అంకల్ తో బిసీ గా ఉన్నపుడు.