నా మొగుడు నన్ను దెంగట్లేదు

ప్రియా వెళ్ళి స్నానం చేసి వచ్చింది బయటకి.తన ప్యాటి వెసుకుంటుండగా ప్రియా వద్దు వేదుకొకు అలానె రా అన్నాడు.సిగ్గులేదు నీకు అంది.ఆడదాని ముందు అన్నం ముందు సిగ్గు పడితె మనకె నష్టం అన్నాడు.అబ్బొ అంటూ పైకి జరుపుతుంది ప్యాంటి.నువ్వు విప్పకుంటె నేను నీ ప్యాంటిని చింపెస్తా తరువాత నీ ఇష్టం అన్నాడు.బాబొయ్ వద్దు అని ప్యాంటి విప్పెసింది.పనింద్ర బెడ్ దిగి నేను స్నానం చేసి వస్తాను అని బాత్ రూం లొకి వెల్లాడు.స్నానం చేసి అలాగె వచ్చెసాడు బయట ప్రియా బెడ్ మీద పడుకొని ఉంది.తన ఒంటిని టవల్ తొ తుడుచుకొని వెల్లి ప్రియా పక్కన పడుకున్నాడు.ప్రియాని అలా చూస్తుంటె పనింద్రకి మల్లి లేస్తుంది పనింద్ర ప్రియ సన్నుని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ ఇంకొ సన్నుని పిసుకుతున్నాడు.ప్రియా మెల్లిగా కళ్ళు తెరచి పనింద్రతలని నిమురుతుంది.పనింద్ర ప్రియా సన్నులని వదిలి పైకి వెల్లి ప్రియా పెదాల మీద ముద్దు పెట్టాడు.నిన్ను ఒకటి అడగాలని ఉంది అని అన్నాడు.
అడుగు నా దగ్గర పెర్మిషన్ ఎందుకు ఈరొజు నుండి నేను నీదానిని అంది.రెండు సంవత్సరాలు అయింది అన్నావు మద్యలొ అంటె నీ మొగుడు నిన్ను పట్టించుకొడా.లేదు అని అంది కొంచెం బాధ పడుతూ ఎందుకు అసలు ఏమయింది అని అడిగాడు.నిజానికి ఆస్తి మొత్తం నాదె.నన్ను ప్రేమిస్తున్నా అని మా తాత దగ్గరకి వెల్లి చెప్పాడు కాని నాకు చెప్పలేదు.
తాత:నా మనవారాలు నాకు ఎమి చెప్పలెదుకుమార్:తనకి చెప్పలేదు మీకు ఇష్టం అయితె మీరె మా పెళ్ళి చేయండిఅంతె మా తాత కరిగిపొయి మా పెళ్ళి చేసాడు పెళ్ళి అయినా తరువాత చెప్పాడు నాకు మా తాత.పెళ్ళి అయినా నెలెకె తాత చనిపొయాడు.కాని వీలునామాలొ ఆస్తి మొత్తం నా మొగుడుకి రాసాడు ఒక వేల నేను విడాకులు ఇస్తె ఆస్తి మొత్తం నా మొగుడికి పొతది.నా మొగుడు నాకు విడాకులు ఇస్తె నాకు వస్తుంది.కాని ఆస్తి అమ్మరాదు కావాలంటె నేను వెరెవాళ్ళకి ఇచ్చెయొచు అని రాసాడు కాని అమ్మె అదికారం మా ఇద్దరికి లేదు అని రాసాడు అని చెప్పింది ప్రియా.అంతా విన్నాక మరి నిన్ను ఎందుకు పట్టించికొవడం లేదు అని అడిగాడు.అస్స్తి కొసం నన్ను పెళ్ళి చేసుకున్నాడు.ఆస్తి తనది అని తెలిసాక నన్ను పట్టించుకొవడం మానెసాడు శబ్బు
అడిగితె ఇస్తాడు.ఎక్కడికి వెల్లినా ఎమి అడగడు ఎం చేసినా అడగడు అని చెప్పింది.రెండు సంవత్సారాల నుండి నరకం చూస్తున్నా.అందుకె పబ్ కి వెల్తున్నా ఎవరైనా మంచొళ్ళు దొరుకుతారొ అని నువ్వు కనిపించావు అని ప్రియా పనింద్రని కౌగిలించుకొని పనింద్ర పెదాల మీద ముద్దు పెట్టింది.పనింద్ర ప్రియా పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతున్నాడు.ప్రియా పనింద్ర తలని నిమురుతూ తన నాలుకని పనింద్ర నొటిలొకి తొసింది.పనింద్ర ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ నాలుకని చీకుతున్నాడు.ప్రియా తన చేతితొ పనింద్ర మొడ్డని పట్టుకుంది.పనింద్రని విడిపించుకొని కిందికి చూసి పాని ఎంటి ఇది ఇప్పుడె కదా కార్చేసావు మల్లి ఇంతలా పెరిగింది అంది.నిన్ను చూస్తె ముసలొడికి కుడా లేస్తది నాకు లేవడంలొ వింతగె ఎముందె అన్నాడు.ప్రియా తలని పట్టుకొని ప్రియా పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతున్నాడు.తన నాలుకని ప్రియా నొటిలొకి తొసి ప్రియా నాలుకని తడుముతున్నాడు.ప్రియా
పనింద్ర చ్ట్టూ చేతులని వేసి గట్టిగా కౌగిలించుకొని తన మీదకి లాక్కుంది.పనింద్ర ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ ప్రియా పెదాలని చీకుతున్నాడు.తన చేతులతొ ప్రియా తొడలని తడుముతూ నొక్కుతున్నాడు.తన నాలుకని ప్రియా నొటిలొకి తొసాడు.ప్రియా ఐస్ క్రీం చీకినట్టు పనింద్ర నాలుకని చీకుతుంది.తన నాలుకతొ పనింద్ర నాలుకని వెనుకకి తొసి పనింద్ర నాలుక వెనకానె తన నాలుకని పనింద్ర నొటిలొకి తొసింది.పనింద్ర ప్రియా నాలుకని చీకుతూ ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ ముచ్చికలని నలుపుతున్నాడు.ఇద్దరు ఒకరి నాలుకని ఇంకొకరు చీక్కుంటూన్నారు.పనింద్ర ప్రియా పెదాలని చప్పరిస్తున్నాడు ప్రియా కింది పెదవిని కొరుకుతూ లాగి వదులుతున్నాడు.రెండు పెదాలని మార్చి మార్చి చికుతూ సన్నులని మొదళ్ళ నుండి పట్టుకొని గట్టిగా పిసుకుతున్నాడు.ప్రియా పనింద్ర పెదాలని చీకుతూ కొరుకుతుంది.పనింద్ర ప్రియా పెదాలని వదిలి ప్రియా మొహమంతా ముద్దులు పెడుతున్నాడు.కళ్ళ మీద నుదుటి మీద చంపల మీద ముద్దులు పెడుతున్నాడు మెల్లిగా కిందికి వచ్చి ప్రియా మెడ మీద
ముద్దులు పెడుతూ నాకుతున్నాడు.పాని మెల్లిగా అంటూ మూలుగుతుంది.పనింద్ర ప్రియా మెడ మీద నాకుతూ కొరుకుతున్నాడు.పాని కొరకకు ప్లీస్ నొస్తుంది అబ్బా పాని హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ పాని మెల్లిగా అంటూ మూలుగుతుంది.పనింద్ర మెల్లిగా సన్నుల దగ్గరకి వెల్లి ఒక సన్నుని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ ఇంకొ సన్నుని గట్టిగా పట్టుకొని పిసుకుతున్నాడు.హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ పాని పిసుకు ఇంకా గట్టిగా పిసుకు వాటి బలుపు అంచు అంటూ పనింద్ర తలని తన సన్నులకి అదుముకుంటుంది.ప్రియా ఎమున్నాయె నీ సన్నులు నాకొసమెనెమొ నీ మొగుడు నిన్ను దెంగట్లేదు అంటూ ప్రియా సన్నులని మార్చి మార్చి చికుతూ గట్టిగా పట్టుకొని పిసుకుతున్నాడు ముచ్చికని నలుపుతూ పంటితొ పట్టుకొని లాగి వదులుతున్నాడు.పాని కొరకురా నొస్తున్నాయి నీకె చెప్పెది అబ్బా హమ్మా మెల్లిగా అబ్బా పాని చెప్పెది విను కొరకకు అంటూ అరుస్తుంది.పనింద్ర తన అరుపులని పట్టించుకొకుండా ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ చీకుతున్నాడు
సన్నుల మీద గాట్లు పడెంతలా కొరుకుతున్నాడు.పాని అబ్బా నొస్తుంది నిన్నె వద్దు ప్లీస్ నీకె చెప్పెది అంటూ పనింద్ర జుట్టుని పట్టుకొని లాగుతుంది బంగ్లా మొత్తం విపడెలా అరుస్తుంది.పనింద్ర మెల్లిగా నాకుతూ పొట్ట మీది నుండి బొడ్డు వరకు చేరాడు ప్రియా నడుముని పట్టుకొని బొడ్డు చుట్టు నాకుతున్నాడు.బొడ్డు లొకి నాలుకని తొసి బొడ్డు లొపల నాకుతున్నాడు.ప్రియా పనింద్ర తలని తన బొడ్డుకి అదుముకుంటూ అబ్బా ఎక్కడ నేర్చావు రా బలెగా చేస్తున్నావు అంటుంది.పనింద్ర సన్నులని అందుకొని పిసుకుతూ ప్రియా బొడ్డు చుట్టు నాకుతున్నాడు.మెల్లిగా నాక్కుంటూ ప్రియా పూకు వరకు వెల్లి పూకు మీద నాలికని పైకి కిందికి రాసాడు.పాని ఎంటిరా ఆపని పిచ్చెక్కిస్తున్నావు స్ స్ స్ స్ పాని ఆపు నావళ్ళ కావడం లేదు పాని మెల్లిగా అంటూ అరుస్తుంది.పనింద్ర తన నాలుకని ప్రియా పూకులొకి తొసి పూకు లొపల తిప్పుతున్నాడు పూకు గొడలని తడుముతున్నాడు నాలుకతొ.
ప్రియాకి పిచ్చిపట్టినట్టు అవుతుంది పనింద్ర తలని తన పూకుకి అదుముకుంటూ పాని నాకు అబ్బా బగుంది రా నాకు అబ్బా పాని సమ్మగా ఉంది నువ్వు నాకుతుంటె హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ పాని అంటూ మూలుగుతుంది.పనింద్ర పూకు లొపల గొడలని తడుముతూ ప్రియా గొల్లిని వేళితి మీటాడు.షాక్ కొట్టినట్టు ప్రియా ఒక్కసారిగా ఎగిరిపడింది.పనింద్ర లేచి ప్రియా నొటి దగ్గర అటొ కాళ్లు ఇటొ కాళు వేసుకొని తన మొడ్డ ప్రియా నొటి దగ్గర వచ్చెలా కూర్చున్నాడు 69 యాంగిల్.వంగి ప్రియా పూకు మీద ముద్దు పెట్టి నాకుతున్నాడు.ప్రియా పనింద్ర మొడ్డ నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతుంది.పనింద్ర ప్రియా పూకు లొకి నాలుకని తొసి నాకుతున్నాడు.ప్రియా తొడల చుట్టు చేతిలని వేసి తొడలని పట్టుకొని పూకు లొపల నాకుతున్నాడు.నాలుకనిన్ బయటకి తీసి పూకు మీద పైకి కిందకి రాస్తూ ప్రియా పూకు నాకుతున్నాడు.ప్రియా పనింద్ర మొడ్డని లొపలికి తీసుకుంటూ బయటకి తీస్తూ చీకుతుంది తన నాలుకతొ మొడ్డ కింది నుండి పై వరకు నాకుతుంది.పనింద్ర నాలుకతొ ప్రియా పూకు చుట్టూ నాకుతూ పూకులొకి తొసి మల్లి బయటకి తీసి లొపలికి తొస్తున్నాడు.పూకు లొపల నాలుకని తిప్పుతూ గొల్లిని నాలుకతొ
తడుముతూ పెదాలతొ నొక్కుతున్నాడు పనింద్ర తన వేళ్ళని పూకులొకి తొసి ఆడిస్తూ గొల్లిని నాలుకతొ నాకుతున్నాడు.ప్రియా పనింద్ర మొడ్డ బయటకి తీసి పాని ఎం చెస్తునవు అబ్బా ప్లీస్ అలా చెయకు నాకు ఎదొలా అవుతుంది వదులు అంటూ మూలుగుతుంది.పనింద్ర తన వేళ్ళని వేగంగా ఆడిస్తూ లొపల తిప్పుతున్నాడు తన పెదాలతొ గొల్లిని నొక్కుతున్నాడు.పాని నాకు అయిపొవచ్చింది హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ అలాగె నాకు హ నాకు అయిపొవచ్చింది అంటూ కార్చేసింది.పనింద్ర ప్రియా పూకు రాస్లాని మొత్తం నాకెసాడు.తన మీది నుండి లేచి పక్కన పడుకున్నాడు.ప్రియా పనింద్ర మీద పడుకుంది.ప్రియా అని పిలిచాడు ప్రియా పనింద్ర వైపు చూసింది చీకవె నాది అన్నాడు.ప్రియా చిన్నగా నవ్వింది మెల్లిగా
పనింద్ర కాళ్ళ మద్యలొ చేరి పనింద్ర మొడ్డని పట్టుకొని చర్మాన్ని కిందికి లాగి మొడ్డని ఊపుతుంది.ప్రియా బాగుందె నువ్వు అలా చెస్తుంటె ఇంకా చేయు అంటూ అంటున్నాడు.ప్రియా వంగి పనింద్ర మొడ్డ మీది ముద్దు పెట్టింది.నాలుకతొ పనింద్ర మొడ్డ గుండు మీద నాకుతూ మొడ్డని ఊపుతుంది.మొత్తం మొడ్డని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతుంది.ప్రియా అబ్బా చీకవె అలగె చీకు బగుంది చీకుతుంటె మొత్తం మొటిలొకి కుక్కుకొని చీకు అంటున్నాడు.ప్రియా పనింద్ర మొడ్డ చీకుతూ బయటకి తీసి ఖింది నుంది పై వరకు ఐస్ క్రీం నాకినట్టు నాకుతూ బాల్స్ నొటిలొకి తీసుకొని నాకుతుంది మల్లి మొడ్డని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతుంది.ప్రియా జుట్టు పట్టుకొని ప్రియా తలని పైకి కిందికి ఊపుతూ ప్రియా ఎం చీకుతున్నవె హ అది అలాగె చీకు స్వర్గం చూపిస్తున్నావు నాకు అబ్బా చీకు అంటూ ప్రియా తలని వేగంగా ఊపుతున్నాడు చివరికొచ్చింది పనింద్రకి కార్చకుండా వెంటనె ప్రియాని పైకి లాక్కుంది ప్రియా పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ ప్రియా పిర్రల మీద చేతులు వేసి పిసుకుతున్నాడు.