అత్తయ్య పోయినపట్టినుండి నాకు రెండు

అప్పటికి నాకు 23సంవత్సరాలు ఉంటాయి. ఆ సరికే 36 అంగుళాలను టచ్ చేస్తోంది నా జాకెట్! దాంతొ కుర్రాళ్ళ చూపులన్నీ కూడా నా మీదే ఉండేవి! ఇంతకూ నా పేరు చెప్పలేదు కదూ మీకు.. విజయ నా పేరు! అత్త, మా అయన, నేను. నాన్న, అమ్మ రెండు నెలలకో మూడు నెలలకో ఇంటికి వస్తూ ఉంటారు నన్ని చూడటానికి. మావయ్య అంటె నాకు చాలా ఇష్టం. 65 ఏళ్ళ వయసు ఉంటుంది మా ఆయనకంటే చూడటానికి హాండ్సమ్ గా ఉంటారు. కానీ చిన్నప్పటినుండీ నన్ను గారాబంగా చూసుకోవడంతో నాకు అతనంటే ఎంతో ప్రేమగా ఉండేది! ఉన్నట్టుండి జబ్బు చేసి అత్త చనిపోవడం మాకు అందరికీ పెద్ద షాక్.
నేను కూడా కాలేజీ కి ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ద్వారా పీజీ చదవాలని డిసైడ్ అయ్యాను. అలా రెండు నెలలు గడిచాయి. పాపం మావయ్య మీద నాకు చాలా జాలి వేసేది. ప్రతి దానికీ అత్త మీదనే ఆధార పడుతూ.. ఆమెతో అన్యోన్యంగా ఉండే అతనికి తను లేకపోవడం చాలా లోటు అని బాధపడేదాన్ని. అందుకే తనకి ఏ పని కావాలన్నా కూడా వెంటనే సాయం చేసే దాన్ని.అలాంటి నేపథ్యంలో ఉన్నట్టుండి నా జీవితం పెద్ద మలుపు తిరుగుతుంది అని అసలు అనుకోలేదు!!!
ఆ రోజు ఎప్పటిలానే కంప్యూటర్లో నెట్ చూస్తున్నాను. మావయ్య వచ్చాడు.’ఏంట్రా వైషూ ఏం చేస్తున్నావ్?’ అని అడిగాడు. కంప్యూటర్ టేబుల్ కి ఆ వైపుగా కూర్చుని అడిగాడు. ‘ఏం లేదు మావయ్య ఎగ్జామ్స్ దగ్గరకు వస్తున్నాయి కదా. స్టడీ మెటీరియల్ కోసం వెదుకుతున్నాను. ఎందుకో అప్రయత్నంగా తలెత్తాను. ఎదురుగా మావయ్య నా వైపే చూస్తూ ఉన్నాడు.. తన కళ్ళు ఎప్పుడూ లేనట్టుగా ఎర్రగా చింతనిప్పుల్లా ఉన్నాయి.. పైగా ఆ చూపుల్లో ఏదో కొత్తదనం. ఏదో ఆసక్తి. కానీ నాకెంతగానో ఇష్టమైన మావయ్య ఈ రోజెందుకో.. వింతగా అనిపిస్తున్నాడు!
‘ఒక్కసారి నా వైపు చూడు. వైషూ..!’ మావయ్య కంఠంలో కాస్త ఆజ్ఞాపన!
చూసాను! ‘నీ కళ్ళు భలే ఉంటాయిరా!’ ఎప్పుడూ మాట్లాడే మావయ్యలా అనిపించడంలేదు తను!
నేనేమీ మాట్లాడలేదు.
‘సళ్ళు కూడా!’ ఒక్క క్షణం నేనేం విన్నానో నాకు అర్ధం కాలేదు. ఆ తర్వాత నేను విన్న మాట నిజమేనా అని ఆశ్చర్యం, ఎందుకో భయం కలిగాయి. ఎందుకో గుండె వేగం ఒక్కసారిగా పెరిగినట్టుగా అనిపిస్తోంది నాకు! ఎప్పుడూ లేనిది మావయ్య ఏంటి ఇవ్వాళ ఇలా? సందేహాస్పదంగా అతని వైపు చూసాను..చాలా చాలా భయపడుతూ!
‘ఎందుకు భయం. నేను నీ మావయ్యనే కదా.. భయపడకు..! ఇవాళ నువ్వు నాకు చిన్నసాయంచేసి పెట్టాలి. అఫ్కోర్స్, ఎప్పుడేం అడిగినా చేసి పెడతావు అనుకో. అయినా ఈ సారి మాత్రం ప్రామిస్ చెయ్యాలి.సరేనా?’
‘సరే!’
‘నేనిలానే కూర్చుని నీ ఎదురుగా ఉంటాను. నువ్వు అలానే కూర్చుని ఉండాలి. మధ్యలో వెళ్లిపోకూడదు. నిన్ను నేనేం చెయ్యను.నాలో నేనే చేసుకుంటాను. నువ్వు జస్ట్ చూస్తూ ఉంటె చాలు!’
ఏం చేస్తాడు? ఏంటి మావయ్య ఇవ్వాళ ఏమేమో మాట్లాడుతున్నాడు? నాకేం అర్ధం కావడం లేదు! అవుననాలో కాదనాలో అయోమయంగా ఉంది! వద్దు అంటే బాధ పడతాడు. కానీ భయం వేస్తోంది!
‘భయపడిపోకు.! నిన్ను నేనేం చెయ్యను అని చెప్పానుగా?’ నవ్వుతూనే అర్ధింపుగా కూడా చూసిన మావయ్య మాటను ఇక కాదనలేకపోయాను. సరే అన్నట్టుగా తలాడించాను.
మావయ్య కళ్ళలో ఉత్సాహం! ఒప్పుకున్నానన్న సంతోషం! ఎదురుగా కుర్చీలో సర్దుకుని కూర్చున్నాడు. బెల్ట్ తీసేసాడు. నేను ఆశ్చర్యంనుండి తేరుకునేలోగాప్యాంట్ హుక్స్ తీసి. జిప్ ఓపెన్ చేసాడు. నాకు చాలా భయం వేస్తోంది. మరో పక్క అదోలాంటి ఏవగింపు! కానీ చూడాలన్న కుతూహలం కూడా! అస్పష్టంగామావయ్య తొడలు.. మధ్యలో. డ్రాయర్లో ఉబ్బెత్తుగా తన సరుకు కనపడుతున్నాయి.! నా చూపులు తనలో ఏవో తలపులు రేపుతున్నట్టుగా తెలుస్తోంది. నా ఇబ్బంది, సిగ్గు, అయిష్టం, కోపం, ఆసక్తి. అన్నీ కలగలసిన ఫీలింగ్స్ అతనికి మరింత సరదాగా ఉన్నట్టుగా నాకు తెలుస్తోంది!
లేచి నిలబడ్డాడు మావయ్య. ప్యాంటు కిందకు దింపి. డ్రాయర్ను కూడా లాగేసాడు.! ఓహ్.. స్ప్రింగ్ లా ఉంది అతని సరుకు! నల్లగా. ఓ మాదిరి పొడవుతో ఉన్నఅతని అంగం నా దృష్టిలో పడింది అని మావయ్య గమనించగానే దాంట్లో మార్పు కనపడింది నాకు! మావయ్య కళ్ళలో కానీ తన మగతనం లో కానీ అదే ఉత్సాహం! నా వైపే చూస్తున్నాడు మావయ్య. ఒక చేత్తో తనది పట్టుకుని. ఒడిసి పట్టి ముందు చర్మాన్ని వెనక్కి లాగాడు! నా పెరిగిన గుండె వేగం మెరుపు వేగంగా మారి చాలాసేపు అయింది! నా ఒళ్ళంతా బరువెక్కిన భావన! ఇంతవరకూ ఇలాంటి ఫీలింగ్స్ నాకు ఎప్పుడూ తెలీదు..! స్త్రీ పురుష సంబంధాల గురించి నాకు తెలియడం ఇదే మొదలు! ఈ మొదలు ఇలా ఉంటుంది అని నేనెప్పుడూ అనుకోలేదు! పెళ్ళితోనే అవి తెలుస్తాయి అనుకున్నా కానీ.. మావయ్య ద్వారా అని ఎప్పుడూ ఊహించలేదు!మావయ్య ఇలా నా ముందు అంటే. మరీ అదోలా ఉంది.! ఇది నిజమేనా అన్నట్టుగా.. నిజమే అనుకుంటే. వొళ్ళు అంతా పులపరంగా. ఊపిరేమో బరువుగా.నా పరిస్థితి ఏంటో నాకే తెలియనట్టుగా ఏదోలా ఉంది!
మావయ్య కి నా సంకట పరిస్థితి ఎలకను చూసిన పిల్లిలానే ఉంది! తను ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు నా ఫీలింగ్స్! వెనక్కి లాగిన తోలును. ముందుకూ వెనక్కూ కదుపుతూ. తన ఆయుధాన్ని. గుప్పిటతో పట్టుకుని.. గట్టిగా నొక్కుతూ నా వైపే చూస్తున్నాడు! నా కళ్ళలోకి గుచ్చి గుచ్చి చూస్తున్నాడు! ఇది తప్పు కదా అన్న భావం నా కళ్ళలో చదివేస్తూ.. మరింతగా ఆనందిస్తున్నాడు! వద్దు అని వ్యక్తం చెయ్యలేని నా మాటలను కూడా కనిపెట్టేసి.. తన చేతి వేగాన్ని మరింతగా పెంచుతున్నాడు. నాకేదో ఐపోతోంది! కళ్ళు బరువెక్కుతున్నాయి..! మొట్ట మొదట ఉన్న ఏవగింపు ఇప్పుడు లేదు! ముందు ఉన్న భయం స్థానే.. ఇప్పుడు ఏదో ధైర్యం ఆవహిస్తోంది. మావయ్యది చూడడంలో తప్పు లేదు అన్నట్టుగా మొహమాటం పోయి మొడ్డ మీదకే చూపు పోతోంది.! పైగా. ఇప్పటికి రెండు సార్లు నా కళ్ళను ఎటో తిప్పేస్తే.. ముందుకు జరిగి మావయ్య మళ్ళీ గట్టిగా నా మొహాన్ని పట్టుకుని తిప్పడంతో. తనేం చేస్తాడో అన్నట్టుగా నటిస్తూ చూస్తున్నాను ఇప్పుడు, ఇదీ ఒకందుకు మంచిదే అనుకుంటూ!
అయినా ఒక పక్క అపరాధభావం! ఏమవుతోంది.. మావయ్య ఏంటి ఇలా చేస్తున్నాడు. మనోభావాలకూ, మేను స్పందనలకూ పరస్పర యుద్ధం..! ఎదురుగా ఏదో అద్భుత దృశ్యం చూస్తున్నట్టుగా నా కళ్ళు నిశ్చలంగా ఉండిపోయాయి. ‘వైషూ. వైషూ..’ అంటూ మావయ్య పలవరింతలు.సన్నగా మొదలై. గదంతా వ్యాపిస్తున్నాయి. శబ్దంతో పాటే చేతి వేగమూ పెరుగుతోంది. ! ఆ రెండింటితో పాటు అతని చూపులు నా శరీరం అంతా పాకేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా నా ఎద పొంగుల మీదనే అతని రెప్పలు వాలిపోయాయి. అక్కడినుండి ఇంకా కిందకు. ఏవేవో వెదుకుతూ. ఏమేమో ఊహిస్తూ మావయ్య ఊహాలోకం. ఊర్ధ్వలోకం వరకూ విహరిస్తోంది! నిగిడిన అతని నిడివి- ఆవేశాన్ని అద్దం పడుతోంది!
నాదేమో విచిత్రమైన పరిస్థితి! ఎక్కడో మొదలైన అలజడి. కిందవరకూ పాకుతోంది.! ఎప్పుడూ లేనిది. నాలో ఏవో తెలియని. హాయి గొలిపే భావాలు! వెన్నులో పులకరింతలు రేపుతూ మధురమైన జలదరింపులు! నా శరీరాన్ని, మనస్సుని.. ఏక కాలంలో చదివేస్తున్నాడు మావయ్య! అత్త పోలికలతో ఉండే నన్ను తన భార్యగా భావించి ఆలోచిస్తున్నాడో లేక సరాసరి నా మీదనే తన కోరిక పరాకాష్టను చేరుకుంటున్నదో నాకైతే తెలీదు కానీ.. అతని దృష్టిలో నా వొంటి పైన నూలు పోగు లేదు! నా అణువణువూ అతనికి. మెరిసిపోతూ కనిపిస్తోంది. మురిసిపోతూ కొట్టుకుంటుంటే!
నా పేరు అతని నోటినుండి అరుపులుగా వెలువడడం మొదలయ్యింది! నా కళ్ళలోనూ ఉద్దీపం అవుతున్న కోరిక అతనికి తెలిసిపోతోంది..! అలా చేసి చాలా పెద్ద విజయాన్ని సాధించాను అన్న తృప్తి ఒక్కసారిగా పెల్లుబికింది.! సినిమాలో వరుస సన్నివేశాలు సాధ్యం కానీ. వయసు వచ్చిన ఒక మగవాడి మొడ్డను మొదటిసారి అదే చూడడం, దాంతో అతను విశృంఖలంగా వినోదిస్తూ. అదీ కూతురు వరసైన నన్నే చూస్తూ క్రీడించడం.. నా ముందే. ఒక మగవాడు.. పాల నురుగులను వెదజల్లినట్టుగా.. తన మగసిరిలోంచి.. మొత్తం సొత్తునంతా.. కార్చెయ్యడం.. ఇవన్నీ నా వయసు అమ్మాయికి ఒక్కరోజులో..రియాల్టీ షోలా, మెగా ఈవెంట్లా జరిగిపోవడం ఇంకెవరికైనా మాత్రం అసాధ్యమే! కాదంటారా?!!ఆ రాత్రి అలా రకరకాల ఆలోచనలతో ఎలానో తెల్లారింది. కాలేజ్ కి వెళ్లివచ్చిమావయ్య ఇంట్లో కంప్యూటర్ ముందు కూర్చున్నా.కాసేపటికి మావయ్య వచ్చాడు. ముందు రోజు ఏమీ జరగనట్టుగానే ఎదురుగా వచ్చికూర్చుని నవ్వాడు. కాసేపు కాలేజ్ విషయాలు అడిగాడు. నాకు అతని వైపు సూటిగాచూడాలంటె అదోలా అనిపించింది. పొడి పొడిగా అడిగిన ప్రశ్నలకుసమాధానాలు ఇస్తున్నాను.’వైషూ అదేం అలా ఉన్నావ్?’ మావయ్య అడిగాడు.’ఏమీ లేదు మావయ్య’ తల వంచుకునే చెప్పాను.’నిన్న జరిగినదానికి బాధ పడుతున్నావా?”లేదు.’ బెరుకుగా చెప్పాను.’భయపడ్డావా?’ దగ్గరకొచ్చాడు మావయ్య..!నా తల మీద చెయ్యి వేసాడు. ముఖాన్ని.. గడ్డం పట్టుకుని పైకి లేపాడు..’భయంఏమీ లేదురా. ఇదంతా మామూలే. నీకు మొదటి సారి కాబట్టి..జడుసుకున్నట్టున్నావ్! ఈ విషయం నేను ఎవ్వరికీ చెప్పను. నువ్వు కూడాచెప్పలేవు, చెప్పవు అని నాకు తెలుసు. మీ అత్త పోయాక. నాకేం చెయ్యాలో,నా కోరికలు ఎలా తీర్చుకోవాలో నాకు తెలియడంలేదు. మన ఇంట్లో అందరికంటేనువ్వే నాకు క్లోజ్! నువ్వే నాకు ఇష్టం. నువ్వంటేనే నాకు పిచ్చి.!’చాలా కూల్ గా, కన్విన్సింగ్ గా.. తను చేసింది తప్పేమీ కాదు అనిసమర్ధించుకుంటూ. అత్త పోయింది అన్న జాలి తన పైన మరింతగా పెరిగేలా,నిన్న నేను చూసిన విషయం. తప్పేమీ కానట్టుగా.మావయ్య అలా చెప్తుంటే.నేను మంత్ర ముగ్ధమై పోయాను! అలా చెప్పిన మావయ్య. ఆ తర్వాత సైలెంట్ గాఉన్నాడు కానీ ఖాళీగా మాత్రం లేడు! మొత్తం తన ఒంటి మీద బట్టలన్నీతీసేసాడు. ముందు షర్టు. విశాలమైన ఛాతీని బయట పెట్టాడు.! తర్వాత..పాంట్ విప్పాడు. అండర్ వేర్ లో పైనుండే ఉబ్బెత్తుగా పొడవుగాకనిపిస్తోంది. అతని అంగం!నాకెందుకో. మావయ్య ఉద్బోధ. చాల హాయిగా అనిపించింది. భయం ఎక్కడో ఏమూలనో కొద్దిగా ఉన్నా. ఓ విధమైన తెగింపు. అసలు. పెద్ద వాళ్ళు ఏంచేసుకుంటూ ఉంటారో. అది తెలుసుకోవాలన్న జిజ్ఞాస ఎక్కువైపోయాయి. పైపెచ్చుమావయ్య అంటే ఇష్టం కూడా కావడంతో. అతనికి నేనేమీ అడ్డు చెప్పలేదు.స్థాణువులా చూస్తూ ఉండిపోయాను.
దగ్గరగా. ఎంతో దగ్గరగా. మావయ్య మగతనంనిటారుగా నా ముఖాన్ని తాకినట్టుగా ఊగుతోంది! దాని వైపే కళ్ళు అప్పగించిచూస్తుంటే..’బావుందా.?’ఏమని చెప్తాను?’నీకు దాని గురించి పూర్తిగా తెలీదులే. దాన్ని మొడ్డ అంటారు. ఏమంటారు?”మొ. మొడ్డ..!’ అలా అనడానికి మొహమాటపడుతూ చెప్పాను. బైటతిట్టుకునేటప్పుడు వాడే బూతు పదం అని తెలుసు నాకు. అందుకే.. సిగ్గుగాఅనిపించింది..!అలా నేను అనగానే మావయ్య ముఖం లో ఆనందం. మగతనంలో మెదలిక! ‘మొ మొడ్డకాదు.. మొడ్డ. మొడ్డ.!’ నవ్వుతూ అన్నాడు! చేత్తో పట్టుకుని.నిన్నటిలానే పని మొదలు పెట్టాడు. ముందుకీ వెనక్కీ. కదుపుతూ!’మొడ్డ!’ అన్నాను సిగ్గు వదిలేసి!
నేను అలా అనడం అతనికి సరదాగా ఉత్సాహంగా ఉన్నట్టుంది!
ఇంకా దగ్గరకు వచ్చి. నా మొహం మీదకు వంగి.. బుగ్గలపై ముద్దులుగుప్పించాడు! తను అలా చేస్తోంటే.. నాకేదోలా అనిపించింది.! అంతలోనే నాలేలేత పెదవులు. తన ముదురు పెదవులతో మూసి.. ఒక్కసారిగా.. గట్టిగాముద్దు పెట్టుకున్నాడు. హుమ్. భలేగా అనిపిస్తోంది నాకు! తనపెదవులతో నా పెదవులపై వత్తిడి పెంచుతూ. వాటి మధ్యలోకి నాలికనుచొప్పించి. నా నోట్లో అలవోకగా ఆడుకోవడం మొదలు పెట్టేసరికి.. నాప్రాణాలు జివ్వు జివ్వుమని లాగసాగాయి!శరీరం అంతా తీయ తీయగా మెలికలు తిరిగిపోతోంది.!
అంతలోనే.. నా చున్నీతొలగించి.. డ్రెస్ పైనుండే. నా కుడి రొమ్మును.. పిసికాడుమావయ్య.! అంతే..! నా నరాలు మరింతగా తీపెక్కిపోయాయి.! మొట్టమొదటిసారి. ఒక మగవాడు. నా చాతీ పైన చెయ్యి వేసి అలా చెయ్యడం. నాకుచాలా చాలా థ్రిల్లింగ్ గానూ. సుఖంగానూ అనిపించింది. మరో చెయ్యి కూడావేసి. నా రెండు పాలిండ్ల పైనా మావయ్య తన ప్రతాపాన్ని చూపడం మొదలుపెట్టాడు! హబ్బా..అంటూ తీయగా మూలిగాను! నా తొలిస్పందన మావయ్య కిమరింత హుషారునిచ్చినట్టుంది. మరింత బలంగా సళ్ళు రెండూ.. లారీ హారన్నిపిసికినట్టు వత్తసాగాడు. నా ప్రాణం తోడేసినట్టుగా. సుఖంతోచచ్చిపోతున్నట్టుగా అనిపిస్తోంది! తన పిసుకుడు వల్ల, తొలిసారిగా ఈఅనుభవం వల్ల ఎప్పుడూ లేనట్టుగా.. నా బరువులు రెండూ.. మరింతగాబరువెక్కిపోయినట్టుగా అనిపించింది..! ముచ్చికలు రెండూ. గట్టిగాఉండే.. చిన్ని చిన్ని మామిడి పిందెలలా బిరుసెక్కిపోయి. సలుపు సలుపుగాఅనిపిస్తున్నాయి.. మావయ్య వాటినీ వదలలేదు.! మధ్య వేలు, చూపుడు వేలు,బొటన వేలుకీ పని చెప్పి. వాటిని. బొంగరం తిప్పినట్టుగాఆడుకుంటున్నాడు.!ఓహ్. ఇంతా హాయిగా ఉందో? ఈ మాత్రం దానికి నేనెందుకు అంత గాభరా పడ్డానో?!!లాఘవంగా మావయ్య చేస్తున్న ఈ అనేకరకాల పనులకి. నాకు కింద ఏదేదోఐపోతున్నట్టుగా. అనిపిస్తోంది! ఒక్కసారిగా ద్రవాలేవో సెలయేరులా బయటకుదూకినట్టుగాను, రకరకాల రసాలు. వరద గోదారిలా ప్రవహిస్తున్నట్టుగానూ.ఇదివరకు. జీవితంలో ఎన్నడూ లేని, ఎప్పుడూ ఎరగని. సుఖంతో..ఏమేమోఅయిప్తోంది నాకు! మావయ్య ఇవన్నీ చేస్తూ.. నా స్పందనలకి మరింతగాప్రతిస్పందిస్తూ. ముద్దులు గుప్పిస్తూ. నోట్లో తన నాలుకతో నా నాలుకనుకలిపి. అధరామృతం జుర్రేసుకుంటూ..తన చేతిని. నా తొడల మధ్యలోకిపోనిచ్చి. నా ఆడతనం పైన బోటం మీదనుండే వెళ్ళాను. నిమిరీనిమరనట్టుగా.. నెమలి ఈక స్పృశించినట్టుగా తాకే సరికి. నా రెండు రెమ్మలమధ్యలో. మరింతగా చిత్తడి చిత్తడిగా తేమ పెరిగిపోయింది.. స్రావాలుఎక్కువైపోయి.. మావయ్య వైపే తన్మయత్వంతో చూస్తూ. ఉంటే..మరింతఉత్సాహపడుతూ మావయ్య తన చేతిని గూటం మీదకు పోనిచ్చి. ముందుకీ వెనక్కీ. కదుపుతూ స్పీడ్ పెంచాడు.. బాగా వేగంగా.దాన్ని ఊపుకుంటూ.. థ్రిల్ అయిపోతున్నాడు. ఈ మొడ్డను.. ఈ మొడ్డతో.. నీ మావయ్య మొడ్డతో నువ్వు ఆడుకోవచ్చు. ఏమైనా చేసుకోవచ్చు..! ఏం చెయ్యాలో.. ఎలా చెయ్యాలో. అన్నీ. నీకు చెప్తాను.. మొడ్డంటే పడి చచ్చిపోయేలా.దాంతో నువ్వు రెచ్చిపోయేలా. నీకు అన్నీ నేర్పిస్తాను. హుమ్.. మావయ్య మాటల్లో, చేతుల్లో వేగం.. పెరిగాయి. ముఖంలో వింతైన అనుభూతులు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ జీవితం ఇక చాలు అన్నట్టు.. ఎంతో తృప్తిగా సంతృప్తిగా.చాల చాల అనిర్వచనీయమైన ఆనందాన్ని పొందినట్టుగా.ఒక్కసారిగా తన మొహం వెలిగిపోయింది..! కింద బల్బ్ పగిలిపోయింది..! రోజంతా రాని మునిసిపాలిటీ కొళాయి ఒక్కసారిగా ఉరికినట్టుగా.. తన గొట్టంలోంచి.. తెల్లగా.పాలధారలా. చాలా వేగంగా ఒకేసారి.. బయటకు.ఏదో పెల్లుబికింది!’థాంక్స్ వైషూ.! ఇలా చెయ్యడం తప్పేమో కానీ. తప్పేమీ కాదు అనే నాకు అనిపిస్తోంది.. నువ్వు చాలా మంచి దానివి. నీ మావయ్య బంగారానివి..!’ అంటూ…నుదుటి మీద ముద్దు పెట్టుకుని.. బాత్రూం వైపు వెళ్ళిపోయాడు మావయ్య. అదంతా చూసిన నాకు అదోలా అనిపించింది! ఏం చెప్తాడు? ఏం నేర్పిస్తాడు? నేనేం చెయ్యాలి? అలా ఆలోచిస్తూంటే నాకూ ఒళ్ళంతా బరువుగా అనిపించింది. కళ్ళు కూడా మత్తుగా. అనిపించాయి. ఇప్పటి దాకా నేను చూసిన దృశ్యం సజీవంగా కళ్ళ ముందు మళ్ళీ మళ్ళీ కదలాడుతూ ఉంటె. హాయిగా అనిపించింది! నిన్న మావయ్య అలా చెయ్యడం చూసి భయపడ్డ నాకు. ఇప్పుడు అతను నిన్న చేసింది తప్పేమీ కాదు అనీ.. నాకు చూసేందుకు. మంచి అవకాశం ఇస్తున్నాడనిపించింది! మావయ్య అంటే ఉన్న ఇష్టం ఇంకా ఇంకా పెరిగిపోయింది!ఆ మర్నాడు..! మావయ్య రాగానే నా వైపు చూసి నవ్వాడు. నేనూ నవ్వాను.! అతనికి నేను నవ్వడం చాలా ప్రోత్సాహాన్ని, ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చినట్టుంది..దగ్గరగా వచ్చి.. నన్ను నించో బెట్టి. గాఢంగా హత్తుకున్నాడు!నా ముందు వైపు శరీరం అంతా మావయ్య బిగి కౌగిలిలో నలిగిపోతూ ఉంటే. చాలా చాలా సుఖంగా ఉంది! ఒళ్ళంతా గాల్లో తేలిపోతున్నంత హాయిగా ఉంది!
‘ఇలా రారా వైషూ.!’ అంటూ నన్ను నడిపించుకుని. డైనింగ్ టేబుల్ మీదకు తీసుకెళ్ళాడు.! ఎప్పుడు అరేంజ్ చేసాడో ఏమో. టేబుల్ అంతా ఏమీ లేకుండా ఖాళీగా ఉంది. టేబుల్ మీద కూర్చోమన్నాడు. నా ఎదురుగా కుర్చీలో కూర్చున్నాడు మావయ్య. సరిగ్గా నా సన్నులకు గుచ్చుకునేలా ఉంది అతని ముఖం! ముద్దు పెడతాడ అన్నట్టుగా దగ్గరగా ఉన్న మావయ్య ముఖాన్ని చూసేసరికి. నాకు ఒళ్ళంతా జలదరించింది! ఏం చేస్తాడా అన్న నా ఆలోచనలు ముగిసేలోగానే మావయ్య చేతులు నా నడుము మీదకు పాకాయి! అంతలోనే. నా టాప్ ను తీసేసాడు!నాకు చచ్చేంత సిగ్గేసింది! ఇంట్లోనే కదా అని లోపల బ్రా వేసుకోలేదు నేను! దాంతో. డైరెక్ట్ గా మావయ్య కి కనువిందు చేస్తూ.. నా భారీ వక్షోజాలు రెండూ దర్శనం ఇచ్చాయి..! ఒక్కసారిగా నేను ఊహించనంత వేగంగా మావయ్య నన్ను ఇలా నగ్నంగా చేసేస్తాడు అనుకోలేదు! షాక్ లో ఉన్న నా వైపు చూసి నవ్వుతూ.. ‘భలే పెద్దవే వైషూ నీవి!’ అంటూ నా సళ్ల మీద తన గడ్డం ఉంచి.. రుద్దుతూ అన్నాడు! మావయ్య అలా చేసే సరికి నా ఒళ్ళు అంతా గిలిగింతలతో పాటు. పులకరింతలు రేగిపోయింది! వాటితోనే తలమునకలవుతుంటే.. తన రెండు చేతుల్నీ నా ముందుల మీద వేసి. మెల్లగా నొక్కాడు మావయ్య! నా ప్రాణం జిల్లార్చుకుపోయింది! మొట్ట మొదటి సారి అక్కడ పరపురుషుడి చెయ్యి పడడం! ఆ స్పర్స ఎంతో తీయగా.. అనిర్వచనీయమైన హాయిగా ఉంది! నా గొంతు తడి ఆరిపోతోంది!
మావయ్య కి అదేమీ పడ్డాడు కదా! తన కళ్ళు మరింత పెద్దవిగా చేసుకుని. నా సన్నులనే కాంక్షగా చూస్తూ..రెండిటినీ రెండు చేతుల్లో పట్టుకుని. వట్టడం మొదలు పెట్టాడు! చెప్పానుగా ముందే నావి ముప్పై ఆరు సైజులని.! ఓ పట్టాన లొంగడంలేదవి.. మావయ్య పిసుకుడుకి! మావయ్య కి మరింతగా కసి పెరుగుతోంది వాటి మీద! మెల్లగా చిన్న పిల్లల బుగ్గల్ని నిమిరినట్టు మొదలు పెట్టిన తన పిసుకుడు. నిమిషాల్లోనే హార్మోనియం నొక్కినట్టుగా వేగంగా మారిపోయింది! నాకు హాయి హాయిగా ఒక పక్క, నొప్పి నొప్పిగా ఒక పక్క ఉన్నాయి!
మావయ్య కళ్ళలో ఎర్ర జీరలు ఇంకా ఎక్కువ అవుతున్నాయి! నా మొహాన్ని తన చేతుల్లోకి తీసుకుని. పెదవులతో.. నా పెదవులపై ముద్ర వేసి. గట్టిగా పీల్చుడు ముద్దు పెట్టాడు! భలేగా అనిపించింది! బుగ్గల పైన కూడాముద్దులు గుప్పిస్తూ. నా వైపు చాలా కసిగా చూస్తూ. నా 36 లను ఇప్పటికిప్పుడే 38 లుగా మార్చేద్దాం అన్నంతగా పిసికేస్తున్నాడు!
రెండు నిమిషాలేమో విరామం ఇచ్చాడు! ఆ తర్వాత నా ఒక ఎదపొంగును పిసుకుతూ.. గట్టిగా ఉన్న ముచ్చికను. మెలిదిప్పుతూ. మరో దాన్ని తన నోట్లో పెట్టుకుని. చిన్న పిల్లాడు పాలు తాగినట్టుగా చప్పరిస్తూ. నాలో కూడా అగ్నికీలలు రగిలించడం ప్రారంభించాడు! నా ఊపిరి బరువై శ్వాస వేడిగా వస్తోంది! మావయ్య పరిస్థితి కూడా అందుకు భిన్నంగా ఏమీ లేదు!
ఒక్క క్షణం చేస్తున్న పనిని ఆపి.. డైనింగ్ టేబుల్ పైకి ఎక్కి నా పక్కనే కూర్చున్నాడు..! ఎప్పుడు కిందకు లాగేసాడో. ఏ ఆచ్చాదనా లేకుండా నిటారుగా రూఫ్ కేసి చూస్తోంది తన రూళ్ళ కర్ర! నల్లటి తోలు దానికదే వెనక్కి పోయి.. ముందు ఎర్రగా నున్న గుండులా ఉంది! ఇనప ముక్కలా గట్టిగా స్ప్రింగులా ఊగుతూ మెరుస్తోంది!
పక్కకు వచ్చిన మావయ్య మరింతగా ఆవేశపడుతూ.. నా సన్నులను పక్కనుంచి పిసుకుతూ. ముచ్చికలను ఇష్టం వచ్చినట్టు నలిపేస్తూ. నా చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుని. దానిని తన గూటం మీదకు తీసుకునిపోయాడు.! నా అరచేతిలో దానిని ఉంచి గుప్పిటను బిగింపించి.. ముందుకూ వెనక్కూ చేతిని కదిలింప చేసాడు! తన గట్టిదనం నాకు కొత్తగా.. గమ్మత్తుగా ఉంది!మావయ్య నా దేహం మీద దాడి చేస్తుంటే.. నేను అతని ఆయుధం మీద దృష్టి ని కేంద్రీకరించాను. నా చేతి వేగం, మావయ్య చేతి వేగం పెరిగాయి. నా శరీరాన్ని మొత్తంగా ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తూ.. గిల్లుతూ గిచ్చుతూ. మధ్య మధ్యలో నా పెదవుల పైన తన పెదవులతో దాడి చేస్తూ.. నా అధరామృతాన్ని.. తన అధరామృతంతో రీ మిక్స్ చేస్తూ. నా సన్నుల పైనా, ముచ్చికల పైన అతని దాడి మరింతగా పెరిగిపోయింది! కసా కసా పిసికేస్తున్నాడు! హోటల్ లో వంటగదిలో చపాతీ పిండి పిసికినట్టుగా నా పాలిండ్లను. పిసికి పిసికి నాలో కసిని పెంచేస్తున్నాడు మావయ్య! నేనేమో ఆ కసిని తన మొడ్డపైన చూపెడుతూ. అతని ఉద్వేగాన్ని పరిశీలిస్తున్నాను! మా ఇద్దరి ముఖ కవళికలూ అంతకంతకూ. కామంతో నిండిపోతున్నాయి! ఇద్దరి ఊపిరులూ వెచ్చ వెచ్చగా మారిపోతున్నాయ్! మూలుగుల శబ్దాలు గదంతా నిండిపోతున్నాయి!
అలా ఒకరితో ఒకరు ఇన్స్పైర్ ఐపోతూ.. మూలుగుతూ. కైపు నిండిన కేకలతో గదంతా ఆర్తనాదాలు చేస్తూ.. మావయ్య ఒక్కసారిగా తన మొడ్డలోంచి. నాకు ప్రత్యక్షంగా.. మగ వాడు ఎలా క్లైమాక్స్ చేరుకుంటాడో లైవ్ గా చూపిస్తూ. చిప్పిల్లిపోయాడు! జ్యూసీ జ్యూసీగా.. గొప్ప ఫోర్స్ గా, తన మొడ్డ నుండి మదనరసం అలా కళ్ళ ముందే కారిపోవడం చూస్తూంటే.. నాకూ నా మదన మందిరం లోపల అంతరాంతరాల్లోంచి పాతాళగంగ పైకి పెల్లుబికినట్టుగా ఏవేవో స్రావాలు. ఉబికి ఉబికి పైకి వచ్చేసాయి! నిలువు గుడ్లు వేసుకుని.. ఇంకా నురుగులు కక్కుతున్న మావయ్య కడ్డీ వైపు అలానే చూస్తూ.. నా భావ ప్రాప్తిని కూడా ఆనందిస్తున్న మావయ్య వైపు చూసి. హాయిగా నవ్వాను! మావయ్య కూడా నా నవ్వుకు శృతి కలిపాడు!ర్వాత రోజు.. వెళ్ళకూడదు అనుకున్నాను మావయ్య వాళ్ళ ఇంటికి! అయినా ఎందుకో వెళ్ళాను. మామూలుగా మావయ్య ఆ టైంకి ఉండదు! కానీ టీవీ చూస్తూ కూర్చుని ఉన్నాడు! నన్ను చూడగానే. విప్పార్చిన ముఖంతో నవ్వి. ‘రా వైషూ.కూర్చో!’ అంటూ తన పక్కన సోఫాలో చోటు ఇచ్చాడు.
ఏదో సినిమా వస్తోంది టీవీలో. ‘కంప్యూటర్ లో ఏదైనా పని చేసుకుంటావా?’ మావయ్య నా వైపు తిరిగి అడిగాడు.అవునూ కాదూ అన్నట్టుగా తలాడించాను, మావయ్య వైపు చూసీ చూడనట్టుగా చూస్తూ! నిజం చెప్పాలంటే ఈ మూడు రోజులనుండి అయిన కొత్త కొత్త అనుభవాల అనంతరం, తన ముఖం లోకి చూడాలంటే చాలా చాలా మొహమాటంగా ఉంది! కానీ మావయ్య కి అలా ఏమీ లేదు. మామూలుగానే, ఎప్పటిలానే మాట్లాడేస్తున్నాడు. అనుభవజ్ఞుడు కదా మరి!