ఆహా.. కార్చేస్తున్నా.. నీ బుజ్జి పూకుని తడిపేస్తున్నా

ఇంతలో వాణి పక్కనే వడలి పోయి ఉన్న అరటి పండును తీసి వాసనా చూస్తూ, ఏంటి అత్తమ్మా పాపం అరటిపండు వడలిపోయిన్ది, అంది నవ్వుతూ. సుబ్బలక్ష్మికి సుగ్గు ముంచుకొచ్చేసింది. ఛి .. పాడు పిల్ల నువ్వు ఇక్కడినుంచి ముందు బయటికి పో . అది అక్కడ పెట్టి అంది. అమ్మా దిన్ని అంట తేలిగ్గా వదిలేస్తానా దీనితో చాలా పని ఉంది మీరు స్నానం చేసి బయటికి రండి అని , అరటి పండును తీసుకొని బయటికి పరిగెత్తింది. సుబ్బలక్ష్మి దీనికి అల్లరి బాగా ఎక్కువైంది అని నవ్వుకుంటూ బాత్రూం లోకి వెళ్ళింది. రాఘవయ్య స్నానం చేసి ఆఫీసుకి వెళ్ళటానికి రెడీ అయ్యి వచ్చాడు. టేబుల్ ముందు కూర్చొని అమ్మా టిఫిన్ అన్నాడు. ఏ నేను పనికిరాన టిఫిన్ కి అంటూ సళ్ళు చూపించిన్ది వాణి. ఏంటే పొద్దున్నే మంచి మూడ్ లో ఉన్నట్లు ఉన్నావ్ ఆఫీసు కి వెళ్ళకుండా ఇంట్లో ఉండనా ఈరోజు అన్నాడు రాఘవయ్య, తన తల్లికి విన పడకుండా. అంటలేదు, తొందరగా తిని తమరు దయచెయ్యండి, మాకు చాలా పనులు ఉన్నాయి అంది వాణి. టిఫిన్ తింటున్న ప్లేట్లో కట్ చేసిన అరటి పండు ముక్కలని పెట్టింది వాణి.

ఇవ్వేంటే పొద్దున్నే అరటి పండు పెట్టావ్ అన్నాడు రాఘవయ్య. సుబ్బలక్ష్మి గతుక్కు మంది. ఆ పొద్దున్నే అరటి పండు తింటే కింద అరటి పండుకు మంచిదట అంది.

చీ అత్త వింటున్దే, నికేమయ్యిన్ది ఇవ్వాళ , అంటూ అరటి పండు ముక్కని నోట్లో పెట్టుకున్నాడు. వాణికు నవ్వు ఆగలేదు, పెద్దగా నవ్వు కుంటూ వంటగదిలోకి వచ్చింది. సుబ్బలక్ష్మి వాణితో ఏంటే నువ్వు చేసిన పని, నీకు మరీ భుద్ది లేకుండా ఉంది. రాఘవయ్యకి వాణి ఎందుకు అల నవ్వుతుందో అర్ధం కాలేదు. ఇంకో అరటిపండు ముక్కను నోట్లో పెట్టుకొ,ఏంటే ఈ అరటి పండు అదోలా ఉంది అన్నాడు రాఘవయ్య పెద్దగా. వాణి ఇంకా పగలబడి నవ్వ సాగింది. సుబ్బలక్ష్మికు సిగ్గు ముంచు కొచ్చింది. వెంటనే కొడుకు దగ్గిరకి వెళ్లి ఇటివ్వు పక్కన పడేస్తా అంది ప్లేట్ లాక్కుంటూ. పర్లేదులేమ్మ తినేస్తా, ఇంకా రెండుముక్కలేగా అంటూ తీసుకోని నోట్లో పెట్టుకున్నాడు. వాణి వంట గదిలోనుంచి బయటికి వస్తూ మరీ బాగాలేదన్నారు, పండు మొత్తం మింగేశారు అంది. ఏమోనే ఒకరకం గా కొంచం వగరుగా ఉంది. ఎలా ఉన్నా ఇక నుంచి రోజు మీరు పొద్దున్నే ఈ ప్రసాదం తినాల్సిన్దే అంది. సుబ్బలక్ష్మి కొంచం కోపంగా వాణి ఇంకా చాలు నోరుముయ్యి అన్ది. రాఘవయ్య పర్లేదులెమ్మ ప్రసాదం అంటోంది కదా తింటానులే అన్నాడు. దానితో వాణి పెద్దగా నవ్వింది మల్లి. ఏమీ అర్ధం కానట్లు చూస్తుండి పోయాడు. రేయి రాజిగా నువ్వు ఆఫీసుకి వెళ్ళరా అది అలాగే నవ్వుతుంటున్ది, అని కొడుకుని ఇంట్లోనుంచి తరిమినంత పని చేసి తలుపులు బిగించింది సుబ్బలక్ష్మి.

మధ్యాన్నం 3 అవుతోంది. సుబ్బలక్ష్మి గదిలో మంచం పై బట్టలు లేకుండా ఒకళ్ళ నొకళ్ళు కౌగిలించుకొని కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారు అత్తా కోడళ్ళు. అప్పటికి రెండు రౌండ్లు లాగించారు ఇద్దరు. ఏమైనా నీలాంటి కోడలు దొరకటం నా అదృష్టం అంది సుబ్బలక్ష్మి . లేదు లేదు నీలాంటి అత్తా దొరకటం నా అదృష్టం అంది వాణి సుబ్బలక్ష్మి గుద్దని పిసుకుతూ. ఎంటే ఇంకా సరిపోలేదా మళ్లి నా గుద్దని పిసుకుతున్నావ్ అంది. లేదు అత్తమ్మా నీకు సరిపోఇన్దో లేదో అని అంది వాణి. ఎమాటకి ఆమాట చెప్పుకోవాలె, ఎంత మనం ఇలా ఒకళ్ళ సళ్ళు ఇంకొకళ్ళు పిసుక్కున్నా, పూకులు అరిగేదాకా నాక్కున్నా, గుద్దలో వేళ్ళు పోనిచ్చుకున్నా, మడ్డతో పొడిపించు కునే దానిముందు ఇవన్ని ఎన్దుకూ పనికిరావే అంది. అది నిజమే అత్తమ్మ ఏదో సరదాగా ఉండే కాని, పూకులో కుటిమాత్రం తీరటమ్లేదు. రాత్రికి మీ అబ్బాయి చేత బాగా దోపించుకొని కొట్టించుకుంటే కాని తీరదు ఈ జిల అంది వాణి. సుబ్బలక్ష్మి ఏమి మాట్లాడ లేదు. వాణికు అర్ధమయింది. తనకంటే వెల్టికి కిందపైన లోపలికి తొయ్యటానికి

తన మొగుడు ఉన్నాడు. మరి అత్తమ్మ పరిస్తితి వేరు. ఒకరకంగా అత్తమ్మని తృప్తి పరచటానికే తను ఈపనికూడా చేస్తోంది. అత్తమ్మ నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది. ఏంటే అది అంది సుబ్బలక్ష్మి. ఏంటంటే మరి నువ్వు నేను చెప్పిన దానికి ఒప్పుకోవాలి అంది. మొన్నటి నుంచి అదేగా జరుగుతుంది. నా పూకుమిద పెత్తనం చెలాయిస్తూ మళ్లి నేను చెప్పినట్లు చెయ్యాలి, వినాలి అని కబ్ర్లెన్దుకూ అంది సుబ్బలక్ష్మి. అదే అత్తమ్మ మన అవుట్ హౌస్ లో సూరిగాడిని. ఛి ఛి . ఆపవే మరి నువ్వు . నన్ను లంజని చేస్తావా ఏంటి . ఎవరికన్నా తెలిస్తే ఇంకేమన్నా ఉందా. అయినా వాడి వయసు ఎంతా నావయసు ఎంతా. వాళ్ళమ్మ నోరు అసలే మంచిది కాదు, ఊరు మొత్తం కంపు చేసి వదులుతుంది. వాణి కాసేపు ఆలోచించింది. మళ్లి అత్తమ్మా . ఇంకొక ఆలోచన అంది. మళ్లి ఈసారి ఎవరు కోడలా అంది పూకు మీద గిచ్చుతూ. వాళ్ళు వీళ్ళు ఎందుకత్తమ్మ, మన ఇంటిగుట్టు రచ్చకెక్కకుండా, నీకు బయట తెలిసి పోతుంది అన్న భయం లేకుండా నా మొగుణ్ణి అదే.. నీకొడుకుని. అని ఆపేసింది.

ఏంటే సుగుణా, నువ్వు మాట్లాడేది, నికేమన్నా పిచ్చిపట్టిన్దా, ఎదో గులతీరుతున్ది కదా అని నీతో సరదాగా పడుకుంటుంటే, ఇప్పుడూ ఏకంగా నా కన్నా కొడుకు దగ్గిర పడుకోమంటావా. అసలు నీకు ఇలాంటి అలోచనలు ఎక్కడినుంచి వస్తున్నాయి. లోకంలో ఎక్కడన్నా ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయా. జనాలకి తెలిస్తే నా ముఖం మీద ఉమ్ముతారు. అత్తమ్మ మాటలను అడ్డుకుంటూ ఎందుకత్తమ్మా, అంత భయపాడాలి

ఈజనాలకి, వీళ్ళేమన్నా మనకి ఆరుస్తున్నారా, తీరుస్తున్నారా, ఇక పోతే మీరన్న మాటకి, ఇలాంటి రంకు పురాణాలు ఇవాలేదో మీరు కొత్తగా మొదలు పెడుతున్నట్లు భయపడతారెన్దుకు. లోకంలో ఇలాంటివి ఎన్నో, కాకపోతే కొన్ని వెలుగులోకి రావు కొన్ని వస్తాయి. వాళ్ళ వాళ్ళ డబ్బు , స్థోమత, సంగంలో పలుకుబడిని పట్టి అలా అలా చెలామణి చేసుకుంటూ పోతున్నారు అంతే. అంతెందుకు కలిగులా అనే రాఘవయ్య, తన చెల్లిని, అక్కని, వరసపెట్టి వాయించేవాడు. కొన్ని కులాలో, అత్తతో, అక్కతో, చెల్లితో పండగరోజు పడుకోవటం ఆనవాయితీ , ఇంకొన్ని చోట్లా అన్నా చెల్లి లేచి పొయ్యి పెళ్లి చేసుకున్నారు. అంతెందుకు అత్తమ్మ, ఈమధ్య కొన్ని న్యూస్ మనం చూస్తున్నాం, వింటున్నాం, మా నాన్న నన్ను గత 10 సంవత్సరాలుగా వాడుకుంటున్నాడు, అని చెప్పటం. మరి 10 సంవత్సరాలు చెప్పనిది ఇవ్వాళ ఎందుకు చెప్పింది, అది ఇంకెవడినో మరగటమో , ఇంకేదో అయ్యి ఉంటుంది. కొన్ని బలవన్తమ్మిదా, భయపడి కూడా జరుగుతాయి అంది వాణి. నువ్వెన్ని అయినా చెప్పవే, తల్లి కొడుకులు చేసుకోవడం పాపమే. అవునా అత్తమ్మ , నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను చెప్పూ, మరి

ఈ సృష్టికి మూలమ్ ఆడం , ఈవ్ అంటారు కదా, వాళ్ళిద్దరి వరసేంటో మనకు తెలుసా, వాళ్ళిద్దరి నుంచే ఈ జాతి మొత్తం పుట్టిన్దీ.. అంటే.. విళ్ళలొ ఎవ్వరూ కొడుకుల చేత, అన్నల చేతా, తండ్రుల చేతా, తమ్ముళ్ళచేతా దేన్గించు కో లేదు అంటావా, అత్తమ్మ ఇష్టముండాలే కాని కుక్కల చేత కూడా దెంగించుకుంటున్న రోజులివి. ఇంకా పాత చింత కాయ పచ్చడి మాటలు ఆపి నీ పూకు గుల హాయిగా నా మొగుడు అదే మీఅబ్బాయి గారితో తీర్చుకో అంది వాణి.

అంటె నన్ను నీ సవతిని చేసుకుంటావా, నీ మొగుడు ఇంకొకళ్ళతో పడుకుంటుంటే చూస్తూ ఉండగలవా. ఎన్దుకుంటాను నీ సళ్ళు పిసుకుతూనో లేకపోతే నా పూకుని నీచేత నాకించుకుంటూనో నేను కూడా మీతో చేరి పోతాను. అయినా నామొగుడు దెంగేది ఎవరినీ, మా అత్తమ్మనేకదా.. తీసుకెళ్ళి ఆస్తులు తగలేస్తాడు అన్నభయం లేదు. హాయిగా మన ముగ్గురం కలసి మెలిసి ఎంచక్కా ఒకటే మంచం పై పడుకొని కుతి తీరా అనుభవించవచ్చు. ఇంతకంటే కావలసినది ఏముంది అత్తమ్మా అంది వాణి. సుబ్బలక్ష్మి అలోచనలో పడింది. ఏమైనా చెప్పవే నా మనసు ఎందుకో ఒప్పుకోవట్లేదు అంది. నువ్వు అన్ని మర్చిపో అత్తమ్మ, ఈకార్యక్రమాన్ని మొత్తం ఎలా నడిపిస్తానో చూడు, నాకు వేదిలేయ్యి నేను చూసుకుంటా అంది. నీకు వదిలెయ్య బట్టే కదా నన్ను ఇలా గుడ్డలూడదీసి నీ పక్కలో చేర్చుకున్నావ్ అంటూ సళ్ళు పిసికి కౌగిలించుకుంది. మా బుజ్జి అత్తమ్మ అంటూ వాణి కూడా అత్తమ్మని అల్లుకొని పోయింది. ఇద్దరు కసిగా ముద్దులు పెట్టుకొని ఒకళ్ళ సళ్ళు ఒకళ్ళు కుతిగా చీకుకున్నారు. వాణి ముచ్చటగా మూడోసారి సుబ్బలక్ష్మి పూకుదగ్గరకి చేరిపోయింది. కాళ్ళని రెండు ఎత్తిపట్టి తొడలను బాగా ఎడం చేసి, సుబ్బలక్ష్మి పూకుని తన ముక్కుతో గెలక సాగింది. నాలికతో పూకుపై తన పేరును వ్రాయ సాగింది. స్స్స్స్స్స్స్స్ అంటూ సుబ్బలక్ష్మి వేడి నిట్టూర్పులు వదులుతోంది. సుబ్బలక్ష్మి నిలువు పెదాలను రెండిటిని విదతీసి వాణి నొటితో గట్టిగా భందించి పూకులోని రసాలని గట్టిగా, ప్స్స్స్స్స్ .. అంటూ పీల్చుకున్ది వాణి, ఆ చర్యకు సుబ్బలక్ష్మి పూకులోని నరాలన్నీ కదిలి పోయాయి. గట్టిగా వాణి తలని తన పుష్పానికి అదుముకున్ది. దెంగవే .. దెంగు.. నీ అత్త కుత్తని కుతిగా దెంగు. హా.. పెట్టేయి ..నీ నాలికని వేళ్ళని నాలోకి ..దోపి దోపి దెంగవే నా ముద్దుల కోడలా. హా. అది . అలాగే. అబ్బా .

అక్కడె. అంటూ ఇంకా రెచ్చగొట సాగింది వాణిని. వాణి అలా సుబ్బలక్ష్మి పూకును నాకుతూ , పూకుకి , గుద్దకి మధ్యలో ఉండే భాగం పై ఆడించింది. అలా నాకుతు నాకుతూ, సుబ్బలక్ష్మి తొడలను ఇంకా ఎడం చేసి కాళ్ళను పూర్తిగా ఒంచింది, అలా ఒంచటమ్ లో సుబ్బలక్ష్మి మోకాళ్ళు , సుబ్బాయామ్మ బరువైన సళ్ళకు గట్టిగా వత్తుకొని పోయాయి,. ఆ భంగిమ లో సుబ్బలక్ష్మి పుష్పం తో పాటుగా గుద్దకూడ పూర్తిగా విచ్చు కున్నాయి. వాణి తన నాలికతో సుబ్బలక్ష్మి గుద్దపై ఆడిస్తూ, నాలిక కొనతో గుద్దలోకి నెట్టింది. సుబ్బలక్ష్మికు జివ్వుమంది ఎక్కడొ, ఒళ్ళంతా తిమ్మిరి తిమ్మిరిగా ఉంది. వాణి తన నాలికని సగం వరకు గుద్దలోకి నెట్టి ఒక చేతితో సళ్ళను పిసుకుతూ ఇంకొక చేతి వేళ్ళను సుబ్బలక్ష్మి పూకులోకి పోనిచ్చి, గుద్దను పూకిని ఒకేసారి కసిదీరా దేంగసాగింది. సుబ్బలక్ష్మిను కోడలి చేష్టలు పూర్తిగ తారాస్తాయికి చేర్చాయి. అబ్బా… అయి పోతోన్డే.. హా… ఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్. కొట్టు కొట్టు . వేళ్ళతో లోపలి కంటా తొయ్యవే.. నా గుద్దా, పూకు నీకు రాసిస్తున్నా.. అబ్బా. అక్కడె ఆదించవే. అలగే. ఆపకు.. హా.. అంటూ కార్చేసుకున్ది సుబ్బలక్ష్మి.. రా నా పైకి అంటూ కోడలని తన మీదకి పడుకో బెట్టుకొని గట్టిగా హత్తుకుపోయిన్ది. చాలా సేపు ఏమి మాట్లాడ లేదు .

కొంచం సేపు ఐన తర్వాత వాణి సుబ్బలక్ష్మితో అత్తమ్మ ఇందాక చెప్పిన విషయం ఏమి ఆలోచించావ్ అంది. నువ్వు నన్ను బాగా చూసుకుంటున్నవ్ కదా బంగారం నాకిది

చాలులే అంది. లేదు అత్తమ్మ నా కన్న తల్లి చిన్నప్పుడే చని పోయింది, నాకు తల్లి ప్రేమ ఎలా ఉంటుందో కూడా తెలీదు. నన్ను కూతురుకన్నా ఎక్కువగా చూసుకుంటున్నావ్. అలాంటి నిన్ను సుఖపెట్టాల్సిన భాద్యత నాకు ఉంది, ఇంక నామాట కి నువ్వు ఎదురు చెప్పకూడదు అంతే నా మీద ఒట్టే అంది వాణి. సుబ్బలక్ష్మి కాసేపు ఏమి మాట్లాడ లేదు. కొంచం సేపటి తర్వాత, అయినా వాడిని ఎలా ఒప్పిస్తావ్ అంది. అది అలా అడుగు చెప్తా, మీ అబ్బాయి కి ఎక్కడ నొక్కితే లేస్తున్దో, ఎంత సేపు చీకితే కారుతుందో నాకు పూర్తిగా తెలుసు అవన్నీ నేను చూసుకుంటాను గా, అయితే మా అత్తమ్మ అంగీకారం తెలిపినట్లేగా అంది వాణి. సుబ్బలక్ష్మి నవ్వుతూ తన చేతులతో తన మొహాన్ని కప్పేసుకున్ది. అబ్బా సిగ్గూ. అంటూ తన తలతో సుబ్బలక్ష్మి సళ్ళపై అటు ఇటు రుద్దింది. ఇంతలో కాలింగ్ బెల్ మోగింది. ఇద్దరు ఒక్కసారి ఉలిక్కి పడ్డారు. సళ్ళు పిసుక్కొవడమ్లో పడి టైమ్ మర్చిపోయారు. సాయంత్రం 6 అయింది. రాఘవయ్య వచ్చాడు. అయ్యో లే అత్తమ్మ లే తొందరగా బట్టలు కట్టుకో అంటూ తన చిర గబా గబా కట్టుకొని తలుపు దగ్గిరకేసి , జుట్టూ సవరించుకొని , వెళ్లి తలుపు తీసిన్ది. ఏంటే ఇంత సేపు, ఏమి చేస్తున్నావ్ అన్నాడు రాఘవయ్య, ఏమి లేదండి బాగా నిద్ర పట్టేసింది. ఈ టైమ్ లో నిద్ర ఏంటి,

అత్త లేదా ఇంట్లో అడిగాడు రాఘవయ్య. ఉంది తన గదిలో , బహుసా తనుకూడా నిద్ర పోతోన్దేమో. సర్లే కాఫీ పెట్టు అంటూ డ్రెస్ మార్చుకోవటానికి వెళ్ళాడు. సుబ్బలక్ష్మి మెల్లిగా గదిలో నుంచి బయటకు వచ్చింది. సాయంత్రం వంట పనుల్లో మునిగి పోయారు అత్తా కోడళ్ళు . రాఘవయ్య టివి చూస్తూ ఉన్నాడు. అందరూ భోజనాలు ముగించారు. వాణి మాత్రం రాఘవయ్యని మాటలతో దేన్గినంత పని చేసి వదులోతొన్ది, రాఘవయ్యకి తెలీకుండా సుబ్బలక్ష్మి ని. అందరు నిద్ర పోవటానికి వాళ్ళ వాళ్ళ పడక గదుల్లోకి వెళ్లారు. వెళ్ళే ముందు వాణి , సుబ్బలక్ష్మితో .. అత్తమ్మా నా ప్లాన్ ఈ రాత్రి నుంచే అమలు చేస్తా , ని కొడుకు మనసులో ఏముందో ఇవ్వాళే బయటకు లాగుతా నువ్వు తలుపుచాటునుంచి చక్కగా విను అంటూ పెదాల పై గట్టిగా ముద్దు పెట్టి తన గదిలోకి వెళ్ళింది.

గదిలో వాణి కోసం రేడీగా ఉన్నాడు రాఘవయ్య. వెళ్ళగానే తనపైకి లాక్కున్నాడు. ఏంటి అబ్బాయిగారు తెగ తొందరగా ఉన్నారు ఇవ్వాలా అంది వాణి. ఇప్పటికే చాలా సేపు ఆగాడు మా బుడ్డోడు. అత్త గనక హాల్ లో లేకపొతే ఇందాక నువ్వు చేసిన పనులకి, మాటలకి, నిన్ను అక్కడే జాడించి దెంగేవాడు. అబ్బా .. అంతటి పోటుగాడా. ఏ నీకు తెలీదా, ఎంతటి పోటుగాడో.. ఏమో నాకేం తెలుసు అంది వాణి. అవును పాపం అమాయక పూకు, దోపించు కోవడం నాకించుకోవడమ్ తప్ప ఇంకేమి తెలీదు పాపం అన్నాడు రాఘవయ్య. ఉమ్మ్ .

అని నవ్వింది వాణి. ఎంతో అందంగా నవ్వుతున్న పెదాలని అందుకున్నాడు రాఘవయ్య. తన కింద పెదవిని తన రెండు పెదాలతో చీకుతూ, మధ్య మధ్యలో తన నాలికని వాణి నోటిలో కి తోసి గెలక సాగాడు. ఇద్దరూ, ఒకళ్ళ ఎంగిలి ఒకళ్ళు జుర్రుకోసాగారు. వాణి చెయ్యి తన పని ఏమిటో తనకు తెలుసు అన్నట్లు, రాఘవయ్య లుంగీ లోపలికి వెళ్లి తనకి కావలిసిన దాన్ని గట్టిగా పట్టుకొని, దానితో ఆడుకో సాగింది. ఏంటొ తెలీదన్నావ్ మరి దాన్ని ఇప్పుడేమో పిసుకుతున్నావ్ అన్నాడు. వాణి రాఘవయ్య పెదాలని గట్టిగా కొరికి మడ్డకి ఉన్న చర్మాన్ని స్పీడ్ గా గట్టిగా కిందికి లాగింది. అబ్బా. నియమ్మని దేంగా,. చంపేస్తావా ఎంటే అన్నడు. నా అత్తని మీరు దెంగటానికి కుదరదు.. ఎప్పుడో పోఇన్ది. కావాలంటే మీ అత్తని దెంగుకోన్ది అంది. ఛి.. చీ.. ఏంటా మాటలు. అంటు వాణి పూకుని తన చేత్తో పామ సాగాడు. ఏ పెళ్ళాం అత్త మాత్రం దెంగటానికి కావాలా అని అడిగింది వాణి. మడ్డని బాగా పైకి కిందికి ఆడిస్తూ. పెళ్ళాం అత్త అంటే అత్త వరస కాబట్టి దేన్గోచ్చు అన్నాడు. చా . పాపం ఆచారాలు తెగ పాటిస్తారు ,, అబ్బాయి గారు. మరి మీకన్నా 6 సంవత్సరాలు పెద్దైన నన్ను పెళ్ళాం గా ఎలా చేసుకున్నారు అని అడిగింది వాణి. వీటిని చూసి. అంటు సల్లని గట్టిగా పట్టుకొని పిసికాడు. ఆ సుఖానికి మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్.. అని గట్టిగా మూల్గుతూ తన రెండు కాళ్ళతో తన పై ఉన్న రాఘవయ్య ని గట్టిగా భందించి తనకేసి అదుముకుంది.

ఏవండీ నేను ఒకటి అడుగుతాను నిజం చెప్పాలి అంది. మ్.. అడుగు అంటు బొడ్డు పై ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. మరీ నా సళ్ళు పెద్దవా అత్తమ్మ సళ్ళు పెద్దవా అని అడిగింది. చీ ఎంటా ప్రశ్నా అన్నాడు. లేదు మీరు చెప్పాల్సిందే అంది. ఏమో నేనెప్పుడు మా అత్తవి గమనించ లేదు. చా 5 ఏళ్ళు

వచ్చే వరకూ సల్లు పిసికి పిసికి మరీ పాలు తాగారు, అప్పుడు కూడా చూడలేదా అంది. నీకెవరు చెప్పారు అని అడిగాడు రాఘవయ్య. ఏవరో ఒకరు చెప్పారులే గాని నా ప్రశ్న కి ముందు సమాదానం చెప్పండి, లేకపోతే నా సళ్ళు ముట్టుకోవద్దు అంది చేతులని వెనక్కి నెట్టేస్తూ. అబ్బా ఏంటే నీగోల.. మా అత్తవే పెద్దవి చాలా అన్నాడు. సళ్ళల్లో జిల్లు మంది అప్పటిదాక తలుపు చాటున ఉండి వింటున్న సుబ్బలక్ష్మికు ఆ మాటతో .

ఆహా మీ అత్తవే పెద్దవా .. పోయి ఆవిడవే పిసుక్కోండి ఐతే అని అటు తిరిగి పడుకుంది కోపం నటిస్తూ. రాఘవయ్య అదేంటే నువ్వే చెప్పమని, మల్లి ఇదేంటి .. అంటూ వెనక చేరి నడుమ్మీద చెయ్యేసి పామ సాగాడు. వాణి నవ్వుకుంటూ , అయితే నంగనాచిలాగా ఉంటూ ఇంట్లో పెల్లానివి ఏవి పెద్దవి తల్లివి ఏవి పెద్దవి అని లేక్కలేసుకుంటున్నారు అన్నమాట అంది. చీ అవేమి మాటలే మా అత్తని నేను అలా ఎందుకు చూస్తాను అన్నాడు, చీరని కాలితో పైకి లాగుతూ. మరీ చూడకుండా నే మీ అత్తవి నాకన్నా పెద్దవి అని ఎలా చెప్పారు అని అడిగింది వాణి. అదేంటే బాడీ స్ట్రక్చర్ చూస్తే తెలిసి పోతుంది కదా అన్నడు. ఆహా .. అయ్యా గారు ఐతే మీ అత్త బాడీ స్ట్రక్చర్ ని కూడ కళ్ళతో స్కాన్ చేసే సారూ అన్నమాట అంది. అదేమి కాదు అన్నాడు, చీరని పూర్తిగా నడుము

వరకు లేపి, వెనక నుండి పిర్రలని పాముతూ. మరీ ఎప్పుడూ చూసారో చెప్పండీ నా మీద వట్టే అంది వాణి. అబ్బా . సుగుణా .. ఏంటి అంటు పిర్రల పై ఉన్న చేతిని సుతారంగా పాముతూ గుద్దని పూకుని మార్చి మార్చి రుద్ద సాగాడు. పూకులో చెమ్మ మొదలయింది వాణికి. మ్మ్మ్మ్మ్ . హాఆ. అని మూలుగుతూ, రాఘవయ్య వైపుకు తిరిగి , రాఘవయ్యని వేల్లికలా పడుకో బెట్టింది. రాఘవయ్య మడ్డ పైకి నిటారుగా నుంచొని ఉంది. చేత్తో చెంప మీద కొట్టి నట్లు, మడ్డని అటు ఇటు రెండు దెబ్బలు వేసింది, అది టాంగ్ మని ఊగుతూ ఇంకా గట్టిపడింది. మడ్డ దగ్గిర చతికిల బడి నాలిక తో సంచిని గెలికింది. ఒట్టలు రెండు గట్టిగా బిగుసుకొని మళ్లి వదులయ్యాయి. వాటిని నాలికతో బాగా నాకి పెదాలతో లాగి వదిలింది. చమ్మగా మూలిగాడు రాఘవయ్య. నేణు నాపని చేస్తాను మీరు ఎప్పుడు చూసారో చెప్పండీ అంది. మడ్డని నోట్లోకి తీసుకుంటూ . మన పెళ్లి కాక ముందు ఒక సారి చూసాను. ఆ రోజు ఏదో పని ఉండి అత్త గదిలోకి వెళ్ళాను, అత్త అప్పుడే స్నానం చేసి వచ్చింది. అద్దం వైపుకు తిరిగి తుడుచు కుంటోంది , నేను అప్పుడే గదిలోకి వెళ్ళాను, అప్పుడూ నాకు అద్దం లో నుంచి కనపడ్డాయి అన్నాడు. బయట ఉండీ వింటున్న సుబ్బలక్ష్మికు సిగ్గు అనిపించింది. తల వంచుకొని తన సల్లని ఒక సారి చూసుకున్ది.

ఉమ్మ్. అంది వాణి మడ్డని నోట్లో నుంచే బయటకి తియ్యకుండా. అబ్బా.. ఏమి చీకుతున్నవే నా ముద్దుల లంజ ముండ, కాని ఇంకా అలాగే చీకు అని గుద్దని పైకి ఎత్తి ఇంకొంచం లోపలికి తోసాడు. జరిగింది చెప్పమని తోడని గిల్లింది వాణి. అదే అద్దంలో చూసాను. అత్త తొడలు తుడుచుకుంటోంది.

ఒంగటమ్ తో తన పిర్రలు, గుద్ద, ముందుకి వొంగి నప్పుడు వేలబడిన సల్లని చూసాను అన్నాడు. మడ్డని చీకతమ్ ఆపి, తన చేతిలోకి తీసుకొని ఆడిస్తూ, తప్పని తెలిసి అత్తమని అల్లాగే గుడ్లప్పగించి చూసవన్నమాట అంది వాణి. ఆ క్షణంలో అవన్నీ మరచి పోయాను, వెంటనే తేరుకొని అక్కడినుంచి వచ్చేసాను. ఉమ్ .. మల్లి ఎప్పుడు చూసారు అని అడిగింది. అప్పుడప్పుడు ఏదన్న పని చేస్తున్నప్పుడు , అన్నం వడ్డిస్తున్నప్పుడు, జాకేట్లోనుంచి బయటికి వస్తాయి కదా , అప్పుడూ చూశాను . ఆహా రసికులే అంటు మిదకేక్కి కూర్చొని మడ్డని చేత్తో పట్టుకొని సరిగ్గా తన పూకులోకి ఇముడ్చుకుంది. తృప్తిగా కళ్ళు మూసుకున్నాడు రాఘవయ్య.