అన్నట్లు నా పేరు ఉషా – Part 1

ఇది జరిగిన కొద్దిసేపటికి అబ్బయి మరియు అతని తరుపున వారందరు వచ్చరు… నేను,బాను, మా చెల్లి Bed Room లో అమ్మ వంట చేయడంలో మరియు నాన్న నా గురించి వాళ్ళకి గొప్పలు చెప్పండిలో మునిగిపోయి వుండారు. నాకు ఏమో నాలో భయంగా మరియు సంతోషంగ వుంది తొందర్లో నా పూకు గుల తీర్చి , పూకుకి Copyright పొందే వాడు దొరుకుతు న్నడని..

నాన్న మాటలు కోటలు దాటు తున్నయి .. ఇంతలో అమ్మ టీ తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళకి ఇవ్వమని ఇచ్చింది.. టీ తీసుకెళ్లి అందరికి ఇచ్చుకుంటువస్తున్న, దగ్గర అవే కొద్ది నాలో టెంషన్ పెరిగిపోతుంది. ఇంతలో అబ్బయి ముందర అగి కొద్దిగా నా ఎద లోతులు కనపడేలాగ వంగి అతని టీ ఇచ్చి. తల పైకి ఎత్తి అతని చూసి షాక్ అయి అలానే నిలబడి పోయా..మంచి అందగాడే. ఎవరైనా అతని చూస్తే వడిలో వలిపోవలిసిందే. సరే పెద్దవాళ్ళు మా ఇద్దరి గురించి మాటలడుకున్తునారు. తరువాత అడిగారు మమ్మలిని నచ్చరా. అబ్బాయి తను నాతో మాటడలి అన్నాడు.ఇద్దరం బయటికి మా పెరటిలోకి నడిచాము.

అతను నా గురించి తెలిసిన మల్లి నన్ను అడుగుతున్నాడు. నేను ఏదో చెప్పుతున్నాను. నువ్వు అందంగా ఉన్నావ్ అన్నను . అతను నువ్వు అందంగా ఉన్నావ్ అని అన్నదు. అంతేనా అని అడిగా అతడు నీళ్ళునమలథాఉన్నడు చెప్పడానికి. పరేలేదు చెప్పండి అన్నాను. మీ పెరటి జామచెట్టు లోన జమపండూలు బహుబాగులె. ఇంకా ఎద్దో ఎద్దో చెప్పతున్నడు. నాకు ఏమి అర్థం కాలేదు. ఏంటి మీరు చెప్పుతునది అన్తె. అతను ఏమని వర్ణిచాను మీ అందాని. పాటలో లేక కవిత్వం మూలంగా కాకుండా మాటలో అర్థం అవ్వేలగా చెప్పండి అన్నాను

నన్ను చెట్టు మొదలకి అనిoచి చటుక్కున నా పెదాలపై ముద్దు పెట్టాడు.. నాకు మగడి స్శర్స మొదటి సారి కాబట్టి ప్రతిఘటించ లేక పోతున్న నా నుండి ఎలాంటి ప్రతిఘటన ఎదురుకాకపోయేసరికి ఎడమ చెయ్యి చేతులు వేసి..కుడి చేత్తో నడుము పై పట్టి….దగ్గరకు లాక్కున్నాడు. నా పొట్ట పై చేతితో నిమురుతూ చెవిలో నెమ్మదిగా “ఎంత అందంగా ఉన్నావో తెలుసా..” అంటూ నా నోట్లో బుగ్గలు పెట్టుకుని చిన్నగా పెదాలతో నాకాడు.. ఇక ఆగలేక “అతని చేతిని నా చేతులతో నొక్కి అతన్నీ పెనవేసుకున్న.. అతను ఒక్కసారిగా నా భుజాలు పట్టి తన వైపు లాక్కొని నా పెదాల పై తన పెదాలతో కసిగా దాడిచేసాడు.. నా పెదవులను కొరికేస్తూ నాలుకను నోట్లో పెట్టి జుర్రుకుట్టునాడు “మ్మ్హ్హ్మ్మ్హ్హ్హ్….” మూలుగులుా వాస్తున్నయి నా నుండి. చేతులు అతని వీపు చుట్టూ వేసి పెదాలు వ మొహాన్ని చేతులతో నొక్కి నా నోట్లో అమృతం కోసం వెతుకు….Continue