ఎదిగిన నీ ముద్దుల కొడుకు మొమొమొ

నెమ్మదిగా చప్పుడు కాకుండా తలుపు వరకు వెళ్లి,బయట నుంచొని “రాఘవ రాఘావా” అంటు గట్టిగా పిలిచింది. తల్లి కేకకు “అమ్ మ్ మ్మా” అంటు ఉలిక్కి పడి రాఘవ లేచాడు.చూస్తేదుప్పటి పక్కకు తీసేసిఉంది,టవల్ ఉడిపోయిన్నది..మొడ్డ గట్టిగా తన్నుకు నుంది. గబుక్కున నడుంకుచుట్టుకుని “అమ్మా” అన్నాడు .”కాఫీ ఇందా” అంటు ఏమీ తెలియని నంగనాచిలా లోపలి వచ్చి కొడుక్కి కాఫీ ఇచ్చి,చూసి చూడనట్లు నడుముకేసి చూసింది.కొడుకు నడుం చుట్టూ టవలున్నా,ఆమె మనో నేత్రంలో కొడుకు మొడ్డ కదలాడుతున్నది.
ఒక గుటకేసి “థ్యాంక్స్ మమ్మీ”అన్నాడు.
“ఏరా రాత్రి సరిగా నిద్ర పట్టలేదా.లేటుగా పడుకున్నావా..ఏమైంది”అంది.అమ్మ అలా అడగ్గానే రాత్రి విషయం గుర్తు కొచ్చింది.
“అమ్మా!రాత్రి అంతగా రెచ్చి పోయి బూతులాడుతు,పూకు కొట్టుకునినాకు నిద్ర లేకుండాచేసి.ఇప్పుడేమో పెద్ద పత్తి త్తులా ఎంత నార్మల్ గా అడుగుతున్నావు.నీ లోపలి మనిషి అసలు రంగు తెలియక ఇన్నాళ్లు టైమ్ వెస్ట్ చేసాను. అప్పుడే తెలిసుంటే నీ చీరిప్పేసి,లంగాఎత్తేసి నీ పూకు బంగారాన్ని ఎప్పుడోదెంగి ఉండే వాడిని” అని మనస్సులో అసుకుని
“అబ్బే అదేమీ లేదమ్మా,ఎదో కలత నిద్ర అంతే”అన్నాడు కాఫీ తాగుతూ.
“సరే అయితే.. త్వరగాబ్రష్ చేసి,స్నానంచేసి వచ్చేయి బ్రేక్ ఫాస్ట్ పెసరట్లు “అని,కొడుకు నడుము వైపు చూసి ముసి ముసిగా నవ్వుకుంటూ వెళ్ళింది.
రోజు గదిలోకినే తట్టి లేపి కాఫీ ఇచ్చే అమ్మఈరోజు గడప వద్దనే నిల్చుని పిల్చింది. ఎందుకు?తనకు బాగా గుర్తు తలుపు మూసేసిపడుకున్నాడు.మరి అమ్మపిలిచి నప్పుడు తలుపు తెరచే వుంది.టవల్ అంటే నిద్దట్లోవూడింది. కాని తాను కప్పుకున్న బ్లాకేంట్ తీసిందెవ్వరు.అమ్మ లోపలి వచ్చినపుడు వెళ్ళేటప్పుడు తన నడుంవైపుచూస్తూ ముసిముసి నవ్వు కుంటూ వెళ్ళింది.ఏంజరిగుంటుంది.ఏంటది..అని ఆలోచించిన రాఘవకు వెంటనే బల్బ్ వెలిగిం ది.అంటే అమ్మ లోపలి వచ్చింది..నన్ను లేపటానికి దుప్పటితీసి ఉంటుంది,బహుశా నాటవల్ వూడి చూడాల్సింది చూసే ఉంటుంది. డైరెక్టుఅవ్వటానికి సిగ్గుపడి ఇలాచేసుంటుంది. పిడికిలి బిగించి,చెయ్యిపైకి కిందికి ఆడించి “యస్సు”
అన్నాడు.లైన్ క్లియరైంది.అనుకుంటూ ఉషారుగా వాష్ రూము కెళ్ళాడు.తయారై ఉషారుగా కిచెన్ కం డైనింగ్ హాలు కెళ్ళాడు.
రాఘవ వెళ్ళేటప్పటికి కమల స్టౌ దగ్గరనిల్చుని ఉంది.కుర్చీలో కూర్చొని అమ్మ అందాన్ని ఆస్వాదించ సాగాడు.

ఆడోళ్ళుబట్టలున్నా అందంగా ఉంటారు.బట్టలిప్పిన అందంగా ఉంటారు.ముందు నుండి అందంగా ఉంటారు. ఆస్వా దించే మనస్సుండాలే గాని వెనుక నుంచి మరీఅందంగా ఉంటారు.ఆడదాన్ని బట్టలతో,బట్టలు లేకుండా ఏ ఏంగిల్లో చూసిన మనస్సును లాగేసే,మరులు కొల్పేలాఉంటారు.అందుకే ఆడోళ్ళకై యుద్ధాలు జరిగాయి..మగాళ్ళకై కాదు. రాఘవ వచ్చిన శబ్దం విని వెనక్కి తిరిగి చూసి “వచ్చావా?కూర్చో వేడి వేడి పెసరట్టు వేస్తాను”అంటు అనిపనిలో పడింది.రాఘవ అమ్మను వెనుక అందాన్ని గమనిస్తున్నాడు.లోబ్యాక్ జాకెట్ వేసుకుంది. వీపులో ముక్కాలు వంతు నగ్నంగా కన్పిస్తున్నది.అమ్మవీపును అంతకు ముందు ఎన్నోసార్లు చూశాడు కాని ఈ పొద్దు చూస్తుంటే మనస్సులో కొత్త ఆలోచనలు,కొత్త భావాలు వెలువడుతున్నాయి.చీరను మరి కటి భాగానికి క్రిందికి జార్చి కట్టింది.పిరుదుల పై భాగం అంగుళం మేర కన్పిస్తున్నది.బహుశాముందుబొడ్డుకు జానెడు కిందికి కుచ్చిల్లు దోపి ఉంటుంది.చీరను టైటుగా చుట్టిందేమోపిర్రలు మనోహరంగా కన్పిస్తున్నాయి.పక్కకు తిరిగి నపుడు నడుం వెనుక నుండి పోట్టవరకు ఏర్పడిన నడుం మడత కమల వెనుక భాగానికి అందాన్ని తెచ్చింది.

కాళ్ళకు ధరించిన పట్టిలు కమలమ్మ కదిలిన పుడు గల్లు గల్లు మనిసవ్వడి చేస్తూ రాఘవ గుండెల్లోమోహనతను పెంచుతున్నది.వేడి వేడి అట్లు పేట్లో వేసుకుని వెనక్కి తిరిగిన కమలకు కొడుకు చూపులను బట్టి అప్పటివరకు కొడుకు తనను వెనకనుండి స్కాన్ చేసాడని అర్థ మైంది.వంటపనిలో నిమగ్నమై గమనించలేదు,పైట జాకెట్ మీద నుండి పక్కకు తప్పుకుని జాకేట్లోని సళ్లు పూర్ణ కుంభాల్లా ,కన్పిస్తున్నాయి.అయినా కమల పైట సర్దు కోకుండా అలాగే టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్లి,ప్లేట్ కొడుకు ముందుం చింది.లోనేక్ టైట్ జాకెట్ వేసినందున కమల లావాటి సళ్లు ఒకదాన్ని నొకటి వత్తుకుని,సగం సళ్లు బయటికి కన్పి స్తుంటే ,జాకెట్ లోపలి మిగతా సగం జాకెట్ హుక్కులను తెంపుకునిరావటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయి.రెండు చను గుబ్బల మద్యపాయను చూస్తుంటే, సళ్ళమధ్య అర్జెంటుగాతన బలిసిన తనమొడ్డను పెట్టి ఆడించానిపిస్తున్నది. అమ్మ సళ్ళమీద దృష్టి తిప్పలేక పోతున్నాడు. అమ్మ లావాటి అర్ధ నగ్నస్తానాలు రాఘవను “రా వచ్చి మమ్మల్ని పిసుకు,చీకు”అని ఆహ్వానిస్తు న్నాయి.”వచ్చి ఈ జాకెట్ నుండి బంధ విముక్తులను చెయ్యి” అని అర్దిస్తున్నా యి. “అమ్మ ఈనాళ్లు గమనించలేదమ్మ నీ పాలిండ్ల సౌందర్యం,పడ్తాపడ్తా నీ సళ్ళపని పడ్తా”అనుకున్నాడు. మనస్సులో.కమల కావాలని రాఘవ పక్కకు వచ్చి ప్లేట్ రాఘవ ముందుంచింది,అప్పుడు అమ్మ సళ్ళను, నడుం నడుం మడతలు పక్క నుండి చూసాడు.

ఓహో ఏమా అందం?. ప్రౌఢస్త్రీ అందమంతా ఆమె నడుం వంపుల్లో,మడతల్లో దాగి ఉంటుంది. కమల మరో మూడుఅట్లు వేసి తెచ్చి కొడుకు ముందుంచి,ఎదురు కుర్చీలో కూర్చుంది.పైట పూర్తి గా పక్కకు తప్పుకుని జాకెట్ లోని సళ్లు దర్శన మిస్తున్నవి. అమ్మ సళ్ళను జాకెట్లో అంతకు ముందు ఎన్నోసార్లు చూసాడు.కాని ఇంత దగ్గర చూడడం అదే మొదటి సారి. రాఘవ ప్యాంట్లోబుజ్జిగాడు గాలి పోసుకుంటున్నాడు మెల్లి గా. కమల కొడుకు కళ్ళలోకి అదోలా చూస్తూ “చాలా ఇంకా కావాలా” అంది.అమ్మ అర్ద నగ్నసళ్ళ అందాలను ఆస్వా దిస్తూ చాలు అన్నట్లు తలవుపాడు. కొడుకు చూపు లు తన జాకెట్ కు అతుక్కు పోయాయని అర్ద మైంది. కమలకు కావాల్సింది అదే.తన మనస్సులో ఏముందో తన అందాల ఆరబోత ద్వారా వాడికి తెలుస్తుంది అనుకుంది.
పెసరట్లు తింటూ అమ్మ సల్లనుచుడా సాగాడు.కమల
“చాలా ఇంకా రెండు వేసుకుంటావా”అంది కమల”వేసుకుంటావా”అనే పదాన్ని వత్తి పలుకుతూ.
“దేన్ని వేసుకోవాలి” రాఘవ కూడా “వేసుకోవాలి”అనే మాటను వత్తి పలికాడు.
“అట్లు”అంది
“అట్లా..చాలు”అని,ఖాళి ప్లేటు పక్కకు జరిపి వాష్ బేసిన్ దగ్గరికి వెళ్లి చేతులు కడుక్కుని వచ్చాడు.కొడుక్కి నాప్కిన్ అందించి ఎదురుగా కుర్చుంటు..
“అట్లా అని అంటున్నావు..దేన్నీ వేసుకుందామనుకున్నావు”అరాదిస్తూ అడిగింది.
“నిన్ను వేసుకుందామనుకున్నాను” అని మనస్సులో అనుకుని.బయటికి మాత్రం
“ఏమి లేదు ఊరికేఅడిగానంతే”.తల్లి కి ఎదురుగా కూర్చున్నాడు.కమల ముందుకు వంగి రెండు మోచేతులు డైనింగు టేబుల్ మీద ఆన్చి ముందుకు వంగి “అంతేనా..నేను అదేమో ననుకున్నా”అంది.
తల్లి అలా వంగున్న పోజులో తల్లి సళ్లు జాకెట్ సందులో నుండి మరింత కవిస్తూ “రా వచ్చి, మమ్మల్ని ఈ జాకెట్ నుండి బంధ విముక్తిల్నిచేసి,నీ స్వంతం చేసుకో” అని మౌనంగా తమ అంగీకారాన్ని తెలుపు తున్నట్లుంది రాఘవ కు. అమ్మ కావాలనే చేస్తుందని అర్ధమైంది.అందుకే సంకోచం లేకుండా అమ్మ సళ్ళను చూడ సాగాడు.
“చూసింది చాల్లే..నీ దృష్టి తగిలేలా ఉంది”అంది కమలమ్మ. తల్లిపెదాలపై కనికన్పించని దరహాసం, కళ్ళల్లో కొంటె తనం మాటల్లో చిలిపితనం కన్పించింది.
“ఎం చూస్తున్నాను దృష్టితగిలేంతగా”
“వాటినే ఇందాకావచ్చినప్పటి నుంచి చూస్తునేవున్నావు”
“ఏమి చూడ్డంలేదు”
“అబద్దం చెప్పకు నీవు చూస్తున్నావనినాకు తెలుసు”
“నేను వచ్చాకా చాలా చూసాను.నీవు వేటిగురించోచెప్పు”అన్నాడు రాఘవ.
“నేను చెప్పింది ..వీటి గురించి”అంటు చేతితో జాకెట్ వైపు చూపింది తెగించి.రాఘవకు కావాల్సిందిఇదే.తల్లిని మాట ల్లో డైరెక్టు చెయ్యడం,తల్లితో పచ్చిగా మాట్లాడించడం.
“వీటిని అంటే ఏమిటి పేరులేదా”
“వుంది వినాలనిఉందా?వింటే తట్టుకోగలవా?”
నా అందమైన అమ్మ చెప్తే వినాలని ఉంది.చెప్పు”
“అయితే జాగ్రత్త గా విను..అవివివివి..”అంటుసాగదీసినది కమల.
“సాగదియొద్దు..డైరెక్టుగా మ్యాటరులోకి వచ్చేయి”
“అయితే విను.నాసళ్ళను ..ఇందాకటినుండి కళ్ళతో నమిలి తినేసేటట్లుచూస్తున్నావు.తప్పుకాదు.ఎదిగిన కొడుకు అమ్మను అలా చూడొచ్చా”అందిచిరు కోపాన్నిప్రదర్శిస్తూ.
“అవును చూసాను.ఏంటంటా.నా అమ్మ సళ్లు నేను చూసుకుంటాను .చిన్నప్పుడు జాకెట్ విప్పి ఈ సళ్ళపాలే కదా తాపావు.అప్పుడు సళ్ళను చూస్తూ,ఒకచోత్తోరెండో సన్ను ముచ్చిక నలిపేవాడినట నివే చెప్పావు, అందరు ఏడాదో, ఏడాదిన్నర పాలిస్తే నీవు రెండున్నర ఏళ్ళు పాలిచ్చావట. అందుకే కన్న కొడుక్కి అమ్మ సళ్ళను ఎప్పుడైనా, ఎక్క డైనా చూసే హక్కుంది.అంతే..హా అమ్మను చిన్నప్పుడు కాదు చూడాల్సింది.ఎదిగిన కొడుకు చూడాలి.చూసి అమ్మ మనస్సులో కోరిక తీర్చి తృప్తి పరచాలి”అన్నాడు”తృప్తి”అనే మాటను మరింత వత్తి పలుకుతూ చిలిపిగా.
“మరి ఆమాట ముందే చెప్పొచ్చుగా” దాపరికమెందుకుఅంది కమల.
“ఆహా అలాగా ..మరి నీవు చేసిందేమిటి.నీవు మాత్రం చూడలేదా”అన్నాడు రాఘవ
“నేను చూసానా?ఏం చూసాను”అంది.వెంటనే గుర్తొచ్చింది.కొంపదీసి తాను కొడుకు మొడ్డను చూసినట్లు తెలిసి పోయిందా?వాడు దాని గురించే అడుగుతున్నాడా?
“ఏం చూసావో నీకు తెలుసు.నాకు తెలుసు.కాని చూడనట్లు ఏక్ట్ చేసావా లేదా?”డిమాండ్గా అన్నాడు.
“ఏం చూసాను .ఏమీ చూడలేదు..లోపలి రాలేదు, దుప్పటి తియ్యలేదు..దాన్నిచూడలేదు”అని నాలిక్కరుచుకుంది.
మాటల్లో పెట్టి కొడుకు సగం నిజం రాబాట్టాడు.
“నేను దుప్పటి సంగతి ఎత్తలేదే.అంటే నీవు వచ్చావు,దుప్పటి ఎత్తావు,దాన్ని చూసావు?అవునా కాదా?
“అవున్రా..చూసాను ఏమీటంటా.నేనేమి కావాలని చూడలేదు.అలా ఏక్సిడెంటల్ జరిగింతంతే”తన్ను తాను సమర్ధించుకుంది కమల.
“ఒప్పుకున్నావు చూశానని.ఇంతకు ఏమిచూసావో చెప్పు”
“వుహు”అంటూతల అడ్డంగాఊపి “చూసానంటున్న.పోనీ నీవు చెప్పు నేను ఏమీ చూసానో”అంది దబాయించి.
“ఏమీ చూసావంటే ఎదిగిన నీ ముద్దుల కొడుకు మొమొమొ”అని ఆగాడు

“వూ..చెప్పు.మొమొమొ”అంటు నాన్చుతున్నావు”అంది కొడుకును కవ్విస్తూ.
“అవునే చెప్తాను.. నీవు నామొడ్డ చూసావు..అవునా?”అన్నాడు
“అవును చూసాను”అందికళ్ళుఎగరేస్తూ.”చూసాను ఏంటంటా” అన్నట్లు కళ్ళుఎగరేసింది.అందులో కొడుకును రెచ్చ గొట్టే కవ్వింత ఉన్నది.
“అయితే నచ్చిందా కొడుకు మొడ్డ”అడిగాడు రాఘవ తల్లిని.
“నచ్చింది,నాకొడుకు మొడ్డ నాకు నచ్చింది తప్పేంటి.ఈ మొడ్డను చిన్నగా వున్నప్పుడు ఎన్ని సార్లు చూడలేదు. ఎన్నిసార్లు ముద్దాడలేదు. నీ చిన్నపుడు నిద్రలో నీ బుల్లిబెల్లం లేచిఆడేది,అప్పుడు చూడ్డానికి బుజ్జిగాడు తెగ ముద్దొచ్చి నోట్లోకి తీసుకుని ఎన్నిసార్లు చీకలేదు.అప్పుడు లేని బిడియం ఇప్పుడెందుకు.దాచుకోవటానికి ఏమి లేదు ఇందులో “అంది కమలమ్మకొడుకుక్కి కిర్రెకించేలా.అమ్మ అలా నెమ్మదిగా ముద్దు ముద్దుగా నేరుగా పచ్చిగా మాట్లాడుతుంటేవాళ్ళంతా అదోరకమైన మత్తుగా ఉంది.