ఇంకెంత సేపు చీకాలిరో దేవుడో నా పూకేమో జివ్వు – రెండవ ఆఖరి భాగం

ఆమె బట్టలు వేసుకుని, బాస్ రూం దగ్గరకి వెళ్ళింది. డోర్ నాక్ చేసింది. ఎంతకీ తలుపు తీయక పొతే మళ్ళీ తన రూం కి వెళ్లి అక్కడినుండి అతని రూం కి ఫోన్ చేసింది. అతను రూం లో లేడు. అతని సెల్ కి చేసింది. అతను కార్లో వున్నాననీ, ఆమెను ఇండియా వెళ్లి పోమ్మనీ చెప్పాడు. ఆమెకేమీ అర్ధం కాలేదు. ఇంత అర్జంట్ గా వేల్లిపోయాదేమిటీ అనుకుంది. రూం లో ఉండగానే ఒక అతను వచ్చి ఒక కవర్ ఇచ్చాడ్డు. అందులో ఇండియాకి టికెట్, కొంత డబ్బు ఉంది. అతనే ఆమెను ఎయిర్ పోర్ట్ దగ్గర డ్రాప్ చేసి వెళ్ళాడు.

లతిక ఇండియా వచ్చేసింది. ఇంటికి వచ్చాక కవర్ లో డబ్బు లేక్కబెట్టుకుంది. లక్ష రూపాయలు. న్యూస్ చానేలో లో తనకు అది ఆరు నెలల జీతం. డబ్బు బాగానే ఉంది గానీ తను తన బాస్ కి తన శరీరం అప్పగించడం కరెక్టేనా అని ఆలోచించింది. పోయిందేముంది, సుఖం దక్కింది కదా అనుకుని సర్దుకుంది.

ఆ మర్నాడు ఆఫీస్ కి వెళ్ళింది. రిసెప్షన్ లో అమ్మాయి లతికను ఆపి, ‘ఈ రోజు నుండీ బాస్ మిమ్మల్ని రావద్దన్నారు’ అంది, చేతిలో ఒక కవర్ పెడుతూ. సుదకి షాక్.

అదేంటి, బాస్ తనకు చెప్పకుండా తనను రావద్దు అనడం ఏమిటీ. ‘నేను బాస్ తో మాట్లాడాలి’ అంది లతిక రిసెప్షనిస్ట్ తో. ‘కుదరదు, బాస్ మీటింగ్ లో ఉన్నాడు’ అంది. అంటే.బాస్ నిన్ననే ఇండియా వచ్చేసాడు అన్నమాట. మరి తనతో ఎందుకు రాలేదు. తనని ఒంటరిగా ఎందుకు వెళ్ళ మన్నాడు? లతిక కి అంతా గందర గోళం గా ఉంది. ఇక ఆగలేక, సారా సరి బాస్ రూం లోకి వెళ్ళింది. బాస్ ఒక్కడే కూర్చుని వున్నాడు. మరి మీటింగ్ అని చెప్పారు?

‘వాట్ ఇస్ హప్పెనింగ్?’ అంది గట్టిగా.

‘షట్ అప్’ అన్నాడు మంత్రి రామలింగారెడ్డి. ‘ఎందుకు అరుస్తున్నావ్?’ అన్నాడు గట్టిగా.

లతిక కాస్త శాంతించింది. ‘ఏంటిది, నన్ను రావద్దు అన్నారట?’ అంది.

‘అవును. అయినా నిన్ను తీసెయ్యడానికి నీ పర్మిషన్ తీసుకోవాలా? నువ్వు నా కంపెనీని వార్తల్లో ఎక్కిన్చావు. నాకు తలవంపులు తెచ్చావు. యాభై ఏళ్ళ కంపెనీని ఒక ఇరవై ఏళ్ల లంజ బజారుకీడిస్తే నేను చూస్తూ ఊరుకోవలసి వచ్చింది. టీవీ చానెల్ ఉంది అని ఏదైనా చేసెయ్యా వచ్చు అనుకుంటున్నారా. అసలు నుఉవెంతో, నీ బతుకేంతో, నీ స్తానమెంతో నీకు చూపించాలనే నిన్ను నా దగ్గర చేర్చుకున్నాను. నిన్ను వాడుకున్నాను. నీ అవసరం తీరిపోయింది. అందుకే నిన్ను తీసేసాను. అయినా నీకు బోలెడు డబ్బు ఇచ్చాను. నా లాటి వాళ్ళ ను కెలికితే ఏమౌతుందో చూసావుగా. నిన్ను చంపించడం నాకు క్షణం పని. కానీ నీ పొరపాటు తెలుసుకోవాలంటే నువ్వు బతికే ఉండాలి. బతికి, ఏడుస్తూ ఉండాలి. అదీ మంత్రి రామలింగారెడ్డి దెబ్బ. నీ లాటి వాళ్ళను ఎంతమందిని చూడకపోతే నేను ఈ స్థాయికి వచ్చి ఉంటాను? ఇక ఈ చాయలకి రాకు. గేట్ అవుట్’ అన్నాడు రామలింగారెడ్డి.

లతిక కి మొత్తం అర్ధం అయ్యింది. ఇదంతా తన మీద పగ తో చేసాడు. ఇక తనేమి మాట్లాడినా వ్యర్ధమే. నెమ్మదిగా లేచి బయటకు నడిచింది.

తలుపు దగ్గరికి రాగానే రామలింగారెడ్డి అన్నాడు, ‘ఆ..నీ తో దెంగుడు మాత్రం గుడ్ ఎక్స్పీరిఎన్స్. నిన్ను ఆ విషయం మీద నా బిజినెస్ అసోసియేట్ ల దగ్గరకు పంపి పనులు చేయించుకో వచ్చు. కానీ నీ సుఖం వాళ్లకు ఎందుకులే’ అన్నాడు.నవ్వుతూ.

లతిక విసురుగా తలుపు తీసి వెళ్ళిపోయింది.

ఇంటికి వెళ్లి భోరున ఏడ్చింది. పెద్దోళ్ళతో పెట్టుకుంటే ఏమౌతుందో తెలిసి వచ్చింది. జర్నలిజం లో చేరినప్పుడు ఏదో దేశాన్ని ఉద్దరిద్దాము అనుకుంది. కానీ ప్రతి పనికి ఇటువంటి ఫలితం ఉంటుందని ఊహించలేదు. ఇప్పుడు తనను ఓదార్చడానికి ఎవ్వరూ లేరు. లతిక పేరెంట్స్ వాళ్ళ ఊరిలో ఉంటారు. కొద్ది సేపటికి తేరుకుని, అర్జున్ కి ఫోన్ చేసింది. అరగంట లో అర్జున్ వచ్చాడు. విషయం చెప్పింది. ‘నేను అప్పుడే చెప్పానా? అతను నిన్ను తన కంపెనీ లోకి రమ్మన్నప్పుడే నాకు ఇదేదో తప్పు అనిపించింది. నువ్వు వినలేదు. డబ్బు వస్తుంది అన్నావు. ఇప్పుడు చూడు ఏమైందో’ అన్నాడు నిష్టూరంగా.

‘సరే, అయిందేదో అయింది. ఇప్పుడేమి చేద్దాం?’ అంది అర్జున్ గుండెల మీద తల పెట్టి. ‘ఏం లేడు. ఒక వారం ఏ హిల్ స్టేషనో వెళ్ళు. అన్నీ మర్చిపో. వచ్చిన తరువాత మన చానెల్ హెడ్ తో మాట్లాడి మళ్ళీ ఉద్యోగం లో జాయిన్ అవ్వచ్చు’ అన్నాడు అర్జున్ ఆమె భుజాలను రాస్తూ. అతని ప్లాన్ బాగానే ఉన్నట్టు అనిపించింది సుదకి. ఆమె అలాగే అతని గుండెల మీద తల బెట్టి, అతని షర్ట్ గుండీ విప్పసాగింది. అతని చెస్ట్ పై వెంటుకలు దట్టంగా ఉన్నాయి. వాటిలో వేలు పెట్టి తిప్పుతూ.’అర్జున్, నేనంటే నీ కు ఇష్టమే నా?’ అని అడిగింది. ‘అదేంటి, అలా అడిగావ్?’ అన్నాడు అర్జున్. ‘ఏం లేదు, ఊరికే’ అంది అతని నిపుల్ ని పెదవితో సున్నితంగా లాగుతూ. ఆ స్పర్శకు అర్జున్ ఆమె ను గట్టిగా తన కేసి ఒత్తుకున్నాడు. అతని పాంట్ లో అలజడి మొదలయింది. లతిక అతని నిపుల్ ని చీకుతోంది. అర్జున్ చెయ్యి లతిక సల్ల మీదకు వెళ్ళింది. నెమ్మదిగా అర్జున్ ఆమె సన్ను ను పిసుకుతున్నాడు. ఆమె ఆదమరచి అతని ని గట్టిగా నొక్కుతోంది.

అర్జున్ ఆమెను కాస్త వెనక్కు జరిపి, కిందకు వంగి ఆమె షర్ట్ బటన్స్ ను విప్పాడు. లోపల తెల్ల బ్రా. అది కూడా తీసేసి, ఉబికి వచ్చిన సళ్ళను ఆబగా నొక్కుకున్నాడు. ఆమె అదో లోకంలోకి వెళ్ళిపోయింది. అర్జున్ ఒక సన్ను ని నోట్లో పెట్టుకుని చీకడం ప్రారంభించాడు. ఆమె చెయ్యి అప్రయత్నంగా అతని పాంట్ జిప్ వైపు వెళ్ళింది. అక్కడ అప్పటికే ఉబ్బి ఉన్న అతని మొడ్డ ను పిసకడం మొదలెట్టింది. అది తన చేతికి గట్టిగా తగిలింది.

లతిక బాస్ ఇచ్చిన షాక్ కి ఏడుపొచ్చి, ఓదార్పు కోసం అర్జున్ ని పిలిచింది. అర్జున్ రాగానే తన బాధ చెప్పుకుని, అలాగే అతని నిపుల్ ని చీకడం తో వాళ్ళిద్దరి మధ్యా కామ కేళి కి బీజం పడింది.

ఇక చదవండి.

అర్జున్ లతిక ను అలాగే తీసుకెళ్ళి బెడ్ పైన పడుకోబెట్టాడు. ఆమె నల్లని పాంట్ ను సున్నితంగా లాగేసాడు. లోపల ఖరీదైన పాంటీ. దాని లో నుండి ఆమె పూకు దిమ్మ కనిపిస్తోంది. ఊరిన పూరీ లా ఉంది. అర్జున్ నెమ్మదిగా ఆ పాంటీ ని కూడా లాగేసాడు. అమాంతం అతను ఆమె దిమ్మ పై ఒరిగి, నాలుకతో దాన్ని రాయడం మొదలెట్టాడు. ఆ తడి కి లతిక జలదరించింది. అటువంటి సెన్సేషన్ ఎప్పుడూ కలగలేదు తనకి. ఎవరో అనుకుంటే వినడమే గానీ పూకు పై ఎవరైనా నోరు పెడతారా అనిపించింది. కానీ ఇప్పుడు అర్జున్ దిమ్మ ని నాకుతుంటే కొత్తగా ఉంది. అర్జున్ లేచి, అతని పాంట్ విప్పి, లతిక మీద 69 పొజిషన్ లో ఎక్కాడు. లతిక తొడలు బాగా ఎడం చేసి ఆమె పూకు మీద నాలుక రాస్తూ అతని మొడ్డ లతిక మోహం మీద పెట్టాడు. కళ్ళ ఎదురుగా అర్జున్ మొడ్డ, దాని కింద రెండు వట్టలు నల్లగా వేలాడుతుంటే లతిక కి మాట పడిపోయింది. అర్జున్ వేళ్ళతో లతిక పూకు పెదాలను విడదీసి నాలుకని లోపలికంతా జొనిపి మరీ ఆడిస్తున్నాడు. లతిక అల్లల్లాడి పోతోంది. అతను అలా తన నడుము ను లతిక మోహం మీదికి దించాడు. అతని లావు మొడ్డ లతిక పెదాలను తాకుతోంది. ఇక ధైర్యం చేసి లతిక అర్జున్ మొడ్డను నోట్లోకి తీసుకుంది. కాస్త ఉప్పగా ఉచ్చ వాసన వేస్తోంది. ఒక్క సారిగా వంటి వచ్చి నట్టు అయ్యింది. తన పూకు కూడా అలాగే ఉంది వుంటుంది.అనుకుని, మళ్ళీ సుల్లి చీకడం ప్రారంభించింది.

అర్జున్, పూకుని చీకుతూ.’ఆహా నీ పూకు ఎంత కమ్మగా ఉందొ.అసలు నిన్ను ముట్టుకున్తానో లేదో అనుకున్నా.కానీ నీ పూకు నాకే చాన్స్ వచ్చింది.ఆహా..’ అంటుంటే, లతిక గుద్ద లేపి లేపి మరీ అతనికి పూకుని ఇస్తోంది. అర్జున్ రెండు చేతులూ లతిక పిర్రల కిందకి పోనిచ్చాడు. వాటిని పిసుకుతూ ‘లతికా..నాకు పిచ్చ పిచ్చ గా ఉంది.నీ పూకుని కొరుక్కు తినెయ్యాలని వుంది’ అన్నాడు. లతిక కూడా అతని సుల్లి చీకుతూ.’మ్మ్.నీ మొడ్డ కూడా భలే వుంది అర్జున్’ అంటూ గట్టిగా చీకింది. కసిగా మొత్తం మొడ్దని నోట్లో దోపుకునే సరికి అర్జున్ కి కిర్రెక్కి పోయింది. ‘అమ్మో.మొత్తం సుల్లి ని మింగి తెనేసేలా ఉన్నావే’ అంటూ పూకు లో నాలుక తో ఒక్క పోటు పొడిచాడు. ఆ దెబ్బకి లతిక, ‘ఆహ్హ..ఏం పోటు రా నాయనా..అబ్బా’ అంటూ మూలిగింది.

లతిక అర్జున్ మొడ్దని నోట్లోనుంది తీసి చేత్తో ఆడిస్తూ, ‘ఎంత సేపూ నోటి పనేనా’ అంది. అర్జున్ లేచి, లతిక తొడల మధ్య కూర్చున్నాడు. సుల్లిని పట్టుకుని లతిక పూకు పెదాల ను వేళ్ళతో విడదీసి, సుల్లిని పూకులోకి గట్టిగా తోసాడు. ఆ దెబ్బకి సుల్లి సర్రున పూకు లోపలి దూరిపోయింది. ‘ఆహా.అర్జున్, కొట్టు..కొట్టు..ఏం దెబ్బ రా నీది,,,,కొట్టు.ఇంత పోటు గాదివని తెలిస్తే ఎప్పుడో దొబ్బిన్చుకునేదాన్ని కదా’ అంది పరవశంగా.

‘మ్మ్.నీ పూకు కూడా తక్కువేం కాదు. ఇంత కాలం దీన్ని ఎలా దాచుకున్నవే..నిన్ను దెంగి దెంగి వదలాలి రోజూ’ అంటూ గట్టి గట్టిగా దెంగు తున్నాడు. ‘నీ ఇష్టం రా..రోజు కాకపొతే పూటకో సారే దెంగు. కాదన్నానా.’ అంటూ ఎదురోత్తులు ఇవ్వసాగింది లతిక.

అర్జున్ ఒక పక్క దెంగుతూ, ఇంకో పక్క లతిక సళ్ళను పిసికేస్తున్నాడు. ‘దీనమ్మ.ఏం సల్లే ఇవి. ఏం పెరిగాయే..ఇంతకాలం వీటిని ఎప్పుడు నొక్కుదామా అని దొంగతనంగా చూసేవాడిని.నీ యమ్మా..ఇప్పుడు దొరికాయే.’ అంటూ గట్టిగా నొక్కుతున్నాడు.

‘ఆ.నెమ్మది నెమ్మది.అవేంటి మామిడి రసాలనుకున్నావా.మళ్ళీ మళ్ళీ పనికి రావు.నెమ్మదిగా.’ అంది లతిక. అర్జున్ జోరు కాస్త తగ్గించాడు. కానీ పూకు మీద పోటు మాత్రం దిట్టంగా ఇస్తున్నాడు. ‘ఆ.మ్మ్..ఊ..ఊ.తొయ్యి.ఇంకా.గట్టిగా.పూకు పచ్చడి అయిపోవాలి ..కొట్టు.కొట్టు.’ అంటోంది లతిక.

లతిక రెండు చేతులనూ తీసి అర్జున్ పిర్రాలను పట్టుకుంది. రెండు కాళ్ళను అర్జున్ నడుం మీద వేసి బంధం వేసింది. గుద్ద ని బాగా పైకి లేపి, దెంగ రా బాబూ.ఆపొద్దు.ఆపొద్దు.నా పూకు పని అయిపొయింది.ఆబా..అబ్బా.’ అంటూ కార్చేసుకుంది. అర్జున్ ఇంకా జోరుగా ఊగుతూ పూకు అదిరేలా దెంగి దెంగి వదిలాడు. అతని రసం కారేలా ఉందనగానే సుల్లిని పట్టుకుని, బయటకి తీసి, లతిక సల్ల పైన పెట్టి చేత్తోనే ఊపుకున్నాడు. లతిక తల కాస్త పైకెత్తి తన సల్ల వైపు, అతని సుల్లి వైపు చూస్తోంది. కొన్ని క్షణాల లోనే సుల్లి నుండి రసం లతిక సల్ల పై చిమ్మింది. అలా రెండు మూడు సార్లు చిమ్మినాక అర్జున్ పక్కకు దొర్లాడు.

‘అబ్బ.ఎంత రసం కార్చావురా బాబూ.’ అంతో లతిక సల్ల పై రసాన్ని మొత్తం సల్లంతా పూసుకుంది. కాసేపయ్యాక ఇద్దరూ వెళ్లి కడుక్కోచ్చారు. బెడ్ పై కూర్చుని, ‘లతికా. నీ పూకు భలే ఉంది. ఇక రోజూ లేకపోతె కష్టమే’ అన్నాడు లతికను కౌగాలించుకుంటూ.

‘అవును అర్జున్. ఇక నేను ఎటూ వెళ్ళాను. ఇక్కడే వుంది రోజూ నీతో వాయించుకుంటాను. నెల తరువాత మళ్ళీ ఆ పొట్టి ముండా కొడుక్కి కనిపించి ఉద్యోగం అడుగుతాను. ఏమంటావ్?’ అంది లతిక.

మారిఎట్ హోటల్ దగ్గర దింపి, పక్కనే ఉన్న టాంక్ బండ్ మీద కూర్చున్నాడు అర్జున్. లతిక లోపలి నడుస్తుంటే సెక్యూరిటీ నుండి రిసెప్షన్ వరకూ అందరూ ఆమెనే దొంగ చూపులు చూస్తున్నారు – అంత ‘అది’ గా వుంది ఆమె. లాబీ లో అప్పటికే ముసలోడు తన కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు. రాగానే హాయ్ అంటూ వచ్చి, రెస్టారెంట్ కు తీసుకెళ్ళాడు. ఒక కార్నర్ సీట్ లో కూర్చున్నారు. ఎదురుగా లతిక. ఆమె కావాలని ముందుకి వంగి సళ్ళను ఇంకా చూపిస్తోంది వాడికి. వాడు సిగ్గు లేకుండా వాటి వంకే చూస్తూ కూర్చున్నాడు. వచ్చిన బేరర్ కూడా వాటివంక దొంగ చూపులు చూడటం లతిక గమనించింది. అయినా వాటిని టేబుల్ కేసి నొక్కుకుని, వాటిని మరింత పెద్దగా అయ్యేలా చేసి, అందరికీ కనువిందు చేస్తోంది. ముసలాడు ఏదో డ్రింక్ తీసుకున్నాడు. తనకి కావలసిన ఫుడ్ ఆర్డర్ ఇచ్చింది. ముసలాడు కుళ్ళు జోకులు వేస్తున్నాడు.

‘సార్, మీకు మారేజ్ అయ్యిందా?’ స్పూన్ తో మంచూరియా తీస్తూ అడిగింది లతిక. ‘ఆహ్.ఎందుకులే.ఆ సంగతి. అయ్యింది, పోయింది కూడా. హ హ హ’ అంటూ గట్టిగా నవ్వాడు ముసలోడు. లతిక అర్ధం కానట్టు చూసింది. ‘అదే, నాకు చిన్నప్పుడే పెళ్లి అయ్యింది. నా మేన కోడలు తో. నా తెలివికి ఆమె సరి పోదు కానీ ఏదో మా అమ్మ మాట కోసం చేసుకున్నాను. పెళ్లి అయిన రెండేళ్లకే ఆమె పోయింది’ అన్నాడు ఒక సిప్ తీసుకుని.

‘ఓహ్, సారీ’ అంది. ‘అబ్బే.సారీ దానికేందుకూ? షి హాడ్ కాన్సర్. ఆ తరువాత నేను మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోలేదు’ అన్నాడు. ‘మరి..?’ ఆగింది లతిక. ‘వాట్ మరి.అంటే నేను ఎలా సెక్స్ తీర్చుకున్తున్ననేగా?’ అతను చెప్పవలసిన దాని కోసం అతనే ప్రశ్న వేసుకుంటున్నాడు. ‘ఏదో, నీ లాటి వెల్ విషర్స్ నాకు కంపెనీ ఇస్తుంటారు’ మళ్ళీ నవ్వాడు, లతిక నుండి కావలసింది ఏమిటో క్లియర్ గా చెప్పి.

ఫుడ్ అయిపోయాక, బేరర్ ని పిలిచి ‘బిల్ రూం టూ జీరో త్రీ కి తీసుకురా’ అంటూ లేచాడు. అంటే, ఈ ముసలోడు ఇక్కడ రూం కూడా బుక్ చేసాడా? అనుకుంది లతిక.

‘ఓ నీకు చెప్పలేదు కదూ.మనకి ఇక్కడ ఒక రూం ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటుంది. చానెల్ ఫార్మాలిటీ కోసం, గెస్ట్ల కోసం’ అన్నాడు.

ఇద్దరూ రూం కి వెళ్లారు. రూం చాలా బాగుంది. చానెల్ కోసమే ప్రత్యేకంగా డెకరేట్ చేసి ఉంది. ముసలాడు తలుపు వేసేసాడు. వెంటనే బెడ్ మీదికి వెళ్లి, షర్ట్ విప్పడం మొదలెట్టాడు. లతిక అతన్నే చూస్తోంది. అతనూ లతిక ను చూస్తూ, రా అన్నట్టు సంజ్ఞ చేసాడు. లతిక నెమ్మదిగా వెళ్లి అతని పక్కన కూర్చుంది. అతను ఆబగా వెంటనే ఆమె సళ్ళను కస మీసా పిసికేసాడు. అతని దూకుడు చూస్తోంటే ఆడదాన్ని ముట్టుకుని చాలా కాలం అయినట్టు అనిపించింది లతిక కి. ‘ఆబా.నెమ్మది సార్’ అంది, కాస్త వెనక్కి జరిగి.

‘సార్ ఏంటీ, రాజా అనలేవూ..’ అన్నాడు రాజా రావు, ఇంకా ముందుకు జరిగి. ‘ఇదిగో ఇంకా వాటిని దాస్తావెందుకూ. ఎప్పటి నుండో చూడాలి అనుకున్నా ఆ బొండాలను. విప్పేయ్. లేదా నేనే చింపి పారేస్తా’ అన్నాడు రాజ రావు ఆవేశంగా. అతని ధోరణి చూస్తుంటే నిజంగానే చింపెలా ఉన్నాడు అనుకుని, లతిక చీర కొంగు తీసి, జాకెట్ విప్పింది. బ్రా లేని సళ్ళు భలుక్కున బయట పడ్డాయి. వాటిని చూసి రావు కు గుండె ఆగినంత పనయ్యింది. ఆకలి గా వాటి మీద దాడి చేసాడు. వాటిని ఇష్టం వచ్చినట్టు పిసికి, నాకి, చీకి, నానా రసాభా చేస్తున్నాడు. పై సళ్ళు అతనికి అప్పగించి, అసలు వీడి విషయం ఏమిటో తెలుసుకుందామని లతిక ఒక చేతిని అతని పాంట్ మీద వేసింది. అనుకున్నట్టే అతని సరుకు లేవలేదు. కాస్త నొక్కి చూసింది. మెత్తగా తగిలింది. ‘మ్మ్.కానీ.నొక్కు నా మొడ్డను.’ అన్నాడు సన్ను ని నోట్లోనుంది బయటకు తీసి. మొడ్డా.అదేదీ? ఇదేదో చిన్న మాంసం ముక్కలా మెత్తగా ఉండేమిటీ.అనుకుంది లతిక. అయినా దాన్ని నొక్కుతూనే వుంది. అది ఎంతకీ లేవలేదు. ఇక వీడి పని ఇంతే అనుకుని, కాస్త ధైర్యంగా వెనక్కి వాలింది, వాడేమీ చెయ్యలేడని.

రావు ఆమె పై పడుకుని పిచ్చెక్కిన వాడిలా ఎక్కడ బడితే అక్కడ నొక్కుడు మొదలెట్టాడు. చీర బలంగా లాగేశాడు. లోపల లంగా కూడా వేసుకోలేదు. తొడలని నాకాడు. పూకు దిమ్మను పిసికేసాడు. సరిగ్గా పూకు పై నోరు పెట్ట బోయి అకస్మాత్తుగా పక్కకి వాలిపోయాడు. లతిక కంగారుగా రావుని కదిపింది. రావు ఒగరుస్తున్నాడు, ఒక కిలో మీటరు పరిగెత్తిన వాడిలా. ‘ఏమైంది రాజా’ అంది. ఏం కాలేదన్నట్టు చెయ్యి ఊపి, ‘నేను కాసేపు పడుకుంటాను, నువ్వు వెళ్ళిపో’ అన్నాడు, పక్కకు తిరిగి. హమ్మయ్య.పీడా విరగడ అయ్యింది. సళ్ళు చూసి సొల్లు కార్చుకున్నాడు వీడు. ఎలానూ సుల్లి లేవదు. అసలు వీడి పెళ్ళాం అందుకే వేడిని వదిలి పోయింది కాబోలు. వీడు కాన్సర్ అని కహానీలు చెబుతున్నాడు.

లతిక మళ్ళీ బట్టలు వేసుకుని, రూం నుండి బయటకు వచ్చింది. లిఫ్ట్ లో అర్జున్ కి ఫోన్ చేసింది.

________________________________________

అర్జున్ ఆశ్చర్య పోయాడు. అదేంటి, ఒక గంట కూడా కాలేదు అప్పుడే వచ్చేసిందా అనుకున్నాడు. రెండు నిమిషాల్లో అతను లతిక ను బైక్ ఎక్కించుకుని బయలుదేరాడు. దారిలో విషయం చెప్పింది. ముసలోడికి అస్సలు లేవదని, ఊరికే వాడి కి చూపులతోనే సోష వస్తుందనీ. ఇద్దరూ నవ్వుకుంటూ రూం చేరారు.

రూం లోకి రాగానే అర్జున్ తలుపు వేసేసి, లతికను గట్టిగా హత్తుకున్నాడు. ‘నేను ఇక ఆగలేను’ అంటూ ఎక్కడెక్కడో నోక్కేస్తున్నాడు. ‘ఆగాగు. ఆ ముసలోడు సళ్ళు నాకాడు. కాస్త కడుక్కోనీ.’ అంటూ అర్జున్ ని వదిలించుకుని బాత్రూం లోకి వెళ్ళింది. వెళ్తూ వెళ్తూ చీర విప్పేసింది. పైన జాకెట్ కూడా విప్పి పడేసింది. వెనక నుండి ఆమెను నగ్నంగా చూస్తున్న అర్జున్ లవడా దడ దడ కొట్టుకుంది. ఆమె బాత్రూం నుండి వచ్చాక ఇద్దరూ గంట సేపు నొక్కుడు, పిసుకుడు, చీకుడు చేసుకుని, చివరికి దెంగు కుని అలిసి పడుకున్నారు. యధావిధి గా అర్జున్ రసాన్ని బయటే కక్కాడు.

మూడు నెలల తరువాత

లతిక మళ్ళీ చానెల్ లో చేరింది. మామూలుగా పనిలోకి వెళ్తుంది. ఆ రోజు ఆమెకి వాంతి అయ్యింది. కాస్త అనుమానం వచ్చినా, ఎందుకైనా మంచిందని డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళింది. ఆమె గర్భవతి అని తెలిసింది. కడుపు లో బిడ్డ కచ్చితంగా మంత్రి రామలింగారెడ్డి బీజమే. ఎందుకంటే అర్జున్ ఎప్పుడూ లతిక లోపల రసం ఇవ్వలేదు. విషయం తెలుసుకుని లతిక పిచ్చెక్కి పోయింది. ఎలాగైనా తన జీవితం నాశనం చేసిన మంత్రి రామలింగాన్ని నాశనం చెయ్యాలని నిర్ణయించుకుంది.

ముందుగా ఆ కంపెనీ అకౌంటంట్ ని ఫోన్ చేసి కలిసింది. ఆమె ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ కోసం అడిగింది. లతిక సెక్సీ వాయిస్ విని అతను దిమ్మ తిరిగి పోయాడు. ‘నేను ఇంటర్వ్యూ ఇస్తాను, మరి నాకు లాభం ఏముంది?’ అని అడిగాడు. ‘మీకు పబ్లిసిటీ’ అంది లతిక. ‘అవన్నీ నాకు వద్దు. నాకు కావలసింది పబ్లిక్ గా కాదు ప్రైవేట్ విషయం’ అన్నాడు అతను. సుదకి విషయం అర్ధం అయ్యింది. మంత్రి రామలింగారెడ్డి గాడిని దెబ్బ తీయాలంటే ఇటువంటివి తప్పదు. ‘మీ ఇష్టం, కలిసాక మాట్లాడుకోవచ్చు’ అంది ఇంకా సెక్సీ గా. అతను వెంటనే అప్పాయింట్మెంట్ ఇచ్చాడు.

ఆ రోజు సాయంత్రం ఒక మారు మూల ప్రాంతం లో అతని ఫ్లాట్ లో మీటింగ్. లతిక ఒక్కటే రావాలని కండిషన్. ఒక స్పై కామెరా ని షర్ట్ బటన్ కి ఫిక్స్ చేసింది. కానీ ఒక వేళ షర్ట్ తీయవలసి వస్తే..అనుకుని, ఆ కామెరా ని బాగ్ కి అమర్చింది. లోపల బ్రా గానీ, పాంటీ గానీ వేసుకోకుండా వెళ్ళింది. అతను అప్పటికే అక్కడ ఒకట రెండు రౌండ్లు మందు కొట్టేసి ఉన్నాడు. లతిక ని చూడగానే లేచి షేక్ హాండ్ ఇచ్చి కూర్చున్నాడు. లతిక బాగ్ ని వీలుగా సెట్ చేసి అతని ఎదురుగ్గా కూర్చుంది.

రొటీన్ ప్రశ్నలు కొన్ని అడిగింది.జవాబులు రాసుకుంది. ‘మీరు మంత్రిలింగారెడ్డి కంపెనీ లో చాలా కీలకం అని విన్నాను’ అంది లతిక ఒక రాయి విసిరినట్టు. ‘అవును. నేను లేకపోతె..వాడి కంపెనీ లేదు. వచ్చే నెలలో ఒక టెండర్ ఉంది. అది గనక కాంపెటీటార్ కి వెళ్లిందంటే మంత్రిలింగారెడ్డి గాదు బోడి రామలింగారెడ్డి అయిపోతాడు. అది చాలా సీక్రెట్. అటువంటివన్నీ నేనే చూసుకుంటాను’ మందు మత్తులో ఏవేవో మాట్లాడుతున్నాడు అతను. ‘ష్.చాలా ఉక్కగా ఉంది కదూ.’ అంటూ షర్ట్ పై రెండు గుండీలు విప్పింది లతిక. అతని కళ్ళు ఆమె సల్లనే చూస్తున్నాయి. ‘చెప్పండి, ఏంటా టెండర్?’ అడిగింది లతిక. ‘థిస్ ఇస్ ఆఫ్ ది రికార్డ్.ఒకే’ అన్నాడు అతను. లతిక పెన్ పక్కన పెట్టేసింది. అతను టెండర్ వివరాలు పూసా గుచ్చినట్టు చెబుతున్నాడు. లతిక సుతారంగా షర్ట్ లోపల కి చెయ్యి పెట్టి, పాలిండ్ల పైభాగాన్ని రాసుకొంతోంది.

అతను చెప్పడం పూర్తి అయ్యాక లేచి, ‘ఐ వాంట్ తో సక్ యువర్ బూబ్స్’ అన్నాడు. ఆమె కాస్త ఆశ్చర్య పోయినా, లేచి, అతని దగ్గరికి వెళ్ళింది. బాగ్ లో ఉన్న కెమెరా కి అడ్డు లేకుండా జాగ్రత్తపడింది. అతను ఆమె షర్ట్ బటన్స్ విప్పి, ఆమె సళ్ళను ఆబగా చీకడం మొదలెట్టాడు. ఆమె చీకనిచ్చింది. ఆమె అతను ఇంకా ఏమైనా చేస్తాడేమో అనుకుంది గానీ అతను మందు మత్తులో తూలిపోయాడు. అతన్ని అలాగే టేబిల్ మీద పడుకోబెట్టి, ఆమె షర్ట్ సర్దుకుని, బాగ్ తీసుకుని బయలుదేరింది.

ఆమె కిందకి రాగానే లక్కీ స్టీల్ కంపెనీ అధినేత లక్కీ సింగ్ కి ఫోన్ చేసింది. టెండర్ వివరాలు ఉన్నాయి, కలవాలి అని చెప్పింది. అతను ముందు నమ్మలేదు. కానీ లతిక చెప్పిన విషయాలను విన్న తరువాత అతను అరగంట లో కలుద్దామన్నాడు. అనుకున్న టైం కంటే ముందుగానే అతను కలిసాడు, ఒక కాఫీ షాప్ లో. సాదా సీదా గా ఉన్నాడు సింగ్. లతిక టెండర్ వివరాలు కావాలంటే యాభై లక్షలు కావాలంది. అంతా అన్నాడు సింగ్. కానీ అతనికి తెలుసు, ఒక వేళ టెండర్ తను దక్కించుకుంటే తన కంపెనీ దేశం లో టాప్ ఔతుంది, తన ప్రత్యర్ధి నాశానమౌతాడు. అతను బేరం మొదలెట్టాడు – ఇరవై అయిదు లక్షలు. ఆమె తగ్గడం లేదు..’సారీ సింగ్ జీ.నేనే తక్కువ అడిగాను. మీకు తెలుసు కదా దీని వలన మీరెంత లాభం పొందుతారో. నా లెక్క ప్రకారం ఇట్ షుడ్ బి నతింగ్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ‘. ఆమె లెక్కలకి విస్తు పోయాడు సింగ్. నిజానికి అంతకంటే ఎక్కువే లాభం వస్తుంది. పైగా తన కంపెనీ స్ట్రాంగ్ ఔతుంది.