రౌడీతో పెళ్లి ఐన అమ్మాయి శృంగారం

అమ్మాయి ఆ ఊరు లోకి కొత్తగా వొచింది ఆ అమ్మాయి కి అబ్బాయి తో సంబోగం అంటే చాల ఇష్టం. అమ్మాయి కి మంచి వొళ్ళు ఉన వాడితో చేయాలనీ కోరిక కానీ ఆ అమ్మాయి మొగుడికి చిన్న మొడ్డ మాత్రమే ఉంది. దానికి తో అమ్మాయి తృప్తి పడలేకపాయింది దాంతో అమ్మాయి పెద్ద మొడ్డ ఉన అబ్బాయి కోసం వెతుకుతుంది.

అమ్మాయి కి కావలిసినవి పెద్ద మొడ్డ మంచి సేరీరా బలం ఉనవాడు. అమ్మాయి చాలా అందగాటే కానీ సుఖపెతెవడులేదు అమ్మాయి రౌడీ ని చూసింది రౌడీ బొమ్మలు వేస్తాడు. అమ్మాయి కి మొగుడంటే ఇష్టం కానీ సుఖం లేదు అందుకే బైట వెతుకుక్న్తుంది సుఖాని ఒక రోజు అమ్మాయి అనుకోకుండా రౌడీ ని కలిసింది.

రౌడీ అమ్మాయి బొమ్మ వేసాడు అమ్మాయి కి కూడా కామం పెరిగింది ఐతే అలాగా మాలి మాలి కలుస్తూనే ఉనారు ఒకరోజు రౌడీ అమ్మాయి అందానికి పిచోడు అయాడు అందుకే అమ్చేయలనుకునాడు అందుకే అమ్మాయి నడుము బొమ్మ గీసే వంకతో పట్టుకునాడు. అమ్మాయి కి అది చాలా నచ్చింది అంతవరకూ అమ్మాయి సుఖపడలేదు. Telugu Sex Stories
రౌడీ ని వాటేసుకుంది అబ్బాయి మంచం మెడకి తిసుకేలడు అబ్బాయి అమ్మాయి సడులు నాకుతూ పూకు నలుపుతూ ఉనాడు కసిగా అమ్మాయి కి అది బాగా నచ్చింది అమ్మాయి కి కావాల్సిన పెద్ద మొడ్డ రౌడీ దగర ఉంది అందుకే అమ్మాయి అవేసాని అపుకోలేకపాయింది రౌడీ మొడ్డ ను బాగా చీకింది బాగా తాగింది మద్ద లో రాసాని. ఇలా చేసారు కొంత కలం తరవాత అమ్మాయి ఆ పెద్ద మోద్దను అమ్మాయి పూకు లో పెటుకుంది బాగా దేన్గించుకుంది ఇలా గే చాలా సార్లు చేసింది అమ్మాయి అబ్బాయి తో బాగా సుఖపడింది ఇలా సేక్రేట్ గ చేసారు కానీ అమ్మాయి మొగుడికి తెలిసింది ఈ విషయం కానీ ఎం అనలేదు అమ్మాయి రౌడీ తో బాగా దేన్గించుకుంది. అమ్మాయికి రౌడీ పెద్ద మొడ్డ బాగా నచ్చింది. ఐతే అమ్మాయి వాడి రొమ్మును బాగా చీకింది.
అమ్మాయి పూకు ని బాగా దేన్గాడు రౌడీ ఎంత బాగా దేన్గాదంటే అబ్బాయి ని రొండో పెళ్లి చేసుకోవాలి అనంతగ సుఖ పెతాడు రౌడీ రౌడీ అమ్మాయి అందం నచ్చింది అందుకే రౌడీ అమ్మాయి సడులను బాగా చీకడు పలు తగదు అమ్మాయి అంటే రౌడీ కి చాలా ఇష్టం అమ్మాయి పుకులో కి కూడా వేలు దురిపి ములుగులు రాపించే వాడు అమ్మాయి పుకుని బాగా నాకే వాడు అమ్మాయి రౌడీ మోద్దను ఎలా చీకేడో అల చేకడు అమ్మాయి పుకుని అమ్మాయి బాగా సుఖపడింది అమ్మాయి పూకు లో వాడి మొడ్డ పెట్టి బాగా దేన్గాడు అమ్మాయి కి బాగా మూడ్ వోచి మంచి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *