దెంగించుకుంటూ ఉచ్చ పొయ్యాలని ఉందిరా

అప్పుడు భాను ఒక లెగ్ ని కిచెన్ గట్టు మీద పెట్టి తన నైటీని నడుముదాకా పైకి లేపుకుని రెండో కాలిని కొద్దిగా వేడం చేసి కుత్తలో కీరాని తోసుకుంటూ కార్తిక్ వంకే చూస్తున్నది.

కార్తిక్ ని చూస్తున్నదన్న మాటే కానీ కార్తిక్ తన వంకే చూస్తున్నాడన్నది కూడా పట్టించుకోలేనంత సుఖాల్లో ఓలలాడుతున్నది తన పూకులోకి కీరాని స్పీడ్ గా ఆడించుకుంటూ. మధ్య మధ్యలో తన కుత్తలో ఉన్న ఆ కీరాని బయటకి తీసి ముద్దు పెట్టుకుని నోట్లోకి దోపుకుని దానికంటుకున్న తన కుత్త రసాలని నాకుతూ నాలికతో జుర్రుకుంటున్నది.

మరొక చేతివేళ్ళని తన పిర్రల మధ్య వెనక్కి తీసుకెళ్ళింది. కార్తిక్ కి సీను అర్ధమయ్యింది భాను పిన్ని ఏం చెయ్యబోతున్నదో. తన గుద్దలో ఆ వేళ్ళని దోపుకుంటూ నోట్లో ఉన్న కీరాని చీకుతున్నది.

వాడి మడ్డ వెదురుగెడలా సాగిపోయింది కసితో!

భాను మెల్లగా తన గుద్దలోకి ఆ కీరా దిగేలా పిర్రలని కిందకు వత్తుతూ నడుముని కొద్ది కొద్దిగా కిందకు దించుతూ ఉంటే కీరా స్లోగా భాను గుద్దలోతుల్లోకి దిగబడసాగింది. దాదాపు అడుగు పొడుగున్నది ఆ కీరా. సాంతం గుద్దలోకి దించుకుంటుందా ఏం అని మనసులో అనుకున్నాడు కార్తిక్.. తను అనుకున్నట్టుగానే భాను గుద్దలోకి పూర్తిగా దిగింది ఆ కీరా.

ఇప్పుడు నడుముని పైకీ కిందకూ కదపటం స్టార్టు చేసింది.. అంతలావూ పొడుగూ ఉన్న ఆ కీర భాను గుద్దలోకి ఒక పాములా లోపలకీ బయటకీ కదులుతున్నట్టే అనిపిస్తున్నది చూస్తున్న కార్తిక్ కి..

తన భాను పిన్ని చేస్తున్న పనంతా చూస్తున్న కొద్దీ కార్తిక్ మడ్డలో గుల విపరీతం గా పెరిగిపోయింది. కసిగా తన మడ్డని టీవీ మీద కనబడుతున్న బికినీ భామల గుద్దలకేసి తన మడ్డని రుద్దేస్తున్నాడు.

కార్తిక్ చూస్తున్నప్పుడు భాను తల దించుకుని తన గుద్ద లోపలకీ బయటకీ పోయి వస్తున్న ఆ కీరానే చూసుకుంటూ లో వాయిస్ లో మత్తుగా మూలుగుతున్నది మూ మూ అంటూ!

కార్తిక్ భాను పిర్రల మధ్యే చూస్తున్నాడు లోపలకీ బయటకీ పోయి వస్తున్న ఆ కీరా వంకే ఆశగా! మెల్లగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళి ఆ కీరాని తీసేసి భాను గుద్దలోకి తన మడ్డని దోపి కసిదీరా భాను గుద్దని దెంగాలన్నంత ఆవేశం వచ్చేస్తున్నది కార్తిక్ కి!

తన మడ్డని తన అరచేతుల మధ్య పెట్టి రెండు అరచేతుల మధ్య మడ్డని నలుపుకుంటూ భాను పిన్ని

పిర్రల మధ్యే చూస్తూ మడ్డ ని చేతుల మధ్య ఏర్పడ్డ బొక్కలో ముందుకూ వెనక్కీ ఆడిస్తూ, తన భాను పిన్ని గుద్దలో మడ్డతో దెంగుతున్నట్టు ఊహించుకోసాగాడు.

ఇంతలో భాను మరొక ఫీటు చేసింది.గుద్దలో ఉన్న కీరా మీద పైకీ కిందకూ ఊగుతూనే కిచెన్ గట్టు మీద పడి ఉన్న మరొక కీరాని తీసుకుని విచ్చుకున్న తన కుత్తలో కసిగా దిగేసుకుంది ఒక్కసారిగా. గుద్దలో బిగుతుగా దిగుతున్న కీరాకి తోడు ఇప్పుడు పూకులో కూడా అడుగు పొడుగున్న మరొక కీరా దిగటం తో భాను ఆ సుఖాన్ని తట్టుకోలేక గట్టిగా మత్తుగా మూలిగింది. గుద్దని పైకీ కిందకీ ఆడిస్తూ గుద్దలోకి కీరా దిగుతుంటే అదే టైములో తన చేతులతో మరొక కీరాని పట్టుకుని కసి కసిగా కుత్తలోకి దిగేసుకుంటున్నది భాను.

అది చూసి కార్తిక్ ఇక తట్టుకోలేకపోయాడు. ఒక expert లాగా ఒకేసారి గుద్దలో కుత్తలో రెండు కీరాలని ఆడించుకుంటున్న భాను పిన్ని ని చూసి కార్తిక్ కి కసి అమాంతం పెరిగిపోయింది. మదపిచ్చితో తన పిచ్చి చేస్తున్న పనులని చూసి తట్టుకోలేకపోతున్నాడు.

టీవీ మీద ఒక లావుపాటి పెన్ను పడి ఉంటం గమనించాడు అది తీసి లటుక్కున తన గుద్దలో దోపుకున్నాడు. అప్పటికి కానీ తన కసికి తాళం పడలేదు.ఒక చేత్తో తన మడ్డని పంపుకొట్టుకుంటూ మరొక చేత్తో తన గుద్దలో దూరిన పెన్నుని లోపలకీ బయటకీ ఆడించుకుంటూ భాను పిన్ని చేస్తున్న పరమ బూతు పనిని కసెక్కిన ఆంబొతులా చూడసాగాడు.

భాను రెండు చేతులతో ఒక గునపాన్ని పట్టుకున్నట్టు ఆ కీరాని పట్టుకుని దాన్ని బాగా కసిగా తన కుత్తలోకి తోస్తున్న తీరు చూసి కార్తిక్ కి టీవీ వైపుకు తన నడుముని తిప్పి తన మడ్డని టీవీ స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న పెద్ద పెద్ద పిర్రల మీద రుద్దేస్తున్నాడు.

తన మడ్డ పెట్టి పొడిచేసి బొక్క చెయ్యాలన్నంత ఆవేశం వచ్చేసింది గట్టిగా ఆ బికిని భామల గుద్దలూగుతున్న చోట తన మడ్డ నాబ్ ని పెట్టి రుద్దేస్తూ తన పిన్ని వంకే చూస్తున్నాడు వీరావేశం తో.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *