హాపీ ఫామిలీ సౌజీ!

ముందు అక్క విడిచిన బ్రా తీసుకొని బ్రా కప్పులు పిసుకుతూ అక్క బలిసిన సళ్లు పిసుకుతున్నట్టు ఆనందించే వాడు. తరువాత అక్కయ్య పాంటీ తీసుకొని అక్కయ్య పూకు ఉన్న చోట, పూకు మీద రుద్దుకొని నల్లగా ఉంటుంది కదా. అక్కడ నాలుక పెట్టి నాకే వాడు. అక్కయ్య పూకు నాకుతున్నట్టు అనుభూతి పొందేవాడు. అలాగే అక్కయ్య పిర్రలు ఉన్న చోట పిసుకుతూ అక్కయ్య ఎత్తైన పిర్రలు పిసుకుతున్నట్టు ఫీల్ అయ్యే వాడు. పై పనులు చేస్తూ మొడ్డ బాగా లేపుకొని కొట్టుకొనే వాడు. ఇదీ రవి గాడి daily routine.అక్క అంటే అంత మోజు ఉంది కానీ అమ్మ ను ఎప్పుడూ ఆ ద్రుష్టితో చూడలేదు.ఇప్పుడు అక్కను బంధువుల ఇంట్లో వదిలి వచ్చేసరికి రవి బాగా irritate అయ్యాడు.అందుకే అమ్మ మీద చిర్రకు పడుతూ”ఏంటమ్మా నువ్వు చేసిన పని. అక్కను వాళ్ల ఇంట్లో వదిలి వచ్చావు. నువ్వు అన్నీ ఇలాగే చేస్తుంటావు” అని అమ్మ మీద విసుక్కున్నాడు.అక్క పూకు వాసన అంటే అక్క పాంటీ వాసన Aచూడకుండా ఒక్క రోజు కూడా ఉండలేదు. అదీ రవి గాడి గోల.

ఇది అమ్మకు అర్ధం కాలేదు. తమ్ముడికి అక్క మీద ఉన్న వల్ల మాలిన ప్రేమకు మురిసిపోయింది.మాధవి కొడుకును దగ్గరగా తీసుకొని బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టి”ఏరా అక్క అంటే అంత ప్రేమా. ఒక్క రోజు కూడా అక్కను వదిలి ఉండలేవా. నా బంగారు కొండకు అక్కంటే ఎంత ప్రేమో” అంటూ మాధవి కొడుకును వాటేసుకొని బుగ్గల మీద ముద్దులు పెట్టింది.రవి గాడికి అమ్మ సళ్లు గుండెలకు మెత్తగా తగులుతుంటే ఒళ్లు పులకరించి పోయింది. అప్రయత్నంగా రవి కూడా అమ్మను గట్టిగా వాటేసుకున్నాడు. అమ్మ సళ్లు కొడుకు గుండెలకు మెత్తగా గుచ్చుకుంటున్నాయి.”అవునమ్మా నాకు అక్క అంటే ఎంతో ప్రేమ. దానిని చూడంది నేను ఒక్క రోజు కూడా ఉండలేను” అన్నాడు అమ్మ వీపు నిమురుతూఅమ్మ ఒక్క సారి వాడిని అవతలకు తోసి “అంటే నీకు నీ అక్క మీదనే ప్రేమ. నా మీద లేదన్న మాట” అని బుంగమూతి పెట్టింది

మాధవి”అది కాదమ్మా. ముందు నువ్వు తరువాత అక్క. నువ్వు లేని ఈ నాలుగు రోజులు ఎలా చిక్కి పోయానో చూసావా” అన్నాడు.ఆ మాటలకు మాధవి మురిసిపోయి”నా నాయనే వేళకు తింటున్నావట్రా నా చిట్టి కన్నా” అంటూ మరలా కొడుకును గట్టిగా వాటేసుకుంది.ఇప్పటిదాకా అక్క సళ్లు పెద్దవి అనుకున్నాడు. అక్క సళ్లు దూరం నుండి చూడ్డం, అక్క సళ్లు ఊహించుకుంటూ అక్క బ్రా పిసకడం తప్ప ఏమీ చెయ్యలేదు. ఇప్పుడు అమ్మ సళ్లు మెత్తగా గుండెలకు అదుముకుంటుంటే కింద మొడ్డ లేచింది.ఇంతలో మరలా అమ్మ తనను గట్టిగా వాటేసుకోగానే రవి కూడా అమ్మను అంతే గట్టిగా వాటేసుకొని అమ్మ వీపు నిమురుతూ అలా అలా తన చేతిని అమ్మ పిర్రల మీదికి పోనిచ్చాడు. అమ్మ పిర్రలు అక్క పిర్రలకన్నా ఎత్తుగా మెత్తగా నిండుగా ఉన్నాయి. ధైర్యం చేసి అమ్మ పిర్రలు నిమురుతున్నాడు.ఇది ఇలా ఉంటే రవి గాడి నిగిడిన మొడ్డ అమ్మ తొడల మధ్య పొడుస్తూ ఉంది.

గుండెల మీద అమ్మ సళ్లు, వెనక అమ్మ పిర్రలు, మొడ్డకు ఎదురుగా అమ్మ తొడలు…. తన అద్రుష్టానికి లోలోపలే పొంగిపోయాడు రవి.ఇదేమీ పట్టని మాధవి, కొడుకు మీద ప్రేమతో కొడుకును గట్టిగా తన కేసి అదుముకుంది.ఇదే సందని రవిగాడు అమ్మ పిర్రల మీదికి చేయ్యి జార్చి నిమురుతున్నాడు.నెమ్మదిగా మాధవి కొడుకును అలాగే వాటేసుకొని సోఫా దాకా తీసుకెళ్లింది. రవి కూడా అమ్మ నడుము చుట్టూ చేయ్యి వేసి నడుస్తున్నాడు. ఇద్దరూ సోఫాలో పక్క పక్కనే కూర్చున్నారు. రవికి ఇదంతా కల లా ఉంది. ఇలా అమ్మ పక్కన అమ్మ తొడలకు తన తొడలు ఆనించి కూర్చోవడం చాలా త్రిల్లింగ్ గా ఉంది.అమ్మ తొడల మెత్తదనానికి రవి గాడి మొడ్డ లేచింది. తన లేచిన మొడ్డ ఎక్కడ అమ్మ చూస్తుందో అని సోఫాలో ఉన్న పిల్లో తీసి తన తొడల మీద పెట్టుకున్నాడు.ఇది గమనించిన మాధవి “పర్లేదు తన కొడుకు పెద్ద వాడయ్యాడు” అనుకొని ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుకుంది.రాత్రి అమ్మ కొడుకు భోజనం చేసారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *