కథలు అని చెప్పి టెంప్ట్ చేసి దెంగాడు

విమల్ తన స్నేహితుడు రంగం శాస్త్రి తో మాట్లాడుతూ.
విమల్: పెళ్లి అయి వారం రోజులు కూడా కాలేదు అప్పుడే మా మేనేజర్ ప్రాజెక్ట్ మీద సింగపూర్ వెళ్ళమన్నాడు, వెళ్ళాలంటే బాధగా వుంది, కాని వెళ్లక తప్పదు.
రంగం శాస్త్రి: నీ భార్యను తనివి తీరా అనుభవించావ లేదా?

విమల్: ఎక్కడ నాయనా, మా అమ్మ ఏవో ముహూర్తాలు, వ్రతాలు అంటూ ఇన్ని రోజులు కట్టి పెట్టింది, రేపైనా అనుభవిద్దామంటే మా మేనేజర్ స్పాట్ పెట్టాడు. పాపం నా కన్నా ఎక్కువ తను బాధ పడతున్నట్టు వుంది.telugu sex stories
రంగం శాస్త్రి : నీయంతకు నువ్వు వెల్లిపొతావు సరే, పాపం ఆమె ఇక్కడ ఒంటరిగా ఎలా వుంటాదిరా..?
విమల్: అందుకే అమ్మను కొద్దిరోజులు ఇక్కడికి రమ్మంటే ” నీ పెళ్ళానికి పనిమనిషి చెద్దామనా అంటూ రానంది”, ఇది ఇష్టం లేకే అమ్మ నన్ను పెల్లయితానె వేరే కాపురం పెట్టించింది. వాళ్ళ పుట్టింట్లో వదిలిపెడదాం అంటే అప్పుడే వేల్లకుడదట. ఎం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు.
రంగం శాస్త్రి: మా ఇంట్లో ఒక మాట్లాడే చిలకుంది, అది వుంటే తోడు ఇంకెవరు అవసరం లేదు, నికిష్టముంటే తీస్కెళ్ళు.
విమల్: ఏంట్రా జోకా?telugu sex stories
రంగం శాస్త్రి: లేదురా నిజం, కావాలంటే రా ఇంటికెళ్ళి తనకిష్టముంటేనే తీస్కెళ్ళు..
అంటూ రంగం శాస్త్రి గాడు విమల్ ని ఇంటికి పిలుచుకెల్లాడు.telugu sex stories
లోనికి వెళ్ళగానే “ఎరా రంగం శాస్త్రిగా పొద్దునెల్లి ఇప్పుడా వచ్చేది? రాను రాను నీకు భయం లేకుండా పోతుంది” అంటూ ముద్దు ముద్దుగా పలికిన ఆ పదాలు ఎక్కడినుంచి వచ్చాయో అర్థం కాక అన్నిదిక్కులా వెతుకుతున్న విమల్ ని చూపిస్తూ..
రంగం శాస్త్రి: తను నా ఫ్రెండ్ విమల్,
రామ్మోహన్ నాయుడు: నమస్కారమండి, నా పేరు రామ్మోహన్ నాయుడు. అంటూ పింజురం లోంచి పరిచయం చేకున్న చిలుకను చూసి నోట మాట రాక బిత్తరబోయి చూస్తున్నాడు విమల్.telugu sex stories
రంగం శాస్త్రి: నిన్ను కొన్నిరోజు వాళ్ళ ఇంటికి రమ్మని పిలవడానికి వచ్చాడు వెళతావా?
రామ్మోహన్ నాయుడు: పరిచయం లేని వాళ ఇంటికి వెళ్ళడానికి నాకేం తక్కువ, లంకంత కొంప పెట్టుకొని.
రంగం శాస్త్రి: అదికాదురా, వీడికి కొంత పని పడి వేరే ఉరికి వెళ్తున్నాడు, పాపం వాళ్ళ ఆవిడ ఒంటరిగా వుండటం ఇష్టం లేకా.
రామ్మోహన్ నాయుడు: అలా అయితే సరే, కాని నాకు ఎం ఎం కావాలో కచ్చితంగా ఇస్తారంటేనే వస్తా, నేను చెప్పినప్పుడు నన్ను బయటికి వదలాలి. ఇంకా.. అంటూ లోడ లొడా వాగుతున్నా విమల్ ఎం పలకడం లేదు.
రంగం శాస్త్రి: నిర్భయంగా వెళ్ళు, (అని పింజురమ్ తీస్తూ) దీని ముందు మాంసాహారం తినకండి, ఇంకేం వున్నా ఇది మొహమాటం లేకుండా అడుగుతుంది కాబట్టి. ఎటువంటి ఇబ్బందీ వుండదు.telugu sex stories
విమల్: థాంక్స్ రంగం శాస్త్రి, నేను రాగానే తిరిగి తీసుకొస్తా. అంటూ సంతోషంగా బయలుదేరాడు.
విమల్ ఇంటికి వెళ్లి, లోపల అప్పుడె తలస్నానం చేసి టవల్ కట్టుకొని వెంట్రికలు తుదుచుకున్తున్న తన భార్య ను చూసి మురిసిపోయాడు, పాపం అది ఇప్పుడే అందే ద్రాక్ష కాదని గుర్తొచ్చి, చూపు మరల్చి పిలిచాడు.

విమల్: పద్దు.telugu sex stories
పద్దు: ఆ.. వస్తున్నానండి..
రామ్మోహన్ నాయుడు: పద్దు.
పద్దు: వస్తున్నానన్నా కదండీ..
విమల్: పిలిచింది నేను కాదు, రా చూద్దువు గాని..

పద్దు ఇంకెవరున్నారొ అని, వెంటనే వాకిలి వెస్కొని త్వర త్వరగా ఓ నైటి వెస్కున్ది. లోపల బ్రా, పాంటి వెస్కొలెదు, ఉబ్బెక్కి పోతున్న తన రొమ్ములను చున్నితో కప్పుకుంది. ఇంకా తదిగానె వున్న తన శిరోజాలను ముడి వేస్కుంటూ హంస నడకతో ప్రత్యక్షమయింది. తన భర్త తెచ్చిన రామ చిలుకను చూస్తూ.

పద్దు: అయ్యో..యెంత బావుందో, కొన్నార?
విమల్: లేదు, నా ఫ్రెండ్ రంగం శాస్త్రి ఇచ్చాడు, కొన్ని రోజులు మన ఇంట్లోనే వుంటుంది. పేరు రామ్మోహన్ నాయుడు..
పద్దు: హే రామ్మోహన్ నాయుడు.
రామ్మోహన్ నాయుడు: నమస్కారం పద్దు, నువ్వు చాల బాగున్నావ్.
పద్దు సంభ్రమాశ్రయాలకు గురయింది,
రామ్మోహన్ నాయుడు: ఏంటిలా చూస్తున్నావ్?, ఎం చిలుకలు మాట్లాడకుడద?.
పద్దు: అయ్యో బాబోయి..! భలే మాట్లాడుతుంది.
విమల్: ఇక రెండు నెలల వరుకు వీడే నీకు తోడూ.

అనేసరికి పద్దులో అప్పటి వరుకు వున్న ఆనందం ఆవిరై పోయింది.

పద్దు: ఏంటండి మీరెక్కడికి వెళ్తున్నారు? ఆశ్చర్యంతో కూడిన బాధతో..
విమల్: ప్రాజెక్ట్ పని మీద సింగపూర్ వెళ్తున్నాను, రావడానికి రెండు నెలలు పడ్తుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ అయిపోతే పెర్మనెంట్ గా ఇక్కడే ఉండచ్చు. అదీకాక రేపే బయలుదేరాలి.
పద్దు: ఏంటండి, పెళ్లై పది రోజులు కూడా కాలేదు, రేపుండి ఎల్లుండి వెళ్ళచ్చుగా?
telugu sex stories
పాపం రేపు వ్రతం పూర్తయ్యాక, మొదటి రాత్రి అయినా అనుభవించి వెల్లచ్చుగా అని ఆమె అర్థం,

విమల్: నీ బాధ నేను అర్థం చేసుకోగలను, కాని మేనేజర్ చాల స్ట్రిక్ట్. వెళ్ళాక పొతే బోనస్ రాదు. నేనొచ్చాక హనీమూన్ వెళ్తాం కదా?. అప్పటివరుకు నీకు తోడుగా రామ్మోహన్ నాయుడు ఉంటాడులే, వీడికి బోల్డన్ని కధలు వస్తాయి.

అంటూ బ్రతిమిలాడాడు. పద్దు మనసులో చలనం లేదు, ఎప్పటి నుండో తన మనసులో రేగుతున్న అలజడి రేపటితో చల్లార్చుకోవాలన్న కుతూహలంతో వున్న పద్దు మనసు విమల్ చెప్పిన మాటలతో వెయ్యి ముక్కలయింది. నోరు మూగబోయింది, ఆమెను పట్టించుకోకుండా రేపటికోసం బాగ్ సర్దుకుంటున్న విమల్ కి కూడా ఏం చెప్పాలో అర్థం కాలేదు. హాల్లోనే సోఫా మీద కూర్చునే నిద్రలోకి జారిపోయింది. విమల్ కూడా ప్రొద్దున్నే వున్న ట్రైన్ కి వెళ్ళడానికి త్వరగా పడుకున్నాడు. వీరిద్దరి బాధలు అర్థం చేస్కున్న రామ్మోహన్ నాయుడు ఆకలేస్తున్నా అడగకుండా అలానే పడుకుంది.
telugu sex stories
ప్రొద్దున్నే లేచి స్నానం చేసి బయలుదేరాడు విమల్, తను చేస్తున్న తప్పును అంచనాకుడా వేయలేక పోయాడు. బరువైన మనసుతో భర్తను సాగనంపింది పద్దు.
పద్దు పెద్ద మనిషి అయినప్పుడు వాళ్ళ భామ్మ చెప్పిన జాగ్రత్తలు ఆమె పై ఏ మగ చెయ్యి పడనివ్వలేదు, చాల సున్నితంగా పెంచిన శరీరం అది. కామ స్నేహితులు ఎన్ని చెప్పినా, తన చేత్తో కూడా నలపలెదు. అమ్మ తర్వాత కట్టుకున్న భర్తే తనను నగ్నంగా చూడాలి అన్న పట్టుదల, ఓర్పు ఆమెను సుగునవన్తురాలు చేసాయి. అంట చేసి ఈ రోజు అనుభవించే బహుమానం ఇదేనా? అన్నట్టు సోఫా పై కూలి పోయింది..
telugu sex stories
రామ్మోహన్ నాయుడు: ఏంటి పద్దు ఎంతసేపని బాధపడతావ్?, మనసు తేలిక చేస్కొని నాతొ మాట్లాడు.

ఇంట్లో ఈమెతో పాటు ఇంకొకటి వుందని అప్పుడు గుర్తొచ్చి fridge లోంచి ఓ జాంపండు తెచ్చిచ్చి..

పద్దు: ఈ రోజు కోసం నా 14వ ఏట నుంచి ఎదురుచూస్తున్నా, అందుకే బాధ..
రామ్మోహన్ నాయుడు: పెల్లయ్యేంత వరుకు చేత్తో సుకపడివుంతావ్ గా?
ఆశ్చర్యంతో చూస్తూ..
పద్దు: ఇవన్ని నీకెలా తెలుసు?telugu sex stories
రామ్మోహన్ నాయుడు: రంగం శాస్త్రి చెల్లెలు దివ్య పువ్వు పండినప్పటి నుండి ఆమె చేసే పని అదేగా?
పద్దు: కాని నేను అవి కూడా చేయలేదు, కన్యత్వం పోతుందేమోనని..
రామ్మోహన్ నాయుడు: తిక్కదానా అలా చేస్తే కన్యత్వం పోతుందని ఎలా అనుకున్నావ్?, అదే నిజమయితే ఈ ప్రపంచంలో నువ్ ఒక్కటివే కన్య. మొదటి అనుభవం ఎల్లకాలం ఓ తీయని అనుభూతి అవ్వాలి, పీడకల కాదు. నువ్ ఒక్క సారిగా అనుభవిస్తే కలిగే నొప్పితో నరకం అనుభావిస్తావ్. ఇవన్ని రంగం శాస్త్రి ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు చెప్పుకునే మాటలు, నీకు నా మాటల మీద నమ్మకం లేకుంటే, నీ స్నేహితురాలు ఎవర్నైనా ఇంటికి పిలుచు నీ మనుసు కుదుతపద్తాది, నీ అనుమానాలు తీరుతాయి.
పద్దు: నీతో ఇలా మాట్లాడుతుంటే నాకు చాల ఆనందంగా వుంది, నువ్ చెప్పినట్టే నా ఫ్రెండ్ కవిత ను పిలుస్తాను, ఆమెతో కబుర్లు చేప్కుంటే సమయం తెలియకుండా వుంటుంది.telugu sex stories

పద్దు కవిత కు ఫోన్ చేసి పిలిచింది, నిన్న భర్త పిలిచిన తొందర్లో వేస్కోవడం మరిచిన బ్రా పాంటిలు వేస్కుందామని లోపలి వెళ్లి తన nighty తీసింది అద్దంలోని తన ప్రతిబింబంలో కొద్దిగా కూడా కిందికి జారకుండా నిక్కపొడుచుకొని వున్న తన స్తనాలు చూస్కొని తనే మురిసిపోతుంది. తన అందానికి అందరితో ప్రశంశాలన్డుకునేది, సన్నగా 5.5 హైట్ వుంది తెల్లగా బాపుబోమ్మకు అచ్చు గుద్దినట్టు సన్నని నడుముతో ఎవర్నైనా మైమరిపించేది. బ్రా ను కొద్దిగా బిరుసుగానే వేస్కుంది, కనిపించి కనపడక ఆతులతో కప్పివున్న తన పుకును పాంటి తొడిగి తిరిగి nighty వెస్కొని వచ్చింది. కొద్ది సేపటికి తన ఫ్రెండ్ కవిత వచ్చింది, ఆమెతో తన బాధలన్నీచెప్పుకున్న తర్వాత.telugu sex stories

కవిత: ఇదేo పెద్ద సమస్యే, కాలేజ్ లో నిన్ను ప్రేమిస్తున్న సుధాకర్ నన్ను సతాయిస్తున్నాడు, నీకు పెల్లయినప్పటినుండి ఇంకా ఎక్కువైంది. ఒక్కసారైనా నిన్ను కలపమని ఒక్కటే టార్చర్.
పద్దు: వాడు నీతో ఎప్పటి నుండి మాట్లాడుతున్నాడు?
కవిత: మాట్లాడటం ఏంటే, మేం వారానికి 2 సార్లైనా కలుస్తుంటాం..
పద్దు: కలిసినప్పుడు ఎం మాట్లాడుకుంటారు?
కవిత: ఆ కలవడం కాదు తల్లీ, శారీరకంగా కలుస్తాం..
పద్దు: ఏంటే? ఇంకా పెళ్ళికాక ముందు.telugu sex stories
కవిత: పెళ్ళయ్యాక కుదరదు కదా?, అందుకే వీలైనంత సుఖం ఇప్పుడే అనుభవిస్తున్నా..
పద్దు: అలా చేయడం తప్పుకదా?
కవిత: తప్పా..తప్పునర్రా?, ఈ కాలంలో పెళ్ళికి ముందు అనుభవం లేనోళ్ళు ఎవ్వరు వుండరు.
పద్దు: అలా అంటావెంటే, నేను లేను?
కవిత: వుండి సాధించిందేందో కనిపిస్తుందిలే, పెళ్ళయి పది రోజులయినా, ఇంకా చేస్కోలేదు ఇంకో రెండు నెలలు అవకాశం లేదు. ఎలా బ్రతుకుతావె?
పద్దు: నిజమేనే, చాల బాధగా వుంది, కానీసం చేత్తో సుఖపడదాం అన్నా భయమేస్తుంది.
కవిత: అంటే నువ్వు..telugu sex stories
పద్దు: లేదే, ఇప్పటివరుకు ఎం చేయలేదు, మొదటి రాత్రి రక్తం రాకపోతే మా ఆయన అనుమానిస్తాడు కదా?
కవిత: చేత్తో చేస్కుంటే రక్తం రాదే, మొదటి రాత్రి రక్తం వస్తాదన్న గ్యారంటీ లేదు. చిన్నప్పుడు ఏమైనా దెబ్బ తగిలి వుంటే మనకు తెలియకుండానే అది విరిగిపోయివుంటుంది. నీ కన్నె పోకు వదిలి వెళ్ళిన నీ మొగుడు చాల దురదృష్టవంతుడు, నా మాట విని సుఖం అనుభవించు, దాని కోసమే నిక్కపొడుచుకొని చూస్తున్న నీ రొమ్ములు చూడు.

అంటూ పద్దు సళ్ళు పట్టుకుంది, దాంతో పద్దు ఉలిక్కి పడి తప్పించుకుంది, అందుకే సుధాకర్ నువ్వంటే పడి చస్తున్నాడు, నాతో సుఖపడ్తున్నా పేరు మాత్రం నీదే నన్ను నీలా ఉహించుకొని దెంగుతున్తాదు.telugu sex stories
పద్దు: అది చేసేటప్పుడు నొప్పిగా వున్తున్దతగా?
కవిత: నీలాగా సున్నితంగా పెంచి ఒక్కసారిగా దేన్గించుకుంటే నొప్పికాకుండా ఎలా వుంటుంది?, ముందు నీ వేళ్ళతో అలవాటు చేస్కో, ఒకటి, తర్వాత రెండు వేళ్ళతో చేస్కొని సరిపోక పొతే సుధాకర్ దగ్గరికి రా.
పద్దు: పోయే మా ఆయనకు తెలిస్తే చంపేస్తాడు.
కవిత: మీ ఆయన అడిగితే చిన్నప్పుడు స్కూల్లో దెబ్బ తగిలిందని చెప్పు, సుధాకర్ సుఖపడి సుఖ పెడతాడు అంతేగాని ఎవరికైనా చెప్పడం ఇబ్బంది పెట్టడం లాంటి చేయడు. నిన్ను కామ దేవతలా ఉహించుకున్తున్నాడు నీకేం హాని చేయడు..
పద్దు: నాకు భయమేస్తుంది.telugu sex stories
కవిత: ఇప్పుడేం నేను నిన్ను తీస్కేల్లట్లేదు, బాగా ఆలోచించుకొని పోవాలనిపిస్తే, బాగా తయారయ్యి సుధాకర్ రూం చూసావ్ కదా? సలీమా వాళ్ళ ఇంటి పైన, అక్కడికి వెళ్ళిపో ఎప్పుడైనా సరే. సలీమా ఇంట్లో ఎవ్వరుండరు, వున్నా బయటికి రారు, వచ్చినా పట్టించుకోరు. నేను వెళ్ళినప్పుడల్లా ఎవరుండరు..
పద్దు: నేనంటే సుధాకర్ కి అంత ఇష్టమా?
కవిత: చచ్చేంత ఇష్టం, వాడు ఎంతమందిని అనుభవించినా నిన్ను మాత్రం మరవడు. సరే మరి నేను బయలుదేరతాను, చీకటి పడ్తుంది.
పద్దు: సరే కవిత, ఈ విషయాలు ఎవరికీ చెప్పకు.
telugu sex stories
అంటూ కవితను సాగనంపింది.
కవిత మాటలతో ఉత్తేజితం అయ్యి. పంజరలోంచి విడుదలైన పక్షిలా ఆనందపడింది, భోజనం చేసేంత వరుకు కూడా
అదే ధ్యాసలో పడి త్వరగా ముగించింది. రమచిలుకకు కుడా కాసిన్ని ద్రాక్షా పండ్లు వేసింది.
పద్దు: నువ్వు చెప్పిందంతా నిజమే రామ్మోహన్ నాయుడు, నేనే తెలియక బాధపడ్డాను.
రామ్మోహన్ నాయుడు: నేను చెప్పాననొ, కవిత చెప్పిందనో కాదు నీకు ఏది మంచిది అనిపిస్తే అది చేయి.telugu sex stories
రామ్మోహన్ నాయుడు మాటల్లోని పరమార్థాన్ని గ్రహించని పద్దు కవిత చెప్పిన సుధాకర్ విషయమే ఆలోచిస్తూ..
పద్దు: మగాళ్ళ అంగం నా రెండు వేళ్ళకంటే పెద్దగా ఉంటుందా?
రామ్మోహన్ నాయుడు: నాకేం తెలుసు సుమా.., నేను చుసిన రంగం శాస్త్రి గాడిది మాత్రం నా అంత పొడవు, నాలో సగం లావు వుంది.
పద్దు: అమ్మో.! అంత పెద్దగాన?
రామ్మోహన్ నాయుడు: ముందు నీ వేళ్ళ సంగతి చూడు, అంగం సంగతి తర్వాత.
పద్దు: మ్. చూస్తా.
telugu sex stories
అంటూ సిగ్గు పడుతూ లోపలికి వెళ్ళసాగింది,..

రామ్మోహన్ నాయుడు: ఎక్కడికి వెళ్తున్నావ్?
పద్దు: అందుకే.
రామ్మోహన్ నాయుడు: దానికోసం లోపలికి ఎందుకు ఇక్కడే చేస్కో, ఇక్కడ ఎవరున్నారు?
పద్దు: ఎవరూ లేరనుకో, కాని.
రామ్మోహన్ నాయుడు: ఇంత సిగ్గుపడ్తే, రేపు నీ భర్త వచ్చాక ఎం చేస్తావ్?
telugu sex stories
పద్దు ఏం మాట్లాడక సిగ్గుపడ్తూనే, నైటి ని కింది నుండి నడుము వరుకు ఎత్తి పాంటి
కిందికి లాగుతూ మల్లి నైటి ని కిందికి జారవిడిచి పాంటి ని సోఫా పైన వేసి కూర్చొని
నైటి కొద్దిగా పైకెత్తి తన పూకు పైన చెయ్ వేసింది.
telugu sex stories
రామ్మోహన్ నాయుడు: నువ్వు చేసేది ఏదో ప్రయోగం కాదు, రంగం శాస్త్రి చెల్లెలు దివ్య ఎలా సుఖపడేదో
చెప్తా, అలానే నువ్వుకూడా చేసి చూడు.
పద్దు: మ్.
రామ్మోహన్ నాయుడు: దివ్య స్కూల్ నుంచి రాగానే, తన డ్రెస్ తీసి, దాంతో పాటే పితికొత్ పాంటి
కుడా తీసేసి ఒంటిమీద ఎం లేకుండా తన మంచం మీద పడుకుంటుంది..

ఆ మాటలు విన్న పద్దుకు కూడా అలానే చేయాలన్న కుతూహలంతో లేచి నైటి
ముందు బటన్స్ తీసి పైనుంచి లాగేసింది. మిగిలిన బ్రాను కుడా తీసేసి పల్లకిలా
సోఫా ఫై పడుకుంది. ఇప్పుడు తనకు అల్హాదకరంగా ప్రశాంతంగా వుంది.
రామ్మోహన్ నాయుడు: దివ్య తన శరీరాన్ని తన రెండు చేతులతో స్పర్శిస్తూ. పెదాలు, రొమ్ములు,
నడుము అలా అన్నింటిని తెలుసుకుంటుంది, ఎక్కడ తాకితే తనకు సుఖం
కలుగుతుందో అర్థం చేస్కుంటుంది.
telugu sex stories
రామ్మోహన్ నాయుడు మాటలను అనుసరిస్తూ కళ్ళు ముస్కుంది. దీర్గ శ్వాస తీస్కుంటూ. తన
శరీరాన్ని పరిచయం చేస్కుంటుంది.

రామ్మోహన్ నాయుడు: దివ్య కళ్ళు ముస్కోని తనకు ఇష్టమైన వాడు తన పెదాలపై ముద్దు
పెడ్తున్నట్టు ఉహల్లొకి వెళ్ళిపోయి చేత్తో పెదాలు నలుపుకుంటూ, తన రొమ్ములను
పిసుకుతున్నట్టు. శరీరమంతా అతడే స్ప్రుశించినట్టు ఉహల్లో పయనిస్తుంది.
telugu sex stories
పద్దు కూడా తన భర్తను ఉహించుకుంటూ అప్పుడప్పుడే సుఖం రుచి చూసింది. తన చేతిలో పట్టని రొమ్ములను పిసుకుతూ మూలుగుతుంది. మెల్లగా తన రెండో చేతిని నడుము మీదుగా నల్లని ఆతుల మధ్యలోంచి పూకు సందులోకి తీసుకెళ్ళి ఒక పెద్ద శ్వాస తీసుకుంది, కొద్ది సేపు పైన నలిపి మధ్య వేలును మెల్లగా లోపలి పోనించింది.
లోపల పచ్చి మాంసం ముద్దలు తాకుతూ కొత్త అనుభూతి రుచించింది. తొందరగానే తన రెండో వెళ్తో కలిపి ముందుకు వెనక్కు ఉపడం మెదలెట్టింది. తన వేళ్ళకు తగిలిన తడిని కుడా లెక్క చేయకుండా అనుభవిస్తుంది. తనకు తెలియకుండానే తన రెండు కాళ్ళ మధ్య దూరం పెరిగింది, వేగమూ పెరిగింది. కొద్దిసేపటికి తన మొదటిtelugu sex stories
చేతి అనుభవం పూర్తయ్యింది, కాని ఉహల్లోంచి బయటికి రావటానికి మనసొప్పలేదు, దివ్య గురించి చెప్పడం ఆపేసి ద్రాక్ష పండ్ల మీద పడ్డ రామ్మోహన్ నాయుడు, పద్దు చివరి కవ్వింపులకు ఆమె వైపు తిరిగి చూసింది. పద్దు కళ్ళు తెరిచి తిరిగి ఈ
ప్రపంచం లోకి వచ్చింది. ఆమె కళ్ళలో ఏదో సంతోషం, త్వెలియని ఆనందం, కొద్ది సేపటి ముందు చిలుక ఎదురుగా పాంటి తీయడానికి సిగ్గుపడింది తనేనా అన్నట్టు పడుకుంది, తన పాంటి తో చెట్లు తుడుచుకుంటూ లేచి కూర్చుంది. రాత్రి 11 అవడంతో రామచిలుక తూగుతుంది, పద్దు కుడా ఏమి మాట్లాడకుండా తన బ్రా, పాంటి, నైటి తీస్కొని లోపలికి వెళ్లి వేరే పాంటి, బ్రా వెస్కొని నైటి తొడిగి పడుకుంది. పడుకున్నా స్వేచ్చా ఉహల్లో తను నగ్నంగా తరుగుతూ కళలు గంటుంది. పద్దు భర్త ఇంట్లో లేని మొదటి రోజు: ప్రొద్దున్నెలేచి స్నానం చేసి చక్కగా చీర కట్టుకొని, పూజలు చేసి, టిఫిన్ తయారు చేస్కొని కూర్చుంది. అప్పుడే రామచిలుక గురించి, గుర్తొచ్చి తనకూ కొన్ని పళ్ళు పెట్టి, టీవీ ముందు కూర్చుంది.telugu sex stories
అప్పుడె పద్దుకు నిన్న తను అనుభవించిన సుఖం గుర్తొచ్చింది. ఆమెకు తెలియ కుండానే ఆమె మనసు టీవీ లో మంచి రొమాంటిక్ సాంగ్ కోసం వెతుకుతుంది, ఆ పాటలకు ఆమె మనసులో గిలిగింతలు, రొమ్ముల అంచున, యోని భాగాలలో దురద కూడా మొదయ్యింది.telugu sex stories
నిన్న ఒక్క సారిగా తెలిసిన సుఖం, ఆమెకు ఇంకా ఎక్కువగా కావాలని ప్రేరేపిస్తుంది, కాని ఇంకా ఎక్కువగా అంటే?, ఆమె మనసుకు రాకుడని ఆలోచనే వచ్చింది. అప్పుడు కవిత తనతో చెప్పిన మాటలు గుర్తు కొచ్చాయి “ముందు నీ వేళ్ళతో అలవాటు చేస్కో, ఒకటి, తర్వాత రెండు వేళ్ళతో చేస్కొని సరిపోక పొతే సుధాకర్ దగ్గరికి రా.”. సుధాకర్ గుర్తుకు రాగానే తన ఒళ్ళంతా ఒణుకు పుట్టింది. అవే ఆలోచనలు ఆమెను తప్పు చేయమని బలవంత పెడ్తున్నాయి. చివరికి సుధాకర్ దగ్గరికి వెళ్దామనే నిర్ణయించుకుంది. కాని ఈ టైములో వెళ్ళలేదు, రాత్రి చీకటి పడ్డాక వేల్దామనుకుంది, అప్పటి వరకు తన ఆలోచనలకు స్వస్తి పలుకుదామని రామచిలకతో ఇలా అంది.telugu sex stories
పద్దు: నీకు కధలు వస్తాయట కదా, చెప్పు నాకు బోర్ కొడ్తుంది.
రామ్మోహన్ నాయుడు: నేనేమైన పేదరాసి పెద్దమ్మ అనుకున్నావా?, కధలు చెప్పడానికి?, నేను చాల ఇళ్ళలో చాల మందితో మాట్లాడతాను కాబట్టి వారి వారి నిజ జీవితాల్లో జరిగిన వాటినే కధలుగా చెబుతాను విను?telugu sex stories
పద్దు: సరే రామ్మోహన్ నాయుడు ఎదోవకటి చెప్పు..telugu sex stories
రామ్మోహన్ నాయుడు: నేను చెప్పబోయే కధ ఒక మధ్య తరగతి కుటుంబానికి చెందిన, సర్వ సుగుణాలు కలిగిన, తపస్సులో వున్న శివుడు కూడా పరువశించి పోయే అందం ఆరబోసుకున్న హన్సిక అనే పదహారేళ్ళ అమ్మాయి కధ, ఇంటర్మీడియట్ కాలేజి లో చదువుకుంటున్న హన్సిక, ఆ కాలేజీలోని అబ్బాయిలందరికీ స్వప్న సుందరి, కాని ఎవరికి అందని ద్రాక్ష. కాలేజి లోని ముసలి ఉపాద్యాయులు కూడా ఆమెను చూసి నోరెళ్ళబెట్టుకునేవాళ్ళు, కాని హన్సిక మాత్రం ఎవ్వరి వంక కూడా చూసేది కాదు. ఆమెకు వచ్చే love letters చదవకుండానే చింపి పారేసేది. ఆమె గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే, అలాంటి అమ్మాయి ఒక రోజు తను కాలేజి కి వెళ్లి వచ్చేటప్పుడు ఒక పావురం రక్తంతో విలవిల్లాడుతుంది, అది చూసి హన్సిక మనసు చలించి పోయింది. అప్పుడే అక్కడికి వచ్చి ఆ పావురాన్ని తీస్కొని ఆప్యాయంగా కట్టుకట్టిన వెంకయ్య రెడ్డి మీద మనసు పారేసుకుంది. తర్వాత అతని గురించి తెలుసుకొని ప్రేమించడం మొదలెట్టింది. telugu sex stories
ఆ విషయం తెలుసుకున్న వెంకయ్య రెడ్డి మెల్లగా పరిచయం పెంచుకొని బాహాటంగా తిరగటం వరుకు తెచ్చుకున్నాడు. ఆమె కాలేజి అబ్బాయిలు చూసి ఏడ్చేవారు, కొందరయితే వెంకయ్య రెడ్డి గురించి నా నా తంటాలు చెప్పేవారు, కొంత మంది అమ్మాయిలు కూడా వెంకయ్య రెడ్డి గురించి చెడుగా చెప్పినా, హన్సిక మాత్రం తన ప్రేమను నమ్ముకుంది, వెంకయ్య రెడ్డి కూడా ఆమెను అమితంగా ఇష్టపడుతున్నాడు, కాని ఏ రోజు ఆమెను తాకడం గాని ముద్దుపెట్టడం గాని చేసే వాడు కాదు, ఇవే హన్సికకు వెంకయ్య రెడ్డి లో నచ్చిన విషయం.telugu sex stories
తెల్లగా వుంది నిండు పండ్లు, సన్నని నడుము మాస్ మాటల్లో చెప్పాలంటే కాక ఫిగర్, కాని ఆమె డ్రెస్సింగ్ సింగారం అన్ని ఆమెను క్లాస్ అమ్మాయిలా వుండే హన్సిక పక్కన, నల్లగా సన్నగా వుండే వెంకయ్య రెడ్డి చూసి ఎవరైనా ఈర్ష్య పడకుండా ఉండలేరు. అలా వారి ప్రేమాయణం ఒక సంవస్తరం జరిగాక. హన్సికకు తన ఫ్రెండ్ ఆమె లవర్ కలిసి చేసే చిలిపి చేష్టల గురించి చెప్పింది. కౌగలించుకోవడాలు, ముద్దుల గురించి విని హన్సికకు కూడా జిల మొదలయింది. అయిన తొందరపడలేదు, ప్రేమికులరోజు కోసం ఎదురు చూసింది, ఆ రోజు కేవలం ఒక ముద్దు ఇవ్వాలనుకుంది.telugu sex stories
ఆ రోజు రానే వచ్చింది వెంకయ్య రెడ్డి తనకు ఖరీదయిన watch, రోజా పువ్వు ఇచ్చి, తన గిఫ్ట్ ఇవ్వమన్నాడు సాయంత్రం నాలుగింటికి ఎక్కడయినా వేల్దామనింది హన్సిక, ఎక్కడయినా వెళ్తే తెలిసిన వాళ్ళు వుంటారు. నా ఫ్రెండ్ రూంలో ఎవరు లేరు, ఇక్కడే కలిసి రూమ్కేల్దాం అన్నాడు, వెంకయ్య రెడ్డిని అమితంగా ఇష్టపడటంతో సరే అంది. చక్కగా స్నానం చేసి రెడీ అయ్యింది హన్సిక, తెల్లని చురిదార్లో అప్సరసలా వుంది.telugu sex stories
చెప్పిన టైంకి, చెప్పిన చోటికి వెళ్ళింది, అప్పటికే ఆత్రుతతో ఎదురుచూస్తున్న వెంకయ్య రెడ్డి తనను చూసి మురిసిపోయాడు. అక్కడి నుండి ఇద్దరు కలిసి చాల దూరం నడుచుకుంటూ వెళ్ళారు, కొంత సేపటికి ఒక ఇల్లోచ్చింది, దాని చుట్టూ చాల దూరం వరుకు ఇంకో ఇల్లు లేదు, జనాలు కూడా కనిపించట్లేదు. కాని ఇల్లు మాత్రం కొత్తది, సంసారం ఉంటున్న ఇల్లే, వెంకయ్య రెడ్డి తన జేబ్లోంచి తాళం చెవి తీసి వాకిలి తీసాడు. లోపల ఫర్నిచర్ టీవీ అన్ని బాగున్నాయి.
వచ్చి రాగానే
వెంకయ్య రెడ్డి: నా గిఫ్ట్ ఇవ్వు మరి..
హన్సిక: అంత తొందరెందుకు ఇస్తాలే..telugu sex stories
వెంకయ్య రెడ్డి: అయితే కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతాను ఏమనుకోవు కదా?
హన్సిక: అడుగు తెలిస్తే చెబుతాను.
వెంకయ్య రెడ్డి: ఎప్పుడైనా ఎవర్నైన బట్టలు లేకుండా చూసావా?
హన్సిక: ఛీ ఏంటలా అడిగావ్?
వెంకయ్య రెడ్డి: నిన్న, మా చెల్లెలు నన్ను అలా చూసింది. అందుకే అడిగాను.
హన్సిక: అవునా?, మరి ఎం చెప్పింది?telugu sex stories
వెంకయ్య రెడ్డి: ఎం చెప్పలేదు, కాని అప్పటి నుండి ఆమె వైపు చూడాలన్నా, మాట్లాడాలన్నా సిగ్గేస్తుంది.
హన్సిక: సిగ్గెందుకు చెల్లెలేగా. నేనైతే మా తమ్ముడి ముందు చాల సార్లు బట్టలు మార్చుకుంట.
వెంకయ్య రెడ్డి: మీ తమ్ముడు చిన్న పిల్లోడు, కాని మా చెల్లెలు పెద్దది, బ్రాలు తెమ్మని అడుగుతుంది, తనకు సిగ్గంట నేను వెళ్లి అడిగితె సైజు అడిగారు. వెనక్కి వచేసా, నీకు తెలుసా సైజు?
హన్సిక: తెలీదు, నాకు అమ్మ తెస్తుంది.
వెంకయ్య రెడ్డి: చూసి చెప్పవా..
హన్సిక: సరే మల్లి చెబుతాలే.telugu sex stories
వెంకయ్య రెడ్డి: ఇప్పుడే చూసి చెప్పు రాత్రి తీస్కేల్లాలి.
హన్సిక: ఇక్కడా…?
వెంకయ్య రెడ్డి: లోపల బెడ్రూమ్లో వెళ్లి చూడు.
హర్క: మ్.., వద్దులే వెంకయ్య రెడ్డి సాయంత్రమే చూసి చెబుతాలే.
వెంకయ్య రెడ్డి: ఇది సాయంత్రమే, ఎందుకు కాదంటున్నావ్?
హన్సిక: సర్లే చేబుతానుండో .
telugu sex stories
హన్సిక లేచి పక్కనే వున్న బెడ్ రూమ్లోకి వెళ్ళింది, వాకిలి మూసేసి గడియ పెట్ట బోయింది, కాని అది పూర్తిగా ముస్కోలేదు, గడియ పెట్టడం వీలు కాలేదు. చేసేది ఏమి లేక బెడ్ దగ్గరికి వెళ్ళింది, చున్ని తీసి బెడ్ మీద వేసింది తన రెండు చేతులు వీపుకు ఆనించు జిప్ తీయడానికి తిప్పిన వంపు ఆమె రెండు వక్షోజాలు ఇంకా పైకి ఎక్కి టైట్ అయాయి, జిప్ తీయగానే చురిదార్ లూజ్ అయ్యింది. హన్సిక ఆహా అంటూ ఊపిరి పీల్చుకుంది చాల సేపు నుండి ఉపిరి బిగబెట్టినట్టు. తన రెండు భుజాల నుంచి చురిదార్ జరపి కందికి లాగే ప్రయత్నం చేసింది, వక్షోజాల దగ్గర ఇరుక్కోవడంతో బలవంతంగా తీసింది, అక్కడి నుండి చురిదార్ జారి సరాసరి తన పాదాలపై పడింది. అందులోంచి తన పాదాలను తీసి, చురిదార్ బెడ్ పైన వేసింది. పిటికోట్ ని పైనుంచి తీసేసి, బ్రా హుక్ తీసి విప్పే లోపే వాకిలి తెరుచుకునే శబ్దం వినిపించి తిరిగి చూసింది, వెంకయ్య రెడ్డి లోపలికి వచ్చేసాడు. అదే బ్రాతో తన పాలడ్డలు దాచుకుంటూ..హన్సిక: వెంకయ్య రెడ్డి ప్లీజ్ రావద్దు.!
వెంకయ్య రెడ్డి: ఎందుకు, మీ తమ్ముడి ముందు మార్చుకుంటావుగా, నా ముందు ఏమైంది?
హన్సిక: వెంకయ్య రెడ్డి ముందు బయటికి వెళ్ళు సీరియస్.
అంటూ కోపంగా చూసింది.telugu sex stories
వెంకయ్య రెడ్డి: అది కాదు హన్సిక, నీ బ్రా సైజు తెలిసినా, అది మా చెల్లెలికి సరిపోతుందో లేదో అని ఒకసారి నిన్ను చుస్తే మా చెల్లెలికి చిన్నది కావాలో పెద్దది కావాలో తెలుస్తుంది కదా? అని వచ్చాను.
హన్సిక: అంటే మీ చెల్లెలిని కూడా చూసావా?
వెంకయ్య రెడ్డి: ఆమె నీ లాగ కాదు, తను సిగ్గుపడనని చెప్పడంతో పాటు నిజంగా కూడా సిగ్గు పడదు. వచ్చే టప్పుడు చేత్తో పట్టుకొని చూసాను..
హన్సిక: నేనేం మాట మార్చలేదు, నువ్ చెప్పకుండా లోపలి వచ్చేసరికి భయపడ్డాను..
వెంకయ్య రెడ్డి: అవునా? అయితే మరి అలా ఎందుకు దాచుకున్నావ్?
హన్సిక: ఇదిగో ఏముందని సిగ్గుపడాలి?
అంటూ బ్రాను ఒక చేత్తో పట్టుకొని అర్థనగ్నంగా నిలబడ్డ హరికను చూసి వెంకయ్య రెడ్డి మొడ్డ పాన్ట్లోంచి చించుకొని వాచినట్టు బిగుసుకు పోయింది. ఆపుకోలేక దగ్గరికి వెళ్లి రెండు చేతులతో పట్టుకున్నాడు.telugu sex stories
కేవలం తాకి వదిలేస్తే తట్టుకునే శక్తి మొడ్డకు లేదు. ఎంత బాగున్నాయి హన్సిక, కళ్ళు తిప్పుకోలేకున్నా అంటూ పొగడ్తలతో మున్చేసాడు.
వెంకయ్య రెడ్డి: మా చెల్లెలివి చాలా చిన్నవి, నీ సైజ్ అస్సలు సరిపోదు.
హన్సిక: సరే చూసావ్ కదా, వెళ్ళు నేను డ్రెస్ వెస్కొని వస్తాను.
వెంకయ్య రెడ్డి: వెళ్ళే టప్పుడు వేస్కుందులే, ఇక్కడ ఎవరున్నారని?, నువ్ చాల అందంగా వున్నావ్ ఇంకా చూడాలని వుంది ప్లీజ్..
అంటూ చేయి పట్టుకొని హాల్లోకి పిలుకొని వెళ్లి, TV, DVD ఆన్ చేసి రిమోట్ పట్టుకొని సోఫాలో హన్సిక పక్కన కూర్చున్నాడు.
telugu sex stories
వెంకయ్య రెడ్డి: లవర్స్ ఎం చేస్కుంటారో తెలుసా?
హన్సిక: ఆ.. (సిగ్గు పడుతూ)
వెంకయ్య రెడ్డి: చెప్పు
హన్సిక: కిస్, హగ్..
వెంకయ్య రెడ్డి: అవి అందరికి తెలిసినవే, కాని ఎవరితో చెప్పుకొనివి, సినిమాలలో చూపించనివి తెలుసా?
హన్సిక: ఇంకేం చేస్కుంటారు?telugu sex stories
వెంకయ్య రెడ్డి: ఈ సినిమాలో వుంది చూడు, అంటూ ప్లే చేసాడు.
హరికకు అర్దనగ్నంగా హాల్లో కూర్చోవటం ఇబ్బందిగా అనిపించింది. సినిమాలో ఇంకేం చూపిస్తారో అని ఆత్రుతతో కూర్చుంది. అది సినిమా కాదు, BFలు కాని దేశి వీడియోస్, అందులో ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి, బెడ్ మీద కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నారు, తర్వాత ముద్దులు పెట్కోవటం మొదలెట్టారు గట్టిగా కౌగాలిన్చుకున్తున్నారు. వెంకయ్య రెడ్డి మెల్లగా ఒక చేయి హన్సిక భుజం మీద వేసాడు. హన్సిక కూడా వెంకయ్య రెడ్డికు దగ్గరయింది.
వెంకయ్య రెడ్డి: నా గిఫ్ట్?
హన్సిక ఎం మాట్లాడకుండా, మాట్లాడనీయకుండా పెదాలు కలిపింది, కొద్దిగా మెత్తబడ్డ వెంకయ్య రెడ్డి మొడ్డ మల్లి వేడెక్కింది. ఒకరి రసాలు ఒకరు పీలుస్తున్నారు. హరికకు అది మొదటి ముద్దు స్వర్గంలో తేలుతున్న వాళ్ళిద్దరూ తేరుకొని టీవీ చూడటం మొదలెట్టారు. హరికకు సిగ్గేస్తుంది, కాని టీవీ లో అబ్బాయి అమ్మాయి మీద పడుకొని ఇంకా ముద్దులు పెడ్తున్నాడు. అమ్మాయిని లేపి డ్రెస్ తీసాడు, బ్రా కూడా విప్పేసి మళ్లీ కూలబడ్డాడు.
telugu sex stories
హన్సిక తన రెండు కాళ్ళు బిగుసుకుంటుంది, అంతలోనే వెంకయ్య రెడ్డి మళ్లీ ముద్దు పెట్టడం మోలేట్టాడు, ఈ సారి హన్సిక తన భుజాల మీద చేయి వేసి ప్రోత్సహించింది, వెంకయ్య రెడ్డి రెచ్చిపోయి ఒక వైపుకు దొర్లించి ఆమెను పూర్తిగా కప్పేసాడు, తన మోద్దను గట్టిగా రుద్దుతున్నాడు. అది గమనించని హన్సిక కేవలం ముద్దును అనుభవిస్తుంది, కాని ఆమె తన రెండు కాళ్ళను మడుచుకొని సోఫా పైన పెట్టుకుంది, పాల బుడ్డలను నలపడంతో తేరుకొని వెంకయ్య రెడ్డి చెయ్యి తీసేసింది అయినా మళ్లీ వేస్తూ మోద్దను గట్టిగా రుద్దుతున్నాడు, పెదాలు వదిలి ఆమె వక్షోజాలను ముద్దుపెడ్తున్నాడు.
హన్సిక: ఎం చేస్తున్నావ్?
వెంకయ్య రెడ్డి: ఇవి చాల ముద్దోస్తున్నాయి హన్సిక.
హన్సిక: నాకు ఏదోలా వుంది, ఏదో అవుతుంది,
వెంకయ్య రెడ్డి: ఏమయింది?telugu sex stories
హన్సిక: పాస్ కెల్లాలి.